2015. január 30., péntek

DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA

Az Univerzumban minden dalol, mely dallamok rezgése formákban nyilvánul meg!

Ez, az ISTENI rendező ERŐ!

Kezdetben volt az IGE, és az ige Istennél volt!


Az élet egy nagy FRAKTÁLIS rendszer!
"Ha szeretnéd megtudni az Univerzum titkát, akkor keresd a válaszokat az energiában, frekvenciában és a rezgésekben."
(Nikola Tesla)

Tesla szavai:

"Az anyag abból az eredeti és örök energiából jön létre, amelyet Fényként ismerünk (Isten). Ragyogott, és megjelentek a csillagok, a bolygók, az ember és minden a Földön és az Univerzumban. Az anyag a végtelen Fényforma kifejeződése - mert az energia ősibb mindennél.

MINDEN körülöttünk Fény! A Fényből származik az anyag, amely különböző formákra oszlik fel és amely az Univerzum és a Föld minden aspektusát képviseli."

"A legtöbb betegség forrása a szellemben rejlik. Ezért a szellem MINDEN betegséget meg tud gyógyítani."

"Miképp lehetne az emberek szívét úgy feltüzelni/fellelkesíteni, hogy végre felismerjék és megértsék, hogy ők valójában ISTENEK?"

/ NIKOLA TESLA ~ részlet az "Everything is Light" (minden fény) nevezetű interjúból, amely 1899-ben az Immortality magazinban lett publikálva /
A Chladni lemez kísérlet

Egy hanggenerátort használtam, a hullám vezető (hangszóró) és a fémlap csatlakozik a hangszóróhoz.
Először homokot szórtam a lemezre, majd elkezdtem lejátszani a hangot.
Bizonyos frekvenciákon rezeg a fémlemez oly módon, hogy létrehozza a területeket, ahol nincs vibráció.
A homok "esik" ​​ezekbe a területekbe, létrehozva a szép geometrikus mintákat.
A frekvencia növekedésével a hangmagasság egyre összetettebb mintákat hoz létre.

Azért csúnya az, aki gonosz, és ragyogóan szép, aki boldog, mert aképpen rezeg....láthatod a formákból...
és aki ezt érti, az érti az egész világmindenség mibenlétét
működését...
minden rezgés...

és mindent a rezgés, hang, dallam hoz létre, és rendezi formába!

video:
https://www.youtube.com/watch?v=Pfs4Rd5f_IQ


Ez a videó egész jól szemlélteti, hogyan hozza létre a rezgés a formát, szerkezetet az anyagban.
Hasonló történik bennünk, a testünkben is, az atomméret szintjén és a spirálgalaxisokban is.
A tonoszkóp (dobon homok rajzolat) az emberek számára talán nem meglepő.
De amit az eltérő sűrűségű folyadékban látunk az valószínűleg.
Azon már meg sem lepődünk, hogy a film tudományos részei VHS videófelvételek (kb húsz évesek).
A címre visszatérve, egy költői kérdés: milyen frekvencia lehet az, ami a DNS spirálunkat "kirajzolja" a térben, az anyagban?

(Megfejtés a filmben.)

A rezgések szerkezetformáló hatása - video:


Lebegés hanggal

Porral és hanggal a világegyetem láthatatlan szerkezetét is meg tudjuk jeleníteni.

A hang hatására egy lemezen állóhullámok alakulnak ki a térben, ahova a porszemek rendeződnek.
Az eljárást fémlemezzel és hangszóróval szemléltetjük, de működik emberi hang és vékony, megfeszített állatbőrrel is: dobbal.

Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos kultúrájában megjelennek.

A rezgések mindenhol megjeleníthetőek Pl.: vízben is, tehát mindenhol jelen vannak!
A hópelyhek formáiban:
A kereszt és végtelen csomó átmenetek között a Szent Korona felülnézeti képét is megfigyelhetjük.


Állóhullámok adta formák 2 és 3 dimenzióban, valamint a Szent Korona jelképrendszerében.


Egyiptomban is a nehéz köveket lebegtették az elektromágneses ösvényen, a rezgések erejét használva.

Imhotep kinyilvánította az Univerzum 3. törvényét: minden rezeg és mozog, semmi sem marad mozdulatlan, minden mozog.

Ezt a tudást nem vehetik el tőlünk!

Ez belülről fakad!

A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk.

Az anyagi világ ettől létezik.

Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között.

Az eljárást egy lemezen szemléltetjük.
Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek.

A Világegyetem rezgése az, ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.

video:


Aranypor a forró lemezre...- A Szent Korona

A Szent Korona világképe elénk tárja a szakrális geometriát, a rezgés keltette energiaformák világát.

Létezik egy szent ereklye a világon, mely szinte az összes vallás jelképrendszereit tárolja.

Világunk kultúráinak szent szimbólumai a korona felülnézeti és elölnézeti képén keresztül!

A hangrezgés keltette formák fényesen ragyogva tisztítják meg tudatunkat, utat mutatnak a mélyebb megértés felé.

Nagyon fontos tudnunk, hogy a Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták.
Láthatjuk, hogy az ősi tanítások egy összefüggő képi világot alkotnak.
Megtanítanak minket több szinten, több dimenzióban gondolkodni.

Koronánk felülnézeti és oldalnézeti világmodellje is megjelenik a buddhista mandalákban. 3 dimenzióban értelmezhető.
A Szent Korona pártaelemek elkészítésének egy lehetséges szakrális módja a forró, folyékony arany és zománc hangkezelése.

A hangot kitartva, a lemezt lehűtve a forma tárolható.

A zöldes színű, aranyba foglalt anyag egy áttetsző, vékony zománc réteg mely az üvegnél is törékenyebb.

A mindennapokban a zománccal csak mint bevonattal szoktunk találkozni, a Szent Koronán azonban hordozó nélkül, az anyagában arany mintázattal együtt találjuk meg.

A pártaelemek anyaga hajszálvékony azsúrzománc, benne arany mintázattal.
Hang keltette formák – Abrakadabra – Ábrák a dobra

A hanghullámok vizuális megjelenítése több ezer évre vezethető vissza.
Afrikai törzsek több mint ezer éve használják a dobot és növényi magvakat vagy finom port formák előhívására.
(Ez esetben a dob mint hangszóró működött, a külső hangokat a "doboz" erősítette fel.)

 Varázsláshoz, jósláshoz alkalmazták: apró szemcséket, magokat szórtak a dobra: abrak a dobra, ebből lesznek az ábrák, vagyis: ábrák a dobra.

Leonardo Da Vinci (1452-1519) és több neves személyiség is foglalkozik a témával. 

video:


Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos kultúrájában megjelennek.

A kereszt és végtelen csomó átmenetek között a Szent Korona felülnézeti képét is megfigyelhetjük.

A Tejút, a Nap és a Föld magjának sugárzása és védelmező mezője is megjelenik a dob festésében.

A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk.

Az anyagi világ ettől létezik.

Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között.

Teknős páncél, és hang keltette formák (ábrák a dobra)
Balra egy teknős páncél látható. 
Jobbra hang keltette formák (cymatics), a következő frekvenciák alkalmazásával:
1021 Hz, 2041 Hz, 1088 Hz and 1085 Hz.A hangterápia, rezgésterápia lényege

Mit mondanak a hangok és rezgések természetéről az ősi alaptanítások?

A rezgésterápia, hangterápia valamilyen formában a világ összes ősi civilizációjában felbukkant.

Ismerték és alkalmazták a tibetiek, kínaiak, az ősi egyiptomiak, a görögök, a japánok, sőt az ausztrál őslakosok is tudatában voltak a rezgések gyógyító erejének.

E csodálatra méltó kultúrákban az emberek harmóniában éltek a természettel, s mintegy hozzá tudták magukat kapcsolni a föld és a teremtmények természetes energiáihoz.

Úgy hitték ugyanis, hogy a világmindenség egy élő organizmus, mely életerővel, finom energiafolyamokkal van megtöltve, s ez az egyetemes energia minden élet fő alkotóeleme.

Az összes keleti filozófia, gyógyászati eljárás alaptanítása, hogy ha az ember harmóniában él a természet törvényeivel, úgy egészséges és kiegyensúlyozott lesz, mivel az életenergia szabadon és egyenletesen tud áramolni a testben.

Egyértelműen a gátolt energiaáramlást tették felelőssé a megzavart energia egyensúlyért, az érzelmek labilitásáért, a haragosság, félelem, idegesség, szomorúság kialakulásáért.

Ezek a negatív érzelmi állapotok ugyanis gyengítik a testet, és támadhatóvá teszik azt a betegségekkel szemben.

Aki először találkozik ilyesféle elgondolásokkal, azzal a megállapítással, hogy a világban minden létező át van itatva energiával, először talán kételkedéssel fogja olvasni e sorokat, netán túlságosan is misztikusnak találja.

Pedig nem annyira titokzatos vagy rejtélyes, mint amilyennek látszódik.
Napjainkban már a modern kvantummechanika, az elemi részecskék fizikájának kutatói is elismerik, hogy a modern természettudományok és a távol-keleti tanítások között számos analógia áll fenn.

A rendszerelméletből, a kvantumfizika eredményeiből is leszűrhető olyan következtetés, hogy a szüntelen mozgás a világegyetemben mindenütt jelen van, s világunk energiamezői, rezgő hullámformái folyamatosan hatnak egymásra.

Tudományosan is alátámasztható a megállapítás, miszerint minden fizikai létezőnek, legyen az ásvány, növény, állat vagy ember, saját energiamezője van.

Az emberi elektromágneses energiamező pontos műszerekkel mérhető, sőt fényképfelvételek is készíthetők róla.

Környezetünk rezgéshullámai hatással vannak energiamezőnkre, vitalitásunkra, egészségünkre, azaz védelmezhetik, javíthatják, de akár rombolhatják is testi, lelki, szellemi jólétünket.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a hangterápia, rezgésterápia, mint rezgésekkel, energiával való kezelés lényege abban áll, hogy a test energiamezejében keletkező zavarok gyógyító rezgések segítségével harmonizálhatóak.

A megzavart energiaegyensúly helyreállítása lehetővé teszi a gyógyító energia szabad áramlását, s ez az energia-harmónia egészséget, vitalitást, érzelmi stabilitást, elégedettség érzetet eredményez.

Csakra = Csokor: A szó jelentése forgó kerék, örvény.

Kultúránkban az emberi test energiaközpontjait illetik a szóval.
Úgy tartják, a tölcsér alakot formázó energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a szervezetünk működéséhez szükséges energiafajták többségét.

A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már felvételeken meg tudják jeleníteni a csakrákat, így egyre többen bizonyítottnak tekintik a létezésüket és elismerik a test egészséges működésében betöltött szerepüket.

Eszerint az emberi testben 6 pár fő csakra, ezen túl pedig számtalan kisegítő csakra található.

Minden csakra kapcsolható egy meghatározott hanghoz.

Bizonyos eszközökkel, például gongokkal, hangtálakkal, harangokkal, pontosan behangolt hangvillákkal az egész csakrarendszer energetizálható és újraegyensúlyozható, használatukkal növelhető a test természetes rezonanciája.


(Forrás: Világbiztonság/jövőnk a múltunkban keresendő)

A KÖZÖS NYELV - A ZENE  :-)

A Zene Mindenkié! :-)

Bársony Bálint látogatása a Kassai Völgyben :-)A baba a hangrezgésre befejezi a sírást

video:


T Á N C

TÁNC
TÁN
TAN
TEN

TEN
ISTEN

C(É)
CS(É)
Amikor táncolunk, a CSÉ, a CSÍ = az életenergia áramlásunk megváltozik.

A LÉLEKTÁNC, az amelyik nem betanult lépésekre épül, hanem a testünknek szabad mozgást enged összeköt bennünket a magasabb szférákkal.

Gondoljuk csak át, hogy miért is táncoltak az indiánok a tűz körül, hogy miért is képezte egyes SZER TARTÁSOK részét a tánc, hogy a harcművészetek mozdulatai miért olyan hasonlóak a tánclépésekhez!

A jó harcos áramlásban van.
Felveszi a ritmust. Az életesemények áramlásának a ritmusát. Szinte táncol az ellenfelével.

A jó táltos, a jó sámán is áramlásban van. Révül, s a ritmus, amit a sejtjei diktálnak ilyenkor, hazaviszi.

A "céltalan", "önfeledt" tánc valójában korántsem céltalan és önfeledt. A tánc tanít bennünket. Megmutatja a lelkünk blokkjait. Megtanít bennünket a ZENére összpontosítani. S ha elengedjük magunkat, a testünk megmutatja nekünk mit engedünk és mit nem engedünk meg magunknak.

A tánc önismeret.
A tánc lehetőség a forráshoz való visszatérésre.
A tánc serkenti a szervezetünkben az életenergia képződést.
A tánc segít visszatérni a forráshoz.
A tánc gyógyít.
A tánc feltölt.
A tánc az Élet, hiszen minden ami él mozog, rezeg, ráz... minden, ami él ZEN-ÉL. Minden, ami él táncol.

Az Élet dallA(U)Mára rezonál.
Találd meg a saját ritmusod, s körülötted a világ is dalra fakad!

spiriteveÉLŐSKÖDŐK A SZERVEZETBEN
.

Frekvencia kezelés, kórokozó-parazita irtás,
Frekvenciák a gyógyításban

video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ht0wSk6_JY


Frekvenciaterápia, avagy hangyák a gatyában - Dr. Földes László, Jakab István

Ha minden rezgés és mindennek van információ tartalma, akkor egyetlen sejtnek, még egy baktériumnak is van sajátos frekvenciája. Aminek van mérete, annak az állóhullámából már ki is lehet számolni ezt a bizonyos frekvenciát. Hogy mire lehet ez jó? Például arra, hogy egyetlen hajszálból, vagy testünkből vett bármilyen mintából meg lehet állapítani a testünkben előforduló kórokozókat és a frekvencia révén hatást gyakorolhatunk rájuk. Mi a különbség az antibiotikum és a frekvenciaterápia hatása között?

video:

 - Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/dalolo-univerzum-rezgesek-formak.html


 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:
http://wedev.hu/wedev-fomenu.php


- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/09/a-teremtes-energiai-kundalini.html


- A harmadik szem: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/01/a-harmadik-szem.html

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-kezben-talpon-stb-benne-van-az-egesz.html

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html


- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:


blog oldalam: 


2 megjegyzés:

  1. Odáig jutottam, hogy a fizikai lét nem is létezhetne ha a "neutronok meg az elektronok"nem állandó a tudomományologisták álltal soha nem megmagyarázott állandó hihetetlen gyors forgása nem lenne. Szégyelném magam ha amiröl nem tudok semmit meg kellene magyaráznom az ifjúságnak, hogy ök se tudjanak semmit amit továbbadhatnak a gyerekeiknek.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. A lélek egyedi és csakis a rá jellemző rezgése, dallama "építi fel" maga köré a fizikai testet. Ezért mondjuk azt, hogy mindennek és mindenkinek egyedi rezgése, dallama van, mint egy ujjlenyomat. Ez a rendszer nem egyszerűsíthető le csupán a fizikai világ "ismereteire". Egy rendkívül összetett és egymásra épülő univerzális rendszer.

      Törlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.