2018. március 22., csütörtök

Szüld ki MAGadból a fájdalmat....Szüld ki MAGadból a fájdalmat....
A bennünk lévő őserő úgy jeleníti meg magát, ha a természet forrásával kiépítjük a kapcsolatunkat.
A Föld Anya létezési formája a szeretet. Ehhez a szeretethez kell visszakapcsolódnotok.
Ez a szeretet tápláló, sejtmegújító erővel rendelkezik. A létezés ősprincípiumát áramoltatja belétek.
Engedjétek hát magatokba ezt az erőt és táplálkozzatok belőle.
Ő az, aki életadó energiájával táplál bennetek.
Ebben a létformában-melyben léteztek, a földi létezés formavilágához kapcsol bennetek.
Ő általa tudtok egy olyan minőséget végigáramoltatni magatokon, mely termékenységként jelenik meg bennetek.
A Föld ereje sok korlátozó mintát ki tud oldani belőletek.
Erejével átminősíti az elfojtott érzelmeket, és egy olyan minőségbe emeli, mely által stabilan állsz a lábadon. Mert ráébredsz arra a tényre, hogy földön töltött életed fontossága, abban a mibenlétben gyökeredzik, hogy lásd azt a kis szegletet, azt a világot melyben élsz, és a tőled telhető mértékben mindent tegyél meg a felvirágoztatásáért.
Áldott föld, mely megtermékenyít benneteket.
Áldását ereje adja, mellyel megnyilvánul bennetek.
Ti nők az utóbbi évszázadban ezt mintha elfeledtétek volna.
Éppen ezért vissza kell nyúlni a földi létezés természeti formájához, a gyökereitekhez, ősiségetekhez.
A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.

Tudjátok a helyeteket a világban!
Tudjátok milyen erő testesül meg bennetek!
Ne más erejéből táplálkozzatok, inkább ti legyetek mások életet adói.
A magyar nő mindig büszke volt tartalmi minőségére, mert olyan szentséggel rendelkezett, mely önmagát jelenítette meg a világban. Letisztult értékrenddel rendelkezett. Aztán az idők folyamán ez az értékrend eltorzult, és más értelmet kapott az otthon melege, a haza szeretete. Mire tanítjátok lányaitokat, fiaitokat?
Sokan sokféleképpen tanítjátok, de mindebben nincsen benne az ősiség törvénye, a haza becsülete. Nincs benne az az értékrend, amelyet felmenőitek hagyományoztak reátok.
Akkor hogy kívánjátok, hogy ők mindezt tovább örökítsék?
A Föld a ti otthonotok, hát vele kíméletesen bánjatok.
Táplálkozzatok erejéből, de ne használjátok ki Őt.
Az Ő megtartó ereje mindenen átsegít.
Hívd a Természet Asszonyát. Kérd a segítségét, hogy ébressze fel benned azt az erőt, azt a szent minőséget, melyet felmenőid, őseid hagyományoztak reád. Ez az erő a sejtjeidbe van elrejtve, csak életre kell hívnod magadból.
Létezésed forrását ne csak az Ég felé fordítsd, hanem tudatosan fordulj a Föld felé. Ápold vele a kapcsolatot, tápláld Őt, szeresd Őt.

És most lásd hogy megszülettél, ebbe a földbe születtél, ebbe az anyaföldbe születtél. Bölcsöd itt ringatott, ez a te hazád, ez a te otthonod.
Áldd meg léted mellyel életre hívtad magad ebbe a létezésbe, ebbe a térbe. S lásd magad kisgyermekként mikor a Föld Anya biztonságos ölében feküdtél. Érezted azt a szent megtartó erőt, mely természetes forrásként van jelen a létezésedben. Aztán ahogy cseperedtél, róla egyre inkább elfeledkeztél. Természetes állapottá vált az Ő léte.
Gyökereiden keresztül táplálkoztál belőle, de már feledésbe került benned, álomba szenderült ősi megtartó ereje.
Eljött az idő, hogy visszanyúljunk ősiségünk gyökereihez, az Anya Földünkhöz. Ő a mi megtartó erőnk, a mi támaszunk.
S mi nők egy teljesen más módon tudunk hozzá kapcsolódni mint a férfiak.
Ő a mi szülőterünk, a földi édesanyánk ebben a térben hozott minket világra, és mi ennek a létezésnek a továbbadói vagyunk.
Szeressük hát Őt, becsüljük hát Őt.
Járjunk mezítláb a fűben. Fűben, fában keressük gyógyító erejét, szívjuk magunkba éltető erejét.
A Föld Anya szelleme él, s magába fogadott minket, így hát bánjunk kellő tisztelettel vele. Áldott vagy a létezésben....

A Föld Anya szelleme szól hozzád,…..lélegezz, lélegezz…
Ne csak az orrodon, a szádon keresztül lélegezz, hanem lélegeztesd át a gyökereidet is……
Hagyd hogy a légzés ereje átjárja az egész testedet.
Érezd, hogy a légzés ereje által egy különös eszencia árad beléd, mely feltölti tested és megújítja. Engedd, hogy ez az erő most szétáradjon benned…..
Gyökereiden keresztül kapcsolódj az ÉN testemhez, és lásd csak milyen satnya és vékony szálakkal kapcsolódsz hozzám.
Gyökértelenné váltál, és valójában ez által nem tudod, hogy nyilvánítsd meg magad a földi létezésben.
Ha benned nincs meg a kellő erő, akkor hogy építenél olyan kapcsolatot ki velem, melyben biztosan a tengelyedben állhatsz, és az érzelmek vihara semmiből sem billent ki.
Emlékezz csak felmenőidre, őseidre, öreganyádra, nagyanyádra, szépanyádra,…..megtartó erejüket a földhöz kapcsolódó stabilitásuk adta.
A föld erejét magukba fogadva, az Égi világhoz fohászkodtak.
És ez a két megtartó erő, átsegítette őket a legnehezebb életszakaszon.
Mert hittek a földi létezésben és az égi elrendelésben. Ez a két erő határozta meg minden mindennapjaikat, ez vezérelte csillagukat.
Hát most figyelj magadra kedves, erősítsd meg földi gyökereidet.
Lásd és érezd, hogy egy vagy vele a létezésben…..szívedből küldj fénysugarat az anyaföldbe, az egész földkerekségbe.
Tápláld csak szeretetteddel hálaként, amiért Ő megtart téged.
Lassan érezni fogod, hogy ez a szeretet átjárja az egész testedet,…..látod magad előtt a tavasz ezer színben pompázó csodáit,….színek és illatok kavalkádja kúszik be belső teredbe. …Látod, már csupán a látványtól is töltődsz, ….csak engedd magadba az energiaáramlást…..
Az energiahullám egyre inkább felerősödik benned, és te látod és érzed, hogy gyökereid egyre vastagabbá, terebélyesebbé válnak, és egyre mélyebb pontig tudsz lenyúlni gyökereiddel a Föld tengelyéig……
Lásd és érezd megtartó erejét, a stabilitást, az áramló energiát köztetek….
Hozd fel a gyökereiden keresztül a Föld erejét, ………….
A Föld Anya ereje pulzálva kúszik fel a méhedbe.
Érzed az erőt, mely akár most akár fájdalom is lehet….csak hagyd, hogy ez az erő szétáradjon benned.
Csak hagyd, hogy a Föld Istennője magától tegye a dolgát….
Most figyelmedet irányítsd a belső teredre, a szívedre,….
Szívcsokrod kitárul, és mély szeretet érzés jelenik meg benned.
Érzed, hogy egy vagy mindennel, és a mindenség is egy veled.
Egy sóhajt küldesz az Univerzumba a Mindenség Anyjához, és kéred Őt, hogy hasson át megtartó erejével, vegyen körbe lágy ölelésével..….
Érzed ahogy átjár a létezés isteni forrása, kivel egy vagy a teremtésben,…..
Most engedd, hogy áthasson és minden egyes porcikádat betöltse a földi és az égi erő hullámzása.
Majd a szívteredből nyíló fényátjárón keresztül, érkezz meg méhed terébe….
Engedd, hogy a szívedből áradó kristályfény lágy zuhatagként folyjon a kelyhedbe, a méhed szent terébe….semmit se tégy, csak lazulj bele a folyamatba….engedd át magad a folyamatnak, ami egyre mélyebbre és mélyebbre visz magadban…
Megérkeztél az őstóba, mely méhedben ered. Itt az ideje, hogy elmerülj ebben a tóban, és feltárd a fájó emlékeidet…..
Nem kell belemerülnöd a feljövő emlékek megélésébe, csak kívülről szemlélni mintha egy filmet néznél. A legfontosabb, hogy megértést kapj, hogy a felmerülő élethelyzethez mivel járultál hozzá, mit tanultál belőle, miért történhetett meg veled, és ez az emlék a jelenedre is hatással van-e és befolyásolja-e az életedet.
Most pedig kérd meg a Méh-tudatosságodat, hogy tárja fel előtted azokat a sejtmemóriába ágyazott mélyen elrejtett emlékeket, melynek hatására sérült a nőiességed.

Szüld ki magadból mindazt a fájdalmat amit életeid során magadba rejtettél…..


Az itt lejegyzet írás és gyakorlat továbbadható, de tanfolyam, csoportfoglalkozás anyagaként nem felhasználható, mivel a saját szellemi termékemet képezi. Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin

Forrás:
ÖnMAGam Forrása
ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered

Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Nyissátok meg ezt a forrást magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.
Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!
Áldottak vagytok a Létezésben!
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket! Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet. Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa.
A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered. Merjétek hát kitárni a szíveteket !Kedveseim! Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra. Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.
Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.
(Ajánlom újraolvasásra a Szüld ki MAGadból című írásom meditációval egybekötve, a mert szervesen kapcsolódik a március 20.-21.-i írásaimhoz.
https://magyarleanyokasszonyok.blogspot.hu/2018/02/szuld-ki-magadbol-fajdalmat.html?spref=fb

Áldás!

Selyem mandalám címe: ÖnMAGam Forrása
KeDo (Kecskeméti Dorottya) rajz alkotását festettem selyemre.

Forrás:


Ideje van a gyógyulásnak, a bennünk lévő fájdalmak elengedésének
Ha hozzákapcsolódsz a magasabb szintű szeretet forrásához, könnyen szembesülhetsz azzal a ténnyel, hogy a szeretet áradása felszínre hozza, és megnyitja fájó sebeidet.
Jelenleg ezeknek a sebeknek a tisztítása folyik.
Ideje van a gyógyulásnak, a bennünk lévő fájdalmak elengedésének. Légy tudatos, közreműködő, befelé figyelő.
Itt az ideje az elengedésnek, az átadásnak, a feloldásnak……

A változás részeként sokan már új látásmóddal rendelkeztek.
A régi megtapadt, megkövesedett dolgok nehezen mozdulnak ki az energetikai rendszeretekből.
Az új energia részeként, új tisztítási és energetizáló gyakorlatokat fejlesztetek ki.
Személyiséged tükrében ez különbözőképpen alakulhat.
Nagyon fontos, hogy olyan gyakorlatokat végez napi szinten, amely áthatja az egész energetikai rendszered, lehetőséget adva, hogy újabb és újabb tudatszintre lépj.
Energetikai központod a SZÍV, ő az átalakító, az átformáló.
A SZÍV Szentségében és Szeretetében feloldódik minden olyan minta ami gátat szab fejlődésednek, lehúzó, megkötő energetikával rendelkezik.
Napi szinten szembesülhetsz félelmeiddel, elnyomott, mélyre eltemetett indulataiddal, megtagadott érzelmeiddel.
Mindezek részedet alkotják, független attól, hogy nincs benne a tudatodban.
A tudatalattid bármilyen pillanatban ezt működésbe hozhatja, és neked fogalmad sincs, hogy különböző élethelyzetre miért reagálsz olyan megnyilvánulási formával, amit már azt hittél régen átalakítottál.
Vannak olyan rendszerek, melyek függetlenül tőlünk működnek, a test idegei, ingerületei továbbítják az információt, és a vegetatív rendszer, a paraszimpatikus idegrendszer erre a működésre rákapcsolódik.
A napfonat területén is rengeteg ilyen idegközpont működik.
Érezhetsz félelmet, dühöt, elkeseredést, reménytelenséget stb…
Az Új Energia részeként, ne akard az érzés okát megérteni.
Ne akard megérteni, hogy mindez miért történik veled és mi váltja ki belőled,- csak fogadd el, hogy jelen van, - Emeld a SZÍVED Fénycsokrába az érzést, és a szívedben élő Isteni Fénnyel sugározd át.
Csak engedd, hogy feloldódjon és átalakuljon az érzés,- elmúljon a fájdalom, a testedben lévő feszülés.
Ugyanezt tedd, mikor a testedben lévő feszüléshez, rossz közérzethez nem társul lelki tartalom.
A SZÍV Szeretetében minden átalakul, feloldódik, Fénnyé válik.
Ő a te Szentséged, a te Szent Középpontod, mely a nagy átalakító és átformáló.
Szíved isteni Fénye átalakította testedben, lelkedben lévő megkötő érzést, mely nem engedte, hogy szabadon szárnyalhass, és energiád szabadon áramolhassanak.
Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ne feledkezz meg róla, hogy Szívcsokrod nem csak a tested elülső részén az érzelmi oldalon működik, hanem a test hátsó részén is, az akarati oldalon. Ezért nem minden esetben vezet eredményre, ha csak az érzelmi oldalon lévő Szívcsokroddal alakítod át az energiákat,- mert bizony több esetben tapasztaltam, hogy az akarati oldalon lévő energia csokrokat, tudtunk nélkül bizonyos erők kiválóan tudják manipulálni,- ezért nem árt résen lennünk, és átvenni magunk felett az irányítást.
Sokszor el sem tudjuk képzelni, mennyire bele tudnak ülni a negatív megnyilvánulási formák az energiarendszerünkbe, gondolok itt a testünket körülvevő energiamezőre is.
Végezzünk el együtt a gyakorlatot:
Lazítsd el magad és pár mély belégzés után irányítsd figyelmedet tested bizonyos területére, arra a pontra, ahol feszülést, energiaelakadást érzékelsz.
Csak add a figyelmedet, ne akard megtudni az érzés okát, fogadd el, hogy jelen van az érzés, de tudd, hogy nem alkotja részedet, mivel nem az EGYSÉGET, hanem a megosztottságot táplálja.
Ha ezt megtetted, akkor minden figyelmedet irányítsd át a Szívcsokrod területére.
Végy egy mély levegőt, és engedd meg, hogy végigáramoljon a testedben.
Ahogy szádon keresztül kifújod a levegőt, hagyd, hogy egyúttal a Szívcsokrodon keresztül is távozzon el minden, ami nem Fényből és Szeretetből fakad.
SZÍVED Temploma a te Szent Helyed, figyelj nagyon Szíved tisztaságára, hogy a SZÍV és a TUDAT összekapcsolódásában egy újfajta energetikai rendszert tudj működtetni!
Testedben, lelkedben, bárhol felmerül valamilyen kellemetlen érzés,- SZÍVED isteni Lángjában, a Szent Tűzben, a Szent Fényben hagyd, hogy minden feloldódjon.
Csak a Szívedre figyelj, az isteni Szentségre mely benned él.
Az összes figyelmedet ide koncentráld.
Egy idő után érzed, hogy különös erő árad szét benned,- az Isteni Szikra meggyújtja a Lángot. Mire ez megtörténik, már olyan tudatszinten vagy, hogy tudod, -
Te és Isten egyek Vagytok.
Tudod, hogy nem kívül, hanem benned él az Isten,- és ez a pont, ahol kapcsolódtok egymáshoz.
A SZÍV Szentsége melyben ISTEN él. És ez az Isteni áthat mindent, - benned és körülötted.
Ha engeded, hogy Szíved Fénye átsugározza a testedet, pillanatokra megérzed, hogy te is Istenivé válhatsz.
Itt már nincs külön lét, EGYSÉG van!
Te és ISTEN SZÖVETSÉGET alkottok, mely felbonthatatlan, eltéphetetlen kötelék.
A FÉNY és a SZERETET köti össze, és működteti téren és időn át.
Ezt a Szentséget kell előhívnotok, megőriznetek és működtetnetek.
Ezáltal teljesedik ki az emberben az isteni, írja át a Tudat segítségével azokat a kódokat, hibás rendszereket melyek a régi részét képezték, és a megosztottságot erősítették.
Aki ezt a magáénak tudja, lassan átalakul, és testben, lélekben újjászületik,- KRISZTUS TUDATOSSÁGRA születik,- és ezzel a tudatossággal, testben élő Istenemberré válik.
Aki saját cselekedetei által irányítja sorsát, tudata már eléri azt a magasságot, hogy felismeri és felülírja azt őt akadályozó társadalmi beidegződéseket és megkötéseket.
Krisztus azt mondta,- ÉN és az ATYA egyek Vagyunk!
Ha ezt a Szellemiséget követed, akkor az Új Világ részese leszel, ahol a Természeti Törvények áramlásban vannak veled.
Ezáltal életed átalakul, visszatérsz az Eredendő Rendhez, és megtalálod magadban azt az Isteni Minőséget aki mindig is voltál a Kezdetektől fogva,- az EREDENDŐ LÉT MINŐSÉGÉT.
Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
Veszprém. 2018. március. 21. Kikelet hava

Forrás:
https://ahimre.blogspot.hu/2018_03_21_archive.html


☀


"Eljött az idő a "beoltódásra", a nemesedésre.
Az égi kegyelemmel elindulhat benned a változás a világ csodáinak befogadására.
Az új tavasz ígérete és az új nyár termése megszépíti és gazdagítja az életedet.
A természet az égi és földi kincsek osztogatásával nem fukarkodik!
Keresd, ami új, ami szokatlan, keresd, amit az elme leginkább elutasítana!
Ám éppen ezek a dolgok hozzák lelkedbe az égi többletet, ami a beoltottsághoz, a nemesedéshez vezet.
A tavasz, a kikelet termékenyítő fénye segíti az utadat."

Forrás: Kovács Kálmánné Nóri: Boldogasszony üzenőlapjai (2018. március 25.)


☀


MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel?
Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?
Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?
Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg.
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket.
Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni.
Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.
Nézz magadba, - Mi választ el attól a szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?
Miért nem tárod fel a benned rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!
Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudást, mely lelked legmélyébe van írva!
Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!
S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!

Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin (2018. március 25.)

Továbbá:
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu
Csodaszer az orosz katonáknál - Tud erről valaki valamit? - Vetom probiotikum
Csodaszer az orosz katonáknál - Tud erről valaki valamit? - Vetom probiotikum 
video:


Vetom probiotikumVETOM 1.1 –1.23 széles spektrumú hatással bíró készítmény

A VETOM 1.1-1.23 készítményt nagyszámú vírusos és baktériumos megbetegedés megelőzésére és kezelésére alkalmazzák. Daganatos megbetegedések kezelése során a VETOM kiválóan bevált mint rehabilitációs és pótlólagos terápiás szer. Ugyanez vonatkozik az asztma, az allergiák, a cirrózis és számos autoimmun megbetegedés kezelése esetén is. Ajánlott immunhiányos állapotok korrekciójára valamint az emésztőrendszer tevékenységének javítására, a szervezet megtisztítására is.

Összetétele: 

Bacillus subtilis baktérium , mely az alfa-2 humán leukocyta interferont állítja elő).

Tulajdonságai:

Magas antagonisztikus aktivitással rendelkezik a patogén és feltételesen patogén gombákkal és baktériumokkal szemben, antivirális, proteolitikus, amilolitikus, cellulolitikus tulajdonságokkal bír
stimulálja az immunitás sejti és humorális faktorait
növeli a szervezet nem specifikus rezisztenciáját
stabilizálja az allergiás rezisztenciát
normalizálja az anyagcserét
stimulálja a regenerációs folyamatokat

Farmakológiai hatása: 

immunmoduláló, daganatellenes, antivirus, antiproliferációs, baktericid, fungicid, chlamydiaellenes.
A készítmény finom kristályos termék, mely a Bacillus Subtilis baktérium spórás alakja élő sejtjeinek mikróbás tömegét tartalmazza. A terméknek édes íze van és könnyen oldódik a vízben.

Kiszerelése:

1. 5 g, 50 g, 500 g kiszerelésű por.
2. Kapszulák - 50 db, 33 mg kiszerelés.
3 Csepp formájában 10 ml .
Hatásmechanizmusa:

A Vetom-1.1-1.23 készítmény szedése során a Bacillus subtilis baktériumok megtelepednek az emésztőrendszerben, két-öt nap leforgása alatt elszaporodnak, majd főként a vesék által glomerulus filtráció útján kiürítődnek a szervezetből. Élettevékenységük során ezek a baktériumok olyan lebontó enzimeket termelnek, melyek képesek elpusztítani a patogén mikroflórát, a daganatos megnyilvánulások alkotóelemeit valamint más hibás sejteket. Ezáltal megnövekszik a monociták és makrofágok aktivitása valamint a szervezetnek a különféle vírusos és egyéb fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképessége, megszűnik az allergiás hajlam, helyreállnak a szövetek regenerációs folyamatai, normalizálódik az anyagcsere és stimulálódik az immunreakció.
A készítmény a beszedést követően 15-20 perc elteltével kezd hatni. Remekül összehangolódik valamennyi oltással és erősíti azok hatását.
Az ölősejtek modulációja a szer szedését követő 10 nap elteltével figyelhető meg. A baktériumok által termelt fermentumok elősegítik a növényi és állati eredetű ételek emésztését, elősegítve ezáltal a készítmény szedése során a szervezet jobb minőségű táplálását. Ugyanezek az enzimek segítik elő az emésztőrendszer falai funkcióinak helyreállását, ami lehetővé teszi, hogy a biológiailag aktív és tápláló anyagok akadálymentesen bejussanak a véráramba, ugyanakkor növelik a különféle eredetű xenobiotikumok eliminációját és detoxikálását (patogén mikroorganizmusok, peszticidek toxinjai, a szervezet sejtjei élettevékenységeinek termékei stb.).
Az emésztőrendszer falainak normális tevékenysége elősegíti számos krónikus megbetegedés megelőzését.
A bacillus subtilis baktérium, a 7092 törzs rekombinánsa élettevékenységének eredménye az emésztőrendszerben a belek mikroflórája fajtáinak normalizálódása, többek között a lakto- és bifidobaktériumoké. Jelentősen lecsökken az emésztőrendszerben a feltételezhetően patogén mikroorganizmusok mennyisége – a különféle proteus fajoké, staphylococcusoké, streptococcusoké, valamint az escherichia coli patogén törzseié.
A rosszindulatú daganatokban szenvedő betegek esetében a készítmény általános erősítő és detoxikáló szerként, valamint a szervezet daganatellenes rezisztenciájának helyreállítására szolgáló szerként alkalmazzák. Műtéteket, sugárterápia és kemoterápiát követően helyreállítja az immunitást, kezelés közben és után csökkenti a toxikus megnyilvánulásokat.
A máj A, B és C típusú krónikus hepatitisszel járó metasztatikus sérülése, cirrózis esetén hepato-protektív hatással bír.
Normalizálja a vérben a bilirubin, transzaminázok és más enzimek szintjét, növeli az étvágyat és A, B és C típusú vírusos hepatitisz esetén a szervezet általános tónusát.
A szokásos kezelés időtartama 1,5-2-szeresére lecsökken, a betegség kevésbé súlyos formában folyik le.
A készítménnyel történő kezelés során nem figyelhetőek meg kísérőbetegségek és -elváltozások.

A VETOM 1.1 szedésének általános szabályai és adagolása:

A termék alkalmazása esetén a gyógyulás gyorsasága a megbetegedés jellegétől, stádiumától és a szer adagolásának helyességétől függ.
Egyszeri adag szabványos dózisa felnőtteknek – 1 kapszula vagy 1 csapott teáskanálnyi por vagy 1 csepp .
Gyerekeknek a felnőtt dózisok fele .
A kezelés időtartama 10-14 nap. Napi – 5-7adag -dózis .
A kezelés (súlyos eseteket kivéve) nem haladhatja meg a 10-14 napot!
A kezelések között feltétlenül minimum 20 napos szüneteket kell tartani (hogy a szervezet immunrendszere magától beinduljon).
Az elérhető gyógyászati hatás a szabványos adagolás esetén történő szedéstől függ: minél gyakrabban szedik a készítményt, annál erősebb a hatása. • A készítmény még többszöri túladagolás esetén sem vált ki negatív hatást; nincs rákkeltő, mutagén, allergizáló, embriótoxikus, teratogén tulajdonsága.
A maximális hatás az evés előtti egy órával történő bevétel esetén nyilvánul meg.
Megengedett a szer bevétele forralt vízzel, meleg teával, kávéval, tejjel. Megengedett a VETOM bevitele nem feloldva, vízzel leöblítve.
A kezelés idején ajánlott alkohol és erősen fűszeres ételek fogyasztásának mellőzése.
A szer leghatékonyabb alkalmazása – profilaktikai célokból. A rendszeres profilaktikai kezelések feltöltik a szervezetet hasznos baktériumokkal, ami nem érhető el más készítményekkel.
Daganatos betegek esetén az alapvető gyógyászati hatás a rendszeres szedés megkezdését követően 10 nappal érezhető. Ez azzal áll összefüggésben, hogy a 10-ik napot követően sokszorosára növekszik a vérben az Nk ölősejtek koncentrációja. Az egészséges emberek esetében ez a jelenség autoimmun reakciót válthat ki. A daganatos betegeknél – erős gyógyhatást.
(CSEPP VAGY KAPSZULA) • Cukorbetegek esetében oda kell figyelni a szedés gyakoriságának megválasztásakor – elsőleg lehetően csak egy dózist szedjenek be.( CSEPP VAGY KAPSZULA) Ha 1-2 óra elteltével nem éreznek nemkívánatos hatást, be lehet venni a következő adagot, s így folytatni tovább. Ez azzal magyarázandó, hogy a 7092 B törzsű Bacillus subtilis alapú készítmények kezdeti hatása jelentősen lecsökkenti a vár cukorszintjét, ami kómás állapotba hozhatja a beteget. A 10 napos kúrát követően 7048 B törzsű Bacillus subtilis és 7038 B törzsű Bacillus licheniformis tartalmú szerek szedése ajánlott. A szedés gyakoriságát a megérzésekre és a vércukorszint csökkenésének mértékéhez kell beállítani. Az utóbbi két törzs közül a maximális gyógyhatást a 7038 B törzsű Bacillus licheniformis fejti ki. A mikroorganizmusoknak a szervezetbe történő bevitele módja jelentős szereppel bír a maximális terápiás hatás elérésében. A kereskedelemben lévő készítmények formái a baktériumoknak a szervezetbe tőrténő alábbi beviteli formáját biztosítják:
- perorálisan (porok és kapszulák);
- rektálisan (a folyékony formájú készítmények beöntéssel történő bevitele maximális gyógyászati hatást biztosít a szernek a végbélbe 10 cm mélyen történő beöntése esetén). A procedúrához 14. sz. uretrális katéter, orvosi fecskendő (min. 5 ml), 100 ml fiziológiai oldat szükséges gumidugóval ellátott edényben. Fecskendő segítségével a szert tartalmazó penicillin flakon (10 ml) tartalmát átvittük 100 ml fiziológiai oldatba. Ennek eredményeként 110 ml felhasználásra kész oldatot kaptunk. A továbbiakban egy min. 15 ml-es fecskendő segítségével ki kell szívni 15 ml oldatot, majd fel kell szívni még 3 ml levegőt, a tű helyett a csatlakozó mentén elvágott katétert kell csatlakoztatni. Jobb oldalra kell lefeküdni. A bal lábat felhúzni a mellkashoz és a katétert 10 cm mélyen a végbélbe vezetni. A folyadékkal telt fecskendőt függőleges helyzetbe hozni és tartalmát a levegővel együtt a végbélbe vezetni.
A szer befecskendezését követően minimum 15 percig a jobb oldalon kell feküdni.
- a sérült bőrfelület kezelése során a fentebb említett mikroorganizmusokat tartalmazó kenőcsöt vékony rétegben kell felvinni; a gyógyhatás az alkalmazás számától függ;
- a bőrfelület mikrobaközösségei összetételének normalizálása céljából folyékony adalékokkal feltöltött fürdő javallott (10 ml 7048 B törzsű Bacillus subtilis és 7038 B törzsű Bacillus licheniformis készítmény az adott fürdőre);
- a haj erősítése és növekedésének stimulációja céljából javallott hajmosás után 7048 B törzsű Bacillus subtilis és 7038 B törzsű Bacillus licheniformis készítménnyel való leöblítés (megengedett ezek higítással történő 10 000-szeres alkalmazása); hatása azzal magyarázandó, hogy a hajzat minősége egyenes arányban áll a fejbőr mikrobaközösségeinek összetételével, annak folyékony készítményekkel történő kezelése megfelelővé teszi azt a természetes állapottal;
- az aranyér megelőzése és kezelése során rendszeres kezelés szükséges – az egészségesek számára elegendő havi egy alkalom, az adott betegségben szenvedők esetén – minél gyakrabban, annál jobb a gyógyhatás;
- candidiasis, a hüvely és a méhnyak eróziójának kezelése esetén – a kezelés gélalakú illetve folyékony állapotú készítményekkel javallott.

A megfigyelések eredménye:

az készítménynek a tavaszi és az őszi időszakban megelőzés célú való alkalmazása esetén a vírusos és fertőző megbetegedések teljesen eltűnnek.
a VETOM-1.1 és VETOM 3 készítménnyel történő kezeléssel párhuzamosan, azok szünetében növényi kivonatok fogyasztása javallott. Beteg máj – vizelethajtó, bélrendszer - bélkoktél, tüdő - mellkasi, vesék - veseelégtelenségre stb. Mindez elősegíti az ezen szervekben felgyülemlett toxinoknak és salakanyagoknak a szervezetből való kiürítését. Ezáltal a gyógyhatás is fokozódik.

Figyelem!

Ha túrára, a nyaralóba indulnak, főként ha néhány napra, vigyenek magukkal VETOM 1.1 készítményt. Ennek segítségével megvédhetik magukat és útitársaikat az ételmérgezésektől, kullancscsípés esetén, amikor nincs lehetőség orvosi beavatkozásra, ezekben az esetekben VETOM 1.1 készítményt óránként 1 kávéskanálnyi sokkterápiás adagban kell bevenni.

Mellékhatások:

A készítmény szedése során lehetséges a szervezet sérült térségében fájdalomérzet kialakulása. A dysbacterioses egyes megnyilvánulásai esetén az elején erős hasmenés illetve magas gázkibocsájtás tapasztalható. A szer szedését követően jelentősen lecsökken az alkoholos lerészegedés foka és gyorsasága. A kilélegzett levegőben található etilalkohol koncentrációja mintegy 200-szorosára lecsökken a VETOM szert nem szedő emberekéhez képest.

Ellenjavallatok:

A szer szedése nem javallott cukorbetegség esetén.(nekik csepp formájában ) Ellenjavallatként szolgál csupán a hatóanyag elleni egyéni intolerancia. Ezt a Bacillus subtitis elleni allergia fejezi ki. Ez a fajta megbetegedés igen ritka és kiütések formájában nyilvánul meg. Ilyen esetben abba kell hagyni a készítmény szedését. A kiütések pár nap alatt eltűnnek.

Egyéb szerekkel való kölcsönhatása:

Nem javallott a készítmény szedése antibakteriális – szulfanilamid – szerekkel együtt.
A készítménynek antibiotikumokkal együttes alkalmazása, beleértve a daganatellenes antibiotikumokat (doxorubicin, bleomicin, mitomicin és mások) nem jár gyógyászati hatással, mivel az antibiotikumok semlegesítik a szer hatását. A kanamycin kivételével.
Erősíti egyes kemoterápiás szerek – antimetabolitok hatását (fluorouracil, Tomudex, Xeloda), csökkentve azok toxikus és immunodepresszív hatását.
A termékhez nincs hozzászokás
Újszülött gyermekek számára nem káros

Megelőző kezelés:

Megelőzés céljából a VETOM gyógyászati készítmény szedése 5-7 napig (egy kezelés) javallott napi 1-2 szabványadag formájában (reggel és éjszakára). A megelőző kezelések közötti szüneteltetés legkevesebb 1-1,5 hónap legyen. A megelőző kezelés szabványos formája egészséges emberek esetén: évi négy ötnapos kezelés. Az első – február elején, a második – március közepén, a harmadik – augusztus közepén, a negyedik – szeptember végén.
A VETOM 1.1 adagolása ez esetben - napi 1-2 szabványadag (reggel és éjszakára), az ember testsúlyától függően. Napi 2-3 szabványadagot fogyasztanak azok, akik testsúlya meghaladja a 80 kg-ot.
Ez lehetővé teszi a VETOM készítmény fogyasztói számára, hogy javítsák közérzetüket, megszüntessék a „fáradtságszindrómát”, növeljék munkaképességüket és jelentősen csökkentsék a szezonális diszbakteriózis kialakulásának kockázatát, melyek kicsúcsosodása épp ezekre az időszakokra esik.

Gyógyászati kezelés:

A VETOM gyógytermék fogyasztásának adagolása a szervezet tűrőképességétől függ.
Az első kezelés a megelőző kúra szerint történik, azaz a gyógytermék szedése 5-7 napon keresztül 1-2 szabványadag mennyiségben javallott (reggel és éjszakára).
Ha ez idő alatt az ember valamilyen változást tapasztal általános állapotában és közérzetében, avagy régebbi krónikus megbetegedése súlyosbodása illetve egyéb nemkívánt szimptómák lépnek fel, azt jelenti, hogy a szer „működik” és aktivizálódott a betegségek elleni immunrendszer. Ez esetben a termék szedése a fentebb említett első kurzus alapján történjék (maximum 7 napig), ezután egy 6 napos szünetet kell tartani.
A szer alkalmazásának második kezelése 6 hetet követően kezdődik: 1 kávéskanállal az étkezések között. Az első 2 napon napi 4-6 alkalommal, a következő 2 napban napi 4 alkalommal, a többi napon a kezelés végeztéig (maximum 10 napig) – napi 2 alkalommal (reggel és éjszakára).
A javallott kezelések azok számára lettek meghatározva, akiknél csak megjelentek a betegségek jelei, s még nem állandósultak (rosszabb esetben annak dekompenzációja esetén).
Ha az első kezelés időszakában az illető nem érez változást állapotában, viszont a betegség jelen van, ez arról tanúskodik, hogy az elkövetkezendő kúra során meg kell emelni a szer adagját, avagy más készítményeket kell alkalmazni.
Minden esetben javallott a kezelés megismétlése az alábbiak szerint: az első 2 napon – napi 4-6 alkalommal, a következő 2 napon – napi 3-4 alkalommal, a többi napon a kezelés végeztéig (maximum 10 napig) napi 2 alkalommal (reggel és éjszakára). Ha ezúttal sincs pozitív eredmény, át kell térni más gyógyszerre.

A termék szavatossági ideje:

2 év. Nincs szükség különös tárolásra. Nem veszíti el tulajdonságait a csomagolás felbontását követően sem.
Azon megbetegedések felsorolása, melyek esetében a VETOM 1.1 készítmény szedése pozitív eredménnyel járt.
Krónikus „fáradtságszindróma”
Osteomyelitis, arthritis, arthrosis
Fölös testsúly
Cukorbetegség
A készítmény szedése antibiotikumos kezelés, műtétek után javallott
Allergia, asztma
Májcirrózis
Autoimmun betegségek, Sclerosis multiplex, Myasthenia gravis

Daganatos megbetegedések:

A vér B-sejtes és T-sejtes daganatos betegségei: leukémia limfómák, B-sejtes krónikus limfoid leukémia
Myeloma multiplex
Thrombocytopenia: esszenciális trombocitémia és másodlagos trombocitózis
Szolid tumorok: karcinóma (keratoacanthoma), gliomák
Rosszindulatú melanómák
Hematopoietikus neoplasia
Hajas-sejtes leukózis
Krónikus mieloid leukémia
A bőr rosszindulatú T-sejt-sejt limfómája: granulosarcoid, elsődleges reticulosis
Hypernephroma
A bőr bazális sejtes, laphámrákos megbetegedésekor;
Egyedi és HIV-fertőzéssel járó Kaposi-szarkóma
Egyszerű, nemiszervi és lapos fiatalkorú szemölcsök
Fej-, nyak és agydaganatok
Petefészek-, méhnyak-, emlőrák
Lokális és áttétes mastopathya; Mióma, fibromióma
Húgyhólyag-, vese-, végbélrák
Tüdőrák
Gége papillomatosis
Rosszindulatú melanóma.
Sugárbetegség
Nőgyógyászati megbetegedések
A bőr és a lágy szövetek helyi elsődleges-gennyes-gyulladásos folyamatai:
Impetigo, Cellulitis, Folliculitis, Kelések, Carbuncles, Hydradenitis (hidradenitis), Faringitisz
Torokfájás, rhinitis
Körömgomba, para- és végbéltályog
Phlegmone, Pyoderma
Különféle bőrgyulladás. Diatézis.
Szervi staphylococcus fertőzések: heveny és krónikus gennyes otitis (többek között rosszindulatú), conjunctivitis, paraproctitis, peritonitis, bélhurut, colitis, pyelonephritis, pyelitis, urethritis, cystitis, salpingoophoritis, osteomyelitis, omphalitis, panaritiums stb.

Vírusos és fertőző betegségek:

Heveny és krónikus vírusos A, B, C, D (delte) hepatitis. Krónikus hepatitis esetén a termék alkalmazható kiegészítő szerként;
HPV-fertőzés (genitális szemölcsök, fiatalkori gége papillomatosis, szemölcsök stb.);
Különböző lokalizáltságú herpeszes fertőzés (vírusos keratokonjunctivitis és keratitis, keratouveitis, genitális, szájüregi herpesz, övsömör stb.); Ppestis
Citomegalovírusos fertőzések
Akut légúti vírusfertőzés, légúti fertőzések (felső légúti megbetegedések), influenza (rhino-, koronavírusos fertőzés, influenza és parainfluenza vírusai) Hurutok, rhinotracheitisz
Kórházi kezelésre szoruló légúti megbetegedések (bronchitis és bronchopneumónia)
Ozena avagy krónikus atrophiás fetid rhinitis; rinoskleroma – a légutak krónikus granulomatozus megbetegedése:
AIDS
A szert olyan immunhiányos állapotok korrekciójára is használják, melyek nem HIV-fertőzés következtében jöttek létre.
Immunodepresszánsok alkalmazása következtében szervátültetések során bekövetkező vírusos szövődmények
Szubakut szklerotizáló panencephalitis
Citomegalovírusos fertőzés
Encephalitis (kullancsos) Endokarditisz
Különböző etiológiájú meningitis
Tüdőgyulladás
Fertőzéses toxikózis
Veszettség
Gyermeki fertőzések (kanyaró, járványos pariotitis)
Újszülöttek gennyes-szeptikus megbetegedései
Égési sérülések fertőzése
A vesék és a húgyútak sérülése és fertőzése (akut pyelonephritis, krónikus prosztatagyulladás súlyosbodása).
Gyermekek és felnőttek urológiai és szeptikus megbetegedései:v Ehsherihioza: cisztitisz, pyelitis, cholecystitis, melyeket olykor colibacilláris szepszis követ Különféle bakteriális megbetegedések (chlamydia, légióbetegség, rickettsiosis) Candidiasis: orofaringeális (cheilitis, gingivitis, perleches, glossitis, stomatitis, faringitisz); nyelőcső-candidiasis (szövődmények - vérzés, strictura); gyomor candidiasis: diffúz (specifikus erőziós gastriris fibrinosa), fokális (gyomorfekély esetén másodlagos); bél candidiasis: invazív diffúz, fokális (nyombélfekély, fekélyes colitis esetén másodlagos), nem-invazív (Candida nagyságrendi növekedése a bélrendszerben); anorectalis candida: a végbél invazív candidiasisa; perianális candida dermatitis: felszíni candidiasis: candida intertrigo; pelenkadermatitis;
v paronychia és onychia: mucocutan candidiasis; orális candidiasis (szájpenész); vulvovaginális candidiasis: candida balanitis; krónikus mucocutan candidiasis: disszeminált candidiasis (candida szepszis, szisztémás candidiasis); candida endocarditis: pseudomycelium kórokozókat tartalmazó infiltrátumok kifejlődésével járó tüdősérülések; candida septicemia: szemsérülések: candida retinitis és candida panophthalmitis;

gyomor-bélrendszeri betegségek:

hasmenéses tünetek (kokcidiózis, colibacteriosis, Lyme-kór),
gastroenteritis (a gyomor és a vékonybél nyálkahártyájának gyulladása), szalmonellás bélhurut (a vékonybél fertőzése); hastífusz és paratífusz, bacteremia (septicemia) idült bélgyulladás (a vékonybél falának gyulladása),
colitis (a vastagbél nyálkahártyájának hevegy avagy akut gyulladása),
vérhas (a vastagbél gyulladásos megbetegedése)
akut bélfertőzések (mérgezések, hasmenés). A legtöbb esetben a megbetegedést gyomorhurut, bélhurut, vastagbélgyulladás vagy azok kombinációjának kialakulása okozza; mérgezés;
gyomor- és nyombélfekély
Crohn és Colitis Ulcerosa yersiniosis – fertőző megbetegedés, mely hasmenés, bélhurut, ál vakbélgyulladás, ileitisz, erythema nodosum és (olykor) septicemia avagy akut arthritis kialakulásával jár: - bakteriális dizentéria vagy shigellosis szorulások a bélrendszer mikroflórájának korrekciója, helyreállítása és megőrzése dysbacteriosis esetén

Lényegében a VETOM 1.1 alkalmazható bármilyen megbetegedés esetén, mivel súlyos problémák megoldására alkalmas –a mikroflóra helyreállítása és az immunrendszer tevékenységének optimizálása.

A szer szedése javallott még a feltételezhetően egészségesek számára is, ugyanis immunhiány és emésztőrendszeri diszbakteriózis nélküli emberrel manapság gyakorlatilag nem találkozunk. Az ilyenfajta baktériumokkal való rendszeres kapcsolat már természetes számunkra, mivel azok az evolúció összes szakaszában meg voltak találhatóak a vízben, a talajban, az élelmiszerekben stb.


Forrás:Továbbá:Gyógyító növényeink 1./a rész: - Gyógyító növényeink 4. rész:


- Gyógynövények alkalmazása, gyűjtése: 


- Vegyes kultúrák. Kedvező hatású szomszéd növények: 

- Kertészeti naptár - Zöldségeskert - Vetés - Növények társítása: 

- Praktikusan az otthonunkban – kiskertünkben:- Vegyszermentes tartósítás - Öreganyáink fortélyai: 


- Paradicsomültetés, paradicsomtermesztés, palántázás: 
- SZABÓ GYÖRGY BÜKKSZENTKERESZTI FÜVESEMBER TANÁCSAI: 

- Csicsóka – a jótékony szénhidrát: 

- A Hársvirág gyógyító növényünk külön fejezetet igényel:

- Egzotikus gyümölcsök — Trópusi gyümölcsök:

- A mediterrán őshonos fája – az Oliva:

- Eltitkolt orvosság: az ezüstkolloid:

- A nyírfa mágikus ereje, mely önálló fejezetet igényel!:- A vadkender olaj meggyógyítja a rákot, de vajon miért nem tudja ezt senki?:

- Dió - a csudajó, mely önálló fejezetet igényel: 

- Szúnyogcsípés ellen a hagymától a banánhéjig: 


- ALOE VERA - a csodanövény:

- Gyermekláncfű - Pongyolapitypang:

- A BÁRSONYVIRÁG (BÜDÖSKE) ELŰZI A KÁRTEVŐKET KERTÜNKBŐL:


- GYÖMBÉR - A MINDENT TUDÓ GYÓGYNÖVÉNY:


- A SZERVÓRA:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Gyógyító kéztartások - Mudrák:

- AZ AROMATERÁPIA - ILLÓOLAJOK:

- SÁFRÁNY - A FŰSZEREK KIRÁLYA - A KIRÁLYOK FŰSZERE:

A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyarság ősi és új gyógymódjai:


Faszén - Aktív szén:

- FŰSZERNÖVÉNYEINK:

- Körömvirág:

- A LEVENDULA:

- AZ AROMATERÁPIA - ILLÓOLAJOK:

- SÁFRÁNY - A FŰSZEREK KIRÁLYA - A KIRÁLYOK FŰSZERE:

- Természetes kozmetikumok: 

KÁPOSZTA - Kovászos uborka:- ALMA - ALMAECET:


- A kínai egészségmegőrzés fegyvere - a fésű:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/04/a-kinai-egeszsegmegorzes-fegyvere-fesu.html

- A Tiszta Só jelentősége:

- Házi sajtok készítése és tejsavó felhasználási ötletek:

- A vadkender olaj meggyógyítja a rákot, de vajon miért nem tudja ezt senki?:


- Petróleummal is lehet gyógyítani a rákot - 10 jó tanács Gyuri bácsitól:


- HULDA CLARK ASSZONY TÖBB ÉVTIZEDE ISMERTE A RÁK GYÓGYÍTÁSÁNAK TITKÁT, MIÉRT NEM HALLGATOTT RÁ SENKI?:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2016/09/hulda-clark-asszony-tobb-evtizede.html- 10 ezer év után újra ősi búzafajtát termesztenek Magyarországon - az alakor:

- ÖSSZEFOGLALÓ – RENDSZEREZŐ - GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEINK - ÉS EGYÉB GYÓGYMÓDOK: 


- Csodaszer az orosz katonáknál - Tud erről valaki valamit? - Vetom probiotikum:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/03/csodaszer-az-orosz-katonaknal-tud-errol.html
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:

blog oldalam: