2012. december 2., vasárnap

2012. Decemberi energiák – Az Újjászületés...Pusztai Orsi üzenete2012. Decemberi energiák – Az Újjászületés...Pusztai Orsi üzenete

 A hónap mantrája:
SZENT FÉNY BEFOGADLAK EGGYÉVÁLOK VÉLED
MEGÉLEM MAGAMBAN ISTENI SZENT LÉTEM!


A teljesséválás EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)Az év utolsó hónapja hatalmas erővel ajándékoz meg minket. Ezt az erőt azonban csak akkor tudjuk magunkba fogadni, ha előtte elengedünk minden gátat, blokkot és akadályt magunkból, ami betölti az új energia helyét. 
Vissza kell adnunk területeinket újra a Fénynek, hogy bennünk ragyogva mutasson utat életünkben.
Advent hetei már november végén a levezető szakaszban elkezdődtek. 
Ez az időszak most a várakozás és a belső összegzés energiáiról szól. 
Olyan próbák elé állítanak minket, ahol számot adhatunk Igazságról, Mértékről, Bátorságról és Bölcsességről.

A bátorság EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


A bölcsesség EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)

Végre meg kell látnunk, hogy nem szánalmas teremtmények, hanem isteni létezők, Emberek vagyunk!
A kollektív tudatban élő negatív minták csak akkor tudnak minket befolyásolni ha mi megengedjük. Ha gondolatkontrollt alkalmazunk, akkor mi dönthetjük el, melyik gondolatnak és energiának adunk teret és erőt. Ehhez azonban tudatosan figyelnünk kell önmagunkat!

Minden pillanatban meg kell kérdeznünk: Mi zajlik most bennem? Amit gondolok, érzek az most jó nekem? Miért gondolom most pont ezt? Honnan táplálkoznak ezek a gondolatok? Tapasztalatból, vagy hiedelmekből?

Ha megtanuljuk gondolatainkat koncentráltan irányítani, átvesszük a „parancsnokságot” életünk felett, és tudatos létezőként élhetünk meg minden pillanatot.

A koncentráció EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Igen, tudom ez egyáltalán nem egyszerű, de a járás sem tűnt annak kisgyermek korunkban, mikor folyamatosan bukdácsoltunk. És tessék, most itt vagyunk és járunk, sőt futunk is.
Gondolataink teremtő erővel áradnak szét saját világunkban. 
Képeket írnak az auratérbe és a csakrákba, melyek visszasugárzódnak emberi érzés-, és gondolatvilágunkba. Ezzel egyfajta késztetést indítanak el bennünk.
Lelki vágyaink is hasonlóképpen motiválnak minket, azzal a különbséggel, hogy azok a tiszta lélekszeretet-frekvencián íródnak belénk. Így meg kell tanulnunk megkülönböztetni őket.

Emberi vágyaink nem tartósak, folyamatosan változnak a szerint, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk. Ezeket a vágyakat a megszerzés, a birtoklás kényszere és ego-s irányítása írja belénk. 
A szerzés öröme csak addig jelent megelégültséget, míg be nem teljesedik, akkor vágyaink új forrás után kutatnak, és másokkal összehasonlítva magukat jelölik ki az új célt.

Tiszta lelki vágyaink tartósak, változatlanok, és egyfajta belső megelégedettséggel, szívbéli örömmel töltenek be. 
Mikor elérjük őket, lelkünk ujjongását érezzük, ami emberi érzésekben nem igazán kifejezhető, mert a megélés boldogsága van benne. Itt nem a megszerzés, hanem a megélés tölt el örömmel.

Az egész hónapban egy beavatási szertartáson megyünk végig, mind energetikailag, mint tudatilag. 
A hangolások okozhatnak "megmagyarázhatatlan" testi tüneteket, ok nélküli érzeteket.
Csakhogy ebben a hónapban annyi energia és belső tanítás ér minket, mint az eddigi év folyamán.
Mintha végigjátszanánk újra rövidítve az egészet, csak gyorsabban és erőteljesebben.
Elénk állítják a választásaink, döntéseink erőit, szembesítenek érzelmi tartalmainkkal és azok teremtő erejével. 
Megmutatják a belső harmónia útját, és az igazság erejét bennünk.

A harmónia EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)


Újra számot kell adnunk a bennünk létező hűségről, bölcsességről és meg kell mutatnunk az elfogadás erőit. 
Gyakorolnunk kell a megbocsátást, és a Lét örömében felszabadulva újjá kell születnünk Önmagunk által.

A megbocsátás EMF mestertulajdonság kártyája (az EMF  V-VIII. fázisok munkájából)Ahogy szoktam emlegetni: Ez az időszak a Belső Út-ról szól. Ön-MAG-unk felfedezéséről és a Szer - etet "ÚJ-ra"-értelmezéséről.
Ez nem a Szeretet megváltozását, hanem saját hozzáállásunk vizsgálatát és az ebből jövő felismerések megértését jelenti, hogy isteni módon tudjunk szeretni.
Ha tudatosítjuk Magunkban kik vagyunk, megtisztulva mindattól, mik nem vagyunk, átélhetjük a tiszta Szeretet JÓ-ságát Önnön lényünkön át.
Ezért arra bíztatlak mindannyiatokat, hogy lépjetek mélyen Önmagatokba, abba a belső békés csendbe, hol Isten szól hozzátok szíveteken át... és figyeljetek.
Ott találjátok kérdéseitekre a választ, sebeitekre a gyógyírt.

Ez a beavatási rendszer átállítja a csakrák frekvenciáit, új kristályerőket és kódokat ébreszt fel bennük. Ez azért fontos, hogy az érkező fényinformációk értelmezhetőek legyenek számunkra.

Hálónk a kiteljesedett 12-es csakra rendszerrel


Sokszor emberként nem is tudatosítjuk ezeket az információkat, hanem egyszer később, mint belső tudás nyilvánulnak meg bennünk.
Ez azért fontos, hogy emberünk elmetudata be tudja fogadni, meg tudja érteni mindazt, ami történik velünk. E nélkül a kapaszkodó nélkül sokszor a félelem veszi át az irányítást, és képes eltávolítani minket az Igazságtól. Ha viszont megvárjuk míg beérik bennünk a tudás, érthetővé válik a változás, akkor hitünkben megerősödve tudatosan éljük meg ezeket az átalakulásokat.
Ezek az aktiválások folyamatosan zajlanak, sokszor furcsa belső érzésekkel, érzetekkel társulva.
Ha szeretettel elfogadjuk mindazt ami történik és Isten Akaratát magunkba engedve átadjuk magunkat szellemi irányításunknak, akkor e hónapban a Szeretet Rendje, Isten Országa válhat nyilvánvalóvá bennünk!


Urunk tanítása szerint december a Szeretet hónapja. 
Bizonyíthatjuk, mit tanultunk az év során. 
Minden isteni erény és erő igazán csak a Szeretetben használható, mert a Létezés alapja ez: SZERETETNEK LENNI.
Olyan Szereteterőt kapunk, mely bennünk megmutatja a Szeretetet, akár látványos, akár elrejtett.
Ebből felismerhetjük Önmagunkat és azt, hol nem tud bennünk ez a Fény kiteljesedni. A Szeretet segít, hogy hozzákapcsolódjunk a Mindenség erőihez és magunkban elfogadjuk szeretetünket.
Isten feltételek nélkül szeret minket, gyermekeit. Kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy mindannyian szerethetők vagyunk?
Olyan helyzetek állnak elénk, melyben mindezt megmutathatjuk és önmagunk előtt nyilvánvalóvá tehetjük: Szeretetben születtünk, ez Létünk alapja
Bennünk kitörölhetetlenül ott van, csak a lepleket kell leszednünk erről az igazságról.
A 4 adventi héten erről mind bizonyságot tehetünk…
A hónap energiája: a SZERETET elfogadás ÖNMAGUNKNAK, hogy megszülethessen bennünk újra isteni VALÓNK.

A hónapban felkészítést kapunk egy új létezés lehetőségére… ez nem jelent mást, minthogy bennünk egy Új Rend van születőben.
Ez az Új Rend viszont csak akkor tud megfelelően működni általunk, ha megtisztítjuk magunkat az ego által létrehozott hitrendszerektől, hiedelmektől. Ezek a hiedelmek nem azt nézik, hogy egy adott dolog az életünkben igaz-e (hiszen nem is ismerik az isteni Igazság fogalmát), hanem azt, hogy hasznos dolog-e most ezt hinnünk emberi életünk szempontjából?
Ha hűek akarunk maradni isteni Valónkhoz, akkor ezeket fel kell ismernünk, és ami nem szolgál minket, át kell alakítanunk.Hogyan is működik mindez?
Korábban már írtam hitrendszeri testünkről, de most fontos, hogy újra tudatosan foglalkozzunk vele. Ez a felismerés az egyik kulcsa fejlődésünknek.
Gyermekkorunktól fogva kialakítunk magunknak az ego közreműködésével egy általam „hitrendszeri-testnek” nevezett energiatartományt, melyet, mint egy energetikai burkot, a harmadik és negyedik aurarétegünk között helyezünk el. 
Ez egy nagyon finom, alig látható energiaréteg, melyet mi magunk töltünk meg „feljegyzéseinkkel”. 
Olyan ez, mint egy rezgésekkel teleírt napló.
Először egy fehéres, ködszerű energiából áll, ami pókhálónál is finomabban szőtt energiafonalak rendszere. Nem olyan tisztán és erőteljesen látható, mint az auraréteg, inkább olyan, mint egy háló, melynek közei egyelőre még átjárhatók (üresek), majd, ahogy írogatjuk a mi kis személyes meggyőződéseink sokaságát erre a testre, úgy változik vastagsága és színe, azaz kitöltjük a háló közeit energiamintáinkkal. (Ilyenkor már nagyon erős a hitrendszerünk).
Gondoljunk csak bele, mi mindennel pakolhattunk tele, ha már láthatóan vastag és zavaros…
Ugyanakkor energiasűrűsége és rezgése befolyásolja energiaáramlásunkat, hiszen rajta keresztül veszünk akkor fel és adunk is le információkat…
Hányszor fordult már veled elő az, hogy valakinek megpróbáltál elmondani, elmagyarázni valamit, de ő sehogyan sem értette meg, és akárhogy próbálkoztál, mindig ugyanazt az egy vagy két dolgot szűrte le belőle? Mindig csak ugyanoda lyukadt ki…

Hát persze, hiszen hitrendszeri-teste (röviden hitrendszer, csak ne felejtsük el, hogy ez egy energetikai minőséggel rendelkező, befolyásoló mező) megszűrte azokat az információkat (rezgéseket) melyek szerinte nem egyeznek az általa feljegyzettekkel.
Ha ez az energiaburok túl vastag és sötét, falként zárhat el minket a megismeréstől. Aki csökönyösen ragaszkodik, foggal-körömmel álláspontjához, és meg sem akar hallgatni másokat, nagy valószínűséggel „szép kis” hitrendszeri-testtel rendelkezik. Ezzel az a probléma, hogy így szisztematikusan mindig csak ugyanazokat az információkat és energiákat kapjuk „megszűrve”. Hogy tudunk akkor így fejlődni, ha minden órán csak az „Á” betűt tanuljuk?
Úgy, hogy a meggyőződések mögött feltárjuk azt az igazságot, melynek megértése helyére teszi a dologgal kapcsolatos tudásunkat.
Ez a test, mivel az ego része, hiszen az ego-s tudat táplálja és tölti, a magasabb tudatosságba való helyezkedéssel, a megismeréssel, azaz igaz tudással lebontható.
Mi az igaz tudás?
Az, amit megtapasztaltam és megismertem. Most nemcsak fizikai szintről beszélek, (bár a fizikai törvényszerűségek már a szellemi és lelki síkok leképeződéséből jöttek létre) hanem azokról a dolgokról is, amiket lelki és szellemi dimenzióimból ismerek.
Ha találkoztál már őrangyaloddal (mondjuk meditációban, álomban), beszéltél vele, sőt látható jelét adta létezésének, nincs okod kételkedni benne. Ismered őt, ez a tudás a tiéd!
Ha megtapasztaltad, hogy egy jó szó, vagy mosoly képes embereket felvidítani, már tiéd a pozitív energiák ismeretének tudása! Ugyanakkor ezzel azt is előrevetítetted, hogy a rossz, gonoszkodó megjegyzés, pedig lehangol valakit, hiszen energiái elszívó hatásúak. Ki is próbálhatod, de szerintem nincs olyan, aki ezt ne érezte volna már legalább egyszer élete folyamán.
Tehát tiéd ez a tudás is. Tisztán.
Így a megismert, felismert és igaz tudássá alakított törvényszerűségek segítségedre lesznek, hogy megtisztítsd magad ettől az elzáró energia-testtől, és lebontsd hitrendszered falait. Ehhez azonban figyelned kell önmagad, reakcióidat, és legfőképpen nem szabad becsapni magadat! Ha valamit felismertél reakcióidban, ami hitrendszered hozadéka, ne tagadd le, mert azzal csak tovább erősíted. Inkább ismerd fel, fogadd el, tanulj belőle, értsd meg a miértjét, majd engedd el!
Hitrendszeri-tested világodat egy torz üvegen keresztül mutatja neked. Ez az üvegbúra sok kis ablakból áll… Ha képes vagy üvegeit széttörni, így torzítását megszüntetni, feltárul előtted igaz Valód, Isteni mivoltod!

Ehhez adok egy kis segítséget, az alábbi meditációval, amit egy csoportos hitrendszeri tisztítás során vettünk fel. Jó munkát!
Hitrendszeri-blokkok feloldása meditációval: http://www.datafilehost.com/download-bbb10642.html

Végre észre kell vennünk, hogy teremtők vagyunk! 
Nem várhatunk mindig arra, hogy majd a szellemi világok megoldják! 
Mi is részesei vagyunk a szellemi Világoknak! 
Tudatos felelősséggel és Önmagunk felvállalásával léphetünk csak be az Aranykapun, mit Atyánk nyit ki nekünk, hogy betöltsön bennünket a Tudás: Istenhez tartozom!
Áldott Betöltekezést!A hónap fontosabb napjai:

December 1-2. 
 Ez a két nap szervesen összefügg, és egy időkód alapján aktivál energiákat.
Az „1” Isteni kód, atyai ereje és a „2” Istennői kód anyai ereje dolgozik, ami a kiegyenlítő Isteni és Istennői erők leáradását indítja el egy Fénykapun keresztül. Ez egy olyan duális spirál energia, mely a szellemi térben ismert és bennünk rejtező Animus és Anima erőket harmonizálja, és 12-éig erőteljesen dolgozik. 
Az Anima és az Animus a tudattalanban működő nemi identitás képviselője. 
Mindünkben létezik mindkét erő, hiszen egységes létezők vagyunk, akik magukban hordozzák a Teljességet. 
Tehát az Anima a férfiban élő nő, a férfi személyiség feminin jellegzetességeinek a megtestesítője (érzések, hangulatok, intuíció, misztikus fogékonyság, az egyéni szeretet, ill. a tudattalanhoz való viszony), Animus pedig a nőben létező férfierő (döntésképesség, ráció, logika, tetterő). 
Ezek az erők segítenek, hogy kapcsolódhassunk a másikhoz, az ellenkező nemhez, a bennünk élő egyezőség alapján. 
Ezzel a segítő én-tudattal vagyunk képesek megérteni a másikat. 
A most leáradó duál-energiák segítik felfedezni bennünk, és egységessé formálni ezeket az erőket. 
Ha elnyomtuk magunkban bármelyik részünket, az most megmutatkozik és kiegyenlítésre szólít fel.

Ha lehunyod a szemed, megszólítod a benned élő Animust és Animát, és magad elé képzeled saját női és férfi énedet egymás mellé, nézd meg, melyik a dominánsabb. (Itt szellemi energiákról van szó, nem a fizikai nemi szerepekről). Ha bármelyik magasabb, fényesebb, erősebb a másiknál, akkor neked egységbe kell hoznod őket. Szeretettel fel kell ébresztened azt, aki eddig szunnyadt benned. Úgy kell látnod mindkettőt, mint egyenlő, egyforma részeket, akik átölelik egymást. Amíg ez nem megy, a harmónia nem lehet teljes benned.


December 3. 
 Az első teljes decemberi héten, mely Advent második hete, az alsó csakrák tisztítása és beavatása folyik. 
Közben Földanyához való viszonyod és szeretetteljes összeköttetésed is vizsgálat alá kerül. 
Olyan csakrák aktiválódnak az energiarendszeredben, melyek az ásvány-, növény-, és állatvilághoz kapcsolnak tudatilag. 
Minden szinten létezik egy Szeretet-háló, mely az adott létszint energiáit tartja az isteni rezgésben. 
Az ásványvilágban ezt a kristályok biztosítják, a növényeknél a virágok (pl. lótusz, rózsa), az állatvilágnál a delfinek tartanak fent egy szeretet-háló rendszert és nálunk embereknél a szívünkkel mi is részei vagyunk ennek. 
Ebben az időszakban azok a kapcsolatok kerülnek felszínre, melyekben kötöttségek vannak, amik lehúzhatnak és nem engedik ezt a szeretet-rendszert akadálytalanul kapcsolódni bennünk. érzelmi teremtő erőink felülvizsgálata folyik…

A kapcsolati szeretet Hálók rendszere


December 6. 
 Szent Miklós napja. 
A legenda szerint a püspök lelkét (342 december 6-án) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. 
Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi ajándékait minden gyermeki léleknek, azaz a mindenkiben élő belső gyermeknek (krisztusi tisztaságnak). Ez a nap hatalmas szeretet-erőket mozdít meg bennünk. Az együttérzés és a szolgálat belső energiái áradnak szét bennünk, hogy megérezhessük a feltétel nélküli odaadás és elfogadás örömét.

December 9. 
 Az első hét vasárnapján a fizikai testben egyfajta átalakulás történik. A sejtmagokban lévő Fény-DNS aktivál egy energiát, ami a sejttudatot alakítja át. Felébreszti a sejtekben azt az ősi tudást és isteni információt, mely a finomanyagi test átalakulásának újabb fázisát eredményezi majd. 
Ha ezen a napon furcsa, émelygő érzések jönnek, az lehet ennek a jele.

December 10. 
 Ezen a napon Advent harmadik hete is kezdetét veszi. Ez az időszak most a belső és külső igazságok egyeztetéséről, ezáltal a bennünk élő lelkiismeret megnyugvásáról, Önmagunk felvállalásáról szól. Szívterünket töltik be az isteni Kegyelem fényei, és szeretet minőségünk felismerése történik bennünk. Olyan események megélői lehetünk, melyek megmutatják, hol kell fejlődnünk még a szeretetben.

December 12. 
 A hónap elején beindult Istenatyai és Istenanyai beállítások átíródásának ideje. 12-12-12 kódaktiválás
A Szentháromság erői hatnak át: gondolati-, érzelmi-, és akarati tereinkben. 
A 21-ei tudatváltozás előkészítése folyik. A galaktikus központi Nap erői fizikai Napunk kapuját megnyitva, kozmikus fénysugarakat közvetítenek a Krisztus-hálóra. Ez a háló összekapcsolódik koronacsakránkon át Tudatosságunk minden terével és csatornákat nyit meg bennünk. 
Ezek a csatornák erőközpontjainkkal összekapcsolódva egy Új energia-tudatosságot ébresztenek bennünk: a kozmikus Szeretet Tudatosságát, a Szent Szív erejét, mely minden sejtünkben ott ragyog. 
Egy új Fényszeretet-energiatest aktiválódása kezdődik mindazokban, akik még nem tették ezt meg maguktól. 
Ez a Fénytest képes összekapcsolni emberi rendszereinket az Isteni Szívvel és bekapcsolni mindenkit a feltétlen szeretet áramába.

December 13. 
 Újhold erői most energetikai rendszerünket is megújítják. 
 Erőteljes auratisztítás kezdődik, mely a rendszereinkben lévő felesleges mintákat és képeket söpri ki. 
Fontos, hogy ismerjük fel ragaszkodásainkat és fogadjuk el: igazából semmi nem a miénk, hiszen Istentől kaptuk ajándékba addig, míg megéljük benne magunkat. 
Lényünk az örökkévaló szellemi Tudatosság Fénye, ami nem függ semmilyen fizikai dologtól, emberi ragaszkodástól. Kötöttségeinkkel csak magunkat szorítjuk be egos világunkba. 
Ha felismerjük határtalanságunkat, emberi életünk tanításai örömmel töltenek el.

December 16. 
 A második hét lezárásaként a Földben lévő kristálytelepek szeretetrács szerkezete elkezdi rezonálni azokat a fényhullámokat, melyek kiegyenlítik az energiahangolások által keltett változásokat. 
Ez a Szeretet-hullám végigárad a növény-, és állatvilág rácshálóján, és az emberi Szeretet-hálón keresztül a bennünk lévő kristálykódokat is megszólítja. 
A tobozmirigy fénykristályai ma nagyon erőteljesen jelezhetnek.


December 17. 
 A harmadik héten, Advent utolsó hetében, a felsőbbrendű Szívcsakra behangolása folyik. Ez a központi erőtér bennünk összekapcsolódik test-lélek és szellemi Szív-egységben.

Felsőbb szívcsakra vagy magas szívközpont (rózsaszín)

Érdemes elvégezni az egységbe hangoló energia-gyakorlatot, síkjaid harmóniába hozatalára (ez a gyakorlat alapja energiaterünk érzékelésének és önmagunk tudatosításának).


December 21. 
 A Föld és az emberiség az Aranykapuhoz érkezik. 
Az, hogy mikor és hogyan lépünk át rajta, tudatosságunk és szeretetünk függvénye. 
Ezen a napon hajnalban megszületik újra a Fény, hiszen a téli napforduló a fény születése! 
Ezért kell megtisztítanunk magunkat, hogy befogadhassuk az isteni ajándékot, mely újra emlékeztet magunkra, fény természetünkre, az isteni Szövetségre: a Szeretetre!
Ebben az időben egyfajta dimenzió átállítás folyik. 
Földünk egy téridő-spirálon fejlődik és most egy másik idő-tér mátrixra helyeződik át. Ez egyfajta kicsit álomszerű érzést okozhat, olyan, mintha kóvályognánk, bambulnánk. Ezen a napon olyan erők érkeznek, melyek tudathangolást eredményeznek. 
Minden ember egy sajátos tudatszinten éli meg önmagát, ami kapcsolódik csakrarendszere működéséhez és inkarnációs tapasztalataihoz, karmájához. 
Ma egy olyan kegyelmet kap mindenki, hogy ezt a tudatszintet módosítják egy lépcsővel felfelé, azaz mindenkinek a tudatszintjén emelnek egyet. 
Aki ezt képes elfogadni, egy új szemlélet és energiaműködés birtokosa lesz. 
Aki még nincs felkészülve erre, annak fokozatosan állítják be új rendszere működését, úgy, ahogyan neki megfelelő.
Az emelkedés bennünk zajlik le! 
Rajtunk áll, a belső változást, fejlődést megvalósítjuk-e világunkban: 22-én újra felkel a Nap, és mi döntjük el, hogyan fogadjuk ezt az Új Hajnalt és Új Tudatosságot! 
Építsük fel együtt Új Világunkat a Szeretet Rendjében!


December 23. 
 A harmadik hét lezárásaként Istenember kódok beállítása történik. A galaktikus Ember tudatossága ébredezik újra… ez sokszor olyan szemléletváltozással jár, amire nem is számítunk. Figyeld magad tudatosan és ismerd fel, mi szolgálja mind önmagad, mind a világ fejlődését.

December 24. – A negyedik hetet Szentestével köszöntjük, az angyalok új erőket és isteni ajándékot hozva érkeznek meg. Ugyanakkor felső csakráink átállítása és behangolása kezdődik az új erőknek megfelelően. Az angyalok visszatérte ragyogással, és énekkel tölti be a Föld terét, érezhetően „feldúsul” az energia. Tegyünk a karácsonyi asztalhoz még egy terítéket, és vendégeljük meg szellemi segítőinket.
Karácsonyi Ének
Csendes várakozás pihen a szíveken
Leheletnek szárnyán, túl a képzeleten
Megáll most az idő is a pillanatra
Itt van, megjött az Úr, Világ megváltója
Akár csöppnyi gyermek e hatalmas Király
Fénykorona fején, méltóság homlokán
Ujjongó lélekkel köszöntünk most Téged
Istennek szent Fia, Krisztus jött el Véled
Meghajlunk előtted alázatos szívvel
Fogadd ajándékunk, mit adunk most hittel
Nincsen másunk Uram, csak a mi életünk
De azt most, itt, eléd, lábaidhoz tesszük
Vezess minket kérünk, Kegyelem Fényébe
Oltalmad kísérjen Jó Atyánk elébe
Áldott a pillanat mikor megszülettél
Mert minket Szíveddel így Hazavezettél
Áldott Karácsonyt!

December 24-25. – Karácsony szent napjai a Szeretet fényével járnak át. Összekapcsolnak mindenkit és mindent az isteni Egységben. Csak éld át és engedd, hogy történjen…

December 28. – Telihold napján egész csakrarendszerünk összehangolása és energiaterünk harmóniába hozatala folyik. Úgy érezhetjük szétfeszít az energia… ha ezt tapasztalod, akkor csinálj harmonizációs gyakorlatot és a felesleges erőt küldd oda, ahová Isten akaratában most szükséges.

December 30. – A negyedik hangoló hét lezárásaként egyfajta megnyugvás történik bennünk. Bár emberi gondolataink, érzéseink már a közelgő szilveszter körül járnak, belül mély csend és áhítat van. Ha csak rövid időre is, de figyelj ebbe a csendbe, mert beszédesebb minden szónál…

December 31. – A hónap utolsó napja átvezet minket az Új év lehetőségeibe.
Új szakaszba lép az emberi Egy-Én-i fejlődés. Fontos, hogy saját magunkért dolgozva tegyünk MAG-unkért, ezzel is segítve a kollektív tudatosodást.
Minden lélek-lángnak saját fényét kell átélnie, hogy feljebb léphessen és megújulhasson. Most mindenkit főleg egyéni szinten tanítanak és neki, személyes jeleken keresztül szólnak. Figyeljetek hát...
A folyamatosan tovább zajló változások felelősséget, tiszta hitet és feltétlen szeretetet kívánnak mindenkitől. Ezért kell megtisztulni minden léleknek, hogy az a Fénytudás beépülhessen az egyéni szintekre, amit a közelgő idő magával hoz, hogy a kódolások és beállítások sikeresek legyenek. Nagy átalakulások, ébredések és szembesülések jönnek továbbra is.
Fogadjuk mindezt hittel, szeretettel, alázattal úgy, hogy közben felismerve Önmagunkat teszünk értünk.
Szerető szívvel ölellek mindannyiatokat,
Orsi


Áldással: Pusztai Orsolya
2012. november vége
Kristálycsakra (http://www.kristalycsakra.hu/)


Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, képeivel az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!
A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.com
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.