2013. október 20., vasárnap

Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése


Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv


A Rovás ABC értelmezése

A Nap Ember Gyermeke, a Tudása által képes átugrani a Sáncot, s így  elérni Isteni szintjét!
(Vízöntő kori ember Istentudás felé vezető útja rovásjelekkel - Domonyi Károly)Mindazon dolgok közül, amelyek a Föld nevű bolygón történtek, a magyarok őstörténete a legcsodálatosabb.

Lehet erről százezer oldalakat írni, de néhány sorban is össze lehet foglalni, mint ahogy Kányádi Sándor erdélyi költő tette:

Szarvas-itató

„Ahol a szarvas inni jár, moccanatlan a nyír s a nyár: még a fűszál is tiszteleg, mikor a szarvas inni megy, megáll akkor a patak is, egy pillanatig áll a víz, s ő lépked, ringatja magát, agancsa égő, ékes ág."

Ha valaki őstörténetünkről e néhány sornál többet akarna tudni, annak ismernie kell a rovásírást.

De mit is jelöl ez a fogalom?

A rovásírás a magyarok ősi írása, a legősibb írásrendszerek egyike. – Friedrich Klára

...a mindentudás kulcsa!


Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás

- Friedrich Klára, Szakács Gábor -


Magunk részéről a magyarság megmaradásának három feltételét látjuk: ne feledjük a hon(vissza)foglalás előtti őstörténetünket és végül, de nem utolsó sorban, ne feledjük-tanuljuk, szépséges anyanyelvünk ősi lejegyzett formáját, őseink reánk bízott kincsét, Kárpát-medencei bitoklevelünket-a rovásírást.
A székely - magyar rovás betűkészlete Európában

"A magyar nyelv olyan, mint a kőszikla, nem kér senkitől kölcsön, nincs szüksége semmire, de van!" - Sir Browning


Neves íráskutatók felismeréseit ötvözve  
rovásjel-értelmező táblázat:
A táblázat segítségével nem csupán az ősi Magyar szavakat lehet elemezni, ugyanis a mai szóváltozat nekünk üzen – a nyelv intelligens változásait Isten vezérli, Ő tudja, mit kell üzennie a jelen Magyar emberének, a fejlődő nyelve által.


A Magyar Adorján féle rovás ABC


ROVÁS JELEINK ÉS AZ ÉLET VIRÁGA

A rovásírás jeleinek eredete:

Minden rovásjelünk beilleszthető egy ősi szimbólumba, az Élet Virágába.
Az idők kezdetén egy közös ősműveltség létezett, melynek hordozója volt a magyarság is.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=ruaOsxZ5FK0&feature=share


Az Univerzális székely-magyar rovásírás

Nagy valószínűséggel rovásírásba rendeződött mikrobákat rejt a Mars talaja a Curiosity által vett minták elemzése alapján – jelentették be amerikai kutatók a Science című tudományos folyóirat legfrissebb számában.
A magyarok – és ezzel az emberiség – eredete nem csak a Föld bolygóra korlátozódik.

“Talán a Marson talált rovásírás már elegendő bizonyíték az eddigi kétkedőknek is, hogy ez a (t.i. szkíta/hun/magor – a szerk.) nép hozta más bolygóról a tudatos életet a Földre”

cikk:
A  KÁRPÁT-MEDENCE,  A  BOSNYÁK  PIRAMISOK ÉS  GLOZEL  JELRENDSZERÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA:

 - magtudin.org- Friedrich Klára -
12 székely magyar rovás ABC összehasonlítása
Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán:

Melyik a világ legszebb hieroglifikus írása? Ez itt mind a miénk!

 


Mindezt bizonyítják a székely szójelekkel írt mondatok őrségi edényekről, 
honfoglaláskori és Árpád-kori ötvöstárgyakról, 
uralmi jelvényeinkről, 
valamint az énlakai 
és a tusnádi rovásfeliratból.

(ez a táblázat Varga Géza szerző és a forrás (www.csinyalohaz.hu) megjelölésével szabadon felhasználható)


További táblázatok itt:


Varga Géza: Őshazakutatás és a magyar hieroglifikus írásemlékek" c. kötet a mai napon felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományába.


Egyedülálló székely ábécé az Országos Levéltárban

„Jegyz: Ez a könyv az én birtokomba 1850-ben jöven, a rongyos kutyabőr fedelére ragasztott, s az eredeti kötéshez tartozó fehér papíron találtam a tulsó oldalon látható, Hun-Scytha alphabet példányt; melly, mint látszik, ugyan azon kézzel levén írva, mellyel maga a „Diárium s. Regestum” czímlapja: bizonyos, hogy a felírt évben, azaz: 1655-ben jegyeztetett fel.
Én a könyvet, 1850. újra beköttetvén, a kérdéses lapot, a tulsó oldalra ragasztattam, mint egyik régi emlékét, azon írásmódnak; okiratul annak literaturájához.

Szigeth, majus 30. 1850.

Szilágyi István”  
Forrás: 


INDUS VÖLGY - HÚSVÉT SZIGET
INDUS - MAGYAR 
összehasonlító jeltáblázatok


- 1. táblázat: Bal oldalt Mohendzsódárói (Indus-völgy), jobb oldalt Húsvét-szigeti rongorongo írásjelek:
- 2. táblázat: Indusvölgyi és magyar összehasonlító jeltáblázat:
Továbbá itt:

-  Az őrségi = ősrégi jelkincs:


- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


(Forrás: Ujgur-Magyar testvériséget és kultúrát támogató csoport/Magdi Hun-Kipcsák/Varga Géza gyűjtése)A Kárpát – medencéből terjedt el az ősnyelv és írás a Földön!


Sziriuszi aranylemezek

video:


A Magyarok Földön "túli" eredete!
Ami még mindig nem a kezdet, kezdete....csupán egy folyamat része...

Folytatás, kicsit bővebben, merészebben:

video:

A székely-magyar rovás írásból származik a világ összes írása!


A székely-magyar rovás 1. rész:

Az énlakai templom mennyezeti kazettájának székely - magyar rovásírásos felirata 1668 - ból


Második rész:


A Tatárlakai korong izotópos vizsgálata szerint kb. 7000 éves, 
rajta a székely - magyar rovásírásos feliratHarmadik rész:

A Boszniai 350 ezer éves Nap piramisban székely - magyar rovásírásos  jeleket és mondatokat találtak

„A kapu bezárult!
Meg kell várni, míg kinyílik.

Harcosok vagyunk, hódítunk és építünk.”


(Forrás: http://csabavezir.blog.hu/)Székely - Magyar rovás ABC értelmezése:


Az "eGY - GY" rovásjele


Hívóképei és szavai:

eGYisten jelképe a magyar címerben;
fogalmi jelentése: népünknél a Teremtő Isten jelzője: 

az egy, egyetlen.
eGYisten 


EGYISTEN ÖSSZERÓVÁS
Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tésztagyúró tálja,
 előzetes egyeztetés után díjtalanul megtekinthető a veleméri Sindümúzeumban.

Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester műhelye:

http://www.zalanepmuveszet.hu/tagsagunk/Fazekas/czibor.html


Cserépmadár Szállás & Csinyálóház - Varga Géza

A Madarasi Hargitán


Egy az Isten - Egyisten

Álljunk az Egy-s-Ég-be! - Legyünk a Jel-en - Legyek a Jel Én!


Az "eSZ - SZ" rovásjeleHívóképei és szavai:

SZár, SZálfa, SZálka vagy SZúr


A rovás 'SZ' a kezdet és a vég, vagyis Én vagyok - Sz-Én vagyok. Én 'Sz' vagyok - MAG-amra mutatás - Szén alapú vagyok!

video:
- "Minden vízbe mártott test..." Jásdi Kiss Imre - Ősi üzenetek dekódolása:


Az "Irovásjele


Hívóképei és szavai:

Istenfa (az építés alatt a jurta közepét – a tündöklőt – megtartó fa);

fogalmi jelentése: Isten.A kereszt az élet és a halál keresztútja.
Isten: Napfénnyel keresztelő magyarok ősjelképe


Az "Í" rovásjeleHívóképei és szavai:

Írás (tevékenység)
Mégiscsak Megtestesül az Ige, 
vagyis a SZÓ Életre Kel, 
Testet Ölt, 
Cselekszik,  
Formát Kap és Formát Vesz Fel....


"T (eT)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Tám, Tartó, Támasztófa, TetőA betű formája a támasztó oszlopot idézi, világosan mutatja a forma a fogalmat.


A T betűnkhöz hasonló jel van a sumer ékjelek között is, szintén „Tám” fogalomértékkel.

A régi építészet fontos elemei közé tartozik, szinte minden tornácnak ilyen tartóoszlopai voltak.


Falvainkban ma is láthatunk, sajnos, egyre ritkábban, ezeket a tornácos házakat, amelyeknek másik, fontos eleme a "ZS" betűnk.

Az "ZS (eZS)" rovásjele

Hívóképei és szavai:

ZSendülő növény


ZS (eZS) = Zsenge, zsámoly, zsarátnok (tűz, parázs)

Varga Géza szerint fogalmi értéke: Zsenge.
A betű formája ezt látszik alátámasztani, hogy mégis inkább a zsámoly fogalmi értéket rendelem hozzá, mert tökéletesen illeszkedik az építészet területéről származtatható jelek közé.

A T betűvel együtt a ZS betű alkotja 
a magyar parasztházak tornácának pilléreit.
A zsámoly is támasztékot jelent.


Az "A" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Anya - Anyaisten
Fogalmi jelentése: Anyahita
a szkíták termékenység-istennője.

Minden korban nagy tisztelet övezte, ismerték és tisztelték Őt a görögök is,  Anaitisz néven.Anyahita - Dávid Júlia alkotása


Őseink Asszony vagy Boldogasszony néven tisztelték, szűznek tartották.Napba öltözött BoldogasszonyunkAz "Á" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Áldott állapotú asszony = a jövő útja


A "D" rovásjele
Hívóképei és szavai:

A D betű  a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: “Öregisten” 
– az ő jele az “Us+ (mint Ős)

Derék 
(testtájunk)


Fogalmi jelentése: DU
az ősi magyar Isten-hármas egyik tagja (Eneh-Du-Bél), 
az Atyát jelenti az ősibb változatban.

A dolog érdekessége, hogy a sumer jelkészítésben a D betű fogalmi értéke Dingir (tündér, csillag),
de a későbbiekben az Isten nevek elé már „igazi” csillagot tettek, s a magyar ábécében is csillag lett az Atya jele.
Tündércsillag Hevesi Katalin munkája (terítőközép):


Az "E" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Evőeszközök

E = evőeszközök
Eleven

E = eleven

A feltételezett „Eleven” fogalmat indokolja a kapcsolat a H betűvel (H = hal, halál), és az is, hogy ábécénk minden egyes mássalhangzójának segédhangja, vitathatatlanul a legtöbbet használt, s ezért a legfontosabb magánhangzó. 

Úgy is mondhatnánk, hogy jelsorunkat az élet, az elevenség hatja át.


Ember

= ember

Elődei tapasztalatát, s Isten Lelkét megvalósító Ember


Az "É" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Ég, Élet 
(a Földet körülölelő égbolt)

Az "J (eJ)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Jövesztő
(a széna- vagy szalmakazalból a napi adag kihúzgálására – jövesztésére – való 
szerszám)


J(eJ) = Jó, folyó

szavunk nemcsak pozitív tulajdonságot jelöl, bensőséges viszony is kifejezhető vele.
Pl. a régies Jó uram, Nagy Jó Uram, Jó isten szavaink ezt a viszonyt fejezik ki.

A szó folyónevekben is fennmaradt, pl. Sajó, Berettyó (Beretjó).

Az erdélyi nagy botnaptár rovója ezt a betűt használja a J és I hang jelölésére is.
A "P (eP)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Pihe 
(tollpihe)

P (eP) = pihe
Ezt a jelet és a hozzá rendelt „pihe” szót az értheti meg igazán, aki már íjászott, vagy látott közelről nyílveszőt.

A nyílvessző röppályája kiszámíthatatlan, ha a vessző törzsén, a vessző fokához közel nem helyezünk el legalább két darab, hosszában kettéhasított tollat.

A hasított toll a „P” betűt formázza.


Pihe: 

...a madarak ruházata, melynek alapanyaga a PIHE,

s így,  egyben a Mérlegeltség Elvi Kifejeződése is


A zászló indulása,
a levegő lobogtató hatásának tárgyiasult, anyagba való álmodása,
a repülés közkinccsé tételének teremtői, teenségi, megvalósítói kifejeződése,
egy lépcső a szárnyalás, mint a szabad gondolatiság turuli kifejeződése,

pedig csak egy tollpihe ...


A "C (eC)" rovásjele


Hívóképei és szavai:

C (eC) = celőke


Celőke – a nyílvessző régiesen (cél-lőke)

cél, irány, lő, felfelé, a legfelsőbb szintek felé való irányultság  
C (eC) = celőke
Jelentése nyílvessző, a régi magyar nyelvben.
A szó érdekessége, hogy megfogalmazza a funkciót is.

Az első szótag a cél szavunkat rejti.
Ha igaz, akkor ebben az esetben nem mi vettük át a németektől (Ziel), hanem ők vették át tőlünk.

A celőke szóban benne van a célba juttatás mikéntje is: lő.Az "Ü" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Ü = Ülőke
Ül, ő - ők, ügyesen leül az ülőkére
Ü = ügy

A folyó, víz fogalma, mert ügy szavunknak régi értelme ez.
A Kárpát- medencében több folyó is van, melynek neve az "ügy" szóra végződik.

Víz végződésű folyónevekre is van példa: Dunántúlon Feketevíz, (lásd. Erdélyi párja- Feketeügy), Sárvíz, Válivíz stb.
Valószínűleg a kisebb, lassú folyású, kanyargós, majdnem állóvíz jellegű folyók, patakok mellékneve az ügy, víz.
Veleméri rajzos sindü (tetőcserép) az "ü" (ügy "folyó") jelével (Sindümúzeum)


Az "N (eN)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Növekvő Hold formája 
vagy annak látványa,
ahogyan a Nő méhében Növekszik az új élet


N (eN) = Nő, Növény, Növekedés, Nedves
A rovásjelek második legfontosabb alkotóeleme, 11 betűnk épül rá.

Nőies elem (gondoljunk csak a Hold fázisra!).

Amikor meghajlítjuk a szárat ), nem törik el,
(ahogyan a növény szára se, ha szél hajlítja)…
– zöngésedik, lággyá válik, formája így a növényt idézi és a nőt,
aki méhében az új életet hordja,
ekképpen növekedő,
s a Hold is ilyen amint telik.

A Hold a földi nedvesség Úrasszonya…


Az "F (eF)" rovásjeleHívóképei és szavai:

Föld 
(a négy égtájjal)
vagy a Fényforrás jelölése


F (eF) = Föld

Ehhez a jelhez kapcsolható talán a legtöbb emlékünk.

Nemcsak betű, hanem Ősidők óta egyben szimbólum is.

Többen, többféleképpen magyarázzák a jel értelmét, de minden magyarázat végkövetkeztetése, hogy az Aranykort jelképezi, az Első Királyságot.

Ókori városalaprajzok az eF betűt mintázzák, 
de ilyen elrendezést mutatnak az állandó katonai táborok is.


A "K (eK)" rovásjele szóközben


Hívóképei és szavai:

Kerítés vagy KeretK (eK) = ÉK?, Kert

A jel feltételezett jelentése: 
Kert, Keret, kerített föld.

A kerített föld város jelentésű is.
Az ókori Arménia egyik fővárosának neve: Tigranocerta, azaz Tigriskert, Tigrisek földje volt. 

A névre ma is találunk párhuzamokat. 
Magyarországon Soltvadkert, Rákoskert stb., 
Oroszország területén Sztyepanokert (Istvánkert).
A "K (aK)" rovásjele szóvégén
Az "U" rovásjele
Hívóképei és szavai:

UnokaU = ugar?

A jelhez az Ugar fogalmi érték rendelhető, az "K (eK)" jelhez való hasonlatossága miatt.

Észre kell vennünk ugyanis, hogy ez a betű is zárt, mint a kerített föld, művelt föld jelentésű "K (eK)" betű, de két oldali határoló vonala bizonytalan.

Jól ábrázolja a művelés alá vont, de pihentetés céljából parlagon hagyott terület.

Az ugar szó ezt jelenti.


Az "Ú" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Útkereszteződés

Ú =


Régi ábécékben önálló hangértékkel nem szerepel, a rövid „U” betű jelölésére használták a másik „U” betűnkkel együtt.A "B (eB)" rovásjele
Hívóképei és szavai:


a B betű az Atyaisten,

továbbá

Bak (fűrészbak)fogalmi jelentése: 

Bél vagy Baál, aki az ősi magyar Szentháromság Fiúistene.
A Balaton (Baál Aton) névadója lehet.


B (eB) =  Baál, Bél, belső

Bél a sumér Enlil isten jelzője.
Jelentése "Úr" szó szerint: Én-Lélek.

Nála vannak a királyi jelvények, a földi király Bél helytartója.
A magyar Szentháromságban Bél a Fiúisten neve.

B = Boldogasszonyunk


A "V (eV)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

VályúV (eV) = vas, vég, vidék

A vas eredetileg fémet jelentett, a vas fogalmát  Varga Géza a bronzöntvények formája miatt rendeli hozzá, ellenben ennek a jelnek szemmel láthatóan nincs köze ezekhez az öntvényekhez.

A betű formailag az "U" betű párja, rokona, de egyik vége nyitott, a másik vég határolói bizonytalanok.


Jelentheti a művelt vagy lakott föld végét, az ország határát.


A "TY (eTY)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

TYúklétraFogalmi jelentése: 

Atyaisten
azaz a legfőbb istent jelenti. 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” – Weöres Sándor


TY (eTY) = Atya

Látható, hogy a Ty betűnek köze van a B betűhöz, de nemcsak fogalmilag, hanem tartalmilag is.

Az Atya itt Istenatya (Atyaistent), azaz a legfőbb istent jelenti.

A magyar ábécében megvan tehát az ősi (magyar) istenhármas: 
az Anya, Atya, Fiú.
Magyarszombatfai kerámia pohár az „Atya” jelével - Varga Géza értelmezése
Körkereszt - körosztó az „Atya” jelével

Az Ararát hegyen - Az "Anya" jele
ÉLETADÓ ŐSANYÁNK ÉS A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS


A székely "a" betű az "anya" szójeléből származik.
A képi tartalmát megértve beláthatjuk, hogy az "a" rovásjel tulajdonképpen egy régi ligatúra leszármazottja.
A függőleges egyenese a "szár" (a székely "sz" betű) jelével azonos s az égigérő fát ábrázolja.
Ennek az ősi "szár" hieroglifának van egy képszerűbb alakja is, amit ezen az iráni idolon is láthatunk, de megtalálható a magyar népi jelkészletben is, meg a sumer képjelek között is.
A háromszög a női szeméremtájék rajza, aminek a sumer képjelek között "nő" jelentése van.
A két jel együtt az égigérő fával azonos ősanyára, istennőre utal.

Berze Nagy János az "Égigérő fa" c. kötetében hívja fel arra a figyelmet, hogy a magyar néphit szerint az égigérő fa azonos az Istennel.
Felfigyel arra is, hogy a fában rendszerint egy nő lakik, vagyis a képen látható idol a magyar ősvallás egykor széles körben elterjedt képzeteinek illusztrációja, a székely "a" (anya) jel előképe.
A szobrocska vállain a lépcsős toronytemplomot ábrázoló "magas kő" ligatúra látható. Ebből származik a székely írás "m" (magas) és "harmadik k" (kő) jele.
Az idol nyakánál a "jó" hieroglifa kacskaringói láthatók.

(kép: Életadó Ősanya idol Iránból)


(forrás: székely rovásírás/Varga Géza)


"A balra forgó a női erő, a jobbra forgó a férfi erő, s így együtt adják az Ős Ten -séget.
A szívből kiindulva, mert a SZER-ETET és a torok csakrában válik IGAZ-zá az IGE. Fölfelé és lefelé, jobbra-balra is tükrözve, majd megforgatva a függőleges és vízszintes tengelyek körül adják ki a térbeli formát, mely maga az Ős Teremtés formája!
A fej, a Jó Nap Atya, a tudás.
Az Ős Anya, az Életadó, a Kiáradó!
Az Életadó Ősanya, kiben megfogan a teremtés, s akiből kiárad benne-vele-és általa....de az Atyai erők együttes erejével.
Egymás nélkül nem léteznek!" - Gábor Kati"…és tudod, hogy mi van a középpontban ?...egy Végtelen Óceán,  amelyik az Élet 

Vizének az Óceánja..., aki elért Ide, az az Oda, annak vannak Útjai Innen Oda, és 

Onnan Ide..."
Az "O" rovásjele
Hívóképei és szavai:


Ostor (karikás ostor)O = oldal, oltalom (gyermekét ölelő anyai karok)


A jel fogalmi értékét a kínai teknősbéka rajzolatának alapján határozták meg. 
Ennek a rajznak az alapján azonban nem lehet az összes betűnket létrehozni. 

A jel formája sokkal inkább az óvón, védőn kitárt és magába záró karokat idézi, ahogyan az édesanya várja kitárt karokkal járni tanuló gyermekét.


Az "Ó" rovásjeleHívóképei és szavai:


Óra a számlapjávalÓ =

Ez a betűnk is ősi múltra tekint vissza, már az Olaszországban, 
Campagnában talált kb. 3000 éves baltán is ebben a formájában, szerepel.

A jel spirált formáz, s ez a szimbólum egész Európában elterjedt volt az ősidőkben. Elképzelhető, hogy a spirál szimbólum magyar neve: forgó, 
Napforgó.Kerámia tányéronHevesi Katalin hímzése


Egy ÖRÖK KÖRFORGÁS részei vagyunk!

Aki képes együtt haladni az állandóan megújuló, minket körbeölelő és magába foglaló energiamezővel, azok tudnak továbblépni...., akik nem képesek erre, azok újra járják ezt az iskolát.

Mindenki egyfelé halad és ugyanoda fog megérkezni legvégül! 😉Az "Ö" rovásjele
Hívóképei és szavai:

ÖkörÖ= Ökör

A gazdasággal kapcsolatos fogalmak körébe beilleszthetõ az „ökör” fogalmi érték is, hiszen a pusztai népek legfontosabb állata a ló mellett a szarvasmarha volt.

Nemcsak a gazdagságot jelentette, de a szó legszorosabb értelmében az életet is.


Az "Ő" rovásjele


Hívóképei és szavai:

Őzfej aganccsalŐ =

Ez a betű sem szerepel a régi ábécékben, a modern kor igénye hozta létre.

Az Ó és az Ö betűkből képzett jel tipográfiailag ugyan jól illeszkedik az ábécé jeleihez, de képzése a magyar jelképzéstől idegen (ld. A Napút ábécéje című könyvet).
Az "R (eR)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

Rögzítés vagy RácsR (eR) = Rész, rét

Mindkét szó visszafelé olvasva is értelmes szót ad.
A rét párja a tér, a  rész pedig a szér (szérü, szer).
Mind a négy fogalom a területtel kapcsolható össze.A "CS (eCs)" rovásjele
Hívóképei és szavai:

CSermely, CSatorna 

...vagy az a CSapás, amit az állatok járnak ki az erdőben.  
CS (eCS) = csap, csapat, család

A jel egyik lehetséges fogalmi értéke a család.
Ez a fogalom nem állhat messze a valóságtól, hiszen a pusztai népek körében a családnak óriási jelentősége volt.
A rokoni kötelékek sokkal többet jelentettek, mint ma.


A jel eredeti formája valószínűleg négyzet, a négyzet pedig - zártsága miatt - harci alakzat, csapat is lehet.A "Z (eZ)" rovásjeleHívóképei és szavai:ZászlóZ (eZ) = Zug, ház

A Z betű segédvonalai több nyelvemlékünkben a szárra merőlegesen helyezkednek el.
Ezt a formát mutatja a tatárlakai korong (7000 éves) bal felső negyedében lévő jel is.
Ennél a betűknél az ősi emlékek tanúsága szerint a segédvonalak száma nincs rögzítve, illetve általában három vagy négy.


A betűnek ebben a formájában az ősi magyar „háromosztatú” parasztház alaprajzát, elrendezését kapjuk.

A deutérium jelölése a tatárlakai korongon 

Egy agyagkorong, amiben minden benne van, amit a MAG népéről, a magyarságról tudni kell.

Mit jelképez a korong és milyen információk találhatók rajta?

 video: 


Az ősi Mah-gar zászló életre kel

sárga sáv a Nap fénye, Isten éltető energiája és a tudás;

három vörös sáv a szentháromság: Ember, Lélek, Isten. 

zöld sáv a Föld életenergiája.

A három vörös sáv az Isteni fényből táplálkozva és egyesülve a Föld életenergiáival az Isteni dimenzió felé tart, kijelölve a Magyar utat az Isteni Mind-Egybe.

A teljes szimbólum a Magyar Nemzet Isteni tudatosulását, az összetartó Magyar Nemzeti Méltóságtudatot jelképezi, és a fehér felület révén a tudatos Isteni életimádatot szimbolizálja.Föld - Ember - Lélek - Isten - FényAz "S (eS)" rovásjele


Hívóképei és szavai:


Süveg 
vagy Sátor

S (eS) = Sátor, sarok


A sátor nem azonos a jurtával (gerrel), amely a család lakhelye.
Sokkal inkább a nagyállattartáshoz, a táborozáshoz és a háborúhoz kötődik. Ideiglenes szálláshely.

A sátor a mai világban is a szabadságot jelképezi (kemping táborok).
Könnyen szétszedhető, szállítható, összeállítható.
Ezt az egyszerűséget formázza az eS betű.

A "G (eG)" rovásjele
Hívóképei és szavai:


GémeskútG(eG) = égbolt, gém

Ég szavunknak kettős értelme van, ugyanis jelentheti az égboltot, s jelentheti a lángolást is.

A két fogalom szorosan összefügg egymással, gondoljunk csak a viharok esetén előforduló villámlásra, a perzselő, szikrázó napsütésre, a lángoló égboltra stb.


Az "L (eL)" rovásjele

Hívóképei és szavai:
L (eL) = Ló


Háborúban és békében egyaránt forradalmi fejlődést jelentett a ló háziasítása.

A helyváltoztatásban, a világ megismerésében új távlatokat nyitott meg.


A ló a pusztai nagyállattartó társadalmakban a szabadságot, a gazdagságot és a hatalmat jelentette.


A "H (eH)" rovásjele

Hívóképei és szavai:


Hajfonat vagy Hálószem vagy Hal


H (eH) = hal, halál

A H betű fogalmi értéke: Hal.

Ez a jel megtalálható a sumer jelek között is „Ha” (Ha=hal) fogalomértékkel, de átvették a türkök is, B hangértékkel (Balik=hal).


A magyar és a sumer H jel között nemcsak formai azonosság áll fenn, de a hang- és fogalmi érték is azonos.

A "M (eM)" rovásjele

Hívóképei és szavai:


Mama vagy Mellek


M (eM) = Mell, emelő


Egyes kutatók a „magas” fogalmat rendelik a jelhez, de ezt az eM betű alakjából nem lehet kikövetkeztetni. 

Mivel jeleink túlnyomó többsége az ember és a környező világ egymáshoz való viszonyát tükrözi, inkább a fenti fogalmi értékek illenek a betű formájához.

A "LY (eLY)" rovásjele


Hívóképei és szavai:


Lyuk, egy fokos fejében

LY(eLy) = Lyuk, Forrás, (heLY?)

Ennek a jelnek több változatát is használták a régi rovók.

Legismertebb alakja a kör, s közepében pont.

Minden korban Napszimbólum volt, s ma is az a csillagászatban, asztrológiában.

A Nap valóban forrás, a fény, a meleg, az élet forrása.

Az eLy betű ugyanakkor helyet is jelenthet, a kezdő H betűt nem volt kötelező kiírni ((h)ely).


Achaimenida ezüsttál Napjelképpel.

A székely "ly" (lyuk) párhuzama.
A "lyuk" itt az élet és a bőség forrását jelenti, ami azonos a Napistennel.

A sumerben ugyanez a jel "kút, forrás", a kínaiban és az egyiptomiban Nap jelentésű.
A "NY (eNY)" rovásjele


Hívóképei és szavai:

NYíl (nyíl és íj – különböző formájú, azonos jelentésű szavak)NY (eNY) = Nyugat, nyugalom


Az eNy betű érdekessége, hogy többi jelünkkel ellentétben ez jobbra néz, de csak látszólag néz jobbra, ugyanis nem a szárra, hanem az ívre épül.

Az elsődleges elem tehát az eN jel (a nő, mint befogadó), s így az eNy betű nem más, mint a nő "" és a férfi ""egyesülése, NáSZa "".


Ebben a minőségben akár ligatúraként is felfogható.


Az "Ű" rovásjele


Hívóképei és szavai:


Űrbogár 
(a képzelet szüleménye a „bogárjeleinkre” utalva)Ű = űr


Ez a jel sem szerepel önálló hangértékkel a régi ábécék jelei között, bár formailag tartozéka azoknak.

A bot ábécének ez a rövid Ü betűje.


Ehhez a jelhez – az F betűvel való kapcsolata miatt 
– az Űr, Üres fogalmak hozzárendelhetőek, ugyanis jól láthatóan valóban „kiüresedik” az „eF” betűhöz képest.
A Földről ezennel nyitunk az Űr felé!  :-)A kancsón lévő idő jele (balra), valamint párhuzamai: a székely írás "ü" (üdő) jele, egy Minuszinszk-vidéki szkíta sztélé jele, valamint a hettita hieroglif írásból Utu sumer napisten jele (jobbra)


A sumer és a magyar jelkészlet párhuzamai:

(Forrás: http://csinyalohaz.hu - Varga Géza)
Rovásszámok


Rovásszámok: 0 - 10-ig


rovás 0
rovás 1
rovás 2rovás 3rovás 4rovás 5rovás 6rovás 7rovás 8rovás 9rovás 10...és továbbMelyik a világ legszebb hieroglifikus írása? 

Ez itt mind a miénk!

 


 Továbbá:

Az őrségi = ősrégi jelkincs - Varga Géza gyűjtése
"US" (ős, isten) összeróvás jelA D betű  a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: “Öregisten” 
– az ő jele az “Us+ (mint Ős)"A  RÜGY, a Királyszittya írás szerint a lélekmag, melyben egymással szembefordulva, pihenő állapotban helyezkednek el.
A Magban a Rügy, terméskor visszaalakul, mint az új élet reménységévé."
Veleméri rajzos sindü (tetőcserép) az égigérő fa tetején lévő "us" (ős, isten) jellel (Sindümúzeum)
(Forrás: http://csinyalohaz.hu - Varga Géza)Az ibrányi honfoglalás-kori korong jelei:
(fentről lefelé: ős, Ten és sarok); 
ami azt jelenti, hogy az Istenhez a sarok hegyein át vezet az út. (Forrás: Székely rovásírás - Varga Géza)"TPRUS"  összeróvás jel


A tartás, a megtartó erők és MAGtartó minőségek!
"TPRUS" tojás díszítésként

A veleméri Sindümúzeum egyik büszkesége a székely írás tprus (tapar us "szabír ős") jelének népi megfelelőjével
(Kép forrása: székely rovásírás oldal: veleméri sindü 'us' 'tprus' ős szabír ős magyar rovásírás leletek)
"TPRU"  összeróvás jel

"ENT"  összeróvás jelAz 'ENT'...

A székely-magyar teremtői nyelv és rovásírás mindenhol, szerte a Földön 

Az 'ENT'  

képi jel,
vagy hieroglifa,
vagy összerovás jel,
vagyis a Teremtői - Isteni támasz,
mely Eget és Földet köti össze,
támaszkodva az Égi - Teremtői - Őstudásra,
a Földre leképezve azt.  

Egyiptomban 
Istennői ábrázolásokon
Dávid Júlia  alkotása - A Táltos(A képek forrásai: A  Magyar Nyelv, Pálffy Tivadar, Varga Géza, Dávid Júlia)
NépművészetünkbenAz "Isten országa" mondatjel feloldásaA "Magasságos időisten köve" mondatjel feloldása


(Forrás: http://csinyalohaz.hu-Varga Géza)

"EMB"  összeróvás jelEmber


"EMP"  összeróvás jelA Világegyetemben nagy feladatot vállaló és ezt végre is hajtó ember jele!"Isten országa" korsóA Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester által készített "Isten országa" korsó


"Magasságos időisten köve" Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjel


Isten szójelA korsón az Isten szójelnek két változatát is megtaláljuk


 "Isten országa"


Az égigérő fa oldalágainak olvasata: "Isten országa"A központi szár olvasata - "Magasságos időisten köve"A "Magasságos időisten köve" mondatjel feloldásaAz oldalágak olvasata - "Isten országa" Az "Isten országa" mondatjel feloldása

(Forrás: http://csinyalohaz.hu-Varga Géza)
Egy az Isten
Varga Géza munkái


Az énlakai Egy isten és a tusnádi Sarokisten mondatjelek is tartalmazzák az Isten szójelet
Az énlakai templom mennyezeti kazettájának székely - magyar rovásírásos felirata 1668 - ból
EGYISTEN ÖSSZERÓVÁS


Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tésztagyúró tálja,
 előzetes egyeztetés után díjtalanul megtekinthető a veleméri Sindümúzeumban.


Cserépmadár Szállás & Csinyálóház - Varga Géza


ÖSSZERÓVÁS A KINCSEINKBEN

Csak el kell olvasni!

Az avar Gizella-kincs mondatjeleinek összefoglaló táblázata.
"Alul ott vannak a székely és magyar hieroglif jelek.
Ezek jelentése egy-egy szó.
Ha a jelek csoportosan vannak, akkor az egy-egy mondat.
Balról jobbra:
Lyuk ten (Napisten"; magas szár "magasságos úr"; Ég ten szár "az égisten az úr"; egy országa; égisten.
A jelek által rögzített hangalak nem mindig azonos a mai kiejtéssel, ezért a modern változatot idézőjelek között jeleztem.

- Székely rovásírás/Varga Géza  -
NAP SZIMBÓLUM

Torockó - Székelykő

A Nap Gyermekei, Népe vagyunk!

"A Földön az EGYETLEN ÉLŐ jelentőségeket is hordozó kereszt, a torockói kereszt!"


(forrás: magyarrovas.hu/domonyi.aries.hu/csinyalohaz - Varga Géza)


SZERTAN - ŐSI MAGYAR SZIMBÓLUMOK


"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár nem, ez felér egy lottóötössel.
A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét.
Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél.
Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele.
Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál.
Ha megérted, megérted, miért élsz.
Megérted az emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és szerkezetét.
Megérted az összes vallás közös alapját és senki nem tud félrevezetni többé azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba.
A magyarságod másrészről kötelez és felelősséget jelent a Föld többi népeivel szemben.
Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál.
Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető." - SZERTAN - SZÍNIA BODNÁR ERIKA


Ha ezt a videót megnézed és megérted, akkor mindent tudsz arról, hogy miért vagy magyar, és mit jelent magyarnak lenni!

video:


Föld - Ősföld- Óföld - Földanya magyar képírással
A Föld szóban szerepel az öld felszólítás, de ugyanakkor a Föld öld -összefüggést még tovább bontva, az öl már önmagában végtelenül kétértelmű. 

Utal az anyaölre amiből születünk. 

Az él szóba megy át. 

Innentől kezdve az egyensúly megértése felé vezet a szó. 

Ugyanúgy mint a STN ősgyök. 

A nyelvünk a kettősség megtapasztalását is tanítja, a végletek találkozását egy-egy szóban, vagy ősgyökben. 

A Föld szó rovásképeiben a körkereszt, Isten pecsétje jelenik meg, majd egy forgó spirál benne, (ó-ból ő). 

Ez a születő életre is utal, mert a magzat képe a rovás-ő. 

Ezután a hármashalom (L) és a DŐLő kereszt (D) növekszik. 

Természetesen lentről fölfelé építve a képet, összességében úgy néz ki mint a gömb alakú Földből kinövő hármashalom, tetején egy kereszttel.

Figyeljük meg Szűz Mária lábai alatt a kígyót, mely a Földre tekeredik. 

Lábainál a holdsarló: a rovás-ny betű is látható.


Fény ligatúra (összerovás)


Fenn a fény, a megfoghatatlan láthatatlan űr, és az anyagi világ találkozásában. 

Ugyanezt az értelmezést kapjuk a Földön állva is, ha tudjuk, hogy a Föld gömbölyű...
Rovás F (Föld) alakváltozatok:
Rovás NY (Anya) alakváltozatok:  
Rovás É alakváltozatok:
Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán.

A fény tömörebb ligatúrája a napkereszt.


Forgó:

perdülő és forduló jelek a különböző kultúrákban és kapcsolódó tudományos képeken
A szvasztika: a felülnézeti világmodellek megjelenítője, ezért 4-es szimmetriával bír.

A négy elem feletti hatalom, a négy égtáj és a Paradicsom jelképe is.

A szvasztika: Egy változatlan középpont körül végbemenő változás jelképe. (Yotengrit)Forgó rózsa - Napforgó búzából


A Világfa felülnézeti képe.
A Nap, így a csillagok, az örvények, és a viharok jelképe is.
Ilyen alakja van a kilövellő napszélnek a Nap forgása miatt.
A Földön a viharok és a víz örvénylésének iránya attól függ, hogy a déli vagy az északi féltekén vizsgáljuk.
A szvasztika: a világfa következő szintjén, a galaxisok magasságában is értelmezve van.
A négy szent égi folyó (kiáradnak a dicső, paradicsomi honból) a Tejút és más 4-fő karral bíró galaxisok jelképe.18. sz. karcagi szűrhímzés


Itt (mint ahogy a Napnál is) az irány már nem egyértelmű.
Hiszen ki mondja meg nekünk, hogy alulról, vagy felülről látunk egy galaxist vagy egy csillagot?Székelykapu


A forgás iránya tehát mindkettő lehetőséget tartalmazza.
Ezért van olyan sok összetett világmodell ábrázolásban duplán benne a szvasztika.
Minden nézőpont kérdése, a jelképek pedig azt tanítják, hogy több nézőpontból fejtsük meg őket.

Kapcsolódó gyűjtemény több mint 130 képpel: http://www.vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=2875

(Forrás: Bednarik Richard/Világbiztonság.hu)(Forrás: Világbiztonság)Továbbá:


- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Magyar mitológia és rovások:

- Az Arvisurából - részlet 1.:

- CSABA KIRÁLYFI:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu

blog oldalam: 


6 megjegyzés:

 1. Válaszok
  1. Eljön az idő, amikor tanítják majd az iskolákban is kedves Árpád!

   Törlés
 2. http://digipenna.blog.hu/2015/12/12/a_kod_462

  A Székely-Magyar rovásírás kódja
  Ha valamilyen jelrendszert akarunk alkotni, akkor adódik a kérdés mi legyen a jelrendszer alapja, mert egységet képet kell alkosson.

  VálaszTörlés
 3. VARGA GÉZA ROVOLÓGUS KÖNYVEI ÉS NÉHÁNY EGYÉB ÍRÁSA
  http://vargagezairastortenesz.blogspot.hu/2018/04/varga-geza-rovologus-konyvei.html

  VálaszTörlés
 4. Fecs józsefné-elolvastam és megnéztem az írást és a tájékoztatásokat is, nagyon érdekes volt.Nekem megvan könyvben is.nagyon nehéz olvasmány,de érdekes.Még nem értem a végére,de annyit már megjegyeztem belőle,hogy a magyar nyelv eredetét a sumer nyelvhez hasonkitják.Lehet, hogy nem egész jól fogalmaztam,de igy is érdekes.

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.