2013. október 12., szombat

Kós Károly - Wekerletelep


Kós Károly 


Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember...


130 éve született Kós Károly (Temesvár, 1883. december 16. – Kolozsvár, 1977. augusztus 25.)

Építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus

“Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni akarnak mindent, ami régi. 

Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. 

Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. 

Sokan és fiatalok mind és magyarok mind, de megapadtunk. 

Többen más utakra fordultak, könnyebb utakra. 

Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni. 

De én itt maradtam a hegyek között. 
Varjúvár - Kós Károly egykori otthona Sztánán - Kalotaszeg, ErdélyJárom a tövises ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél és perzselt a nap és nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között.

De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. 

Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. 

És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. 

Mert erősek lesznek.

Hatalmasok és magyarok. 

Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom. 

És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én véreim. 

Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük. “(Kós Károly – Régi Kalotaszeg – részlet)

Kós Károly tervezte - WekerletelepKós Károly - tér, Wekerletelep - Hargitai Beáta festménye


Négygyermekes postatisztviselő egyetlen fiaként született. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep - Kabai László festménye


Középiskolai tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte, ezután a budapesti József nádor Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep - Katolikus templom


Két év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol 1907-ben szerzett diplomát.


Kós Károly - tér, Wekerletelep - Szénási Ágnes rajza


Kezdő építészként különböző építészeti irodákban dolgozott (Pogány Móric, Maróti Géza, Györgyi Dénes), majd a Székelyföld építészetét tanulmányozta.

Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi építészet, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motívumait igyekezett felhasználni. 

1912-ben Régi Kalotaszeg c. illusztrált építészeti tanulmányát a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Czigler-érmével tüntették ki. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep - Hargitai Beáta festménye


1916-ban őt bízták meg IV. Károly király koronázási ünnepségének díszleteinek tervezésével.

Kós Károly - tér, Wekerletelep


1910-ben földet vásárolt a kalotaszegi (Alszeg) Sztánán, felépíti nyaralóját (későbbi lakóházát) és feleségül veszi a türei református lelkész leányát, Balázs Idát. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep


Gyermekeik közül Kós Balázs (1912-1967) mezőgazdasági szakíró, szerkesztő, Kós András (1914-2010) szobrászművész, Koós Zsófia (1916 - 1990) színésznő, ifj. Kós Károly (1919-1996) néprajzkutató, -író lett. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep - Szabó Attila festménye


1917-1918 során állami ösztöndíjjal Isztambulba ment tanulmányútra. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep


1944 őszén sztánai otthonának kifosztása után Kolozsvárra menekült.


Kós Károly - tér, Wekerletelep


1919-ben megalakította a Kalotaszegi Köztársaságot.


Kós Károly - tér, Wekerletelep


1924-ben írótársaival megalapította az erdélyi írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves Céhet, amelynek megszűnéséig, 1944-ig tagja volt. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep


Egyik alapító tagja volt az 1926-ban alakult helikoni közösségnek, amelynek folyóiratát, az Erdélyi Helikon-t 1931-től ő szerkesztette. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep


1948-1949 között a Világosság c. kolozsvári lap belső munkatársa volt.


Kós Károly - tér, Wekerletelep - Hargitai Beáta festményeÉlete során több közéleti szerepet vállalt: 1912 telén Sztánán Kalotaszeg címmel lapot indított, 1921-ben Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal közösen) megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratot. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep - fa díszítésű tető


Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak (1921) és 1922-ben Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. 


Kós Károly - tér, Wekerletelep - fa díszítésű tető


A második világháború után, a demokratikus átalakulásban reménykedve, újra politikai szerepet vállalt és a Magyar Népi Szövetség Kolozs megyei elnöki tisztségét töltötte be, majd 1946-1948 között nemzetgyűlési képviselő volt.

1940-től a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán mezőgazdasági építészetet tanított. 

1945-től a Mezőgazdasági Főiskola dékánja, majd 1953-ig tanára volt.A képen:
A budapesti Wekerletelep, általa tervezett két épületének egyike, valamint az Ady Endre út felé nyíló, szintén általa tervezett kapu a róla elnevezett Kós Károly téren, a kispesti Wekerletelepen.


 Wekerletelep

Budapest egyik városrésze a XIX. kerületben, Kispesten, mely sajátos karakterű városrész.


Wekerletelep - 1920 körül


A Wekerletelep építése 1908-ban kezdődött meg Wekerle Sándor politikus, miniszterelnök (és egyben egy ideig pénzügyminiszter) kezdeményezésére.


Wekerle Sándor  szobra a Kós Károly téren - Wekerletelep


A kisebb utcákban földszintes beépítés szerint telepítettek házakat, míg a legszélesebb utakat emeletes épületek határolták.
Mai mércével mérve is modern lakótelepet kaptak a beköltözők, a lakások kertjei aktív tevékenységre adtak lehetőséget.
Az egész telep megtervezésénél kiemelkedő fontosságú volt a környezetnek a közösség életére gyakorolt várható hatása, ezért a 
főteret
, mint kiemelkedően fontos területet, külön pályázat alapján akarták megépíteni, melyet Kós Károly
, mint meghívott építész nyert meg.


Kós Károly szobra a Kós Károly téren - Wekerletelep


A teret körülvevő utcák sugaras rendszerét a központba vezető nyolc bekötőút kötötte össze.


A Kós Károly - térről 8-as sugárban futó utak


A koncepciónak megfelelően a negyed építésekor ötvenezer fát ültettek el, a Fő teret (az 1970-es években Petőfi tér volt a neve, majd 1987-től Kós Károly nevét vette fel) virágokkal ültették tele, és a telepgondnokság kertészete a beköltöző lakóknak saját kertjük benövényesítésében és permetezésében is segédkezett. 


A Kós Károly - térről 8-as sugárban futó utak


Mivel a homokos talaj jó volt a csonthéjasoknak, összesen tizenhatezer gyümölcsfát ültettek el, lakásonként négyet. 


Kós Károly téren - Wekerletelep


A kerítések mellé sok helyen ribizlibokrok kerültek. 1917-ben olyan jó volt a termés, hogy átlagban az éves lakbér négyszeresét hozta vissza a lakóknak.


Wekerle - Nagyvendéglő


A kisméretű telkekből álló telep településszerkezete szabályos, mértani alapú.


Wekerletelep - tanítók háza


A mértanilag kijelölt Fő térre Kós Károly erdélyi stílusjegyeket mutató díszkaput tervezett.


Kós Károly - tér, Wekerletelep - K-i Kós - kapuKós Károly - tér, Wekerletelep - Ny-i Zrumeczky - kapu


Wekerletelep 2011 szeptemberében vált véglegesen műemléki jelentőségű területté.


Wekerle - Kapitányság(Magyar Nyelv/Wikipédia)Továbbá:


1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

17.A magyar népviselet és a szakrális geometria:


19. Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

20. Székelykapuk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/szekelykapuk.html


22. Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:

23. Pünkösdölés és más népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/punkosdoles-es-mas-nepszokasok.html


25.Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.html


34. A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én:

35. A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

36. Kós Károly tervezte – Wekerletelep: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/10/kos-karoly-wekerletelep.html 

Szeretettel,

Gábor Kati

Személyre szóló gyógyítás - kezelés - tanácsadás:

web oldalaim:
blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.