2017. december 4., hétfő

A mesevilág és az asztrológia


A mesevilág és az asztrológia
Nem csak a jelenben születnek, de a régmúltból is örököltünk olyan dolgokat, amik észrevétlenül is valódi alapozást és fejlődést biztosítanak a magunk és gyermekeink számára.

Ennek egyik legcsodálatosabb példája a magyar mese- és mondavilág!

Magyarnak lenni, a fejlődéshez szükséges mag-ot elvetni különleges, évszázadokon átöröklött feladat. 
Hagyományaink ápolásával pedig elvethetjük a jövő magjait, és gondozhatjuk a friss hajtásokat.

A népmesékről és mondákról ma kevesen tudják, miben is különlegesek, és honnan erednek. 
Kutatók tanulmányozzák őket ma is, és bár a lényegi okokra a legtöbben még nem tudtak rájönni, abban egyetértenek, hogy a gyermekek fejlődésére rendkívül pozitív hatással van a népmesék hallgatása.

A mesén keresztül a kisgyermek felkészül életének későbbi, önálló irányítására, a jó és a rossz küzdelmének megélésére, a problémákkal való szembenézésre, és főként arra, hogy ha megküzd céljaiért, a nehézségek árán győzni fog. 
Ezeket a szimbolikus üzeneteket a legtöbb mese magában rejti. 
Ám a magyar népmese még sokkal több ennél!
Az évszázadok során, a folytonos változás és “fejlesztés” következtében ma már alig akad olyan dolog az ember körül, ami megőrizte volna ősi, eredeti formáját. 
Szennyezik a természetet, hamisítják történelmünket, elferdítik látásmódunkat, programozzák a gondolkodásunkat.

Létezik azonban valami, amihez még nem nyúltak a kisajátításon, elnyomáson munkálkodó kezek – és ez a népmese!

A magyar mesevilágnak a valóságtól elrugaszkodó, ésszerűtlenségnek, sőt, butaságnak tűnő motívumait mindeddig nem találták érdemlegesnek arra, hogy változtassanak rajtuk. 
Ezért őrzi a magyar népmese ma is az eredeti formáját.
Ki hinné, hogy éppen ez a gyermeki ártatlansággal, valótlannak tűnő lényekkel és helyzetekkel átszőtt világ tartalmazza és örökíti át a jelenbe a legfőbb, legősibb, legnagyszerűbb tudást?

A meséket értelmezni ugyanannyira nem könnyű, mint az álmokat, hiszen itt nem megyünk semmire a logikus gondolkodással. 
A mesékben – és az álmainkban is – minden, amivel találkozunk, szimbólum!

A sárkány, akit le kell győznünk, mi magunk vagyunk. 
Az ördög, a sötét erő, az akadályok mind bennünk találhatók, és nem ellenünk, hanem értünk, a fejlődésünkért vannak, hiszen csak ezeket legyőzve léphetünk előre. 
A küzdelem itt és most folyik, a harcot önmagunkkal kell megvívnunk.

Ha gyermekeinkben elültetjük e titkos üzeneteket, ha megértjük e csodálatos rejtjeleket, ha átlátjuk a mesék-álmok csillagvilágát, könnyebben értelmezhetjük önmagunkat, életünket, és ez segít a teljesség elérésében. 
Az ősi tudás ma is itt van velünk, elrejtve bár, de hozzáférhetünk!
Újra kell emlékeznünk mindenre.

Vajon tudjuk-e, hogy az Orion csillagjegy eredeti neve Nimród? 
Tudjuk-e még, hogy a magyarok ősapjának fiai, Hunor és Magyar az Ikrek csillagképben vannak jelen az égbolton?

Tudjuk-e, hogy a mi Csodaszarvasunk négy csillagképből kirajzolódva ott szökell ma is a Tejúton, azon az égi folyón, amellyel oly gyakran találkozunk meséinkben, mint Életfa, Égig Érő Fa, Fehér Ló, Istenek Útja, Hadak Útja, Csaba Királyfi Útja, Jézus Krisztus Útja, Szalmahullajtó Útja?
Ez az az út, amely a földi ember számára a legmagasabb égi energiákat adja, amely képes kiemelni minket a jó és a rossz körforgásából. 
Ez az az út, amelyről a magyarságot jelképező Nyilas csillagjegye lehozza a fényt, a tudást.

