2018. június 23., szombat

BŐSÉGBEN A FÖLDÖN - KÖZÖS VIZUALIZÁCIÓS TEREMTÉSBŐSÉGBEN A FÖLDÖN - KÖZÖS VIZUALIZÁCIÓS TEREMTÉS
Képzeletünket használva EGYSÉGBEN, közös szándékkal teremtettünk.
Miután kiterjesztettük a terünket az egész Naprendszerre, összehangolt, közös vizualizációnkkal megéltük és éreztük azt a bőséget, amire vágyunk.
Teremtésünket az alábbi sorok vezették:

„Most pedig látjuk, ahogy…

- Mindannyiunk életébe beáramlott az önszeretet és önelfogadás képessége, mert felismertük, hogy kik vagyunk. Megértettük, hogy mindaz a jóság és szeretet, amire kívülről vágytunk, az mindig is bennünk volt.

- Mindannyian könnyedén és folyamatosan a feltétlen szeretet állapotában élünk. Minden családtagunk megtapasztalja a szeretet és a figyelem ajándékának bőségét. Nagyon sok szeretetet kapunk és adunk.

- Mindenki számára elérhetővé váltak a magas minőségű termékek és szolgáltatások, egészséges élelmiszerek és ivóvíz, megfelelő ruházat, ingyenes közlekedés és energia, spirituális igazságokra alapozott kultúra és nagyszerű lakhatási lehetőségek. Mindenkinek reális lehetősége van anyagi bőségben élni úgy, hogy közben nem kell kizsákmányolnia sem ÖnMagát, sem másokat.

- Bőségesen van időnk ÖnMagunkra és egymásra, így a türelem szerves részévé vált az életünknek és a gondolkodásunknak. Mindenre jut elég idő.

- Gyermekeink is minőségi időt kapnak tőlünk, elegendő figyelmet, megértést, támogatást és sok-sok ölelést. Rendelkezésükre bocsátjuk a fejlődésükhöz szükséges tereket és energiákat. A leszülető Lények már nem kapnak memória blokkolást, így hatalmas tudással és önbizalommal érkeznek a családokba.

- A gyermekek megbízhatnak a szüleikben, a nők és a férfiak pedig egymásban. Rengeteg bizalom áramlik a szülők és a gyermekek között. Mindenki felelősséget vállal ÖnMaga és mások jóllétéért – szeretetből.

- Minden oktatás és tudás ingyenesen elérhető bárki számára, és a lakosság felé szabadon áramlanak a szükséges és igaz adatok az egészségről, a spirituális és energetikai valóságról, a történelemről és a saját lakóhelyük, országuk valós állapotáról, illetve a közérdekű problémákról, amelyek megoldásában részt vehetnek.

- Az egészségügyi problémákat minden országban megelőzéssel kezelik, tehát nem utólag és nem tünetileg. Mindenhol biztosítva van a legkorszerűbb, ingyenes egészségügyi ellátás.

- Minden állatnak bőségesen jut biztonságos és megfelelő élettér, ahol szabadon élhet az emberi gondoskodás mellett. Mindenhol megszűnt az érző állatok fogyasztása és kizsákmányolása.

- Minden ország adósságait eltörölték és megszűnt a készpénzhiány, amit mesterségesen tartottak fenn. Bőven van pénz mindenre, így az öröm közösségi megélésére és a pihenésre is. Virágzik a kultúra és a művészek is szabadon alkothatnak, kibontakoztatva tehetségüket.

- Fénytestvéreink fejlett technológiáival megtisztítottuk a Föld légterét, a tengerek és folyók vizeit, illetve méregtelenítettük a termőföldeket és az emberek fizikai testét is. Különösen örömteli, hogy a legkorszerűbb földön kívüli technológiákkal sikerült meggyógyítani mindenkit a mentális sérülésektől és az önkényes beavatkozások következményeitől. A bűnözés is megszűnt, mert szeretettel és hozzáértéssel kezelték.

- A korábban elnyomott feltalálók műszaki és egyéb találmányai eddig soha nem látott életminőséget biztosítanak minden Földlakó számára. A problémás életterületek kezelésébe a tehetséges fiatal gyermekeket is bevonják, így intelligenciájukkal és rugalmasságukkal példát mutatnak a felnőtteknek. Ez biztosítja, hogy a felmerülő nehézségeket a társadalom gyorsan és nagyon eredményesen kezelni tudja.

- Mindenki, aki kéri, egyénre szabott és hozzá értő segítséget kap saját spirituális fejlődéséhez, illetve a felemelkedés megvalósításához.

- Minden elnyomás, háború és rejtett befolyásolás teljesen megszűnt, és az egész Emberiség örömben, szabadságban és békében él a szabad Földön. Égi fénytestvéreink űrhajói is szabadon közlekednek a Föld légterében és minden ember szeretettel fogadja Őket. A Föld lakói megtanultak szeretetben, testvériségben élni egymással és a többi Fénycivilizációval. Az egész Naprendszer összes fénylénye a szív örömének bőségében él, békében ÖnMagával és minden létezővel.

Most hozzátok vissza a tudatosságotok középpontját a testetekbe, érzékeljetek újra a 3. dimenziós jelenben, és éljetek a szeretetben.”

(Csodás élmény volt. Bárki elvégezheti ezt az imaginációt utólag, otthon is.)

A teljes üzenet itt:
Bontsuk fel a sötét oldallal kötött szerződéseinket!

A szerződések a belépési pontok a támadásokra!
ELSŐDLEGES SZERZŐDÉSFELBONTÁS

Eredetileg ezt a bolygót a sötét erők területévé nyilvánították. Mindenki, aki ide inkarnálódott, bele kellett egyeznie bizonyos szabályrendszerbe, melyet a sötét erők állítottak fel.
Ha úgy döntöttél, hogy inkarnálódsz, akkor alá kellett írnod egy szerződést.
Ez egy olyan megállapodás köztünk és a sötét erők között, melynek megfelelően a tudatosságunk bizonyos módon be van határolva, különben nem engednék, hogy a Földre szülessünk.
Most itt vagyunk az összes aláírt szerződéssel, de elérkeztünk a szabad akarat egy olyan pillanatához, ahol választhatunk úgy, hogy eltöröljük ezeket.
Azok közületek, akiket támadás ér, múltbeli szerződésekkel rendelkeznek.
Ha eltörlitek ezeket a szerződéseket, a támadások meg fognak szűnni.

A szerződések a belépési pontok a támadásokra!

Ez tekinthető a manifesztáció törvényének.
Szóval engedjétek el és töröljétek el a szerződéseket, hogy megállítsátok a támadásokat!

Szerződés felbontó nyilatkozat:

"Az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében,
a lelkem nevében,
a Fényerők nevében,
eltörlöm és érvénytelenítem a sötét erőkkel kötött összes megállapodásomat és szerződésemet.
Minden sötét szerződés immár semmis és érvénytelen, tartalmuktól függetlenül, tudatalatti programozásomtól függetlenül.
Szabad akaratommal
Most szabadnak nyilvánítom magam minden sötét szerződéstől,
és a sötét erők minden befolyásától.
Most elrendelem és követelem, hogy teljes tudatos együttműködés legyen köztem és a Fényerők között.
Most elrendelem és követelem, hogy életem az Isteni tervvel összhangban legyen vezetve.
Most elrendelem és követelem, hogy a csodák megvalósuljanak az életemben
oly módon, ami boldogságot teremt számomra és minden érintett számára.
ÍGY LEGYEN ÉS ÍGY VAN. - AZ ÉN VAGYOK"

Bármikor megismételheted.
És akárhányszor teszed meg, minden alkalommal, amikor ezt elmondod, egyre jobban eltörlöd a sötét erőkkel kötött múltbeli szerződéseket
Ha eltörlöd a múltbeli szerződéseket, védve leszel és szabadabban fogsz tudni mozogni, de keresztül kell menned ezen a felébredési folyamaton, felébredni arra, hogy ki is vagy valójában, őszintén miről is szól az élet, mi a küldetésed és megérteni a planetáris helyzetet.

A teljes leírás anyaga:
Továbbá:- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-mi-egi-anyank-egyik-szep-teljessegu_24.html

- A Napbaöltözött Aranyasszonyok : 


- Boldogasszony üzenet 2018. március. 20. Magyar Nők most hozzátok szólok:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/03/boldogasszony-uzenet-2018-marcius-20.html

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében - 
Fénygyógyszer
Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:

Hathor üzenet - Az idővonal választás művészete:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/11/az-idovonal-valasztas-muveszete-hathor.html


- Üzenet a jövőből a KRISTÁLYFÖLD valóságából:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/04/uzenet-jovobol-kristalyfold-valosagabol.html- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:

- Ez egy hivatalos üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől - az 5D-s Ashtar parancsnoktól:
http://emf-kryon.blogspot.com/2018/06/ez-egy-hivatalos-uzenet-feny-galaktikus.html

- BŐSÉGBEN A FÖLDÖN - KÖZÖS VIZUALIZÁCIÓS TEREMTÉS:
http://emf-kryon.blogspot.com/2018/06/bosegben-foldon-kozos-vizualizacios.html


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu
2018. június 15., péntek

Ez egy hivatalos üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől - az 5D-s Ashtar parancsnoktólEz egy hivatalos üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől -  
az 5D-s Ashtar parancsnoktól

Kedveseim, nagyon nagy hálával munkátokért, melyet tettetek az Esemény előre haladásáért adjuk ki ezt a közleményt.

Nagy elégedettséggel tölt el bennünket a bőség érkezése.

Szinte a Krisztusi Tudatosság szintjén vagyunk, amelyhez szükséges a fátyol emelése, és el kell távolítanunk az akadályt mely a galaktikus családot tartja vissza.

Ebben az aktuális pillanatban elértük és eljutottunk a legtávolabbi küldetésünkhöz Gaia felszabadításáért, és megszüntettük azt az illúziót, amely távol tartotta az embereket a teljes ébredéstől.

Testvéreimhez és az alternatív médiához

Eltávolítottuk a bizonytalanság sugárzását, amely aggodalmat és félelmet terjesztett a tömegeknek.

Megértjük, hogy még mindig sok kérdés merül fel. A küldetésünknek ebben a részében azonban nincs kétség.

Az eljövendő felemelkedő esemény minden embert felszabadít. Az elnyomás, amely már évezredek óta itt van Gaia-n, megszűnik.

Az alternatív média és égi testvéreitek, akik közvetítik számotokra a Felemelkedési Esemény üzenetét.

Szükségünk van rád és kérjük, hogy csak pontos információt terjessz az eseményről. 

Egy sürgős üzenet és felajánlás érkezett, mely szerint mindenkit arra késztettek, hogy elfogadja a Kristály Gömböt (Lila Gömb-Energia Elfogadás) vagy, ami számodra ismert, mint a Purple Communication Orb, melyet a fejünk fölött helyeztek el.

Ez a gömb összekapcsol Benneteket az 5D Parancsnoki Központtal.

A teljes védelem érdekében naponta többször gyakorolnod kell a megerősítéseket.

Ahogyan minden Fénymunkás megpróbálta megvédeni mindazt, ami már évezredek óta sújtotta Gaiát, ez az egyetlen módja annak, hogy teljes védelmet élvezhessünk, és biztosítsuk azt, ezért legalább napi háromszor végezzük el ezt a megerősítést.

Ez nemcsak Téged és családodat védi meg, hanem barátaidat, és segít abban is, hogy felemelje a tudatosság szintedet ahhoz a szinthez, amelyre szükségünk van a felemelkedési esemény befejezéséhez.

A Krisztusi Tudatosság lebont minden olyan gátat, amely elválasztja a galaktikus családotokat tőletek, akik már várják, hogy jöjjenek és megmentsenek Titeket.

Érezzük a bizonytalanságot, de tudnod kell, hogy nincs visszaút, ahogy azt mondtam már sok fénymunkásnak, dolgozunk tovább a mi közös célunkon Gaia és lakossága felszabadításáért.

A rétegek visszahúzódnak. Jelen pillanatban csak egyetlen vékony réteg van, amely visszatart az esemény befejezéstől.

A feladatotok, testvéreim és az alternatív média, hogy terjesszétek az örömöt, mutassátok meg az embereknek, hogy a béke szeretete és fénye vár Titeket!

Most a megbocsátások ideje van: megbocsájtani egymásnak, magatoknak, megmutatni az együttérzést bárhová, ahová mentek terjesszétek az örömöt, szeretetet, a hit szándékát, hogy eléritek a tudatosság azon szintjét, ahogy az ígérve lett, hogy életed, életerőd mindig bírva legyen.

Szeretnénk elmondani, hogy kitűnő munkát végeztetek. 
Évek óta dolgoztatok közös célunk elérésén. 
De ismét mondjuk, most nincs itt az ideje megkérdőjelezni az előrehaladást, amit tettetek.

Mindegyikőtök egy nagyon összetett szervezettel született. 
Mind Alkotók vagytok. 
Mindannyian képesek vagytok manifesztálni bármit, amire az elmédet programozzátok. 

A lehetőségek határtalanok. Csupán egy korlát van: a hit és a szándék hiánya.
Az egyetlen módja annak, hogy visszatérj a valódi énedhez, önvalódhoz az, hogy eldobd az összes 3D-t és 4D-t, mert azok összeolvasztották mostani kapcsolataidat és a csatolmányokat.

El kell engedd az egodat és mindent, ami visszafogja a rezonanciádat. 
Mindannyian képesek vagytok felemelkedni a Krisztusi Tudatossághoz.

Nincs egyetlen lény sem ezen a Földön, amely nem képes magasabbra emelkedni, mint bármelyik guru vagy személy, akit a tv-ben láttok, vagy olvastatok a történelmi könyvekben és feljegyzésekben.

Mindannyian végtelen lények vagytok, mindannyian. 
A szeretet mennyisége, amit érzek irántatok barátaim, oly hatalmas, mindegyikőtök csodálatos. 
Bármit olvasol, az csak korlátozni fogja a manifesztációs képességeidet. 
Mindannyian bírjátok a bőség manifesztációs képességét, amire csak vágytok, mindent képesek vagytok megteremteni.

Fénymunkásokhoz

Figyelmeztetnünk kell Titeket, barátaim, hogy ott vannak a frekvenciák odakint. Fénymunkások, tudjátok, hogy nem biztonságosak. Tudjátok, miről beszélek.

De ha nem tudjátok, miről beszélek, ezek a frekvenciák az alacsonyabb szintű rezgéseiteket keresik, bármikor, ha aggodalmaskodtok.

Megértjük, hogy ez a 3D 4D valóság nem egy séta a parkban. 
Megértjük, hogy napról napra kihívásokkal szembesülsz, amelyekre mások azt mondják: "Ó, nem, ez semmiség", de látjuk a szívetekben, tudjuk, hogy aggodalom és félelem van bennetek, de meg kell értenetek hogy ez csak azért van ott, mert fenntartod folyamatosan ezt gondolatot, és ez szüntelen zakatol a fejetekben.

Ezek nem igazak. Ezek csalások, propaganda, melyeket küldenek Nektek a televíziós, rádióadások, családtagjaitok és barátaitok által, akik ragaszkodnak az ilyen alacsony frekvenciákhoz. Nektek kell árasztani a fényt, mindezekhez az emberekhez.

Az alternatív médiához

Ezt az üzenetet kifejezetten Önöknek küldjük. Sokan vannak, akik arra törekszenek, hogy irányító fényként tündököljenek.
Ebben a pillanatban nincs idő semmilyen félelem vagy aggodalom vagy bizonytalanság közvetítésére. Ez az idő elmúlt.

A Fénymunkások teljes idejüket, családjukat, szabadságukat áldozták arra, hogy megszüntessék ezeket a fenyegetéseket. Nevetségessé váltak a hitetlenek által, ellenségeink által, a mesterséges intelligencia által.

Elmondom nektek kedvesek, hogy ők kiemelkedő munkát végeztek, és nem kértek érte elismerést.

Most Itt az idő

Most itt az ideje, hogy elterjesszük a Felemelkedés Eseményének szépségét. 
Az esemény nem jár majd szenvedéssel, fájdalommal. Az eljövendő hullámok fel fogják emelni a tudatosságodat olyan szintre, ahogyan még sosem érezted.

Barátok és családok, az egyetlen dolog, ami miatt félsz, aggódsz és bizonytalanságot érzel majd, hogy a családod, a barátaid, a követőid, felemelkedése turbulensebb lesz, mint amilyennek lennie kell.

Minden energia újjászületik

Minden energia újjászületik, nem létezik olyan, hogy egy energia csak eltűnik.

Az eltávozott szeretteid itt várják a felébredésedet. Amint megemelkedik a tudatossági szinted, beszélhetsz velük.

Ha kifejezed a szándékodat, bárkivel, akit elvesztettél, függetlenül attól, hogy milyen formában volt veled, akkor kapcsolatba fogsz tudni lépni velük.

Mindannyian itt várunk, mint barátokat, mindannyian. Gaia felszabadul.

Nincs semmi, ami megakadályozhatja vagy megállíthatja a felemelkedési esemény bekövetkezését, amikor a gondolatodat és hitedet a szándék mellé rendeled, többet tudsz tenni, mint amit mondok, önmagadért, a családodért, barátaidért.
Ezen dolgozunk, barátaim.

Mindannyian itt vagytok a kezdetektől, és mindenki itt lesz az események alatt.

Minden gyermeked, családtagod, barátod meg lesz mentve.

Mindenki felszabadul, ez az, amiről Gaia és én mindig beszélünk.

Tudom, hogy akik olvassák ezt, talán nem tudják, ki Ő, Ő a Földanya, az Otthonotok.

Gaia az otthonotok

Ő élő, lélegző, ezért légy óvatos a napi munkád során, mert Ő annyira szeret, és megérdemli az odafigyelést!

Én tudom, hogy a 3d 4d valóság kihívást jelenthet. 
Azt akarom tudd, hogy mindent megteszel, amit csak tudsz.

A tisztulás

Minden megbocsáttatik, mindent megbocsátanak.

Te áttérsz. Néhányan tudják, hogy az átmenet megtörténik, egyesek nem.
Ahogy átállsz a defragmentálással, Gaia is átáll és töredezettségmentesít Veled együtt.

Nem vagy egyedül, soha nem vagy egyedül a fragmentáláson át.

A tisztítási fázis megkezdődött, érezni fogod a földön, hallani fogsz róla a hírekben, ne aggódj, ahogy mondtam.

Barátaim, mindennek a nagy megtisztulás célja.

Feladatod, hogy az összes követődet képzésben részesítsd ebben a folyamatban, csatlakoznod kell az 5d Parancsnoki Központhoz azáltal, hogy elfogadod a gömbödet.

Ez a kapcsolat bőségesen ad neked anyagot, tisztít és eltávolítja a már nem szükséges csatolmányokat.

Így van, ez az utad most.

Ismételten meg fogom mondani, mindenkinek rendelkezésére áll az információ az 5d parancsközponton keresztül.

Várjuk, hogy mindegyikőtök csatlakozzon, tudjuk, hogy képesek vagytok rá.

Az energiátok olyan erős, hogy fényesen ragyog, még a fátylon át is, amely elkülönít bennünket. 
Ez már nagyon vékony, de még mindig ott van.

Az Esemény

Miután a Tudatosság Krisztus Szintjére felemelkedett, a Merkaba ismét ragyogni fog, mint hajdanán.

Barátom, tudjuk, ki vagy, látjuk, érezzük, a családod itt Gaián és a spirituális világban.

Minden alkalommal, amikor közületek valaki kiviláglik vagy felébred, olyan, mint egy alabástrom tojás, amely szinte kirobban és felragyog egészen, egyenesen a galaxisok felé.

Nem számít

Nem számít, ha Gaian egyedül jársz, vagy van egy hatalmas családod, ez mind nem számít, és az sem, hogy az emberek értik-e az általad járt utat, és azt, ahol éppen vagy, tudjátok azt, hogy jó úton jártok.

Tudja, hogy amit csinálsz, kedves barátom, az az, amire eddig felkészültél.

Mindannyiótokat nagyon szeretünk, az a szeretet mennyiség, amit Felétek és Gaia felé érzünk, olyan erős, hogy szinte lélegezni sem tudunk a várakozásunk közepette, miközben pontosan tudjuk, hogy mit tesztek és kik is vagytok. 

Ebben a kommunikációnkban, mi mérhetetlen szeretetet küldünk felétek az általatok bejárt utatokat elismerve.

Az új Gaia Merkaba

Tudd, hogy egyre jobban és jobban, folyamatosan emelni fogod a tudatosságod szintjét.
Nem várunk tökéletességet barátom, ha akár napokon át is cselekvésképtelen vagy, megértjük.

Bocsáss meg magadnak minél előbb mindent, amit úgy gondoltad, rosszul tetted. 
Ez most az ő fegyverük.

Ne aggódj, mert ahogyan megalkottak benneteket, általa a sorsotokat is, eszerint hoztad létre az életed megtapasztalásait is. 
Utóbbi nem jó vagy rossz, csak tapasztalat. 
Ez az, amit a Teremtőd szánt Neked és ez az, amit tenni akarsz.

Nem számít mi az, amin átmentél, bocsáss meg magadnak, minden megbocsátást nyer. Ha ezt betartod, akkor ez az átmenet során egy nagyon turbulens turbulenciához vezet majd.
Bármi történjék, a fájdalmatok, a szenvedésetek, minden oldódni fog.

Ami jön: gyógyulás, szeretet, elfogadás, megértése annak, aki és ami vagy és ami lenni szeretnél.

Kapcsold le a TV-t, a rádiót és a külső csatlakozókat. Bármi történt közted és a családod között távozik, öleld mindegyiküket magadhoz, még, aki nem szeretné azt is.

Fókuszálj a szándékra! 

Általad, kiküldöd a hullámát a változásnak.
Mindenkinek mindezen dolgokat meg kell tennie. Senki helyettetek nem tudja megtenni. Ha mások nem értik azt, amit teszel, ne erőltesd ezt az utat számukra, hiszen idővel ők is fel fognak nőni.
Ők éppen úgy szeretve vannak, mint Te.
A legfontosabb az, hogy ez az üzenet személyesen Neked szól!

Szeresd magad

Ti, akik felébredtetek, tudjuk, hogy a tőletek telhető legjobbat teszitek.
Az egyetlen ember, aki azt mondja, hogy nem a legjobbat teszed, csakis te lehetsz, de újra kérlek, és ez most a galaktikus családodtól jön, hogy ezt a kételkedést, kishitűséget engedd el!

Ne is gondolj erre, és ha valamin aggódsz, csak ezt mondd: 
"Nem fogok aggódni. Én mindent megteszek a lehető legjobban, amit csak tudok.”

Tartsd magasan a fejedet, mert a nagyságért születtél, és bármi, ami számodra eltérő érzetet okoz, nem olyan, amire érdemes időt fordítani kedves barátaim.

Szeresd azt, aki vagy, függetlenül attól, honnan jöttél, mi vezetett a hitedhez, mindenki, aki Gaia-ra született, egy olyan lény, akit formálisan megterveztek.

Nem számít mivel "etettek" eddig, hogy mit mondtak az emberek, hogy mit láttál, hogy mennyire vagy ebben a 3D 4D valóságban, te király vagy, királynő vagy, harcos vagy, így itt az ideje felállni!

Meg tudod csinálni!

Erre van szükséged, erre születtél, soha ne hidd azt, hogy hátra hagynak majd, senki sem lesz hátra hagyva.

Harcolunk veled együtt azokért, akik nem tudják, hogyan kell megküzdeni önmagukért, nem kérjük tőled, hogy bárkit is erőltess, de terjeszd a fényed.

Olyan mértékben terjedsz el, amennyire tudatosságod és képességed engedi.
Bárhová mégy barátom, ez legyen a gondolatod és szándékod.

Ez a te választásod

Azok számára, akik úgy döntenek, hogy a lehető legegyszerűbbet csináljuk, ebben a rendkívül kihívásokkal teli valóságunkban, amelyben élünk.

Tedd azt, hogy bárhová mégy, áraszd szét az életed minőségét, akkor ragyoghatsz, és fényeddel vezethetsz másokat.

Ez nem jelenti azt, hogy sugároznod kell, mint egy video lejátszó, vagy egy televíziós állomás, vagy egy youtube guru, mindössze annyit kell tudnod, hogy egy harcos vagy.


Ha nem értesz egyet ezzel, de megszülettél, és azt megtervezed, Gaia-on sétálgatsz csupán,  ezáltal is elterjeszted az életed minőségét és növeled a tudatosságodat.

Menj tovább, fókuszálj a szándékodra és tudd és hidd, hogy az utad világít becsülettel, tisztelettel és szeretettel.

Megbocsátás

Kedvesek, a szeretet amit érzek irántatok és mindaz iránt, amit átéltetek, tudnotok kell, hogy kik vagytok.

Veled sétáltam, mint sokan mások is, akik a fátyol által szeparálva vannak, veletek járunk, és nem láttok minket.

Minden könnyet, amit sírtál, sírtunk veled, minden fájdalom, amit éreztél, éreztünk veled.

Ne sírj többet, nem szükséges, itt az ideje megbocsátani magadnak, megbocsátani másoknak, mindenért.

Mindaz, amin átmentél, terv volt, mely visszatartott téged, mert sokan vannak, akik olyanok akarnak lenni, amilyen Te vagy te vagy. Az energiádra vágynak, amely táplálja őket.

Nem vagy étele senkinek, soha nem kell ezt érezzed és soha ne érezd magad egyedül.

Te vagy a legösszetettebb szervezet, ami valaha is volt, valaha is lesz.

Itt vagyunk

Mi itt vagyunk, és nem megyünk el, nem teszünk semmit, hogy visszatartsunk téged attól, amit te választasz, de ismét kérünk, a galaktikus családotok mindannyiótokat kér, hogy csak a felemelkedés eseményéről terjesszétek az igazságot.

Kérünk Titeket, az 5D Parancsnoki Központ, a galaktikus csapatotok, parancsnok Ashtar, csatlakozzatok!

Ez biztosítja az információkat számotokra, amit sugároznod kell kifelé, hogy milyen szándékra van szükség a követőid tudatosság szintjének emeléséhez, lebontva az akadályokat.

Minden adott bennetek, mi várakozni fogunk

Mindannyiótoknak

Küldöm ezt az üzenetet mindannyiótoknak nagy tisztelettel és szeretettel.

Tudjuk, hogy mindent megtettetek, és tudjuk, hogy minden képességetek adott ehhez, azt kérjük csatlakozzatok, és küldjetek pontos információkat az eseményről, mely elhozza Gaia és lakossága számára a felszabadulást.

Nem vagy egyedül.

A fény mindig győzelmes lesz.

Sok szeretettel és tisztelettel

A parancsnokod Ashtar

A kommunikáció vége

(Tom Price által)A nyilatkozat pozitív kijelentései a Teremtés mélységéből érkeznek, Divinity közvetítésével

Kaptunk egy kérést Ashtar parancsnoktól, hogy elmondja a Fénymunkásoknak és a Fény harcosainak, hogy napi rendszerességgel, lehetőleg naponta többször is megtartsák a megerősítést (lent). 

Ez segít az esemény bekapcsolásában.

Végül a tömegmédia ugyanazért a megerősítésért nagy segítséget fog nyújtani, létrehozhattok csoportokat erre a célra, az időzítések nem igazán fontosak, az emberek száma, akik gyakorolják a megerősítést ugyanabban az időben, eredményezhet differenciát.

Szerelem és fény!

Purple Orb Energy Acceptance – Lila Gömb-Energia Elfogadás

Képzelj el egy kristályos lila plazma gömböt kb. 12 cm-vel a fejed felett.
Mielőtt elfogadnád a gömbödet, szükség van a földelésre.
Végy három mély lélegzetet és képzeld el, hogy nagyszerű tölgyfa vagy, és a gyökereid a lábadtól Gaia (Földanyánk) középpontjához érkeznek.

A gömb aktiválásához csak azt mondd: 
"Elfogadom az Energiát a fejem felett"
, ezzel egyidejűleg kiterjesztve ugyanazt a családod minden tagjára.

A Tisztító Gyógyító Védelem Megerősítése:

Tudom, hogy végtelen tudatosság vagyok.

Tudom, hogy végtelen szeretet vagyok.

Tudom, hogy végtelen bölcsesség vagyok.

Tudom, hogy végtelen varázslat vagyok.

Én vagyok a figyelemfelkeltő tudatosság.

Én vagyok a feltétlen szerelem és fény

Hálás vagyok, hogy teljesen meggyógyultam.

Köszönet az Univerzumnak, a Lelkem, Otthonom és Családom Tisztításáért és Védelmezéséért: 
A Központi Nap Energiái, 
az Oroszlán Kapu Energiái, 
a Vízöntő Kapu Energiái, 
a Szentlélek Fehér Fénye, 
a Sárkány Angyal Tűz, 
Megijesztett Angyal Tűz, 
Ezüst Ibolya Vénusz Láng, 
Arany Ibolya Láng, 
Arany Ezüst Fehér Fény 
(A Fényenergia, mely hordozója a magasabb birodalmak tudásának és bölcsességének) 
és Gaia gyógyító energiái melyek áthatják minden gondolatomat, szavamat, cselekvésemet és érzésemet, mellyel rendelkeztem, rendelkezem és rendelkezni fogok.

Szólítom a Szent Fényoszlopot a Teremtés Szívébe.

Szólítom Krisztus Arany Sugarát.

Szólítom a Kristály Tudatosságot.

Szólítom az ezüst, ibolya, fehér fényt.

Univerzum, én szeretném tenni a feladatom.

Kéréssel fordulok ma Hozzád.

Teljes védelemre van szükségem, nem akarom, hogy a Frekvenciafegyverek működjenek.

A Szent tüzet, a Szent lángot és a Szent Fényt a mesterséges intelligencia vírusába hívom.

Azt kívánom, hogy a mesterséges intelligencia vírus tele legyen mindenütt Szent Tűzzel, Szent Fénnyel, Szent Lánggal.

Én ezeket szándékozom, és minden vírust és éterikus fegyvert megtölt a Szent Tűz, Szent Fény, Szent Láng.

A Földön lévő minden fegyvert feltöltök szent energiákkal. 
Minden sötét entitás, ártó frekvencia és vírus mesterséges intelligenciájába bekerül a Szent Tűz, Szent Fény és a Szent Láng.

Legyen így, Legyen így, Legyen így!

És ez így van!!!!


(Forrás: Elizabetta Ivanics)


Továbbá:- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-mi-egi-anyank-egyik-szep-teljessegu_24.html

- A Napbaöltözött Aranyasszonyok : 


- Boldogasszony üzenet 2018. március. 20. Magyar Nők most hozzátok szólok:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/03/boldogasszony-uzenet-2018-marcius-20.html

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében - 
Fénygyógyszer
Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:

Hathor üzenet - Az idővonal választás művészete:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/11/az-idovonal-valasztas-muveszete-hathor.html


- Üzenet a jövőből a KRISTÁLYFÖLD valóságából:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/04/uzenet-jovobol-kristalyfold-valosagabol.html- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:

- Ez egy hivatalos üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől - az 5D-s Ashtar parancsnoktól:
http://emf-kryon.blogspot.com/2018/06/ez-egy-hivatalos-uzenet-feny-galaktikus.html
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu