2015. február 2., hétfő

SICAMBRIA – Spiriteve írása


SICAMBRIA

– Spiriteve írása - SICAMBRIA
SZIK AMBER
SZIK EMBER
SZIK-LA EMBER
SZIKLA?

Hol van a Pilisben az a híres SZIKLA? SZIKLA = régi vagyis Ó KŐ
Ó KŐ-SZIKLA
DOBOG Ó KŐ
DOBOG Ó KÖR!!!
DOBOK Ó KÖR = TÁLTOS DOB, amely a régi SZÍV ritmust veri!
SZIK LA Ó KŐ
SZIK LÁT Ó KŐ
SZIK LÁT Ó KÖR
SZŰK LÁTÓ KÖR

A szűk látókörűek nem fogják látni, hogy miről beszélek...
SZIK LÁT Ó KÖR
KÖR-RÖK
KÖRÖK
K-ÖRÖK
Ki ÖRÖK életű
A KÖR KEREK.
A KÖRÖK KEREKEK.
AZ ÉLET FOGAS KEREKEI.
Ami KEREK az EGÉSZ.
EGÉSZ = ÉG ÉSZ
ÉG ÉSZ az, aki FEL ÉRI ÉSSZEL, amit lát.
Aki feléri ésszel, amit lát, az MEGÉRT. Aki MEGÉRT az MEGTÉRT! 

Aki megtért a fénybe, az előtt VILÁGOSSÁ VÁLIK a dolgok ért-el(e)me, s már mindent lát, ezért Ő már KEREK!
Aki KEREK, az NEM SZŰK,
hanem SZIK LÁT Ó KÖRŰ!

Viszont eddig szűklátókörűek voltunk.
Nem voltunk képesek ÉSZRE VENNI, azt ami a szemünk előtt van.
Akinek SZŰK a látóköre, annak a szemét valami eltakarja. 
Ez a valami a SZEM ELLENZŐ, A SZEM ÉREM!
ÉREM=ÉRME
Az ÉRME KEREK, vagyis KÖR alakú!
KÖR=RÖK
RÖK=RÖG
RÖG ESZME
RÖG SZEME

Amikor a szervezetben RÖG keletkezik, a szervezet blokkolva van. 
Gondoljunk csak a VÉR RÖG RE!
A VÉR RÖG egy akadály, ami elzárja a vér áramlásának az útját. Ez az el ZÁR ÓD ÁS HALÁLT okozhat!
A PILISBEN is egy ilyen RÖG van!
PILIS(Z)=ZSILIP
A PILIS egy ZSILIP, amelyben a RÖG, AZ A ZÁR Ó ELEM, ami miatt nem tud áramolni az a r-ÉGI energia, ami korábban ott áramlott.
SZIK LÁT Ó KŐ
SZIK LÁT Ó ŐK!!!
SZIK LÁT Ó KÖR
SZIK LÁT Ó RÖG
SZIK LÁT Ó DÖG
RÖG-DÖG
ŐR-DÖG

A SZIK tehát az, KI LÁTJA ŐKET, az ŐS-ŐKET, s az ÓT = a (R)ÉGIT, de a RÖGÖT = az ŐR-DÖGÖT is, ami elzár minket az (K)ÖRÖK LÉTTŐL!
Ez azt jelenti, hogy Ő már SZIK, EMLÉK-SZIK, tehát élő SZIK EMBERRÉ, vagyis K-ÖRÖKKÉ = EG-ÉSSZÉ = ÉG ÉSSZÉ tud válni. Ő már képes meglátni és megérteni=MAGÉRT TENNI az őseINK tudását.

Van ott egy R-ÉGI vagyis ÉGI KŐ(R), egy ÉGI RÖG!
Hogy hol van, arról majd máskor beszélek. 
Most nézzük meg, hogy mit is tud ez a KŐ(R) SZIKLA?
SZIK LA
SZIK LÁT
SZIK LÉT
SZÉK LÉT
KÉSZ LÉT
KÉSZ EN LÉT
KÉSZ ÉN LÉT
KÁSZ LÁT
K AL ÁSZ(T) LÁT
K EL ÉSZ(T) LÁT

Onnan, arról a kő-szikláról is látni majd, ahogy a MAG, s a MAG NÉP KALÁSZA ÉLETRE KEL!
Ahogy az emberi ész végre FEL KEL ÉSZ(T) produkál...
Onnan is látni majd, hogyan kel fel ÚJ RA AZ EMBER IS ÉG ÚJ NAPJA!

Mi a szikla?
A megkövült történelem.
A MAG KŐVÜLT TÖRT ÉN ELEM.
Lerakódás, üledék.
LERAK KÓD ÁS(S), T-ŰLED ÉK = TŐLED ÉG

Milyen lehet a SZIKLA ember?
KŐ KEMÉNY, aki ellenáll mindenféle támadásnak, aki kitart a legvégsőkig, az idők végezetéig, ha kell. S ezt azért tudja megtenni, mert benne már LERAK KÓD OTT az őseink tudása.
Ő maga is egy AMBER = (S)ZÁR-VÁNY.
EGY (S)ZÁR
EGY ZÁR
EGY SZÁR
EGY SZER
EGYSZER
AMBER = BOROSTYÁN
ZÁRVÁNY
SZÁR VÁNY
SZÁRNY VÁR
A SZIK AMBER egy olyan EMBER, akiben a MAG tudás képes volt SZÁRBA SZÖKKENNI, SZIK LEVELET hajtani.
Ha a 2 szikűekre gondolunk, akkor észre kell vennünk egy további utalást!
Az első 2 sziklevél egy pár SZÁRNY szinonimái.
SZ-ÁR VÁNY
SZÍV-ÁR-VÁNY
SZÍV=DOBOGÓ KŐ=AMBER

A tudás mag hordozóinak egyik központja volt a Pilis. 
A tudás a szív tudásának jelképe DOBOGÓ KŐ, A Föld szívében.
SZÍV ÁR VÁNY
SZÍV=VISZ
VISZ ÁR
VISZ AZ ÁR
VISZ A ZÁR
VISSZA ZÁR

Az év 4. hónapjának a nevében szereplő ÁR szó is ide vonatkozik.
PILIS(Z)=ZSILIP
ÁPRILIS=ÁR PILIS=ÁR ZSILIP=RÁ ZSILIP
RÁ=NAP
RÁ ZSILIP = NAP(FÉNY) ZSILIP
A Pilis tehát egy ZSILIP, amely amíg nyitva volt, képes volt RÁnk ÁR-asztani RÁnak a NAP ISTENNEK, vagyis az Isten Atyánknak a SZER E(TE)TŐ fényét.

Április havában indul meg az ÁR ADÁS = RÁ ADÁS*.
*A RÁ ADÁS az égi áldás, a RÁ LÁTÁS, az igazság FEL ISMER ÉS(Z)E.

Egy mondásunk is őrzi: HÁR-OM A MAGY-AR IGAZSÁG ÉS EGY A RÁ-ADÁS!
Mit tud hát az ÁPRILIS szó?
Á P R-ILISBAN zárták, s nyithatjuk ki újra a ZSILIPET, a PILIS(Z)-ben.

Mi van ÁPRILISBAN?
HÚS-VÉT = EASTER (angolul)
EASTER
ESZTER (ESZTER-GOM)
ÉSZ TÉR
ÉSZHEZ TÉR
ÉSZ HÁZ TÉR
ÁSZ HÁZ TÉR
EASTER
ESZTER
ISTÁR
Istár a MAG nép Istennője.
A Duna neve is az Ő nevét viselte.
Duna
Dunna
Dunna alatt ALSZIK E NÉP!
Mert el lett altatva...
Az álom most, idén ÁPRILISBAN véget ér.
Á P R ILIS
ÁR PILIS
ÁR PILIS(Z)
ÁR ZSILIP
RÁ ZSILIP
NAP(FÉNY) ZSILIP
Á P R
ÁRPA
ÁR APA
RÁ APA
NAP APA
Á P R
ÁRPA
ÁRPÁD
ÁR APÁD
ÁR APAD
RÁ APÁD
NAP APÁD
Itt gondoljunk egy helyre is!
ÁRPÁD VÁR
ÁR APÁD VÁR
RÁ APÁD VÁR
NAP APÁD VÁR
Á P R
ÁRPA
ÁRPÁD
ÁR APÁD
ÁR APAD
ÁRAD APAD
RÁ AD APÁD
RÁD AD APÁD
(HÁR OM A MAGYAR IGAZSÁG ÉS EGY A RÁ ADÁS!!!)
Mit AD RÁD NAP ISTEN ATYÁD?
A NAPOT!

NAPBA ÖLTÖZTET, így nevezi a magyar a megvilágosodott embereket.
Ők a CSILLAGSZEMŰEK.
Rájuk mondja a néphagyomány, hogy olyan SZIK-RÁZ-Ó-an SZ-ÉP VOLT, hogy a NAPBA lehetett nézni, de RÁ nem!!!
ÁR APÁLY
ÁR APA ÁLLJ
RÁ APA ÁLLJ
RÁ APA SZ-ÁLLJ
RÁ APÁD HOZ SZ ÁLLJ
NAP APA SZÁLLJ
NAPBA SZÁLLJ
NAPBA RE-P-ÜLJ
NAPBA R-ÉPÜLJ
RE=ÚJRA
NAPBA(N) (R)ÉPÜLJ ÚJRA
NAPBA(N) SZÜLESS ÚJRA!!!
NAPBA R-ÉPÜLJ
NAPBA RÉV-ÜLJ
Aki RÉVÜL, AZ RÉVBE ÉR, az haza TÉR!

Aki hazatér, az a FÉNYBE MEGY!
Vagyis a NAPBAN VILÁGOSODJ MEG ÚJRA!
A NAP FÉNYE VILÁGÍTSA MEG AZ ÉRT-ELME-det, s a dolgok ÉRT-ELMÉT!
Vagyis Napba öltözz, mint a magyarok Nagyasszonya, A NAPBA ÖL-TÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONY!

Idén áprilisban is kinyílik ez a zsilip új-Rá.
Erre az időpontra és erre az eseményre vonatkoznak azok a jóslatok, amelyek arról szólnak, hogy a világ (elme)betegségére a magyarok jelentik a gyógy-ÍR-t.

A pálos szerzetesek gyógyítók voltak!
Ahogy a magyar nép is, amíg tönkre nem tették.
A mag nyelvben a H-T-L betűk kapcsolata egy külön téma, de ahol ezek közül egyet megtalálunk ott a többire is utalnak.
SZIK EMBER
SZIK-LA EMBER
SZIK-LAT EMBER
SZIK LÁT EMBER
SZIKET LÁTÓ EMBER...
Mert az, aki végig kitart, aki kibír mindent, az láthatja csak újra életre kelni az ősi MAGOT, s az abból kihajtó SZIK LEVELET.
Azért a szikről szól a SICAMBRIA szó, mert az már a kifejlődő növény szimbóluma. 
A mag önmagában nem elég, azt tudni kell életre is kelteni!
SICAMBRIA
SZICAMBRIA
C=K
SZIK AMBRIA
SZIK AMB RIA
RIA D
RIA DAL OM
RIASZT

A Pilis szerepére is gondolni kell a név értelmezésekor!
A PILIS egy védelmi vonal része volt.
Védte a MAGOT, amiből SZIK LEVÉL kihajthat. 
Mindenkit elRIASZTOTTAK, aki nem rendelkezett oda belépési engedéllyel!
A SZIK-SZEK-SZÉK AMBER
SZÉK EMBER is!
SZÉKELY
SZÉKHELY
A Pilis SZÉKHELY VOLT.
A SZÉK HELYEK, vagyis A SZÉKELYEK, pedig MAGhordozók.
Akikről úgy hírlik:
"A Székely ember meg nem hajol, inkább ketté törik!"
Az ember magja a DNS-e.
EMBER = AMBER = BOROSTYÁN = ZÁRVÁNY = DNS hordozó!
A Borostyán egy zárvány. Olyan, mint egy időkapszula. 
Ami nem ritkán egészen régi fajok DNS mintáit is képes megőrizni az utókornak.
Akárcsak a SZÉK(H)ELYEK.
A SZIK HELYEK.
Akik ma is tudják, hogy a SZENT KORONA a Nagy Boldogasszony fején egyenes kereszttel foglalt helyet, ahogy annak az embernek a háta sem görbe/hajlott/hajlított, aki ismeri EleINK TUD-ÁS(Z)ÁT, s EMELT FŐVEL, EGYENES TART-ÁS(SZ)AL halad az Ősei útján!
TUDÁS
TUD ÁSZ
TUD ÉSZ
TART ÁS
TART ÁSZ
TART ÉSZ
TÉRT ÁSZ
TÉRT ÉSZ HEZ
TÉR-jünk már vég-RE ÉSZHEZ!

Kép:google

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html


- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.htmlSzeretettel,

Gábor Kati
blog oldalam: 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.