2013. szeptember 11., szerda

A teremtés energiái - KundaliniA teremtés energiái - Kundalini
"A kundalini működése, egy a gerincoszlopban lévő ősvíz emlékezés, mely kódokat kapcsol be." 

- Golenya Ágnes -

Globális elmekontroll c. előadás, 2016. november 26.:
Egyiptom  - elektromos és mágneses kundalíni kígyó DNS


A teremtésben megtapasztalható 3 energiaszint az emberi testben

Ez az írás,  kicsit tisztába teszi azokat az energetikai minőségeket, melyeket minden ember birtokol.

Ezek a minőségek alá-fölérendeltség viszonnyal rendelkeznek, és egyfajta energetikai evolúciót képeznek, amelyen minden ember,  – saját tempójának megfelelően – végighalad.


Az Őserőből, a MAG erőből született tiszta energia, maga a 

Kundalini

Az ősi tudás ajtajának feltárulása és 
a bennünk élő férfi és női erők összehangolása.
Kun-dalini, Kun annyit tesz vezető, dalini=dalolni, Kundalini=vezetőt feldalolni.

A szanszkrít a szkíta nyelvből alakult ki, úgyhogy magyarul sok szó érthető.

- Márta Suknovicné Fenyvesi -

Ez táplálja bennünk az öröm, a meghittség és a szeretet megélésére való képesség energiáit.

A Kundalinit sokan csak a Föld felől érkező és a kozmikus, vagy univerzális erőtől elkülönülő energiának tartják. 
Én úgy látom, ugyanarról az energiáról van szó, csak minden síkunkon másképp jelenik meg. 

Energiaspirál aktiválás 

Fénytengelyünk energiamagjában egy spirális erő áramoltatja bennünk az 

Istenatyai és Istenanyai energiákat. EMF Kiegyenlítő Technika - A Háló


Ezek tartják létezésünket harmóniában síkjainkon, hogy tudatosságunk mindig megfeleljen az adott dimenzió rezgéstartományának.

Ebből az energiaspirálból folyamatosan rezgések terjednek szét minden irányban, hogy folyamatosan tudatosítsuk a kapcsolatot Önmagunkkal. EMF Kiegyenlítő Technika - A Háló


Mikor tudatossági szintünkön aktiválás vagy frekvencia-módosítás történik, ebből a spirálerőből kiindulva olyan frekvenciák kerülnek bele az energiaterünkbe, melyek egyfajta érzéki áthangolódást eredményeznek. 

Sokan voltunk már úgy, hogy megváltozott bennünk bizonyos dolgokhoz, emberekhez való hozzáállásunk.

Elkezdtünk másfajta dolgokhoz vonzódni, más ételeket, zenéket kedvelni. 
Ezek a fejlődés, a tudatosodás és az átalakulás velejárói… figyeljük magunkat és éljük át az adott lehetőségeket.

Tudatunk fényoszlopként járja át az Univerzumot és behangolja energiánkat, fizikai és nemfizikai rezgéseinket az adott dimenzió által megkívánt, és a számunkra megfelelő szintekre. 
Ezáltal nem maga az energia lesz kevesebb vagy több, hanem az általunk észlelt és felhasznált tartomány módosul. 
Az, hogy emberi energiarendszerünkben most éppen ezt hogyan használjuk fel, rajtunk áll.
Az energiák mindig jelen vannak, mint a térben terjedő rádióhullámok, de csak azt érzékeled, amire ráhangolódsz… 
A Petőfi vagy Kossuth rádiót szeretnéd hallgatni? 
Vagy talán mindkettőt egyszerre? :)

Gondoljatok csak arra, hogy ...
az elemi energiák is ugyanabból az ősforrásból keletkeztek
..., mégis másképpen nyilvánulnak meg azért, hogy kiegészítve és segítve egymást együtt alkossák a teremtés alapját.
Példának okáért a halak vízben élnek, mégis a benne oldott oxigént (levegőt), veszik magukhoz, nincs egyik a másik nélkül. 

Minden az Őserő különféle megnyilvánulása…

Ez az erő mindig jelen van bennünk és nem a mennyisége csökken, bár nekünk úgy tűnhet, hogy kevesebb energiánk van, ha fáradunk vagy elpazaroljuk, de csak a hozzáférésünk minősége az, ami változik.
Az Univerzum rezgése egy örök, állandó hullámtér, mely a középpontból, a Teremtő Isten szívdobbanásaiból folyamatosan táplálkozik. 

Ez el nem múló, tiszta fényenergia: Szeretet! 
Az, hogy ebből mi mennyit merítünk, rajtunk múlik.
Most egy kicsit besegít a szellemi világ nekünk, hogy felszabaduljanak bennünk teremtő potenciáljaink. 
Ehhez azonban nekünk is a saját házunk táján bizony takarítani kell. 
A legfontosabb most a figyelem.
Figyeljük magunkat minden szinten. 
Hogyan reagálok egy-egy helyzetre emberként? 
Mit cselekszem? 
Hogyan reagálok lelki szintemen, milyen belső érzelmi folyamatok zajlanak bennem? Hogyan élem meg szellemi erőmmel, gondolataim által?
Ezek a reakciók valóban engem tükröznek? 
Tényleg én gondolom, érzem és akarom ezt?

A Kundalini erő ébredése

A teremtő potenciál egy olyan csatornája aktiválódik a Föld energetikai terében, Földanya fénycsatornáin át, mely hatással van a bennünk működő kundalíni energiára is.


 Ez a hangolás fokozatosan történik, több héten keresztül. 

Nincs más dolgunk, mint szeretettel figyelni magunkat és Szellemünk irányítására bízni az átalakulások levezénylését.

Az emberi testben folyamatosan energia örvénylik. 
Ez az energia biztosítja és tartja fent azt a létezéshez szükséges szintet, ami feltétele a fizikai életnek. 

Az energia több forrásból érkezik: fizikai, lelki és szellemi síkról.
 Ezek még további síkokra, dimenziókra tagolhatóak, attól függően, milyen energiaminták (pszichikai, érzelmi stb.) jellemzik az adott réteget.

Az emberi életenergia is több síkról táplálkozik, de az isteni teremtő erőt befogadó és felélesztő energiapálya

a kundalini 

(a mindenkiben jelen levő kozmikus energia, amely az ezoterikus elgondolásokban a gerincoszlop végénél az ún. földcsakrában nyugvó összetekeredett kígyó képét ölti). 
Ha ez az energia felébred, és átjárja a testet, az ember tudata megnyílik, és isteni magasságokba emelkedik.


Akik a jóga...
...tanítását ismerik, tudják milyen hatalmas erő is ez. 
Éppen ezért felelősséggel és körültekintően kell bánnunk vele. 

A felelőtlen kísérletezgetés ezzel az erővel olyan hatásokat válthat ki az emberi szervezetben, melyek felboríthatják az erőterek harmóniáját.

Ha a keresztcsonti vagy farkcsonti tájékon erős melegedést érzékelsz, akkor ajánlatos megtisztítani a csakrákat... 
...és feltölteni lényedet szeretettel, hogy a tudatos felismerések segítsenek ezen erő fokozatos és megfelelő felébresztésében.

Imhotep... 
építész Egyiptomban

...volt az első, aki összegyűjtötte a betegségek felismerésével és gyógyításával kapcsolatos tudást. 
A pálca, amelyre kígyó tekeredik, és ma az orvoslás szimbóluma, Imhotep jelvénye volt.
 Azzal mérte az életenergia mennyiségét, amelyet egy ember megtanul feldolgozni.
Tudta, melyik idegközpontot, vagy csakrát használja az ember ennek az energiának a feldolgozására, és hogy hol van a sejtekben elektromágneses egyensúlyhiány. 

Úgy gyógyított, hogy megnövelte az aura vagy a beteg elektromágneses mezőjének rezgési frekvenciáját. 

Visszaállította a csakrák egyensúlyát, hogy a beteg szervezetet ismét ellássák életenergiával.
A pálcában két kígyó találkozik a 7 csakránál, a gerincen lévő 7 idegközpontnál, amely felfogja és szétküldi az energiát. 

A két kígyó az univerzumot létrehozó két ellentétes mozgást és elektromos pólust jelképezi. 
A két kígyó egy ellentétes töltésű részecskepárokból álló energiaoszlopot fog közre. 
A részecskék semlegesítik egymást – ez az egyetlen módja a megvilágosodásnak. 

Ez jelképezi a kundalinit, az életerőt, amely felfelé kúszik a gerincoszlopon. 
A tudás mára elveszett, de a forma továbbra is a gyógyítást szimbolizálja.Tudat és energia

Minden létezés két elemi esszenciája:
A pozitív (férfi) és a negatív (női) minőség örökös tánca képezi a Világegyetem, benne az ember észlelhető valóságának megnyilvánulását.
Az, hogy a valóság mennyire relatív, azt minden, a felemelkedés folyamatát járó ember igazolni tudja.

Az észlelt külvilág, a tudat által uralt szexuális energia szintje alapján változik.

A teremtésben a prímszámok meghatározó szerepet töltenek be.
7 az energetikai kapuk száma (csakrák, csokrok),
...a 3 többek között a teremtői (szexuális) energiára is vonatkozik.

Az ember, tudat-szintjének megfelelően – 3 módon használhatja fel szexuális (teremtő) energiáját.

Párhuzamot fogok vonni szanszkrit kifejezésekkel, mivel a távol kelet mesterei voltak azok az első tanítók, akiknek írásai a mai, nyugati emberhez eljutottak.

Az első és legalacsonyabb tudatszint…

, melyet minden szexuális lény ismer, az ejakulációval kísért orgazmus.
Mindössze néhány másodperces, többnyire a genitális szervek területén érzékelhető „kielégülés” valójában - egy nagy mester szavait idézve: olyan, mint egy tüsszentés.
Hihetetlen mennyiségű élet - (bio)energia távozik mag formájában.
A modern nyugati világban elterjedt pornográfia által gerjesztett közösülési mód, melynek valójában semmi köze az ember természetes szeretkezéséhez.
Az anyag szolgasága, a lélek halála és a korai öregedés csodaszere.

Kicsit Mátrixosan: a pornográfia valójában egy mesterségesen kialakított program az emberi (élet) energia-szint alacsonyan tartására.
A cél egy, a teremtő szellemtől elválasztott, belső hangját vesztett lény kialakítása, aki félelemben él, így tökéletesen irányítható.
Szanszkritban ez a „tamasztikus” jelleg, egy lassú és álmos energia, gyakran depresszív megnyilvánulásokkal.
Itt az ideje, hogy ezt a szintet minden jelenleg élő ember meghaladja, kivétel nélkül.

A második szint…

... a taoizmusban ismert, ejakuláció nélküli orgazmus, melynek során megtapasztalt élmények hasonlóak az első szinthez, azonban jóval kiterjedtebbek, intenzívebbek, mind a test részeit illetően, mind idő-tartamban.
A nyugati orvostudomány által is elismert úgynevezett "száraz orgazmus" rendkívül fontos lépés, hiszen a taoista extázist átélt személy először kerül tudatába annak, micsoda energiák rejtőznek lényében, és hogy mennyire nem mindegy, miként éli meg szexualitását.
Először kerül annak a ténynek tudatába, hogy a szexuális energia szorosan összefügg az emberi szabadság és boldogság érzéssel.
A taoista szint nagyszerű lépés és könnyen elsajátítható.
Könnyen feltételezhető, hogy valójában egy hétköznapi ember természetes szexualitása a ma taoistának nevezett módon kellene, hogy történjen.
E fajta szexualitás nem spirituális út, mégis egyfajta belépő kártya…

a harmadik, legmagasabb szint…

iránt mely az igaz szellemi út kezdete.
Ez a szint minden hétköznapi ember számára ajánlott, a szerelem és boldogság igaz kifejező eszköze.
Első lépés egy gyönyörű hídon, mely egy új valóságba, egy fantasztikus dimenzióba vezet. (lásd „Kagaya” művészképek a neten)

Egy gyors, élénk, tevékeny és aktív energia, melyet a szanszkritban „radzsasztikus” névvel illetnek.

A tömegtudat elérkezett oda, hogy az átlagember az első szinten túllépjen, és a „taoista” módszerű szeretkezés minden ember számára természetessé váljon.

A harmadik szint…

, a teremtő energia legmagasabb megnyilvánulása, az úgynevezett szexuális kontinencia.
Az igazi, kötöttségek nélküli boldogság útja, a teremtő erő manifesztálódása, valódi spirituális út, melynek során az embert körülölelő energia mátrix átalakul: ha úgy tetszik, megvilágosodik, vagy „dimenziót vált”.
A feltétel nélküli boldogság, és tökéletes félelemnélküliség állapota, mely egy rejtett erőforrás, ”Kundalini” ébredéséhez vezet.
A szexuális kontinencia egy pólusváltás:

tudatszint emelkedés a nemi szintről a szívbe.

Szanszkritban „szangvikus” jelleg:

meditatív minőség, mely könnyedén uralja az alsóbb energiaszinteket, illetve az onnan irányuló bármely megnyilvánulást.

Az emberi tudat azért képzett különböző testeket (fizikai és szubtilis), hogy ezeket a szinteket, a teremtés energiáit - akár több inkarnáció által - átélje.

 Most azonban, különleges időket élünk:

a jelenleg bolygón élők - a tudat robbanása által - esélyt kapnak arra, hogy a 2012-ig hátralévő időben megtapasztalják az összes szintet, egy villámgyors jellegű fejlődés által.
Készen állsz?
Nincs más hátra, tapasztald meg te is!


(forrás: Neoo/Pusztai Orsi)Kundalini


– szanszkrit Kund, „égetni”, kunda, „a tekercs vagy a spirál” szó szerinti konkrét jelentése annyit tesz összetekeredett.


Ez a titokzatos szó, Kundalini a kereső emberek számára időről – időre felbukkan majd lassan úgy tűnhet feledésbe merül de most a vízöntő szakaszában lassan biztosan belopódzik a köztudatba és idővel kiteljesedik és elfoglalja helyét az emberiség kollektív tudatában.
Kundalini – szanszkrit Kund, „égetni”, kunda, „a tekercs vagy a spirál” szó szerinti konkrét jelentése annyit tesz összetekeredett. 

Gyakran mondják, hogy jelentése ...

„spirál felfelé” vagy „összetekert kígyó.” 

Számos egyéb fordítás létezik, ezek általában hangsúlyozzák a kígyó jellegét és valamilyen jelzővel látják el, például „a kígyó hatalom”.

A Kundalini egy szunnyadó nagy potenciával bíró mindannyiunkban Isten által kódolt energia amelynek segítségével valójában bejárást, nyerhetünk a transzcendens világba, és más, magasabb nézőpontból tekinthetünk saját fizikai környezetünkre. 

Általa tanítást kapunk elsősorban önmagunkról és Isten valóságából is. 

A Kundalíni-erő a spirituális fejlődés egy bizonyos szintjén kezd el aktív lenni, ébredni. 

Az embert hátulról nézve a gerinc „tövében” 
a farokcsont mögött található ez a szunnyadó szuper energia centrum kígyóként összecsavarodva, ezért nevezik Kundalini-kígyónak.

A spirituális ébredés, avagy az ember öntudatra ébredése valójában nem más, mint a kundalinikígyó felébresztése. 

A spirituális ébredés érés, folyamata olyan, mint a folyékony tűz és a folyékony fény. 

A kundalini kígyó ébredése, felébresztése nagyon mély és meghatározó misztikus tapasztalat. 

Az ember szervezetében ilyenkor az összes biológiai folyamat fantasztikus kémiai változáson megy keresztül. 

Talán el se tudjátok képzelni milyen "félelmetes" is ez.

A kundalíni kígyó ereje ez a hihetetlen energia két ellentétes, egy forró és egy hideg erőből tevődik össze, tűz és jég, jin és jang. 

A két erőnek állandóan egyensúlyban kell lennie egymással, ez egy valódi transzformáció, átalakulás egy alkímiai, kémia. 

Egy hatalmas ugrás a következő tudatossági szintre túl a normális emberi funkciókon.

Ha ez transzformáció beindul, az ember olyan sok tanulási folyamatot él meg, amennyit még éppen csak képes elviselni, ezek a sokoldalú folyamatok teljesen átalakítják az ember egész önvalóját. 

A tudás a tapasztalatok és a lecke elsajátítása esetenként nagyon fájdalmas és nehéz is lehet, olyannyira, hogy sokan eljutnak tűrőképességük végső határáig és ilyenkor azt kívánják bárcsak ne lenne aktív bennük a Kundalíni kígyó.

Kundalini, ébredése kézzelfogható megnyilvánulása annak, hogy megértsük Isten minden atomot számon tart a világegyetemben az idők kezdetétől fogva.
A Kundalini útja során áthalad a hét fő csakrán, és áthangolja és megemeli azok rezgés szintjét egy sokkal magasabb szintre és végül eléri a fejtető, korona csakráját. 

Ilyenkor teljesen „elszakad” egymástól a test és a lélek.

A Kundalini erő egyes csakrákon, akár el is időzhet, attól függően, hogy az egyén fejlődése milyen hosszú tanítási és tapasztalási szakaszt igényel. 

Minden csakrának vannak úgynevezett testi és lelki fennhatóságai, ami azt jelenti például a szív csakra estében, (ide tartozik a szeretet), hogy életünkben nagy hangsúlyt kap a szeretet lényegének igazi érzése, megértése. 

Tehát a kundalini mindig fokozott hangsúlyt ad annak a csakra a tulajdonságának, amelyiknél éppen tartózkodik. 

Megértetve ezáltal és ezen keresztül az egész anyagi, és transzcendens világot.

Sokan próbálkoznak felébreszteni a saját kundalini kígyójukat, jogik, guruk és hétköznapi emberek. 

Ők különböző technikákat alkalmaznak akár évtizedekig tartó gyakorlással, mint meditáció, jóga stb. 

A Kundalini erő ébredése, ébresztése egyik biztos módja a spirituális fejlődésnek, de nem feltétlenül feltétele annak. 

A Kundalini-erő eredményezheti a harmadikszem aktiválását ( aura látás) de akár megvilágosodást is.

Azonban ez a Kundalini kígyó nem veszélytelen, nem tűri a vele való felelőtlen játszadozást. 

Tudni, tisztelni kell az erejét, mert szélsőséges esetben életünkkel is fizethetünk ostoba kísérletezgetéseinkért.

A kundalierő felébredésének és felébresztésének több módja is lehet:

- Természetes spirituális fejlődéssel és a tudat ezzel kapcsolatos kitágításával;

- Meditációval vagy célzott -gyakorlatokkal. 

A Kundalíni-jóga sahaja -jóga megalapitója Sri mataji aki a kundalini energia misztikáját emberközelivé tette.

/Shri Mataji/
  
- Egy guru, spirituális mester, vagy tanító segítségével. ( Nem egyedül )

A kundalini ébredését mindig fizikai hatások kísérik. 


Egyes esetekben lehetnek nem kívánt, mellékhatások ezek általában a Kundalini idő előtti és erőszakos ébresztésekor tapasztalható és mint már utaltam rá egyes szélsőséges esetekben akár halált is okozhat. 

Néhány gyakori jel, tünet, amit a Kundalini-erő ébredésekor és uralkodásakor jelentkezhet. 

Szándékosan összekeverem a jó és rossz hatásokat, hogy fogalmat alkothassunk a kundalini erejéről.

Akaratlan remegés
Auralátás
Intenzív hő és energia érzet különösen csakrák környékén, de a magas hő érzet kiterjedhet az egész testre is.
Esetenként víziók, látomások és hangok
Intenzív érzelmek öröm, félelem, sírás, depresszió
Tér és idő érzékelési problémák
A teljesség érzése
Idegen, nem megmagyarázható jelenlét érzése.
Transzcendens világ érzékelése.
A világegyetem törvényeinek megértése
Tulajdonságaink „hirtelen” változása
Rosszullét

Joggal merülhet fel a kérdés, ha ilyen akár kellemetlen tüneteket is okozhat, tulajdonképpen miért is van rá egyáltalán szükség?

A kundalini erő ébredése nagyon nehéz, próba, de egyúttal a spirituális fejlődés szinte kikerülhetetlen eszenciája. 

A kundalini „uralkodása”, teljesen kitakarítja az ember energetikai rendszerét és valósággal újra, alapra hangolja a csakráink működését. 

Ha a helyes úton járunk és spirituális fejlődésünk optimális, akkor szervezetünk tudatunk már felkészült ennek az energiának az ébredésére és annak minden testi-lelki terhének és szépségének elviselésére. 

Isten annyi terhet rak ránk amennyit képesek vagyunk kezelni és semmiképpen nem kívánja indokolatlanul ostoba halálunkat.

A kundalini-erő kulcs Isten előszobájának ajtajához, akárki oda nem léphet be..... ezért a földi populáci 99%-nak pillanatnyi állapotában esélye sincs a kundalini erő aktiválásának, holott ez az erő mindannyiunkban ott szunnyad.....

Sokkal több a világ, mint gondolnánk és még magunkat sem ismerjük!(Forrás: László Magus Härits)Csakrák és kundalíni aktiválása - zene:  

https://www.youtube.com/watch?v=NuXa4GxT3jc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yGoJbupCwv3F97xfec7O1colWOpagV566iSm48iLhuexC0R4yi7kPorw


Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát!

Noé Kornélia mézeskalácsos munkája
"Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. 

Bátorság, csaknem hősiesség. 

A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. 

Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. 

Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle."

Márai Sándor
magyar író
1900. április 11. — 1989. február 21.
(Forrás: Magyar Nyelv)
A teremtők I. rész

- Kisfaludy György előadása

2012. 10. 11.


video: 

Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- EMF Kiegyenlítő Technika:
http://wedev.hu/wedev-fomenu.php


- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:


- A harmadik szem: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/01/a-harmadik-szem.html

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-kezben-talpon-stb-benne-van-az-egesz.html

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.