2012. szeptember 1., szombat

2012. Szeptemberi energiák – a Megbocsátás átváltoztató ereje…- Pusztai Orsi üzenete 2012. Szeptemberi energiák – a Megbocsátás átváltoztató ereje…- Pusztai Orsi üzenete


A hónap mantrája:

BEHÍVOM MAGAMBA MEGBOCSÁTÁS LELKÉT
HITEMMEL MEGTARTOM ISTENNEK KEGYELMÉT!

A megbocsátás EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Az év kilencedik hónapja nagy változásokat tartogat számunkra. Egyéni és kollektív szinteken is olyan karmikus tényezők beteljesítő energiái indulnak el, melyeket a Kegyelem fényei segítenek feloldani bennünk.
Ezek a feloldások látványos változások elindítói…
A türelmi időszak befejeződik… a jóváírás időszaka következik.
Erre azért van szükség, hogy lelkünkből eltávozhassanak azok a kényszerítő és lehúzó energiák, melyek erőnket és figyelmünket elvonják önmagunk tudatosításától.
  

Jézus tanítása szerint ez év szeptembere a megbocsátás hónapja. A beáradó erők segítenek, hogy isteni lényünknél fogva felismerjük kötöttségeinket és ragaszkodásainkat.
Elengedhetjük azokat a kipányvázó energiákat, melyekkel önmagunkat kötöztük meg önvádból, sajnálatból vagy túlzott büszkeségből.
Az isteni erő, ami most a segítségünkre van, képes a karmikus terheket feloldani lélektereinkben.
Krisztusi fényről van szó. A Megbocsátás isteni erényéről.
Gyakorolni az tudja, aki magában már beteljesítette a megbocsátást és felszabadította Önmagát.
Míg te raboskodsz a fogadalmak, a harag vagy a félelem falai között, nem tudsz szabadon dönteni, kényszerek uralnak.
Amint felismered, milyen akadályok állnak Önmagad útjában, már képes leszel megszüntetni azokat.
Ez csak a megbocsátás felszabadító erejével lehetséges: 
MEGBOCSÁTOK ÖNMAGAMNAK MINDENÉRT TISZTA SZÍVEMBŐL, IGAZ LELKEMBŐL!

A 4 héten, akár négy szembesítés és felismerés is várható, melyek rámutatnak kötöttségeidre, ragaszkodásaidra. Nem biztos, hogy ugyanolyan módon fogod megtapasztalni mindet, csak engedd, hogy a szellemi világok és tanítómestereid segítsenek.
A hónap energiája: a MEGBOCSÁTÁS feloldó erejének térnyerése, hogy élhessünk isteni szabadságunkkal.

 A megbocsátás EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)

A Kegyelem lelke most erőteljesen segít bennünket ezekben az időkben. A bekövetkező változások, bárhogyan is hassanak emberi életünkre, a javunkat szolgálják, lelkünket szabadítják fel.
Ezek mind fejlődésünk alapjai, tudatosodásunk útmutatói. A karma törvénye most ezekben a tudatos felismerésekben működik.
Nézzük, hogyan is módosulnak a karmikus jóváírások az emelkedés segítésére.
Az itt leírt tanítást több évvel ezelőtt küldték a szellemi tanítók, hogy megérthessük a változásokat. Most újra leírom, hogy az azóta történt tudati fejlődésben még érthetőbbé váljanak.


 A Karma Törvényének megnyilvánulásai az Új Fényenergiákban
2000 után a kristálygyerekek és szivárványgyerekek generációjának Földre érkezésével elindult a felemelkedés azon fázisa, mely az Új Fényenergiák megszilárdulását és aktiválódását segíti elő.
Az eddig érvényben lévő földi karmikus törvények a Fényerők erősödésével módosultak, az Új energiákban az eddig megismerttől kicsit eltérően érvényesülnek.
Az Atyától kapott szabad akarat okán, az Új Fényrendben a saját karmáját felismerő, azzal szembesülni és megbocsátani, elfogadni tudó lélek Felsőbb tudatával egyesülve kérheti karmájának kiegyenlítését az Atyától, hibái megvallása és megbánása mellett.
Ha Isten a szándékot és a Szívet tisztának és felkészültnek találja, a Karma Urait utasítja a lélek adósságainak eltörlésére, vagy a karmikus feljegyzések módosítására (könnyítésére).
A lélek ekkor „ÚJ lappal” indul… a megtisztulás Kegyelméből.
Ezt a kegyelmet a krisztusi Megváltással kapta az emberiség, Urunk vállalása okán.
Mindehhez azonban el kell érnie a léleknek egy olyan fejlettségi szintet, melyben már a Fénytudatosság Szeretetenergiái vezérlik.
Ez azt jelenti, hogy az embernek is fel kell emelkednie arra a tudati szintre, ahol már a Szív-energiák irányítását követi.
Az Új Karma megnyilvánulása megfelelő Önismereti fok/szint elérésének feltételéhez kötött, mert csak meghatározott Fényenergia-rezgés tartós fennállása esetén (elmozdulási pont) aktiválódhat.
Ez nem jelenti azt, hogy a Karma megszűnik isteni Törvénynek lenni, csak azt, hogy ok-okozati törvényszerűségeinek megjelenési és kihatási formája módosul. A tetteknek továbbra is léteznek karmikus következményei.
A magasabb tudatosságba és Fényenergiákba emelkedve azonban ezek a következmények felgyorsulnak és beteljesítő energiáik is változhatnak.
Tudatos felismeréssel ezeket még azon életünk folyamán jóvátehetjük, így nem visszük tovább következő életünkbe, ha tudatos felelősségvállalással az adott életben felismerjük, megértjük és megoldjuk őket.
Önzetlen felajánlásokkal és segítségnyújtással előbb is törleszthetünk, mint arra fizikai létünkben lehetőség adódna. Ehhez azonban tudatos, önzetlen és hitbéli felajánlkozás szükséges, önmagunkat felvállalva, isteni Tudatosságunkba helyezkedve.
 A Karma törvénye továbbra is Törvény, de már az ötödik dimenziós szabályok és energiák (Fénytörvények) szerint működik.
Ezt legkönnyebben az energiatöbblet vagy energiahiány formájában lehet leírni: a pozitív, szívbéli cselekedetek Fényenergiát hívnak be, ezzel gyorsítják a lélek fejlődését és Egységbe haladását. A lélek létenergia-burkát feltöltik az áldás Fényei, így Fénytudata növekszik. Ezzel karmikus mintáinak bevésődéseit halványítja…
Negatív cselekedetek energiát vonnak el az erőtérből, melyben a létezés „zajlik”, ezzel lelassítják, vagy meg is állítják a lélek útját. A Fénytudat nem tud kapcsolódni a lélekhez megfelelő energiaszint (rezgés) hiányában. A fejlődés megtorpan, a karmikus minták még láthatóbbak, mélyebbek lesznek a lélektesten.
Tudatos hiba esetén - azaz ha valaki akarattal tesz rosszat, annak tudatában, hogy már lehetőség van annak egyéletbeli kijavítására (nem számít… majd bocsánatot kérek és el van rendezve), neki duplán kell felelnie tettéért, kétszeres energiát vonnak el tőle (veszít el). Ezek a jóváírások a tiszta tudatosság és a felelősség ismeretében és szintjén működnek.
Mindenkinek Felsőbb, krisztusi énje szabja ki a törlesztendő jóvátételt.
A test halálakor, mikor a Karma-energiák egyesülnek, egy Fényenergia-szintet mutatnak, azaz meghatározott rezgésszámú Fénnyel rendelkezik a lélek. Új létezésünket ez az energiaszint fogja kijelölni.
A Karma Urai ezt az energiaszintet figyelik, felügyelik és állítják be.
A Karma sorskódjai Krisztus kezében vannak és az irányítást a lélek tudatosságában a krisztusi Én gyakorolja.
A Karmai Urai az új létezés energiaszintjének meghatározásánál az Égi Tanácsban vannak jelen.
Tehát ha Szívvel, tudatosan, Szeretet által vezérelten élünk és erre másoknak is példát mutatunk, akkor az isteni Kegyelem által tudatszintünket a fizikai körülmények fölé emelve karmikus mintáink is átíródhatnak földi megélés nélkül. Így a lélek magában javítja ki többletenergia szerzésével (pozitív gondolatokkal, cselekedetekkel és felismeréssel) a kényszerítő karma-programokat.
Egyfajta pozitív karmát szerezve kiegyenlítjük a negatívot.
A pozitív karma létrehozója a felismeréssel és megbocsátással teli szeretetteljes cselekedet mely az isteni Kegyelem (Jézus) teljes, hittel teli elfogadása.
Legyünk tehát tudatában mindennek és törekedjünk Fénytudatosságunk teljes integrálására, hogy a Feltétlen Szeretetbe és az isteni Igazságba való Eggyé olvadással, a Karma Törvénye már ne legyen ránk befolyásoló hatással. Emelkedjünk fölé.

A teljesséválás EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


 A hónapban ezért folyamatos történések és feladatok várnak bennünket, de ne keseredj el, hiszen mindez azért történik, hogy a felesleges terheket letehessük.
Hétről hétre kapod majd a felismeréseket és a lehetőséget, hogy elengedd a lehúzó mintákat és programokat magadból.
Ez az időszak megpróbáló és felemelő is egyben.
Meglátjuk és felismerjük mire vagyunk képesek, és megértjük a Kegyelem végtelen erejét és Isten el nem múló szeretetét irántunk.
Most számot adhatunk mindarról a tapasztalati tudásról, ami bennünk van és felhasználjuk minden bölcsességünket, hogy sikeresen átéljük mindazt, amit az erőpróbák tartogatnak nekünk. 
Igen, próbák mindig vannak, mert csak a próbákon átment lélek erősödhet meg az isteni erények által.
 
A legfontosabb, hogy most folyamatosan tisztítsuk és fejlesszük magunkat. Tudatosodásunkat hittel erősítsük, és hitünket Istenbe helyezzük.
Ezért kell tudatosan, a szeretet útját járva segítségül hívnunk isteni hitünket. Vezessen bennünket az igaz úton és adjon erőt minden nehéz embert próbáló helyzetben.
Ha erősítésre van szükségünk, mondjuk el a hit imáját és tegyük hozzá a végén, hogy igaz hitemet most megerősítem!
Minél többet figyelj magadra tudatosan.
Bármi bánt is téged, ne halogasd annak felismerését.
Ne napold el a dolgokat, ott, melegében nézd meg, mit tanít, segít neked az a helyzet vagy személy.
Ha hited felemel téged, akkor egységben érzed Önmagad minden Valódban.
Ez azt jelenti, hogy lelki és szellemi tereink csatlakozási pontjain a tiszta fényszubsztancia-kötelékeknek, melyek szellemi tudatosságunk energiáit áramoltatják bennünk, minden síkunkon rögzülniük kell.

Ezt te magadnak tudod megnézni:
 Fényösszeköttetésünk tisztaságát úgy ellenőrizhetjük, hogy meditatív állapotban átemelkedünk lelki terünkön szellemi létezésünk határáig.
Ez olyan érzés, mint egy felfelé irányuló, lebegő mozgás egy csodálatos fénytérben. Ha utazásod célját meditáció előtt meghatározod, és megkéred segítőid irányítását és védelmét, utazásod pontosan odavisz téged, ahová szeretnéd.
Ha tudatosítod hol vagy, akkor szellemeddel az adott tudati térben dolgozol.
Mikor eléred a lelki és szellemi létezés határait, két csodálatos fényteret fogsz látni, melyek egymás fölött és mégis egymásra épülve helyezkednek el. Figyelmedet fókuszáld ennek a két térnek a határára és keresd meg azokat a vékony fényszálakat melyek e két teret „összekötik”.
Ha lazának vagy kibomlottnak látod valamelyiket is, kezeddel húzd és kösd meg őket, közben tudatosítsd, hogy szeretetben és isteni Akaratban cselekszel.
Az illeszkedési pontokat igazítsd a helyükre és akkor maguktól összekapcsolódnak és a megfelelő térbe kerülnek. Majd ereszkedj kicsit lejjebb a test és a lélek határáig.
Itt a lelket egy kékesfehér fényként felül, a testi energiát egy szivárványos, de kicsit fakóbb energiaként alatta fogod érzékelni.
Szereteted erejével keresd meg és rögzítsd itt is a kötéseket, lásd és érezd, ahogyan a helyükre kerültek és kérd a Mennyei Atya áldását a munkádra.
Ha úgy érzed, mindet megtettél, lassan ereszkedj vissza testedbe és kérd a test-lélek-szellem harmonizációját (Testem, lelkem, szellemem egységben és harmóniában van, Isten Akaratában!), hogy az egyensúlyba került létezés hármas egységének energiáit lehozhasd és magadba építhesd.
Köszönd meg a segítséget a szellemi erőknek és maradj ebben a tudatos egységben egy darabig.
Érezd meg, milyen csodálatos fényerők indulnak el és áramlanak végig benned.
Légy jelen Önmagadban!

" Hálónk a teljesség és szentség 
multidimenzionális mintája, a "vagyok, aki vagyok" kifejeződése." A hónap fontosabb napjai:

Szeptember 1.
 A hónap első napján erőteljes karmikus erők érkeznek. A Karma Urainak energiái áradnak jóváírást segítően a Föld köré.
A Karma-kapuk, melyeken át a lélekbe kényszerítő energiák érkeznek, megnyitva az időkódokat a fényDNS-ben, most kegyelmi energiákkal vannak feltöltve. 


Fontos, hogy ebben a hónapban a pozitív dolgokra koncentráljunk, hogy karmánkat oldjuk és ne erősítsük.
Minden pozitív gondolat, érzés és cselekedet jóváíró energiákat küld lelki terünkön át karmikus feljegyzéseinkbe.
Ha magunkat a pozitív rezgésekben tartjuk, sok dolgot letehetünk, amit eddig teherként cipeltünk…

Szeptember 2.
 A rezgések napja. 
Ma megnyílik az energiarendszerünk, és kirezegtethetjük belőle a felesleges energiákat.
Ez történhet energetikai tisztítással, de történhet más módon is pl. énekléssel, mantrázással. Amit lerezgünk magunkról azt angyali segítők összeszedik és fénnyé változtatva a magasabb dimenziókba viszik. Ezzel ahhoz is hozzájárulunk, hogy tisztulhasson a Föld általunk.
Ebben a hónapban különösen fontos, hogy energiáinkat magas rezgésszinten tartsuk, hogy felismerjük, megértsük és megbocsátással feloldhassuk a karmikus lélek-mintázatokat.

Szeptember 3.
 Az első hangolási hét kezdő napján energiarendszerünk is áthangoláson megy keresztül.
Energetikai rezgéseink összehangolódnak az univerzális Ember rezgéseivel, és a Föld energiaszintjével, hiszen szeptember Földanya hava. 


Olyan területeken, melyeken összekapcsolódnak szervrendszereink a földi erőkkel (pl. a Föld vizei a bennünk lévő folyadékokkal, a levegő, légző rendszerünkkel, csontozatunk a Föld szilárd burkával), bennünk is tisztulás zajlik.
Magunkon keresztül elengedhetjük a Földet is bántó dolgokat. Ugyanakkor Földanya is segít bennünket új tulajdonságok felébresztésével.
Amelyik részeddel dolgozol és tisztítod azt, annak a területnek megfelelő, pozitív tulajdonságok erősödnek benned. Pl. szívnél a szeretet, tüdőnél az igazságosság, májnál a jóindulat, lépnél a bizalom, gyomornál az elfogadás, veséknél a bölcsesség.

 A Tisztaság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)

Szeptember 6.
 Ma különösen erőteljesen érezhetjük magunkban a lelkünket, mert az asztráltest és a szívcsakra tisztítása folyik.
Gondoljunk szeretettel Önmagunkra, és engedjünk a belső érzéseknek, hogy gyógyíthassanak minket.
Hangolódjunk belső csendünkre, és figyeljünk a lélek üzeneteire.
Hallgassunk lágy zenét és képzeljük el, hogy táncolunk egy csodálatos réten kézenfogva lelkünkkel.
Szeretet és béke vesz körül, szinte eggyé olvadunk a Mindenséggel… Fogadjuk be lelki kincseinket.

A  Feltételnélküli szeretet EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)

A  Békesség EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából) 

Szeptember 9.
 A beteljesülés energiáinak erőteljes hatásai érvényesülnek.
Itt egy karmikus időszak lezárása történik, és újraértékeljük a szellemi térben utunkat. A 9-es szám erői hatványozottan érezhetőek.
A 9 az erő, a bátorság és a felelősségvállalás száma is. 

A  Bátorság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)  

Egy ciklus befejezésére utal, hiszen a 10-zel egy újabb kezdet, az 1 következik. A 9-esben benne van már az összes előző szám tudása és tapasztalata, a megszerzett tudás bölcsességgé formálódása bennünk.
Forduljunk ma a bölcs tanítómesterekhez, akik segítenek a szellemi térből bennünket és ébresszük fel belső tudásunkat a velük való kapcsolatra.
Ma érdemes bölcsességeket olvasgatni.

Szeptember 10.
 A második hét kezdete.
Ezen a héten egyfajta lélekcsalád tisztítás indul el itt földi emberünk szintjén is. Családi kapcsolatainkat kell elrendeznünk a megértés, a szeretet és a megbocsátás erejével.
A múlt hónapban bennünk kitisztított isteni erények útjait most segítségül hívva, vizsgáld felül családi kapcsolataidat.
Fontos tudnod, hogy lélekként a családodat te választottad.
Édesapád és édesanyád azok, akik a legtöbbet tudtak segíteni neked, hogy azzá fejlődj, aki most vagy. Ez által tudod elvégezni feladataidat.
Minden családtagod egyfajta tükör számodra.
Akire haragszol, vagy nem vagytok jóban, ott azon a területen magadon is kell dolgoznod.
Érdemes magad előtt egy papírra felírnod, felrajzolnod a családodat, és végignézni minden tagját.
Milyen gondolatok, érzések jönnek felszínre, mikor vele foglalkozol?
Amíg arra az illetőre nem tudsz tiszta szeretettel, megértéssel, elfogadással gondolni, addig ne lépj túl rajta. 

A  Feltételnélküli szeretet EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)  

A  Megértés EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából) 

Az  Elfogadás  EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából) 

 Oldd fel az ellenérzéseidet a Megbocsátás erejével.

Szeptember 11.
 A kollektív tudatban indul el egy feloldó energia, mely az emberi félelmek gondolatformáit tisztítja, ezért bennünk is feljöhetnek „indokolatlan” félelmek, ha van bennünk olyan rezgésszintű érzés, amit éppen a kollektív térből oldanak ki…
Maradj szív szinten és a szeretetben tudatosítsd, ezek nem a te érzéseid, szeretettel elengeded magadból őket…

Szeptember 12.
 Az emberi energiarendszerben kezdődik a Fénytestek hangolása.
Egy újabb fázisban aktiválódnak fényenergiák, melyek a már aktív Fénytest energiákat újabb frekvenciákkal bővítik.
Furcsa testi érzetek kísérhetik ezeket a hangolásokat, bizsergés, enyhe szédülés, feji vagy mellkasi nyomás, és egyfajta belső viszkető érzés formájában.
Tudatosítsuk magunk körül auraterünket, és fogadjuk be az isteni hangolásokat szív szinten maradva…

Az emberi mágneses mező, a kvantum Hálónk, mely Merkabánk motorja


Szeptember 16.
 A második hét lezárásaként Újhold energiái köszöntenek minket.
Egy új kezdet ereje segít most bennünket, hogy megtisztulva és új energiákkal feltöltődve magasabb rendű céljaink felé irányítsanak minket.
Minden újholdkor energiáink letisztultan állnak az érkező beavató és alakító hatások előtt.
Ekkor energiarendszerünk olyan csúcsponti állapotban van, amikor képes magába fogadni és ugyanakkor magából átadni a szükséges energiákat.
Ebben az állapotban sokkal könnyebben kezdünk neki bármilyen átalakulásnak, mert az emberi tudat ilyenkor sokkal fogékonyabb.
Az újhold kitágítja tudati tereink horizontját, ezzel befogadóvá tesz minket mindenre, minden új-ra.
A leáradó és beállító erők ekkor kezdik el munkájukat fizikai síkon is, hiszen először szellemi és lelki tereinket hangolják. Ha tudatos befogadók vagyunk, fizikailag is érezhető változásokat tapasztalhatunk.

Szeptember 17.
 A harmadik hét első napján újabb átalakító fázis indul el… minden elmozdul a nyugvópontról és elindul a belső és külső átalakulás útján.
A kényszerítő lélekenergia-minták eközben már felülvizsgálatra kerültek a karmikus Tanács bölcsei által, így a jóváírások szerint eltörlődnek, vagy éppen megnyilvánulnak ezek a folyamatok.
Mivel nem halogathatunk tovább, meg kell oldanunk feladatokat, ezért néha ennek terheként feszültséget, ingerültséget érezhetünk.
Ezt egos mintára megoldani nem lehet, támadásokkal újabb feladatok elé állítjuk magunkat.
Szív szintünkön, önmagunk középpontjában kell maradnunk, hogy ezek a kibillentő energiák ne tudják befolyásolni tisztánlátásunkat. 


Legfontosabb, hogy mindig emlékeztessük magunkat a szeretetre!
Minden nap, amikor úgy érezzük az elkeseredés vagy negatív érzések kezdenek eluralkodni rajtunk, csendesedjünk el és gondoljunk az életünkben szeretetteljes, boldog dolgokra.
Egy csodás pillanatra, egy szeretett személyre, egy örömteli élményre. Ezzel a boldogság-rezgéssel hozzuk vissza magunkat érzelmi kiegyensúlyozottságunkba.

Az  Örömteliség - Vidámság  EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából) 


Szeptember 19.
 A türelem próbája.
E nélkül nem tudunk magunkban maradni.
Most olyan megélések elé állít bennünket lelkünk, hogy megtapasztaljuk van-e bennünk elég figyelem és türelem magunk és mások iránt?
A változások erőteljesen megmutatkoznak és addig nem csendesednek el, míg be nem végzik átalakító és megújító feladatukat.
Gyakorold a türelmet, legyél minél többet Önmagad belső csendjében…

A Türelem  EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából) 

 Szeptember 22.
 Őszi napéjegyenlőség erői kezdik áthatni a teret.
A Karmikus minták kiegyenlítődése és az új állapotok rögzítése…
Ezen a napon test-lélek-szellem energiák harmóniarezgései is kiegyenlítődnek, valamint a múlt, jelen és jövő is összekapcsolódik bennünk az Örökkévaló Fényben!
Az őszi napéjegyenlőség napjához és az azt követő időszakhoz az elmúlás, búcsúzás és a számadás köthető.
A bölcsek hagyatéka szerint ezen időszak volt, amikor megemlékeztek őseikről-hőseikről. 
A fény, a Nap erejének, tüzének csökkenése elérte az egyensúly állapotát: a nappal és az éjszaka egyforma hosszú.
E naptól a sötétség erői nyilvánulnak meg jobban, a külvilági tűz fogyásával a belső, befelé forduló, tűz nyer teret.
Őseink táltosai a régi hitben élve kis kenyereket (pogácsákat) osztottak, elsősorban a szegények között.
Érdemes nekünk is adakozónak lenni, mert a szívből, szeretetből és önzetlenül tett adomány százszorosan térül meg.

Szeptember 23.
 A harmadik hét vasárnapján a Napéjegyenlőség kapuját átlépve, de még mindig hatásaiban tartózkodva az Egység energiái segítenek harmóniába kerülnünk Önmagunkkal.
A Szentlélek istenanyai erők és a jézusi felszabadító Fények összekapcsolódásában, az atyai áldás fényeibe emelik és megtisztítják szellemi terünket.
Felszabadulnak az Ős-Mag rezgések, melyek lelkünkön keresztül szívünkön át ébresztik bennünk a felelősségtudatot.
Az Új Rend értékeinek felismerését, és Önvalónk szerepét és fontosságát hivatottak feltárni bennünk ezek a rezgések.
Engedjük meg, hogy belső értékeink felszínre jöhessenek és vizsgáljuk felül magunkról és világunkról alkotott elképzeléseinket.

Szeptember 24.
 A negyedik hangoló hétbe lépünk.
A Megbocsátás erénye ébred bennünk és Jézusi megváltó Fények hatják át a teret, a krisztus-kristály háló rezgésein át.
A Központi Nap energiáinak hatására a háló egy „újrakalibrálási” folyamaton megy keresztül, ami összehangolja a kollektív tudat pozitív, hittel teli energiáit az isteni Rend szellemi Törvényeivel.
Nemzet-karmák jóváírásának időszaka következik…

Szeptember 27.
 A Természet szellemének és az ember tudatosságának harmóniába hozása.
Az ember földi útja során, a technikai fejlődésre koncentrálva lassanként eltávolodott a természettől és ezzel kikerült a harmóniából.
Földanya most szeretetével egységbe hozza gyermekeit, és összekapcsolja az emberi tudatosságot a természet szeretetével, és tiszteletével.
Egymás nélkül nem tudnánk teljes életet élni…
Gondolj ma szeretettel a Anya-Természetre és Önmagadra is.
Lásd, ahogyan harmóniában él minden és mindenki a Földön és az Univerzumban.

A Harmónia  EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából) 

 Szeptember 29.
 Szent Mihály napja.
A megtisztulások ideje, a felismerések időszaka.
Tudatosan fel kell ismernünk mi az ami javunkra válik, és mi az ami nem.
Ami számunkra előrevivő, szeretettel elfogadjuk tanításait, ami nem elengedjük, és megköszönjük, hogy eddig tanított minket.

A Tisztaság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)

Szeptember 30.
 A hónap utolsó napja a hangolás lezárása és a Telihold energiája is.
Karmikus mintáink leolvasása után energiarendszerünk egy új frekvenciára vált, hogy tudatos fejlődésünk előrehaladtával Istenemberségünk már ne legyen rejtve előttünk…

Áldott fejlődést, és megbocsátásban felszabadult energiákat mindanyiunknak…

Áldással: Pusztai Orsolya
2012. augusztus vége

Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!


A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.comNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.