2015. február 25., szerda

HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK


HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK


Hathor eredetileg a teremtő Ré napisten leánya volt.Hathor istennő - Dávid Júlia festménye


Hathor óegyiptomi istennő, a szépség, termékenység, anyaság, a vidámság, a részegség és a zene istennője, égistennő.

Személyiségének két oldala van, teremtő és pusztító.

Mivel ősi istennő, természetének és kultuszának eredete nehezen fogható meg, létezése azonban a Predinasztikus kortól a Római korig egyértelműen bizonyítható.

Tehén alakban imádták, már a II. dinasztia idején is, de ember alakú ábrázolása is gyakori.

Tehén alakban


Eredetileg a Tejút megszemélyesítőjeként tisztelték; 
a Tejutat az égi tehén tejének és a Nílus égi megfelelőjének tekintették.

Valószínűleg úgy kell rá tekinteni, mint univerzális női princípiumra.

Hans Goedicke szerint Hathor az egész rendezett kozmosz megszemélyesítője, a birodalom, mely felett Hórusz uralkodik.

Eredeti kultuszhelyét nehéz meghatározni, talán a Delta régióból származik, ahol Hórusz is jelentős szerepet töltött be.

Címeiből arra lehet következtetni, hogy az Óbirodalom korában a Gíza-Szakkara régió volt kultuszának legjelentősebb központja.
Hathor, szarvai közt napkoronggal


Eredetileg hwt hr.w, „Hórusz háza” volt a neve, ezt feltehetőleg *Hawit-Hāru-nak ejtették.
A kopt nyelvben Hathōr, a görögben Athór (Άθώρ) lett belőle.

Egy másik neve, a Mehet-weret „nagy áradást” jelent, ami utal a Tejútra, mely a Nílus égi megfelelője volt, ezért Hathort a Nílus áradásával is kapcsolatba hozták, valamint a magzatvíz elfolyásához kötődő asszociációk kapcsán a szüléssel is.

Gyakran ábrázolták tehénként vagy tehénfülű nőként szarvakkal, melyek közt a napkorongot tartja; időnként tükörrel kezében, ami a szépségére utal.

Ruhája vörös volt, mely a szenvedélyt jelképezte, bár szent színe a türkiz.(Csibike alkotása)


Időnként vízilóként is ábrázolták.
A fáraó anyjának szerepében ureuszt viselt a homlokán.

Arca gyakran díszített oszlopfőket.Hathor-fejes oszlopfő Hatsepszut templomában 


Hathor eredetileg a teremtő Ré napisten leánya volt.

Mikor Hathor apját, Rét, és férjét, Hóruszt azonosították (Ré-Harahti), Hathor helyzete tisztázatlanná vált.

Egyes helyeken Hórusz új feleséget kapott, de ez nem oldotta meg azt a gondot, hogy hogyan lehet egy teremtő istennek anyja.

Mivel a fáraót Hórusszal azonosították, Hathor a fáraó isteni anyjának számított.

Ahol Thot kultusza erős volt, és őt tartották teremtőnek és Ré-Harahti apjának, Hathor vált Thot feleségévé, így azonosították az írás istennőjével, Szesattal, aki a holtak elbírálásánál is tanúskodott.

Hathorhoz így újabb tulajdonságok társultak: ő lett Nekhmet-aui, „aki elűzi a gonoszt”, illetve „aki visszajuttatja az ellopott javakat”.

Ré-Harahtit Thot gyermekeként Neferhór néven ismerték, és Hathort gyakran ábrázolták úgy, hogy a gyermek Neferhórt dajkálja.

Az Égi tehén mítoszából kifolyólag a Középbirodalom korától kezdve Szahmettel is azonosították, mivel a vérszomjas oroszlánistennő a történet végére békéssé, Hathorhoz hasonlóvá válik.

Mindkettejüket azonosították Básztet macskaistennővel is, aki szintén a vidámság istennője is volt, akárcsak Hathor. 


Később Hathor kultusza beolvadt Íziszébe, a két istennőt azonosnak tekintették.

Alakjába beleolvadt egy másik tehén- és termékenységistennő, Bata is.
Bata kapcsolatban állt a ba-lélekkel, így Hathor összefüggésbe került a túlvilággal (duat).
Ő köszöntötte a holtak lelkeit az alvilágban.
Ebben az aspektusában gyakran tekintették az alvilág kapuja őrének, Nehebkaunak a feleségének.

Az újbirodalmi néphitben a szüléskor „a hét Hathor” jelent meg, akik kinyilvánították, mi lesz a gyermek sorsa, hogy fog meghalni.

Számos mítoszban szerepet kap.

A Hórusz és Széth küzdelmét elbeszélő történetében megnevetteti a gondban lévő Napistent.

Az Égi Tehén mítoszában, amikor a földön uralkodó öregedő Napisten ellen lázadnak az emberek, Ré Hathort küldi el, hogy bosszút álljon rajtuk.
Az istennő hatalmas vérengzést visz véghez az emberek között.
Ré megkönyörül rajtuk, de cselt kell kieszelnie ahhoz, hogy megállítsa a a vérengző oroszlánistennőt. Vörösre festett sört öntet ki a mezőkre, amit Hathor vérnek gondol, ezért rengeteget iszik belőle.
A sörtől lerészegedik és ettől megszelídül, ártalmatlanná válik, így az emberiség megmenekül. 

Menkauré idejéből több szoborcsoport is fennmaradt, mely a fáraót Hathor, valamint egy nomoszt megszemélyesítő nőalak társaságában ábrázolják.
Menkauré triász Hathor istennővel


Hatsepszut Dejr el-Bahari-i temploma Ámon, Hathor és Anubisz tiszteletére épült.
Hathor kápolnája a déli oldalon található, itt ábrázolják a fáraó punti expedícióját is, mert Hathort tekintették Punt úrnőjének.

III. Thotmesz szintén építtetett itt kápolnát Hathornak; itt Dendera úrnőjeként ember-, Théba úrnőjeként tehén alakban ábrázolták az istennőt.Hathor denderai temploma


II. Ramszesz felesége, Nofertari és a királynéi szerephez leginkább köthető Hathor tiszteletére emelte a kisebbik Abu Szimbel-i templomot Núbiában.

Szintén Núbiában, Gerf el-Husszeinnél lévő temploma Ptah, az istenített Ramszesz, Ptah-Tjenen és Hathor tiszteletére épült.

Hathor legismertebb temploma a denderai templom, mely már az Óbirodalom idején állt, később több uralkodó is bővítette.

A jelenleg is álló épület a görög-római korban épült.
Itt maradt fenn a legteljesebb mammiszi, azaz születéskápolna, ezt Hathór és Hórusz fiának Ihinek szentelték.

Az itt őrzött istenszobrot az év utolsó napján felvitték a templom tetejére, hogy az újév első hajnalának napsugarai érjék, a „Gyönyörű találkozás ünnepén” pedig Hórusz edfui templomába vitték át, hogy a két istenség egyesülhessen.
  
A Denderában található naptár több mint 25 ünnepet sorol fel, melyek Hathort ünnepelték.
  
El-Kabban III. Amenhotep uralkodása alatt, Dejr el-Medinában a ptolemaida korban épült Hathor-templom.

A Sínai-félszigeten emelt templomokban szintén Hathor volt az egyik leginkább tisztelt istenség, mivel a Sínai-félsziget egyik fő ásványkincse az ő szent köve, a türkiz volt; az egyik legjelentősebb Szerabit el-Khadim szentélyegyüttese. 

Ábrázolják az istennőt hitvese, Hórusz edfui templomában is.

Hathor papságában férfiak és nők is szolgáltak.

A szisztrum nevű hangszer, mely más istenek szertartásain is fontos szerepet töltött be, Hathor szent tárgya volt.
A szisztrum eredetileg Bata istennőhöz tartozott, Hathorral akkor került összefüggésbe, amikor a két istennő egybeolvadt. 

Szintén Hathorhoz tartozik még a türkizből készült menat-nyaklánc.
A menat Hathor amulettje volt, boldogságot, életet, termékenységet hozott tulajdonosának.
Általában az elöl viselt nyaklánc ellensúlyaként a nyakban hátravetve hordták. 
Gyakran mázas kerámiából készült, és a halottal együtt eltemették.
Az isteni védelem szimbóluma volt; a nőknél a termékenységet és az egészséget védte, a férfiaknál a férfiasságot jelentette.


Szent fája a szikomorfa, gyakran nevezik „a déli szikomorfa úrnőjének”, 


- A SZIKOMORFA:


valamint szent köve után „a türkiz úrnőjének” (nebet mefket) is.

Az ókori egyiptomi naptárban Akhet évszak harmadik hónapját róla nevezték el.

A görögök Aphroditével azonosították.Agilkia 

Philae (Agilkia) szigetét Egyiptom gyöngyének is nevezik.

Az Asszuán melletti szent szigeten látható épületegyüttes az ókori Egyiptom egyik legnagyobb és legjelentősebb Ízisz-szentélye,

Az óegyiptomi etimológiában Philae szigetének neve „az idő szigete”, sugallva ezzel, hogy ez a hely újjáteremtette azt az ősvilágot, amikor a Napisten uralkodott a földön.

Ízisz hatalmas templomát a 45 méter széles első pülon (kaputorony) 18 m magas tornyai jelzik.

A pülon domborművein XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz (a híres Kleopátra apja) mészárolja le az ellenséget, pontosabban a hadifoglyok feláldozásának hagyományos szertartását végzi el Ízisz, Hórusz és Hathor előtt. 


Hórusz Isten

Hathor Istennő  


Ízisz, a varázslás istennője az egyik legnépszerűbb egyiptomi istennő, Ozirisz testvére (s egyben felesége!), valamint Hórusz anyja, de a fáraók szimbolikus anyjaként Íziszt nőalakban jelenítik meg, trón szimbólummal a fején.
Íziszt gyakran azonosították Hathorral, a szerelem és az élvezet istennőjével, akit nőalakban vagy tehénként, gyakran mint asszonyt, tehénszarvakkal a fején és napkorongokkal a ruháján ábrázoltak. 

Ízisz (Hathor) fia pedig Hórusz volt, az ég sólyomistene, aki bosszút állt feldarabolt atyjáért, Oziriszért, és a Föld ura lett. 

Hóruszt leginkább sólyom vagy sólyomfejű ember alakjában ábrázolták. A fáraót Hórusz megtestesítőjének tartották.(http://www.nyirseghir.hu) Osiris – Isis - Horus

Osirisz - az Orion férfi minőségét jelképezi
Isis - mint Szíriusz A, a női minőséget képviseli
Egy elindult génkészlethez bekapcsolódott az Orion, és már módosultan jön ide a Földre.
A Földön Osirist megöli Széth.
Széth egy Shivai erő, mely átalakít.
Széth szétválaszt - levágja Osirisz falloszát (ezzel egy minőségi átalakulást indított el), de Isis megmenti a halott Osirisz magját,
magot vesz tőle, és Ő lesz Horus.Isis tartja Horus feje fölött a magot, körül kígyó, a magban az eredeti Földre került génkészletünk


Ez az, az idekerült jelkészlet, melyet sikerült Isisnek megmentenie.
Bekerült a Földre egy DNS készlet, mely maga a Hórusz mag.

video:
- Szíriusztól a Kárpát-medencéig:


MAAT ISTENNŐ
Maat

Ré leánya, többnyire guggoló testtartásban ábrázolják, fején strucctollal.
A toll önmagában is jelképezhette őt, illetve a szobortalapzatot ábrázoló hieroglif jel is.
Az igazság és a világegyetemben uralkodó összhang megtestesítője,
valamint a törvény megszemélyesítője és istennője.Ő képviseli a teremtéskor felállított világrendet, melynek fenntartása a fáraó feladata.Valamennyi isten környezetében megtalálható.

NUT ISTENNŐ


Nut ókori egyiptomi égistennő.

Az Ég istennője - Nut - az öt Teremtő Atyával - piros pöttyök
Ez, maga az Univerzum ábrázolása:
video:Su levegőisten és Tefnut páraistennő lánya, Geb földisten testvére és hitvese, a héliopoliszi enneád tagja.

Gyermekei Ízisz, Ozirisz, Szeth és Nebethet.


Ízisz-Ozirisz (felemelkedés felé vivők) 
és Szeth-Nefrith (anyagba húzóak),
a fény és a sötétség párosai Egyiptomban

- Hórusz Szeme 2.rész:
A túlvilági fák istennője is; fa alakban gondoskodik az elhunyt táplálásáról.
Nut, akárcsak a legtöbb isten, számos mitikus történetben szerepel.

Az emberek gonoszságától megundorodott Ré napisten a tehénné változott Nut hátán emelkedett az égbe, de az ókori egyiptomi naptár születésében is szerepet játszott: 

Plutarkhosz írja le, hogy a tízszer harminchat napos év 360 napjához Nut kockajátékban nyert még öt napot Thottól, hogy megszülhesse gyermekeit, akit egy átok miatt az év egyik napján sem szülhetett meg.


Nut istennő, mint életfa-szikomorfa

- A SZIKOMORFA:Nut a denderai Hathor-templom Nut-kápolnájának mennyezetén.

Az istennő napnyugtakor lenyeli, napkeltekor újra megszüli Rét


Egy mítosz szerint Geb összeverekedett nővérével és feleségével, Nut égistennővel, mert az naponta felfalta a gyerekeiket – a csillagokat –, majd ismét megszülte valamennyit. Su szétválasztotta őket, Gebet lent hagyta vízszintes helyzetben, Nutot pedig felemelte.

Nutot főként úgy ábrázolták, hogy keze és lába érintette a földet, teste meghajlott, csillagok díszítették.
Gyakori ábrázolás királysírokon, a halottak védelmezőjeként.
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:

blog oldalam: 


1 megjegyzés:

 1. Ki is valójában Hator Istennő ?
  Bikaszarvakkal ábrázolják mert a bika meghajtja az embert , pont úgy ahogyan Hator! Hator ma úgy hívják Glaubersó. vagyis NaSO4 !
  Ozirisz és Izisz Összeszűri a levet és megszületik gyermekük HÓRUSZ.
  De Hóruszt nem az anyukája Izisz neveli fel, hanem Hator.
  CuSO4 (Ozirisz) + Na OH (Izisz)= CuOH (Hórusz) + Na SO4(Hator)

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.