2013. augusztus 1., csütörtök

A Napbaöltözött AranyasszonyokA Napbaöltözött Aranyasszonyok 


A Női Teremtő minőség az ősi magyar szellemiségbenRimalányok, Aranyasszonyok a legmagasabb fokon

Aranyasszony - Józsa Judit alkotása


Az aranyasszonyok a magyar ősi hitvilágban a női teremtő és gyógyító princípiumot képviselték, a gyógyítás mellett akár uralkodói, hadvezéri feladatokat is elláthattak. 


Nem földi dolgokkal, hanem az ÖregÖsteenség erejével gyógyítottak.

Magyarország - Anyaország - Józsa Judit alkotása
Mitől Napba öltözött a NAPBA ÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONY?

Attól, hogy megtermékenyült..

MEG TÉR MÉH KEN (Y kromoszóma) ÜL
MAG TÉR MÉH KEN Y ÜL
EL VAN ÜLTETVE A MÉHÉBEN A MAG= PETESEJT.
A NAP AZ ANYAMÉHBEN EGYESÜLŐ NŐI és FÉRFI SEJTEK szimbóluma.
Hol van benne az Anya?
Vele kezdődik...
A NAP
ANA P
ANYA P
Hol van benne az Apa?
A NAP
NAPA
NAP APA
A NAPBA NÉZ
A NAPBA MÉZ
A NAPBA MÉSZ
A Napba megy a méz, akár a hímivarsejtek a petesejtbe.
A NAPBA ÖL* TŐZÖTT
A NAPBAN ÖL TŐ SZIK
A petesejtben a tő=Y és a SZIK.
* ÖL, az Anya öle.
Mi is a SZIK.
ALSZIK - SZIKLA
E SZIK
NYUG SZIK
TET(T)SZIK
LÁT SZIK
HALL LÁT SZIK
SZIKÁR
SIKÉR
SIKER
SZIKRA
A TEREMTŐ SZIKRA PILLANATA

 spiriteveNagyboldogasszonyunk - Petrás Mária alkotása


'Anyahita' című festményemmel kívántam megidézni őstörténetünk Isten anyját. Anyahita hordozza magában azt az ősi minőséget, mely óv, táplál, védelmez.
A Boldogasszony, magyarul Boldog Anya, sokkal régebbi korokba nyúlik vissza, a belső ázsiai népek őrizték meg újra nekünk.
Anyahita gyermekeiként,  magunkban őrizzük az ősök teremtő, termékeny erejét.
Őt kérhetjük, ha oltalmat, szeretetet hívunk be az életünkbe...


- Henriett Galéria henriettgaleria.hu -


A Joli-tórem bolygójának első számú asszonya Anyahita Nagyboldogasszony, a Szíriusz csillagrendszerből származó Ősanyánk a kezdet, a keletkezés, a születés, a Hunok, 

Magyarok Istenanyja a Napbaöltözött Nagyboldogasszony, Aranyasszony.

Tőle ered mindennek az alapja, az alkotóképesség, akaraterő, ajándék, adomány.

Anyahita Nagyboldogasszony


Utódai, lányai vitték tovább ősi tanait és szellemvilágát.

Gyermekei közül az Arvisura beavatottságot azonban csak lánya, Éa örökölte Anyahitától, aki az Öröktűz őrzése mellett teljesített szolgálatot, és édesanyját Kaltes-asszony birodalmából jött gondolatok-továbbításában helyettesítette és tartotta velük a kapcsolatot.

Éát férjhezmenetele után a kaltesi csoportok Kisboldogasszonynak nevezték.
Éa vérszerinti unokája, Gilgames (kr.e. 3578-ban született, Arpach néven)volt, Uruk királya. ...... Ezáltal Magyar elődeink Gilgames leszármazottak voltak.
Nagyboldogasszonyunk - Kolozsvári - Donkó Rebeka alkotásaAz Arvisura

vagy más néven Igazszólás, egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben nagy távolságot átfogó irodalmi alkotás. 

A hagyomány szerint ez a 24 hun törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött írása, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját.

Az Anyahitától származó ősi női erők képviseletére, a 24 Hun Törzsszövetség születésének idején (Kr.e. 4040) létrehívták az Aranyasszonyok rendszerét.


A mindenkori Aranyasszony feladata volt a Hunok társadalmi rendszerének legbékésebb és legélhetőbb módjának biztosítása,mely így kiterjedt az egészség, a természet, a gazdaság, a család, a nevelés területének felügyeletére. 

Az Aranyasszonyok a legjobb,legrátermettebb beavatott asszonyokból lettek kiválasztva (kiválasztott), így azok a legtöbb esetben rimalányokból, rimaszécsekből kerültek ki.
Sarolt nagyfejedelem asszony - Józsa Judit alkotása
A legelső kiválasztott Aranyasszony, így nem csoda, hogy a női szerep és küldetés legméltóbbja Rima asszony lett Kr.e. 4040-ben, mint legfontosabb küldetéseként, a rimalányok rendszerének létrehívója, annak szülőanyja.

A Rima aranyasszonyt követők mindegyike rendkívüli égi képességekkel bíró nő volt, de ezek között is vannak olyanok, akik a történelmünk során kiemelkedően bizonyították méltóságukat a földi élet eme legnemesebb feladatának legmagasabb szintű elvégzésére.Rimalányok

Rimalánynak lenni az évezredek során nem kevesebbet jelentett,mint egy elkötelezettség a Hun nemzetnek, de elsősorban a saját törzsének. 

A kötelezettség azt jelentette, hogy a leendő rimalány a földi életének minden örömét, szépségét, búját, és baját felajánlotta a törzsének, nemzetének. 

Az elhatározást, amely egy életre szólt, követte a négyéves képzés, majd a beavatás. 
Az Égiek elfogadása után az életével már nem rendelkezett saját maga... és ez adta számukra a boldogságot, a harmóniát. 

Ők tudtak igazán szeretni, mert feladatukat szerették, mely révén az Égiek legkegyeltebb és legszeretetreméltóbb gyermekei lehettek.


A Rimalány képzés szakterületeke is koncentrálódott, hiszen nemcsak gyógyító, arbag rimalányok voltak, hanem harcoló katona, rovó, kézműves is, az élet szinte minden területén. 

A Rimalányok a képzéseken elsajátították a szakterületükön kívül a titkos rovásírás tudományát, az Arvisura, és a Hunok történelmét is kiválóan kellett ismerniük. 

A beavatott, kiképzett rimalányok feladata volt több ezer éven keresztül a Hun hagyományok, szokások, természeti ismeretek, hit és erkölcs továbbadása az utódoknak, biztosították továbbá a Hun törzsek megmaradását, növekedését. 

Biztosítva volt az utódok szellemi és fizikai jó állapota, mely biztos múltú alapokon állva nyugodt és békés jövőt garantálhatott.....

Rimának lenni nem csak azzal egyenlő, hogy gyógyítanak, ápolnak. 


A Rima, mint égi áldással bíró, kizárólag női hit és életvitelből álló szolgálat egy beavatás utáni magas fokú földi kapocs az Égiekkel, egy jobb és harmonikusabb és egészségesebb életvitel megvalósítása. 

A Rima az ÁLDOTT NŐ.

A Hun törzsi rendszer egy igen szigorú, meghatározott szabály szerint épült fel. 

A legfőbb irányítás joga mindig a beavatott társadalomé volt, Égi kapcsolatokkal, égi birodalomként, vagyis egy kettős birodalmi rend elveire épülve.

A legfőbb döntéshozó az Öregek tanácsa volt. 

Az irányítási feladatokat viszont már szétosztották a mindenkori fővezérekre, a fősámánokra és az aranyasszonyokra, ki-ki a maga területén végezve feladatát.


Jellemző volt , hogy a főtéren állt a 4 házból összeépített központi épület, az öregek Tanácsának pirosra festett épülete, a 4 külön bejáratú helyiségekkel. 

A 4 külön helyiségben székelt a bíró, a sámán, az Aranyasszony a szolgálatos Rimalánnyal, illetve a gyermekeket váró asszonyok a rimalány felügyeletével..

Az aranyasszony felügyelte az élelmezést, végezte a vetést, az aratást. 

Minden asszonynak kijárt a holdtöltétől-holdtöltéig való egyszeri, háromnapos megkímélése minden munkától, melyet az Aranyasszony felügyelete mellett szigorúan betartottak. 
A gyermekáldásoknál és a szülések megkönnyítését a rimalányok segítették.Öröklődő tudás:


Eszerint régen az asszonyok irányítottak, őket hívták aranyasszonyoknak, akik generációról - generációra egymásnak adták át a tudást. 

Sok éven át vezették a magyarok társadalmát igazságban és békességben. 


Ezek a nők erősek, és mégis szelíd tekintetűek voltak, bölcsen szóltak és igazságot tettek, ha bármilyen perlekedésről volt szó. 

Egyes aranyasszonyok ki is tűntek a többiek közül, voltak, akik ahol megjelentek, ott csodák történtek, az emberek egyre-másra gyógyultak, és volt olyan is, hogy az aranyasszony amerre járt, ott bővebb lett a termés.


A női princípium:

Az Arvisura egy részlete (Eperjes aranyasszony és Gyűrűfű szécs-sámán rovása Kr. u. 805-920.) egy szép hasonlattal jellemzi az asszonyokat, az asszonyi esszenciát: 

"Tudjátok, a női nemnek mindig olyan volt az élete, mint a szarvasnyájé. 
A leg­nagyobb gondja a szarvasünőknek mindig az őzikék nevelése volt. 
A kis őzike alig jött a világra, estére már a talpára állt, aztán az anya folyton dédelgette, nyalogatta kicsinyeit, amíg éretté nem váltak. 
Aztán eljött a szarvasbőgés ideje, és a szarvasbikák csatáztak, hogy ki legyen a győztes. Nekünk, a szarvasnyájnak ez olyan mindegy volt és csak nyugodtan legelésztünk. 
Aztán újból neveltük a kis őzikéket. 
Bárki lett a győztes, a nevelés nekünk jutott. 

Aztán voltak olyan időszakok, amikor a férfiak halomra gyilkolták egymást, de mi megmaradtunk a lakhelyünkön és folyt az élet tovább. 

A legelső rovásos feljegyzé­sünkben is az szerepel, hogy Úzon ifjúsági telepes fővezér meghalt, de Ilona arany­asszonynak fel kellett nevelnie a gyermekeit és utódaival megalapította Ilona aranyrö­ges országát. 

Utána a férfiak fadoronggal, kőbaltákkal agyonverték egymást, de mi, az asszonyok még a verések közepette is féltve neveltük fel gyermekeinket. 

Pannonföld­nek is Gyömöre és Almágy aranyasszony vetette meg az alapját a bő gyermekáldással."


Az Aranyasszonyok színrelépése:


Az Arvisúra számos aranyasszony nevét említi, kitér személyiségük jellemzésére is. 

Mesél Atilla 453-ban bekövetkezett halálakor kirobbanó testvérháborúról, ami után az aranyasszonyok vették kezükbe a hatalmat, életben tartották a népet és átmentették az avar korszakba. 
Atilla temetésekor a Maros folyó négy gázlójánál huszonnégy sámánifjú állt őrséget, míg a fejedelmi, víz alá való temetkezés lezajlott. 

Egy Szöged nevű ifjú lett végül Atilla sírjának őrzője, aki a Maros és Ti­sza találkozásánál őrséget alapított Szöged elnevezéssel. 

A járőrök minden nap ellenőrizték, nehogy megzavar­ja valaki Atilla álmát. 

Az őrszolgálatot Ilona aranyasszony szüntette meg 505-ben.

A hun fejedelem halála után a férfiak hatalmi torzsalkodása veszélybe sodorta a hun nemzetséget. 
A kaotikus állapotok rendezése e korban csak női uralommal volt lehetséges, és ebben az átmeneti időben az aranyasszonyok látták el a kormányzói, irányítói feladatokat. 

Az addig fokozatosan elnyomott teremteni képes női princípium szentsége most újra érvényesülhetett. 

Patrona Hungariae - Józsa Judit alkotása
Így történt, hogy kétszáz éven át 11 aranyasszony, 12 fővezér és 12 fősámán uralkodott e földön, és ezek közül négy aranyasszony fővezér is volt egy személyben. 


Az Arvisura időrendi sorrendbe is állítja az Aranyasszonyok uralmát: 


Bősárkány 410-452, Dunna 451-453, Deédes 453-466, Szörényke 467-490, Száva 490-500, Ilona-Gyilyó 500-503, Hajnalka 503-510, Torbágy 510-540, Ilja 540-568, IL Ilona 568-575, Telena 575-600

Deédes aranyasszony volt az, aki megszüntette a háborúskodásokat Atilla halála után. 
Az írás Géza Nagyfejedelem feleségét, Saroltot is aranyasszonyként tartja számon, aki Koppány halála után, 998-ban Kurszán várából hazavágtatott az Aranyasszonyok ősi városába, az akkor égő Veszprémbe, Istvánhoz.
Géza fejedelem és Sarolta - KONDORFAI MILLENNIUMI EMLÉKMŰ 
- Máté István és Lantos György alkotásaSarolt (bolgár-török „fehér hölgymenyét”),
(950 k. – 1008 k.) Géza magyar fejedelem felesége,
az erdélyi Zombor gyula leánya,
Szent István anyja,
Anonymus szerint Tétény vezér ('Töhötöm') dédunokája.

Születésének és halálának körülményeit nem ismerjük.

Gyermekei születési idejéből következtetve, születési idejét a 950-es évek második felére szokás tenni.

Nevét a Sarud, Sarród helynevek őrzik, ahol szálláshelyei lehettek.
Az erdélyi Gyulák családfája Anonymus szerint


"Az aranyasszonyok a magyar ősi hitvilágban a női teremtő és gyógyító princípiumot képviselték, a gyógyítás mellett akár uralkodói, hadvezéri feladatokat is elláthattak. 

Nem földi dolgokkal, hanem az ÖregÖsteenség erejével gyógyítottak, mágikus erővel." - Gábor Kati


Gyógyító aranyasszonyok:

Az aranyasszonyok veleszületett képessége a gyógyítás. 

Ez azt jelenti, hogy nem csak a gyógynövényeket és az alkalmazásukat ismerték, hanem érezték a betegséget is, és bölcsességükből, hatalmas tapasztalatukból kifolyólag olyan szellemi csatornák nyíltak meg számukra, ami által átlátták a betegségek közvetlen testi-lelki okait, és azt is, hogy milyen módszerrel lehet a leginkább meggyógyítani ezeket. 

Látták a lelket, hiszen tudták, hogy a betegségek elsősorban a lélek figyelmeztetései, üzenetei a személyiség felé.

Bárki fordulhatott hozzájuk, mindenki a számára legmegfelelőbb szavakat kapta, és mellé gyógyulást, aminek fontos építőköve volt a gyógyulásba vetett hit. 

Abban az időben a gyógynövények segítették az aranyasszonyokat, az ő tudásukat örökölték meg később a kuruzslók és javasasszonyok.


A mai Aranyasszonyok:

Függetlenül attól, hogy az olvasók elfogadják-e az Arvisurát, mint hiteles forrást, vagy nem, az bizonyosan elmondható, érezhető, hogy az asszonyokban, a nőkben a mai napig benne rejlik az eszencia, a lényegi rész, amely őket bármikor aranyasszonnyá teheti. 

Ehhez azonban fontos felismerni a női és férfi szerepek különbözőségét, fontos lenne megtalálni az egészséges egyensúlyt a női harciasság, küzdelem és a befogadó, feminin minőség között. 

A nemi identitás kiművelése, fejlesztése a nők esetében azt jeleni, hogy egyre jobbak és jobbak legyenek a női szerepükben, a férfiaknak pedig azt, hogy a nőket jobban megérthessék, s hogy tudomást vegyenek saját érzelmeikről. 
Hiszen a 21. századra nyilvánvalóvá váltak olyan változások, mint a tradicionális családmodell átalakulása, a bizonytalanságok, melyek hosszú távon párkapcsolati zavarokat és más jellegű problémákat is okozhatnak, gondolván akár csak a nőgyógyászati megbetegedésekre. 

A testünk és a lelkünk szoros egységet alkot, hat egymásra.


Mi kell ahhoz, hogy a nő ma is megélhesse aranyasszonyi mivoltát? 

A teremtésnek, mint spirituális fogalomnak, mint isteni kiváltságnak a gyakorlatban történő legcsodálatosabb megnyilvánulása a gyermekáldás gyermekszülés, ami a nőnek adatott meg ezen a földön. 
Hogy ezt a kiváltságot megkapta, ezzel megkapott hozzá egy sor más adományt is: az intuíciót, a felelősségvállalás igazságát, az érzések kifejezését, a gondoskodást, a szépséget, a lágyságot, puhaságot. 


Mindez azonban nem működik kellő önismeret és változni, fejlődni akarás nélkül, hiszen addig ezek az adományok csak szunnyadó eszenciák a lélekben, várva, hogy mikor jön el az ő idejük. 

A régi aranyasszonyok ismerték önmagukat, ismerték személyiségük napfényes és sötét oldalait, és ráláttak arra, hogy hogyan javíthatják, kovácsolhatják előnnyé kevésbé pozitív személyiség jegyeiket. 
Amikor a nő elkezdi felfedezni valódi önmagát, akkor kezd felfényleni lélekszikrájának aranysárga fénye, és kezd előtűnni az igazi aranyasszony. 


Az aranyasszonyok mellett pedig csak az igaz férfiaknak van helyük. 

Minél több aranyasszony bontakozik ki, annál több igazi férfi jelenik meg. 

Fordítva is igaz: minél több férfi fedezi fel férfi eszenciájának lényegét, és válik igazi, ám nem érzelmek nélküli férfivá, annál előbb tündökölnek újra az aranyasszonyok. A hatás kölcsönös.


(forrás: aranyasszony.hu/Hunasziz: Rimalányok)
"Az Istennői energia növekvő beáramlása mindent meg fog változtatni, így meg fogja változtatni azt is, amilyen módon egymással kommunikálunk.
A kommunikáción belül a szavak maguk "információs csomagok", melyek a teljes kommunikáció csak mintegy 7%-át teszik ki. 
Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 93%-ot testbeszéd, illetve energetikai szándék alkotja.
A legtöbb ember nincs ennek tudatában és kizárólag a szavakra figyel.
A megértés most visszatér a Földre.
Segít a férfiaknak és nőknek, hogy felébredjenek, visszanyerjék valódi hatalmukat, és újra feléledjenek.
A férfiak számára ez egy ébresztő, hogy ne nyomják el tovább már az érzelmeiket, és fejezzék ki azokat anélkül, hogy attól félnének, nevetség tárgyaivá válnak.
A nők számára azt jelenti, hogy most már valódiságukban létezhetnek anélkül, hogy túl férfiassá kellene válniuk, egyszerre lehetnek gyengédek és erősek is.
Az Isteni gyermek, a tökéletesen kiegyensúlyozott férfi és női energiák szimbóluma..."

Leírás:


AranyAsszonyok az Aranykor valóságának hordozói


„Az aranyasszony az az őstudást képviselő nőtípus, aki az IstenAnya kelyhe testi valójában.
Magában hordozza a „mag” mindentudását, s azt a képességét, hogy a FöldAnyával és az IstenAnyával, folyamatosan kapcsolatban legyen.
Az aranyasszony ma új szerepet kap Magyarország felemelkedésében, és megújulásában.

Az AranyAsszonyok feladata ma a nő ébresztése, s vele a férfi ébredésének elősegítése, az Új Egyensúly születésének segítése, mely alapja a család, a nemzet, s a Föld felemelkedésének.  


Részletesebben:


- összekapcsolni az Éget és a Földet, az égi és a földi tudást.

- egybeszeretni mindent, ami szétválasztott és egymással harcban áll

- önmagában a középpontot élni, s a középpont erejében az egységbe másokat 
összerendezni (a Jelen-Lét erejébe hívni)

- a Kárpát medence szakrális tudásának maradványait összegyűjteni, a népművészet és népi hagyományok kincseit a szakrális geometria és a szakrális jelképtár alapján közérthetővé ÉS ÉLHETŐVÉ tenni a modern ember számára

- a Kárpát medence – az AnyaFöld kristály-szerkezetében rejlő és ott kódolt információt kibontani, a  felszínre hozni és elérhetővé, érthetővé tenni a mai ember ébredését szolgálva

- felszabadítani a  múltba taszító, lehúzó és megbénító asszonysorsokat, s feloldani a kollektív tudattalan női fájdalomtesti mintázatát

- ébreszteni a nőkben szakrális tudásukat: fizikai-energetikai-lelki/érzelmi-mentális- és szellemi/spirituális értelemben egyaránt

- a leányok szakrális ébresztése – a női közösségbe fogadása és szakrális tanítása

- párkapcsolati tanítások az új kapcsolati minták érdekében

- párkapcsolati és szülői társszövetség tanítások a gyermekek és a családok érdekében

Mindezen teendők, tudatra-ébresztő munka egyik legjobb alapja az ún. évköri változási rend, azaz az ÉVKÖR megfigyelése és annak szakrális megélésének segítése.

Ezért az AranyAsszony Iskolában az első évben az AranyAsszony kozmológiáját tanítjuk, s vele annak földi leképeződési formáját az Aranyasszony Évkörét.

Az Évkör 12+1 osztatú, melynek szimbóluma a Női Teljesség 12 szirmú virága. Megjegyzem a szív csakra ind ábrázolása is 12 szirmú virág.
Ezzel is beszélve hozzánk: a szeretet és a világ-szer-elem az alapja mindennek.

S mindezen minőségek az évkörön jeles napokhoz kötődően megtalálhatók, az évkörön végighaladva mindig az adott minőséggel kapcsolódva, azt önmagunkban ébresztve haladhatunk az év során önmagunk egy teljesebb minősége felé.”


Forrás:
Pozsgai Nikoletta
Magyar Asszony, mikor öltözteted NAPBA a szívedet?


Mikor rezdülsz egyszerre a Teremtéssel?

Hol vannak az ősi titkok melyek belőled fakadnak, s benned gyökereznek?

Egy Új Hajnal jő már, a küszöbén állunk.
Szíved nyisd meg gyorsan, hogy be tudd fogadni a felkelő NAP sugarát, mely meggyújtja a benned élő lángot,- felszítja a tűzet, s azt suttogja: - EMLÉKEZZ!

Emlékezz azokra az időkre mikor NŐ voltál, s büszkén vállaltad sorsod, tetted a dolgod, mit az ÚR reád szabott. Ha elfáradtál, megpihentél,- Napbaöltözött Anyánktól új erőt merítettél. 

Belülről fakadóan tudtad mi a helyes, s mi helytelen.
Hol van lelkednek ezen része, hol bújik meg?

Nyisd meg a szíved, s fogadd be az Új Hajnal felkelő sugarát, mely átlényegíti lényedet,- emlékezz az IGAZI ÖNVALÓDRA, arra, aki eredendően voltál, s vagy ma.

A NŐ az, aki megtartó ereje és végtelen szeretete által megnyitja a szíveket, s ha kell hegyeket mozgat meg.
Hát tegyünk most is,- mozgassuk el az elénk hatalmasodó hegyeket, melyek meggátolják, hogy igaz hitben és szeretetben, szabadságban éljünk.

Kedves Nőtársaim, kik még az ősi hit megtartó erejében éltek, tisztelitek, és magatokénak valljátok,- kérlek benneteket, - álljunk ki magunkért, Családunkért, Nemzetünkért. 

Saját megújulásunk által mutassunk példát!
 Feketéné Lendvay Katalin festménye


Nyúljunk vissza bátran ősi gyökereinkhez, hozzuk át a jelenbe és működtessük azt.

Bátran merjük felvállalni és továbbadni hagyományainkat, ősi szokásainkat.

Merjünk NŐKKÉ, ASSZONYOKKÁ, ANYÁKKÁ lenni, és MAGunkból fakadóan tenni, és tenni….

Ha felvállaljuk MAGunkat, azt, akik vagyunk,- akkor Új Jövőt írhatunk!

Az eredendő női minőség visszavételével, a NŐK magukhoz veszik azt a hatalmat, amely belső, legmélyebb forrásukból fakad.

Belső isteni minőségükre hallgatva, egy olyan „szerepváltozáson” mennek keresztül,
amelyben ÖNMAGUK belső lényéhez visszatalálnak, és ösztönösen működtetik azt az erőt, mely őket alkotta.

Itt már nincsenek „szerepjátékok”,- a magasabb tudat felismeri azokat a hiányosságokat, szerepjátékokat, amit eddig felvett mintaként szerepeltetett életében.

Mindettől megválva egy ÚJ NŐI Minőség alakul ki, az EREDENDŐ NŐI MINŐSÉG,- ami a jelenbe áthozva és aktiválva kap szerepet.

A MAGYAR NŐ együtt él a TEREMTŐVEL.

Megtartó ereje a Családnak, kisközösségnek, és a Hazának.

A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.

Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.

Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk…


Írta: Feketéné Lendvay Katalin


Ősi titok tudó asszonyok ülnek a tűz körül, s emlékeznek...


Emlékeznek arra a minőségükre, mikor még a Természet Asszonyával egységet alkottak. 
A létezésben betöltött szerepük nem csupán a földi létre korlátozódott le. 

Egy olyan eszenciát hordoztak magukban, mely életük minden egyes percében tudatában volt annak az isteni minőségnek aki testett öltött bennük. 

Ez által egy olyan magasabb és szentebb, (megistenült) valóságba helyezkedtek, mely nem csupán az emberi lét értelmét látta, hanem annál jóval tovább mutatott.

Sejtjeikben érezték az Ősforrás jelentlétét. 

És a sejtjeik emlékeztek.
Előhívták magukból azt az ősi tudást, melyből eredezteték önmaguk létét.

Ez az ősi tudás minden egyes Nőben, Asszonyban, léte eredendő forrásából adódóan benne gyökeredzik. 

Mert létezik egy erő, egy isteni eszencia mely áthatja léted, eggyé válik veled, és ha te azonosulsz vele, akkor egy olyan tudás birtokában leszel, mely lehetővé teszi, hogy betekintést nyerj az Ősforrás mintázatába.

Az Ősforrás mintázatának betekintéséhez kevesen jutnak el, egy kiváltságos állapot ha valaki ide betekintést nyer.

Ez a Forrás messze túlmutat az emberi létezés forrásán.

Egy olyan eszenciát jelenít meg, melyben a Világmindenség testesül meg.

A Világmindenség maga az élet, sejtek milliárdjai alkotják, mely életre hívták magát az életet. 

Minden rezgésből és kiáradásból áll.

Ez az isteni teremtés lényege.

Amikor Önmagadat teremted újjá, szintén a létezésed forrásához, gyökereidhez kapcsolódsz vissza, és eredendőséged okán egy olyan tartományba nyersz betekintést, mely az Ősforrásból eredezteti magát.

Titkok tudója, az ősi szent asszonyok ezt az erőt hívták elő magukból, ehhez az erőhöz csatlakoztak. 

Ez alkotta létezésük forrását, Önmaguk megvalósulását. 

Ezáltal betekintést nyertek a létezés magasabb síkjaira. 

Gyógyító tudományukat, szakavatottságukat innen nyerték. 

Mert az ősbizalom szentsége szétáradt bennük, és ők emlékeztek.

A bennük életre kelt csoda által képesek voltak ezt az eszenciát magukon keresztül áramoltatni, és ezzel az erővel a mindennapjaikban olyan erőt nyilvánítottak meg, mely azonosságot alkotott a létezés anyai ősprincipiumával. 

Azzal az erővel aki a befogadást teljesíti ki magában, mert léte és eleme egy forrásból fakad, mely tápláló, befogadó, de egyben kiárasztja magát a létezésben. 

Nos Nők, mi innen eredeztethetjük magunkat.....

Ezek a szent asszonyok, a javasasszonyok, ehhez a Forráshoz vezettek vissza, anélkül, hogy tudatában lettek volna mibenlétüknek.

Mert Ők még magukban őrizték a titkot, ezért is hívták őket Titok Tudó Asszonyoknak.

Ezek a Titok Tudó Asszonyok a létezés forrását jelenítették meg magukban. 

Eredendően kapcsolódtak a létezés isteni forrásához, de egyben kapcsolódtak a létezés természeti forráshoz, a kettőt egyben jelenítették meg. 

Ez a lényege a gyógyításnak, az orvoslás tudományának.

Mikor az isteni és a természeti elemeket segítségül hívod, és test ferenkvenciáit felemeled abba a tartományba, mely az isteni egység állapotából eredezteti magát.

Így a sejtek újra fénnyel telítődnek, azonosulnak azzal a szent erővel aki életre hívta őket, mely termékenyítette és eszenciát töltött beléjük, aki egy velük a létezésben.

Írta: Feketéné Lendvay Katalin

Józsa Judit – MAGYAR ÖRÖKSÉG
Hazaszeretet - Józsa Judit alkotása


Ahogy az Isten a hatodik napon megalkotta az Embert,
Anyagául véve az áldott Föld porát,
Úgy formálja meg Judit is e porból
A lelkében megfogant alakok sorát.

Hit, remény és szeretet tölti el a szívét,
Ezek segítik Őt, és így adja tovább
Ősi gyökerektől táplált büszkeséggel
Magyar örökségünk újabb zálogát.


- Sima István -Józsa Judit oldala:
Földanyánk minden év tavaszán újranöveszti magából, magból, az életet!
Tudatosítani kellene a nőkkel azokat a tényeket, hogy szeretet rezgésük menti meg a bolygót abban az esetben, ha ezt komolyan veszik.

Az új, szent női tudatosság csak úgy valósulhat meg, ha a Tudat Hálóban lévő geometriai formák, ennek megfelelően megváltoznak. 

Ha megvalósul ez, akkor az összes nő, újra emlékezni fog arra, hogy milyen szál köti őt Istenhez, ezáltal pontosan tudni fogják hogyan kell cselekedniük, hogy a két energia egyensúlyba kerülhessen. 

Mivel Isten női energiájában lesz az információ, az dönti el, hogy a Föld milyen irányba mozduljon el. 

Ezért minél előbb tudatosítani kell a nőkkel ezt az isteni feladatot - ezért születtek nőnek ebben az időben – mert még a Földön kell elérni azt a közös szeretet összefogást, amely a bolygót segíti kiemelkedni a 3. dimenzióból. 

Ennek érdekében segíteni kell a férfiakat is a női energiájuk tudatosítására, hogy ne ellenállást hozzanak létre, hanem kapcsolódjanak be ebbe az Isteni munkába.

Olvassunk tovább:"A nagy váltás a küszöbön áll...

, és mindig megvolt hozzá a terv: ha sikerül eljutni idáig, valami történni fog.
E valaminek az előkészületeként pedig 
nőként
tértetek vissza a bolygóra.
Úgy is mondhatjuk, hogy ezzel felkészültetek arra,
hogy nőiségetekre emlékezzetek, és hogy ez mit jelentett abban az időben, amikor ezt megtanították nektek.

A váltás terve tehát ez: ha túljuttok a 2012-nek
nevezett jelzésen, akkor az eredeti tanítások - a csillagokból származó fő-tanítások - új életre kell, hogy keljenek ezen a bolygón.

Eme fő-tanítások nem különböznek radikálisan a bolygón jelen lévő számos más tanítástól, ám olyan helyzetekben fogjátok találni magatokat, ahol el kell kezdenetek visszaemlékezni rájuk.

Ez hát a terv, ez a Lemúriai Nővériség létének oka, ezért van itt most Mele'ha, ezért tért vissza és ébredt fel.

Ez mind ezen céllal történt.

Eltűnődtetek-e valaha azon, hogy mi az, amit kaptatok, hogy aztán majd felébresszétek és megosszátok?

Szeretném, ha elkezdenétek visszaemlékezni! ... - Kryon

A teljes üzenet:
Továbbá:Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:


blog oldalam:  
2 megjegyzés:

  1. Nagyon érdekes írás! Nagyon vonzó számomra , s talán sokunk számára. Elgondolkodtató, mennyire vágyunk egy bizonyos kor után is ezekre a kiváltságokra!Tudatos megtapasztalásokra , a teremtő erőre, a mindent felölelő gyógyításra! Világunk , környeztünk jobbítására.
    Női mivoltunk ...elveszett a mai kor világában. Már alig lelhető ez a csodás, szereteteljes , egyszerű hallkszavu ,szelid természetünk, ami legbelül talán akkor tör fel,ha eletünk fénye halvanyulni kezd.
    Akkor eszmélünk rá , hogy mennyire szerepet jatszottunk , mennyire nem önmagunk lelkiismerete szerint éltünk ,csak mintát követtünk, amit abroncsként cipeltünk,hogy megfeleljünk a civilizált "normáknak"!

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.