2011. november 20., vasárnap

A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod - Fordítások – 3. Rész


A HÁLÓK RENDSZERE

Hálónk, a személyes kapcsolattartó energia rendszerünk, az Univerzum végtelen energia forrása, a Kozmikus Szövedék felé, egy dimenziókat átható kommunikációs rendszer.
Fordítások – 3. Rész

A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!

Kivonat A Tudatosság Evolúciójának Elegáns Megnyilvánulása harmadik fejezetéből.

Az Univerzális Kalibrációs Háló (Universal Calibration Lattice®, UCL) bemutatása – Egy Interdimenzionális Háló

Az emberi tudatosság fejlődik, és ez a fejlődés visszatükröződik az energia anatómia rendszerünkben.
Az Univerzális Kalibrációs Háló (UCL) egy rendszert alkot az energia anatómiánkon belül, mely a lényünk magenergiájából sugárzik. 
„ Elegáns megnyilvánulás „ , ahogy az első könyv ír az UCL – ről és az EMF Kiegyenlítő Technikával (EMF Balancing Technique®) való kapcsolatáról.
Az embertől – emberhez szóló energia munkát a világ ma már több mint 60 országában alkalmazzák.
Ez egy ajánló könyv, mely tudományos információkat és elméleteket tartalmaz, melyek alátámasztják az UCL létezését és az EMF Kiegyenlítő Technika (EMF Balancing Technique®) előnyeit, hasznát, jótéteményeit.
Ez a valóságos könyv minden bizonnyal megerősítést ad számodra az elektromágneses természeted megértése felől.
Az Univerzális Kalibrációs Háló, minden egyes embernek a személyes kapcsolattartó rendszere az univerzum végtelen energia forrása (Kozmikus Szövedék) felé.
Úgy működik, mint egy elektromos átalakító rendszer, mely növeli a végtelen energia befogadó képességünket, átalakítva az energiát az egyik áramkörből a másikba.
Ezért van az, hogy gyakran így nevezzük ezt a folyamatot, hogy „áthuzalozás”, rákapcsolódás az új energiára „Az UCL képessé tesz minket az önmagunkból és a Kozmikus Szövedékből kiáramló energia befogadására és használatára.
Egy fontos megjegyzés, – a Kozmikus Szövedék nem valahol messze vagy egy egzotikus helyen létezik, hanem betölti a mi puszta létünket egészen le a sejtek szintjéig, és föl a mi szubatomi energia mezőnkig.
Hálás vagyok a Kryon VII. (Magyarországon V.) „A Levelek Otthonról” c. könyvében, az Univerzális Kalibrációs Hálóról ( UCL ) megírt fejezetének
Az emberek a világ minden részéről a felismerés erőteljes megtapasztalásaival reagáltak erre a fejezetre.
Amint olvasod az itt leírt információkat, és tanulmányozod az illusztrációt, légy tudatában annak, hogy érezhetsz, vagy érzékelhetsz egy elektromos töltést vagy rezgést. Ez egy vibrációs energia, ami keresztülhalad rajtad, ahogy rezonálsz az információval.
Lehet egy erős intuitív érzésed, ahogy felismered az UCL-t és tudod, hogy sejtszinten ez tökéletes érzést hoz létre benned. Még ha nem érzel sem rezgést, sem más érzést, maga a tiszta koncepció és megfogalmazás serkentheti az energia mozgás megértésének egy új szintjét.
Vedd figyelembe azt, hogy ennek az anyagnak a megértése segítségedre lesz egy jóval erőteljesebb energetikai tartás hordozására, és egyben közreműködik a valóságod elegáns megjelenítéséhez.
Számos csodálatos képesség fejlődik ki, ahogy erősíted az energia végtelen forrásával a kapcsolatodat. 
A „Mennyei Prófécia” arra tanít, hogy nem szükséges a továbbiakban másoktól beszerezni az energiát – mind azt, mi számunkra szükséges, be tudjuk szerezni a végtelen forrással való kapcsolatunk felismerése, és erősítése által.

Ez aztán a megkönnyebbülés! 
Gondolj az összes játszmára, amit már nem szükséges tovább játszanunk, és gondolj mindarra az energiára, mely elérhető számodra, egyszerűen úgy, hogy azt választod, nem játszod tovább ezeket a játszmákat. 
Mit szeretnél tenni mindezzel az összes energiával? Légy biztos afelől, hogy a személyes szabadságod mély érzése kellőképpen fejlett ebben az új paradigmában.
Az UCL energia mintája univerzális

A formája és a struktúra alapvetően minden embernél azonos. Az elsődleges cél az, hogy fejlődő emberekként hordozzuk a rendelkezésünkre álló nagyobb energiatöltést. Az UCL erősíti a személyes evolúciónkat.
A gyönyörű látszólagosnak tűnő ellentmondás itt az, hogy ez a struktúra még a teljes létezés Egységével való kapcsolatot is erősíti.
Az általunk létrehozott új valóság, ünnepli az egyén, az egyedi (individualis) erejét és a teljességgel való kapcsolat gyönyörűségét, kultúrára való tekintet nélkül.
Ezt néhányunk számára nem lesz könnyű elfogadni. Győzelem azok számára, akik értik az egység /egyediség fogalmait és gyakorolják annak a tudatosságát.
Mikor szert teszel egy alapfokú ismeretanyagra arról, hogyan működik az UCL-ed, tudatára ébredsz, hogy minden pillanatban folyamatosan kommunikálsz az univerzummal és még továbbiakkal. 
Ha a kommunikációdat egy kiváló szintre szeretnéd emelni, egy univerzális szintre, válj jártassá ezen a területen. 
Több bölcsességünk is van erre vonatkozóan, mint pld:” A gondolatok, maguk a dolgok „ vagy  „Az vagy, amik a gondolataid” vagy „ Mondd azt, amit gondolsz és gondold azt, amit mondasz” . 
Ezek a közmondások még fontosabbak, ha felismered, hogy milyen messzire terjednek ezek az üzenetek, és milyen szerves részét alkotják a mindennapjaink valóságteremtésének. Megtanulni azt, hogyan mondd azt, amit gondolsz, és azt gondolni, amit mondasz, ez nem egy titokzatosság.
A magad és mások felé folytatott mindennapi, tiszta kommunikáció gyakorlásán keresztül tudod fejleszteni ezt a képességedet, még akár úgy is, hogy egy szót sem ejtesz ki a szádon! 
Része vagy az univerzumnak, pusztán a létezésed folytán. 
Folyamatosan tudod erősíteni a kapcsolattartó rendszeredet imákon, meditációkon, energia munkán vagy szándék kinyilvánításokon keresztül.
A kapcsolat egyre erőteljesebbé válik, minél többet használod. Ugyanúgy, ugyanabban a formában működik, mint amikor a testedzésnél folyamatosan ismétlődő gyakorlatokkal erősíted az izomzatodat.
Fontos, hogy először is légy tisztában magával az emberi energia anatómia rendszerével. 
A fizika elektromágneses törvényei által előre megjósolható volt ennek léte. 

Éppen úgy, mint a fizikai anatómia rendszerünk sok kisebb rendszerből áll úgy, mint többek között – izmok, csontváz, belső elválasztású mirigyek, – megjósolhatjuk azt, hogy az energia anatómia rendszerünk is több kisebb egységből áll.
Egyike ezeknek a csakrák rendszere, mely jól ismert az ősi spirituális és metafizikai anyagokból. A mentális, éteri és érzelmi testek még további, az emberi anatómián belüli rendszerek, melyek igen jól dokumentáltak sok, modern spirituális gondolkodó által.
Ebben a könyvben a 15 év közvetlenül az Univerzális Kalibrációs Hálóra irányuló kemény munkája és dokumentációja alatt megszerzett tudás anyagból nyújtok át egy keveset részetekre.
Az általam megosztott tudás, a kutató munkának egy kombinációja, mely a személyes és intuitív felfedezés, és a direkt kézrátéten keresztüli kísérletezés ezzel a rendszerrel, és az energia testeinken belüli meghitt kapcsolattartással.
Az UCL külső szálai, a szimpatikus idegrendszer kiterjesztéseként is felfoghatóak. Amikor azt tanulod, hogyan fejezd ki az érzéseidet és szándékodat ezeken a szálakon keresztül, tisztítod és erősíted az univerzum energia forrásával való kommunikációdat.
Az UCL létrehoz egy személyes rezonanciát a Kozmikus Szövedékkel, ezáltal felerősítve a te társteremtő folyamatodat.

A Kozmikus Szövedékben létrejött vibráció, most így bensőségesen és mélyen tud reagálni, visszajelezni számodra. 
Ne szabj határt az univerzummal való kapcsolatodnak; tedd ezt olyan méllyé és szeretettel teljessé, amennyire csak óhajtod. 
Meg se állj a lényed minden egyes sejtjéig, és tartsd annak teljes töltését.
Arra invitálunk, hogy légy részese a kozmikus tervnek olyan formában, melyet előttünk csak a Mesterek művelhettek. 
Tiszteljük ezeket a Mestereket, miközben felhajtogatjuk ing-ujjainkat és azt mondjuk, „Mi is”, Mi mindannyian a teremtés mesterei vagyunk; a Földi életünkben tanuljuk, hogyan fejlesszük és csiszoljuk a mesterlétünket.
 Mindannyian még lelkek is vagyunk, és még azt is tanuljuk, hogyan testesítsük meg Önvalónk aspektusát. 
Az egésszel való egységünkben társ-teremtjük a mesterlétünket.
Mostanáig, a spirituális kutató vertikális úton haladt; felértünk a Felsőbb Énünkhöz, Isteni Önvalónkhoz. 
Mostanában, a bennszülött tanítások ujjá születnek, afelé irányítva minket, hogy vegyük fel újra a kapcsolatot, közvetlenül a lábaink alatt lévő földdel és tiszteljük Föld Anyánk éltető erejét.
Ezek a vertikális energiamozgások, ennek az időszaknak az energia dinamizmusaiban helyénvalóak voltak. Viszont most itt az idő számunkra, hogy érettek legyünk egy sokkal erőteljesebb spirituális képességre.
Ez az evolúciós fejlődés magába foglal egy horizontális spirituális mozgást – tisztelve és felismerve az itt és mostban lévő szent természetét, mely körülöttünk létezik minden irányban – nemcsak fölöttünk és alattunk!
Én úgy vélem, hogy a dualitás létezése tréfás. 
Ahogy megnézed az UCL illusztrációját, észreveszed majd a horizontális szálakat nyolcas mintákat formálva, ahogy összekapcsolják a csakrákat az Univerzális Kalibrációs Háló hosszú információs huzalaival. 
Ahogy gyakorolsz, és megerősíted ezeket a horizontális szálakat, növelni fogod a te társteremtő képességedet.
Ez a mi spirituális utunk az új energiában. 
Most ébredünk rá, hogy az otthonunk valójában ott van, ahol vagyunk.
Meg tudjuk teremteni a Mennyországot a Földön. 
E feltáruló lehetőség által, képesek vagyunk a legnagyobb örömteliségben megteremteni ehhez az alapokat.
Sokkal több eszköz van a kezünkben ehhez az építkezéshez, de most az alapvető megértés elsajátításának van itt az ideje…
A szeretet energiájában.

Megjelent az EVOLVE! Magazinban – 2005, Október


Az energia rendszerünk vízszintes metszete:Fordította: Gábor Kati

Fordítások - 1.Rész - Az Universal Calibration Lattice (Univerzális Kalibrációs Háló) …és a kísérlet, melyet Életnek hívunk!
http://emf-kryon.blogspot.com/2011/10/az-universal-calibration-lattice.html

Fordítások - 2.Rész - A Munka Természete: 
http://emf-kryon.blogspot.com/2011/10/forditasok-2resz-munka-termeszete-peggy.html 

-  Fordítások - 4. Rész - Teremtsd Meg Magadnak a Legmegvilágosodottabb Életet - Energetikai szemszögből nézve: 
http://emf-kryon.blogspot.com/2012/02/forditasok-4-resz-teremtsd-meg-magadnak.htmlSzeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.