2012. július 3., kedd

2012. Júliusi energiák – Az igaz Bölcsesség megmutatkozik… - Pusztai Orsi üzenete

2012. Júliusi energiák – Az igaz Bölcsesség megmutatkozik… - Pusztai Orsi üzenete


A hónap mantrája:

BÖLCSESSÉGEM SZENT TANÍTÓM BENNEM
SZÍVEM ÚTJÁN VEZET EL ISTENHEZ ENGEM!


A  Bölcsesség EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Az év hetedik hónapjával megkezdődik 2012 második fele. Az eddig szerzett tudások és tapasztalatok térnyerésének és használatának ideje.
Ebben az időszakban az Univerzumban is nagy változások zajlanak. 
Az Emelkedés tengelyének hangolása, a spirál-út galaktikus összehangolása a dimenzionális terek között, és a Fénykapuk aktiválása és össze-rezgetése.
Ugyanakkor Földanya is további változásokon megy keresztül és tisztulásának egy újabb fázisa kezdődik… ez bennünket is érint, hiszen együtt veszünk részt a folyamatban.
Sorozatos próbák elé állítanak, melyeket a tudatos odafigyelés és szívbéli döntés segít megoldanunk. Ugyanakkor újabb és újabb felismerésekben lesz részünk. 
Olyan dolgokat vagyunk képesek már meglátni, melyek eddig elkerülték a figyelmünket, mert nem rezegtek együtt érzékelési frekvenciáinkkal.
A testi érzékszervek vezérlője az étertest. Rezgése továbbítja mindazokat az érzeteket, melyeket a fizikai testünkkel megérzünk… ezekhez emberi érzékszerveinket használja jelzőrendszerként. Segít eligazodnunk ebben a világban.
De multidimenzionális lényekként nem csak a fizikai tapasztalatok síkján létezünk :-). Vannak olyan erők és információk, melyeket lelki és szellemi érzékeinken át tapasztalunk meg. Minden energia jelen van, csak meg kell rá „érnünk”, hogy összekapcsolódhassunk velük.
Ebben a hónapban olyan átalakulások mennek végbe bennünk mint energetikai, mint testi szinten, melyek segítik ezen magasabb érzékelési képességek kialakulását.
Magunkhoz vehetjük és feltárhatjuk azokat a tudásokat és képességeket, melyek Istenemberségünk velejárói…
Éppen ezért az ego is munkába lendül… hiszen nem akarja az irányítást kiadni a kezéből. Ez a hónap éppen ezért nagy próbák elé állít minket minden téren.
Az ego praktikái megpróbálnak kibillenteni minket a középpontunkból, hogy ne belső bölcsességünkből, hanem az ő befolyása alatt cselekedjünk. 
Olyan helyzeteket állít elénk, melyek mélyen érintenek. Pl. a családunk nem fogadja el az utunkat és ellenségesnek érezzük a környezetünket velünk kapcsolatban. 
Indulatos, provokatív helyzetekbe sodródhatunk, melyről azt sem tudjuk, hogyan is kerültünk bele… hát az ego szervezte nekünk, hogy alacsony rezgésű érzéseket és gondolatokat megpendítve bennünk irányíthasson.
Bármilyen furcsa, elkeserítő, vagy fájdalmas helyzetben is találod magad, maradj SZÍV SZINTEDEN, a SZERETET REZGÉSEIBEN. Ide az ego nem tud belépni! Itt belső bölcsességed szól benned!

 A Feltétel nélküli szeretet EMF mestertulajdonság kártyája (az  EMF V-VIII. fázisok munkájából)

Ha megtanulsz bízni a Gondviselésben, hinni Önmagad erejében és hited tisztaságában, semmi olyan dolog nem történhet veled, ami ártana neked. 
Felismered, mintegy magaslatról, felülemelkedve szemlélve, hogy mindez csak színjáték, az egok harca… 
Így kijelentheted magadban, én nem ez vagyok, én Isten gyermeke vagyok, a Szeretet és a Fény képviselője! 
Ekkor nyitsz kaput igaz Önvalódra, Isteni Lényedre…
Jézus urunk szerint az év 7. hónapja kinyit bennünk eddig olyan lezárt kapukat és tereket, amik segítik megérésünket isteni nagyságunk kibontakoztatására.
A 7-es szám Jézus száma, a tanító aspektus segítő rezgése. 
Az isteni hármas és a földi négyes összegét adó szám, a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt jelképezi. Ezt a két aspektust, az égi és a földi embert kötötte össze a krisztusi Fény térnyerése bennünk.
Ezért ez a hónap a krisztusi FÉNY ébredése bennünk!


Július a tudás feltárulásának hónapja
  

A Tudás EMF mestertulajdonság kártyája (az  EMF V-VIII. fázisok munkájából)

Amit eddig megtapasztaltál, az mind lényeddé válva segít most már téged. 
A Tudás újabb kapui nyílhatnak ki benned. 
Olyan összefüggések válnak részeddé, melyek mindig is segítettek téged a szellemi szintekről, csak eddig nem érthetted meg ezeket. De most sejt szinten nyílnak ki azok az emlékezet-kódok, melyek már a felismerést juttatják el hozzád. 
Lényed memória-blokkjai, az isteni eredet rezgései elkezdenek működni.

Már nem tudod letagadni, ami benned nyilvánvaló: része vagy a Mindenségnek, isteni létezésed okán. Minden és mindenki hat a Létezésre, s belőle részesül teremtése szerint.

4 héten át készülhetünk és nyitogathatjuk a kapukat. Minden héten újabb felismerés és tudatosodás vár ránk, ha résen vagyunk :-). 
Olyan szembesülések várhatóak, melyek egyértelműen megmutatják mit hiszünk emberként és mit tudunk szellemi létezőként. Mintha több síkon egyszerre élnénk át ugyanazt… hogy választhassunk.

A hónap energiája: a LÉTEZÉS BÖLCS VEZÉRLŐ EREJÉNEK befogadása, hogy belső bölcs erőnk mesterré avathasson minket.

Ezért használnunk kell magasabb frekvenciáinkat, isteni minőségünk jelzéseit. 
A Kozmosz energiái folyamatos tanítással és energiával áramlanak hozzánk, melyeket csakráinkon, erőközpontjainkon, energiatereinken keresztül fogadunk magunkba.
Ezek az energia-rendszerek folyamatos átalakuláson mentek és mennek keresztül.
Mikor az ember szellemi létezőként, bölcsessége és isteni kapcsolata teljes tudatában inkarnálódott a Földre, energia-rendszerei másképpen működtek mint most.
Tudatos kapcsolatban állt minden síkjával és az Univerzum segítő erőivel. Multidimenzionális lényének tudatában volt.
Fizikai testünk ekkor sokkal finomabb energiákból állt, szinte légiesen könnyű volt. Auraterünk kiterjedése és Fényrezgése meghaladta a mai ember energiaszintjét. Finomanyagi testünk energiaellátása is leginkább az isteni Fény rezgésein alapult (Fénytáplálkozás). 
Ehhez azonban az kellett, hogy minden irányban és minden dimenzió felé tudatosan nyitottak legyenek a rendszereink, melyek közvetítették a tanításokat és az életenergiát.
Akkor (saját tudásanyagomból, szellemi tapasztalataimból beszélve) csakráink, energiahálózatunk, és fizikai rendszereink is másként kapcsolódtak, lélektestünk nagyobb és erősebb energiát volt képes a szellemtől átvenni, így maga is erősebb volt.
Auraterünket bármekkorára ki tudtuk terjeszteni, feladatunknak éppen megfelelően. 
Így folyamatos kapcsolatban voltunk tudatosan egymással és Földanyával is.
Csakráink aktivitása és formája is másmilyen volt. 
A szellemi ember energiaközpontjai fénylő gömbként ragyogtak az emberi energia-rendszer megfelelő részeiben. 
Minden irányban nyitottak voltak és összekapcsolódtak a tudatosság fizikai, lelki és szellemi szintjeivel. Minden létezővel képesek voltunk így kapcsolatba lépni. 
Átéreztük az ő valóságukat is, egyként tudtunk gondolkodni és érezni… követtük isteni rendeltetésünket.
Istentől kapott szabad akaratunk lehetővé tette, hogy magunk döntsünk a megélés milyenségéről, ezért egyre több tapasztalatot kívántunk szerezni, egyre jobban fókuszáltuk tudatunkat a fizikai síkra. 
Ahol pedig a tudatosság fókusza van, ott létezünk Önmagunkban érezhetően, tapasztalhatóan… ha az emberi valónkban, akkor embernek érezzük magunkat, ha a szellemi terekben, akkor pedig szellemi lénynek.
A tapasztalat megélése folyamán így tudati fókuszunkat egyre inkább a földi frekvenciára, fizikai emberségünkre állítottuk… lassanként bezártuk azokat a szellemi csatornákat melyeken át tudatosan kapcsolatban voltunk szellemi és lelki Önvalónkkal.
Energiarendszereink és fizikai testünk is átalakult. 
Anyagi jellegünk besűrűsödött, nehezebbé vált. Energia felvételünk a fizikai táplálékot is igényelte, hiszen lekorlátoztuk a Fény beáramlását magunkba, ezzel is egyre közelebb kerültünk az anyag alsó rezgéshatáraihoz. 
Lélektestünk fénye és mérete csökkent, auraterünk rezgése is ezek szerint módosult és csakráink nyitottsága is átalakult. 
A gömb szerkezet megmaradt ugyan, de bizonyos részei inaktívvá váltak. 
Két csatorna maradt nyitott bennünk elöl és hátul, mely a fizikai tér-idő aspektust képes volt közvetíteni. 
A többi rész a láthatatlan dimenziókban maradt. 
E két tölcséres nyílás látta el a dimenzióban maradás és az energia felvétel-, és kommunikáció feladatait.
A fejlődés és a tapasztalás azonban nem áll meg… és a Föld tudatossága emelkedni kíván. Mi emberek pedig rábólintottunk, hogy részt veszünk ebben.
Ehhez azonban nekünk is át kell alakulnunk, hiszen a fizikai rezgések alsó szintjén ezt az emelkedést nem tudnánk megvalósítani.
Energiarendszereink ezért elkezdtek „vissza-alakulni”. 
Az 1980-as évek végén tömeges frekvencia-emelés történt a tudatosságban. 
A csakrák is elkezdtek ennek kapcsán aktiválódni a láthatatlan tartományaikban… újabb terek nyíltak meg bennük. 
Ezek az Istenember kódokat közvetítették Ég és Föld között, így a fenti és lenti energiakapuk is megnyíltak a csakrákban.
Majd mikor kinyílt 2000-ben az emelkedés újabb Fénykapuja, az energiatereinkben megint egy nagy átalakulás kezdődött el. 
A tér-idő rendszer mátrixa áthangolódott, így nekünk is ezt kellett tennünk, ha benne szerettünk volna maradni. Az energia-frekvencia megnövekedett, így saját univerzális tér-idő rendszereinket kellett beaktiválnunk: múlt és jövő között a JELENLÉTET!
Ehhez újabb csakrakapuk aktiválódtak jobbra és balra, hogy érzékelni és követni tudjuk a változásokat.

A 12-es kiteljesedett csakrarendszer a Hálónkban, mely felemelkedésünk motorja. Elől a jövő huzalozott energia rendszere, hátul a múlt, a középső magenergia csatorna, fényoszlop, az itt és most energetikája. A jobb és bal oldal huzalozott energia rendszere az adok és befogadok energetikája (EMF  Kiegyenlítő Technika).


Ezek az átalakulások most is zajlanak, kinek-kinek a saját szintjén, úgy ahogyan neki megfelelő. 
Aki nem tudja ezeket az átalakulásokat befogadni, az nem tud ebben a rendszerben megmaradni és átlép a fizikai tudatosságból a köztes terekbe.
Arra kérlek, ne hasonlítgasd össze magad senkivel, mert mindeni saját egyéni módján halad az átalakulás és a tudatosodás útján. 
A legtöbb amit tehetsz, hogy foglalkozol szeretettel önmagaddal, felismered a ragaszkodásaidat, félelemből adódó megnyilvánulásaidat és megbocsátva elengeded őket. Így tudod helyükre befogadni a számodra előrevivő energiákat, pozitív változásokat.
Mindig van segítség… számtalan angyal, mester és fénylény dolgozik velünk, értünk. Szólítsd meg őket, és kérd a segítségüket szeretettel. 
Köszönd meg a munkájukat és légy befogadó.

Tudod, ha mást nem, ezt mindig mondhatod: Uram, segíts!

A hónap folyamán őselemi energiahangolásokat is átélhetünk hétről-hétre. Energiájuk új rendszereink kiépülését alapozzák meg…
Áldott fejlődést, kívánom, hogy az isteni Bölcsesség kapui nyíljanak meg benned és vezessenek utadon!A hónap fontosabb napjai:

Július 1.
 A hónap első napján erőteljes behangolás kezdődik az első hétre. 
Belső Bölcsességünk tereit nyitogatják az égi erők. Szívünkön át hasi központunk kötődik össze Ég és Föld tengelyével…  
Az Új energiák érkezésével környezetünkben és bennünk is változások kezdődnek. Különös légköri képződményeknek és viszonyoknak lehetünk tanúi, és furcsán érezhetjük magunkat. Szédülés, bizsergés és amolyan kóválygó érzés lehet úrrá testünkön. Pihenjünk le és kérjünk harmonizálást.


A Harmónia EMF mestertulajdonság kártyája (az  EMF V-VIII. fázisok munkájából)  
  
Július 2.
 Az első hét első napja a lelki hangolások kezdete és a Víz őselem beáradása. Bölcsességünket belső érzéseink útján hangolják bennük az isteni és istennői erők… Figyelj érzéseid tanító jelzéseire és végezz víz elemi meditációt.
Gondolatban lásd, hogy egy bővizű forrás van előtted… feküdj bele és engedd, hogy hátára vegyen és vigyen magával. Érezd, ahogyan egyre szélesebben és ringatóbban sodor az áramlat magával… Hagyd, hogy átadd magad a víznek és merülj bele teljesen. Oldódj fel a tiszta folyóban és csak figyelj, hogy utad során mikkel, kikkel találkozol. Akik integetnek és mosolyognak, azoknak te is ints és mosolyogj vissza.
Ahol sötétséget, zavaró dolgokat vagy mogorva embereket látsz, oda küldj szeretetet, kérj bocsánatot és bocsáss meg önmagadnak is mindenért, majd integess nekik is mosolyogva, amíg ők is visszaintenek. Engedd, hogy vigyen a sodrás, csak lebegj és add át magad a megtisztító energiáknak.
Mikor a folyó végén a tengerbe sodródsz, lásd magad a szívedben és lassan fejezd be az utazást…
  
Július 3.
 Telihold energiája most sokat segít érzelmeink átalakításában és a bennünk lévő ragaszkodások elengedésében. Holdanya segít érzelmeink átmosásában, megtisztításában, hogy a lélekóceán rezgéseivel összehangolódva újratölthesd lelked energiáit…
Egy korábbi Hold meditáció hanganyagát itt megtalálod:

 Július 7.
 Krisztusháló kristálysejtjeinek aktiválása kezdődik. Olyan kristály-mag energiák szabadulnak fel, melyek a kollektív tudat terének hitetlen energiáit ragyogják át az isteni szeretet és hit fényével a krisztusi megváltó szeretet frekvenciáin.
  
Július 8.
 Az első hét lezárásaként lelked üzenetét kapod szíveden át, mely utadról és feladataidról tanít téged. Figyelj a belső hangra, mert irányt mutat, erőt ad…

A Belső meglátás EMF mestertulajdonság kártyája (az  EMF V-VIII. fázisok munkájából)   
  
Július 9.
 A második hét kezdő napja, a Levegő őselem és a Felsőbb Tudatosság hangoló erői érkeznek. 
Sokszor könnyűnek és felszabadultnak érezhetjük magunkat, de érezzük a láthatatlan belső lényegben nagy változások zajlanak.. Néha a föld felett lebegünk, de ez csak addig tart, míg az energiák ki nem egyenlítődnek. 
Testi tünetként néha azt érezhetjük, hogy „kiráz a hideg”. A Levegő elem tölti fel azokat a területeket a szükséges elemi energiával. 
Élvezzük a felemelő érzést és vegyünk mély lélegzeteket tudatosan. Ezzel segítünk mihamarabb harmonizálódni ennek az elemnek.
Végezzünk levegő elemi meditációt.
Lásd magad egy hatalmas sziklaormon állni… alattad egy gyönyörű lankás táj. Tárd szét a karjaidat és lásd, ahogyan szárnyakká válnak… rugaszkodj el és add át magad a szélnek. Suhanj a levegő magasában és szeretettel köszönts mindenkit és mindent, magad alatt… engedd, hogy a légáramlatok vezessenek egy olyan helyre, ahol egy hatalmas felhő takarta hegycsúcs áll. Repüld körbe a csúcsot és lásd meg mi van a tetején… ez egy üzenet számodra, tudatosságod, fejlődésed útján. Fogadd be a tanítást és térj vissza a sziklaoromra, majd onnan önmagadba.

 Július 11.
 Fontos energianap, a hónap egyik fordulópontja. 
Ezen a napon fontos események történnek a felszín alatt… Olyan lélekfeljegyzések aktiválódnak, melyek az előttünk álló feladatokhoz szükséges képességeket és erőket mozgósítják magasabb aspektusainkban, lehívva azokat emberi síkunkra. 
Ha furcsa, megmagyarázhatatlan érzések vannak bennünk, vagy körülöttünk furcsán zajlanak az események, csak adjuk át magunkat az isteni Akarat elrendező erőinek.  
Uram, legyen meg bennem a te akaratod!
                     
 Július 15.
 A második hangoló hét lezárása. 
Egy belső felülvizsgálat indul el érzelmi és gondolati síkjaink energetikai rendszereiben. Olyan régi emlékek jöhetnek elő a tudatalatti tereiből, melyeket már lezártnak véltünk… Ne tagadd le amit érzel, fogadd el és tudd, ez egy lehetőség, hogy válassz: szükséged van-e még erre az energiára, vagy elengeded? 
Ha úgy döntesz nem szolgál már téged, szeretettel emeld ki magadból, add át a fénynek és a helyét töltsd fel szeretettel.

A Nyitottság EMF mestertulajdonság kártyája (az  EMF V-VIII. fázisok munkájából)    
  
Július 16.
 A harmadik héten testi hangolások és a Föld őselem energiái dolgoznak rajtunk és bennünk. 
Testünk néhol elnehezedhet és szurkáló, kicsit fura érzések bukkanhatnak fel bennünk. Ezek energetikai hangolások, melyek az összhangot hivatottak visszaállítani bennünk. 
Ahol kevés bennünk ennek az elemnek az ereje, ott most feltölt minket. 
Ezt érezhetjük akár izommozgásként is (ha hirtelen egy izmunk elkezd ugrálni, nem kell megijedni, nincs semmilyen idegi eredetű bajunk, csak az őselem dolgozik rajtunk :-) 
A sejtemlékezet és irányítás energiái kerülnek felülírásra az új rezgéseknek és tudati szintünknek megfelelően.
Végezz föld elemi meditációt.
Lásd, hogy egy nagy rét közepén állsz… magadat figyeled és azt veszed észre, hogy lábaid gyökerek, melyek mélyen a földbe nyúlnak. Érezd meg, milyen szélesen öleled körbe önmagad és milyen érzés a földbe gyökerezni…
Most haladj figyelmeddel fölfelé… látod, hogy derekad, hasad, hátad egy fa törzsét képezik. Érezd meg, milyen szilárdan és rendíthetetlenül állsz ott…
Most megint figyelj magadra és haladj fölfelé… karjaid és fejed a fa lombját alkotják… érzed, ahogyan lágyan hajladoznak a szélben… figyeld meg milyen szélesen nyúlnak ki az ágaid körben…
Figyeld meg, hogyan veszed magadhoz a természet tápláló energiáit, miként éltet a föld téged… haladj figyelmeddel újra lefelé és lásd meg, ahogyan gyökereid újra emberi lábakká változnak, visszaalakul emberi törzsed, vállaid, karjaid, fejed. Magadban vagy, emberként újra… most hogyan érzed a Föld táplálását?
  
Július 19.
 Újhold ereje segít új képességeket és erőket kibontakozni bennünk. 
Kérdezd meg belső bölcsességedet magadban, mit kell erősítened, hogy lépéseid biztosak és szeretetet teljesek legyenek utadon? 
Ezeket az energiákat tedd bele újhold erőibe és kérd, hogy a növő holderők hozzák el azokat neked.

 A  Bölcsesség EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)
 
Július 22.
 A hét lezárásaként bölcsességed erői hangolódnak össze szellemi, lelki és fizikai tereidben. 
Energiájuk szív kapuidon keresztül, akarati központjaidon át tudatosulnak… Figyeld meg miként változik hozzáállásod a dolgokhoz, ha szíved bölcsességén át nézed azokat?

Július 23.
 A negyedik hét kezdete, 10 milliószoros nap. 
A szellemi terek bölcsesség energiáinak és a Tűz őselem erejének leáradása. 
Ha sokszor hőhullám-szerű érzéseink vannak, akkor tudhatjuk, van dolga a tisztító erőnek. Kérjük meg angyalunkat mutassa meg álomban, meditációban vagy bármilyen más jelben, hogyan segíthetnénk magunknak a felismerésben és bölcsességünk megértésében.
Végezzünk tűz elemi meditációt.
Lásd magad ülni egy dombon a felkelő napot várva… Figyeled, ahogyan a fény egyre erősebben és színesebben tör elő. Színek és erők játékát érzed… Majd egyszerre csak meglátod a napkorong felső szélét és ragyogó sugarait. Minden figyelmedet a Nap fénylő erejére irányítod és látod, egyre többet mutat magából, ahogyan emelkedik. Figyeled… már félig látható… már majdnem teljesen felemelkedett… most már a látóhatáron felül ért… Gyönyörű tüzes, meleg, simogató erő. Most lélegezd be ezt a fénylő erőt. Engedd magadba teljesen és lásd, ahogyan te is fénylő nappá válasz… Ragyogj most te is és világítsd meg, keltsd életre a környező dombokat. Lásd a tájat, az ott lakó embereket és állatokat éledni, megnyilvánulni körülötted és leld örömöd a látványban… Mikor örömöd már teljesen eltöltött téged, lassan lépj ki a Nap szerepéből és térj vissza magadhoz, de sugározd a fényt továbbra is…
  
Július 25.
 Atlantisz fénykristályok aktiválása. 
Ebben az időben olyan ősi erők szabadulnak fel a Földben, melyek eddig rejtve, elzárva (időzár alatt) voltak, de most már aktiválódhatnak. 
Atlantisz rejtett erői elkezdenek behangolódni, hogy rezgésükkel segítsék a tudatosság erőinek felemelkedését. Atlantiszi kristályenergiák áradnak a felszínre és terülnek szét a Földön. Erejüket belső vibrálásként érzékelheted. 
Ha te is éltél Atlantiszban, lélekemlék foszlányok előtörhetnek, és az ősi Bölcsesség erői utat mutatnak neked…
  
Július 29.
 Az utolsó hét lezárásaként mesteri erőid isteni Bölcsességed fényein keresztül egy beavatáson visznek végig felsőbb Éned vezetésével. 
Önmagad bölcsességének templomába teszel látogatást, hogy elfogadd isteni eredeted és hatalmad…

Július 31.
 Fénykereszt aktiválás. 
Az univerzális teremtő erők krisztusi fényei bennünk most egy aranykeresztet (egyenlő szárú kereszt) alakítanak ki. (Az EMF IX. fázisában dolgozunk az univerzális, egyetemes emberiség mintázatának vízszintes és függőleges tengelyén)
Középpontja most akarati csakránk, az isteni teremtő erő és akarat tere. 
A hónap első napján kezdődött fényaktiválás befejezéséül indul el fénysugárszerűen fel és le, jobbra és balra ez az erő. Ez a fénykereszt most beilleszt bennünket az új tér-idő mártix emelkedő helyére, ahol részt vehetünk az átalakulás újabb szakaszában.

Az ego praktikáinak elkerüléséhez érdemes megcsinálni a kapcsolat a Felsőbb Énnel meditációt:

Csodás megéléseket!

Áldással: Orsi
2012. június vége
Pusztai Orsolya


Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!

A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.comNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.