2015. június 30., kedd

ŐSI TUDÁSUNK - HAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS


ŐSI TUDÁSUNK - HAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS....


...vizsgáljuk meg több oldalról!
Nagyboldogasszonyunk - Józsa Judit alkotása Azok, akik veszik a fáradtságot és átrágják magukat ezen az összefoglaló bejegyzésen, és a benne lévő linkeken (nem két perces feladat!  J), 
azoknak összeáll majd a kép, 
hogy miért is mi vagyunk az univerzális - teremtő tudás hordozói, 
és annak átadására kiválasztott lélekcsoport!

...és ebből egyenesen következik minden eddig feltett, 
és ezidáig megválaszolatlan kérdésre a válasz!
ISTENÜNK HOZOTT!  J...hát kezdjük is el!A MESEMONDÓ MESTERSÉG

A magyar népmesékben, szólásokban és közmondásokban benne van az Univerzum működésének minden törvénye és rendje, egyfajta útmutatók a megértéshez.

Engedjétek meg, hogy Benedek Elek egyik népmese gyűjtéséből, itt most idézzek:

"A mese segít megértenünk, hogy nem istent kell játszanunk, hanem Isten-i-vé kell válnunk ahhoz, hogy megértsük, minden a maga útján halad a Szeretet áramában.

Meséink erkölcsi tanítása:

A gyengék (pl. a legkisebb testvér!), a szegények, a gyermekek és állatok iránti irgalmasság és ugyanakkor a Gonosz elleni elszánt harc.

Egy magyar érzésű, lelkivilágú ember számára csak a Saját népének hagyománya lehet igazán iránymutató: ezért született magyarnak."

Leírások itt:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


- Népi mesterségek listája - mesemondó, keramikus:
A csillagszemű juhász - Páll Domokos és Páll Réka keramikusok alkotásaA SZÓLÁSAINKBAN REJLŐ TUDÁS


A szólásaink magukban rejtik az univerzális tudást, a magyar nyelv szakrális - teremtő minősége által!

A magyar nyelv lefektette szólásaiban, meséiben, népművészetében, nyelvében az univerzális tudást, és ezek, mint üzenetek szólnak hozzánk!

Szólásokban, szókapcsolatokban rejlő időfizikai, azaz a teremtéstanra történő utalások:

Ötöl-hatol
- a téridő rendszerre való utalás,
öt forrás keltette önfenntartó rendszer hat helyen.

Nem jut ötről a hatra
 - az előzőhöz hasonlóan a téridő rendszerre való utalás.

Lépjünk olajra
- a téridő szeleteket elválasztó réteg, aki tehát olajra tud lépni, az másik téridő rendszerbe képes átjutni.

Színe-java, színről-színre
- téridő szeletekre való utalás.

Felkavarta az állóvizet
- a teremtés kezdeti folyamata, mikor az álló forráspont mozgásba jön.

Bolond lyukból bolond szél fúj
- lyuk, mint forrás vagy jelenpont.

Aki nem hiszi, járjon utána:

Akik egykor ezen teremtéstanra vonatkozó információkat elrejtették a népmeséinkben, egyúttal fel is hívják a figyelmünket arra, hogy járjunk utána a dolgoknak és fejtsük meg az üzenetek jelentését.

Továbbá leírás itt:

- A szólásainkban rejlő tudás:

A ROVÁSÍRÁSUNK


"Az öreg táltos lassú, nehézkes mozdulatokkal kicsomagolta a cserzett bőrbe tekert titokzatos tárgyat.
Nem szólt, némán, nyugodtan tette.
Egy kardot vett elő, markolata aranyból, pengéje fényes, mint a Nap.
Ősi rovásírás rajta."

(Az utolsó Táltos - Magyar monda - Részlet, Wass Albert nyomán: 


- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:


- Az Ige, a Székely - Magyar Rovásírás feltámadott ....1 - 2.. rész:


- Az őrségi = ősrégi jelkincs:


  
Táltos - Dávid Júlia festményeA KÁRPÁT-MEDENCE, A BOSNYÁK PIRAMISOK ÉS GLOZEL JELRENDSZERÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA:

- magtudin.org- Friedrich Klára -

Átírhatjuk lassan a történelem könyveket!

Leírás itt:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

A HÚSVÉT - SZIGETEKI SZOBROK

A Húsvét – szigeteki óriás kőszobrok:

Kiderült, hogy van testük a Húsvét-szigeten található kőszobroknak.

Eddig csak valószínűnek tartották.

Régészek most kettőt kiástak és ezek után derült ki, hogy csupán a törmelék temette be őket.

A kétkedők meggyőzésére - és főként a szobrokat emelő nép történetének alaposabb megismerésére - a több mint 800 szobor közül kettőt most a Húsvét-sziget Szobor Program kutatói teljes egészében feltártak.

A végeredmény a régészeket is megdöbbentette.

Kiderült, hogy a törmeléket, amely vállukig belepte a szobrokat, nem szándékosan hordták oda, hogy megtámasszák vagy esetleg védjék vele a testet.

A természet, a zord időjárás fedte be a vállukig az évszázadok alatt a szobrokat.

A legmegdöbbentőbb viszont az volt, hogy a szobrok hátulján székely - magyar rovás jeleket találtak!

...és az Altájban...

Leírás itt:


A Húsvét – szigeteki kő szobrok, ...és az Altájban...

  

A HÍMZÉS MÁGIKUS EREJE...

...és a többi kézműves tevékenységeink - népi mesterségeink, a nyelvünk, rovás írásunk, a népmeséink, a közmondásaink - szólásaink, népdalaink, népi hangszereink, népi játékaink, néptáncunk, gyógynövényeink...stb.

Mind - mind....így együtt...

“Szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet: népművészetünk ősi titka. Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen is.”

- Wass Albert -

A népművészetünkben jelenlévő képi információ a Világegyetem élő (és azon túli) szerkezetét jelenítik meg előttünk, bennünk.

Amennyiben ezek a képek a neuron-hálózatunkban is benne vannak (gondolunk rájuk), úgy az Ősi Intelligencia élő nyomait hordozzuk.

Ebben a megközelítésben védelmet is jelentenek.

"A hosszú estéket betöltő tevékenység közben a nő szeretettel gondol arra aki számára a tárgyat díszíti, ezzel feltölti pozitív energiákkal.

Amit ilyenformán készít, az szakrális tárgy lesz."

"A hímzésmintáink...
A mentális egészségünket védik.
A rezgéseik nyitva hagyják úgymond a kiskaput az agyban, amin át a fény a tudatunkba áramolhat.
A kézzel készült hímzés ereje jóval erősebb egy fotó erejénél, mert benne van az alkotó energiája.

Erre mondták eleINK, hogy BELETETTÉK A SZÍVÜKET ÉS A LELKÜKET.
Fogjatok hát hozzá, és alkossatok ennek tudatában, mert szükség van a védelemre a mai világban!" - spiriteve

Leírások:

- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:


- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:


- A magyar népművészet, népviselet és a szakrális geometria:Kalocsai hímző nénikeA pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE  létezik...

ITT VAN A KULCS!


A pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE létezik...

De most jön még a java!
A föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva!...

"Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve - folytatja beszámolóját Árkay - egy nem mindennapi telefonbeszélgetésem.
Ekkor ezeket mondta nekem Tibor: ő nem ismeri a népdalt, nem zenész.
Van neki egy világtérképe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ősmagyar, vagy - bármilyen más nyelven, olvasható, megfejhető feliratokat.
De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva."

Erre elkezdtem hegyezni a fülemet.

Melyik öt helyen? - kérdeztem.

Hát - mondta Tibor -

1. Magyarországon és Közép-Ázsia Ural környékén,
de nem a szláv területeken.
2. a Távol keleten Kínában és Japánban,
3. Közép Afrikában,
4. az amerikai Indián vidékeken és
5. Skóciában.

Hát majdnem leültem!
Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!"

Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ősrégészet teréről származó bizonyítékok adatait hozza egy nevezőre!

"Hát akkor miért vagyunk begyulladva?" - kérdezi Árkay.
"Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül!
Miénk a jövő!"

Leírás itt:

- A Föld vezető vérvonala - A pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE!:


- MAGYAR NÉPDALOK:


- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


MAGYAR NÉPI HANGSZEREINK ÉS TÁNCAINK...


Őrizzük hagyományainkat, értékeinket, mert ebben él tovább nemzetünk!


A hagyomány arravaló, hogy visszavezesse az embert önmagához!

  
A magyar népművészet képszerű, ami arról árulkodik, hogy a magyar
ember benne él a természetben.
Ezt különösen a népzene igazolja, amiben
„benne van minden hangsor, benne van a teljesség”


A magyar ember lelki kapcsolatát a természettel, igazolja az tény is, hogy a magyar népdal gyakran természeti képpel kezdődik.
Az ember lelkisége – a mikrokozmosz – összekapcsolódik a Mindenséggel – a makrokozmosszal.


A magyar néptánccal nagyszüleink, dédszüleink el tudták űzni az aratás, hihetetlenül nehéz munkájával járó fáradtságot. 
Ilyenkor tartották az aratóbálokat, és a hajnaltól napnyugtáig tartó aratás után, egész éjjel mulattak.Józsa Judit alkotása 

  
"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."

(Kodály Zoltán - Mire való a zenei önképzőkör, 1944)

  
"Meggyőződésemmé vált, hogy a magyar parasztembert ugyanaz az erő fakasztja népdalra, mint a tavaszi rügyet!"

- Bartók Béla -


"A rügy - virág, a forrás és a dal fakad!"

Born Gergely - A Magyar Néptánc Titkos Nyelve:

video:- Magyar népi hangszerek:


- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Népi mesterségek listája: keramikus, fazekas, zenész, hangszerkészítő stb.


- NÉPI MESTERSÉGEK - MESTEREK BEMUTATÁSA - Hornok Magdolna festőművésznő alkotásai által:
(Kép: Páll Domokos és Páll Réka keramikus művészek alkotása)
A SZÉKELYEK TITKOS TÖRTÉNELME

A Székelyek titkos történelme (amit nem tanítanak az iskolában).

"...kutatásaim rávilágítottak arra a már többé nem tagadható igazságra, hogy a Kárpátokon belül, 400-1300 méter tengerszint feletti magasságon, a természetes tájat ősidők óta behálózza az ember által alkotott épített táj, a pallagkultúra." - Czimbalmas Tivadar.

Székelyföld titkairól és a nép igazi eredetéről beszél Czimbalmas Tivadar.

Ahhoz, hogy megértsük miről beszél, elsőként javasolt az...

- Őshaza c. film megtekintése:


- A Székelyek titkos történelme
video:


- Bővebben itt:


- és itt a pallagokról:

- A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra:

…és lássunk csodát!

... 'ugyanez' a kultúra megtalálható a Föld több pontján is!... "teraszos földművelés" címszóval: pl. Dél-Amerika - Andok, Ázsia (Kína, Vietnám, Tibet stb.) Európa - pl. Portugália és a csodás Kárpát - medence ... ugye elgondolkodtató?
A MAG-tud-ás ter(e)m(t)-Ő JELei...
(Kádárné Csirmaz Katalin sorai)Pallagok - Tekerőpatak falu - Erdély
NAPBA ÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYUNK - TÜNDÉR ILONA ÁGASFÁJA...

A magyar házak mágikus ereje


A legtöbb régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt, amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak.

A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta.

Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték, és a házat, amikor lehetett, keletre tájolták. (A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, kit a népmesék Tündér Ilonaként őriztek meg, így ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája.)

A házat hosszában mestergerenda osztja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi.
A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő.

Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye
(ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor “Napba öltözik”.)

Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.VilágszépTündér Ilona - Józsa Judit alkotása

Kiegészítésképpen az ágasfához....

Kaptam egy nagyszerű anyagot levélben Nagy Józseftől (köszönöm Neki), melyet itt most közzéteszek, és a blogomba is beillesztek:

"Kedves Gábor Kati!

Elnézést, hogy ismeretlenül üzengetek, de mentségemre szolgál, hogy javító szándékkal teszem.

NAPBA ÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYUNK - TÜNDÉR ILONA ÁGASFÁJA című írásában az én ismereteim szerint egy téves megállapítás szerepel:

„…az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta. Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték…”

Ezt a megállapítást Vanetka Gabriella egyik írásában olvastam először.
Ezt az írást azóta számos internetes oldal idézte, és lassan elfogadottá válik a magyar térrendezéssel foglalkozók körében is.

Az én ismereteim szerint ettől eltérően a Boldogasszony fája (boldoganya, bódoganya) a ház – értjük ez alatt az egysejtű ház, vagy a ház szó szoba jelentésében - a szoba központjában, a jurták istenfája helyébe lépő oszlop, mely a magyar népi építészet jellegzetes eleme.
A néprajzi irodalom a palóc népi építészet sajátosságának tartja, ennek ellenére a mestergerenda ilyen alátámasztása szinte mindenhol fellelhető volt.
Itt példának a sóstói múzeumfalu tirpák, és besztereci portáinak szobáiban látható oszlopokat említem.
De találtam már Mosonszentmiklóson is.

Azért, hogy kételkedjem az igazamban ismerek egy Makovecz Imre vázlatot, ahol az ágasfa van Boldoganyának nevezve. Ha tudna hasonló forrásokat ennek a bizonyítására, hálás lennék, ha megosztaná velem.

Az én véleményemet az általam leírtak mellett az alábbi néprajz és magyar térrendezési szakértőktől származó idézetek támasztják alá:

„A parasztházakban a középső alátámasztó oszlop a Boldoganya, más néven a Boldogasszony fája.”
(Bodnár Erika Színia)

„A mestergerendát, ami a ház teljes hosszában végigmegy, keresztezi középen egy gerenda, mind vízszintesen, mind pedig függőlegesen, ezáltal itt pontosan egy térbeli kereszt alakul ki. Az alátámasztó oszlopot „Boldoganyának” hívják. (Boldogasszony, Istenanya)… A mestergerenda, és a Boldoganya találkozása a teremtés középpontját, a fiú isten helyét, a ház lelkét jelképezi.”
(Színia A magyar ház mágikus titka)

„ A régebbi házakban még ma is látható a szoba közepén egy erős, tölgyfából készült, négyoldalu vagy hengeralakú oszlop, az ú. n. bódog-anya, a mestergerenda tartására. Persze a tarisznya vagy ruha felakasztására is alkalmas.”
(Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai Heves vármegye népe Irta: Kürti Menyhért)

„A mestergerenda mindig egy darabból van, és az a ház egész hosszán végighúzódva, néha még elől ki is szökel. Hogy nagy terhét jobban bírja: föléje, például Lapujtőn, kis «prajcot» vagy «támatót» (támasztót) alkalmaznak, valamint helyenként a szoba közepén alatta álló függélyes oszlop, a bódoganya által is védik a behajlástól.”
(Pápai Károly az Ethnographia című folyóiratban írt tanulmánya)

„A ház elején és végén lévő folyó-gerendákra fektették rá az egész ház hosszában elnyúló mestergerendát. Ezt, hogy a mag: súlya alatt idővel meg ne hajoljék, rendesen egy oszloppal támasztották alá, az ú. n. bódoganyával, mely mindig a házban, a kürtös vagy búbos kemence kocigjának az összeszögellő részénél volt fölállítva.”
(Istvánffy Gyula)

„A bódoganya nevű oszlop palóc-különlegesség. A bódoganya, tölgyfából való hasábos vagy hengeres oszlop, mely a szoba közepén áll a mestergerenda alatt. Régi palóc házaknál a bódoganya gyakori volt. Úgylátszik túlságosan féltek a ház, a mestergerenda leszakadásától, ezért állították az oszlopot a szoba középre, ahol bizony nagy akadék lehetett. Az új házakban persze már elhagyják az idomtalan, akadékoskodó oszlopot. Sok szobában két oszlop is volt. Az egyik a bódoganya, amelyik az asztalhoz állott közel, a másik pedig a bálvány a kemencénél. Rimaszécsen is palócmódra építkeztek. Itt is sok volt a bódoganyás ház. A bódoganya teli van cifra berovással, talán régi hun scytha-jegyekkel(?); e jegyeket a gyermekek sorra csókolták imádkozás után, lefekvés előtt, vagy büntetésből, ha csínt követtek el. A bódoganya is szerepel a palóc mondásokban. A gazdasszony gondosan elzárja a kamarát, mert «a gyerekek megennék még a bódoganyát is, ha szalonnából volna».)
(Malonyai Dezső A magyar nép művészete)

„A palóc területen még egy alátámasztást ismerünk, amit boldoganyának neveznek, és ez a házkultusszal lehet összefüggésben.”
(Balassa Ortutai Magyar néprajz)

Üdvözlettel Nagy József"

Leírás itt:

- A magyar házak mágikus ereje:


- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:
Régi parasztház, MestergerendaA KOPJAFÁK ÉS SZÉKELYKAPUK - A MENNYEKBE VEZETŐ KAPUK


"A Székelykapu, egy világkapu minőség!
A magyar csúcsíves kapuk ugyanezt a minőséget képviselik, de más összetevők szerint.
Mind a magyar, mind a székelykapuk, olyan kép és
rezgéstartalmat birtokolnak, melyek többszörösei,
mint egy átlagos királyi koronáé."
Ezt az álmot akkor láttam, amikor még nem is sejtettem mi vár rám...
(spiriteve)

Kopjafa (fejfa) - A megtisztulás eszköze - Út a mennyországba?

Székely vagyok. A nevem, az identitásom, a származásom szerint is. Ugyan nem Székelyföldön születtem, nem ott nőttem fel, és nem is ott élek, de (meg)tagadhatatlanul Székelynek születtem. Székely Évának. Ha csak az ősi írásokat vesszük, a nevemben hordozom az emberiség eredetének, valamint a vándorló őseinknek igaz történetét. S a név ugyebár kötelez...

Az erdélyi magyarokról az hírlik, hogy értenek a boszorkánysághoz. Jómagam abban hiszek, hogy a hagyományaink tisztelete a (tisztán)látás képességét is megőrizte számunkra, hiszen a hagyományaink révén vagyunk összeköttetésben a forrással.

A Dédszüleim anyai ágon szintén Erdélyből érkeztek a mai Magyarország területére, és mind a ketten médiumok voltak. Író és beszélő médiumok. Erről csak 25 éves korom után szereztem tudomást, amikor már nem tudtam kontrollálni tovább a látomásaimat, az álmaimat, és az üzeneteket. Hogy mi köze az eredetemnek a fenti témához? Rögtön megértitek!

Amit most megosztok veletek, arról aligha olvashattatok, mert Székely lányként jómagam sem hallottam róla soha azelőtt, és azután sem sikerült információt szereznem erről, hogy a lentebb említett jelenet a tudomásomra jutott. (Ha valaki esetleg hallott már erről, annak nagyon hálás volnék, ha megosztaná velem az ismereteit!)

Nálunk az a szokás, hogy a temetés alkalmával, a sír fej felőli részéhez (fejfát) kopjafát állítunk. Ma már inkább hagyományőrzés gyanánt, mint annak a tudatában, amire valójában ezek a gyönyörűen (kézzel) faragott emlékművek szolgálnak.

A várandósságom idején álmot láttam. (Ez nálam elég gyakori, de az ilyen intenzitású álmok éves szinten addig 2-3 alkalommal fordultak csak elő.)

Azt álmodtam, hogy egy temetésen vagyok. Sok 100 évvel ezelőtt lehetett egy régi korban. Engem nem láttak és nem érzékeltek az ott lévők, ahogy én sem érzékeltem a saját testemet, mert csak fénytestben voltam jelen. Felettük repkedtem. Nem tudtam hol vagyok, és miért vagyok ott. Erre szerettem volna rájönni. Figyeltem, hátha valaki mond valami hasznosat. Majd a kiásott sír fölé repültem. Láttam benne a koporsót a holttesttel együtt. Egy 60-as évei közelében járó férfit temettek. Jelentős személyiség lehetett, mert sokan érkeztek a temetésére, és többen siratták. Először az fordult meg a fejemben, hogy talán a saját temetésemet látom egy korábbi életemből, de ahogy elkezdődött a szertartás a holttesthez kötődő lélek is megjelent. Még össze volt kötődve a holttestével. Ott lebegett pár centivel fölötte. Olyan volt, mintha a szertartás idézte volna meg.

Ahogy véget ért a szertartás szinte mindenki elhagyta a helyszínt. a koporsó bal oldalán álló 3 ember ekkor egy számomra ismeretlen, azelőtt soha nem hallott nyelven valamilyen szent szöveget kezdett kántálni. S ekkor történt az, amiről soha nem hallottam azelőtt. A halott lelke a holttest koponyájából kilépve a kopjafa törzsébe szállt. Majd, ahogy a beavatottak folytatták a kántálást a lélek a kopjafa belsejében elkezdett felfelé emelkedni. A kopjafa egyes szakaszain (lásd a mellékelt fotót) kapaszkodott felfelé és ahogy fokozatosan elhagyta mindazt, ami ehhez a világhoz kötötte, "lépett" egyre feljebb és feljebb a következő szintre, s vált egyre fénylőbbé. Majd a kopjafa tetejéhez ért, és ott a földi életét elengedve kivált a kopjafából immár szabad és megtisztult lélekként. Elengedte a testét, és megvált azoktól a dolgoktól, amelyek addig nem engedték átkelni. Ekkor abbamaradt a kántálás. A 3 ember elhagyta a helyszínt és én felébredtem.

A kántálás alatt úgy láttam a kopjafát, mintha röntgenszemem lett volna. Láttam a benne világító lélek lelkiállapotait, amikor a kopjafa egyes szintjein lévő szimbólumok felizzottak. Minden szint olyan volt a felemelkedő lélek számára, mint egy apró szoba, ahonnan csak akkor léphet tovább, ha az adott szinthez tartozó érzéseit megérti, és elengedi. Az alsó szinteken tovább időzött, mint a fentieken. Majd amikor a kopjafa csúcsán, mint egy koronacsakrán át kivált, egy pillanatig még ott időzött. Tisztán, energikusan fénylett, majd eltűnt.

Az álmom után elkezdtem más szemmel tekinteni a kopjafákra. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy olyan szimbólumokat faragnak a kopjafába és annak a csúcsába, amelyek mind fellelhetők más, a túlvilágban, a reinkarnációban hívő kultúrák hagyományaiban.

Az általam feltöltött képet az interneten találtam. Nem is olyan régi faragvány. Mégis ott a tetején egy olyan szimbólum, amihez hasonló módon a koronacsakrát is ábrázolni szokás. De nem ritka a merkaba kocka csúcs sem. Az a szimbólum pedig, amit a legerősebben láttam az álmomban a kopjafán felizzani olyan volt, mint az élet virága.

Sokáig ízlelgettem ezt az álmot, míg végül többek javaslatára úgy döntöttem, továbbadom azt, amit láttam. Ma is nehéz szavakat találni erre az élményre, és ma is épp úgy lenyűgöz a kopjafák üzenete, mint aznap. Mert bizony ez az álom is azt mutatja, hogy a történelmünk, a hagyományaink és a fennmaradt ereklyéink sokkal fontosabb üzenetet hordoznak, mint azt valaha képzeltük volna!

Korábban átok sújtotta népnek tartottam a magyart, amely saját sorsának elrontója. Ma úgy vélem csupán egy dolog választ el bennünket egy jobb jövőtől, és az az elfeledett hagyományaink felfedezése!

Ha úgy érzed gazdagabb lettél azáltal, hogy végigolvastad ezeket a sorokat, kérlek add tovább te is ezt az álmot! A valóságtartalmát a kopjafák őrzik. Ha elutazol Erdélybe, vagy rákeresel az interneten, és a szimbólumokat megnézed, magad is rájössz majd, hogy az út, ami a sötétségből kivezetheti ezt az országot, az a kulturális és spirituális örökségünk!

Köszönöm! © Székely Éva Andrea spiriteve)

Továbbá itt:
- Székelykapuk és kopjafák:


A SZFINX


Érdekes megjegyezni, hogy az arabok a
Szfinxet ABU HUN névvel illetik.
A HUN ABA első teremtő erőt jelent.

ORION = ÚRI HON
OSIR (Egyiptom Főistene) = ŐS ÚR
IRÁN = ÚR - HON...
Továbbá itt:

- A szfinxek:


- Piramisok a Pilisben? ...Egyiptomban, és szerte a Földön:


- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

Az összegyűjtött anyag fokozatosan bővül és általa a bejegyzésem tartalma is!

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:

 


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:


blog oldalam: