2013. november 4., hétfő

A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra


A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra 

Czimbalmas Tivadar - Az őshaza - A Pallagkultúra című film... 


...alkotója - oldaláról idéznék, mely film újabb korszakalkotó mérföldköve ősiségünk hatalmas bizonyítékának a Kárpát-medencében.
Mottó: 

"...kutatásaim rávilágítottak arra a már többé nem tagadható igazságra, hogy a Kárpátokon belül, 400-1300 méter tengerszint feletti magasságon, a természetes tájat ősidők óta behálózza az ember által alkotott épített táj, a pallagkultúra."
Gyertek ide, mert itt jó = Jer jó = Gyergyó

"Már gyermekkorom óta figyelem szülővárosom, Gyergyószentmiklós felett a csodálatosan kialakított képződményeket.

Magyarországon agroteraszoknak nevezi az a néhány szakember, akik ezen csodálatos képződményeket kutatja.
A román történészek természetesen "dák" agroteraszokról beszélnek, miért is ne, megtehetik a többi hasonló súlyú és komolyságú kijelentéseik után.
Itthon Székelyföldön, pallagnak nevezi a gyergyószéki székely már ősidők óta.

Hosszas tanulmányozás és kutatás után rá kellett jönnöm, hogy egy csodálatosan kialakított, mesterségesen épített tájról van szó, melyről eddig még csak nem is álmodott senki!

Erről beszél a néphagyomány és erről beszélnek a pallagok.

Kutatásaim során kiderült, hogy nemcsak Gyergyót övezik pallagok.
Megtaláljuk ezen a képződményeket Csíkban, Udvarhelyen, a Királyföldön, Kalotaszegen, az Aranyos mentén, Torda vidékén, a Mezőség bizonyos részein, a meleg Szamos felső folyásán, az Iza völgyében.
A Keleti- és Nyugati Kárpátok között, közel 250 település körül találtam szakrális pallagokat.

Igen, szakrális!

Méréseim igazolták, hogy olyan, aktív energiákat kibocsájtó pallagokról beszélünk Erdély szerte, amelyek "élnek" és pozitív energiákat árasztanak. 
Környezetükben jó érzés tartózkodni.
Állatok, növények és emberek a szokványostól eltérően, békésen viselkednek a pallagok közelében.
Talán ezen jótékony hatásoknak is köszönhetjük, hogy fennmaradtunk a történelem évezredes viharai között is, mind a mai napig.
Megfigyeltem, hogy forma/rendeltetés szerint 

háromféle pallag létezik:

* Gazdálkodás céljára kialakított pallag,
* Ipar és közlekedés céljára kialakított pallag,
* Szakrális célt szolgáló pallagok.
Felméréseim eredményeként megállapítottam, hogy Erdély szerte, azon települések körül, ahol pallagokat találunk, a táj jelentős része mesterségesen épített.
Egy jól átgondolt, kristálytiszta terv szerint alakították, formálták azt őseink, igényeik szerint.
Nem tettek mást az idők folyamán, csak leköltöztek azokba a völgyekbe, ahol ma is élünk.

Nyilván felmerül a kérdés, hogy mennyi idős lehet a pallagkultúra?

A válasz részben az 1330 méter magas Tászok tető rovott megalitjainak tanulmányozásából, részben a Tászok tetőn is fellelhető pallagokból kell kiolvasni.
Az kétségtelen tény, hogy a ...A kb. 7000 éves tatárlakai korong szövege:

"Oltalmazónk, minden titok dicső NagyAsszonya!
Vigyázó két szemed óvjon, NapAtyánk fényében!"


Az emberiség legősibb és legszebb imája ez.

Tatárlakán talált rovott amulett...
...előtt már állt a pallagkultúra.

A sors külön ajándéka, hogy Tatárlaka körül is találtam szakrális, sugárzó pallagokat.
A történelem folyamán magyar népünktől mindig azt követelték, ha ősiségről volt szó, hogy bizonyítson.

Ellenségeink természetesen hitték, hogy olyan tökéletesen dolgoztak a múltban, hogy minden, ősiségünkkel kapcsolatos nyomot sikerült eltüntetniük..."

Mire enged következtetni ez a pallagkultúra?

Hosszas tanulmányozás és kutatás után rá kellett jönnöm, hogy egy csodálatosan kialakított, épített tájról van szó, amelyet őseink megközelítőleg: 30 000 - 35 000 évvel ezelőtt alkottak meg.

A pallagok bizonyítékok arra, hogy a honfoglalás előtt is itt voltunk.
Őseink nem tettek mást az idők folyamán, csak leköltöztek azokba a völgyekbe, ahol ma is élünk.

A székelység volt az első, a magban a szik, amiből továbbhajtott.

 Erről szól a film.

Arról, hogy ennek tanúbizonysága a pallagok.
 Nemcsak Gyergyót övezik pallagok.
Megtalálhatók ezek a képződmények Csíkban, Udvarhelyen, a Királyföldön, Kalotaszegen, az Aranyos mentén, Torda vidékén, a Mezőség bizonyos részein, a meleg Szamos felső folyásán, az Iza völgyében. 
A Keleti- és Nyugati-Kárpátok között, közel 250 település körül találtam szakrális pallagokat.

Lengyel-pálcával történő méréseim igazolták, hogy olyan, aktív energiákat kibocsátó pallagokról beszélünk Erdély-szerte, amelyek mind a mai napig aktívak, élnek és pozitív energiákat árasztanak.

Környezetükben jó érzés tartózkodni.
Állatok, növények és emberek a szokványostól eltérően, békésen viselkednek a pallagok közelében.

Talán e jótékony hatásoknak (is) köszönhetjük, hogy fennmaradtunk a történelem évezredes viharai között is, mind a mai napig.
Háromféle pallag létezik: 

-gazdálkodás céljára kialakított pallag, 
-ipar és közlekedés céljára kialakított pallag, 
-szakrális célt szolgáló pallagok.

A tudósok nagy része erre azt mondaná, hogy ássunk.
De akkor csak beleásnánk magunkat a földbe.
Előttünk van, állításom szerint, 35 000 éve, és senki nem fedezte fel közöttük az összefüggéseket...

Mi, a székelység vagyunk a magban a szik, a legősibb nép – vallja a gyergyószentmiklósi Czimbalmas Tivadar, aki nemrégiben filmet is készített kutatásai tolmácsolására: 

Az őshaza címmel...

A pallagkultúra tanulmányozása során vonta le a következtetéseket.

Beszélgetésünk során sok érdekességről mesélt.

 Hasonló kutatások…

Kolozsvári Grandpierre Attila kutatásokat végzett a székelyek őstörténetében. 
S én elmosolyodtam, amikor kiderült, hogy egymástól függetlenül ugyanazt mondjuk, én a filmen, ő a könyvében.


video:
Dr. Grandpierre Atilla: Az Élő Világegyetem, az egészséges életmód és a magyarság jövője:

Más irányból közelít, de ugyancsak azt bizonyítja, hogy a székelyek az ősi kultúrának a hordozói.

Mi vagyunk a legöregebb nép.

Beszéljük az ősi nyelvet.

Ez a mi magyar nyelvünk, és 

nekünk van a legrégebbi írásunk: a rovásírás.
Dőlnek meg sorban az indoeurópai, indogermán elméletek, hogy a sumér ékírás volt a legősibb.
A rovásírásból alakult ki a sumér ékírás.

 Ez az elmélet akár átírhatná a történelmünket?

– Át kell, hogy írja.

Ez a célja a filmnek.

Ez a film nem egy tudományos munka.
Gondolatébresztőnek szánom a tudóstársadalom felé.
A szakemberek dolga, hogy foglalkozzanak vele, az én igyekezetem az, hogy a pallagokat a világörökség részévé kellene tenni az idők folyamán.

S ha abból indulunk ki, hogy mi vagyunk a világ legöregebb népe, akkor védettséget kellene élvezzen e nép, mert innen indult el minden!

Mi vagyunk a pallagkultúra örökösei.
Elméletem szerint a napéven: 40 000 év belül ez a kultúra megszűnt, mint ragyogó kultúra, történik egy trauma a föld életében.
Mi megmaradunk, de mindent újra kell kezdeni.

Megfigyeltem, hogy a Nyugati- és Keleti-Kárpátok vonulatában legalább harminc Magura nevezetű csúcs van.
A nem magyar népek számára nem mond semmit, de számunkra jelent, Mag ura. 

Csak velünk elfelejtették ezt a dicsőséges múltat.

Hát el kell keserítenem minden, finnugorizmust hirdető és egyéb ármánykodó ellenségünket határokon innen és túl, hogy bizony... 

...eljött a bizonyítás ideje!

A szakrális pallagjainkat nem lehet eldugni múzeumok porosodó raktáraiban, nem lehet írva meghamisítani.

Ott állnak ma is, teljes épségükben, mutatva a jövőt, a kivezető utat napjaink összekuszált, álságos és hazug világából.

– Az összefüggések megfigyelésének lesz-e folytatása?

– Szándékomban áll folytatni, amennyiben lesz rá anyagi forrás.
Folyamatosan kötöm össze a szálakat, jönnek az információk több irányból, és megerősít abbéli hitemben, hogy mi vagyunk a legöregebb nép.

(forrás: delikronika)
ELJÖTT A SZÓLÁS IDEJE!

Ajánlom Minden Magyar EMBER Figyelmébe!

AZ ŐSHAZA

Hol voltunk 35ezer éve?

Czimbalmas Tivadar filmje: Az őshaza.

Áldja Őt a Mi ÖregŐsTeenünk!


Pallagok - Tekerőpatak falu Erdélyben


A Székelyek titkos történelme (amit sosem fognak tanítani)

Székelyföld titkairól és a nép igazi eredetéről beszél Czimbalmas Tivadar.

Ahhoz, hogy megértsük miről beszél, elsőként javasolt az 

Őshaza
 c. film megtekintése:

A Székelyek titkos történelme 
A Székelyek titkos történelme:
a pallagkultúraA MAGYARSÁG IGAZ TÖRTÉNETE

Keszthely = Kezdőhely

A Keszthely melletti REZI hegy = A kezdő rezgés elindítója - rezegtetője

Hallgassuk meg JÁSDI KISS IMRE előadását,
melyben szembesülhetünk Czimbalmas Tivadar véleményével, kutatásaival megegyező állításaival!

...ha már többen is ugyanazt mondják! 


Érdemes elgondolkodnunk rajta!  ;-)

- A világon nincsen más nyelv!


- A kezdőhelynél (Keszthely) van Hévíz (Hőforrás - Tűz és Víz), mely biztonságot nyújt mindenre.

- A hármashalom hármassága:

H - O - N = HON
G- É - N = GÉN
HG = Hidrogén
OÉ = Oxigén
NN = Nitrogén

A HON GENezis mutatja a hármashalom tetején a "Gy" betűket = hegytetőket = egységes rendszer

- PANONIA = PAN - ON - IA

- URUPAN = NAP URA

H2o = víz

A víz útja:

a PÁR(A) - felmegy (fel, a hő viszi = felhő) az Égbe(ott ég) - ott kapja meg az oxygént - megtörténik az égés - lesz ESŐ (leesik) - nem áll meg a föld színén - lefolyik a MAGmáig - találkozik a 'C' szénnel - ott kettéválik - CH4 metángáz, és CO2 széndioxid képződik - a CH4 elég = BÁRLÁNG (barlang) - a CO2 (BÁR(ka) - kicsi nyomással) elfojtja a tüzet

BAR - BÁR = BARBÁR

- A köztarsolygás - köztarsolymány - alkotmányozó köztársaság

- BÁRKA - körforgón KABAR - akik a 8. törzs és építik a bárkát

- Túró + Ca - kiengedi a vizet


A Jásdi Kiss Imrétől (is) bőven van mit tanulni érdemes... 
.......... Bár' a tudás ...

Bár' - az fontos tudás ha elveszne,
akkor hiába van gáz, nem nő gaz,
hegyek alján haló barmok hevernek
és nem lesz ott ember fia gaz.dag.

Bár' anya őrzi az ölében a jó tengrit,
tudatlannak nincs kincs barlangban.
Ha.jó nincs vízen' kéz nem fog ostort,
már nem pászkáz, és nem bar.ankol.

Ó rég rossz irányt mutat a kőkereszt,
nem találhatod meg így a peremest...
Azok mutatták hol a cél, a gól', huta,
az élet adó kincsekhez így vezettek.

Akik saját tükrükkel keresték a fényt,
fizetségük becsület és sok-sok telér,
sziklát bontottak és sziklákat raktak,
A Szent Grálhoz ők így folyamodtak.

Elébb volt ott Marija, és Mag.dolina...
Ha készen állt találkozott föld és ég,
Létrejött a frigy' nem kellett násznép,
utána folyt hegyen völgyön a bőség...

(Zen.g.a - Bencze Ágnes)Ahol Istár van, Ene folyó, Ausztrália, Amerika, D - Afrika....ez mind Magyarország, mivel Magyarország a Mágia árasztás tudásának a területe....vagyis.....

MAG - IA = Mágia = Magyar Mag - ia árasztó tudásnak - Úr-ságnak a területe = Magyar úrság = MagyarországPászta - uru = Pászta ura = Pásztor

Ostor - szög osztással bíró - isten ostora

Pásztor - barbár - pogány


hungyartv


videók (1-4.):Badiny Jós Ferenc - Magyarok története
video:Továbbá:


1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

21.Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

22.Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

23.Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

24.A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

25.Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

26.A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-magyar-oshaza-pallagkultura.html

27. 3 csodatévő, gyógyító hely Magyarországon, és 15 + 1 másik csodás hely Itthon:


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 
2 megjegyzés:

  1. Én egy amatőr régésszel beszéltem aki azt mondta a hegyek olyan kemény anyagból vannak , hogy mai technikával is nagyon nehezen lehetne a teraszokat létre hozni.

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.