2013. január 3., csütörtök

2013. Januári energiák – Dimenzionális hangolás – Pusztai Orsi üzenete
2013. Januári energiák – Dimenzionális hangolás – Pusztai Orsi üzenete


A hónap mantrája:

                                 A VILÁG AZ OTTHONOM, ISTEN LAKIK BENNEM
ENGEDEM, HOGY MEGÉLJEM MAGAM SZERETETBEN!

Az év első hónapja az első hangolás és beavatás színtere. Ebben a hónapban energiaminőségünket az Új téridő-spirálnak megfelelően hangolják át. A bolygóenergiák egy új tartományban rezegnek az Aranykapu kitárulása óta, így ránk is egy új energiaminőséggel hatnak…
Ebben a hónapban egyfajta dimenzionális „újrahangolás” történik bennünk. Rendszereink átkódolódnak ezekre az új frekvencia-sávokra. Nemcsak a 12-es rendszer, hanem lélekmagunk is új energiatartományokban rezeg majd. Ezért az első hónap többszörösen jelentős az évben.
Egyrészt, mint az év kezdete, meghatározza az egész év minőségét, ahogyan reggel, felkelés utáni gondolataink az egész napunkat. Ezért a januári lélekminőség áthangolás egyfajta szemléletmód változást is eredményez bennünk.
Amióta közlöm veletek az energiaváltozásokat, már többször beszámoltam a lélekminőség áthangolásairól. Minden ilyen kódolást az emberi életben történő változások követik. Most azért van erre szükség, hogy az új dimenzionális erőtereket össze tudjuk kötni lélekminőségünkön át létezésünk minden tartományával, és a folyamatosság elve fennmaradjon.
Ebben a folyamatban nagyon sok szellemi segítő és angyal vesz részt. Azon munkálkodnak, hogy mi, itt emberként fejlődjünk és emelkedjünk. De ne feledjétek, helyettünk nem tudnak döntéseket hozni és cselekedni. Az a mi feladatunk!
Januárban a csillagfény angyalok segítenek összekapcsolódnunk a dimenziók új rezgéstartományaival és a megújult bolygóenergiákkal és szellemi esszenciákkal.


Az angyalok ezen csoportjába olyan angyali teremtmények tartoznak, kiknek valója olyan csillagfény-energiákból áll, mely a megszülető csillagokban található. 
A születendő csillagok fényéből állnak. 
Úgy lehet őket leírni, mint apró, szikrázó fénygömböket, melyekbe ha bele tudnánk tekinteni, belőlük egész csillagrendszerek fénye ragyogna ránk – megvakulnánk tőle. 
Színük alapvetően fényesfehér, mintha magnézium lángolna egy gömbben, de a szikrázó csillogásban mégis mindegyikük különböző. 
A gömbfényükből kiáradó fényszikrák színe és erőssége adja mindegyik angyali lény egyediségét és jelöli ki feladatát. 
Megjelenhetnek egy nagyobb, vagy akár sok apró összefüggő gömbként is. 
Az angyal maga dönti el, fényét milyen formában jeleníti meg, de legtöbbször egyetlen fényes gömbalakot vesznek fel a csillagfény angyalok. 
Ők a „karmesterei” a csillagok születésének és halálának, mely szimfóniák szerzője maga Isten.
Mielőtt egy csillag, csillagrendszer megszületik, az „energiarobbanás” helyét az ott gyülekező csillagfény angyalok jelölik ki. 
Kialakítják az új életformák energiamintáinak lenyomatát és bekódolják az egész csillagrendszer fényútját (sorsát). 
Minden angyalnak saját feladata van az adott csillag születésében. 
Magából azt a csillagenergiát sugározza, mely speciálisan az ő fényrezgése hozzáadásával segíti a megszületést. 
Egyes angyalok a csillagrendszer bolygóinak pályáit építik ki. Mások csillagködöt rajzolnak. 
A harmadik csoport a fizikai és nemfizikai létezők energiáit kódolja a csillagrendszer energiáihoz. Mindeközben együtt dolgoznak az adott dimenzió uraival és angyalaival.
Ők segítenek, hogy a bennünk lévő mikrokozmosz, az Univerzum leképeződése össze tudjon hangolódni a makrokozmosz rezgéseivel. 
Így tud lélekminőségünk is olyan erőket előhívni magában, melyek az emelkedés következő fázisának vezérlői és segítői lesznek.
A Lélekmag a teremtő isteni Szeretetszikra lelki Fénye. 
A Létszikra Isten szellemi esszenciájából kiváló Fény, egy születés, a Teremtés. 
Ez a Fényszikra Isten Tudatosságát és szerető erejét birtokolja, és együtt pulzál a Létezéssel: VAN! 
Ez a lélekmag tehát emberi Szívünkben ugyanúgy maga az isteni Szikra, mely a Szellem tudatossága Bennünk, csak közben áthalad a lelki téren, hogy fizikai világunkban megnyilvánulhasson.
Lélekmagunk a kapu magasabb Létezésünk aspektusaiba, és az onnan érkező tanítások és Fények belépési pontja.

Ha Lélekmagunk rezonanciája bennünk magasabb frekvencián képes már rezegni, akkor mi magunk több Fényt engedünk magunkba, ezáltal tudatosodunk. 
Ha tudatunkat engedjük fejlődni és át-szellemiesedni, akkor ezek a tudati rezgések már képesek felfogni, megérteni és rákapcsolódni lélekmagunk új rezonanciáira.
Ezért januárban a lélekmag-hangolások erőteljes hatásait éljük meg. 
Lélekminőségünkből ki kell tudnunk válogatni a minket már nem segítő dolgokat és hátráltató érzelmi, gondolati programokat. 
Mivel lélekminőségünk, mint víz őselemi szubsztancia, az érzések frekvenciáin rezonál. Az emberi érzések egyik segítő erejét a Hold szellemi minősége segíti, ami átrezgi asztráltestünk rétegeit.


Így ebben az évben újfajta jelentőséggel és energiákkal bírnak az újhold és telihold napjai. Azzal, hogy Földünk és Naprendszerünk is egy új energetikai tér-idő spirálra helyeződött át, a bolygóenergiák és az emberi energetikai rendszer kapcsolata is megváltozott, új minőségben hat egymásra. Így a Holderők hatásai is más minőségben érnek minket. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz árapály jelenség, vagy a Hold visszafelé kering majdJ, de azok az erők melyek érintenek minket, a bennünk is zajló változások hatására, más minőségükben segítenek majd.
Minden ilyen napon erőteljes lélekhangoló energiák áradnak rendszereinkbe és érzéseinket szólongatják.
Újholdkor elsősorban beáradó, behangoló és feltöltő erők érkeznek, melyek teliholdig dolgoznak bennünk és hangolják érzéseinken át lelki terünket. Telihold napján a bennünk felismert, felesleges energiák elengedése, valamint a hangolások erőinek tudatosítása folyik. Olyan érzelmi erők segítenek ebben, melyeket szív szintünkről küld lelkünk. Ezeken a napokon különösen figyeljük intuíciónkat és álmainkat, az általuk küldött jelzéseket.

Telihold 2013:
Újhold 2013:
Január 27.
Január 11.
Február 25.
Február 10.
Március 27.
Március 11.
Április 25.
Április 10.
Május 25.
Május 10.
Június 23.
Június 8.
Július 22.
Július 8.
Augusztus 21.
Augusztus 6.
Szeptember 19.
Szeptember 5.
Október 18.
Október 5.
November 17.
November 3.
December 17.
December 3.

Január hónap az első Fény-DNS szál erőinek kódolását hozza el. Ezen a szálon felébrednek azok a rezgések, melyeket képesek vagyunk már elfogadni és használni, tudatosan.


Az 1. szál az Univerzum tudását és multidimenzionális rendszerét kódolja belénk.

Aktiválásaként a csillagok titkai tárulnak fel, és elkezdünk jobban odafigyelni az összefüggésekre az Univerzum és köztünk. Segít megérteni a kapcsolatot a Teremtő és közöttünk, a Világ és közöttünk.

Ez a hangolás összekapcsolja Létezésünk síkjait és bennünk felébreszti az összetartozás érzését… érzelmi és gondolati szinten is foglalkozunk univerzális származásunkkal és a bennünk működő isteni erőkkel.
Ugyanakkor a lélekmag energiák állításai olyan képeket, álmokat, megérzéseket hozhatnak fel bennünk, melyek tisztulni, feloldódni vágynak… Ha több napon keresztül újra és újra ugyanaz az álom, gondolati kép, vagy érzés tűnik fel benned, akkor lelked tisztítja benned ezeket a lenyomatokat. Amit ebben a helyzetben tehetsz, hogy szeretettel megéled, elfogadod, megbocsátod, és megáldod minden pillanatát, helyzetét és szereplőjét a történetnek. Ez összekapcsolja benned az emlék energiáját a magadban tárolt blokkokkal és feloldja azokat… megszépülnek, és nem bántanak többé.

Csodás hangolódást mindenkinek!


 A hónap fontosabb napjai:

Január 1. 
– A lélekmag hangolás első fázisa. Lélekminőségünkben beindulnak azok a frekvenciák, melyek a Nagylélek energiáiból segítő erőként lehívhatók. A Nagylélek az az egységes Lélektudat, mely tartalmazza az összes szellemi kódot és lélekfrekvenciát, ami a Létezés egyéni és kollektív információira vonatkozik a szellememberben. Mindenki csatlakozik a saját Nagylelkéhez (ami egyébként képes magát részekre osztani és több párhuzamos inkarnációban megélni lélekrészként), és rajta keresztül saját szellemtudatához, Isteni Énjéhez. A most zajló beavatás-rendszerek lehívják azokat a tudáskódokat, melyek lélekmagunkat behangolják a tudatosodás következő fázisába.

Január 3. 
– Tudatszint kódolás. 2012. december 21-én beáradó tudathangoló fények minden emberben egy változást készítettek elő. Ez a változás, ahogyan korábban írtam, tudatszint emelkedést eredményez. Most indulhat el ennek a tudatemelkedésnek a megvalósító energiája, ami sokszor furcsa érzéseket és érzeteket eredményezhet. Olyan mintha kiesnének szavak, fogalmak az „agyunkból”, hirtelen kilépve a térből és időből, pár pillanatig nem tudjuk, hogyan kerültünk ide és hol is vagyunk egyáltalán? Majd minden visszazökken, de már egy kicsit más minőségben…

Január 6. 
– Vízkereszt energiái. Régen, a szellemi időkben, mikor az ember közvetlen kapcsolatban állt még a természet erőivel, Vízkereszt ünnepe Húsvéttal volt egyenértékű.A Krisztus-tudatosság térnyerése nem Jézus testi megszületésével teljesedett, hanem amikor Krisztus a Jordán-keresztelő során, érzékfeletti módon jött a földi világra. Az érzékfeletti születés az az őskép, amikor Krisztus minden ember lelkében (víz elemű erő) megszületik az ember belső útján, egyénileg és önállóan, hogy megtalálhassuk a Krisztus-lényt saját lelkünkben (mely majd Pünkösdkor tudatosodik a Szentlélekkel). Vízkereszt előkészíti bennünk a Pünkösdkor bekövetkező Tűzkeresztséget, mely a magasabb rendű isteni erő letisztult befogadása (a Krisztus-impulzus).


Szellemtudományi értelmezésben a vízkeresztség során a tanítvány kilépett a testéből - azaz elhagyta fizikai testét. Amikor a víz alá került, és a levegőt visszatartotta, ettől az agyi terület energiaállapota megváltozott (oxigénhiány), az ego nem tudta tovább ellátni az irányítást, és az ember lelki tudatállapotba került. Ilyenkor szelleme kicsúszott a fizikai testéből, és képessé vált átlépni tudatával arra az időre a magasabb világokba. A Vízkereszt tehát lényegében megfelel a szellem átlépésének a szellemvilágba, ahol bizonyos tapasztalatokra, tudásra tesz szert.
Pünkösdkor viszont, a tűzkeresztségnél, már nem az ember emelkedik ki a testéből a szellemi világokba, hanem fizikai testén belül maradva képes befogadni a szellemi világ impulzusait. Ilyenkor tehát mi magunk fogadjuk be a Szentszellemet, a szellemi világ hatásait.

Ez a nap, most egy új keresztséget is hoz. lelkünk újból-i kinyilatkoztatását hovatartozására. Ma minden lelket megkérdeznek, elköteleződött-e isteni útja és minősége mellett? Vállalja-e az elkövetkezendő feladatokat? Ha kinyilvánítjuk szándékunkat az isteni Út követésére, olyan lelki ajándékban részesülünk, mely segít ezen feladatok megoldásában.

Január 7. 
– Krisztus-tudat beáradásának következő fázisa. 
A krisztusfény-háló energiateréből érkeznek mindenkihez olyan impulzusok, melyek hozzákapcsolják saját energiaterében azokhoz a krisztusi erőkhöz, mely belső megváltását, felszabadulását eredményezik. 
A megváltásnak először Önmagunkban kell lezajlani ahhoz, hogy megértsük szentségét! Mindannyiunk szívéből egy finom kristályos aranyló fényszál kötődik be a Hálóba. 
Ezen keresztül történnek ezek a Szeretet-minőség hangolások. Ha érzed a szívedben az impulzusok dobbanásait, csak fogadd be őket!

Január 10. 
– A DNS-szál újabb rezonanciája, kozmikus tér-hálókapcsolat kialakítása. A tér-idő rendszerben egyfajta fényháló szerkezet működik, ami a fizikai rezgéstartományú fényerőket a „helyükön tartja”. 
Így maradnak a bolygók és galaxisok a térben. Ha változás történik ezen háló rezgéstartományában, az minden benne létezőre kihat. 
Ezért kell most ennek a szálnak újrahangolódnia, hogy az átalakult Tér-hálóhoz új minőségben kapcsolódhasson.
Érdemes ma ráhangolódni az 5. Fénydimenzió rezgéseire, hogy az átalakulási folyamat könnyebben végbemehessen.

Meditáció az 5. dimenziós Fényszeretet rezgésekre: http://www.datafilehost.com/download-0cfe5b09.html


Január 11. 
– Újhold energiái, az év első Újhold ereje. Minden újholdkor energiáink letisztultan állnak az érkező beavató és alakító hatások előtt. 
Ekkor energiarendszerünk olyan csúcsponti állapotban van, amikor képes magába fogadni és ugyanakkor magából átadni a szükséges energiákat. 
Ebben az állapotban sokkal könnyebben kezdünk neki bármilyen átalakulásnak, mert az emberi tudat ilyenkor sokkal fogékonyabb. Az újhold kitágítja tudati tereink horizontját, ezzel befogadóvá tesz minket mindenre, minden új-ra. 
A leáradó és beállító erők ekkor kezdik el munkájukat fizikai síkon is, hiszen először szellemi és lelki tereinket hangolják. Ha tudatos befogadók vagyunk, fizikailag is érezhető változásokat tapasztalhatunk.

Január 13. 
– Fontos energianap a 12-es minőség hangolásában. Most központi energiaterünket, a Lét-tengelyt a 13. energiaszálat tisztítják. Erőteljes vibrálást és energiapulzálást érezhetünk csakra-tereinkben, elsősorban a korona és a gyökércsakra táján.

Január 14. 
– Istenember kódok áradnak le a Léttengely fényterén keresztül, és a 12-es csakra-rendszer beállítása kezdődik. 
Az Alfa és Omega csakrák erőteljes működése tapasztalható. Ezek a csakrák kötnek a galaktikus központba, és olyan kristályinformációkat továbbítanak, mely kozmikus létezésünk információit tárják fel bennünk, ha felkészültünk.


Az EMF XIII. fázisa, az alfa és omega fázis. Az EMF  I-XII. fázisok esszenciája. A 12-es csakrarendszer egybehangolása.Január 18. 
– Kapcsolati átrendeződés, a teremtő erő aktiválásának fázisa. Teremtő potenciálunk tudati fejlődésünkkel arányban folyamatosan nő. 
Ez azt jelenti, egyre erőteljesebb gondolati és érzelmi képeket hozunk létre, melyek kihatással vannak fizikai létezésünkre is. Most kerülnek leolvasásra a bennünk aktívan élő képek, és teremtő erőnk megvalósításba szólítja őket.
Érdemes újra megcsinálnod a hitrendszeri képek kitakarítását.

Hitrendszeri-blokkok feloldása meditációval: http://www.datafilehost.com/download-bbb10642.html

 Január 21. 
– A csillagfény angyalok az auratéren dolgoznak. Összekötik a bennük rezgő energiamintáinkat a csillagok erejével. 
Minden testi részünk energetikai lenyomata megtalálható a saját erő-mezőnkben. 
Ezek a részek kozmikus energiával töltődnek és adják át az információt a testi szintre. Ezen kapcsolatokat állítják helyre az angyali segítők. 
Hangolódj ma rá a bolygóerőkre és segítsd a munkájukat. 
Egy kis segítség… ha a csillagfény meditációt elolvasod.

Csillagfény meditáció
Helyezkedj el kényelmesen, lazítsd el a tested és vegyél néhány megnyugtató, mély lélegzetet…
Most lásd, ahogy feletted kitárul a csillagos ég… Lásd a csillagokat fényleni az égbolton. Figyeld, ahogy fényük vibrál, mégis biztosan áll pontján. Ne tegyél mást most, csak nézd őket boldog, befogadó szívvel…
Most lassan kezdj el emelkedni a csillagok fényébe és érezd, ők is közelítenek hozzád. Közeledtek egymás felé lágyan, megnyugtatóan, békés csendben. Érzed, ahogy a csillagok maguk közé emelnek és körbevesznek téged. Beborít a csillagfényes Univerzum, a Fénylő létezések Világa. Most te is egy vagy a csillagok között, ott ragyogsz velük egységben… Érezd, megtaláltad a helyed és elfoglaltad pozíciód a csillagterek táncában, az Univerzum keringésében.
Figyeld meg most csillag-létezésed: milyen érzés tölt el? Válaszold meg magadnak szíveddel… ne siess… merülj bele az érzésbe…
Milyen színű a fényed? Nézd meg, milyen színt árasztasz magadból, milyen csillag-aurád…?
Milyen intenzív a ragyogásod? Érezd át, ahogy fénylőn ragyogsz. Boldoggá tesz saját intenzív Fényed. Hagyj időt magadnak, hogy mindezeket megfigyeld és átérezd.
Most figyeld meg kiterjedésedet… Vannak határaid, vagy fényeddel beleolvadsz a többi körülötted táncoló csillag fényébe? Hagyj időt magadnak, hogy mindezt megérezhesd…
Érezd forgásod… lassan vagy gyorsabban forogsz tengelyed körül? Merre visz keringésed? Haladsz vagy állsz a csillagtérben? Figyeld meg… Érezd meg…
Most hívd magadhoz angyalaidat, mert minden csillagnak vannak angyalai. Hányan vannak? Sokan vagy kevesen? Milyen a méretük? Nagyok… közepesek… vagy aprók? Milyen fényben tündökölnek? Hasonlítanak a te fényedhez, színeidhez, vagy eltérnek tőle?
Ne csodálkozz semmin, amit látsz és ne is minősítsd. Minden okkal olyan, amilyen, mert így láthatja el legjobban feladatát…
Most nézd meg, vannak-e körülötted olyan csillagok, melyeknek fénye különösen kedves neked? Akik hívogatnak, üzennek feléd? Most meg sem kell mozdulnod, hiszen csillagként minden irányban egyszerre látsz, csak figyelmedet kell kiterjesztened… Ismerd fel a feléd integető csillagtestvéreidet. Fényed, most szereteteddel küldd feléjük. Kösd össze magad velük csillagfénnyel… Minden csillaghoz, ki különösen kedves a szívednek, küldj egy csillagfény fonalat, és hagyd, hogy bekötődjön… Lásd, ahogy belőled kiindulva egy csillagfüzér alakul ki… Most érezd meg ennek a csillagalakzatnak az együttes energiamezejét… Most miként érzékeled magad? Megváltozott-e valami benned? Más lett-e fényed? Megváltozott-e kiterjedésed?
Most érzékeld, hogy a csillagok együttes ereje a titeket összekötő fénnyel egy alakzatot rajzol ki. Érezd magad ebben a csillagalakzatban és tudd, szereped éppolyan fontos, mint bármelyik más csillagtestvéredé. A Fény csak veled Teljes…
Emelkedj most a csillagkép fölé és nézz le rá. Figyeld meg, milyen formát rajzol ki. Felismered-e? Mit mutat neked? Kérdezd csillagfény angyalaidat, tárják fel előtted, mit itt most látnod, felismerned kell…
Rajzold körbe gondolatoddal most ezt az alakzatot. Figyeld meg, hol helyezkedsz el benne… miként ragyog fényed együtt a többiekkel… Jegyezd meg a képet és helyezkedj vissza csillaglétedbe. Sugározd fényed és szereteted csillagtestvéreid felé és érezd meg, hogyan válaszolnak neked. Keringesd ezt az energiát magadon át a csillagképben…
Most lassan az energiák intenzitása halványulni kezd… angyalaid lágyan körbefognak és mosolyognak rád…te ereszkedni kezdesz és a csillagok halkan búcsúznak tőled. A téged körülölelő csillagtér kitárul és távolodni kezd… Ereszkedsz lefelé, lassan és lágyan… érzed a csillagok ereje óvón vigyázza visszautad.
Most újra fekszel testedben és feletted a csillagos ég. Visszaérkeztél… Figyeld meg a csillagokat fényleni feletted… ugye máshogy ragyognak már rád? Kedves ismerősökként üdvözöld őket és köszönd meg az élményt, aminek részese lehettél.
Lassan, ahogy felébredni szoktál az éjszakából, tudatosítsd magad és fejezd be a meditációt.

Javaslom, hogy míg még intenzíven benned van a kép, rajzold le a csillag-alakzatot, amit láttál. Formája vagy egy csillagtérkép segítségével nagyon sok mindent tudhatsz meg a téged segítő csillagnemzettség(ek)ről, melyhez talán te is tartozol….
Kellemes felismerést nektek.

Január 24. 
– Újabb lélekhangolás – tisztítás. Most olyan érzések és emlékek jönnek fel benned, melyek megbocsátásra és szeretetre vágynak. 
Akár kapcsolatban, akár helyzetben éled meg őket, csak engedd megnyilvánulni, hogy dolgozhass velük. 
Ez egyfajta kapcsolódás a benned élő minőségekkel. Csak érezd át őket, figyeld meg mit jelentenek, vagy mit okoznak benned? 
Határozd meg, szükséged van-e így rájuk? Ha igen, szeretettel öleld magadba őket. 
Ha nem, fogadd el eddigi tanításukat, minősítsd át szíved fényével világossá őket és add át a magasabb dimenzióknak megbocsátásoddal.

Január 27. 
– Telihold napja. 
Holdtöltekor érjük el a felvevőképességünk csúcsát, de szervezetünk gyakran reagál idegességgel erre az időszakra a fokozott Holderő leáradás miatt. 
Lelkünk ekkor nagyon nyitottan válaszol mindenre. 
Felszínre jöhetnek elnyomott érzések, gondolatok, melyek megszabadulásra várnak. Ez a nap így a kiürülés napja is. 
Ezért érdemes minden olyant elengedni magunkból, ami feszültséget, zavart, gátat okoz. Egyszerűen ismerjük fel mi az a dolog/dolgok, ami zavar minket. 
Szívünk jelzőrendszere segít nekünk ebben. 
Majd kérjük meg Holdanyát vegye el tőlünk és változtassa át, majd gondolatban „postázzuk” el neki mindezt. 
Ne feledjünk köszönetet mondani neki. A meditációk között találsz Holdmeditációt is, amit most elvégezhetsz.

Január 29. 
– Isteni Énünk, tiszta Szellemünk üzen nekünk gondolataink által. Érdemes az első gondolatra, tudatszikrára odafigyelni. 
Olyan információkat kapunk ma, melyek segítenek a tudatos megértésben az elkövetkezendőkben. Ha nem is érted, vagy érzed ezeket az üzeneteket, hidd el, megkapod őket… majd később tudásként jelentkeznek a „semmiből” benned.

Január 31. 
– A hónap lezárásaként álomüzenetet kapunk. Ez lehet „éber álom”, mikor éberen elrévedünkJ, vagy alvó álom, mikor testünk, elménk pihen. 
Ez az üzenet az univerzális tudat, az Egységes intelligencia ajándéka, mellyel segít, hogy érezzük az összetartozást. 
Érdemes ma magunkkal vinni egy füzetet, és mindazt feljegyezni, ami gondolati síkon érkezik a Magasból.

Áldott kapcsolódást az univerzális Ember minőségébe!
 Áldással: Orsi

Pusztai Orsolya


Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, képeivel az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!


A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár
                    www.wedev.hu/wedev-fomenu.php
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.com
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.