2013. augusztus 7., szerda

Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" - "US" jelkép olvasatát adja nekünkEgy galaxis kívülről nézve az "ŐS" - "US" jelkép olvasatát adja nekünk

A szakrális geometria alapformája: a két kör metszése. 


A Szakrális geometria  - video:

Természetesen 3 dimenziós megjelenésében gömbök találkozásáról van szó.

Láthatjuk a Teremtés körökkel ábrázolt Élet-magjában is, így a sejtosztódás folyamatában is elénk tárul a forma.
Rovás jelkészlettel olvasható: Ős, Us, Egy Ős, Egy az Isten.

Sumér művészetben az Ég - ígérő fával, kettőskereszttel:
Az énlakai templom kazettás mennyezetén:  
Az osztódási orsó kialakulása:  
Sejtosztódás valós időben:
 video:


Univerzum Élet fája:
Természetesen az Aranybullán is megjelenő jelképről van szó.

A galaxis oldalról és felülről is látható az arany pecséten:
Aranybulla - Aranyszabály! 

Föld népéről, idegenekről,
hatalmasokról, vendégekről (akár micsoda nemzet legyen)...

Több nagyságrendben értelmezhető, kozmikus jelkép-
rendszerrel alátámasztott Alkotmány!


Teljes szövege és kozmikus jelentéstartalma kisfilmen:

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája:
Az Aranybulla kozmológiai összefüggései:

Nimród, más néven Vadász csillagkép (Orion,Ozirisz) Földünkről megfigyelhető képe után a napfelkeltét láthatjuk a világűrből. A kelta kereszt szimbolikája jelenik meg előttünk. "H" mint Hun (vadász, angolul hunter) - rovás "R"
Ezután galaxisunk a Tejút tűnik fel, csillagok milliárdjai alkotják négy fő karját, és egy kisebb kart ami szintén Orionról van elnevezve.
Ebben a karban foglal helyet Naprendszerünk.

 Napunk és Földünk, valamint a Tejút kiegyensúlyozott rendszerében, a sugárzások és elektromágneses védőmezők bonyolult rendszerébe is betekintést nyerhetünk. 

A Nap helioszférikus mezejének felépítését, alakját is megfigyelhetjük.

További feltűnő szimbólumok: A holdsarló egyszer mint pajzs szerepel mely a Nap körüli helioszférikus mező és a csillagközi tér találkozása. 

Az íves ábrázolásmód a többi szimbólumhoz hasonlóan több nagyságrendben is értelmezve van.

Ellenállási záradék:

"Hogy ezen engedményünk és rendelésünk mind magunk, mind utódaink idejében örökké érvényes legyen, hét oklevélpárba irattuk és arany pecsétünkkel megerősítettük; úgy, hogy egy pár küldessék pápa úrnak, második a János vitézeknél, harmadik a templomosoknál, negyedik a királynál, ötödik az esztergomi káptalanban hatodik a kalocsaiban, hetedik a nádornál őriztessék, úgy hogy ez az irást mindenkor szeme előtt tartván, se ő ne tévedjen le a felebb mondottak valamelyik pontjáról, sem a királyt vagy a nemeseket vagy másokat ne engedjen letévedni. 
Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre." 

(Hét pecsét - Aranybulla - Ellenállási záradék)


Szent Korona - Yamantaka mandala - Gilgames
Égig érő fák: 

Élet és Tudás fája a Szent Korona Felső Pantokrátor képén, körülötte cseppek és gömbök:
A csillagközi tér és a helioszféra 

(Nap keltette elektromágneses mező) találkozása: Csepp gömb és íves - holdsarló alak csillaggal.

(forrás: Világbiztonság.hu)


(Kép forrása: Tamgha)"US" (ős, isten) összeróvás jelA D betű  a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: “Öregisten” 
– az ő jele az “Us+ (mint Ős)


"A  RÜGY, a Királyszittya írás szerint a lélekmag, melyben egymással szembefordulva, pihenő állapotban helyezkednek el.
A Magban a Rügy, terméskor visszaalakul, mint az új élet reménységévé."
Veleméri rajzos sindü (tetőcserép) az égigérő fa tetején lévő "us" (ős, isten) jellel (Sindümúzeum)Az ibrányi honfoglalás-kori korong jelei:
(fentről lefelé: ős, Ten és sarok); 
ami azt jelenti, hogy az Istenhez a sarok hegyein át vezet az út. (Forrás: Székely rovásírás)"Isten országa" korsóA Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester által készített "Isten országa" korsó"Magasságos időisten köve" Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjelIsten szójelA korsón az Isten szójelnek két változatát is megtaláljuk "Isten országa"


Az égigérő fa oldalágainak olvasata: "Isten országa"
A központi szár olvasata - "Magasságos időisten köve"A "Magasságos időisten köve" mondatjel feloldásaAz oldalágak olvasata - "Isten országa" Az "Isten országa" mondatjel feloldása


A tulipán középső sziromlevele 

például gyakran azonos a székely írás "us" (ős) jelével. 

Ez a jel a Tejút hasadékát ábrázolja, amelyben karácsonykor a Nap kél (a jelet csak másodlagosan használják a női nemiszerv ábrázolására; eredetileg az ősanya vulváját jelölte; de az ősvallás időszakában nem a vulva, hanem a benne születő napisten volt a fontos).Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjel
Továbbá itt:
Az őrségi = ősrégi jelkincs: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/az-orsegi-osregi-jelkincs.html


Ez a csillagászati körülmény okozta a Tejút hasadékának rendkívüli ősvallási jelentőségét és a sok ábrázolást, amelyek egy része a tulipánhoz kötődik.

A tulipán két szélső sziromlevele meg a székely írás "nt/tn" (Ten) jelével azonos.
A két jel együttesen az Isten (ős Ten) szót adja, újfent igazolva ezáltal azt a Berze Nagy János által is felismert tényt, hogy a magyar nép az égigérő fát (azaz a Tejutat) az Istennel azonosítja.


(Forrás: Magyar Nyelv)


Egy az Isten
Varga Géza munkái

Az énlakai Egy isten és a tusnádi Sarokisten mondatjelek is tartalmazzák az Isten szójelet
Az énlakai templom mennyezeti kazettájának székely - magyar rovásírásos felirata 1668 - ból
EGYISTEN ÖSSZERÓVÁS
Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tésztagyúró tálja,
 előzetes egyeztetés után díjtalanul megtekinthető a veleméri Sindümúzeumban.


Cserépmadár Szállás & Csinyálóház


Móricz János Ecuadorban kutatott, aminek a fővárosa Quito. 

A város a nevét a régi Quito birodalomról kapta. 

Ez eredetileg Kitus-nak hangzott. 

Kit=Két, Us=Ős, tehát a Két Ős Birodalma.indián magyar jelpárhuzamok - rovás hieroglif táblázat (Varga Géza)


Itt a Kitus birodalomban, a Csendes-óceán partján, az ötezer méternél is magasabb Kordillerák (Andok) hegyei között, az Amazonas medencéjéhez tartozó, őserdőkkel borított lapályok titokzatos és mesebeli tájain laknak azok az indián törzsek, amelyek közül néhányan ma is beszélik ősmagyar nyelvünket. 


Továbbá:

-A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

-Magyar mitológia és rovások:

-Az Arvisurából - részlet 1.:

-CSABA KIRÁLYFI:

-Magyarul beszélő indiántörzsek:
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hublog oldalam: 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.