2013. május 27., hétfő

A Föld vezető vérvonala - A pentatonikus - ötfokú magyar NÉPZENE létezik


A Föld vezető vérvonala!

 A pentatonikus - ötfokú magyar NÉPZENE létezik!

A föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva!
"A magyar népzene ötfokú - pentaton,
a finn nép zenéje modális - 7 fokú, tehát....semmiféle kulturális kapcsolat nincsen közöttük! 
Folytassam?...
Ha mi egy Őshazából jöttünk, akkor kellene legyen közös kulturális, zenei kapcsolatunk, de nincsen!"


- Born Gergely, Bartók Béla nyomán -

video:

Táncra lábom... – BORN GERGELY könyvbemutatója. 
Köszönjük Born Gergely!


A meghamisított Magyar történelmet, maguk a hamisítást irányítók leplezték le!

W. Penfield kanadai professzor kutatása

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és melyik az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. 

Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, több millió dolláros támogatást kapott.
A ki nem mondott, de valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita gént találják meg, mint ilyen felsőbbrendű gént.

 Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. 

Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! 

K E T T Ő T! 

Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan - akár évszázadokon, generációkon át - el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik.
Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. 

Pillanatnyilag az egyik gén a másikat agyonnyomhatja, össze is házasodhatnak de a 3, 4, 5 generáció után feltör egyikük és kizárólagosan fog URALKODNI. 

A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént is, amelyiknek nincs neve. 

Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében. hogy ENNEK legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma m a g y a r n a k nevezett náció, de hozzátette végső jelentésében, hogy 
földgömbünk öt teljesen szétszórt pontján ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén. 

Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. 

Megvonta a szubvencióját, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. 
(Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.) 

"Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. 

A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont, "folt" - ezt teszi hozzá Árkay - egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön, 
ahol a 
pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE létezik. 

De most jön még a java! 

"Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve - folytatja beszámolóját Árkay - egy nem mindennapi telefonbeszélgetésem. 

Ekkor ezeket mondta nekem Tibor: 
ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. 

Van neki egy világtérképe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ősmagyar, vagy - bármilyen más nyelven, olvasható, megfejhető feliratokat. 

De bevallja, nem érti, mert 
a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva."

Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. 

Melyik öt helyen? - kérdeztem. 

Hát - mondta Tibor - 

1. Magyarországon és Közép-Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken. 

2. a Távol keleten Kínában és Japánban, 

3. Közép Afrikában, 

4. az amerikai Indián vidékeken és 

5. Skóciában.

Hát majdnem leültem! 


Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!

Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ősrégészet teréről származó bizonyítékok adatait hozza egy nevezőre!

 "Hát akkor miért vagyunk begyulladva?" - kérdezi Árkay. "
Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! 
Miénk a jövő!"


Hortobágy "Lóra csikós lóra"

video:

Shipibo perui sámán éneke 

...Ha nem akarod megérteni a szöveget, azt hihetnéd, magyar népdalt hallasz.

video:(eredeti forrás: Geocities.com
ardvisuraeger.hu)
Továbbá:
1. Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2. Hargita:

3. MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4. Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5. Árpád apánk - Honvisszafoglalás - A pozsonyi csata:

6. Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7. Az utolsó Táltos:

8. Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9. Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10. A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11. A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12. Húsvéti népszokások, hagyományok:

13. CSABA KIRÁLYFI:

14. A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

15. MIENK VAGY ERDÉLY:

16. Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

17. A magyar népviselet és a szakrális geometria:


19. Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

20. Székelykapuk és kopjafák:
22. Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:

23. Pünkösdölés és más népszokások, hagyományok: 


25. Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: 

26. Péter – Pál napja az aratás kezdete: 


29. KATALIN NAP ÉS A NÉPHAGYOMÁNY:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013_11_24_archive.html


30. November - Szent András hava:

31. Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

32. Miklós - napi hagyományok itthon: 

33. Téli népszokások: 

34. A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én:

35. Vízkereszt és farsang - Farsangi népszokások:

36. A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

 37. A szólásainkban rejlő tudás:

38. A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:

39. Magyar hímzések és motívumok kincsestára:

40. Népi játékok

41. A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:

42. Népi mesterségek listája: 

43. NÉPI MESTERSÉGEK - MESTEREK BEMUTATÁSA  -  Hornok Magdolna festőművésznő alkotásai által:

44. Magyar népi hangszerek:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.