2014. július 7., hétfő

7 - 7 - 77 - 7 - 7
 Dávid Júlia alkotása
A hetes – bár van néhány adat a gyógyítással kapcsolatban is – inkább 
a kozmogóniában és a mondai, mesei világkép hiedelmeiben játszik fontos szerepet (pl. felettünk hét égbolt van). 

A táltos hiedelemkörben is ez a fontos szám. 

A kincsmondák szerint hétévenként tisztul a kincs. 

Szólásainkból tudjuk, hogy „heten vannak a gonoszok”, meg az ördögök. 

Mesekezdő formula a hetedhét ország említése. 

A hetes szám kitüntetett szerepe végig követhető Mezopotámiától, az óperzsa és iráni írott forrásokon át az osszét, mandzsu, tatár és török népek hagyományaiban." Hétfő, a HÉT FŐ NAPJA ... az Egy heti Munkavégzés kezdetének az ideje!"


"Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA"


"A Tóremek megalkotják a hét szintes Életfát. Földi világ, Égi világ Egy lesz!"


"A hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hétmagyarnak neveznek, nem tűrhette a hely szűkösségét, tehát elhatározta, hogy szülőföldjét elhagyja, és olyan földet foglal magának, melyen laknia lehet."


"Ragyogó-tiszta éjszakákon látták odafönt a Hét Küszöböt, mely az ÚR sátrához vezet. Látták a csillogó Küszöb-őrét s az ÚR sátra körül a csillogó Szérűskertet, ahol Kaszás aratta a csillag-gabonát, míg mögötte asszonya, Sánta Kata cipelte a kosarat."


"Ekkor Atyácska erős torkú alszelet támasztott, hát a bölcsőt a szél jobbra taszította, aztán erős torkú felszél támadt, hát a bölcsőt a szél balra ugrasztotta, így hintáztunk hét nap, hét éjszaka. Ez volt aztán a hintajáték."


"A templomokat úgy építették, hogy ahogy a nap besütött rajtuk a fénye a prizma által felbontott hét színre osztotta, és a szenvedőket abban a színben fürösztötték, amire szükségük volt ahhoz, hogy egészségük felépüljön.”


"Hadd menjen hírük hetedhét országon is túl. Telt-múlt az idő, Hunor és Magyar nagy, erős legényekké, deli szép vitézekké cseperedtek, hogy Nimródnak, ha rájuk tekintett, nevetett mind a két szeme a nagy szívbéli örömtől."
Hunor és Magyar 


Akárcsak az égig érő fa megmászásához hét rend gúnya szükséges, ugyanúgy hét szakasza van az emberi életnek is, minden szakasznak megvan a maga rendje, a maga tudása, ezt lehet megtanulni a népmesékből – vallja a mesekutató, aki két éve kezdte el ebből a szempontból tanulmányozni a népmeséket.

A népmesék arra is megtanítanak, hogy a szerelem legalább olyan nehéz ügy, mint megölni a sárkányt. 

Hűségesnek maradni a választásainkhoz épp annyira kell bátorság, mint a sárkányöléshez. 

„A mesék nem feltétlenül gyermeknek szólnak, régen felnőtteknek mesélték, de mondjuk bátran népmeséinket a kicsiknek – bátorított Boldizsár Ildikó –, mert a mese olyan mint a jó mag, ami akkor nyílik ki, amikor eljön az ideje”.

Az egész életet fel lehet fűzni a mesék rendjére.
Mint mondta, számára a mesékben nem a csoda a leglényegesebb elem, hanem a rend, vagyis, hogy a mese szereplőinek biztos tudása van a mértékről, hogy mihez képest halad jól a saját útján.

Semmi se légy, csak az, aki vagy – tanítják a mesék, vagyis addig nem találjuk meg helyünket, míg nem a saját utunkat  járjuk. 


- Boldizsár Ildikó mesekutató -
Égigérő fa - Titi Róbert rajzaA hét sugár mindenkiben dolgozik

Az arkangyalok a hét sugár a földi testi anyagokban. 
A másik hét sugár a szellemi testben van, ezt mi együtt tesszük meg mivel semmi nincs aki különálló lenne. 
7.sugár az anyagi létben és 7. sugár a szellemi létben. hét sugár az isteni tudat összessége, az egyetemes Elme teljessége. 
Hét intelligens entitásnak is tekinthetők, melyek által a Terv kibontakozik. 
Az isteni cél megtestesítői, és e cél megnyilatkozásához szükséges minőségek megjelenítői. 
Ők a forma megteremtői, és ők maguk a forma, mely által az isteni idea a teljesség és beteljesülés fele tart. 
Szimbólikusan értelmezve, ők alkotják az Isteni, Mennyei Ember agyát. 

Az agy ventrices-nak tekinthetők, az agy hét központjának, a 7 erőközpontnak, a 7 belső elválasztású mirigynek, melyek a fizikai test minőségének meghatározói. 
Ők az isteni cél tudatos végrehajtói, ők a hét Lehellet, amely minden általuk teremtett formát élettel tölt fel. 
Akkor talán könnyebb a hét sugár Istenséghez való kapcsolatát megértenünk, ha
megértjük, hogy az ember, (aki Isten képmására teremtetett ) szintén hét dimenziós lény. 
Az ember, aki 7 tudatszintre képes, melyek a 7 alapelv, vagy alapminőség kifejezői, mely által képes működésének hét alapszintjén tudatosan vagy ösztönösen létezni. Mindig és mindenkor hét dimenziójú létező, célja, hogy ennek a 7 szintnek tudatába kerüljön, azok minőségét tudatosan tudja kifejezni és hogy mindegyik szinten szabadon mozoghasson. 

Azt mondják, a kozmoszban 7 nagy sugár van jelen. 

A mi naprendszerünkben ezek egyike - a 2. sugár - van működésben. 
Ennek 7 altsugara alkotja azt a 7 sugarat, amelyek a mi soláris Logoszunk által ötvözve alkotják világainak végtelen változatát rendszerbe foglalva. 
Ezt a 7 sugarat 7 csatornaként is leírhatjuk, melyen keresztül az Ő szoláris rendszerének minden létezője átáramlik, az élet 7 domináns jellemzője, hisz ezek a sugár energiák nem csak az emberiségre jellemzők, hanem világunk 7 királyságára. 

Valójában, semmi, de semmi nincs a világegyetemben, ami ne ezen sugarak egyikéhez kapcsolódna, létezzenek az evolúció bármely szintjén.... 
A 7. sugaras energia egyik elkerülhetetlen hatása lesz a természet négy királyságának közeledése, szintézise.
 Erre szükség van, mielőtt az emberiség eredendő célját beteljesíthetné, amely nem egyéb, mint a másik három királyság számára a spirituális energiák elosztása és kiterjesztése. 
Ez az az alapvető szolgálat, melyet a negyedik királyság, az inkarnálódott lelkek által felvállalt. 
A negyedik királyságon keresztüli kisugárzás olyan erőteljessé válik egy nap, hogy hatása a teremtett világ legmélyéig elér majdan, még az ásványi királyságba is. 
Ekkor láthatjuk csak meg igazán annak az eredményét, amire a nagy beavatott, Pál utal mondván, hogy az egész teremtés Isten fiainak eljövetelérere vár. 
Ez a sugárzó dicsőség, erő és szeretet megnyilatkozása.Gyulafehérvár (Alba Júlia - Erdély szíve) - a szeretet 7 ágú csillaga.


.

video:

(Képek: Gyulafehérvár - a szeretet 7 ágú csillaga, A magyar szeretet szóra rendeződött víz formai kifejeződése - 7 ágú szintén)Leírások itt:


- Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA


- TURÁNI NÉPEINK


- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:


- A vérszerződés


- Wass Albert: A Teremtés története


- A Föld teremtésének mondája


- Gyógyító színek


- Benedek Elek


- Meseterápia - Magyar ősmesék - Népmesék
Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése