2012. november 1., csütörtök

2012. Novemberi energiák – A Lét örömének kiteljesedése … - Pusztai Orsi üzenete

2012. Novemberi energiák – A Lét örömének kiteljesedése … - Pusztai Orsi üzenete

A hónap mantrája:
LÉTEZÉS ÖRÖME JELENLÉVŐ BENNEM
SZÍVEM BOLDOGSÁGA UTAT MUTAT NEKEM!


Az örömteliség, vidámság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


A 11. hónap gyönyörű és ugyanakkor erőteljes hangolásokat és tanításokat tartalmaz számunkra. Ez a hónap az, mely egyben előkészít, másrészt pedig tudatosít is.

Nézzük először magát a hónapot a számok mágikus tükrében:a 11 mesterszám, ami azt jelenti, hogy rezgése nem határozható meg egyetlen szám jelentéstartalmával, mert benne valamiféle különleges, rendkívüli titok és erő rejtezik.
A 11-ben az isteni inspiráció, - ihlet, és olyan - adottságok rezgése van jelen, melyek az emberi fejlődés és tudatosodás belépési lehetőségét nyitják meg magasabb szintek felé. Ez azt jelenti, hogy ez a szám lehetővé teszi, hogy emberként önmagunk magasabb részeinek erőforrásait használjuk.
A 11-es szám egyfajta tudattágító erőként működik, az intuitív Énünk áll a befolyása alatt. Ez az úgynevezett „máshogy gondolkodás” elvét indítja el az emberben, amikor nem ragadunk le a mások igazságainál, hanem merünk saját igazságok után kutatni és azokat megtapasztalni…
E szám rezgése szinte kötelez arra, hogy küldetéstudatként értékeljük a fejlődést, a tudatos megismerést.
Ez a számkód egy lehetőség, melyet felismerve és használva felszabadíthatjuk mesteri képességeinket, de semmi sem kötelező… A mag is csak akkor csírázik ki, ha öntözzük és megteremtjük a megfelelő feltételeket a növekedéshez.

A 11-es szám választás elé állít:
-        érvényre juttatod-e rezgésének isteni minőségét, az 1-es szám megerősítő energiáiban (vigyázat, ego veszély) és megéled a felfedezés örömét, a benned jelenlévő örök Létezés boldogságát,
-        vagy átalakítod azt egy másik szám békés és nyugodt energiáira, jelen esetben 1+1=2-ben működő emberi érzelmek folytonosan változó, körülményektől függő megérzéseire.Már sokszor hangsúlyoztam, hogy mindannyian rendelkezünk azokkal a képességekkel, melyek segítenek egyéni és kollektív utunkon
Ezek a képességek olyan energiacsatornák, melyek az adott információhoz és erőhöz juttatnak bennünket, hogy tudatosan használva azokat, tegyünk önmagunkért. 
Úgy tekinthetjük őket mint csatlakozók az adott képesség-energiákhoz. Ezzel a kapcsolattal aktiváljuk azokat az erőtereket, melyeket magunkba hívva használhatjuk az adott erőt.
Minden képesség belénk kódolt, de adott életünkben azok szabadulnak fel, melyek segítenek feladatainkban. 
Aki folyamatosan felismeri és fejleszti önmagát, az képes észrevenni ezeket az energiákat magában és tudatos felismeréssel előhívhatja azokat.

De annak is tudatában kell lennünk, hogy semmit sem szabad siettetni a feltárulással. Mindenhez „meg kell érni”! 
A túl hamar kibontakoztatott képességekkel nem tudnánk megfelelően bánni, és esetlegesen éppen hogy hátráltatnának bennünket segítség helyett. Ugyanúgy meg kellene várnunk tudati érettségünket megfelelő alkalmazásukhoz.
Mindennek van egy úgynevezett „időkódja”. Ez azt jelenti, hogy tudatunk rezgései a megfelelő időben nyitnak fel egy-egy képességet vagy tudást bennünk. Ennek a működését is intuitív Énünk jelzi nekünk.

Már ezt is sokszor elmondtam, de nem győzöm ismételni: mindannyiunkban van intuíció, hogy feladatainkra odafigyelve a fejlődés és tudatosodás útján járhassunk. 


Az intuició EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Ez a képesség mindenkiben hozzáférhető, mert földi utunk egyik „mutatópálcája”. Aki tudatosan hagyatkozik intuitív energiáira, abban a csatorna folyamatosan nyitva van, így az azon beáramló erők segíthetik és utat mutathatnak neki.
Az intuícióval hozzáférhetünk magasabb tudatszintünk jelzőrendszerének kódjaihoz, azaz értelmezhetjük a leáramló információkat.
Ilyenkor intuitív rezgéseink felerősödnek és jelzőrendszerként működnek a beengedett energiák hatására.
A legfontosabb, hogy örömmel és elfogadással tegyük mindazt, ami szívünk szerint hasznunkra válik. Így tudjuk megérteni, elfogadni és boldogan magunkévá tenni minden isteni ajándékot.


Az örömteliség, vidámság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)Jézus útmutatása szerint november az Öröm hónapja. A létezés öröme, a megélt tiszta isteni boldogság. Igazából ezért jöttünk emberként a Földre, hogy megtaláljuk létezésünkben az örömöt és boldogok legyünk
De amíg csak kifelé figyelünk, csak külső boldogságot kaphatunk, mely nem tartós. Ahogy a külső körülmény megváltozik, halványul vele az érzés is. 
De ha ezt a Létezésben éljük meg és magának az Életnek örülünk, akkor egy olyan örömforrás nyílik meg bennünk, mely az isteni Létezés örömére kapcsol bennünket és állandó forrása lesz megéléseinknek. 
Ennek a forrásnak a feltárulása történhet meg bennünk, ha felfedezzük, honnan kapcsolódunk hozzá. Tiszta belső szívbéli Fény-kapoccsal, vagy emberi mivoltunk érzéseivel?
Mit kell tennünk a felismeréshez? 
Csak figyelnünk arra a belső finom, de elmúlhatatlan érzésre, mely ujjong minden létezésre és annak megélésére: a LÉT ÖRÖMÉRE!
Novemberben 3 teljes hetünk van, hogy tudatosan figyeljünk a hangolásokra. Ez nem azt jelenti (egyik energia esetében sem), hogy előtte vagy utána nincs vele dolgunk, csak most sokkal érzékelhetőbben tárul fel előttünk. 
Minden pillanatban mindent tanulhatunk és tapasztalhatunk, ezért bármi is jön, egyszerűen csak figyeljünk, mert lehet, hogy onnan jön segítség ahonnan nem is várnánk.
Lesz időnk felkészülni és elmélkedni is az átélteken, úgyhogy örüljünk neki.
A hónap energiája: az ÖRÖM FELISMERÉSE mint természetes létállapot, hogy megérthessük minden pillanatot boldogan megélni születtünk.

Mindenkiben van egy belső indíttatás, egy tiszta vágy arra, hogy mit szeretne csinálni. Most a lelki indíttatásról beszélek, a szív igaz vágyáról és nem az aktuálisan divatos irányzatokról, és emberi vágyakozásokról. Ha szívünk mélyére tekintünk és figyelünk, megjelenik ott az a dolog, mely örömmel tölt el bennünket. Ez az öröm mutatja azt, hogy lelkünk támogat minket ennek megélésében.
Lelkünk folyamatosan próbál minket a felvállalt feladathoz irányítani, ezért minden ilyen belső indíttatás jelzés arra, hogy dolgunk van azon a területen. Ha pedig foglalkoznunk kell vele, akkor képességet is kaptunk hozzá (különben hogyan is tudnánk elvégezni a feladatainkat)… melyek nem minden esetben hivatottak minket „nagy dolgokra” indíttatni, hiszen saját fejlődésünk és tudatosodásunk a cél, így képességeink is főleg ebben segítenek minket.
Éppen ezért novemberben segítséget kapunk mindezt felismernünk és képesség-energiáinkat magunkhoz szólítanunk. Ugyanakkor ez a hónap felfedi előttünk azokat a gátakat és tévhiteket is, melyek pedig akadályoznak ebben. A képesség-energiák segítő erejét magunkba engedve és ezeket a csatornákat megnyitva tudatosabban haladhatunk utunkon.
Szellemünket megszólítva már hittel követhetjük a felső vezetést és beengedhetjük azokat az erőket, melyek támogatólag érkeznek hozzánk.
Ezek az energiák segítik azoknak a képességeknek az ébredését, melyekre már megértünk.
Ez a hónap nem csak felfedi, de rendszerezi is bennünk ezeket a képességeket, ezért nagyon fontos, hogy mindig jusson időnk a belső figyelemre, önmagunkban való számadásra. Amit most felismerünk, azt később tudásként használhatjuk, támogató erővé alakíthatjuk magunkban. 
Fontos, hogy tudatosan megértsük mi az, ami segítő erőként támogat bennünket, és mi az, ami hátráltató akadályként már nem szolgál minket. Csak így tudjuk energiáinkat tisztán arra a célra irányítani amit valójában szeretnénk.
A hónap nem bánik velünk „kesztyűs-kézzel”. 
Bennünk élő részeink összehangolása és egységesítése folyik. 
Emberi fejlődésünk folyamán sok-sok élmény és tanulás kapcsán szerepeket veszünk fel, és egy-egy szerep énné lesz bennünk. Így él bennünk a felnőtt és a fiatal, a szülő és a gyermek én együtt. Ezeken át éljük meg a férj, vagy a feleség szerepét és így működik bennem a barátság énje is.
Ezeknek az éneknek éppen a tanult és tapasztalt élmények kapcsán különböző igazsága és hite van. Addig nem lesz teljes rend és harmónia bennem, és addig nem tudom az élet örömét teljesen megélni, míg mindegyik énemet fel nem emelem a tudatosság rezgéseibe.

Éppen ezért a három hangoló hét, három alapvető ént kezd el megtisztítani és harmóniába hozni:
-        a gyermeki énünket és a vele kapcsolatos belénk nevelt hiedelmeket,
-        a felnőtt énünket és a vele kapcsolatos félelmeinket,
-        és a bölcs, tudatos énünket, melyet néha nem engedünk zavaros hitrendszereink miatt kibontakozni.
A levezető időszak pedig az általuk megtapasztalt igazságokat hozza harmóniába, hogy meglelhessük és megélhessük minden részünk által a Létezés boldogságát, az Élet-örömöt.
Ezért nekünk is tennünk kell, felismerve gátjainkat és a hozzájuk való ragaszkodásokat, hogy elengedve a lehúzó erőket felszabadulhassunk!


A szabadság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)A hónap fontosabb napjai:

November 1.
– Mindenszentek. Megnyílnak a Mennyek kapui, és ott lakó szeretteink látogathatnak el hozzánk. 
Olyan energiák vesznek körbe most mindent, amik összekapcsolják a földi, angyali-mesteri és mennyei tereket. 
Ez a nap csodálatos a maga nemében, mert előkészít az egész hónapra. Minden olyan energia megtapasztalható a mai nap, amire nyitottak vagyunk.
Angyali seregek veszik körbe a Földet és kísérik le, majd vissza a Földre szállókat, akik egész nap itt vannak. 
Akik érzékenyek ezekre az erőterekre, a mai napon folyamatosan bizseregni és borzongani fognak, de ez kellemes borzongás lesz.
Benépesül a Föld tere és boldog találkozások valósulnak meg angyali csoportok által kísért rokonainkkal. 
Ilyenkor olyan családi energiák is újra aktiválódnak, melyek segítik az esetleges diszharmonikus kapcsolatok rendezését. 
Érdemes megszólítani szeretettel azokat az eltávozott hozzátartozókat, akikkel fizikai síkon nem sikerült tisztázni dolgainkat. 
Itt az idő a bocsánatkérésekre és megbocsátásokra. Csak hunyd be a szemed, hívj angyali segítséget, és szeretettel kérd, jöjjön el hozzád. 


Megérzed jelenlétét… mondj el neki dolgokat szíveddel és teremts köztetek harmóniát szeretettel. Mondj áldást a családodra!
Ugyanakkor ez a nap a képesség-aktiválások szempontjából is jelentős, mert az energiák segítő hatásúak, nekünk is használnak a befogadásban, hiszen lelkünk igen fogékony ezen a napon. Talán szeretteink is segítenek nekünk sugallataikkal.

November 2.
– „Jövő-kódok” érkezése és az ehhez kapcsolatos tudás-kódok aktiválásának időszaka. Olyan gyógyulási folyamatok indulnak meg bennünk, melyek mind lelki, mind pedig sejt szinten hangolják össze bennünk az energiákat. 
A jövő-kódok olyan tudati rezgések, melyek elkövetkezendő feladatainkhoz szükséges képességet és tudást aktiválnak bennünk. 
Ezzel együtt a bennünk elrejtett tudásnak olyan csatornái nyílnak meg, melyek úgynevezett „jééé-érzésben” jönnek a felszínre. 
Amikor magyarázat vagy földi tanulás nélkül rálátunk valamire, egyszerűen tudjuk ez így van. Figyeljük mindazt, ami megnyilvánul bennünk és engedjük, hogy segítsen bennünket utunkon.

November 3.
 Felkészítő energiák érkezése, hangolás. 
Elindulnak szellemi tereinkből azok az erők, melyek átveszik bennünk a vezérlést és intuitív erőink kezébe adják. 


Az intuició EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Ez olyan belső kapcsolatokat indít el bennünk, mely énjeink közötti párbeszédet eredményez. Azaz, a bennünk működő részeink (szerepeink) elkezdenek harmóniába hangolódni bennünk. 
Ez sokszor jár furcsa, szinte önmagunkban ellenérzéseket kiváltó megélésekkel, amikor egyszerre tartunk az egyik énünkkel valamit jónak, a másikkal rossznak. 
Most készítenek elő bennünket énjeink megtisztítására, tudatos felismerésükre és gyógyítására. 
Ne tagadj, vagy háríts semmit, csak figyelj és szeretettel tudatosítsd. 
Már attól, hogy elfogadod magad és részeidet olyannak, amilyenek, már elkezdődik benned a gyógyulás…

November 4.
 Az igazság erői és angyalai érkeznek hozzánk. 


Amatiel az igazság angyala


Ez a nap felkészít bennünket arra, hogy tisztán értsük a bennünk dolgozó igazságrendszert és el tudjuk választani saját, isteni igazságunkat a bennünk működő idegen igazságoktól. 
Fontos tudnunk, hogy mi mit akarunk valójában, hogy önnön életünket élhessük. Addig nem leszünk boldogok, míg nem a saját utunkat járjuk. 
Ez pedig nem működik saját igazságunk tudása nélkül. 
Kérd meg az Igazság angyalait, segítsék megmutatni neked azokat a „hazugság-lepleket”, melyekkel eltakartad lényegedet önmagad elől. 
Most rajtad a sor, hogy levedd ezeket magadról…
Ha elhiszed azt, hogy buta, csúnya vagy alkalmatlan vagy, akkor ezek az erők befolyásolják az életedet. 
De ha felismered, hogy Isten gyermekeként pontosan azokkal a dolgokkal rendelkezel amire szükséged van, akkor elő tudod hívni magadból segítő erőidet, amivel máris szépnek, tudatosnak, és képesnek érzed magad.

November 5.
 A hónap első beavató hetének kezdő napja, gyermeki világunk feltárulása


Ezen a héten foglalkozzunk sokat belső gyermekünkkel, és csináljunk olyan dolgokat, melyekben örömünket leljük, ami boldogít minket. 
Akármilyen kis „buta” apróság is az, játék vagy szórakozás. 
Figyelj az emlékekre, gyermeki üzenetekre, és gondolatban szeretgesd meg gyermekedet. Csinálj önkifejező, kreatív dolgokat…
Hasznos, ha megcsinálod a belső gyermek meditációt:http://www.datafilehost.com/download-38c45e9b.html

November 7.
 Ezen a napon egyfajta kiegyenlítő erők lépnek működésbe
Most sok minden mérlegre kerül… 
Az érzések ma különösen intenzíven jeleznek, éppen azért, hogy felismerjük mi az amivel rendben vagyunk, és mi az amivel még nem. 
Ahol negatív érzelmek jelennek meg, azon a területen még nem élünk harmóniában. Lehet, hogy olyan dologra vágyunk vagy várunk, amiben lépnünk vagy éppen engednünk kellene. Tudatosan tekintsünk rá arra a dologra, hívjuk segítségül intuitív énünket és a Szeretet jóváíró erőit és cselekedjünk szívünk szerint.


A feltételnélküli szeretet EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)November 11.
 A hónap központi napja, kódok aktiválódnak bennünk Felső Tudatosságunk bekapcsolásához
Ezen a vasárnapon szellemi tereink elkezdik összhangba hozni tudatosságunkat Létezésünk fénytengelyén át minden dimenzióban. Ma nagyon fontos, hogy tudatosan megszólítsuk lelkünket és szellemünket a vezetésre.November 12.
 A második hét kezdete, felnőtt énünk gyógyítása
Ez a hét olyan felismeréseket tartogat számunkra, melyekkel magunkra aggatott álcáinkat és álarcainkat vehetjük le. 
Sokszor a megfelelni vágyás, a valahová tartozás indít bennünket olyan cselekedetekre, melyek nem is mi vagyunk… 
De ha belegondolsz, te mindig is Istenhez tartozol és a Nagy- Egész részeként nem vagy egyedül. Isten pedig nem vár el tőled mást, csak hogy Önmagad legyél, hiszen így képviseled magad által legjobban Őt. 
Engedd, hogy gondolkozz és érezz magadról mélyen, belül. Ha sokszor felébredsz éjszaka, vagy azon kapod magad, hogy bambulsz, ne bánd, csak kérdezd meg, min kell most meditálnom?

November 13.
 Az univerzális központi Naperők lépnek aktív működésbe, ugyanakkor Újhold energiái is áthatják terünket. 
Ez az időszak az ősi tudás újabb ajtajának feltárulása és a bennünk élő férfi és női erők összehangolása.

 A középponti magenergia - szeretet csatornánkat körbeölelő kundalini (női, férfi) energiák egyensúlya biztonságban tart minketMa nagyon erőteljes energiák állítják be az agyi csatornák frekvenciáit és az agyféltekék összehangolása folyik.
Érdemes ma (is) egybehangoló gyakorlatokat végezni: http://www.youtube.com/watch?v=KTYIe-pSYL4&feature=related

November 15.
 A hónap közepén egy energiaspirál aktiválás kezdődik
Fénytengelyünk energiamagjában egy spirális erő áramoltatja bennünk az Istenatyai és Istenanyai energiákat.


Ezek tartják létezésünket harmóniában síkjainkon, hogy tudatosságunk mindig megfeleljen az adott dimenzió rezgéstartományának. 
Ebből az energiaspirálból folyamatosan rezgések terjednek szét minden irányban, hogy folyamatosan tudatosítsuk a kapcsolatot Önmagunkkal. 
Mikor tudatossági szintünkön aktiválás vagy frekvencia-módosítás történik, ebből a spirálerőből kiindulva olyan frekvenciák kerülnek bele az energiaterünkbe, melyek egyfajta érzéki áthangolódást eredményeznek. 
Sokan voltunk már úgy, hogy megváltozott bennünk bizonyos dolgokhoz, emberekhez való hozzáállásunk. 
Elkezdtünk másfajta dolgokhoz vonzódni, más ételeket, zenéket kedvelni. Ezek a fejlődés, a tudatosodás és az átalakulás velejárói… figyeljük magunkat és éljük át az adott lehetőségeket.

November 18.
 A második hét lezárásaként lelkünk útmutató üzeneteket küld intuitív énünkön keresztül, melyek jövőbeli utunkra mutatnak. 
Őrangyalunk segít, hogy a bennünk zajló átalakulások harmonikusan mehessenek végbe. Vedd fel a kapcsolatot meditációban őrangyaloddal és öleld át szeretettel. Mondj érte egy imát, és kérd az angyali fényeket tisztítsák és gyógyítsák őt.

November 19.
 A harmadik hangoló héten bölcs énünk felszínre hozása a cél. 

 A bölcsesség EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)Olyan tudatosság erők működnek most bennünk, melyek a rejtett helyzeteket előhozva, azokat más megvilágításban tárják elénk. 
Itt az idő, hogy bölcsen szembe nézzünk az eddig halogatott dolgokkal és felismerjük valódi Énünket a Szeretetben. 
A tudás örök részünk, de hozzáférésünk csak akkor lehetséges, ha elismerjük kik is vagyunk valójában.

November 21.
 Ez a nap elindít egy olyan fénytest hangolást bennünk, mely a jövő hónapban nyíló tudatosság-kapu fényeire kalibrálódik. 
Energiája az egységbe hozó, szellemi vezérlést elfogadó, örömben létező Istenember kódjait állítja be. Ez a Fénytest energia hivatott hozzákapcsolni minket a decemberben kinyíló tudatosság erőkhöz.

 Az EMF szakrális, oktaéder fénymintázatai

November 22.
– Érzelmi hangolás… 
Ebben az időszakban minden láthatóan elkülönül és a dualitás sokkal érezhetőbbé válik. 
A választás szabadságának megélését tanítja nekünk szellemünk. 
Ha tudatosan engeded, hogy lelki érzékszerveid átvegyék az irányítást benned, felfedezheted, hogy igazából nem is kell választanod, mert mindenben az egységet láthatod. Ha úgy érzed sírnod kell, tedd meg. Ne tarts vissza semmit, engedd el a régit, és adj helyet az újnak.November 25.
 A harmadik hét lezárásaként belső bölcsességekkel és felismerésekkel gazdagodva, egy új szemléletmód válik lehetségessé. 
Rajtunk áll, hogyan éljük meg földi életünket. 
A tanulásra és tapasztalásra fókuszálunk, mindenben meglátva a segítő erőket, vagy emberi érzékszerveink által vezetve a körülmények áldozatának tartjuk magunkat. 
Írd le, milyennek látod magad és hogy milyen szeretnél lenni. 
Figyeld meg, hogy vágyott önmagad a te szívbéli kívánságod, vagy másoknak akarsz megfelelni? Hogyan éreznéd valóban jól magad? 
Most pedig írd le, mit tudnál tenni annak érdekében, hogy ezt megvalósítsd? Szíved megmutatja a célt, neked csak követned kell szeretettel és kitartással.

Teremtés a szimbólumon - energia rendszereden keresztül: http://emf-kryon.blogspot.hu/2011/01/szimbolum-szemelyes-energiad.html

November 26.
 A levezető hét kezdetén csakra aktiválások kezdődnek
Ezek az energiák egész hónapban már folyamatosan tisztogatták és állítgatták energia-központjainkat, de most egyfajta újrahangolás indul el. 
Tudatos odafigyelésünk és felismeréseink eredményeképpen, az energiamintázat átalakítása történik. 
Ezek az aktiválások nem mindig tünetmentesek, mert a blokkokat előbb ki kell oldaniuk. Ha bárhol szorítást, nyomást érzel, vidd oda a figyelmedet szeretettel és engedd el onnan a ragaszkodásaidat (azok fájnak).November 28.
 Telihold erői ma különösen erőteljesen indítanak be bennünk egybeteljesülési folyamatot.  
Ez a folyamat egyfajta tisztulás, mely átvezet bennünket az adventi hetek erőibe. Érzelmi, gondolat és akarati tereink tisztítását Holdanya is segíti. 
Ajánld fel neki mindazt, ami gátol a fejlődésben téged. 
Gyújts egy gyertyát és tedd bele a lángba mindazt, amit meg szeretnél változtatni, jobbá szeretnél tenni az letedben. 
Ne mond meg, hogyan csak kérd az isteni Akarat megvalósulását.

November 29.
 Ezen a napon egy belső beavatási folyamaton megyünk át. Olyan mintha saját magunkat értékelnénk át. 
Belső mesterünk, bölcs énünk egy erőt bocsát rendelkezésünkre, mely teremtő energiáinkat áthatva segít figyelmünket jobban fókuszálni.

A fókuszba helyezés, koncentráció EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)
 
Ezáltal tudatosabban cselekedjük meg a dolgokat és megértjük azok következményeit.

November 30.
 A hónap utolsó napján angyali üdvözlet érkezik. 
Az az angyali rend látogat meg, melyhez tartozol. Olyan energiákat és fényeket hoznak, mellyel áthatják aurateredet és beburkolnak védelmi erőikkel. 
Ez a kegyelem segít neked, hogy decemberben elfogadd mindazt a kegyelmet és csodát, melyet a Teremtés tartogat számodra.

Boldog megéléseket a Lét örömében!


Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, képeivel az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!
A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.com


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.