2013. április 18., csütörtök

A magyar szent korona igazi rejtélye!
A magyar szent korona igazi rejtélye!A magyar szent korona NŐI KORONA - NagyBoldogAsszonyunk koronája,

akinek Szent István királyunk ajánlotta fel a koronát!


Józsa Judit alkotása


Magyarország a Szent Korona országa!

 

Földünk egyetlen Szent,- és Beavató koronája a magyar korona, vagyis ... 

a Szent Korona

értékrendje az egész Földre vonatkozik!

 

Vesztergám Miklós előadása, melyben elmondja nekünk a megoldást is!

 video: https://www.youtube.com/watch?v=j_C0bE3WV9g


A magyar szent korona NŐI KORONA I.
(2014. 09. 17.)

A szent korona NŐI korona, utal rá a nőnem jele is!

Mi a kapocs a mi Boldog (Ász) Asszonyunk, Istár, Eszter és Esztergom között?

Figyeljétek meg a Gellért hegyi sziklatemplom szobrát, és a mellén kirajzolódó szívet, amit a két egymáshoz érő galamb rajzol ki!

Az országalma és a szent korona is a nőnem jelét hordozza. A kört és a keresztet.

Azért van kettőskereszt az országalmán, amiért a szent koronán keresztpánt illetve kereszt található.

A kör 2 kereszttel az életadó Anyává vált szívkirálynő jele.

A szobor mellett a gyermek tartja az almát hisz ő az Anyakirálynő gyümölcse.

Az Anya- és szívkirálynő vele született joga(ara) az országalma, hiszen ő adott életet a gyermekének az almának.

Ekként a korona mérete is értelmet nyer. Hiszen női fejre tervezték!

A kételkedőknek azt üzenik az égiek, hogy tanulják meg a forráskódot és a magyar nyelvet használni!

KORONA
O-Ó-Ö-Ő
KÖRÖNA
KÖR ÖN=NŐ A vagyis A KÖR NŐ

A KÖR NŐ a teremtő női minőség, vagyis az ANYA!

A KÖR a TELJESSÉG vagyis a TEJESSÉG, az Anya Tejesség szimbóluma.

A KÖR a magyar kártyában a SZÍV!

A SZÍV KIRÁLY, aki NŐ!


Szívkirálynő!
Akit a magyarok Nagy Boldogasszonyként ismernek.

A MÉH-kas ANYA-MÉH KIRÁLYNŐJE,
A MELL-kas SZÍVKIRÁLYNŐJE.

A Szent Korona vagyis A Szent Kör Nő, az Anya-TE(L)JES teremtő Isten Anya, akit elárultak, ahogy Istárt is, akit Eszterré alacsonyítottak.

Ő a TE(L)JJEL s MÉZZEL folyó Kánaán mögött megbújó SZÍV-ANYA-MÉH KIRÁLYNŐ, aki azt üzeni, hogy újra éledt!

A Nő s ég Kora elkezdődött!
Vesszenek a hazugságok!


spiritEVE
A magyar szent korona NŐI KORONA II.


(2014. 09. 20.)


3 nappal ezelőtt közzétettem egy olyan információt, ami sokkal nagyobb jelentőségű, mint ahogy azt első ránézésre feltételezné az ember.

Az üzenet ugyanis nem csupán a magyar történelmet képes újraírni!

Nem hiszem, hanem tudom, hogy mire való a korona.

Honnan?
Onnan, hogy láttam álmomban működés közben.

A korona egy tudatmódosító SZERKEZET, amelynek a használatára hosszú ideje senki sem volt képes. Jobban mondva méltó.

Az emberiség a korona elárulását követően olyan tudati szintre süllyedt, hogy felfogni sem volt képes annak a súlyát, hogy mitől fosztotta meg magát.

Hosszú idő óta most tartunk ott ismét, hogy képesek vagyunk felfogni az Eleink által ránk hagyott spirituális örökségünk mérhetetlen bölcsességét.

Ismét tudunk az atomról, az atommagról, a megtermékenyített petesejt fejlődési szakaszairól.

S elérkeztünk oda, hogy a tudósok képesek voltak egy részecskegyorsító laboratóriumot felépíteni.

Mi köze az élet kialakulásának és a cerni részecskegyorsítónak a magyar szent koronához?

Az, hogy az egyre gyengülő hatalom birtokosai a korona megszerzése óta igyekeznek létrehozni azt a fényenergiát, amelyet a koronához rendelt személy képes csak generálni.

Annak, aki nem tudja mit keressen, fel se tűnik, hogy a korona szerkezeti vázát megtükrözve megkapjuk a MAGHASADÁS modelljét!

Annyi különbséggel, hogy a korona esetében a Királynő AGYA az ATOMMAG.

S az Ő teste körül képződik az élet virágaként ismert szimbólum több dimenziós hálós szerkezete.

A FÉNY frekvenciáján rezonáló részecskékké transzformálva ezáltal az emberi testet alkotó sejteket.

Hobby atomfizikusnak sem kell lenni ahhoz, hogy a koronára rápillantva észrevegyük az "utalást".

Csupán ki kell nyitni a szemünket!

Apránként mutatják meg nekem is a csodát, amelyet ÉLETnek nevezünk, apránként adom hát én is tovább.

Aki meri befogadni az üzenetet, az előtt kitárja kapuit az Élet. S ráébred, hogy sokkal többek vagyunk, mint hisszük.

Erre mondja valójában a MAG nyelv, hogy előttünk van az EGÉSZ  ÉG ÉSZ - ÉG(re) KÉSZ) ÉLET!


Áldás  spiriteve

SZENT KORONA 3. rész


(2014. 10. 09.)


Azok, akik nem olvasták az előző 2 részt, talán eztán kedvet kapnak.Egy chilei prekolumbián kabáttu, a Szent Korona, az alsópáhoki tál, egy magyarszombatfai tál, meg egy veleméri tetocserép Föld szójele és a nikolsburgi ábécé f Föld jeleA szavak értelmén kell a szó szoros értelmében ÁTRÁGNUNK magunkat, úgyhogy nem érdemes futólag átolvasni a következő sorokat.

A türelem rózsát terem.

Hatalmas közhely...

Viszont, aki végigolvassa ezt az üzenetet, (mivelhogy ez a szöveg egy üzenet részeként érkezett,) az megértheti, mi köze Csipke-RÓZSI-KÁNAK ehhez a mondáshoz, s lesz némi fogalma arról is, hogy Csipkerózsika mégis hogyan kapcsolódik a 
SZENT KORONÁHOZ?

Jó szórakozást kívánok!

Ma a "mesék" birodalmába utazunk.

A SZENT KORONA a szavak szintjén is egy beavatás!
Kezdjük az elemzést a KORONÁNÁL!

A KORONA szóban van 2 db úgymond kettős természetű betű.
Az "R" és az "N".

Az "R" külalakban nagyon hasonlít a "P" betűre. Okkal!
Az "N" pedig utalás az "NY" betűre.
Tehát R-P és N-NY.

Egyszerű behelyettesítés!
KORONA
KOPONYA

Ez az 1. szintje a forráskóddal olvasott szöveg értelmezésének.

A 2. szint a szavak értelmével foglalkozik!

Ha nem is tudja még elhinni az ember, hogy létezik a forráskód, és hogy azzal olvasva a mai magyar szavaink is megnyílnak, és elmesélik a történetüket, akkor a 2. szinten már elkezdi érezni, hogy itt bizony mégiscsak történik valami...

Az 1. szinten tehát eljutottunk oda, hogy a KORONA rámutatott a KOPONYÁRA.

A 2. szinten fel kell tennünk a kérdést!

Mi köze van az alap fogalomnak a forráskóddal átalakított fogalomhoz?

Tehát mi köze a KORONÁNAK a KOPONYÁHOZ?

Nem olyan nehéz a kérdés...
Hiszen a fejen, a KOPONYÁN viseli az uralkodó(NŐ a SZENT) KORONÁT.

A forráskódról azt kell tudni, hogy bizonyít. 
Minden szinten egyre tágabb értelemben mutatja meg a szavak közötti kapcsolatot, és a szavak önálló értelmét.

De van nekünk még egy szavunk, ami most már nem csak a KORONA szóhoz, de a KOPONYA szóhoz is kapcsolódik.

Már ha a forráskód valóban létezik, és nem csak hogy létezik, de még MŰKÖDIK IS, akkor a SZENT szónak további utalásokat kell tartalmaznia a KORONA és a KOPONYA működésére vonatkozólag!

A KORONA, amit a KOPONYÁN viselnek, SZENT!

Olvassuk hát el az 1-es szinten, hogy mit jelent a SZENT szó!

SZENT

Sok minden feltűnik a gyakorlott szemnek. Látszólag rövid a szó, ám annál gazdagabb tartalommal bír.

Benne van a SZÉN, az ÉN és az (IS)TEN szó is.
De mielőtt SZÉN-né égetne benünket a sok kavargó gondolat és megtükrözni kezdenénk a szavakat, koncentráljunk a lényegre.

A lényeg mindig a dolgok KÖZÉPPONTJA!

A mag nyelv a MAGRA vagyis a gyümölcs közepére mutat rá.
A dolgok velejére. AZ AGY VELEJÉRE.

Ami, mit ad Isten, hát megint csak kapcsolódik a KORONÁHOZ, amit a KOPONYÁN viselünk, hiszen a KOPONYA KÖZÉPPONTJA az bizony maga az AGY VELEJE, az AGYVELŐ.


De most figyeljük meg a SZENT szó velejét, vagyis közepét!
S-ZEN-T

Ott találjuk a ZEN szót!

Mai világunkban sokan találkoztak már vele. No nem a magyar hagyományok révén, hanem a ZEN buddhizmus kapcsán.Tibeti - buddhista yamataka mandala


Itt mondjuk kitérhetnék BUDDHA és BUDA kapcsolatára, de maradjunk a SZENT KORONÁNÁL, amit a KOPONYÁN viselünk, és aminek a KÖZÉPPONTJA az AGY VEL(EJE)Ő a ZEN helye!

Mert hát mi is a ZEN?

Van nekünk egy gyönyörű magyarként is ismert szavunk, a ZENE!

Szkeptikus kérdés, de sokan fel fogják tenni maguknak, hogy tényleg van köze a ZEN szónak a ZENE szóhoz?

VAN!

A ZENE szavunk azt jelenti ZEN ÉN.
Vagyis ÉN magam ZEN vagyok.
ÉN MAG-AM ZEN(E) V-AGY-OK.

Csupa-csupa mondanivalóban gazdag szó!
MAG-AM
MAG-OM
MAG-AUM
AM-AUM-OM

Aki nem ismeri a korona-csakra képét, annak új lehet, hogy az AM-AUM-OM hangok a korona-csakrában rezgő alaphangok.
Azok a hangok, amelyek egy egészséges szervezetben felcsendülnek. 

Ez egy frekvencia.

(Yoga óráról ismerős lehet egyeseknek pl. az om mani padme hum...)
A 4. hang nyitja a mennyek kapuját.
Szép történet ez is, és a legtöbben nem is gondolnák, hogy a KORONA-csakra azért hordja a KORONA szót magában, amiért a királyok fejére KORONÁT tettek.

Mert az AM-AUM-OM hangoknak nem csak hangja van, hanem frekvenciája, azaz sugárzása, tehát fénye!

Egyfajta glóriája...

Ne legyünk naivak!

Lehet, hogy nem tudjuk, mert nem emlékszünk arra, hogy kik vagyunk, DE az elődeink sokkal többet tudtak a világegyetem működéséről, mint mi ma.

Tegyük hát fel azt az egyszerű kérdést, mert eljött az ideje... hogy ugyan kinek, de annál is fontosabb, hogy MIÉRT jutott eszébe épp a KORONA mint eszköz megalkotása?

Miért néznek ki úgy a koronák, ahogyan, és tulajdonképpen a státuszon kívül mire is utalnak?

Ha felülnézetből nézzük akkor a legtöbb korona a napkorongot formázza. Miért is? Mert NAPKULTUSZ volt a világ legtöbb pontján?


Részben... Mert okkal volt napkultusz, s ez az ok nem abból fakadt, hogy a NAP éltető energia... 
Az emberiség Ősei ennél sokkal többet tudtak. 
Ezért is lett a szent korona más...

Térjünk vissza a ZENÉHEZ!

Ahhoz az állapothoz, amikor a KORONA-csakrában felcsendül az OM hang, s az ember KOPONYÁJÁBAN, azon belül is az AGY VELEJÉBEN megszólal a ZENE.

Az AGYBAN a ZEN-ÉN keresztül nyílik meg egy tudati kapu.

A csakrákat bemutató hagyományok szerint ott, pontosan ott, ahol a Szent Korona keresztpántjai metszik egymást található a TOBOZMIRIGY. 
A 3. szem szerve, ami a kisagyba vetíti ki a képeket.

S pontosan ezt a szervet, a TOBOZMIRIGYET jelölik az OM hang jelével. 
S milyen érdekes, hogy a KORONA CSAKRA jelében nem csak az OM hang képjele szerepel, ami NEM mellesleg részben egy 3-as számból áll!!!Nem... a képen találunk még valamit! Az OM hang képjele egy lótuszvirág közepében pihen. 

A lótuszvirágról pedig hamar eszünkbe jut a NAP-KORON(A)G ábrázolása.

Azért is tartalmazza a Szent Korona a ZEN szót, mert ha a T betűt is hozzá toldom észreveszek még valamit.

A ZENIT-et!

AZ I betű a forráskódban kiemelt szerepet tölt be.
Azt mondjuk Isten mindenhol ott van.
Ennek értelmében hozzátoldható az Istent jelölő "I" betű szavakhoz.

Mivel az S betű úgymond hullámtermészetű, kivehető a szavakból, amikor a szavakat fejtjük.

Tehát az "S" betű kivehető az "I" betű beilleszthető.

S mi kapunk egy ilyen nagy jelentőséggel bíró szót, amilyen a ZENIT!

Nézzük csak mit ír róla a WIKI.

(A Wikipédia, a sokszor semmitmondó jegyzeteivel azért olykor meglepően hasznosnak tud bizonyulni... már ha az ember tudja, hogy körülbelül mit is keres.)

"Zenit: egy földfelszíni pontba emelt függőlegesnek az éggömbbel való azon döféspontja, amely a horizont felett van. 
Az ellenkező irányú döféspont a nadír."


Ha a KORONA vázát vesszük alapul, akkor hamar feltűnik, hogy a ZENIT a KORONA KERESZTPÁNTJAINAK metszéspontja. 

A KOPONYÁNAK MINT KUPOLÁNAK a közepe. 
A TOBOZMIRIGY feletti pont.

Puszta véletlen igaz?

A SZENT szó következő olvasatait ajánlom mindenki szíves figyelmébe!

SZENT
SZE(N)T-TESZ
SZENT = TESZ ÉN
TESZ ÉN = TE ÉSZ ÉN = TESZ ZEN ÉSZ ÉN
TESZ ZENÉSZ ÉN
Tehát a SZENT Korona TESZ ZENÉSSZÉ ENGEM.

Vagyis a SZENT KORONA egy olyan szerkezet, ami a KOPONYÁRA helyezve, az AGYBAN, azon belül is a TOBOZMIRIGYBEN képes megszólaltatni az OM hangot. 
Amit a KORONA csakra jeléből ismerünk.
A korona csakra jeléből viszont azt is tudjuk, hogy annál az embernél, akinél ez a hang megszólal a feje körül megjelenik a LÓTUSZVIRÁG = A (NAP) KORONA!
Mivel MEGVILÁGOSODIK!
Napbaöltözött Nagyboldogasszonyunk


Tehát a szó legszorosabb értelmében fellángol a fejében a megértés FÉNYE!
folyt.köv.

©spiriteve

Schmidt Roland Hun

A Szent Korona felépítése:


Részei:

- Keresztpánt, tetején kereszttel
(kupola-égi uralom)

- Párta

- Abroncs (9 db csüngővel)
(földi uralom)

Fellelhető további nézetek a Szent Koronával kapcsolatban:

- Az ötvösmunka alapján feltehetően Kaukázusi, avar műhelyben készülhetett. ( Örmények?) (Csomor)
- A zománcképek és stílus alapján kopt egyiptomi.( Ludvig Rezső, Vörös Győző) A farasi leletek 1971-től állnak rendelkezésre és az elgondolkodtató elméletet Ludvig Rezső kutatásaiból ismerjük. Kibontani hosszadalmas, de képekben érdemes megnézni és elgondolkodni rajta.
A farasi katedrálist 1970.-ben lengyel régészek tárták fel. A templom alapkövét 707-ben tették le, és Remete Szent Pálról nevezték el. Egészen a 13. századig működött a templom.
A farasi falfreskókon az apostolok ábrázolási módja azonos a koronánk zománcképeinek ikonográfiájával.
Megjelenik a keresztpánt kiterített képe is.
Az egyik falfreskón teljes szépségében megjelenik az Istenszülő, „Theotokos" feliratú Mária kép, fején egy zárt, keresztpántos koronával (a Magyar Szent Koronával ? ), a korona tetején az egyenesen álló gömbös kereszttel.

Egyik sem zárja ki, így leszögezhetjük, hogy a koronánk kisázsiai eredete igen valószínűsíthető és a korai kereszténység idejére tehető. Korában alakzata, formája vagy maga a korona ismert és a legnagyobb szakrális hatalom jelképe.

- Érdekesek, de közvetlenül nem hozhatóak összefüggésbe a ghadamesi oázisban talált (Líbia )téglaleletek melyek mindegyikén besütve a Szent Koronához hasonló sziluett található. (Forrás: Rendek Róbert líbiai tanár) Az erődítmény K.e.2500–3000-ben épült, itt nem messze találta Almássy László a barlangrajzokat, búvárok stb.)

A keresztpánt zománcképei

( 8 db.+1 db = 9 db)

Az apostolok legtöbbje „pogány” Galileiából származott, mely északi tája Palesztinának és lakóit a zsidók lenézték.

Középen (legfelül, földi avatatlanok számára egykor nem látható helyen) a Mindenható és körülötte a hozzá legközelebb álló Péter, Jakab, János található. Ők a teológiai alapok lefektetői, a Jeruzsálemi zsinat létrehozói. Jézus őket engedte be Jarius házába, amikor feltámasztotta annak lányát és csak őket vette maga mellé a getsemáni kertjében letartóztatása estéjén , továbbá ők voltak közvetlenül tanúi a hegyen Jézus megdicsőülésénél.( Pál pedig a damaszkuszi úton)

Kijelenthetjük tehát, hogy a keresztpánt felső sorában lévő apostolképek azokat ábrázolják akik közvetlenül látták Jézus megdicsőülését !

A keresztpánton lévő 7 apostol (Pál kivételével) számára jelent meg harmadszor a tanítványok közül (3 a magyar igazság), amikor azok a galileai tengernél Genezáret tavánál (ma Kineret tó) halásztak. (János 21)

Az alsó sorban lévő apostolok pedig azokon a területeken térítettek ahol a honfoglaló magyarok elődei éltek.

A latin betűk a hatalom, görög betűk a bölcsesség miatt együttesen vannak jelen ( Honorius Augustodunensist XII. sz. szerzetes írása szerint ), mint ma is a magasabb szintű egyházi szertartásoknál. (pl. papszentelés)
A világ különböző egyházi helyein megfigyelhető ez ma is pl. Palermó: Montreale katedrális szentélye, wieselburgi Szent Ulrich Ottó féle oktogonja, Cefalu székesegyház, stb.

Az akadémiai kutatásban azt a felfogást vallották és vallják, hogy a Szent Korona két, eredetileg össze nem tartozó részből lett utólag összeépítve.
Ezt a korona latin és görög felirataira alapozzák. Ez által szerintük, nemzeti ereklyénk, egy latin és egy görög koronából áll.
Elméletüket még Révay Péter koronaőr (Túrócz megyei református főispán) 1613-ban írt beszámolója sem „ingatja meg”, amikor is a korona egységes rendszeréről és az azon látható Szűz Mária képről ír.
Révay, mint koronaőr, közelről láthatta a koronát.
Ma viszont az Istenanya helyén Dukász Mihály képe van.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a koronaőr munkájában szól bizánci császárokról és királyokról is.
De nem nevezi néven őket.
A latinos műveltségű koronaőr, feltehetőleg az abroncs görög feliratú képeit véli uralkodóknak, hol ott azok szentek és angyalok képei.
Tény az is, hogy néhány megfigyelése pontatlan, de minden valószínűség szerint az Istenszülőt pontosan felismerte. Ha pedig igazat ír a koronaőr, márpedig miért hazudna, akkor a bizánci uralkodók képei 1613 után kerültek a koronára. Ezzel viszont megdől az Árpádok vagy utódaik alatti koronaegyesítés elmélete. (A Szent Korona eredeti történelmi dokumentumai - a koronairatok, annak 1849-es elásása során a földben elrothadtak.)

A képek kialakítása rekeszzománc.

A pánt vége forrasztott dróttal van lezárva (bordöur vonal) , ami azt jelenti, hogy soha senki nem akart oda több apostolképet felszerelni, mint 8 db-ot. Az így készült eredetileg.

Pantokrator zománcképe

A korona tetején található a teremtő Atya Isten. Az egész világon uralkodó Krisztus a kereszt alatt királyként, dicsőségben, trónuson (Pantokratorként)
Két oldalán ciprusfák (életfa a magyar népművészet visszatérő eleme, a meg nem született lelkek szoktak rajta lenni madáralakban), a nap és a hold találhatóak. Kezében az élet könyve. Paradicsomi kép.
A Boldogasszony jelképe a hold, a férfi Istenség jele a nap és a kettő az elválaszthatatlan egység. (a csángóknál még él az Istenanya Istenapa kifejezés).
Mai értelemben a Szűzanya és a Fiúisten (Jézus) jelképei.
Pantokrátor / mindenható; az ikonográfiában a Mindenség urának királyi jelvényeivel trónon ülő Teremtőt jelöli)
A kinövő kereszt is életfa motívumként tekinthető.A 9-es szám a Gyermek száma mivel a 9-es a földi testetöltés száma...


Kérlek olvassátok el a rovás jelek szerint csak balról jobb olvasási irányban mi van Jézus feje mellé írva a Szent Korona ábrázolásán ! (Olvasható "Tükör által "is rovás menetirányban jobbról balra...)

Régiesen illetve jelenleg dialektusként eképpen is ismeretes :

"Szó-Bó"..tehát "Szóból"...a"Szó" az "Ige" ,tehát Igéből van ...
további észrevételem,ha valaki az "Ó"-t "N"-nek tekinti akkor az "SZ,N,B,N" keretrendszer magánhangzókkal feltöltve "SZeNBeN" ha az első "N" betű hangalaki változójaként felcseréljük az "M" mássalhangzóval akkor a "SzeMBen" szót kapjuk..."A szem a lélek tükre..." de ha felbontjuk a "SzeM" illetve a "BeN" szót olvashatjuk...a SzeM adott (a lélek tükre) viszont a "BeN" szó jelentése a héberben a "Fiú",ha viszont a SZeN-ből az "SZ" hangalaki megfelelőjeként a "Z"-t alkalmazzuk akkor a "ZeN" elnevezést olvashatjuk! A "zen" ág önmagát a Buddha/Buda Szív Iskolának nevezi, és leszármazását egészen Buddháig vezeti vissza róla viszont tudjuk,hogy Scytianos a Szkíta bölcs tanította!!A sztoikusok Logosznak, azaz Szónak nevezték a világot irányító értelmet.Az Ige görögül: Logosz...

Számosságot is fel lehet fedezni a rovás jelekben az "SZ" lehet 1 is illetve az "X" 10 ha a rovás "eN"-eket hozzáolvassuk...akkor az "eGY-éN" illetve ha a számokat személyesítem akkor a 10 a "Mi",tehát a "Mi-éN" azaz "Menny" szót kapjuk...

"Milyen helyzetben van Jézus a Szent Koronán hozzánk képest?

"SZeMBeN" Ő a-Kí a tükör,amiben önmagunkat kellene felfedeznünk a-Kí-t a "ZeN-BeN"azaz "révületben"(elcsendesülésben/meditációban) tudunk meglelni ...mert Mi,minden-Kí az Embernek fiai vagyunk...

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Ő kezdetben az Istennél volt.
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.
Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról,
és hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie.
Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
Az Ige testté lett, közöttünk lakott...."

mert "Szóbó" volt...

Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20)
.... mert a szeretet/Szer-elem(lélek) által vezérelt szó(Szellem) teremtő...nem kell több mint jó szó ahhoz,hogy vendégetek legyen a megváltó a-khi az Ige és így a teremtő Szentlélek hullámzása köztetek!

Ui: Jézus az Embernek fia,mit mutat az ábrázoláson az ujjaival?

Én vagyok az Út(Szellem/Szellemi út(ATYA) az Igazság(Lélek/ÉDESANYA) és az Élet(Szer-elem/GYERMEK)...

Gyűrűsujj:Nap(Szellem) ,Hüvelykujj:Vénusz-Szerelem/Fa/Élet elem,a két ujja között "Igaz"gyöngy a Lélek...mely a Fiút és az Atyát összeköti...tehát a Lélek ami az Él,Élek,Lelek, fordított olvasási irányban Kel,Kel-él....mit mondott Jézus Lázárnak?

"Kelj fel és járj!"

Jézus a mindenkori Ember fia:

"Jó-Szusz" a "Szusz/Szuszék" a "lélekzés" tehát az emberi lélek pulzálása(Ki-Be amit lehet "KA-BA" irányba is mozdítani a magánhangzók változtatásával amit a Magyar nyelv szabályai szerint megtehetünk! Kaba elnevezés egy általunk ismert kis termetű sólyomfajta a hagyományunkban Atilla fiaként Csaba-ként is ismerős lehet.. )....ha Jó,akkor teremtő..

Plussz érdekesség,az iszlám hagyományban a "Kába", a muszlimok számára előírt haddzs (zarándoklat) célpontja, az iszlám legfőbb szentélye. A Kába délkeleti sarkában, körülbelül másfél méter magasan van beépítve a szentély „alapköve”, a Fekete kő.
Tovább megyek a zsidó hagyományban is tisztelet övezi Csabát:

"Chábád – A „chochmá” (=”bölcsesség”), „bíná” (=”értelem”) és a dáát (=”tudás”) szavak összevonásából álló betűszó, a chászidizmus lubavicsi ágának neve.

Népdal analógia azt bizonyítandó,hogy az embert régen "Szó"-ként is nevezték:

https://www.youtube.com/watch?v=2itFlFi-ILw

Dalszöveg:

[Haragszom az olyan szóra, …]

Női ének:
Haragszom az olyan szóra,
Ki a leányt úgy meg szólja,
Mert a leány tubarózsa,
Kétszer virít ki egy nyomra..

Haragszom az olyan szóra,
Ki az asszonyt úgy meg szólja,
Mert az asszony pergő rokka,
Pereg hamar a-ki hallja.

Férfi ének:
Haragszom az olyan szóra,
Ki a legényt úgy meg szólja,
Mert a legény aranycsillag,
Aranygarádicson ballag.

Ki haragszik az meg békül,
Hanem békül majd meg kékül,
Nézz reám szép tubarózsa,
A Harag meg a pokolba...

-Magyar népdal-


A Szentlélek Áldása szálljon reátok kedves Testvéreim!☩💗☧💗☨(Sajátkezűleg) -Solymár-A Szent Korona összehasonlítása a Föld más uralkodói koronáival.
Világunk kultúráinak szent jelképrendszerei a Korona szimbolikáján keresztül!

 KÖRKERESZT – ADVENTI KOSZORÚ

A kör = Boldogasszony ölelése

A kereszt = Ige

Ölelés - Ige - Isten

Az emberiség legősibb jelképe a körbe rajzolt kereszt, a Körkereszt.


A kör a teljesség jelképe, a fent az Égi, a lent a Földi világ jelzője.
A jobb oldal a sugárzó, Teremtő Férfi, a baloldal a teremtést befogadó, Teremtő  Női minőség.
A kör középpontjában, a végletektől egyformán távol, a fent-lent, jobbra-balra arányokat kiegyensúlyozva az Isten áll.

A középpont jelen van végig az életünkben.

Az adventi koszorú Németországból érkezett hozzánk, de ennek is van magyar hagyománya.
Eredetileg fűzből, galagonya vagy akácfából készítették és a kört egyenlő négy részre osztották fel 4 – 4 vesszővel, így egy kör - kereszt jött létre.


A körkereszt ősi szimbólum, az ősi magyar kerszténység alapja.

A körkereszt metszéspontjaira helyezték a 4 egyszínű méhviasz gyertyát (, mert a méhecske szűz teremtmény, a méz Jézus jóságát közvetíti), mely a négy elemet (tűz, víz, levegő, föld) szimbolizálták.

A körberakott fenyőágak, az óramutató járásával megegyező irányba néztek.

Középre csipkebogyó került.


Ezt a tudást kell őriznünk, gyakorolnunk, nem pedig a tőlünk idegent.

A szív a két kamrával és a két pitvarral is körkereszt.

A Szent Koronánk is körkereszt.


Molnár V. József előadása az adventi koszorúról:
SZENT KORONÁNK KERESZTJE EGYENES!

....hiszen a gerincünk is egyenes!A Szent Korona első hiteles ábrázolásaSzent koronánk Ég s Föld-el hoz Egységbe!


Megtört gerinccel, ferde kereszttel ez nem megy!

cikk:

- Miért ferde a kereszt a koronán?


Egyenes a kereszt a koronánkon!

(Kozsdi Tamás közszereplő, író) 


MEYTENS - MÁRIA KÉPE - Martin van Meytens volt Mária Teréria udvari festője:
"Az a jó benne hogy sok festményt készített a hazánkból évszázadok alatt "oda vitt" kincsek tömegeiről, így a "parlamenti" koronáról is, köztük egy olyat is amelyen MÉG rajta van a Szűz Anya a kis Jézussal. 
Ebből 1780 után hirtelen egy bizánci császár zománca lett rágányolva, de Meytens itt még mást festett. 
Ez a kép Magyarországon ismeretlen, hiszen még a Budai Várban és a Sándor Palotában lévő Meytens képek is át vannak festve - az épp aktuális politikai igény szerint. 
A többi festmény a neten elérhető, a Szűz Anyás csak ebben a Meytens albumból ismerhető meg. 
Szeretettel a Korona rajongóknak." - Kozsdi Tamás

Révay Péter báró, túróci főispán - KoronaŐr rajza a koronáról felül és az 1790-es hivatalos vizsgálat alapján készített ábrázolás alul:
A szent korona megérkezése Budára  1790 február 21.:A Magyar Szent Korona feltételezett eredeti állapot, és a szent képek feltételezett elhelyezkedése.

A Szentlélek jelképe, a tulipán Szűz Mária képének foglalatára (hátul) volt fölerősítve, amelyet Izabella királyné tört le, mielőtt a Szent Koronát átadta Habsburg Ferdinándnak. 

(Csomor Lajos)

NAGY KÁROLY koronázása

"Nagy Károly 800 karácsony napján történt koronázásakor használt korona a mi Szent Koronánk volt?"

(Dr. Balogh Sándor)


(Forrás:  Dr. Balogh Sándor - A Szent Korona és a magyar küldetés: http://www.magtudin.org/BS%20A%20szent%20korona.htm)

A lánccal megkötözött, és derekában megtört ferde keresztű koronánk, a "felújított" Margit hídon!
A sátáni őrzővel:

A levert lánccal:


A KERESZT EGYENES

Az utóbbi időkben egyre többen foglalkoznak a koronakutatással, azaz próbálják megfejteni a Szent Koronánk rejtélyét. Azzal ugyanis szinte mindenki egyetért, hogy valami titokzatosság bizony erősen körüllengi „őszentségét”.

Elméletek


A Szent Korona történetével kapcsolatban két fő vonalra oszthatók a vélemények. Az egyik csoport szerint István királyt nem ezzel a koronával koronázták meg, azaz az államalapításnak sincs hozzá semmi köze. Ezen elmélet szerint a korona két fő részből áll, egy latin részből (lévén, hogy latin nyelvű feliratok vannak rajta), amit nem tudják, hogy ki és mikor készíttetett, valamint egy görög részből (görög nyelvű feliratokkal), amelyet VII. Dukász Mihály bizánci császár adományozott I. Gézának. S mivel Dukász Mihály az 1070-es években uralkodott, így István király sem viselhette azt.

A másik csoport véleménye szerint azonban eleve ezt a koronát küldte II. Szilveszter pápa István koronázásához. Általában a köznapi életben is erre a koronára mondják, hogy Szent István koronája. Az eredeti koronán azonban valószínűleg nem ugyanazok a zománcképek szerepeltek, mint ma, néhányat azóta kicseréltek. Révai Péter koronaőr állítása szerint a Korona hátulján - a mai Dukász kép helyén - eredetileg egy Mária kép volt. Pap Gábor elemzése szerint pedig Konstantin helyén Atilla, ugyanakkor Géza helyén Buda képe kellett hogy álljon. Mivel tehát a Dukász kép később került a koronára, az eredetileg sokkal hamarabb is elkészülhetett, s Istvánt is megkoronázhatták vele.

Mint látható, a kétféle elmélet szöges ellentéte egymásnak. Márpedig mi van, ha mindenkinek igaza van, az egyik tábornak IS, meg a másik tábornak IS. Hiszen minden elmélet kialakulásához kell, hogy annak legyen valamilyen alapja.


A Magyar Szent Korona ábrázolása a Fugger-Krónikában

Az 1555-ben keletkezett Fugger-krónikában (balra) a korona keresztje egyenes, miként ezen az 1623-ban keletkezett metszeten (jobbra) is


Először azonban tekintsük végig, hogy a legnevesebb koronaszakértők vizsgálata milyen fontos részleteket tárt már fel.
A magyarok koronája minden jegyében közép-ázsiai jegyeket mutat. Ezt igazolta Csomor Lajos igen összetett, kormeghatározó összehasonlító, néprajzi, művészettörténeti, mitológiai, ötvöstechnikai elemzése is. Ennek során megállapította, hogy a korona nem lehet sem bizánci, sem dél-, nyugat-, vagy észak-európai készítésű. A zománcképeken használt technika miatt nagy biztonsággal állítható, hogy a korona csak kaukázusi ötvösműhelyben készülhetett. Ha ez így van, akkor vajon kinek a számára készült és hogyan került a magyarokhoz?

Pap Gábor kiváló kutatónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a Szent Koronának nagyon fontos képi programja van, ami a tárgy teljes egészére kiterjed. Ez a tény a kutatókat arra engedi következtetni, hogy semmiképp sem készülhetett két különálló koronából. De vajon ki és mikor tervezte meg ezt a képi programot?

Csomor állítása szerint a Szent Korona előbb hun, majd avar tulajdonban volt, később a Frank Birodalomba került. Nagy Károlyék hadjáratai során tonnaszámra hordták ki az avaroktól elrabolt aranyat, s a kutatások szerint a magyar korona is közöttük volt. Valószínűleg ezzel koronázták meg aztán Nagy Károlyt is, aki annyira ragaszkodott ehhez az ereklyéhez, hogy halála után is azzal együtt temették el. III. Ottó német-római császár szabadította ki a föld alól, s ő vitette el Rómába II. Szilveszter pápának, aki majdan Istvánnak adta azt. De vajon miért adta a pápa a magyaroknak a koronát, holott a lengyelek már korábban szintén bejelentették ugyanezen irányú igényüket?

1038. augusztusában István király az országot a Szent Korona képében Szűz Máriának ajánlotta fel. Ez egy Ég és Föld között megkötött szerződés, amely értelmében a Kárpát- medence a korona tulajdonává vált. Részben ez a szerződés magyarázza a korona szentségét is. De valószínűleg valami többről lehet szó, hiszen a szent jelzőt semmire sem szokták ok nélkül ráragasztani. Márpedig a magyar korona mindig is szent volt, már azelőtt is, hogy a pápa megáldotta volna. Sőt, a pápa abszolút nem is diszponál a korona szentsége fölött. Felvetődik a kérdés, hogy akkor vajon mi adja a magyar korona szentségét?A Szent Korona a II. világháború végén az amerikaiak kezébe került, s majd csak 1978-ban szolgáltatták vissza nemzetünknek. Sajnos sokáig csak múzeumi tárgyként mutogatták, míg végül a jelenlegi helyére, a Parlamentbe nem került. Holott a közjogban a magyar korona – a világon teljesen egyedülálló módon – sohasem számított tárgynak, sokkal inkább élő minőségnek, közjogi méltóságnak. Míg más országokban az uralkodóknak választottak koronát, addig nálunk mindig fordítva történt, a korona választott magának királyt. De vajon mi lehet az oka, hogy Magyarországon minden jog a Szent Koronához, mint személyhez kapcsolódik?

Szintén Pap Gábor mutat rá arra is, hogy a koronáknak többféle csoportja van. Vannak un. házi koronák, melyeket akár hétköznap is a fejükre tehettek az uralkodók, vannak országló koronák, melyeket csak ünnepnapokon volt szokás hordani, illetve van egy harmadik csoport, a beavató korona, amelyből azonban a legújabb történelemből csak egyet ismerünk, a magyar Szent Koronát. Ezt a típust csak egyetlen egyszer használhatta a király, s miután a beavató szertartás véget ért, a koronát el is zárták egészen a következő koronázásig. Márpedig ha a Szent Korona ilyen beavató korona, vajon az ereklye milyen tulajdonsága, összetevője eredményezi ezt a képességét? Továbbá honnan, kitől és milyen módon kaphat beavatást az ereklye viselője?


Osztyák-szamojéd (szölkup) sámán agancsos vaskoronája és a Magyar Szent Korona 

Az ősi rovósámánjaink által írt feljegyzésekben - az Arvisurákban - többen is említést tesznek a Szent Korona eredetére vonatkozóan. 
Ezen feljegyzések szerint a ma is ismert ereklyénk három különböző korona igen gondosan megtervezett és kivitelezett össze­dolgozásával készült, és éppen ebből ered a hármassága, ugyanakkor egyik rejtélye is.  
Az első és egyben legrégebbi az aranykeresztes, oldalfüggős, drágakövekkel telerakott, tömör arany Uruki sámánkorona, amely az ős­magyar, feltétel nélküli szeretet vallását képviseli. Ez jelenti a leges-legnagyobb értéket, hiszen annak idején ezt maga Gilgames készíttette (a feljegyzések szerint Gilgames Kr.e. 3578-ban született). Ám az iszlám erőszakos hittérítése és nyomása miatt, jogutódként, az Álmos- és Lebéd-házi fejedelmeknek ajándékozták, s később számos történelmi személyünket koronáztak meg vele.  
Másik a Dukász Mihálytól kapott zománcképes korona, amely a Bizánci egyházat képviseli, s  
a har­ma­­­dik a pápától kapott liliomos aranykorona, ami értelemsze­rű­­­­en a Római egyházat kép­vi­se­li. 
Azzal a céllal dolgozták össze eggyé, hogy ily módon is hirdessék: hazánkban minden vallásnak békésen meg kell férnie egymás mellett! Hiszen Isten csak egy van, és egyik vallás sem közösítheti ki a maga számára. Ez egykor köztudott volt az Ős-Magyar Egyház tagjai között, épp ezért fogadtak maguk közé bárkit, fajától, nemétől és vallásától függetlenül.


A Gilgames-korona


Első királyunk, István idején még nem volt meg ez a hármas koronánk. Létezett azonban az a tömör arany, sok-sok drágakővel díszített uruki korona, melyet a Nimród-Gilgames-Árpád vérvonalbeli fejedelmek koronázásához mindig is használtak.
Az ősi feljegyzések megemlítik, hogy miután Jézus Harapi Birodalmából, az indus-völgyi tanulmányútjáról visszatért, utána beavatott fejedelemként Nippurban Krisztussá, Urukban pedig királlyá koronázták, mégpedig ezzel a bizonyos uruki zikkuratban őrzött Gilgames koronával.

Érdekes adalékokkal szolgál az Arvisura a Gilgames-korona kapcsán Romulus és Rémus történetéhez is. Eszerint Romulust a görögök elleni győzelmét követően az uruki hagyományok szerint ezzel a koronával királlyá koronázták, mivel az etruszkok tisztában voltak vele, hogy Romulus és Rémus széki-hun származásúak, s hogy Nimród családjának Gilgames-ágából származnak. Így lett Romulus Róma első királya, Rémus pedig a helyettese. Kr. e. 753. július 1-jén vezették be a királyságot, s ezután még 6 etruszk királyt válasz­tottak és koronáztak meg ezzel az ereklyével.
De még számos más, neves történelmi személy is ettől a koronától kapott beavatást. Amikor a hunok az ellenálló itáliai városokat 452-ben földig lerombolták, a hadi­sarcot vállalóknak és az etruszk városoknak megkegyelmeztek. A rasna-szövetségbeli etruszk vitézek Atilláék mellé álltak és olyan hatalmas hadsereg szerveződött, hogy Róma népe megdermedt a látványától. „Mikor a város közelébe értek, a hadjárat következő napján az úzok kerültek napos szolgálatba. Mivel Éciusz ekkor is megfutamodott, az Alba-hegység síkul és oskus lova­sai ellepték a veji Szent-ligeteket. Magukkal hozták Gilgames koronáját és az Arnó-nemzetség Atillát az eljövendő “Világ-Urává” koronázta”.István király koronázása

István király idején tehát még csak a Gilgames-korona volt meg, illetve ekkor került a magyarokhoz az a liliomos aranykorona, amelyet úgymond a pápa küldött Istvánnak. Erről a koronáról azonban nem árt tudni, hogy az valójában a rokon Rasna Szövetség tulajdona volt. Hogy ez mit is jelent pontosan, a következőket kell tisztán látnunk:
Kr.e. 1700 körül, a Fekete-tenger északi részéről Rasna avar fejedelem vezetésével 12 törzs érkezett Erdélyen és az Eszter (Ister) félszigeten keresztül az „Apó” síkságra, a későbbi Pó folyóhoz. Később, Kr.e. 1480-1465 között Arnó avar vezér vezetésével újabb 12 család érkezett ide, és együttesen alapították meg a Rasna Szövetséget, amely Kr.e. 1145 után élte a fénykorát. Az etruszkok oly nagyot alkottak a bronzgyártás, szobrászat és festészet terén, mint addig még egyik nép sem. Ennek is köszönhető, hogy Rómától Kr.e. 88-ban állampolgári jogot kaptak.
Ennek a szövetségnek a tulajdonát képezte tehát a liliomos aranykorona, amit később Fekete-Arnó családja a pápaságnak adományozott. Ezt kifejezetten azzal a céllal őrizgették, hogy ha egyszer a Jász-síkságon királlyá akarnak koronázni valakit, akkor a szertartást ezzel a rejtegetett avar lugal-koronával lehessen elvégezni. Géza fejedelem idején a Budavári Beavatott Központ azt a parancsot adta Turu-Domonkosnak (későbbi nevén Domonkos érseknek), hogy egyházi továbbképzés céljából menjen el Rómába. Ott ismerkedett meg egy Béla nevezetű férfival, aki a Vatikán könyvtárosa, s egyben az avar nemzetiség kanonokja volt. Az ő segítségével tettek lépéseket ahhoz, hogy Vajk-István részére a pápai királyi koronát elnyerjék. II. Szilveszter pápától ehhez ígéretet is kaptak. Ugyanakkor a lengyelek is jelentkeztek királyi koronáért.

Még mielőtt a pápa koronát küldött volna Magyarországra, Istvánt 1000. augusztus 20-án magyar királlyá koronázták az Uruki aranykoronával. A koronázás másnapján Domonkos érsek visszaindult Rómába, hogy II. Szilveszter kíséretében részt vehessenek a Ravennában tartandó zsinaton. Magukkal vitték a Gilgames-koronát is, amelyet II. Szilveszter ott megáldott. Mivel II. Szilveszter is beavatott volt, szinte megdermedt a sok drágakővel ékesített színarany korona kisugárzásától. Ez az uruki korona telepatikus parancsa irányította II. Szilvesztert döntése meghozatalában, mely döntés szerint a liliomos korona Esztergomba került, s nem Lengyelországba.

Miután megkaptuk a liliomos koronát, 1001. augusztus 20-án Istvánt ismét megkoronázták, immár a pápától hozott koronával. Igen figyelemreméltó az a szertartási leírás, amit az Arvisurákban feljegyeztek István keresztény királlyá történő koronázásáról.
„Ekkor ráadták Istvánra az apostoli pántokkal ellátott palástot… Utána István beült az Ordoszból hozott aranyozott királyi székbe és Domonkos a fejére tette az Úr városbéli, majd föléje a liliomos királyi koronát.”

Mint az a fenti idézetből kiderül, valamilyen okból kifolyólag a liliomos korona valamivel bővebb volt a másiknál, talán éppen azért, hogy a két koronát egymásra lehessen illeszteni. De mindenképpen fontos lehetett, hogy az uruki korona ekkor is a király fejére kerüljön, hiszen anélkül nem valósulhatott volna meg a második beavatási szertartás. Ezek után el lehet gondolkodni azon, hogy Istvánnak milyen nagy volumenű feladatot kellett véghezvinnie, hogy két ilyen beavatásra is szüksége volt. (De mint látni fogjuk I. Lászlónak szintén.)

A hármas korona elkészítése


Amikor Géza 1077. április 25-én elhunyt, László kiskirály nem akarta magát megkoronáztatni, illetve a fejébe vette, hogy csak akkor koronáztatja meg magát, ha Salamon király már nem él. De a tizedesek intézménye 1077. május 1-én az uruki Gilgames-koronával királlyá koronázta. Ekkor döntötték el a hármas királyi koronának az összeszerelését, amellyel Dajka beavatott aranyművest bízták meg. Dajka ekkor Magyarka Beavatott Központban tevékenykedett. Magyarka körülbelül a mai Tbiliszi területén volt, azaz a Kaukázus vidékén. Ez a leírás pedig tökéletesen fedi Csomor Lajos állítását a korona keletkezési helyét illetően.

„A Dukász Mihály által küldött bizánci koronát volt ideje Dajka beavatott aranyművesnek a beszélő köveink gondos elrendezésével a Fekete-Arnó által Rómából és Firenze városából elhozott koronával, a Gilgames pántokkal és az Ibos-csillagra (Kr. e. 3970-ben) néző beavatott kereszttel összeszerelni. A Korona drágakövei közé Dajka beavatott azért rejtette el a beszélő, gondolatrezgésre hajlamos kövecskéket, hogy azok a 24 Hun Törzsszövetség beavatottjainak gondolatrezgéseit átadják”.

Mint az a fenti idézetből is kitűnik, Dajka sámán és aranyművesei nagyon aprólékos és precíz tervezés után készítették el az ereklyét. Azaz valószínűleg ő volt annak a képi programnak a megalkotója, mely programot Pap Gábor művészettörténész olyan kiválóan felfedett.

István-Vajk és Imre hercegek szentté avatása után László királyunk immár hajlandó volt magát az új Szent Koronával megkoronáztatni, miután Salamon Pólában vízbe fúlt. Így került sor 1087-ben a jelenlegi Szent-Koronánk használatára, mivel László királyunkat a nemesi rendek is királlyá koronázták vele.

„Kálmán király a KÁLL-tanácsban elfogadta a „Koronaelméletet”, ami szerint: a Föld, Életjog, Termés, Bölcsesség és Béke biztosítéka a mi hármas koronánk, amely Gilgames abroncspántos, a római Fekete-Arnó féle és a bizánci koronából lett összeállítva”.
Mindezeket figyelembe véve világossá válhat, hogy miért is van némi igazság alapja mindkét elméletnek a korona eredetére vonatkozóan. Hiszen akik tagadják azt, hogy a Szent Koronánkkal koronázták volna meg Istvánt, valóban igazuk lehet annyiban, hogy akkor még nem volt meg a jelenlegi formájában. Akik viszont ennek fordítottját állítják, szintén jogosan teszik azt, hiszen ha még nem is volt egybeötvözve, de külön-külön mégiscsak az István fejére került mind a Gilgames korona, mind a liliomos etruszk korona is. Márpedig az egész ceremónia lényege a beavatásban rejlik, azt pedig István így is megkapta.
Azért így is marad még néhány nyitott kérdés, hiszen a Szent Korona képei közül valószínűleg valóban kicseréltek néhányat. Márpedig ha ezt valaki tudatosan tette, akkor annak nem volt más célja, mint hogy azt a bizonyos képi programot megváltoztassa, s vele együtt talán az egész magyar nemzet sorsát is. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez vajon kinek állt érdekében, s hogy tehetünk-e ellene valamit?
Másik dolog, hogy a feljegyzések szerint a Gilgames koronából – a szent köveket leszámítva – csak kevés aranyrészt használtak fel a beavatott aranyművesek. Olyannyira, hogy a „maradék” koronát még a későbbiekben is használták kisfejedelmek megkoronázására. Vajon hol van most ez a bizonyos maradék Gilgames-korona, s nem lehet-e még fontos szerepe, ha egyszer majd előkerül?

A beszélő kövek


Azonban az igazi rejtély a koronánkat illetőn – és amitől valóban egyedülálló az egész Földön – az az, hogy beleépítettek 12 úgynevezett „beszélő, gondolatrezgésre hajlamos követ”. Ezek a kövek a Szíriusz-rendszerből, Arvisura-Anyahita hozományaként kerültek Ataiszra, Kr. e. 8508-ban.
„Ataisz süllyedésekor, a nagy földindulás, tengerháborgás, égszakadás alkalmával csak azok a hajók menekültek meg, amelyeken Joli-Tórem boglárjai voltak elrejtve”.
Azaz mind a tizenkét követ kimenekítették a süllyedő szigetről, s azok mind valamely ataiszi gyarmatbirodalomra kerültek.

Az első kő - Kr. e. 4040-ben Agabához került Ordoszba (mai Kína északi része, Baoto), aki újjászervezte a 24 Hun Törzsszövetséget.
„Az agabák Ataisz pusztulásakor a mai Kína keleti részén értek partot, s telepedtek meg. Mikor a kinajok nyomása miatt veszélyessé vált a helyzet, Agaba lánya, Ibolya a titkok szentélyében a beszélő bogláron keresztül Joli-Tóremhez fordult, hogy mitévők legyenek. Ekkor a bogláros menyasszonyi fejdísz megszólalt: Rakjatok meg három hajót mindenfélével és menjetek el Ordoszba, ahol békesség és boldogság vár rátok!"
Agaba legkisebb lánya, Piroska örökölte édesanyjától az Ataiszból származó bogláros fejdíszt, melynek legékesebb köve minden almafavirágzáskor – mikoris az esküvőket tartották – beszélni kezdett és elmondta, hogy holdtöltéig mit hoz a jövő. Ezt a beszédet azonban csak a menyasszony és a vőlegény hallhatták. Máskor mindig őriznie kellett valakinek. A beszélő bogláros fejdísz a 24 Hun Törzsszövetség egyik törzséhez, az úzokhoz került. Minden negyedik évben egy kegyhelyet kellett építeniük, mert ha nem kerül minden negyedik évben új helyre a boglár, akkor elveszti a beszélő képességét s így megszűnik az összeköttetés a bolygó szelleme és az emberek között. Ezt mindig nagy titokban tartották, és még fegyveresen is őrizték. Agaba fősámán szintén a bogláros fejdíszhez fordult, ha valamiben fontos döntést kellett hoznia.A második kő - Bogács kalandozásakor került Kuszkó Birodalmából (mai Peru területéről, Cuscoból) az ordoszi Beavatott Központba Kr. e. 1695-ben.
„Amikor Csaba Kr. e. 1695-ben rokonlátogatást tett az indijóknál, visszatértükkor Lia fejedelmi leány is velük tartott. Az apja ekkor úgy határozott, hogy a leányával elküldi Ordoszba Joli-Tórem kövének mását, hadd éltesse ez is a két nép összetartozásának tudatát. Ordoszban nagyon megörültek a második beszélő boglárnak. Mivel a Csaba féle elődök hajóútjai közben több beszélő kő került a 24 Hun Törzsszövetség birtokába, ennek cseréje Hétváros Nagyszaláján történt.”

A harmadik, negyedik, ötödik kő - Gilgames ajándéka volt Aranka, Erzsébet és Mari úz származású leányoknak, akik a kérésére a legtöbb fiút szülték neki.
„A legnagyobb erejű gondolatrezgés követ Gilgames örökölte a vitézségéért Árpád kőfaragó fejedelem révén. Gilgames ezt a fején hordta egy tündöklő hármas koronába építve Az Özönvizek után Gilgames király sok beszélő követ adományozott az ordoszi uralkodóházak részére”.

A hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik köveket - amelyek Nimród, Gizella, Sangi és Khadafi kövei voltak - a Karnaki Beavatott Központban őrizték. Később, Kr. e. 625-626-ban Paszametik fáraó Ordoszba szállítatta a saka-szkítákkal.
„Amikor a medvés hegyek és az oroszlános sivatag birodalmába mentek kalandozásra, a fejdíszt is magukkal vitték. Az összeházasulandó fiatalok mindig ezen fejdísszel esküdtek örök hűséget. Mindig az a pár vitte magával Pintorba, Úrba, Urukba vagy Susára, akik legutóbb esküdtek a bogláros fejdísz alatt.
A tizenegyedik kő - a szavárd-magyarok tulajdona volt, Aracsilla kincseiből.
A tizenkettedik kő - sokáig az avar törzs tulajdonát képezte. A székely Zalán, akinek a legnagyobb leánya II. Mihály görög császár udvarába ment férjhez 821-ben a Piroska-köves hercegnői koronát magával vitte. De amikor Szent László leányának megkérték a kezét a görög császár fia részére, a keresztelőjén - mivel Bizáncban újból megkeresztelték - ajándékba kapta, ennek kapcsán ismét visszakerült a szent kő a Gilgames-koronába.
Ibolya kövét Agaba és a fősámáni dinasztiák révén hozta magával Buda, aki 435-től kezdve Budavár alsó-világát és a fősámáni palotát felépíttette.
Csaba köve, amit Kuszkó birodalma adott ajándékba, Atilla legkisebb fia, Csaba birtokába került 453-ban, s azóta is a székelyek tulajdonában volt. Mindhárom követ Domonkos érsek juttatta a korona kincsestárába, amellyel a királyokat, majd később a magyar kisfejedelmi személyeket megkoronázták, illetve beavatták.
A Gilgames ajándékaként Arankához, Erzsébethez és Marihoz került köveket Madaj-asszony, Árpád, Gyula, és Kurszán nagyanyja hozta magával a Van-tó birodalmából és azokat a Gilgames eredetű koronába helyezték.
A Kr.e. 625-ben Karnakból elhozott kövek a Havaruti Nagyszala emlékeként kerültek átadásra Paszamatik egyiptomi fáraó igazságérzetéből, amelyeket aztán a saka-szkíták az uruki-mani keresztény egyháznak ajándékoztak. Innen a kövek Aracsilla, Embavér, Abacil és Emese révén kerültek a Magyar Törzsszövetség tulajdonába.
A szavárd-magyarok kövét Dajka aranyműves hozta Vasvárra és adta ajándékba Lam hercegnek.
Piroska kövét Szent László lánya ajándékozta a bizánci császári udvarból édesapjának, aki a jelenlegi királyi koronát összeszereltette.
Így 6 darab 24 hun törzsszövetségi és 6 darab magyar törzsszövetségi beszélő kő díszíti a Dajka aranyműves által összeszerelt királyi koronánkat.

A beavatás


Mint az a „beszélő, gondolatrezgésre hajlamos” elnevezésből is sejthető, a Szent Korona kövei nem akármilyen tulajdon­ságokkal rendelkeznek. A korona viselője (aki csakis beavatott lehetett) ugyanis telepatikus kapcsolatba került általuk a felső világ bizonyos szellemeivel. És hogy ez hogyan lehetséges?
Nos, a korona, illetve a beléépített szent kövek más bolygó-rendszerből, (vagy inkább rendszerekből) származnak, ezért azok egyfajta idő- vagy fluidszálas összeköttetésben állnak annak bizonyos magas szintű szellemi lényeivel. A fluidszálak az egész világot áthálózzák. Ez az időszál bennünket is folytonosan összeköt a Teremtőnkkel. A látók számára ez egy ezüstszínű, vékony szálnak látszik, melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. Ezen keresztül kommunikálni is lehet, méghozzá a távolságtól függetlenül, és időkésedelem nélkül. Ezért ha valaki a koronát a fejére helyezi, akkor gyakorlatilag bizonyos kommunikációs csatorna nyílik meg a számára, melyen keresztül kapcsolatba kerül a másik végponttal, ahonnan fontos információkhoz juthat, mi több, egyfajta beavatást is kap. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a korona viselője maga is magas fokú beavatott legyen, mivel csak akkor képes elviselni azt a magas rezgésszintet, ami ilyenkor keletkezik. Akadtak már néhányan a történelmünk során – főként, amikor éppen idegen kezekben volt az ereklyénk – akik játékból a fejükre próbálták azt. Nem véletlen - s ezt történelmi adatok igazolják - hogy ezen emberek többsége meghalt, de legalábbis megőrült tőle. A Habsburg dinasztia uralma idején ez még némelyik királyunkkal is előfordult, hisz ők még nem álltak megfelelő fejlettségi szinten egy ilyen erős beavatáshoz, s mivel nem bírták a magas rezgésszintet, bizony alaposan meghibbantak. Ilyen volt pl. II. Rudolf vagy V. Ferdinánd is. Olyan botrányosan meghülyültek, hogy szabályosan le kellett őket mondatni.

Pap Gábor kiválóan rámutat arra is, hogy a Korona tetején lévő kereszt egyfajta antenna szerepét tölti be, míg az alján lévő csüngők pedig a földelését. Ehhez tartozik még az is, hogy a beavatást kapó, és az azt végző személy – tehát a király és az esztergomi érsek – mindig speciális öltözékben volt ilyenkor. Maga az előkészítő szertartás is egy bonyodalmas procedúra volt, s annak volt egy titkos része, melynek során a királyt felszentelt vízzel fürdették le, majd szentelt olajokkal kenték be. A királyi öltözékhez tartozott a palást, egy pár kesztyű, valamint egy pár saru. Ezek mind aranyszövésűek voltak, azaz jó vezetők, hisz egyfajta védőöltözék szerepét kellett ellátniuk. A magyar király a beavatása során ugyanis óriási mennyiségű energiát kapott a Teremtőtől. Ez a magyarázata, hogy a magyar királyokat miért istenfiúi minőségben tűnteti fel számos forrás. Ezért tett Dajka pantokrátor-képet a korona tetejére, mert az ilyen koronaalak azt jelenti, hogy e fölött az uralkodó felett már csak az Isten áll, s ő – lévén, hogy maga is beavatott volt - ezzel tökéletesen tisztában volt.

 

Ha megnézzük az 'égi pantokrátor' képét, akkor azon 4x3=12 vörös almandin követ láthatunk rajta. Ezek (kettő kivételével) cseppalakúra vannak csiszolva. Ez 12 Tűzjel. Ebből kettő csak kúpos jellegű. A kiindulási egy a pantokrátor feje felett található. Ez másmilyen. A másik értelmét még nem értjük. Ugyanígy találunk még 12 fehér gyöngyöt is. Ezek Vízjelek. Feltűnő, hogy mind ki vannak fúrva, de a foglalatukban "összevissza" állnak. Ezek a finomhangolók a korona inicializálásánál. Nem valószínű, hogy a megrendelő szegénysége miatt kerültek a koronánkra kifúrt gyöngyök, hanem tudtunkkal teljesen más okból. Eszerint ez szűz Mária gyöngysorából idekerült ereklye. Az időt 2x12 órában mérjük. Ha figyelmesen bejárja a lapjainkat, akkor majd rájöhet arra, hogy miért is hoztuk összefüggésbe a Pantokrátor képet az órákkal. A korona felső négy pántján, a látható pantokrátor képen összesen 72 gyöngy és 64 almandin van. A hitelveink szerint 72 kerub van, és 64 térdimenzió.
Szent koronánk gyöngyei - Mária gyöngysora
Kisfaludy György előadása:


Éppen a fentiek miatt a szertartások megtartásának nagyon merev szabályai voltak. Hiszen a koronázást csak a Szent Koronával, csak az esztergomi érsek – aki maga is beavatott – által, csak Fehérváron és csakis bizonyos ünnepnapon, azaz bizonyos időpontban lehetett megtartani. Bármely feltétel hiánya estén a beavatás nem történhetett meg. Mivel pedig az energiák eloszlása sem térben, sem időben nem egyenlő, így teljesen érthető ez a kötöttség.

Tehát a beavatás legfőbb, sőt elengedhetetlen kellékei sokkal inkább ezek a beszélő kövek voltak, mintsem maguk a koronák. Amíg a Gilgames koronába voltak beépítve a kövek, addig mindenképpen azzal koronázták meg a beavatandó személyt (mint pl. Gilgames, Jézus, Romulus, Atilla esetében). Mikor már a másik, etruszk liliomos korona is a birtokunkban volt, a szertartást akkor is úgy végezték el, hogy a liliomos korona alatt a király fejére helyezték a Gilgames koronát is, hiszen akkor is a kövek nyitották meg a csatornát. Így koronázták meg Istvánt és először László királyunkat is. Majd mikor Dajka megalkotta a Szent Koronát, abba átkerültek a szent kövek is, ebből kifolyólag többé nem volt szükség többszörös szertartásra, vagy arra, hogy egyszerre két ereklyét is használjanak a beavatáshoz.

Információs kristályok


Sokak számára bizonyára túl hihetetlennek tűnik az, hogy egy „közönséges” kő ilyen tulajdonságokkal bírjon. Azok számára talán érdemes elgondolkodni azon, hogy a kristály bizony már manapság is ott található a tudományos fejlődés előterében. Tulajdonságainak köszönhetően megbújik minden modern számítógépben, elektronikus, telekommunikációs és tömegkommunikációs berende­zé­sünk­ben.  

A kristályok olyan lények, akik rezgéseket képesek fogadni és küldeni, sőt komplikált elektromágneses hullámokat is, így az emberi gondolatokat és érzelmeket is. Gondolatainkkal be is lehet programozni a kristályokat.  
Bizonyos számítógépes segítséggel végzett kísérletek bebizonyították, hogy a kristályok képesek gondolatok és érzések megtartására és azok továbbküldésére.
Trank Dorland kristálykutató szerint a kristályoknak több olyan tulajdonsága is van, amelyeket ma még nem értünk és még számos nagy horderejű felfedezés várat magára ezzel kapcsolatban. Úgy látja, hogy a természetes kvarckristály képes visszatükrözni a saját tudati állapotunkat, tudatalatti, illetve tudattalan gondolatainkat a felszínre hozni, homályos intuíciókat gerjeszteni, és lehetővé tenni számunkra, hogy hozzáférjünk a távoli múlt elfeledett tudásához. Hite szerint a kvarckristály segíthet a gyógyításban is. Dorland szerint „Miután a kristály állandó anyag, melyet sem az idő, sem a természetes kopás nem fenyeget, a kristályban tárolt adatok talán ezredévekre aktívak maradhatnak.”

Analógia


Az őslakos amerikaiak között él - és apáról fiúra száll - egy titkos tanítás. Eszerint a Földünk egy 12 bolygóból álló kozmikus család egyik tagja.
Ezek a planéták bár nem is egy naprendszerben vannak, azonban valamennyi hozzánk hasonló embereknek ad otthont. Ám ahány planéta, annyiféle fejlettségi szinten állnak a lakói, és ezek közül – s ez talán nem is meglepő – a Földünk a legfejletlenebb. Központi, vagyis legfejlettebb bolygójuk a Szíriusz-rendszer negyedik bolygója.

A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását, és a világ keletkezéséről, az emberiség fejlődéséről szóló, valamint egyéb – az emberiség előrelépéséhez szükséges – információkat egy-egy kristálykoponyába, azaz egy-egy „holografikus számítógépbe” táplálta. Sőt létrehoztak egy 13. nagyobb kristályt is, ami pedig valamennyiük kollektív tudását tartalmazta, majd a Földre küldték azokat. 

 
Állítólag ennek köszönhető, hogy felépültek a legnagyobb civilizációink: Lemuria, Mu, Mieyhun (=Ataisz) és Atlantisz. A koponyák tudását a beavatottak arra használták fel, hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre, majd szélesebb körben is terjesszék a tanokat. A kristályokat először az olmékok őrizték egy piramis belsejében, majd a majákhoz és az aztékokhoz került. A spanyol inkvizítoroknak azonban jobban fájt a foguk ezekre a kristályokra, mint az összes aranyra együttvéve, ezért az indián beavatottak elmenekítették, és a Föld különböző pontjaira vitték őket. A koponyáknak egészen addig távol kell lenniük egymástól, míg az emberiség el nem ér egy bizonyos fejlettségi szintet. Ha azonban egyszer odajutunk, akkor a kristályokat ismét összegyűjtik, s akkor valami fenomenális változás és előrelépés fog beállni a földi emberiség életében.


Ha figyelmesen összevetjük a koponyakristályok, illetve a koronakristályok történeteit, érdekes összefüggéseket vehetünk észre.


Az első, s talán legfontosabb, hogy valamennyi kristály a Földön kívülről származik. A koponyakristályok 12 különböző bolygóról származnak, a koronaköveket pedig Arvisura-Anyahita, azaz a magyarok Nagyboldogasszonya a Szíriusz-rendszerből hozta ide. 


Azonban a feljegyzések azt nem igazolják, hogy valóban mind ott is készültek. Az indián monda szerint ugyanis 12 planétából áll ez a bizonyos kozmikus csoport, s ezeknek van egy vezérbolygója, ami a Szíriusz-rendszer negyedik bolygója. Így meglehet, hogy mivel Anyahitáék éppen erről a központi helyről érkeztek hozzánk, előtte szintén különböző bolygókról gyűjtötték össze a köveket. Ezt látszik igazolni az is, hogy mindkét esetben 12-12 kristályról van szó. Tudjuk azonban, hogy a kristálykoponyák esetében létezik egy nagyobb, 13. kristály is (és itt egy másik analógiával állunk szemben, hisz Jézus tanítványai is 12-en voltak, illetve a 13., mint legnagyobb tudással bíró, maga Jézus). Nos, a koronát kutató szakemberek elméletei között is találunk olyan állítást, miszerint a Szent Koronához szintén tartozott egykor egy nagyobb, 13. kő. Ez pedig valaha a jelenlegi kereszt helyén állt, tehát egy valóban központi helyen. Azt a vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a jelenlegi kereszt nem eredeti ráhelyezéssel, hanem csak később került föl, lévén a foglalat jóval bővebb. Egyes látó emberek véleménye szerint valóban egy nagy szent kő volt a helyén, azonban bizonyos okok miatt azt levették onnan, s visszajuttatták a Szíriusz-rendszerbe. Hogy pontosan miért, azt nem tudni, de talán hamarosan elérkezik majd az idő, amikor – a 13 kristálykoponya összeállásához hasonlóan – a 13 szent kő is egybegyűlik a magyar Szent Koronán, s ekkor talán valóban egy új korszak veszi majd kezdetét számunkra.

(http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?%2Fszentkorona.htm)
  
 
Ima a Szent Koronához!

Táltos Király Földre készül,
Koronája Égre perdül.
Szent Korona lészen kincse,
Fejére illő pompás dísze.

Beavató ünnepségre
Készülnek a Csillag Népek.
Készítik a szívünk lángját,
Megpendítik lelkünk vágyát.

Imát mondunk, szárnyal szépen,
Szent Koronánk égben lészen.
Kérünk Téged segítsél meg,
Országunkat egyesítsed!

Szent Korona Segíts nékünk!
Legyen Egy az Isten vélünk,
Szent Korona Segíts nékünk!
Fakassz forrást az elapadt kútból,
S tápláld a jövőt a titkos múltból!

Gyakoroljál kegyet rajtunk,
S bocsásd meg, hogy most is alszunk!
Szemünket nyisd ébrenlétre,
Szívünk szólítsd készenlétbe!

Emeld fejét Népünknek,
S adjál tartást létünknek!
Szent Korona, segíts nékünk,
Istenünk, most legyél vélünk!!!


(Dr.Götli Kinga Réka)
  
A HAZA MINDEN ELŐTT!!!

Nem vész el semmi, mely nemes, dicső
Legyen bár szándék, tett vagy gondolat!
Öljék meg, nyomja sírját nehéz kő,
Feltámad az, és diadalt arat!!!
(Rakovszky József)
Badiny Jós Ferenc - Magyarok története
video:


Őfelsége a magyar - ANGYALI APOSTOLI SZENT KORONA

A magyar Szent Korona a Földön az egyetlen "Angyalok hozta" Korona, melyet égi küldetéssel Szentnek tekintünk!


A magyar hagyomány szerint a Szent Korona Jézus lelkének egy darabját hordozza, ezért örök és elpusztíthatatlan!

Tiltott téma

A Szent Korona témaköre 1944. márc. 19-ie óta tabu témának számít. Hivatalos fórumokon nem beszélnek, nem írnak róla, nem oktatják az iskolákban, még művészettörténeti területen is hallgatnak róla.

A magyar Szent Korona jelenleg a Földön az egyetlen olyan korona, mely olyan titkokat rejt és hordoz magában, amely egyetlen más, földi koronáról sem mondható el. Földi megnyilvánulása az egyik legnagyobb rejtély, misztikum és misztérium. Joggal nevezhetjük a Szent Grál fogalomkörébe tartozó legismertebb ereklyénknek. Nem véletlen, hogy a magyarság az elmúlt 1000 évben, azt megelőzően, és a mai napig is ragaszkodik hozzá. Az elmúlt évszázadok alatt egyetlen uralkodónak sem jutott eszébe egy másik, feltűnőbben cicomázott koronára lecserélni. A Szent Korona valódi jelentősége nem a rajta található arany és drágakövek értékében keresendő. A XVII-XVIII-XIX. szd-i külföldi metszetek ábrázolásain a Föld egyértelműen a magyar Szent Koronával van megkoronázva. Ez az egész emberiség, az egész földi világ fölötti uralmat, a Szent Korona által az emberiség beavatását jelenti.

A Szent Korona fénykorona:

Koronázáskor a Koronából abban az esetben, ha megfelelő magyar király került trónra, külső energiaforrás igénybe vétele nélkül fény szabadult fel, mely beragyogta a királyt és környezetét.

Révai Péter koronaőr (1613)

Angyali Koronának, Szent Csillagnak nevezi koronázás közbeni ragyogása, sugárzása, fényessége miatt.

Szántai Lajos:

"A Szent Koronában Isten üzenete van bekódolva. ……van benne valami, ami örülni tud, szeretni tud…”

Szőnyi Bartalos Mária:

"A Szent Koronát az Isten a saját teste helyett küldte a magyar népnek...."

Bunyevácz Zsuzsa:

"Okkal feltételezhetjük, hogy léteznie kell valahol egy olyan koronának, amelyiket a Grál királyok viseltek. Őket maga a Teremtő választotta a küldetésükre, így talán koronát is küldött nekik. Ha létezik ilyen, akkor az talán – a Frigyládához hasonlóan – isteni útmutatás alapján készült, és mivel magától az Istentől származott, szentnek kell tekintenünk. Keresünk hát egy Szent koronát, amelyet az „Égből küldtek”, és amely több szempontból is különbözik a világ összes koronájától.”

Egyetlen egyet ismerünk, ez a magyar Szent Korona.

"….Olyan egyetemes jelképrendszerrel rendelkezik, amelyik alkalmassá teszi arra, hogy minden keresztény felett uralkodó Világ Királya koronája legyen."

"Koronánk rendkívüli jellegét …a Vatikán is elismeri!!!"

Pap Gábor:

"Aki a Korona ügyében tisztán lát, az a Kárpát-medence összes többi kérdésében is tisztán lát. Aki a Kárpát-medence kérdéseiben tisztán lát, az Európa összes további kérdésében is tisztán lát. Aki Európa összes kérdésében tisztán lát, annak nem sok nyitott kérdése lehet a világról.”

Az USA-ból történő hazaszállításakor a korona egyik amerikai hazakísérőjének szavai:

"A Magyar Szent Korona az minden, az egész világnak meg kell hajtani előtte a fejét!!!"

Az amerikai kísérők azt is elmondták, hogy pontosan tudják, hogy:

A VILÁGBÉKE FELTÉTELE A MAGYAR SZENT KORONA

(Forrás: http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&kat=20)

A magyar szent korona uralma az egész világhoz viszonyítva"Mivel jelenleg nincsen személyes magyar király, aki a szent koronánk rendje szerint uralkodjon, ez esetben,
A MAGYAR NEMZET az, aki a szent korona jogait érvényesíti!" - Pap Gábor

"Menjetek haza, és mondjátok meg Uratoknak, hogy mi CSAK   apostoli vagyunk, míg a ti Uratok, maga Apostol!" - a római pápa szavai

"Mind a mai napig ez a hivatalos álláspont!

Akkor most a magyar király a magasabb szakrális szint, vagy a római pápa?

A római pápa napjainkban a trianoni határokhoz igazította az érsekségeket, ezzel elismerve a hazug trianoni kényszerszerződést.
Nincsen joga határokat módosítania!" - Pap Gábor

video:

- Pap Gábor - A Magyar Szent Korona jogrendje 1


- Pap Gábor - A Magyar Szent Korona jogrendje 2
Szent Korona kereszt: Születés a negyedik dimenzióba(n)


Élet-magja gömbökben, 3 dimenzióban megjelenítve. 

A kereszt, a négyzet, az egyenes és a kör találkozása...

Szántai Lajos - Magyarország Szent Koronája
A magyar királyság égi védelmezőiKozsdi Tamás alsóörsi Nagyszala előadása.

2013.05.07.
A Szent Korona kódja - Az IdőkódA Szent Korona - A Kheopsz piramis - A Stonehenge és a Szíriusz összefüggései
Szíriusz = Fehérló  


A Stonehenge körüli fehérlovak:
A Stonehenge egy naptár: A Kheopsz piramis és a Szíriusz: 

A Szent Korona is naptár egyben:

video:


A HUN KIRÁLYI KORONA 

A "Jó Magas Isten" székely - magyar összeróvás jeleivel  A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től.

A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek.

A HUN korona két részből áll.
Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm.

A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király.

A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát.

A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.


Négy évvel ezelőtt hallottam először Badiny Jós Ferenc professzor úr előadásában az ordoszi hun arany koronaékszerről, amelyet a Krisztus előtti első évezredből származtatnak. 
A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től. 
A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek. 
A korona két részből áll. 
Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm. 
A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király. 
A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát. 
A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

A múlt évben az egyik barátom Kínába készült, és tanácsomat kérte, hogy a sok közismert nevezetességen, régészeti helyen, leleten kívül, tudnék-e valami kevésbé ismertet, esetleg velünk is kapcsolatosat ajánlani, amit érdemes felkeresni. 
Egyből az ordoszi Hun Korona jutott az eszembe a hahooti múzeumból. 
A múzeumban kiállított korona csak másolat, az eredetit az igazgató szobájának páncélszekrényében őrzik. 
Barátom és felesége abban a megtiszteltetésben részesült, hogy nemcsak megláthatta, de talán először a magyarok közül kézbe is foghatta az eredeti, közel háromezer éves hatalmi szimbólumot. 
Ezeken a fényképeken az igazi ősi Hun Koronát láthatják.

Miért fontos ez a lelet azok számára, akik a szkíta – hun – avar – magyar népek azonosságának tudatában élnek, ennek tanulmányozásával foglalkoznak, és a bennük lévő folyamatosságot képviselik? 
Azért, mert az ordoszi Hun Korona is egy a bizonyítékok sorában. 
A koronaékszer hivatalosan az i.e.V.-III. szd-ból való. Következésképp, az akkor és ott élő hunoknak királyuk volt, vagyis királyságban éltek, nem pedig laza, primitívnek megítélt, törzsi szerveződésben. 
A kínai krónikák az időszámításunk előtti időkben is hun királyokról beszélnek, pl: i.e. 33-ban a Han császár a hun királynak tett béke ajánlatot. 
Atilla hunjai ugyancsak Kínából vonultak át Európába a II. –IV. szd.-ban, vagyis a szkíta-hunok számára a királyság ismert volt, ahogy a magyarok számra is természetes államforma volt 1946-ig. 
Hérodotosz írja, hogy a szkíták voltak a világ egyetlen népcsoportja, amelynek királyi népe volt. 
A királynak, pedig koronája volt.

A korona szó felismerhető gyöke a „kor”, ugyanaz, mint a korong szavunk gyöke, ami nem más, mint a „kör” ősszó. 
A korona szó másik része az „ona”, a hun – magyar „ana”, „anya”. 
Arvisúra Anahíta volt a magyarok főistenasszonya. 
A korona, „köranya” a Napra és a Világegyetem egészére is utal. 
A szkíta-hun-magyar mágikus világképben a legfelső valóság az Egy, és a belőle megnyilvánuló Világegyetem nemcsak élő, de női természetű is. 
A Természet Anya maga az Egy Isten, a Boldogasszony, aki az Élő Világegyetem emberi alakban.

A kerecsen sólyom kék csőre és a Hun Koronán lévő turul közötti azonosság nyilvánvaló. Az Egyisten hitű érdeknélküli szeretet szellemmadara a király tudatát összekapcsolta a Teremtővel, beavatta a teremtői tervben való szerepébe, feladatába. 
A körpánton ábrázolt sárkány ősjelentése: „sár”= tüzes, izzó, kány” = kán, tehát tűzúr vagy tűzkirály. 
A kos égi származásunkat, a hunok a Kos világhónapban lévő központi szerepét, a kusok emberiséget egyesítő feladatát is jelképezi. 
A párduc, a Panthera Dei, Isten párduca, Nimród ősapánk totem jelképe, valójában népünk Káldeus – Kusita eredetére is utal. 
A párduc pettyes bundája az istenek és lelkek csillagpettyes hazáját is idézte. 
A misztikusoknál a párduc az életlehelet, a Szentlélek megfelelője. 
Nimród égi király az oroszlán atya, az ősatya, a nemzet magvát őrző férfi őserő, de rejtett kettősségében női tulajdonságokat is hordoz: az égi királynőt, a maga boldogasszonyi minőségével, aki a mítikus időben, mint nappárduc jött le az égből az ő népéhez. 
A hun szó jelentése = Egy, Első. 
A hun királyi koronát viselő személy a Teremtővel való egység szellemében, a lélek újbóli megtestesülése tanításának, és az ember kozmikus szerepének ismeretében uralkodott és szolgált. 
Ez fejeződik ki a Szent Korona Tanban is. 
A hun –magyar folyamatosság értelemszerű.

Ugye önök is szívesen megtekintenék az ordoszi Hun Koronát eredeti valóságában. 
Kínai részről, információim szerint, magyarországi bemutatásának nincs elvi akadálya és remélem magyar részről sem lesz.

Dr. Bíró DénesHeaddress
Hu peoples, Warring States period
403-221 BC
Gold
H: 7.1 cm; D: 16.5 cm
From Aluchaideng Site
Inner Mongolian Museum, Huhehaote
A Világfa (Életfa) és a Csodaszarvas egyértelmű kapcsolata kivehető.....ez egy szkíta-szarmata koronázási ékszer

Itt tehát a két szarvas az Életfával együtt alkotja a korona legfőbb hitbéli jelentését... 

Van ott még más is, és a leveles csüngők motivuma is csak a magyar Szent Koronára jellemző..., rajta Életadó Anyánk, a Mi NagyBoldogAsszonyunk szobrocskájával - a korona az Övé!

  
(forrás: Magyar Etel)Ősi szent világképek találkozása!

Beavatás a több dimenziós gondolkodásba.
A végtelen megközelítése a rezgés keltette formákon keresztül.
A szent égi város szimbolikája minden ősi kultúrában jelen van.
A Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták!
Bővebben:
A korona PÁN(t) végighalad EsPÁNon, PANnónián, JaPÁNon és a Föld túloldalán SaiPÁN szigetén is!
video:


- KIK IS VAGYUNK MI MAGYAROK? - Jásdi Kiss Imre:"Minden Királynő Patróna is egyben, de nem minden Patróna Királynő!
A magyarok szerepe ebben kiváltságos!
Amennyiben ezt a képet leszerelik a magyar koronáról, ez nagyon nagy változást jelent!
Minden jog Forrása Magyarországon a Magyar Szent Korona, melynek jogait, soha senki jogi érvényesen nem korlátozta, tehát ma is érvényesek!
A Magyar Szent Korona jogköre, mind a mai napig eleven és élő!"
- Pap Gábor -

video:A fent leírtak információk csupán, melyek igazságáról csakis a teljes tudatunk birtokában leszünk képesek megbizonyosodni!
Továbbá:


1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:19.Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html

20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 

8 megjegyzés:

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 2. Köszönöm ezt a csodálatos olvasmányt! Most még inkább büszke vagyok hogy magyar anyától születtem, és magyar gyerekeknek adtam életet! Tisztelettel Dobos Erika

  VálaszTörlés
 3. Köszönöm ezt a csodálatos tanítást !

  VálaszTörlés
 4. Nagyon szep es tartalmas iras,szivbol gratulalok a keszitoknek.

  VálaszTörlés
 5. https://www.youtube.com/watch?v=OkVKhaWH3Wk


  A FILMHEZ FELHASZNÁLT IRODALOM

  - A korona kilenc évszázada - Történelmi források a magyar koronáról. Bp. 1979.
  - Ambrózy Gyula gr. koronaőr: A Magyar Szent Korona története. Szerző kiadása, 1925.
  - Bakay Kornél: Insignia Regni Hungariae I. Élet és Irodalom 1985/1. 85-88.
  - Bertényi Iván: A magyar szent korona. Magyarország címere és zászlaja. 4. bővített kiadás, Bp. 1996.
  - Deér József: A magyarok szent koronája. 2005. 204-215.
  - Karácsonyi János: Szent István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Bp. 1891.
  - Kovács József: Lackner Kristóf a koronáról, Élet és Irodalom 1985/8 sz. 719-726.
  - Latkóczy Mihály: Korona és koronázás - ünnepi emlék 1892. jún. 8-ára. Bp. és Eperjes 1892.
  - Lutter János: A szent koronával való koronázás alkotmányos jelentősége 1917.
  - Moravcsik Gyula: A magyar szent korona a filológiai és történeti kutatások megvilágításában. Szent István Emlékkönyv III. Bp. 1938. 425-472.
  - Összefoglaló feljegyzés az Amerikai Egyesült Államok és a Magyar Népköztársaság között a Szent Korona visszaszolgáltatása érdekében kifejtett külügyi lépésekről. Bp. 1978. www.archivnet.hu
  - Szekér Gyula, miniszterelnök-helyettes visszaemlékezése:
  A korona hazatérésének előkészítése, História 2004/8.
  - Timon Ákos: A szent korona és a koronázás közjogi jelentősége, Bp. 1907.
  - Zétényi Zsolt: Magyarország szent koronája - múlt-jelen-jövő, Kairosz é.n.

  VálaszTörlés
 6. Egy gondom van a korona fejpánt mérete körben 58cm és ilyen nagy körfogatu nöi fej nincsen még férfinál se mérnek ekkorát. Akkor hogyan lehet nöi korona?
  Igen sok korona leirás van mind jóformán mást és mást mond a koronáról.
  Pl az én fejkörméretem 55cm nö vagyok. 3-4 cm igen sok ahhoz hogy egy nö fején megálljon a korona.
  Ha jól emlékezem Árpádházi királyaink között nem volt nö Szt Istvén pedig visszakérte a koronát nem pedig kapta csak ugy.

  VálaszTörlés
 7. Köszönöm ezt a gyönyörűen egybeszedett tanítást.

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.