Az a Nyilas, aki lábaival óvva, védelmezve öleli át a Déli Korona, azaz Szent Korona csillagképet! 
Aki felett a Tejúton repülő, felemelkedést jelképező Sas csillagai ragyognak, s a legfényesebb köztük az Al Tair, azaz a Turul.Dávid Júlia festménye


Ha valóban az égre nézünk, észrevehetjük, hogy a Nap látszólagos Föld körüli útján nem 12, hanem 14 csillagjegyet érint. 
Hetet a nappali, hetet az éjszakai égbolton – ezt jelképezi a mesékben a hét nap-hét éjjel visszatérő szimbóluma.

A teljes életre törekvő, céljait elérni kívánó embernek tehát nem elég a nappali, fizikai világban elvégezni a feladatait, be kell járnia a mesebeli alvilágot is, vagyis saját lelkének mélyebben lévő, rejtett zugait!

Nem véletlen, hogy a Fehér Ló kétszer hét évig szoptatja fiát, aki csak ezután képes lehúzni a nagy fa kérgét.

A Tejútról leérkező Nyilas fényhozó népe a magyar. 
Nem véletlenül mondjuk azt egyesekre, hogy “az anyatejjel szívta magába a tudást.”

Nem szabad, hogy elfelejtsük a régi meséket. 
Kell, hogy a Nap nyugovóra térte után észrevegyük a csillagok fényét.

Őriznünk kell a fényt, az ősi értékeket, és továbbadnunk azokat a gyermekeinknek. Világosságot gyújtani ott van a legnagyobb szükség, ahol a sötétség terjeszkedik. 
A fény csak sötétségben tud kigyúlni. 
Őrizzük ezt a fényt, őrizzük önmagunkban és gyermekeinkben!


(forrás: astronet.hu)


Továbbá:1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16. Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

21.Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

22.Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

23.Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

24.A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

25.Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  
Rovás ABC értelmezése: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/10/az-osi-szekely-magyar-rovasiras-titka.html

- ŐSI TUDÁSUNK - HAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - ZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- Pünkösdölés és más népszokások, hagyományok
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/punkosdoles-es-mas-nepszokasok.html- Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.htmlSzeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:
http://hagyomanyorzoink.hu/


blog oldalam: 2017. november 21., kedd

A VÍZ A KULCSA MINDENNEK!


A VÍZ A KULCSA MINDENNEK!
Mi is és Földanyánk is 2/3 részben vízből vagyunk!

JÓ VÍZ = JÓ ÉLET = ÉLTETŐ ERŐ
Hogy JÓL működjünk, ahhoz a bennünk lévő, minket alkotó víznek is JÓ-nak kell lennie!

A JÓ víz rezgésével, csodás információjával fölül-ÍR-ja a bennünk lévő vizet, vagyis minket, vagyis GYÓGYÍT = GYÓGYÍR!

A JÓ víz úgy működik, mint a homeopátiás szer!

KÉPES-ek vagyunk programozni a vizet a gondolataink által!

TEGYÜK! 

GYÓGYULJUNK!
 Erre tanítanak a Hathor tanítók is:

"Sima vízre van szükséged, mivel a víz rendkívül jól tárolja ezt a fajta információt. Egy vízzel teli edényt tartasz a kezedben.
Az akaratoddal kiküldöd a szívcsakrádban lévő energiát a karjaidon át, a kezeidbe, és utána a tenyered közepén levő csakrákon át.
Az energiamintázat ezen az úton belép a vízbe. (pl.: szeretet, nyugalom, harmónia, egyensúly, türelem stb.)

Azt javasoljuk, hogy erősítsd a hatást a folyamat háromszori ismétlésével.
Tehát még kétszer, összesen háromszor végezd el.
Ezután megiszod a vizet.
A víz áthatja tested vízelemét és így végül a gyógyító és védelmező minőségek minden sejtedbe eljutnak.

A módszerrel átalakítod a fényt, hogy átáramoljon a tested központi energiacsatornáján át a szívedbe, majd pedig onnan a vízelembe.
A víz tudata megkapja ezt az energiamintát és iváskor a testedbe jut."

Részletes leírás itt:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
Masaru Emoto is tanít bennünket a víz jelentőségére:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:
A Kárpát Hazánk alatt egy összefüggő vízterület van:

A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:
Kryon 
is felhívja a figyelmünket arra, hogy az alattunk lévő vízterületet KÉPESek vagyunk áthangolni, programozni, mint egy nagy kristályt!

"A Kárpát medence egy hatalmas víz területet rejt a földben.
Ez a vízterület számotokra részben tökéletesen ismert, hiszen az ország területén nagyon sok helyen, ahol lefúrtok hévizek, törnek fel.
Ez a vízrendszer az ország területe alatt egy kristály mező.
Amikor dolgoztok egyesével, vagy ketten, vagy csoportban, bármikor meg tudjátok tenni, hogy tudatos energiával tisztítjátok ezt a vízmezőt.
Köztudott, hogy a víz egy intelligens, kommunikáló energia. Tudattal rendelkezik.
Küldd le szeretetedet, azokat a pozitív gondolatokat, amit Földanyának szánsz.
Küldj energiát ebbe a vízbe, s tudatosan kezd el tisztítani, s eltávolítani azt az energiát, amit már jó elengedni.
Ennek több rétegű hatása lesz, ha ez a víztömeg befogadja, akkor teljes mezőként (, mint egy nagy gyűjtő lencse) a fénymunkások energiájának, tudatának, jó akaratának, szeretetének egy egységes mezőjeként kezd el működni.
Vannak területek, ahol ez már működik, ahol már csodálatosan tiszta.
Egységessé kell tenni!

Nem érzed a Magyarországban rejlő bölcsességet?
Rengeteg cél van ebben az országban... Lehetséges, hogy ez a hatalmas terület amiről beszélek, nem más mint a spirituális víz kútja, amely több kilométer mély?
Lehetséges ez, hogy őseiteknek sámáni energiái voltak?
Hogy ismerték a Föld energiáját?
Talán még az eljövendő időfraktálokat is?
Mi más lenne a prófécia, ha nem valami, ami megjósolható?
Lehetséges, hogy az őseitek adták tovább azt a potenciált, ami most bennetek rejlik?
Lehetséges, hogy azok, akik egy ilyen teremben ülnek olyan Akasha feljegyzéssel rendelkeznek, amely igen mély és rengeteg spiritualitás rejlik benne? Figyeljetek!
A bolygót nem úgy teremtették, hogy mindenhol egyenlő legyen az energia.
Mindig voltak és mindig is lesznek portálnak nevezett helyek, amelyeket erőteljesen érzékelnek azok az emberek, akik azon a területen élnek.
Sokszor a víz mellé ülnek! ;-)
A ti csodás földeteken érnek össze Szent György vonalai.
Itt a pulzálás és ez olyan, mintha a bolygó szíve verne itt.
Ez csak metafora, de remélem minden magyarhoz elér, hiszen nektek célotok van a bolygón, az, hogy együttérzést teremtsetek.
Itt vannak azok, akik majd a végső időkben tartják a fényt.
Talán Európa nem is tudja, hogy honnan jön ez a fény, de ti felelősek vagytok a kvantum energiáért.
Ez többet fog tenni annál, hogy megváltoztassa a ti földeteket.
Ezt az őseitek nagyon jól tudták és el is mondták és most itt van!
Nagyon fontos hogy meghalljátok!
Fontos, hogy itt vagytok, szeretném ha ezt átéreznétek!
Ezzel az együttérzéssel meggyújthatjátok a fényt, hogy aztán az az egész kontinenst bevilágítsa.
Ehhez minden eszközötök megvan.
Itt különleges öreg lelkek laknak.
Egy olyan karmikus csoportba érkeznek meg, amelyet úgy nevezünk, hogy magyarok.
A legtöbben újra és újra ezen a területen születnek ujjá.
Figyeljetek. Ti vagytok a saját őseitek. Ti hordozzátok az összes bölcsességet és tudást.
Itt az ideje, hogy megmutatkozzék a magyar Szellem, hogy végre ne legyen eltemetve!
Ez Magyarország. Ti mások vagytok.
Ti vagytok a jövő. Egy új kontinens, amely gyönyörű, toleráns, megbocsátó és szelíd.
Ez a jövő. Ilyenek vagytok.
Már évek óta gyakoroljátok ezt.
Annyira azért ne legyetek szelídek, hogy a félelem elkapjon benneteket!
Nem vagytok agresszív emberek.
Nálatok van az igazság kardja. Ez nem egy fegyver. Az igazság nem egy fegyver. Az igazság fény. Ezért nem érhet el hozzátok a legnagyobb sötétség sem...."

Részletesen itt: Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/magyar-himzesek-es-motivumok-kincsestara.html

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/halasi-csipke-kiskunhalas-aranya.html

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/05/hathor-uzenet-fold-szamara-tom-kenyon.html


 


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: