2014. július 7., hétfő

7 - 7 - 77 - 7 - 7
 Dávid Júlia alkotása
A hetes – bár van néhány adat a gyógyítással kapcsolatban is – inkább 
a kozmogóniában és a mondai, mesei világkép hiedelmeiben játszik fontos szerepet (pl. felettünk hét égbolt van). 

A táltos hiedelemkörben is ez a fontos szám. 

A kincsmondák szerint hétévenként tisztul a kincs. 

Szólásainkból tudjuk, hogy „heten vannak a gonoszok”, meg az ördögök. 

Mesekezdő formula a hetedhét ország említése. 

A hetes szám kitüntetett szerepe végig követhető Mezopotámiától, az óperzsa és iráni írott forrásokon át az osszét, mandzsu, tatár és török népek hagyományaiban." Hétfő, a HÉT FŐ NAPJA ... az Egy heti Munkavégzés kezdetének az ideje!"


"Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA"


"A Tóremek megalkotják a hét szintes Életfát. Földi világ, Égi világ Egy lesz!"


"A hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hétmagyarnak neveznek, nem tűrhette a hely szűkösségét, tehát elhatározta, hogy szülőföldjét elhagyja, és olyan földet foglal magának, melyen laknia lehet."


"Ragyogó-tiszta éjszakákon látták odafönt a Hét Küszöböt, mely az ÚR sátrához vezet. Látták a csillogó Küszöb-őrét s az ÚR sátra körül a csillogó Szérűskertet, ahol Kaszás aratta a csillag-gabonát, míg mögötte asszonya, Sánta Kata cipelte a kosarat."


"Ekkor Atyácska erős torkú alszelet támasztott, hát a bölcsőt a szél jobbra taszította, aztán erős torkú felszél támadt, hát a bölcsőt a szél balra ugrasztotta, így hintáztunk hét nap, hét éjszaka. Ez volt aztán a hintajáték."


"A templomokat úgy építették, hogy ahogy a nap besütött rajtuk a fénye a prizma által felbontott hét színre osztotta, és a szenvedőket abban a színben fürösztötték, amire szükségük volt ahhoz, hogy egészségük felépüljön.”


"Hadd menjen hírük hetedhét országon is túl. Telt-múlt az idő, Hunor és Magyar nagy, erős legényekké, deli szép vitézekké cseperedtek, hogy Nimródnak, ha rájuk tekintett, nevetett mind a két szeme a nagy szívbéli örömtől."
Hunor és Magyar 


Akárcsak az égig érő fa megmászásához hét rend gúnya szükséges, ugyanúgy hét szakasza van az emberi életnek is, minden szakasznak megvan a maga rendje, a maga tudása, ezt lehet megtanulni a népmesékből – vallja a mesekutató, aki két éve kezdte el ebből a szempontból tanulmányozni a népmeséket.

A népmesék arra is megtanítanak, hogy a szerelem legalább olyan nehéz ügy, mint megölni a sárkányt. 

Hűségesnek maradni a választásainkhoz épp annyira kell bátorság, mint a sárkányöléshez. 

„A mesék nem feltétlenül gyermeknek szólnak, régen felnőtteknek mesélték, de mondjuk bátran népmeséinket a kicsiknek – bátorított Boldizsár Ildikó –, mert a mese olyan mint a jó mag, ami akkor nyílik ki, amikor eljön az ideje”.

Az egész életet fel lehet fűzni a mesék rendjére.
Mint mondta, számára a mesékben nem a csoda a leglényegesebb elem, hanem a rend, vagyis, hogy a mese szereplőinek biztos tudása van a mértékről, hogy mihez képest halad jól a saját útján.

Semmi se légy, csak az, aki vagy – tanítják a mesék, vagyis addig nem találjuk meg helyünket, míg nem a saját utunkat  járjuk. 


- Boldizsár Ildikó mesekutató -
Égigérő fa - Titi Róbert rajzaA hét sugár mindenkiben dolgozik

Az arkangyalok a hét sugár a földi testi anyagokban. 
A másik hét sugár a szellemi testben van, ezt mi együtt tesszük meg mivel semmi nincs aki különálló lenne. 
7.sugár az anyagi létben és 7. sugár a szellemi létben. hét sugár az isteni tudat összessége, az egyetemes Elme teljessége. 
Hét intelligens entitásnak is tekinthetők, melyek által a Terv kibontakozik. 
Az isteni cél megtestesítői, és e cél megnyilatkozásához szükséges minőségek megjelenítői. 
Ők a forma megteremtői, és ők maguk a forma, mely által az isteni idea a teljesség és beteljesülés fele tart. 
Szimbólikusan értelmezve, ők alkotják az Isteni, Mennyei Ember agyát. 

Az agy ventrices-nak tekinthetők, az agy hét központjának, a 7 erőközpontnak, a 7 belső elválasztású mirigynek, melyek a fizikai test minőségének meghatározói. 
Ők az isteni cél tudatos végrehajtói, ők a hét Lehellet, amely minden általuk teremtett formát élettel tölt fel. 
Akkor talán könnyebb a hét sugár Istenséghez való kapcsolatát megértenünk, ha
megértjük, hogy az ember, (aki Isten képmására teremtetett ) szintén hét dimenziós lény. 
Az ember, aki 7 tudatszintre képes, melyek a 7 alapelv, vagy alapminőség kifejezői, mely által képes működésének hét alapszintjén tudatosan vagy ösztönösen létezni. Mindig és mindenkor hét dimenziójú létező, célja, hogy ennek a 7 szintnek tudatába kerüljön, azok minőségét tudatosan tudja kifejezni és hogy mindegyik szinten szabadon mozoghasson. 

Azt mondják, a kozmoszban 7 nagy sugár van jelen. 

A mi naprendszerünkben ezek egyike - a 2. sugár - van működésben. 
Ennek 7 altsugara alkotja azt a 7 sugarat, amelyek a mi soláris Logoszunk által ötvözve alkotják világainak végtelen változatát rendszerbe foglalva. 
Ezt a 7 sugarat 7 csatornaként is leírhatjuk, melyen keresztül az Ő szoláris rendszerének minden létezője átáramlik, az élet 7 domináns jellemzője, hisz ezek a sugár energiák nem csak az emberiségre jellemzők, hanem világunk 7 királyságára. 

Valójában, semmi, de semmi nincs a világegyetemben, ami ne ezen sugarak egyikéhez kapcsolódna, létezzenek az evolúció bármely szintjén.... 
A 7. sugaras energia egyik elkerülhetetlen hatása lesz a természet négy királyságának közeledése, szintézise.
 Erre szükség van, mielőtt az emberiség eredendő célját beteljesíthetné, amely nem egyéb, mint a másik három királyság számára a spirituális energiák elosztása és kiterjesztése. 
Ez az az alapvető szolgálat, melyet a negyedik királyság, az inkarnálódott lelkek által felvállalt. 
A negyedik királyságon keresztüli kisugárzás olyan erőteljessé válik egy nap, hogy hatása a teremtett világ legmélyéig elér majdan, még az ásványi királyságba is. 
Ekkor láthatjuk csak meg igazán annak az eredményét, amire a nagy beavatott, Pál utal mondván, hogy az egész teremtés Isten fiainak eljövetelérere vár. 
Ez a sugárzó dicsőség, erő és szeretet megnyilatkozása.Gyulafehérvár (Alba Júlia - Erdély szíve) - a szeretet 7 ágú csillaga.


.

video:

(Képek: Gyulafehérvár - a szeretet 7 ágú csillaga, A magyar szeretet szóra rendeződött víz formai kifejeződése - 7 ágú szintén)


A 7-es szám és a Teremtés


AZ EMBERISÉG RENDELTETÉSE

Jason Leen: Üzenet John Lennon az ötödik dimenzióból (könyv részletek):Az "Üzenet" különleges beszámoló John Lennon "ajtón túli" élményeiről, onnan, amit ma halálnak nevezünk.

Ez az ajtó átvezet az örökké tartó élet egyik formájából a másikba.

E könyv célja, hogy hatást gyakoroljon egész bolygónkra.
Univerzális üzenet egy univerzális embertől.

A könyv legfontosabb üzenete abban áll, hogy az emberiség korlátlan rejtett képességei hamarosan kifejezésre jutnak.

Az emberi faj lehetőségei egyedülállóak a Világmindenségben és nincs még egy olyan izgalmas hely, mint az éppen itt és most.

Elmondja az emberiségnek: a mi rendeltetésünk az, hogy túllépjünk az idő és tér határain, hogy egyéni tudatunkat egyesítsük egymással, a bolygónkkal és Istennel.

"Közeledik a Föld felébredésének ideje, de először az emberiségnek kell felébrednie.
A Földön  a tudatnak hét fokozata van:
atomi, ásványi, növényi, állati, emberi, éteri és angyali.

A szivárvány is hét színből áll:
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya.

Ezek a színek szoros kapcsolatban vannak az éteri test
hét energiaközpontjával, a csakrákkal.

A csakrák mindegyike kapcsolatban áll
a belső elválasztású mirigyrendszer hét központjával:
ivarmirigyek, Lynden-mirigyek, napfonat, csecsemőmirigy, pajzsmirigy, tobozmirigy és agyalapi mirigy.

A földi élet folyamán a csakrák egyenesen a
hét éteri birodalomból
kapják az energiát.

A csakrák lecsökkentik az energia rezgéssebességét, majd szétosztják a mirigyközpontokon keresztül.
E táplálék nélkül a test nem tudná magát fönntartani a Földön."

"A földi élet egyik legfontosabb feladata teremtő erőink teljes elfogadása.
Az éteri birodalomban telepátia útján érintkezünk, csak rágondolunk valakire vagy valamire és máris kapcsolatba kerülünk vele.
A szabad akarat itt annyira kifejlődött, hogy valóban: "amit hiszel, úgyis lesz".
Minden vágy azonnal beteljesül, ezért kell megtanulnunk irányítani a gondolatainkat, mielőtt ezzel az új valósággal kapcsolatba léphetünk."

Az egész Teremtés egy gondolat Isten elméjében, és Isten a teremtő erő, amely mindent formába önt.
Ez a Kulcs a Birodalomhoz."

"Hát akkor tűnődtem, ha itt minden kívánság megvalósul és pénzzel nem lehet sikert és hatalmat vásárolni, akkor itt végre elértük az egyenlőséget."

"Amikor az emberek teljes mértékig tudatában lesznek isteni mivoltuknak, képesek lesznek a teremtő energiák teljes spektrumának használatára és korlátlanul beléphetnek majd a Teremtés valamennyi birodalmába."
Leírások itt:


- Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA


- TURÁNI NÉPEINK


- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:


- A vérszerződés


- Wass Albert: A Teremtés története


- A Föld teremtésének mondája


- Gyógyító színek


- Benedek Elek


- Meseterápia - Magyar ősmesék - Népmesék
Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.