2015. január 1., csütörtök

Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írásaLétezik VÉLETLEN?


Létezik, hogy az ARANYMETSZÉS VÉLETLEN?
Ami LÉTEZIK
AZT A LÉT ESZIK
Ám van akinek csak a fekete leves marad...
LEVES=LEVÉS=LÉT
VÉL etlen az, amikor valami olyan következik be, amit nem tartottam lehetségesnek, vagyis nem VÉLTEM valóságosnak.
vél-ÉTLEN
Aki a véletleneket VÉLI, vagyis tartja valóságosnak, az bizony ÉTLEN marad.
ÉTLEN, TÉTLEN, ÉTLEN LENT marad, sosem lesz képes JÓL LAKNI, vagyis jó helyen lakni, azaz jó helyen keresni az eredetét!
EREDETÉT
ELEDELÉT
Annak a számára a VALÓSÁG csupán VÉLETLENEK SOROZATA, vagyis nem látja az összefüggéseket.


Azt, hogy minden ÖSSZE FÜGGÉS, minden esemény egy másik cselekmény függvénye az időszálon.
Az ilyen ember nem véli, vagyis nem gondolja, így nem látja a VALÓ ÓSÁGOT.
Azt, hogy egy szer vala mikor való ban tört ént vala ami óság volt.
ÓSÁG = RÉGISÉG
RÉ ÉGISÉG
RÉ a NAP ISTEN = ISTEN ATYA
A valóság szerencsére nem attól függ, hogy mit NEM vél valósnak az ember, hanem attól, hogy MIT TART LE-HET-S-ÉGESNEK!

Ezért nem működik a Titok c. könyv a legtöbb embernek...

spiriteve
  

Azután, hogy tisztáztuk, hogy nem létezik VÉL-ETLEN,

azzal folytatOM, hogy megosztom veletek mi is a VALLÁS és az ősi ISTENHIT FOG-ALMA közti áthidalhatatlan különbség oka.
El-árul-OM az okát annak, ami miatt a VALL-ÁS-OSAK el vagy inkább ALÁ szokták ÁSNI a valódi HÍV-ŐK TEKINT-ÉLY-ét, vagy éppen pogányoknak bélyegezve máglyán elégetik őket!
Mi a különbség aközött, hogy úgy VÉLEM vagy úgy TUDOM, hogy van Isten?
Mit teszek, ha úgy VÉLEM?
VÉLEM
FÉLEM
VÉL ELEM
FÉL ELEM
VÉLEM ÉLEM
FÉLEM ÉLEM
FÉL ÉL ELEM
FÉL ÉLELEM
Tehát ha csak úgy VÉLEM, hogy van Isten, akkor csak FÉLEM az Istent.
Akkor csak FÉL EM(BER) vagyok, aki FÉL-ELEMBEN (F)ÉL, s ezért csak FÉL ÈLELEM jár nekem. S mert örökké éhezem, FÉLIG ÉLEK.
Ha csak félem Istent akkor fél Isten vagyok, s mint olyan, HALANDÓ! 
Az Életem nem lehet teljes EGÉSZ.
Mi bizonyítja még, hogy a FÉLEM és a VÉLEM szavak egymásra utalnak?
Régen azt mondták GYERE VÉLEM!
S úgy köszöntötték egymást:
ISTEN-ISTEN!
Amikor azt mondom gyere és tarts VÉLEM, azt mondom gyere TE IS (TE-N) VELEM, kit, ha magamat is Isten képmásának TUDOM, akkor a másik FELEM-nek tartalak.
Hisz ha TE is és ÉN is Isten képmására lettünk megteremtve, akkor mi EGYEK vagyunk. S ha egyek vagyunk, akkor meglátjuk egymásban a másik FELÜNKET. 
A FELEbarátunkat.
Amikor FÉLEM az Istent, mert Isten-FÉL-Ő vagyok, akkor NEM TUDOM az Istent, mert ha tudnám, akkor nem FÈLném!
FÉLEM(BER)
Ha tudOM, hogy Isten a saját képmására teremtett engem, akkor magamat nem FÉL EM-BERNEK tartOM az Istenhez képest, hanem Isten gyermekének.
S ha valóban Isten gyermekei vagyunk, s mind az Isten fejéből pattantunk ki, akkor a mi gondolataink is teremtő erővel bírnak!
Miért nem működnek (jól)?
Mert tömeghipnózisban nőttünk fel!
Ha az Isten gyermeke elhiszi, hogy halandó, akkor azzá is válik!
Hogy jutottunk ide?
Meg MU tatom, hogy LE-MURIA idejében kik alapították az első "egyházakat", amelyek, ha valóban Istenről szólnának, és nem a SZEM-ÉLJ-ES(S) érdekekről (ÉRD-EGET) úgy nem lennének ma is VAL-lási háborúk.
VALLÁS
VALÁS = LÉTEZÉS
VALA, VALÁS = LEVÉS, LE EVÉS
GOND-ÓL-junk csak arra a nagy DISZ-NÓ-ságra (DISZ-SZID NŐ), a kígyó tettére, aki miatt a Bibliában Éva LE ETTE az ALMÁT az édenkertben álló ős-tudás fájáról.
Hiszen ki volt ott Évával?
VALA VELE KA* LE VALA
*KA, KÁ a Bibliából ismert kígyó (Ó GYÍK) neve.
A Dzsungel könyvében találkozhatunk vele. Ő AKARJA (A KÁ ÁRJA) hipnózisba ringatni az énekével MAUGLIT! (MAG ÜL ITT).
A dzsungel könyve
Az ŐSERDŐ könyve
Az ŐS EREDŐ könyve
Az ÉDENKERT könyve
Tehát honnan is származik az első VALLÁS, ami üldözni kezdte a világ minden pontján ismert NAPISTENHITET?
Kik titulálták POGÁNYNAK egy olyan (T)Ősvallás hívŐit, amelynek őrzői olyan építészeti bravúrokra voltak képesek, amelyeket még ma sem tudunk túlszárnyalni?
POGÁNY
G-K
PÓK ÁNY(A)
A PÓK HÁLÓJA olyan mint a SORS KEREKE, s benne a pók Anya fonja a sors fonalát.
Tehát kik idézték elő azt a hitbeli tudathasadást, ami miatt annyi család és nemzet szakad szét a mai napig?
Akik WALL-ÁS-RA cserélték fel a HITET, s üldözni kezdték az Ősi TUD-ÁST.
VALLÁS
WALL ÁS
FALAT ÁS
VALLATÁS = GYÓNTATÁS
VALLÁS
FALLÁS
FALÁS
FELFALÁS
FEL FAL LÁSS
FENT FALAT LÁSS!
WALL angolul FAL
FALLEN németül ZUHANNI, LEESNI
Így MÚ-LT EL LE-MÚ-RIA, S ZUHANT, más szóval MEER-ült az özönvíz fenekére ATLAN-TISZ, az ATLÁNOK érdekei miatt.
MEER németül TEN-ger.
Miért fontos a német nyelv bevonása, ha a MAGYAR A MAG nyelv?
A TEN-GER szó miatt!
Hiszen, hogy hívjuk a németeket?
GERMÁN
S van egy olyan szlengünk is, hogy ne GER-MÓZ-ZÁL MÁR!
A MÓZ, az Egyiptomba is becsempészett "MÓZES KOSÁR", amiben a Hófehérke c. mesében a gonosz boszorkány = GOND ŐSZ ŐS BOSZ-SZÚR-KÁ-NY, AZ ALMÁT odaadta ÉVÁNAK=HÓFEHÉRKÉNEK, aki addig ártatlan és tiszta lelkű volt, akàr a FEHÉR HÓ(LLÓ).


Gondoljuk csak át miről szólt a német Ária faj elmélet és a szőke gén?
Redukálták a kezelhetetlenné váló tömeget, és jó időre visszavetették az emberi tudatot a fejlődésben. 
Az emberek örültek, ha éltek... ha csak napról napra is.
Csökkentették az öntudatra ébredés lehetőségét a háborús veszélyérzet növelésével!
Mióta világ EZ a világ, ebben a tév-HITBEN élünk. 
Tév HÍDRA vittek.
Mi lettünk Isten bárányai, akiket a VÁGÓHÍDRA visznek.
Istennek nem birkAnyája van, hanem gyermekei!
Bír Ka
Bír Ká
Gyermek
Gyere meg
E-A
GYERE MEG
GYERE MAG
EREGY MAG
ÉR(IK) EGY MAG
ÉR(IK) ÁGY MAG
Vagyis az ÁGYÁSBAN, AZ ANYAMÉHBEN A FÖLDANYA MÉHÉBEN MEGÉRIK A MAG és kidugja a fejét a F-ÖL-DBŐL, az Anya ÖLéből, s a folyamatos megöletésből vagyis MAG ÖL-(V)ETÉSBŐL.
Pomaházi Anna alkotásaMert nem az ember halandó, hanem a vallása!
Isten Gyermeke sokkal többre képes ennél!
GYERMEK
GYERE MEG
GYERE MAG
EREGY MAG
EREGGY MAG
ERRE GYERE MAG
ERRE GYERE MEG EGY MAG
Isten nem a birkáit várja haza, hanem az elkóborolt gyermekeit.
A HIT-TÉRÍTŐK térítettek LE-EL bennünket az Őseink HIT-étől, az ő HÍD-LYUK-RÓL!
LE EL
LE ELL
Azóta ellünk vagyis születünk LE újra és újra, amióta Évát = Hófehérkét megmérgezték a FÉRGES MÉRGES PÍ RÓ S almával.
A Féreg Méreg, vagyis a Féreg MÉRGE az a HA-ZÚGSÁG volt, amit a BIBLIA is megörökített.
Csak a kígyó-ó gyík, Isten szájába adta a szót (szút)!
A Biblia ugyanis azt mondja, Isten megharagudott ránk, s ezért elküldött minket Édenből.
Mi pedig elhittük, hogy nem mehetünk többé vissza.
Mint ATYA és ANYA, megbüntetnéd a gyermekedet azért, hogy szeretett volna olyan tudásra szert t-enni, amilyen a tiéd?
NEM!
Maximum azért, mert nem kérdezett meg, hogy mi lesz a hatása, ha megt-eszi és megeszi az almát!
Akkor hagy(hat)nád, hogy a saját kárán tanuljon, MIND-ADD-IG, amíg rá nem jön a TURPISSÁGRA!
TÚR PÍ SS ÁGRA
RÚT PÍ S ÉGRA
Hogy rútul be lett csapva!
CSAP
CSAPÁS
CS APÁS
NEM AZ APA CSAPÁSA vagyis ISTEN VERÉSE EZ!
Hanem a
TANUL Ó PÉNZ
TANUL Ó ÉP PÍ ÉN EZ
Ezért fizettek régen ARANY ÉRMÉVEL!
ARANY
ARÁNY
ERÉNY
Ami kerek volt.
KEREK=KÖRÖK=KI ÖRÖK
ÉRME
ÉREM
EL ÉREM
Ki ismeri az ARANY MÉRT ÉG EGYSÉGET, az tudja, hogy minden ÉREMNEK 2 oldala van.
Aki SZEM-ÉRMES, hogy a szavaim igazát BEL(E)ÁSSA, az nem látja a FÁTÓL AZ Eredőt.
Van egy jóslat, egy német kútfúró bácsitól származik.
Ő is szólt arról, hogy vissza fogunk térni a R-ÉGI ÚJ ŐS HITHEZ. Pedig germán látó volt...
NEM VALLÁS KELL, HANEM AZ ISTEN TUD-ÁS-A ÉS A FEL-LEL-ŐS-S-ÉG-VÁLLAL-ÁS-A!
Miért van ott az ÁS szó?
Mert aki KERES, AZ TALÁL!
KERES
KÉR ÉSZ
De aki KERES AZ KUTAT is!
KUTAT ÁS!
MEGKERESI A FORR-ÁST!
Őseink vallása és a mai dogmák között szakadék tátong. POKOLNAK hívják azt a helyet. Az új VALLÁS-OK megalkotói úgy tervezték, hogy áthidal 6 atlan legyen ez a szakadék.
ÁT HÍD ÁLL HAT ATLÁN KÜLÖN(B) S ÉG
A pokol tüzébe taszítják és kiÁTKOZZÁK azt, aki mást hirdet.
Ilyen volna a JÓ ISTEN?
Létezett-e Atlantisz és az Atlánok, akiknek a neve és a TÖRT-ÉN-ET(T)E ennyi ideig fent tudott maradni?
IGEN!NEM mi űzettünk ki a paradicsomból, hanem az atlánok csaptak be minket!
Kicsalogattak Édenből és bezárták a kapukat! Hogyan?
A mérgezett almával álomba ringattak. Ez a tömeghipnózis amiben élünk.
Ez az ÁTHIDALHATALAN KÜLÖNBSÉG nekik köszönhető.
Ott vannak minden szóban, ami a SZER-ETET ÉHSÉGGEL és a NINCS TELEN-SÈGGEL összefügg!
ATLAN
ATLÁN
ETLEN
ÉTLEN
TELEN
TALAN
TÉLEN
TALÁN!!!
Ők tartanak b ÍZ ony TALAN ságban!
KI ETLEN
KI ALV(A) ATLAN
ISMER ETLEN
SZER TELEN
MODORTALAN = MOTOR TALAN
SZÍV TELEN
SZEM TELEN
ÉLET TELEN
LAK ATLAN
ALAK TALAN = ANAMORF
ANA MORF
ANYA MOR F
ANYA MOR D
MORD=GYILKOSSÁG=GYÍ(L)K ÓSÁG
Ezért mondjuk hogy MÓRESRE TANÍTALAK.
ŐK GYÍ(L)KOLNAK, BÁNT-ALMA-ZNAK!
De folytassuk csak a bizonyítást!
ÉRT ELM(E) ETLEN
ISMER ETLEN
EMBER TELEN
ELVISEL HET ETLEN
ANY(A) ÁTLAN
AP(A) ÁTLAN
TERMÉK ETLEN
KÖNYÖR TELEN
BIZ ALM(A) ATLAN
MIND UN TALAN
ALAP TALAN
HELY TELEN
IGAZ TALAN
KOMOLY TALAN
HIT ETLEN
HITEL TELEN
EL(Ő)KERÜL 7 ETLEN
HAMIS IT(T) ATLAN!
Aki itt hamis, azok az Atlánok!
TÜR ELM(E) ETLEN
TÜR németül AJTÓ
Ők azok akik bezárják az elme kapuit!
HIÁNY TALAN
HÍR TELEN
Akik nem engedik, hogy kapcsolatba léphessünk a forrással!
GOND TALAN
REMÈNY TELEN
RÉM ÉN Y ATLÁN
Ők hitetik el velünk, hogy minden reménytelen, az ember egymaga semmit sem ér.
BARÁTSÁG TALAN
HATÁR TALAN
ARÁNY TALAN
KERES(S) ETLEN
Őket kell megkeresni, hogy helyre kerülhessenek a dolgok!
FENEK ETLEN
FEN ÉG ÉTLEN
Mert feni a fogát az égre Atlán
TALÁN az egyik legfontosabb példa:
A SZERENCSÉTLEN
Ez a valódi oka a HIT=HÍD TÉR IT(T) ÉS(Z)NEK!
Az Atlánok szerencsétlenek!
SZER ÉN CSÍTLEN
SZER ÉN CSÍ ÉTLENEK
A kínaiaknál a csí az életenergia, a fény, az ód, a szer, ami életben tart!
A MI FÉLEL(E)MÜNK AZ, AMI FENN TARTJA az ő hatALMUKAT!
A FÉL ELEMNEK ugyanis HATALMA VAN!
6 ALMA
6 ALOM
6 ÁLOM
AZ ATLÁNOK ÁLMATLANOK!
NINCS ALMÁJUK.
Nincs szívük, hiszen szív-telenek=szív-etlenek.
A szívűk ÉTLEN!
AZ AZ ÉTEL AMI BENNÜK NINCS MEG, BENNÜNK VAN!
A SZERELEM
ELEM
ELME
ALMA
A SZER ALMA
Az Alma a mágneses térerők megtestesülése. Azt mintázza, hogyan vonz a Föld magja.
A mágneshez FÉM jelenléte kell!
FÉM
FÁM
ALMA FA
ALMA FÁM
ELME FÉM
FÉM ELME = VAS AKARAT
FÉM ELEM
M N NY
FÈNY ELEM
Ezért tartozik az 5 őselemhez a FÉM.
Akinek VAS AKARATA van, annak ACÉLBÓL VANNAK AZ IDEGEI.
A CÉL ból vannak a HÍD ÉG(EI).
Tudja az utat hazaFELE!
Ha mindez egy ÁRTALMATLAN TRÉ-FA volna, nem kódolták volna épp az áratalmatlan szó-szúba a FANYŰVŐ SZÚ kilétére utaló szót!
ÁRTALMATLAN lett volna az alma, vagy tényleg FÉREGGEL MÉRGEZETT VOLT?
ÁRT ALMA ATLÁN
ÁRT ALMA ÉTLEN
ÉRT ALMA ATLÁN
ÉRT ELME ATLÁN
ÉRT ELEM ATLÁN
Az Atlánok értik az ELME-ALMA MŰKÖDÉSÉT!
MÚ KÖD ÉS(Z)
MÚ KÖT ÉS(Z)
De minden hiába, mert az ÉLETHEZ SZERENCSE IS KELL, az Atlánok viszont SZERENCSÉTLENEK.

Hófehérke felébred a csóktól a mese végén, és köszöni szépen jól van!
Mert minden jó, HAJÓ a V-ÉG(E)!
Továbbá:


- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

- Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.