2015. január 14., szerda

A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása- Spiriteve írása
Azoknak, akik még nem találkoztak az írásaimmal, szeretnék egy kis segítséget nyújtani az alábbi szöveg értelmezéséhez. 

magyar nyelv A MAG nyelv. Ez nem hit kérdése. 
Ha ezt elfogadjuk alaptételként, és a kerek egészet ezek alapján vesszük szemügyre, minden új értelmet nyer. Lekövethetővé válnak a történelmi események, és előkerülnek a történelemkönyvek hiányzó elemei.

A nyelvet azonban összetett kódok védik. Ezek összessége 
A FORRÁSKÓD. 
A forráskód egy olyan összetett kódrendszer, amely máig egységes rendszerben tartja a nyelvünket, s amelyet a nyelvújítás sem volt képes tönkretenni. Ami azt jelenti, hogy a forráskód segítségével a feledésbe merült események ismét láthatóvá válnak.  

Ezen a ponton rá kell döbbennünk arra, hogy ha az ŐseINK képesek voltak a nyelvünkbe, a mondásainkba, a dalainkba, a meséinkbe, a táncainkba, és a népművészetünkbe kódolni AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETÉT, akkor pontosan tudták, hogy mit csinálnak. S ha ez ma is megérthető, akkor nagyon jól értették a dolgukat. 

A MAG nyelv a FORRÁSKÓD segítségével azonban nem csupán a magyarság történetét meséli el, hanem az emberiség kollektív történetét magában foglalja. Elmeséli Atlantisz bukásának legendáját, sőt, felfedi az események helyszíneit is! Valamint egészen nyilvánvaló módon mutat rá Atlantisz bukásának okozóira, az ATLÁNOKRA is.

De ennél is tovább megy. A genetika nyelvén az ember, a természet és az univerzum szintjén képes elmesélni a teremtés történetét. 


Ezek a felismerések számos sorsfordító kérdést felvetnek. 
Kik voltak Ők a mi Őseink, akik képesek voltak egy évezredekkel később is tökéletesen értelmezhető nyelvrendszert megalkotni? Hogy voltak egy évezredekkel később is dekódolható univerzális nyelvrendszert megalkotni? S miért volt erre szükség? Hiszen, ha ekkora tudással rendelkeztek, nekik még nem volt szükségük szavakra a kommunikációhoz!

Az első, amit le kell szögeznünk, az az, hogy ŐK ismerték az asztrológiát, a csillagászatot, a genetikát, a kémiát, a fizikát, és olyan tudással rendelkeztek, amivel mi még ma sem rendelkezünk. Tudták, hogy mi fog következni, hogy az emberiség elméje be fog szűkülni és apránként, de viszonylag gyorsan el fogja veszíteni az emlékezés képességét.


Nem mondom, hogy könnyű lesz befogadni a soraimat, sőt...
Esetenként kifejezetten fájni fog. 
Az elme sok helyen tiltakozni fog, mert nem ezt tanultuk, nem így ismerjük a történelmet, és benne önmagunkat.
De vállaltunk valamit az idők kezdetén. Az idő pedig elérkezett arra, hogy képesek legyünk visszaemlékezni önmagunkra és a valódi képességeINKre!

Mi köze a magyar hagyományoknak más idegennek tűnő kultúrák hagyományaihoz és tanításaihoz?
Mi köze a magyar hagyma szónak, és magának a hagymának az idegrendszerhez és a korona-csakrához? Lássuk csak! 

Az első dolog, amit fontos tudnunk a mag nyelv értelmezésekor, hogy a mag nyelv minden kultúrát összecsatol. A nyelvek átjárhatóak válnak általa, ahogy az egyes kultúrák sajátosságairól is kiderül, hogy milyen módon kapcsolódnak egymáshoz.

Nem csupán feltételezi az összefüggéseket, hanem egészen pontosan, és több szinten bizonyítva, konkrétan rámutat a kapcsolódási pontokra. 


A HAGYMA szó például az OM hangra mutat rá, amely a legfontosabb HINDU szimbólum.
Meglepő, pedig sokan összekapcsolták már BUDDHA nevét BUDÁVAL és a buddhizmussal.
A HINDU szóban pedig benne van a HUN szó is. Arról nem is beszélve, hogy ma is él egy MAGAR népcsoport NEPÁLBAN!

Naivitás volna azt hinni, hogy ők  véletlen ragadtak ott. 

Tehát igen, ha a MAGYAR nyelv a MAG nyelv, akkor a BUDDHIZMUS és BUDA, valamint a HINDUIZMUS és a HUNOK kapcsolódása is igencsak valószínű.

Így már a HAGYMA, a HAGYOMÁNY és a hinduk legfontosabb szimbóluma az OM JEL kapcsolata is reálissá válik. Lássuk csak mit tud ez a HÁROM szó!

Az OM, más néven AUM hang képjele.


OM = AUM

HAGY MA
HAGY AM 
H-AGYAM
HAGY AUM
HAGY OM
HAGY OM ÁNY

Az OM hang szerepel a korona-csakra szerkezeti képének közepén is. Ami egy lótuszvirágra, vagy kövirózsára is emlékeztető formán helyezkedik el. Tehát nagyon fontos lépés, hogy a HAGYMA szót, a KORONA-CSAKRÁHOZ, annak révén pedig az AGYHOZ, a TOBOZMIRIGYHEZ, és a HARMADIK szemhez kapcsoljuk. Ha a megfejtés vagyis a MAG FEJ tés helyes, akkor a HAGYMA szerkezeti modellje, és a szervezetre kifejtett kémiai hatása is az AGY működésével függ össze. Lehetséges volna? De még mennyire hogy az! A korona-csakra szimbóluma
A hagyma virága

A korona-csakra jelképét LÓTUSZ VIRÁGGAL szokták ábrázolni.
Azonban, ha alaposan megnézzük a képet, tudva a HAGYMA, HAGYOMÁNY, OM hang kapcsolatáról rábukkanunk még egy formai egyezőségre!

A HAGYMAVIRÁG is benne van a korona-csakra szimbólumában. 

A sok apró lila "trombita" egy kerek gömbbé áll össze.
Külön érdekesség, hogy a KORONA-CSAKRA színe a LILA!

Aztán ha a további utalásokat számba vesszük, találunk még egy fantasztikus dolgot!
A korona-csakra képében szereplő lótuszvirág belseje kísértetiesen hasonlít az IDEGSEJTEKRE és azok kapcsolódási módjának szemléltető ábrájára, akárcsak a HAGYMA szerkezeti rajza! 

Lásd az alábbi képeken!


Lótuszvirág
A lótuszvirág K-ÉSZ termése
(H)idegsejtek kapcsolódás

A hagyma szerkezeti modellje
Az idegsejtek kapcsolódás


Ez nem puszta véletlen.
Ahhoz, hogy ezt az utalást megérthessük magyarul kell tudni.

IDEG
HIDEG
HÍD ÉG

Az (H)IDEG SEJTEK* kapcsolódásának kell megváltozni az agyban ahhoz, hogy az agyunk, az én agyamhoz hasonlóan képes legyen rácsatlakozni a kollektív tudatra.


Gondolatébresztőnek felhívnám a figyelmet a SEJT szóra!
Miért hívják vajon az emberi szervezetet alkotó SEJTEKET úgyanúgy, mint a RÁ-ESZM(E)-ÉLÉS folyamatát, a MEG SEJTÉST?

Az emberi szervezetben SEJTEK vannak

ÉN MEG SEJTEK valamit

IDEGSEJTEK
HÍD ÉG SEJTEK
Tehát az idegsejtek neve azt mondja:
Az idegsejtekben az égbe vezető hidat SEJTEM

De mivel tudjuk, hogy a SEJT az emberi szervezet építőkockája is, így az IDEGSEJTEK az ÉGI HÍDként, az ÉGIEKKEL való kapcsolódás, a MEGSEJTÉS, vagyis a RÁ-ÉRZÉS eszközei. Az idegsejtek kapcsolódásán múlik az égiekkel és a kollektív tudattal történő kapcsolódás.


Ez egy tanulható állapot.
Csupán V-ÉGIG kell gondolni, amit leír-OK!

A MAG-VAS GONDOLA-THOTH kell látni, és megemészteni.

GONDOLAT
GONDOLA
GONDOLA ÁT
GONDOL LÁT
GONDOLÁT LÁT
GONDOL ÁTLÁT A SZITÁN

A SZITA A MÁTRIX, az tudati háló, amiben a lótusz (gondolat)magvai is ülnek.

MEGEMÉSZTENI
MEG EMEL ÉSZT TENNI
MAG EMEL ÉSZT T-ENNI

Ahogy a HAGYMÁT úgy a HAGY OM ÁNY(A) INK AT is meg kell HÁM ÓZ* nunk.


*ÓZ, a nagy varázs LÓ, a meséből.
Az Istent több néven említi a MAG nyelv.
Az egyik az ÓZ, a másik a LÓ.

Tehát HÁMÓZZUK meg a HAGYMÁT!
Rétegenként vagyis RÉT EGENKÉNT hozzájutunk a LÈNY-EGÉ-HEZ!

RÉ a NAP ISTEN, vagyis az ISTEN FÉRFI minőségének a neve.
Nem véletlen, hogy a NAP bolygó az asztrológiában is az APA HÁZA.
De térjünk vissza a HAGYMÁHOZ.


A H-AGY-MA, akár a lélek, BEFELÉ T-ÁG-UL.
A hagyma szerkezete olyan, mint az AURA rétegei. 

A (fény)magja, a lelke legbelül van. 
Belülről fejlődik kifelé.

Ezért keresi oly sok ember odakint a válaszokat hasztalan. 

A válaszok bennünk vannak! 


Az Aura hagymaszerű rétegei
A LILA hagyma keresztmetszete
A lila hagyma hosszanti irányú keresztmetszete


Az írásaimat megérteni kevesen tudják egy olvasatra.
A MAG nyelv ugyan EGY SZERŰ, ám KI FEJ EZ ETTE(N) ÖSSZE T-ETT. 
Idő, amíg az agy rááll a szavak mélyebb szintű befogadására.
TŰR ELEM és FIGYELEM szükségeltetik hozzá.
Ajánlom, a többszöri átfutását, hiszen minden alkalommal további tartalmakat tár fel, és egyre tágabb szintű megértést eredményez.


 spiriteve
Továbbá:
- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- Az utolsó Táltos:

- TÁLTOS ÉNEK:

- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok:

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:

- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.