2012. december 16., vasárnap

Miért gyenge és tehetetlen a magyar nép? Mert megtagadta ősi, Öreg Istenét


Miért gyenge és tehetetlen a magyar nép?


Mert megtagadta ősi, Öreg Istenét!

"Nem mese ez gyermek. Így szólt régen az ember a fiának ha valami komolyat akart mondani."


Miért gyenge és tehetetlen a magyar nép? Mert megtagadta ősi, Öreg Istenét!


Nem mese ez gyermek. Így szólt régen az ember a fiának ha valami komolyat akart mondani. A fiú viszont ha szólott hozzá az apja mindig is ráfigyelt. Nem ám csak úgy tett, mintha, hanem valójában. És akkor aztán kezdődött a nagy tanítás.

Most én teszek így minden, magát magyarnak tekintő testvéremmel. Elmondom most, hogy miért és mióta vagyunk ilyen szánalmas helyzetben. Valamint azt is, hogy meddig leszünk így. Hozzátéve, hogy mi lesz akkor, ha nem fogunk megváltozni. Mert hogy változtatnunk kell! Hacsak halálnak halálával nem akarunk halni szégyenszemre.

Mert az bíz nagy szégyen lenne. Nem ám csak nekünk magyaroknak, hanem valamennyi ősünknek. Beleértve minden nemzetünket, akik csak valaha is nyomot hagytak a Föld nevű bolygón.

A legnagyobb bajunk nekünk mai HUN leszármazottaknak az, hogy egyrészt megtagadjuk szinte valamennyi ősünk és napjainkban is eltávolodunk azoktól a Magyar-Hun hazafiaktól, akik látják és érzik is zsigereikben, hogy nem jó így ahogy van.

Miért is van ez így?
Egyrészt azért, mert gyávák lettünk, a másik pedig az, hogy a szülői házban egy buta bábut neveltek belőlünk. Olyat, aki mindig fél. Hogy mitől, hát hogy elveszti mondjuk a munkáját, megölik, meg mifene. Szóval tele a gatyája. Pedig azt már mindenkinek tudnia illene, hogy mindenki meg fog halni. Persze ez így ebben a formában nem igaz, de ezt tanították és sokan el is hiszik. Pedig van egy régi mondás mely így szól. Jó az Isten jót ád.
Na akkor itt most egy kicsit el kellene időznünk, mert úgy látszik itt valami furfang van vagy pedig egy nagy füllentés, sunyi hazugság.

Nézzük csak!
Amennyiben jó az Isten, akkor valami valahogy nagyon nem jól van itt a Föld nevű bolygón. Már persze legalább is látszatra. Mert hogy én biztosan tudom, hogy ez bizony igaz. Hát akkor, hogy is van ez az egész miskulancia? Ha jó az Isten miért nyomorognak az emberek? Nagyon egyszerű a helyzet. Azért, mert elárulták és megtagadták az Öregistent, a Magyarok Istenét. Persze nem most, hanem bizony már jó ezer esztendővel ezelőtt.

Aztán pedig olyan vezért, királyt tűrt meg a Hun-Magyar a nyakán, mely őt a víz alá nyomja, hogy fulladjon is csak meg. No szép magyar lehet az ilyen. Pedig volt. Nem is egy. Az egyik hol aranyért, hol vallásért, az Öregisten lecseréléséért a másik pedig simán csak halálfélelmében tette, amit tett. Azt azonban egyik sem tudta, hogy mindketten, meg persze sokkal többen a pokol kénköves fenekére kerültek. Gondolták, hogy a népükre, nemzetükre kirótt nagy csapás nem számít. Sosem kéri tőlük számon senki a cselekedeteiket. Lévén mondjuk egyszer élünk. Hát mondjuk, itt van a kutya elásva. Tévedtek. Nagyot. Bitang nagyot. Viszont jó Hun-Magyar népünk is tévedett, amikor nem ölte meg őket nyomban. Persze ő sem járt jobban, hisz a gonosztól nem távolodott el, hanem inkább kiszolgálta és még a mai napig is kiszolgálja. Gyáva az istenadta. No meg buta is. Buta, mert elfeledett egy olyan apróságot, hogy az ő népe, faja, nemzete nem más, mint akitől mindig is tanult a Föld lakossága. No nem mostanában, ámbár még mindig mi vagyunk a Föld legmegzabolázhatatlanabb agyafúrt, a kettes számrendszerben gondolkodó embertömege.

Egyszerűen elfeledtették az emberekkel, a magyarokkal, hogy többek között övék a legősibb és legfejlettebb írásrendszere. No meg az orvoslás is, aztán a kengyel feltalálása s a visszapattanó íj. Persze most nem fogok itt mindent leírni, mert senkit meg nem fosztanék a saját kutatómunka eredményének kifejezett örömétől. Azonban meg kell világítanom, hogy mi Hun-Magyarok nem egy alávaló, hanem a világ legmeghatározóbb faja vagyunk. Vannak persze más fajok is a világon de azokhoz nekünk semmi közünk. Bár ne is lett volna soha.

Hogy miért? Hát azért, mert minden rosszat egy olyan vallás terjedésének köszönhetünk, amely egyrészt vérben született, ráadásul maximálisan a mi kárunkra vert gyökeret nemzetünk tagjai között. Miközben pedig ez az új vallás kitörölte az emberek szívéből a Magyarok Istenét, helyébe belecsempészett egy teljesen idegent. Az az isten, akit ma a magyar és a világ több milliárd lakója éltet és szeret, az nem más, mint egy nemragozó nyelvűek istene. A neve, ha tetszik ha nem, nem más mint a héberek istene.

Az a Jézus, akit imádtok nem a kutai szkíta Úr Jézus, a Magyarok Istene, hanem egy JHVH nevű lénynek a gyereke. Egy zsidó Jézus. Ilyen pedig ebben a minőségben sosem nem is volt.

A zsidó-kereszténység felvétele a magyar, hun, szkíta nép életének a kerékbetörése volt. Ugyanakkor az a király, aki ezt favorizálta és népét irtotta, elárult minket.
 

Ezeket csak azért írom le, hogy okuljatok a több mint 1000 év szenvedéséből. Hatalmas hazugság, hogy mi ide valahonnan jöttünk hazát, hont foglalni. Mi itt születtünk, s ez az eredeti hazánk. Olyan, mint honfoglalás, csak egy hazug Habsburg mese.
 

Amennyiben bennünk, magyarokban valóban felébred az igény arra, hogy békében, boldogan és szabadon éljen, mindössze csak egyetlen tennivalója van. Szakítania kell a zsidó-keresztény egyházak tan és hittételeivel és vissza kell térni ahhoz az Istenhez, akit nekünk rendelt a sors.
 

Ezt az Istent úgy hívják, hogy az Öregisten. Utolsó testet öltésekor pedig nem más neve volt, mint a kutai szkíta Úr Jézus. Mindenki, aki szeretné a világ és benne a magyarok valódi feltámadását, ehhez az Istenhez, az igazihoz kell, hogy visszatérjen. Így evvel a névvel. Nem simán az Úr Jézus vagy Jézus Urunk. Nem. Hanem úgy, hogy tudatosuljon benned a kutai szkíta Úr Jézus. Ő a mienk. Nem pedig egy zsidó Jézus.
Nem tudom, hogy miért nem nézték az emberek a régi Magyarország térképét, amikor a kezükbe adták azt a könyvet, amit ma biblia néven nevez az egész világ. Amennyiben egy Hun-Magyar ember, akik egyébként mi magyarok vagyunk, megteszi, rá kellene, hogy döbbenjen arra, mily hatalmasak is voltunk mindaddig, míg el nem árultuk és meg nem tagadtuk a Magyarok Istenét, akit más néven az Öregisten néven szerettünk.
 

Nagyon megkérek mindenkit, hogy ne mondjon senki olyat, hogy ilyen lény, mint a Magyarok Istene nem létezett, még csak ne is gondoljon arra, hogy bárkit is be akarok csapni. Netán félre vezetni.
Most, amikor esetleg ismételten a Magyarok Istenének megtagadásán gondolkodsz, jusson eszedbe az a könyv, az az ominózus biblia. Abban van egy isten, aki azt mondja. Én a héberek istene vagyok. Ez tény. Ezt nem én mondom, hanem az a könyv. Ezek után megkérdezem tőled. Tényleg el kell ismerni, hinni, hogy csak a hébereknek van istenük? Hát nem. Nem beszélve arról, hogy az az isten aki magát így nevezi, nem a világmindenség, hanem csak a héberek istene. Ezek után pedig érdekes módon miért nem tűnt fel senkinek, hogy az angyalok is mind héberek. Azok, akik ezen a néven vannak jelölve. Gabriel, Uriel, Rafael, Mihael. Ez tényleg senkinek sem tűnik fel? Miként természetesen az sem tűnik fel, hogy az Úr Jézus sosem volt sem héber sem zsidó. Miként annak édesanyja sem, aki természetesen szintén a szkita népcsaládba született. Az úgynevezett Szűz Mária. Ezeket a zsidókeresztény meséket még a szín zsidók, akik ma a világot igyekeznek irányítani, szintén tagadják. Méghozzá szent könyvükben a Talmudban. Imigyen. Jézus, azaz Jesu annak az átkozott Nimródnak a fia. Azt, hogy édesanyját milyen néven és minek írják le, már le sem írom. Javaslom inkább, hogy akit érdekel, olvassa el.

Azt hiszem, hogy ennyi már elég is ahhoz, hogy észre vegyük azt, hogy valami kegyetlen eljárással azt hazudták a népnek, hogy szükségünk van erre az új zsidó-keresztény vallásra az eredetink helyett. Igaz, nyomatékként meg is öltek mindenkit, akinek evvel kapcsolatban ellenvetése volt. Ma pedig ebbe pusztulunk bele amúgy egyetemlegesen. Természetesen nem csak a magyar, hanem a világ szinte minden országa, népe, aki ezt a vérben született vallást tekinti magáénak.
 

Tudnia kell mindenkinek, hogy azok az imák, amiket elmondanak az emberek, nem az egyetemes, mindenek felett álló Istenhez szállnak, hanem egy Jehovának nevezett lényhez. Ezt a lényt többek között így ismerik a Földön, Jehova, Adonai, Emanuel, Tettragrammaton,… stb. Jó lesz észrevenni, amíg nem késő, hogy nagyon sok ország ennek a hamis istennek a tiszteletébe, szeretetébe pusztult és pusztul bele. Lévén ez az isten csak a héberekkel kötött szövetséget. Senki mással.

Tudom, hogy ez az írás sokaknak nem fog tetszeni. Ez engem természetesen nem érdekel. Helyette sokkal inkább érdekel a hun-magyar nemzet és faj megmaradása.

Sok mindent szoktak mondani a zsidó népre. Jót is rosszat is. Azonban az, hogy miért uralja ez a népcsoport ma a világ jelentős részét, senki nem veszi észre. No, akkor én most megmondom. Azért, mert ez a zsidó nép sosem tagadta meg az istenét. Ebből kovácsolt magának erőt, és az ő istene nem is hagyta el őt sosem. Ezért mindenképp tiszteletet kell, hogy érezzünk irántuk. A többi az már hagy maga után kívánni valót.
Tehát a recept készen van. Vissza kell térnünk őseink Istenéhez. Ahhoz az Istenhez, akit még imádott Árpád nagykirályunk, és nem fejedelem, Taksony nagykirályunk, Zsolt nagykirályunk,, Attila királyunk, Mani, ki magát a Kutai szkíta Úr Jézus apostolának tudta, valamit a szintén szkíta Péter apostol, ki annak idején megalapította az Antiókiai gyülekezetet.
 

Véleményem szerint nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy a magyar-hun nemzet tragédiája és elárulása Taksony nagykirályunk halálával veszi végzetes kezdetét. Ekkor 972-őt írunk! Nemzetünk itt még élt és boldog volt. Fia, Géza királyunk trónra lépésével megkezdődött a nagy barátkozás a zsidó-keresztény egyházzal és innen már csak a templomok szaporodása, sokasodása és a magyar nép pusztulása zajlik. Ettől a pillanattól kezdve mind határaink, mind fizikai, emberi létszámunk folyamatos vesztésben van. Ekkor szinte minden látható jel és ok nélkül - a magyar hatalom megroppan, minden balra fordul s a hatalmas Magyarország és a magyar faj a végpusztulás peremére kerül. Mindenki vegye észre, hogy minket ki akarnak ír tani! Szó szerint.

Meg kell mondjam, hogy a kutai szkíta Úr Jézus tanítványai nem buta halászok, hanem okos szkíták voltak. Kivéve a zsidó Júdást. Ha nekik, az ősöknek jó volt a Magyarok Istene, akkor kérdem én. Miért nem jó ma nekünk? Mi rosszat tett? Megmondom. Semmit. A mi népünk Istenünk, aki mellesleg a Világmindenség Istenének gyermeke, mint egyébként mindenki más egyszerűen meg lett tagadva. Le lett cserélve. Pont úgy, mint valamikor a hajdan volt időkben EN-LIL helyét az akkád Marduk vette át. Ott is hazudtak össze-vissza. Miként ma is. Mellesleg megjegyzem. EN-LIL az Öregisten egy másik neve.

A Magyarok Istenének elrablása tehát nem mástól származtatódik, mint a híres, hírhedt I. István király apjától, Gézától. Onnan aztán már csak áthagyományozódott fiára a mindenkit legyilkoltatóra.

A mai Magyar-Hunoknak igazából nincs semmi más esélyük arra, hogy hazájukból, hazánkból kiűzzük az idegeneket és visszaszerezzük ellopott vagyonunkat, s legdrágább kincsünket az Öregistent. Csak a hozzá való visszatérés. Nincs más út!

Megkérek mindenkit, aki olvassa e sorokat, hogy nehogy arra gondoljon, hogy az országunkban oly divatos templomi keresztelőnek nincs semmi értelme és jelentősége. Megmondom, hogy igen is van. Ilyenkor ugyanis a gyermek vagy esetleg felnőtt étertestébe belekerül egy szimbólum, aminek a feladata egy mesterséges egregor energetikai feltöltése, táplálása. Ezt persze egyáltalán nem biztos, hogy a ceremóniát végző pap tudja. Azonban neked, nektek, akik olvassátok ezeket a sorokat, most már tudnotok kell. Miként azt is, hogy ebből az en energetikai adatbankból senki más nem képes energiát kivenni, mint az a nép, aki Istene felé szállt az ima. Ő viszont igen. Ezért aztán túl azon, hogy e nép sosem tagadta meg istenét, ajándékként folyamatosan óriási energetikai utánpótlást kap, hisz azt több milliárd ember élteti.

Az ilyeneknek, mármint azoknak, akik bár mindezt tudják, és mégsem tesznek semmit egy sokkal mélyebb szinten található bolygórendszerben lesz majd a lakhelye. Mert hogy olyan, mint halál sosem létezett és nem is lesz. Csak a testek cserélődnek. A lélek Örök. Tehát mindenki Isten fia. Nem csak a kutai szkíta Úr Jézus volt az, hanem te is az vagy. Ezért aztán kutya kötelességed mindent megtenni, hogy visszaszerezd Apád, az Öregisten szeretetét.
 

Amennyiben nem vagy gyáva, képes vagy mindezt megcselekedni. Ha nem, elvesztél. Vigyázz és nagyon figyelj. A cselekvésre szolgáló idő hihetetlenül kevés.

Apánk az Öregisten azt mondta, hogy mindenkinek olyan mértékkel mérek majd, ahogy engem szeret. Hozzátéve. Az engem szeretők szíve az én szívem. Rajtam kívül nem ismernek senki mást és rajtuk kívül én sem tekintek magaménak senki mást.

Ezek után mélyen el lehet gondolkodni felelősséggel, hogy ki mit tesz, és mihez van bátorsága.


A kérdés nem kérdés. Tény. Élet vagy halál!

SZERTAN - ŐSI MAGYAR SZIMBÓLUMOK


"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár nem, ez felér egy lottóötössel.
A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét.
Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél.
Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele.
Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál.
Ha megérted, megérted, miért élsz.
Megérted az emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és szerkezetét.
Megérted az összes vallás közös alapját és senki nem tud félrevezetni többé azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba.
A magyarságod másrészről kötelez és felelősséget jelent a Föld többi népeivel szemben.
Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál.
Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető." - SZERTAN - SZÍNIA BODNÁR ERIKA


Ha ezt a videót megnézed és megérted, akkor mindent tudsz arról, hogy miért vagy magyar, és mit jelent magyarnak lenni!

video:


Megjegyzés: 

A fenti írás szerzője számomra ismeretlen!
Közzétettem a blogomon, mert egyetértek az író nézeteivel!
Nem kívánok vitát nyitni a leírtakról.
A bejegyzés információ, melyet lehet elfogadni és lehet nem elfogadni!
Ezt mindenki döntse el önmagában!

Üdvözlettel, Gábor Kati


Továbbá:


1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

21.Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

22.Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

23.Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

24.A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

25.Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  
Rovás ABC értelmezése: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/10/az-osi-szekely-magyar-rovasiras-titka.html

További:


- Pünkösdölés és más népszokások, hagyományokhttp://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/punkosdoles-es-mas-nepszokasok.html


- Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.html-Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

-A magyar házak mágikus ereje: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-magyar-hazak-magikus-ereje.html

-Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/eleink-hagyomanya-pasztorok-muveszete.html


-László napra - Szent László király: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/laszlo-napra-szent-laszlo-kiraly.html


-KATALIN NAP ÉS A NÉPHAGYOMÁNY:
 http://emf-kryon.blogspot.hu/2013_11_24_archive.html

- Téli népszokások: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/teli-nepszokasok.html

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-teli-napfordulot-feny-szuleteset.html

- A karácsonyfadíszek jelentése:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/a-karacsonyfadiszek-jelentese.html

- Karácsony - a kerecseny ünnep: 

- Szilveszteri és újévi népszokások: 

- A szólásainkban rejlő tudás:

- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- Vízkereszt és farsang - Farsangi népszokások:

Szeretettel,

Gábor Kati


blog oldalam: 

3 megjegyzés:

 1. koszonom e ertekes uzenetett.

  VálaszTörlés
 2. Kedves Gábor Kati!
  Olyan sok, mindent tudó ember van itt, ebben az országban. A történelmi hagyatékunk István király idejében szándékosan el lett sötétítve. Alig van írásos anyag mindent elégettek. Mi történhetett valójában akkor, hogy a magyarok feje Géza azt tette, amit tett? A mai embert ostorozni azért, ami 1000évvel ezelőtt volt botorság. Hol van az a szellemi műhely, ahol a beavatottak újra megalkotják azt a hitvilágot, amitől megfosztottak bennünket. A katolikus papság, a Vatikán kiszolgálói nem fogják átadni a saját templomaikat az ősi hit gyakorlására. Új magyar körtemplomokat kell építenünk a magyarok Istenének Templomait? Van most ilyen elhívatott társaság? Várom a válaszát!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Részrehajlás nélkül, a tényekről!

   Avatara augusztus 20.-i ünnepi előadása (2013.)

   video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-AUWEhzyS90#at=18

   Törlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.