2013. március 3., vasárnap

2013. Márciusi energiák – Képesség-csírák megnyílása - Pusztai Orsi üzenete

2013. Márciusi energiák – Képesség-csírák megnyílása - Pusztai Orsi üzenete

A hónap mantrája:
ENGEDEM, HOGY BENNEM ÉLŐVÉ VÁLJON
LEGBENSŐ LÉNYEM, ISTENI VILÁGOM!

 A tavasz első hónapjának kezdetén még erőteljesen érezzük a februári hangoló erők hatásait. Még mindig bukkannak fel bennünk furcsa érzések és gondolatok, melyek mintha nem is tartoznának a velünk történő eseményekhez vagy hozzánk.
Ám ezek az energiák a bennünk szunnyadó tudatalatti emlékek velejárói, melyek lehet, hogy évekkel, évtizedekkel, akár életekkel ezelőtt keletkeztek. Hogyan is tudnánk azonnal beazonosítani egy olyan érzést, melynek gyökere sokkal régebbre nyúlik? Ehhez előbb fel kell ismernünk, kicsit meg kell figyelnünk és engedni, hogy képek, helyzetek kapcsolódjanak hozzá tudatalattink raktáraiból.
Mikor a tudatról szoktam beszélni, mindig megemlítem, hogy a tudatosságnak, ahogyan nekünk is szerveződései vannak. Hogyan is ne lennének, mikor mi magunk vagyunk a tudat???
Tudatunk terei hatalmas információhalmazzal rendelkező „raktárak”. A raktárban lévő „árukból” csak azokat vesszük észre, melyekre figyelmünk fénye rávilágít. Ezért van, hogy tisztán észlelünk valamit, ha éppen a fény hatósugarában van, de az is lehet, hogy beleütközünk valamibe a padlón, de nem látjuk mi az, csak a gátját érezzük. De hát aki keres, az ugyebár talál…
Szépen, tudatos odafigyeléssel egyre nagyobb terek válnak nyitottá előttünk, míg végül már felismerjük, hogy egy-egy információ honnan, tudatunk mely részéről bukkant elő.

Tudatunk hármas szerveződése:
A Feltudat – avagy a Felettes Tudat.
Ez egy mindent felölelő tudat, amely a legfejlettebb szint az evolúciós folyamatban. Ez az Ember isteni mivolta, mégsem azonosították Istennel. A felső énnek egyéni jelleme van, úgy, mint a szikrának, amely egyfelől a Tűz része, de másfelől el van tőle különülve. A felső én csak az emberi lényekhez tartozik. És neki köszönhetjük transzcendentális szükségletünket, a végtelen, örök boldogság utáni vágyat. Ez a mi intuíciónk.
Ennél a tudatosságunknál van a villanykapcsoló, így ő az egész teret egyszerre átlátja.

A „Tudatos” tudat – avagy az elmetudat (sokan tudatlan tudatnak is nevezik, hiszen éppen hogy nem tudatos).
Ez a tudati rész képes logikusan gondolkodni, és a gondolatait mások által érthető formákban kifejezni. Van beszélőképessége és akaratereje, amellyel befolyásolhatja a tudatalattit. Nincsen azonban emlékezete, és ebben teljesen a tudatalattitól függ.
Ennél a tudatunknál egy elemlámpa van, ami arra jó, hogy az éppen aktuális fénycsóvában lássunk.

Az Altudat – azaz a tudat alatti tudat.
Ez a tudatalatti rész organikus, itt tároljuk az ösztönöket. Irányítja a test fizikai funkcióit, annak növekedését, fejlődési folyamatait, anyagcseréjét, légzését, öntisztítását, ösztöneit, reflexmozdulatait, tehát a test összes funkcióját. Ám kivétel az izmok tudatos mozgatása, mely a tudatos rész hatáskörébe tartozik.
Az altudat – az érzelmi életért is felelős – elsősorban a következtetés képességét használja. Ez a tudati terület óriási memóriaraktár. Nemcsak azt tárolja, ami már velünk megtörtént, beleértve az elmúlt eseményekhez társuló érzelmeket, hanem az evolúció során összegyűlt össztudást is. Ezt a tudását elsősorban az érzelmek által fejezi ki.
Ennél a tudati részünknél van a raktárkulcs, de hozzáfér az elemlámpához és a villanykapcsolóhoz is.

Érdekes, hogy az ősi kultúrák már mind tudtak erről, és ők Felső Énnek, Középső Énnek és Alsó Énnek nevezték ezeket a tudati szinteket.
Ezeknek az én-eknek a megélését, a gondolat teremtő ereje segíti.

De hogyan is működik a gondolat?
A gondolat megfogalmazásakor létrejön egy gondolatminta az energiatérben, azaz a tudat létrehoz egy képet. Ez a gondolat emberi síkunkon végigfut a tudatos elmetudat rezgésein, majd létrejön egy másolata az altudatban. Ez a gondolatmásolat az eredeti gondolat minden tulajdonságával bír, de ellentétben a tudatos tudattal itt el is tárolódik.
Ezek a gondolatok még csak azzal az erővel rendelkeznek, mely a kezdeti képet lerajzolta.
Ha erőt adunk a gondolatmintának, azaz ismétléssel, érzelemmel megerősítjük, majd megvalósítjuk, akkor a tudatos elmetudatunkból kitörlődik a megvalósulással ez a kényszerítő erő (elértük célunkat, vágyunkat) és az altudatban is erejét veszti a gondolati másolat.
Azonban, ahogyan fejlődésünk folyamán egy hasonló helyzet áll elénk, ez tudati rezgéseink által megszólítja ezt az altudati „alvó” képet. A kép elkezdi megteremteni a saját másolatát a tudatos elmetudatban és belekerül a fejünkbe a gondolat. Olyan, mintha az altudati gondolatminta megteremtené a tudatos tudatban a „hiányzó felét”. Ez addig ismétlődik, amíg a gondolati minta rezgése harmóniába nem kerül tudati tapasztalataink és az események kapcsán kiegyenlítő erejével, a megértéssel.
Minden választáskor az altudat végigszalad a gondolati mintákon és összehasonlítja az adott helyzettel, és előhúzza azt az ütőkártyát, ami szerinte ebben a szituációban a legjobban használható.
Itt van a választási lehetőségünk. Elfogadjuk a felkínált lapot ösztönösen, vagy átfuttatjuk a szívünk által működő magasabb tudat által irányított rendszeren?

Ebben a hónapban ez a tanulási feladatunk… hiszen a FényDNS következő szála (3.) is az isteni Rend energiáival aktiválódik bennünk.
  
Milyen értéket követünk? Emberi, tanult, begyakorolt hitrendszerünk, vagy magasabb, univerzális szempontok alapján választunk?
A 3. szál az Isteni Törvények, az Univerzum REND-szerének kódjait tartalmazza.
Amikor ez a szál kap energiát, akkor tudatilag illeszt be minket az EGY-séges isteni Rendbe, hogy megértsük és meg is éljük a Törvényeket. Életünkké váljon Isten(ségünk) követése a szellemi törvények tisztelete.

Altudatunk nagyon szervezett, több kamrája van. Ezekből a kamrákból az elménk (egonk), és lelkünk is felhozhat információkat.
Míg az elme az agyon keresztül, az éber tudat rezgésein át nyit csatornákat, és csak a jelen helyzet hasznossága érdekli, addig a lélek szívünkön át, a fényrezgések szintjével aktiválja az emlékeket. Itt magasabb szempontok és egyetemes érdekek működnek. Nem mindegy melyik rezgésre hallgatunk.

Márciusban nagyon sok lélekmag emlék próbál kicsírázni bennünk.
Olyan belső képességek magjai ezek, melyek kinőve virágot bonthatnak és életünket aktiválódó tudással és felébredt képességekkel gazdagíthatják.
Ahhoz azonban, hogy mindezt szeretettel és alázattal fogadjuk, tudnunk és éreznünk kell, valóban lélekinformációkról és nem ego-s illúziókról van szó.
A lélek ezeket a magcsírákat finoman, lassan, mindent megértve próbálja gyönyörű és illatos virággá nevelni bennünk, mely ezután örökkön illatozva segít bennünket.
Egonk viszont azonnal hasznot akar húzni minden lehetséges előnyből, így gyorsan és meggyőződést mellőzve kérkedik egy-egy felébredő képességgel.
Újabb választás elé kerülünk: magunk irányítjuk önmagunk kezébe véve életünket, vagy hagyjuk tovább, hogy automatizmusok, és illúziók programjai vezessenek.

A legnagyobb hatalma ennek a világnak az emberek befolyásolásában, hogy vágyaikra már nem a test szintjén hatnak, hanem érzéseink által a lelket kezdték el befolyásolni. Megfigyelhető, hogy egy reklám már nem is termékeket ad el, hanem illúziókat, érzéseket, ami az adott termékhez köthető.
Míg régen azzal érveltek, hogy egy adott cipőt azért vegyél meg, mert tiszta bőr, tartós és nem ázik be, most nem a cipőt veszed meg, hanem az érzést, ami olyan ha hordod, mintha nem is lenne rajtad cipő…

Ha azzal a tudatunkkal figyelünk, ami a szívünkben rejtezik, mely képes eldönteni mi az igazán jó nekünk, felfedezhetjük igaz világunkat, és mint a jó kertész beültethetjük a szabad tudás, és képesség virágaival.


Csodás kivirágzást mindenkinek!

A hónap fontosabb napjai:

Március 1. 
– A naptári tavasz első napja. Ugyanakkor lélekmag csírák aktiválódása. Ezen a napon érkező univerzális „megtermékenyítő” fények összekapcsolódnak a bennünk szunnyadó képességcsírák azon energiáival, melyek megérettek az ébredésre. Engedjünk teret minden jóérzésünknek és örömünknek. Tápláljuk ezeket a lélekmagokat szeretettel, tudva minden amire szükségünk van, már itt van bennünk, csak meg kell érjen. Ma gondold végig mindazokat az eseményeket az életedben, amikor igazán boldog voltál. Figyeld meg, hogy az érzés nem köthető egy adott tárgy megszerzéséhez, jóval inkább szeretetteli tapasztalatokhoz. Ezek legyenek útravalóid, melyekből meríthetsz szükség idején.

Március 3. 
– A teremtő energia lesugárzása. A mai napon a kristályfény hálóról olyan fénykódok érkeznek, melyek azok számára befogadhatók, akik a felsőbb akarat energiáit beengedik saját teremtő terükbe.
Spirituális testünk újabb behangolása kezdődik ennek az erőnek a befogadására. 


Az emberi mágneses mező, a kvantum Hálónk, mely Merkabánk motorja. A középponti magenergia csatornánk Éghez - Földhöz köt minket, a 12-es kiteljesedett csakra rendszert magába foglalva. Hálónk a teljesség és szentség 
multidimenzionális mintája, a "vagyok, aki vagyok" kifejeződése


Spirituális testünk egy magas frekvencián rezgő fénytest, mely átszövi egész energia-rendszerünket, így minden részünkkel kapcsolatban áll. Azért is fontos, mert tartalmazza minden Fénytestünk energia-kódját, így az aktiválásukkal lehívható a szükséges frekvencia az adott tér harmonikus beállításához és feltöltéséhez. Ez a testünk nagyon fontos, hogy alacsonyabb énjeink befogadhassák és feldolgozhassák az energia-információkat.
Ha ebben bárhol energiahiány/többlet mutatkozik, az kihat a többi test harmóniájára is. Ez a Fénytest egy „kommunikátor”. Értelmezi (lefordítja) azokat a Fényenergia-információkat, melyek magasabb Tudatosságunkból, Felsőbb isteni Énünktől jönnek, valamint továbbítja azokat a tanításokat, melyek a magasabb dimenzió mestereitől és szellemi lényeitől érkeznek. Engedjünk teret benső érzékeinknek és mesteri lényünknek, hogy végbemehessen a hangolás.

Március 6. 
– A mai napon szimbólumüzenetet kapunk. Olyan szimbólum-energiák kódjait vehetjük magunkhoz, melyek kulcsok a belső megértéshez, önmagunk eddig rejtett tudati tartalmához. Ezek a jelek sokszor álomszerűen vagy elrévedezés közben érkezhetnek hozzánk. De előfordulhat, hogy fizikai szemünkkel is látunk egy ilyen jelet, pl. a felhőkben. Mikor tudatosan rákoncentrálunk egy ilyen kapott szimbólum erőre, azon keresztül utazást tehetünk tudatunk olyan rétegeibe, melyek tanítanak és utat mutatnak további feladatainkat illetően. Engedd, hogy a szimbólum rezgései előhozzanak egy belső tudást a mélyből a felszínre.

Március 9. 
– A lelkünkben lévő teremtő erő aktiválódik. Az akarat, érzelem és gondolat hármas ereje összekapcsolódik. Test, lélek és szellemi terek harmóniába hozatalának energiái felerősödnek. Érdemes ma olyan meditációt tartani, mely szeretettel összekapcsolja ezeket a részeinket. Ha mostanában olyan dolgok történnek, melyekben ezt a hármas erőt kell összehangolnod, azaz amit gondolok, azt úgy is érzem, és tényleg így akarom tenni? Akkor figyelj magadba a szíveddel. Légy figyelmes önmagad iránt, mert a lélek teremtő erejének harmóniájához ezen erőknek együttes összefogása szükséges. Ne hamarkodj el semmit, szíveddel gondold, érezd és engedd végig áramlani magadon. Tudatosítás nélkül nem mi döntünk, hanem a körülmények. Csak akkor hozunk saját döntést, és akkor teremtünk önmagunkért, ha tudjuk, milyen gondolat, érzés és akarat hozta meg azt a döntést. Figyelj magadba…

Március 11. 
– Újhold erői rezgik be a teret. Érdekes, hogy ez a nap az év 11. hetének a kezdete. A két 11-es szám isteni erők jelenlétére utal. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a kettősség egyként való értelmezésére. Mivel minden eredete egy, akkor ha ez a dolog igaz, akkor az is. Valójában minden dolog azonos a saját (vélt) ellentétével a szellemi dimenziókban. Ezért a mai napon olyan dolgokra hívja fel a figyelmet tudatosabb részünk, melyeket át kell értelmeznünk az egység szemszögéből. Az én igazságom hogyan illeszkedik bele az univerzális igazságba? Próbálj meg egy helyzetet több igazság-szemszögből megvizsgálni.

Március 13. 
– Az isteni Rend energiái hatják át létezési tereinket, az Egyetemes törvények kódjai bennünk is érezhetőek. A Fénymag haló Földközéppontbeli és Krisztus-háló beli rezgései összekapcsolódnak. Szólítsuk meg szellemünket és kérjük, illesszen bele minket az isteni Rend-szerbe, hogy összehangolódhassunk az Univerzummal. Egyfajta fénymátrix energia alakul ki az auraterünkben, mely addig tartja a Rend-szer rezgéseit, míg csakraközpontjaink fel nem dolgozzák azokat. Tisztítsuk meg csakráinkat az optimális összekapcsolódáshoz.

Március 15. 
– Az évnek ez a napja nekünk magyaroknak, abban a vonatkozásban is fontos, mint a Szabadság megélése Nemzetlélek szinten. Ezen a napon nemzeti öntudatunk egy olyan impulzust kap, mely az összefogásra és tiszta szereteterőink mozgósítására hív. Ugyanakkor ez a nap egy útmutatás arra, hogy bár minden erő bennem van, de azt úgy kell használnom, hogy segítő és ne romboló legyen. Azzá tehetem ezt az erőt magam által, amivé akarom. Választhatom a békés, nyugodt erőt, a tudatát annak, hogy az összefogás szív szinten történik meg igazán. A fejlődés egy új szakasza indul meg bennünk, mely által megérthetjük az erő nem mindig látványosan mutatja meg önmagát. A szeretetteljes elfogadás energiái erőteljesen tanítanak a mai napon. Légy figyelmes…

Március 19. 
– A Mindenség energiáinak elérése szívünkben mindig lehetséges. Ennek felismerését segíti ez a nap. Ma egy olyan energia hatja át a teret, mely nyitott és befogadó rezgésekkel segít bennünket. Ezáltal sokkal könnyebben érezhetjük meg önmagunk határtalan részeit. Ez a nap alkalmas arra a tapasztalatra, hogy ledöntsük önmagunk korlátait. Mi magunk teremtjük korlátainkat és határainkat, amelyeket aztán félünk átlépni. Ha elkezdjük azokat kitágítani azt láthatjuk, hogy ami tegnap lehetetlen volt, az ma valóra válik.
Képzeld el magad a testedben, amint széttárt karral állsz. Érezd meg a határaidat.
Most keresd meg, hol van a testeden túli energiádnak a határa… mekkora emberi alaknak képzeled el?
Most próbáld meg ezt az alakot megnövelni, minden tagját egyszerre tágítani… mekkorára tudtál növekedni? Tágulj akkorára, ami szerinted most tőled telik.
Most képzeld el, hogy ezzel az önmagaddal, annak lábával a Földön állsz… meddig ér a fejed és a karjaid?
Most hozd vissza ezt az érzést a fizikai testedig, és tudd, ez a hatalmas ember benned van, te magad!

Március 21. 
– Tavaszi napéjegyenlőség. A napfordulók és napéjegyenlőségek mindig meghatározó energiákat hordoznak. Régen ezen a napon bőséghozó rituálékat is tartottak, melynek ereje segített, hogy az év többi napján az ember semmiben se szenvedjen hiányt.
Ezen a szertartáson meghívjuk azokat a segítő szellemi lényeket, akiktől bőségünk támogatását várjuk és megvendégeljük őket. Ehhez virágot, gyümölcsöt, gyertyákat, kristályokat és füstölőt használunk. Egy oltárt készítünk, melyre szépen elhelyezzük ezeket a felajánlásokat, majd imában megszólítjuk az isteni erőket, a bőség istenét és istennőjét. Előtte egy kis papírra leírhatjuk, mit kérünk a segítőktől és egy agyag vagy fém tálkába beletehetjük (később elégetjük). Mikor tisztelettel felajánljuk nekik az ajándékokat, énekkel, mantrákkal, imával tisztelgünk előttük. Mikor érezzük, hogy a szellemi nagyságok elégedettek és elfogadták kérésünket, azt átadva nekik a papírt megsemmisítjük és a felajánlott dolgokat elajándékozzuk vagy a földbe elássuk.
Ezeken a jeles napokon a fény és a sötétség aránya meghatározó. A napéjegyenlőség idején a yin és a yang erők egyensúlya egyfajta nyugalmi, csend állapotot idéz elő. Olyan ez, mint amikor az inga a két végpont közötti mozdulatlan középpontba ér. Hatalmas erők szabadulnak fel láthatatlanul.
Ezen a napon is nagy erejű energiák mozognak, mintha láthatatlanul, de érezhetően betöltenék a teret, szinte besűrűsödik az energia. Most ebből a sűrű fényesszenciából táplálékként magunkhoz vehetjük mindazt, amire szívünk szerint szükségünk van. Csak hívjuk magunkba ezeket a tiszta erőket és segítsük velük lelki vágyaink megvalósulását.

Március 23. 
– Őserőnk energiáinak megszólítása. Ezen a napon ősi erők rezgései ébrednek a térben, az emberiség ősemlékezete újabb titkokat tár fel előttünk. Mindannyian birtokában vagyunk ennek az őstudásnak, ha rejtve is vannak bennünk. Mindazokat a létezési erőket, melyeket életeink folyamán tapasztaltunk és megéltünk magunkban hordozzuk. Ezek az őskép információk bennünk rejlenek, de csak akkor tárulnak fel előttünk, ha megfelelő erővel, módon és alázattal szólítjuk meg őket. Avatatlan kézbe szellemi tudást adni: ”játék a tűzzel”. Éppen ezért nem kell mást tenned, mint tudatosítanod, hogy mindazt amit erre az életre elvállaltál azt szeretettel elfogadod, és megengeded, hogy az ennek elvégzéséhez szükséges ősi erő felébredjen, és támogasson mindenki és minden javára.

Március 27. 
– Telihold energiája erőteljesen tisztít bennünket. A Holderők most spirális, ezüstös-fehér fényszálat küldenek hozzánk. Ez a fényszál segít, hogy elfogadjam és megértsem, a világ olyan amilyennek és gondolom, ezáltal olyan amilyennek gondolataim érzékeltetik. Mivel saját világom teremtőjeként részt veszek az Életjátékban, befolyásolom annak minden rezdülését a magamban létrehozott képekkel. Ez a holdfény-szál rámutat saját teremtésem visszásságaira, hogy megváltoztathassam őket, jobbá tehessem ezáltal magam és a világom.

Március 30-31. 
– Ez a két nap, mint a hónap energiáinak lezárása egyfajta szeretetbe öltöztetés. Lényünk egy új fényruhát kap, ami ragyogva és védelmezve terül szét rajtunk. Isteni ajándékunk célja, hogy megmutassa szeretett és szerető gyermekek vagyunk, csak emlékeznünk kell önvalónkra. Érzed meg ma magadon ezt a csodás fénypalástot és viseld büszkén, isteni gyermekként.
Mikor hajlamos vagy alulértékelni magad, gondolj rá erre a „királyi/királynői” palástra, a benned lakozó fénylő szellemi lényre, és engedd, hogy megnyilvánuljon eme fenség általad!

Ültessük be lelkünk kertjét színes, illatos virágokkal és gyönyörködjünk benne! Ez a gyönyörűség vezesse minden lépésedet!

Áldással: Orsi

Pusztai Orsolya


Megjegyzés: 
Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, képeivel az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!


A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu/wedev-fomenu.php
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.com

Az űrlap aljaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.