2019. március 6., szerda

Maldek sárkányai és sárkány-emberei - üzenet
Maldek sárkányai és sárkány-emberei
Indul az Új Világ - A Gyémánt Valóság

az újraindítás 10. bejegyzése - aktiválás


Alisheryia és az Emelkedett Sárkánykollektíva (2/28/19) | Galaxygirl - (csatornázott üzenetek)

Mi vagyunk az emelkedett Sárkánykollektíva. 

Én, Alisheryia beszélek. 

Az emberek figyeltek ősidők óta, s várták a visszatérésünket. 

Most visszatértünk, mivel az energiák vonzóbbakká váltak a számunkra. 

A nagyon sötét időszakoknak vége, és most új nagyszerű időszakokat látunk magunk előtt az ember-barátaink számára, akikkel most egy kollektívává tudunk egyesülni.

Az emberiségnek látnia kell, hogy eljött az idő az összefogásra, hogy gondoskodjunk önmagunkról és azokról a kezekről, akik fogják a kezünket. 

Képzeljétek el, hogy az egész emberiség egymás kezét fogja egy hosszú vonalban vagy egy nagy körben. 

Nézzétek, ahogyan a kezetek fogja a kezüket. 

Küldjetek ibolyaszínű tüzet a kezetekbe, és nézzétek, ahogyan továbbterjed a láncon, megtisztítva a gondolatokat, az érzéseket, amíg mindenkire nem hat, mindenkit meg nem tisztít. 

Küldjétek az ibolyaszínű tüzeteket mélyen Gaja szívterébe, a kristályos magvába.

 Üljetek ott egy darabig a kristályokkal, a bíbortüzetek közepén, és csak létezzetek.

 Lélegezzétek be ezt az ibolyatüzet, amíg eggyé nem váltok vele, és hagyjátok, hogy ez elvegye a félelmeteket, hogy megújulva, felfrissülve, erősebben, örömtelibben gyertek ki ebből. 

Itt az idő, hogy az ibolyalángot és a tüzet teljesen kibocsássák azok, akik földeltek. 

Ez az átformáló erő csodálatos cselekedete, amihez most már teljesen hozzáfértek a valóságok ezen átalakuló fázisában.

Mi, emelkedett sárkányok nagy örömmel lépünk partnerségre az ember-társainkkal. 
Én, Alisheryia, üdvözöllek Benneteket; tárjuk szélesre a szárnyainkat! 

Itt az ideje, hogy ti is megtaláljátok a szárnyatokat, ember-barátaim. 

Ők itt vannak. 
Addig eldugtátok őket, amíg nem érezhettétek magatokat biztonságban. 

Most már biztonságban repülhettek. 

Biztonságos most már, hogy az igazi önmagatok legyetek, az a sugárzó énetek, amit eddig elrejtettetek, lefátyoloztatok. 
Itt az ideje, hogy bejelentsétek önmagatoknak, hogy eljött a felemelkedés ideje, eljött önmagatok feltámadásának ideje. 

Istenkáromlás ez? Nem. 
Yoshua mester szenvedéllyel tanította ezeket a dolgokat a saját tüzével, ami megkeresztelt fénymagokként terjedt el, amik már olyan régóta nőnek a saját szívteretekben, mivel elkaptátok ezt a lángot és most már a tiétek, és a keresztelt fényláng fényesen, masszívan ég, ebben a legszentebb pillanatban tebenned, az Emelkedett Sárkánykollektívában, és sok más kollektívában. 

De az emberiség feladata, kötelessége és tisztsége, hogy ezt a fényt beleföldelje a kristályokba. 

Mi, emelkedett sárkányok segíthetünk ebben, de a ti szándékotok az, ami kulcsfontosságú e közös teremtő folyamatban.

Szeretnétek velünk tartani Gaia megáldásában? 

Adjunk neki egy olyan szeretetteljes frissítést, amit ti kaptatok a minap, emberek! 

Képzeld el, amint minden fénymunkás erősen áll, kéz a kézben, terjeszti a tüzet, terjeszti az ibolyaszínű tüzet a kedvenc emelkedett sárkányával, az egyik kezük a szívükön, a másik pedig kinyújtva Gaia központjába. 

Most pedig összefogunk,

„Lángolj, lángolj, lángolj bíborláng, változtass minden árnyékot fénnyé, fénnyé, fénnyé.

Mi, az emelkedő Nova Gaia fényharcosai ezennel utasítjuk, aktiváljuk és megújítjuk az egykoron alvó Atlanti és Lumériai magkristályokat, hogy teljesen aktiválódjanak a keresztelt fényenergia-kódolásokkal, melyeket kizárólag a nagy Központi Nap és az Anyaisten lélegzete töltött fel, és melyet az Apaisten szándéka tart a térben.

Így egyesülve az a szándékunk, hogy nagy erővel és szeretettel aktiváljuk, megtisztítsuk és helyreállítsuk a masszív kristályokat és minden más miniatűr magkristályokat Gaia mátrixán belül, kívül, és azon túl, hogy bedöntsük ezt a mátrixot a végső löketre.

Az a szándékunk, hogy egy hangon szólaljunk meg, az emelkedő emberiség kollektívájának hangjaként. 

Feljebb akarunk emelkedni. 

Nem akarunk a továbbiakban átélni sötétséget, vagy elnyomást. 

Kinyilvánítjuk, hogy eljött a fény, a szabadság, a megújulás ideje a kristály-fénytestünk számára, és utasítjuk most ezt az élményt, hogy teljesedjen be!

Meghívjuk az Emelkedett Sárkánykollektívát, hogy dolgozzuk át önmagunkat, a kollektív salakunkat, tisztítsunk ki és söpörjünk ki minden visszamarad félelmet, salakot, és lepjük be a keresztelt fénylángunkkal, ami a megújulás és a szeretet lángja.

Fenntartjuk azt a szándékunkat, hogy ugyanez a megtisztulás és tökéletes egység legyen a kedves, édes Gaia és minden királysága osztályrésze is.

Fenntartjuk ezt a teret, hogy ez a tisztulás létrejöjjön az egyéni meditációink segítségével.

Egy kristálytiszta világot vízionálunk, ami a tökéletesség, a szépség, a fény, a béke és az öröm világa. 

Ezeket a kódokat most átitatjuk a mi keresztelt lángunkkal, a keresztelt fényünkkel Gaia kristálymagvába.”

Mi, sárkányok, kölcsönadjuk a tiszta tökéletesség lángját. 

Ezt a bíborlángot és tüzet kiterjesztjük az emberiség szívébe, az őket 3D-ből 5D-be és afölé újrakalibráló kristályokba, a feloldott és online keresztelt fénykódolásokkal.

„Üdvözöljük Istenanyát és Istenapát, hogy személyesen felügyeli e meditáció minden folyamatát, hogy az összhangban történjen az ő isteni akaratukkal, céljukkal és kegyükkel.

Üdvözöljük a hatalmukat, és meghívásukat egy közös teremtő erőfeszítésre Gaia átfogó megtisztítása céljából. 

Mi fenntartjuk ezt a szándékunkat, ezt a teret arra, hogy ez egy örök erőfeszítés legyen a szándékunk keresztelt lángjának közösen teremtő megtisztítására minden időn, téren, dimenzión, párhuzamos valóságokon át, amíg az Anyaisten és Apaisten nem látja úgy, hogy ezt a szándékot célszerű megváltoztatni, magasabb szintre emelni, szükség szerint.”

Mi ugyanis szolgálni jöttünk. 

Mi, emelkedett sárkányok felkínáljuk a fényünket, a szeretetünket arra, hogy támogassuk és együttműködjünk az emberiséggel, de az emberiség is el kell végezze a saját részét. 

Azt látjuk, hogy ez a szándék egy nagy lépés ebbe az irányba.

Én, Alisheryia sokat láttam, mivel ősi és bölcs vagyok a saját tapasztalataimban, és mivel emberből vagytok, az emberiség azon felébredt tagjainak, akik épp most áthatották az alvókat egy szeretetteljes felébredéssel. 

Gaia is magasabb szintre került, áldás legyen rajta. 

Tartsátok fenn a fényt! 

Tartsátok fenn a szeretetet! 

Mi, emelkedett sárkányfaj segíteni fogunk nektek úgy, ahogyan ezt Anyaisten a legjobbnak tartja, mivel mi őt szolgáljuk. 

Én, Alisheryia mindenki nevében beszélek most, ahogyan nevedben is, emelkedő ember, beszélhetsz az emelkedő emberiség nevében. 

Beszélj tehát bölcsen! 

Imádkozz erősen! 

Vizionálj bátran! 

Nem kell félj semmitől! 

Oldjuk fel a 3D maradékait a keresztelt fénybe, és lépjünk bátran, erősen – vagy repüljünk! – az új jövőbe azáltal, hogy szent partnerségre lépünk a galaktikus és gaia-i barátaitokkal a keresztelt fényben!

Érezzétek a zsongást a fejetekben, a szívetekben, és hívjátok be Anyaisten lélegzetét, hogy teljesen járjon át benneteket!

Lépjetek ki ebből a térből, ebből a pillanatból átváltozottan ahhoz képest, amikor beléptetek!

Olvassátok el ezeket a kódolásokat!

Lélegezzétek a tüzet!

 Legyetek a fény!

 Én Alisheryia vagyok. Szeretlek benneteket. 
Legyetek békében! 
Viszontlátásra, ember-barátom!

Collective via Galaxygirl
Per Staffan March 1, 2019

Dragons and Dragon People of Maldek (channeled messages)

Fordította: Venczák MariannaTovábbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html


- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: 


- Mágikus világkép  - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- ARANYHIDAK 1. ARANYKAPU - ARANYHÍD:


ARANYHIDAK 3. ÉGIGÉRŐ FA - MINT A TORONY VÁZA:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  Rovás ABC értelmezése: 
- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:

- A Napbaöltözött Aranyasszonyok : 2019. február 24., vasárnap

A MAGYAROKHOZ - SZENT JÁNOS A FÉNY KAPUJÁBAN
A MAGYAROKHOZ

SZENT JÁNOS A FÉNY KAPUJÁBAN


Indul az Új Világ - A Gyémánt Valóság


az újraindítás 9. bejegyzése - a beteljesülés


Áldott Csillagai a Fénynek!

Elértetek hát ide, amire annyi évezreden keresztül vártunk!

A Fény Szüze kitárja köpenyét és Napba öltöztet benneteket is.
Könnyedén átszökkentek az idővonalakon és a téren, a megérdemeltetekhez és a hideg nem fagyaszt, a hőség nem perzsel többé.

Káin feltámasztja Ábelt, Buda megrázza magát és engedi azt, hogy 108 Tara ölelje át és emelje a fénybe.

Az erdélyi kerekek újra a saját irányukba pörögnek, és Dobogón a valaha volt összes Táltos egy jelre emeli egyszerre az égre dobját.Dávid Júlia festménye


Gabriel már felemeli kezét!
Ekkor a Fény Szüze lélegzetet vesz. 

A Nap sárgája összeolvad Szíriusz kékjével és Türkizbe virágzotok.

A FöldAnya felsikolt és megszüli saját magad szépét.

Zengenek a Plejádok, a Vega örömkönnyei ráfolynak a Tejútra, a Vénusz és az Andromeda körtáncot jár az Istennő cédrusánál.Dávid Júlia festménye


Orionban újra béke van.

A Kentaur kilövi nyilát.

 Arkturusz bölcsei kerekasztalt ülnek.

Észak Sasa és Dél Kondora, Sólyommá egyesül és mutatja a nyíl irányát, mindegyikőtök szívét.

Aranyplatina nyílvessző nem mérget hordoz, hanem felszakítja bennetek az emlékezést.

A Sötétség alkonnyá szelídül és a vakok szemüket mossák a hét sugárral.

13 bankár tavakat tölt meg könnyeiből, amint megpillantja valódi önmagát.

És Ti, akik Magyarnak hiszitek magatokat, akik eonok óta vándoroltok a végtelen űrbe, hogy ráleljetek a kisebb elveszettnek hitt testvéreitekre.

 Ti, akik fennkölt és nemes és ősi csillagnép, készen álltok-e szívetekhez vonni az elfáradt, gyötört világot.

Ti, akik ugyanúgy Szeretetből Valók, mertek-e az élére állni a Táltosok dobjának hívó szavára?Dávid Júlia festménye


Ti, a kinevettek, a széllelbéleltnek kiáltottak, az örök lázadók, a nyugtalanok, mertek-e most elsőként átkelni a kapun?

Mert az elsőként való átkelés az nem érdem, hanem a mindenség tisztelete és bizalma.

És a Bal meg a Jobb, meg a Közép, meg az Alul meg a Fölül elfeledi végre egymást megosztó sérelmét?

Ki tudjátok-e venni szemetek homályos tükréből, a gyanút, a félelmet, az uralmat, a gőgöt, a gyűlöletet és helyette a szíveteket tükrözni.

Én Mondom a Keresztelős, most Damaszkuszban visszaillesztem fejemet és a szemetekbe nézek.

Lássátok hát rajtam keresztül ezt a Mindenható, Mindenütt Jelenlévő, Mindentudó Isteni Szeretetet, ami értetek van.

Ti akik, legközelebb vagytok FöldAnyácska öléhez, képesek vagytok-e valóban a Szív Népévé válni, amelyről szól csillagnemzeti próféciátok?Dávid Júlia festménye


Hát nézzetek a szemembe és a szívetekkel válaszoljatok!

Hozzátok, ennek a Népnek a vezetőihez szólok!

Képesek vagytok-e átérezni azt a Kegyelmet, azt a bizalmat, amit e néptől kaptatok?

 Nektek térden állva kellene szolgálnotok ettől a hatalmas megtiszteltetéstől, hogy vezetői lehettek e nemes nemzetnek. 

Nektek nyugodnotok nem szabadna, amíg éhes száj, hajlékot nélkülöző, munkától elgyötörtek és mosolytalan gyermekek vannak.

Amíg egy is van, mert a legelesettebb adja meg a nemzetetek mostani értékét. 

Értitek ezt? Átérzetik ezt?

Amíg elesettek vannak, amíg lelkileg száműzöttek vannak, amíg megbélyegezettek vannak.

Nemde, Ti mondtátok egykor: Minden Magyar felelős minden magyarért.
Akkor Én Mondom ezt most, az egykori saját vállalásotokból.

Itt az idő a felelősségvállalásra!

 Minden Magyar felelős Önmagáért, Minden Magyar felelős Minden országbeliért, Minden Magyar felelős Minden Magyarért, Minden Magyar felelős a Földanyán Mindenért ami van, Minden Magyar felelős a Napért, a Holdért, a Csillagokért, az Univerzumokért, és Minden Magyar felelős az Istenért és Istennőért, Minden Magyar Felelős az örök élet szerelméért.

És ez volt a mi közös szerződésünk!

Mert Ti Magyaroknak mondjátok magatok, akkor most itt az ideje, hogy azok is legyetek!Minden-s-Ég - Dávid Júlia festménye


Itt álltok a Fény Kapujában!

Mi itt állunk kinyújtott kézzel és várunk benneteket!
Nézzetek a szemembe és válaszoljatok, válaszoljatok a szívetekkel!

Válaszoljatok a szívetekkel!

Újra mondom néktek!

Ez a Föld a Szeretet, Béke és Gyógyulás Földje lesz, mert a teremtés annak szánta és Mindez meg kíván nyilvánulni általatok, és e szent pillanatban elkezdhetitek a saját hatalmatok által meg is élni mindezeket.

Örök Áldásunk veletek van, átölelünk bennetek a Mindenható Szerelmével!
János Aki vagyok és Akik Ti Is Vagytok

Közreadja: www.foldicsillagok.hu
Szerk.Linjana, Aranykort Teremtők csoport.


A 2019-20-as évek, akkor lesznek igazán jól megélhetőek, ha az Antares (a legmélyebb szer-elemet közvetíti, a Tejút tartó pillére) által nyújtott szívtengelyünkből tudjuk megélni ezt az időszakot!


Idefigyelj! Én most rávilágítok arra, ami igazán fontos!

A magyarság feladata a világban az, hogy rávilágítani az embereknek arra, hogyan lehet visszatalálni a Jóistenünk, a Teremtőnk erőihez, együtt élni, létezni vele a szeretet törvényei szerint!

Eljött az idő arra, hogy a magyarság végre visszanyerje ősi, eredeti, vezetői, iránymutatói erejét, emelő minőségét a Turul által (Nyilas - a magyarság csillagképe, Bak - uralkodói csillagkép, az egész fölött ott szárnyal az égi madár - az Aquila - Atilla - az égi Turul) !

A zene, a muzsika, a tánc, és az ének ereje segít minket ebben (Lant csillagkép)! 

A lényeg, csak Te szólaltasd meg a hangszered és kérjél!  🎶🎵

Közös éneklések, táncok, zenélések fontossága - nemzet szinten is!  🎶🎵

A legcsodálatosabb védőháló!  🎶🎵

- Veres Mónika -

A teljes video anyag itt:

https://www.youtube.com/watch?v=4225g2zJOpA&feature=share&fbclid=IwAR3-mVfzTdPKwZRTwwIQQakK-p3QpoKR-52-e23yqxY1iAn3Ipm8q1jW1yM
2019.03.01.-én hajnalra megérkezett az "összekötő kapocs" a Forrással, az ultraplazma egyik fajtája, neve Ultra Extenzis.


Az Ultra Extenzis nevű plazma már áthatja és átírja a teljes mezőt a 108. Pleroma erejével, mely az ISTENSZERELEM.

Amennyiben teljesen homogénné válna a 108 Pleroma, mely a felette lévő forrásban meg is történik, megkapjuk a "bontatlan Istentudatot", az Öreg Isten által megváltott birodalmat.
Egy Ilyen bontatlan sugárként ért egykor födet az összes táltosunk, így Karaul  az Őrző táltos is.
Egyre gyakrabb lesz az auralátók között kik így nyilatkoznak:
"Az aurádat egyöntetű arany színűnek látom." 
Ez itt már a teremtőerő teljességének megnyilvánulási birodalma

Teljes üzenet itt:
Csodálatos „végzet” ! Örök Fény s Élet!...
A 9. felismerésem...

Felbolydult ébred már minden lélek!...
Földanyánkért szívek s szemek égnek!...

Visszaáll az ősi rend s a Béke!...
Visszatérünk az Édeni Fénybe!...

Pártus Királyunk Drága Jézusunk!...
Fényed jelzi már letisztult utunk!...

Nimród is ébred itt van már velünk!...
El nem engedi többé már kezünk!...

Ki tiszta útról nem tért le soha…
Érzi milyen az Éden illata!...

Ősi lelket megvenni nem lehet!...
Pedig ezer éveket „szenvedett”!...

Hát Érezd testvér mienk a Világ!...
Csodálatos mit népeinek ád!...

Ébredj reggel új szívvel Boldogan!...
Mert már nem így legyen…Így VAN!...

Szeretlek Népem Szeretlek Hazám!...
Szeretlek Földem! Szeretlek Világ!...
Szeretlek Anyám! Szeretlek Apám!...
Szeretlek Napom ki rám találtál!...

Egy-S-Ég Köz-Ős-Ég Élje végre Értelmét!...
Érezzük ereinkben Őseink vérét!...

Higgyünk a csodákban mert itt vannak bennünk!...
S Boldog Asszonyunk nem engedi el kezünk!...

Ha ezredszer is de Talpra hát MOST MAGyar!...
Reszkessen tőlünk mind ki mást akar!...

Mi elindulunk a Fényért folyó harcban!...
S találkozunk újra a paradicsomban!...

Áldás-OM Mind-nyájunkra! Hazánkra! Kárpátnak Népére!
Világunkra s a Földre! Végtelen szeretettel a szívembe!


/PorValinka - Katalin Valinka Jónás Erdèsz 2017.04.27./


Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html


- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: 


- Mágikus világkép  - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- ARANYHIDAK 1. ARANYKAPU - ARANYHÍD:


ARANYHIDAK 3. ÉGIGÉRŐ FA - MINT A TORONY VÁZA:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  Rovás ABC értelmezése: 
- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu