2012. október 2., kedd

2012. Októberi energiák – Isteni Énünk felismerése... - Pusztai Orsi üzenete
2012. Októberi energiák – Isteni Énünk felismerése... - Pusztai Orsi üzenete

A hónap mantrája:

ISTENÉ A TESTEM, ISTENÉ A LELKEM, ISTENÉ A SZELLEMEM
EGYSÉGBEN LÉTEZEM TEVELED ISTENEM!

A teljesséválás EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)
 

A 10. hónap mérföldkő ebben az évben. Olyan hangolások élednek újjá bennünk, melyeket az előző évek folyamán már elindítottak és egy bizonyos szintig (egyéni tudati szint és fejlettség alapján) bekódoltak. Most újabb lépcsőhöz érkeztünk, mely felkészít minket a nagy tudati váltásra.

Ebben a hónapban a Központi Nap energetikai terének beavató energiái érkeznek. Isteni Énünk tudatos felismerésének ideje jött el. Most már belül tudjuk és érezzük hovatartozásunkat, Isteni voltunkat.
Ebben a hónapban a Földenergiák 5. dimenziós rezgéstartományának beállítása folyik. Olyan dimenzionális Fényrezgések érkeznek a Krisztus-hálón keresztül a Föld energetikai terébe, melyek az 5. dimenziós Fénymátrixot hangolják elő. Ezek a hangolásokat végző rezgések, a Teremtő Erő-központból, központi Napunk fényein keresztül érkeznek hozzánk.
Ebben az időszakban sokkal érzékenyebbek leszünk (valakik ezt egy ideje már érzik, hiszen az energiák folyamatosan erősödve már jelen vannak a térben), és lelkünk a szeretet erejében intenzív érzésekkel rezonál majd. Olyan önkéntelen megnyilvánulások törhetnek elő belőlünk, amiket nem igazán tudunk kontrollálni... és talán mi magunk is meglepődünk saját reagálásunkon.
Nem kell megijedni azonban, mert mindezek előhozzák belőlünk azokat a felismeréseket, melyek új szemléletmódhoz vezetnek bennünket... és felismerjük az Egység Szeretetérzését.Jézus szerint az október az egyesülés hónapja
Tanítása a test, lélek szellem aspektusainak felismerése a tudatos létezés által, hogy megnyithassuk a lélek és szellemkapukat önmagunkon át, EGYségbe kerüljünk ezáltal Önvalónkkal. 
Ez az egység a folyamatos Teremtés Fényeit közvetíti minden síkunkon át.  
Fluid kristályfények áramlanakvégig léttereinken, de ezek információk, csak akkor értelmezhetőek, ha tudatunk már kész befogadni őket. 
Isteni kristályerőkkel olvadhatunk össze, melyek létezésünk magas aspektusaiból áradnak reánk. 
A kristályinformációk megértéséhez ki kell nyíljon bennünk azok befogadó tere. Ha ezek a területek blokkoltak vagy zártak, akkor kinyílásuk sokszor fizikailag is érezhető, hiszen ezek a fények a fizikai testünket is alakítják, finomítják rezgéseikkel. 
Az Egység igaziból Önmagunk elfogadásán át történhet meg, hiszen amíg tagadjuk ezt az összetartozást, a kapuk nem tudnak megnyílni bennünk. 
Amint azonban az elfogadás feltárja Önvalónkat, ezek a Fények egységbe hozhatnak tudatosságunk kristályinformációi által.
4 héten keresztül érkeznek fokozatosan az egységbe hozó és Önmagunkat feltáró Fények. 
Testünk egyfajta átalakuláson megy keresztül, mely már korábban elindult, de ebben a hónapban jobban érzékelhető. 
Nyitogassuk a tudatosság kapuit és lássunk csodát!
A hónap energiája: az ISTENI EGYSÉGBE TARTOZÁS elfogadása, hogy megérthessük feladatunkat minden szinten.


Ebben a hónapban újra nyílik a Napkapu azon tere, melyből tudathangoló és Egységbe hozó erők áradnak le.

Ez a Kapu Napunkon keresztül, egy olyan Felsőbb dimenziós Fényrezgés szintet közvetít a Föld energiaterébe, mely aktiválja a FöldMag-Hálót.
A FöldMag-Háló a Föld szíve körül található Fényszerkezet, ami a Krisztus-Háló lenyomatát hordozza. 
Kinézete is hasonló, mert fényháló szerkezete a csomópontoknál kapcsolódik a Kriszusháló kereszteződéseihez. 
Minden Földenergetikai változás először ebbe a Hálóba érkezik és Földanya szeretetén át sugárzódik fizikai szintre is. 
A Háló Földanya Szívének Szeretetfénye. Ezen keresztül kapcsolódik az összdimenziós Fénymátrix-hoz, és hangolódik a megfelelő rezgésszintre.
Ezt a fizikai megkötődést segíthetjük mi tudatosságunkkal és szeretetünkkel, hiszen mi is összekapcsoljuk létünkkel a szellemi és fizikai szinteket, azaz a Krisztus-, és a FöldMag-Hálót. Legyünk tudatos továbbítói ennek a Fényszeretetnek. 
Egész hónapban folytatódik és a továbbiakban is tudatos aktiválásokon keresztül alakul a Napkapun át érkező Fényenergiák lehorgonyzása és átsugárzása. 
A Föld energetikai tere feltöltődik a Kapun át érkező rezgéssel, a FöldMag-Háló rezonanciáján keresztül. Ezek az energiák arra késztetnek bennünket, hogy felülvizsgáljuk fizikai létezésünk igazságait. 
Felismerjük igaz vágyainkat és ne tagadjunk le semmit.
A Kapun át lesugárzott energiarezgések a Földmag-Hálót átrezegtetve visszasugározódnak a Krisztus-Hálóra, így terítve be a Föld energetikai terét az 5. Dimenzión keresztül érkező szeretetenergiákkal. 
Ezeket az energiákat fogadjuk be és továbbítsuk tudatosan, hogy belekapcsolódhassunk a Fejlődésbe.
Semmi mást nem kell tennünk, csak megnyitnunk magunkat, feladva ellenállásunkat, és átengednünk magunkon a Fényt, hogy szeretetünkkel feltöltődve sugározzon tovább...

 A Nyitottság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)A hónap fontosabb napjai:

Október 1. 
 A hónap elejétől kezdve olyan Energiaminták sugárzódnak le a Krisztus-hálón keresztül a Föld energetikai terébe, melyek a Dimenziócsakrákban „szunnyadó” kristálykódok aktiválását segítik elő.
Ezek az erők évről-évre különböző időszakokban érkeznek hozzánk, hogy a szükséges áthangolások megtörténhessenek. Most ebben a hónapban segítenek egy újabb rezgésszintet beállítani energiaterünkben.
A dimenziócsakrák energetikai rendszerünkbe való integrálása lehetővé teszi az év folyamán érkező segítő Erők befogadását és testi szintre történő leképződését. A dimenziócsakrák energiaköpenyét, ami további aurarétegenként fog körbe minket, harmonizálnunk kell Fényrezgés szinten.
Mivel ezek a csakrák már kristályszerkezetűek, ezért az integrálásban és a harmonizálásban személyes kristályaink is segítenek nekünk. 
Ezek a személyes kristályok pontosan azt a feladatot látják el mellettünk, ami segít az aktiválásokban. 
Személyes kristályra úgy tehetünk szert, hogy meditációban megkérjük a kristályok mesterét, vagy a kristály-angyalokat (akik a mesterrel dolgoznak), hogy küldjék el számunkra személyes kristályunkat. 
Egy csodálatos Fénykristályt fogunk kapni, mi energiaterünkben kering ezután körülöttünk, folyamatosan harmonizálva azt tudásunknak megfelelően. 
Ha földi szinten is szeretnénk egy személyes kristályt, ami segít az energiákat leképezni fizikai valóságunkba, akkor Fénykristályunkat kérjük meg, hogy segítsen a választásban, és ő azt a kristályt fogja nekünk megmutatni, amire szükségünk van. 
Ehhez nem kell mást tennünk, csak elmennünk egy kristály üzletbe, és hagyni, hogy a személyes kristályunk megszólítson minket. 
Fizikai szinten a személyes kristályok időszakonként változhatnak fejlődésünknek megfelelően, de ezt megérezzük, mert Fénykristályunk jelzi nekünk.
A Kristálytudat mindenhol jelen van. 
Földi szinten, a felszín alatt található Kristály-szigetek (barlangokban és hasadékokban, ill. még a tengerek mélyén is találhatóak a föld alatt) fogadják és szórják szét a Dimenziókon keresztül érkező és az Energiakódoláshoz szükséges rezgéseket. 
Ezek a kristályszigetek egyrészt régebbi civilizációk (pl. Atlantisz) telepített tudástárai, másrészt a Föld fejlődése során kialakult Fényenergia tárolók. 
Ezek az Energiák nem szabadulhatnak fel addig, míg a Föld el nem éri az aktiváláshoz szükséges rezgésszintet, akárcsak mi. 
Ezért fontos, hogy folyamatosan fejlődjünk és integráljuk magunkba a Fényt, mert a mi rezgéseink és a Föld rezgése együttesen képesek az aktiválásra. 
A dimenziócsakrák harmonizálása és energiarendszerük egységesítése ezért is fontos a további fejlődés érdekében, mert nemcsak a Dimenziókon át érkező rezgéseket, de a földi energiatér számunkra szükséges információit is „foghatjuk”, érthetjük és továbbíthatjuk általuk.
A kristályszerkezet egy olyan energiamátrix, mely képes felfogni, tárolni és küldeni (felszabadítani) is információkat, fényrezgések formájában. Minden megnyilvánulás tartalmaz Fénykristályokat, és bár számos részük éteri és egyéb nemfizikai formában van jelen, ez egyáltalán nem zavarja őket energiaterük kialakításában. 
Azok a civilizációk, ahol tudatosan dolgoztak együtt a kristályokkal, ezt pontosan tudták, és ki is használták e lehetőségeket. A tudat beszűkülése, az ego térhódítása és az anyagi világ felé fordulás azonban megakadályozta a kristálytudatossággal való egyesülést, és sok információ „elveszett”. 
A jó hír azonban, hogy semmi nem tűnik el, csak elfeledkezünk róla...de itt az idő, hogy újra emlékezzünk!
A kristálykódok, amik tartalmazzák mindazt a tudást, mit létezésünk folyamán megszereztünk, bennünk vannak. 
Minden sejtszintű, atomi és szubatomi részünk tartalmazza őket. 
Minden energiamintázatunkban benne rezegnek fényinformációik. Fénytesteink aktiválását is kristálykódjaink felszabadításával érhetjük el.
Tudnunk kell azonban, hogy minden rejtett kristályinformáció (azaz tudás) csak a megfelelő rezgésszint elérésével szabadítható fel bennünk. 
Ha elérjük és képesek vagyunk megtartani a szükséges fényrezgés-szintet magunkban, a kódok ezt egy „indítóüzenetként” értelmezik és aktiválódnak. 
Ekkor leszünk képesek megérteni és használni képességeinket. 
Sokszor ezt nem ismerjük fel, de mindig kapunk segítséget, akár külső aktiválások formájában is. (Amikor mesteri, angyali energiák érkeznek és segítenek elérni a megfelelő Fényrezgés szintet. ezt azonban nekünk kell a továbbiakban fenntartani.)
Minden kristálykódnak saját rezgése, hangzása van. Aki már átélt ilyen aktiválást, az tudja, hogy a kristálykód felnyílása hangrezgésekkel is jár. 
Ezek a hangrezgések terjednek el az energiarendszerben és adják át az információt ilyenképpen fizikailag is az összes sejtnek. 
Mintha megszólaltatnánk egy gongot...és a rezgés szétárad lelki, majd testi szinten, és minden összerezeg vele. 
Ezért nem szabad görcsösnek lennünk. 
A feszültség megakadályozza a szabad rezgésáramlást, mert megfeszíti mint a lelket, mint a testet. 
A befogadás, nyíltság és őszinte bizalom (hit) az, ami segíti a fejlődést.
Az emberi fejlettségtől és energiaminőségtől függ, kiben melyik szabadul fel. Ezért csak saját fejlődésünk elősegítése által juthatunk előre, és aktiválhatjuk magunkban tudásunkat. 
Ehhez meg kell ismernünk magunkat, és el kell hinnünk, hogy mindez értünk, és miattunk történik. Mert mi akarjuk így...

A cikk végén megtalálod azt a gyakorlatot, mely segíti, hogy megérezd dimenzió-csakráid energiáit…

Október 3. 
 Az érkező erők hatására energiarendszerünk kissé felbolydulhat, így olyanEgység-fények érkeznek, melyek segítik a kiegyenlítést. 
Végezzünk egységbe hozó, test, lélek és szellem kapcsolatot harmonizáló gyakorlatokat. Meditációban emelkedjünk Önmagunk magasabb-rezgésű tereibe és egyesüljünk az ott megnyilvánuló Tudati-rezgéseinkkel, megnyilvánulásainkkal. 
Minden dolog mögül a Magasabb Értelem energiái sugároznak felénk, hogy más aspektusból is megközelíthessük mindazt, amit tapasztalunk.
Lelkünk hívogat magához, és Felsőbb Énünk szeretne egyesülni velünk tudatosan. 
A feladat nem más, mint felemelni magunkat Önnön Létezésünk magasabb pontjára. Ki kell alakítanunk a folyamatos kapcsolatot lelkünkkel, hogy rajta keresztül magasabb Én-ünkbe helyezkedve Tudatosságunkat magunkhoz vehessük.
Segít a kapcsolat a Felsőbb Énnel meditáció, ami innen mp3 formátumban letölthető, vezetett gyakorlat formájában:

Október 7. 
 A hét lezáró napja. 
Tudatos kapcsolatra ösztönző és egységbe hozó energiák behangolása folyik bennünk. Energiaterünk feltöltődött azokkal a Fényekkel, melyek utat mutatnak Magasabb aspektusaink felé. Kezdjük el ezekez használni és tudatosan Önmagunkr/b/a figyelni.

Október 8. 
 A második hét kezdetén kristálykódok érkeznek hozzánk, melyek a Fény DNS információihoz kapcsolódva beindítják a tudatosodási és átalakulási folyamat újabb lépcsőjét…

Október 10. 
 A szellemi tudat integrálása a Földi tudatosság csatornáiba. 
Erőkiegyenlítés és belső harmóniánk megtalálása. Ez a nap hatalmas erejű Fényrezgéssel itatja át a teret.
Elkezdődik az Istenember Tudat-szintű Energia-aktiválás
Olyan dimenziókapuk nyílnak az Energiafény burkokon keresztül, melyek aktiválják a Föld-mag Kristályszív Tudatosságát. 
Ez azt jelenti, hogy az Új Föld-minőség elkezdi áthatni, átrezegni Földanya Szívközpontjából kiindulva a Föld fizikai terét, hogy így összekapcsolódhasson az Istenember-i Egy-Kristályszív minőséggel! 
Ez az energia átrezegteti a Föld aurarétegeit, átáramlik a Föld csakrarendszerein, és egyesül az Egy-Szív Minőségben, az ÚJ Föld energetikai Központjában. (Az Új Föld Energiaképe már megvalósult a magasabb létsíkokon, dimenziókban, de csak a beleemelkedéssel egyesül és válik azzá, aminek az elrendelés szerint lennie kell.) Ez a minőség (Egy-Szív) az Istenember ismérve – minden létező Isteni Szívrezgése. A nap számkódja szerint: 10:10=1:1 – Egy Szív – Egy Lét= Isten-i Minőség.

Október 12. 
 A Harmónia Fényei érkeznek hozzánk, hogy az áthangolódásokat kiegyenlítő energiájukkal megélhetővé tegyék. 


 A Harmónia EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


A kristálykódok beépüléséhez a bennünk élő hármas egységnek: akarat-érzelem-gondolat harmóniában kell rezegnie. 
A Harmónia erői arra ösztökélnek minket, hogy ereszkedjünk le szívünkön át belső terünkbe a lélek mélyére, hol minden maga a Csend. Ismerjük fel mindennek az Egységben való létezését és központunk felfedezésével helyezkedjünk abba bele, hogy a harmónia szellemi szinteken keresztül minden részünket, fénytestünket átjárja.
Ez többszöri gyakorlást és kitartó munkát igényel, de megéri. 
Olyan dolgok tárulhatnak elénk mire megértünk és miket megérthetünk. Akármi is legyen az, itt az ideje felismerni és tanulni belőle. 
Értékeljük önmagunkat! 
Legyünk hálásak a Létezés lehetőségéért és keressük meg isteni gyökerünket önmagunkban. 
Békéljünk meg azzal, akik vagyunk és fogadjuk el magunkat szeretettel.

Október 14. 
 A második hét végén megszólít bennünket Felettes Énünk
Tudatja velünk félreérthetetlenül, merre tartunk, kik vagyunk és miért. 
A hét utolsó napját szenteljük ennek a lélekpárbeszédnek a meghallgatására, és aki teheti, legyen egyedül, önmagában, a csöndben. 
Ne az agyunkat járassuk, hanem a szívünket hallgassuk. 
A szívünk mélyén hozzánk szóló csendet.
Legyen ez az elmélkedés időszaka, hogy a későbbiekben érkező energiák már egy tudatos emberrel vehessék fel a kapcsolatot.

Október 15. 
 A harmadik hét kezdetén az újhold-energiák testi és lelki megújulás fényeivel segítenek belépni bennünket valami feltárulóban lévőbe... 
Képességeink, rejtett tudásunk kibontakoztatására van lehetőségünk. 
Mindannyian rendelkezünk azokkal a képességekkel, melyek segítenek egyéni és kollektív utunkon. 
Ezek a képességek olyan energiacsatornák, melyek az adott információhoz és erőhöz juttatnak bennünket, hogy tudatosan használva azokat, tegyünk önmagunkért. 
Úgy tekinthetjük őket mint csatlakozók az adott képesség-energiákhoz. 
Ezzel a kapcsolattal aktiváljuk azokat az erőtereket, melyeket magunkba hívva használhatjuk az adott erőt. 
Minden képesség belénk kódolt, de adott életünkben azok szabadulnak fel, melyek segítenek feladatainkban. Aki folyamatosan felismeri és fejleszti önmagát, az képes észrevenni ezeket az energiákat magában és tudatos felismeréssel előhívhatja azokat. Újhold felszabadító energiái segítik azoknak a képességeknek az ébredését, melyekre már megértünk.

Október 19. 
 A hit energiájának napja, így a mai nap aktuális kérdése lehet: Van-e hitünk önmagunkban, és Önmagunkon át Istenben, a Gondviselésben? 
Képességeinket úgy használhatjuk igazán, ha elhisszük, minket szolgálnak feladataink végrehajtásában. 
De csak az a képességünk áll szolgálatunkba, melyet előhívtunk feladatunk felismerése és elfogadása kapcsán. 
Amit megértünk és elfogadunk, annak megoldásához mindig kapunk segítséget. 
Ma a hit energiái hatják át terünket. 
Angyali hírvivők érkeznek és a Mennyei Atya dicsőségét hirdetik. 
Ha képesek vagyunk az isteni dicsőségben önmagunkat meglátni, és hittel Őt elfogadni, olyan kapukat nyithatunk meg önmagunkban, melyek felszabadítják rejtett erőinket. 
Ezek az energiák finom Fénypermetként terítenek be minket és átrezgik minden sejtünket. Kérjük ma Atyánktól hitünk megerősítését és megtisztulását!

Október 21. 
 A mai napon, a harmadik hét lezárásaképpen, sejtjeink fénymagjában aktiválódik a testi átalakulás újabb programja
Olyan érzetek lehetnek bennünk, mintha belülről valami finom bizsergető, csiklandozó energia áramlana. 
Bizonyos területeken kicsit szurkáló, húzó érzések is előfordulhatnak. 
Minden sejt tartalmazza azokat a sorskódokat, melyek a finomanyagi test átalakulásának fázisait vezérlik. 
A most felnyíló energia-programok az idegi-, és a hormonális szabályozó rendszer átalakítását végzik. 
Időleges túlérzékenységben nyilvánulhatnak meg ezek a tünetek, és a fej egyes területein belső melegség érzés és lüktetés lehetséges. Ez eltart egy darabig… türelem.

 
A Türelem EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)
Október 22. 
 Az újabb héten az Ősök energiáinak beáradása segít bennünket az Egység-tudat felismerésében. 
Múlt és jelen időtereinek összekapcsolódása. 
Őseink tudása és ősiségünk szent energiái segítenek minket mind egyéni, mind nemzet szinten, hogy Önmagunkban felfedezzük azokat a belső értékeket, amiért az adott Nemzet fiai és leányai vagyunk. 
Olyan ősi tudást hordozunk mint Isten Szeretetének Magjai, ami a Föld és az emberiség fejlődésében jelentőségteljes és nélkülözhetetlen. Ez most is így VAN! 
Ezek a tudások mindenkiben ott vannak valamilyen szinten, de belénk teremtésünktől fogva kódoltan bennünk van. 
Egy-egy ilyen kód a Hitünk, a Nyelvünk és a Szeretetünk. 
Ha megengedjük magunknak, hogy ÉLŐ-vé válhasson bennünk Bölcsességünk, Magunkon át összekapcsolhatjuk az emberit és az istenit, felnyílnak az ősi tudás kapui. 


 A Bölcsesség EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Az Örök-ség esszenciája így megérint bennünket és szívünkön át mindenkit e Földön. Legyünk büszkék, és hordozzuk alázattal a feladatot, melyet Istenünk reánk bízott. Krisztusi – Kristály kódok aktiválódnak bennünk, amennyiben magyarságtudatunkhoz képesek vagyunk kapcsolódni.
Ebben segítenek magyarságunk mantrái, a táltos-énekek. Hallgasd vagy énekeld őket és figyeld, milyen terek nyílnak meg benned!

Biztos sokan ismeritek a hitvallást: 
"A magyar nem hisz, hanem tud, nem imád, hanem tisztel, nem valami ellen, hanem céljai megvalósításáért küzd, és nem őseit követi, hanem azt követi, amit az ősei is követtek."
Teremts összeköttetést meditációban lelkeden át Őseid hangjával és engedd, hogy tanítsanak…

Október 25. 
– Mesteri energiák érkeznek földi terünkbe a felsőbb dimenziók közvetítésével. Elindul az öntudati hangolás és az átalakítás. 
Ennek célja, hogy el tudjuk fogadni magunkban mesteri Lényünket. 
Ennek akadálya sokszor a sejtek tudatában eltárolt tapasztalati emlékek és a kollektív hitrendszer blokkjai. 
Ezeket a sejtemlékeket próbálja feloldani és kiemelni belőlünk ez a mesteri Fény. Testünk kicsit furcsán viselkedhet, mert ezek az energiafény-cseppek beborítják és átsugározzák, ezzel készítve fel minket az összekapcsolódásra. 
Mintha egy fénybőr réteg lenne rajtunk, olyan érzés foghat el… 
Saját személyes mesterünk egész idő alatt mellettünk áll és segít nekünk az integrálásban. Bátran kérjük őt, hogy működjön együtt velünk, tegyük fel neki kérdéseinket és fontoljuk meg a válaszokat.

Október 28. 
 A negyedik hét vasárnapján egyfajta kegyelmi erő és áldás részeseivé válunk. Tudatosságunk Felsőbb Énünk által beavat bennünket lényünk misztériumába, Fényember mivoltunk bizonyos titkaiba. 
 Létezés-tengelyünk beállítása megkezdődik. 
Ez egy olyan Fény-egyenes, mely a Teremtő-Forrás központjából indul és rajta „felfűzve” árad le (siklik) létezésünk. 
Az emberi mágneses mező, a kvantum Hálónk, mely Merkabánk motorja. Hálónk metszete a legősibb 

szakrális jelünk, a kereszt. Középponti magenergia csatornánk, isteni minőségünk Éghez-Földhöz köt minket. 

A 12-es kiteljesedett csakrarendszer a Hálónkban, mely felemelkedésünk motorja. Elől a jövő huzalozott

 energia rendszere, hátul a múlt, a középső magenergia csatorna, arany - szeretet fényoszlopa, mely

éghez - földhöz köt minket, az itt és most energetikája. A jobb és bal oldal huzalozott energia

rendszere 

az adok és befogadok energetikája. Az EMF Kiegyenlítő Technika eszközként szolgál számunkra, hogy a 

legdrágább kincsünket, személyes energia rendszerünket megtámogassuk, egyensúlyba hozzuk a 

 (EMF tanítás)


Az emberi mágneses mező, a kvantum Hálónk, mely Merkabánk motorja. A Hálód egy olyan támogató keret 
 rendszer számodra, mely tudatosan felgyorsítja és megtámogatja az evolúciós fejlődésedet. Amint a kollektív evolúciós út meghatározó időpontjához érkezel, addigra Te már készen állsz arra, hogy részese légy a folyamatnak! KÉSZEN ÁLLSZ? :-) - EMF tanítás


Ha elveszítjük tengelyünket, kibillenünk az egyensúlyból, „félresiklunk” (milyen csodálatos ez a magyar nyelv) és nem találjuk a helyünket ott, ahol vagyunk. 
Erre a tengelyre kerülünk most vissza, amennyiben elhagytuk. 
Visszarendeződik a teremtésben elfoglalt helyünk és beállítják, természetesen Felsőbb Énünk közreműködésével, tengelyünk forgásirányát és sebességét. 
A beállítást olyan mesteri tudással rendelkező Fénysegítők végzik, kik részt vesznek a folyamatosan zajló teremtési fázisok összehangolásában és közvetlenül a Forrás Isteni minőségével dolgoznak. 
Így életünk ritmusa is rendeződik. 
Legyünk együttműködők és nyissuk meg magunkat a Fénynek.

Október 29. 
 A hónap levezető energiáit telehold rezgései támogatják, melyek felerősödve állnak újra mellénk, energiatér aktiválás kezdődik a holderők segítségével
Azokat a lélekmintákat szabadítják az érkező energiák fel, melyeket elfedtünk és fátyol mögé takartunk. A Hold energiái megmozgatják vízháztartásunkat, ezáltal tisztítva meg bennünket sejtszinten a nem kívánatos lerakódott sejtemlékektől. 
Újabb lehetőség a felismerésre és elengedésre. 
Legyünk őszinték magunkhoz, hogy mindent felfedhessünk.

Október 31. 
 A hónap utolsó napján mindenki egy csodálatos és személyes ajándékot kapFelsőbb Énjétől személyes mesterén keresztül. 
Ez egy útmutatás, ami akár jelben, egy útmutató mondatban vagy érzésben jelentkezik, de kaphatunk személyes tárgyakat is éteri szinten, mi jelképként szolgál feladatainkhoz. 
Ez egyfajta Fény-mandala, mely tartalmazza azokat az energia-kulcsokat, melyek képességeink előhozatalában segítenek. 
Becsüljünk meg mindent Önmagunkon keresztül!
Csodás Egységbe hangolódást mindenkinek! 
Isten Áldása és Kegyelme, Jézus Szeretete vezessen bennünket az EGYségbe!


Áldással: Pusztai Orsolya
2012. szeptember vége Dimenzió-csakra érzékelő gyakorlat
 
Figyeld meg a légzésedet, és ezáltal a testedben az energia ki- és beáramlását. Figyeld meg a levegő áramlásának mélységét és a ritmusát. Ha tudatosan követni tudod az útját, akkor a levegővételt irányítsd úgy, hogy a gyökércsakrán keresztül (mintha a földből tennéd) szívd be, és átvezetve a testeden a koronacsakrán keresztül az égbe fújd ki a levegőt. Most lélegezz be a koronacsakrádon fényt, áramoltasd le gyökércsakrádig és töltsd fel vele. Addig lélegezz így felváltva, míg érzed, hogy teljesen megtisztul, könnyed és jó érzés. Most szívd be a levegőt szakrális csakrádon elöl és hátul is, és ugyanúgy, mint az előbb vezesd át testeden koronacsakrádig és lélegezd ott ki. Majd lélegezz be fényt a koronacsakrádon és küldd le azt szakrális csakrádba és lélegezz ki rajta keresztül minden oldalán. Tedd meg ezt minden testi főcsakrád esetén. Hasi, szív, torok, homlok csakráidnál is. Lélegezd át koronacsakrádat is fénnyel.

Most fordítsd egymás felé a két tenyeredet. Figyelj a közöttük létrejövő vonzásra illetve taszításra. Most kérj Isteni Fényenergiát a kezeidbe, sűrítsd össze az energiát bennük egy Fénygömbbé, és figyeld meg, mit érzékelsz. Melegséget és vibrálást tapasztalhatsz, és láthatod is lelki szemeddel a Fénygömböt kezeidben.
Most ezt a Fénygömböt indítsd el gyökércsakrádon át felfelé csakráidon keresztül, és miközben áthalad rajtuk a Fény, érzékeld csakráidat és figyeld meg őket, hol találhatók a testedben és milyen érzés, mikor áthalad rajtuk a gömb. Ne siess, hagyj elég időt, hogy érzékelhess mindent. Mikor elértél koronacsakrádig ne állj meg, hanem emeld tovább akarati erőddel a gömböt dimenziócsakráid felé. Figyeld meg, ahogyan eléri 8. csakrádat a fejed felett és áthalad rajta. Figyelj az érzésre és határozd meg, ez a csakrád milyen távolságra van az előzőtől, mekkora és ha látod, azt is milyen színű. Ha érzed az energiát vibrálni benne és megérzed a „súlyát” is ennek a csakrádnak, akkor küldd feljebb, tovább a Fénygömböt és vezesd át 9., 10., 11., és 12 csakrádon is. Ha mindegyiket megérezted, felismerted, érzékelted a távolságukat és erejüket, tekintsd őket most már tudatosan is részeidnek, és a Fénygömböt küldd fel, vissza az isteni Fénybe.
Most dimenziócsakráid rezgését szívd magadba, koronacsakrádon keresztül küldd le szívcsakrádba, és áraszd ki onnan aurádra, hogy harmonizálja energiáidat.
Ha harmóniában érzed magad rezgéseidben, fejezd be a gyakorlatot.
Néhány alkalommal ismételd ezt meg, hogy az érzékelésed minél pontosabbá váljon.

Szeretettel
Orsi

Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, képeivel az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!


A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.