2015. augusztus 11., kedd

ME ERŐK - spiriteve írása


ME ERŐK - ME (E)REDEK - ME-(E)GYEKAkinek nincs ME-rsze sz-EM-be nézni a valósággal, az nem ME-gy innen sehova.
Ideje elkezdeni ME-regteleníteni!

A ME erők a fogkr-ÉM, és a kr-ÉM szó kapcsolata
ME ERŐK
ME (E)REDEK
ME-(E)GYEK
vagy nem ME-gyek?

FOGKRÉM - FOG RÉM?

KRÉM
KÉM
RÉM

Visszafele?

KRÉM
MÉRK
MÉRG
MÉREG

Minek utána a K és a G betűk, hangváltó betűpárok.

Nekem nem idegen a kozmetikai ipar.
Nem mondom, hogy már mindent sikerült kiiktatnom az életemből, de igyekszem leszokni és leszokatni a szervezetemet ezekről a KO(S)Z-metikai szerekről.

KOZ-ME-TIKA

KOZME
MEZOK
MEZŐK

ME
MEZO
MEZOPOTÁMIA

Akik már ismerik az írásaimat, azoknak feltűnhetett, hogy sok dolgot emelek ki az egyiptomi, a hindu és a mezopotámiai kultúrából. Mivel számos MAG emlék náluk még fellelhető.

De mi az a ME?

"A me a sumer mitológiában szereplő hatalmas titokzatos erők, amelyek a világot, a földet és az eget irányítják. "

A sumér mitológia és ME-ZO-PO-TÁM-IA ugyebár összefügg.

SUMÉR
su ME r

MEZOPOTÁMIA
ME zopotámia

Mind a két szóban megtalálhatóak a ME erők.
Hogy a mag emberek istenek leszármazottai, azt az EM-ber szó is bizonyítja.

EMBER
EM BER
ME BER

A B és a D betűk hangváltó betűpárok.

MEBER
MEDER

Minek van MEDRE?
A FOLYÓNAK!

Ami az emberi érhálózat szinonímája.

FOLYÓ = ÉR
Még mondjuk is a kisebb vízfolyásokra, hogy ÉR, CS-ER-MELY.

ER
cs-ER-mely

CSERMELY
CSE = CSÉ = CSÍ = ÓD = ÉLETENERGIA

A folyók, patakok, csermelyek, EREK MEDREI a Föld, mint ÉGI TEST EREI, amelyben a VÍZ mint ÉLETENERGIA áramlik.

Ha ezt az emberi testre vetítjük, akkor az emberi erekben a VÉR áramlik.

VÉR
V-ÉR

A VÉR AZ ÉRBEN, ami nem válik vízzé.
Vagyis, a valódi EMBEREK olyan folyó MEDREK, akiknek EREIBEN olyan V-ÉR csörgedezik, amelyben megtalálhatóak a ME ERŐK.

ME
MA

MEG
MAG

MEGY
MEGYE
MEGYER
MAGYAR

Hogy miért olyan fontos az, hogy MA mit gondolunk, és teszünk?
Mert MA, vagyis MOS-T, a JEL-ENBEN tudjuk tisztára MOSNI a jövőképünket.

AM-I MA van, AM-I MO-ST történik, abban van a ME vagyis a valódi TER-EM TŐ ERŐ.

AMI
AM I
MA I
ME I
EMI (DÍJ átadó...)

AMI
ÁMÍT

ME
MÉM (amiket mostanában gyártanak az emberek)

AM
AUM
OM
ME

MA
AM
AMA
AMAZ
AZ

ME
EM
EME
EMEZ
EZ

Van egy mondásunk, 3 a MAgyar igazság és egy a RÁ-ADÁS.
Amikor a ME erők visszakerülnek jogos tulajdonosaikhoz, akkor MERNI és MÉRNI fogunk.

MER
MÉR

MERNI fogunk meg MÉR-ETTE-tni.

MEG MÉR ETTET ÉS(Z) - ez a bibliai mérgezett almára vonatkozik. Nem ok nélkül leplez a megmérettetés szó egy kérdő mondatot! MEG MIÉRT ETTE?

A TÖRT ÉN ELEM legfontosabb kérdése ez!
Hogy MEG MIÉRT ETTE az emberiség a bibliai KÍGYÓ-Ó GYÍK MÉRGES=FÉRGES ALMÁJÁT?

Mert az a tény, hogy megette, annak mi emberek vagyunk az élő bizonyítékai, akik azóta se találunk vissza Édenbe.

De MIÉRT?
ME-RT!

MERT
ME RT
M ERT
MERT n-EM értettük ME-g, hogy akárcsak egy ME erő nélkül le-ME-rül minden el-EM!

Az emberi test egy erő-MŰ, amit el-EM-ek töltenek fel elég fénnyel, azaz életenergiával.

Akinek nincs elég MErsze, nem MÉrettetik MEg, és nem MEgy innen soha haza.

Az elhiszi, hogy a ME-SE az sose volt valós ES-EM-ÉN-Y.
Hogy Éden sos-EM létezett. S aki n-EM EM-lék-SZIK a ME erőkre, annak a számára Éden láthatatlan MA-rad. ME-rt, csak aki érti a ME erőket, csak, aki tud a létezésükről, az képes ME-G-ÉR-TEN(N)I az őseink bölcsességét, s ME-g-térni IS-TENHEZ, a ME-nnyek országába.

Aki ME-REV gondolkodású, az sosem ér RÉVBE.
Az továbbra is ME-G-(T)-ESZI a MÉ-rget és emiatt a torz SIGNÁLT=ADÁST hallja.

SIGNÁL
SIG
SZIK
SZIK AMB(E)RI-A
SZIK EMBER

A mag ember SZIK ember, SZIKAMBRIA népe.

A ME erők is-MÉ-t elérhetőek a MA-G-OK számára.

Aki lát annak van SZE-ME!

SZEM
MESZ
MERSZ

Miért meszesíti el sok ko(s)z-ME-tikum az ereket?
Azért, hogy ne legyen ME-rszünk szembeszállni velük.
Azért, mertha nem ME-SZESEK az ereid, akkor van ME-rszed tenni, és haza MÉSZ!

Ahogy ma az ÖL szót, az ANYA ÖLE, és az ÖLELÉS helyett ÖLÉSRE vagyis GYILKOLÁSRA használják, úgy a MÉSZ szó is onnan kapta a nevét, hogy abban gátol, aminek a nevét viseli.

MÉSZ mint lerakódás
LE RAK KÓD ÁS

MÉSZ
TE, aki haza MÉSZ valahonnan, ahová a le RAKÓDÁS űzött.

Takarítsuk ki magunkból a MÉ-rgeket, hogy visszakaphassuk a ME erőinket.

Áldás az igaz szívű emberekre!

spiriteve
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html


 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/magyar-himzesek-es-motivumok-kincsestara.html

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/halasi-csipke-kiskunhalas-aranya.html

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- ŐSI TUDÁSUNK - HAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:
 


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:


blog oldalam:   Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.