2015. április 26., vasárnap

A VULKÁNOKA VULKÁNOK


Az embereket évezredek óta bámulatba ejtik a vulkánok: 

hegyek, amelyekből láva tör elő, izzó szikladarabok repülnek a levegőbe, és aztán füst száll fel. Aktív vulkán az alaszkai Augustine


Lehetséges, hogy ekkora erők tombolnak a föld mélyén? 
Miből lesznek, hogy jönnek létre a vulkánok?
Miért élnek egyes emberek a veszély ellenére mégis vulkánok közelében?
Vajon hazánkban is vannak tűzhányók?
Lehet-e ma már előre jelezni a vulkánkitöréseket?
Melyek a különösen alattomos vulkánok?
Mi a geotermikus energia?

Sok megválaszolásra váró kérdés!A vulkanizmus területei a Földön


A vulkánok vagy tűzhányók a Föld felszínének olyan hasadékai, amelyeken a felszínre jut a magma, az asztenoszféra izzó kőzetolvadéka.

A Föld vulkánjait kialakulásuk oka szerint két csoportba soroljuk: 

többségük a távolodó és közeledő kőzetlemezek határain (az aktív lemezhatárokon) alakul ki, 
kisebb részük az aktív peremszegélyektől távol, 
a köpenyhőoszlopok (köpenycsóvák) fölötti forrópontokon jön létre.

A magma felszíni tevékenysége a vulkanizmus, ebből keletkeznek világszerte a 
vulkáni kúpok, vulkáni hegységek. 

Vulkanizmusról csak akkor beszélünk, ha a magma eléri a Föld felszínét 
(ilyenkor láva lesz belőle).

Olyankor, amikor a magma a mélységben megreked, és ott kristályosodik kőzetté, a folyamat neve magmatizmus.A hawaii Mauin található Molokini Crater vízalatti vulkán


A vulkáni tevékenység és a hozzá kapcsolódó jelenségek vizsgálatával a vulkanológia foglalkozik.

A Föld vulkánjainak 75 százaléka a tengerfenéken található, vízalatti vulkán.

Érdekes ez a megállapítás, hiszen pont az ellenkezőjét gondolnánk.

Tehát, a szárazföldi vulkánok mindössze 25 százalékot tesznek ki.A japán NW-Rota 1 2006-os kitörésével írta be magát a tudomány történetébe -  vízalatti vulkán


Egy vulkán fő szerkezeti elemei:

- magmakamra (vagy magmatűzhely) – olvadt kőzetekkel teli üreg a Föld szilárd kérgében.

Az olvadék a rétegnyomás hatására a törésvonalak mentén a felszín (alacsonyabb nyomás) felé mozdul el, széttolva, felboltozva, illetve magába olvasztva a felette levő kőzeteket.
Amikor a belső nyomás túllépi a rétegnyomást, a vulkán robbanásos kitöréssel kezd működni.
Ha a feltörekvő magma megreked a földkéregben, és ott szilárdul meg, mélységi magmás testek keletkeznek.

- vulkáni csatorna (avagy diatréma) egy olyan nyílás a földkéregben, amelyen a magma a felszínre tör.

- vulkáni kráter – a felszínnek az a tölcsér alakú mélyedése a kürtő felszíni végénél, amelyen a törmelékanyag és a láva a felszínre jut.

- vulkáni kúpot – a felszínre hozott törmelékanyag és láva építi fel.

- kaldera – a robbanásos kitörések eredménye.

Olyankor képződik, amikor a magmakamrában annyira megnő a túlnyomás, hogy a felszabadult gázok kúp alakban lerobbantják a magmakamrát fedő kőzeteket.

- barrankó - a vulkáni kúp palástját felszabdaló, sugárirányú eróziós árok, törmelékfolyás, vízmosás megnevezése.

A vulkán a fentebb sorolt, számtalan módosulattal és változatban fejlődő formák együttese.A vulkánok általános felépítése:

1. Magmakamra
2. Fedőrétegek
3. Vulkáni csatorna
4. Talaj
5. Intrúzió (szill)
6. Oldalcsatorna
7. Hamurétegek
8. Hegyoldal
9. Lávarétegek
10. Torok
11. Parazitakráter
12. Láva
13. Főkürtő
14. Kráter
15. HamufelhőLemezhatárok és tűzhányók


A vulkanológiai és lemeztektonikai kutatások 
során megállapították, hogy a földi vulkánok elhelyezkedése (néhány kivételével) követi a litoszféralemezek határait.

Ezek a vidékek nyitott és mély törésrendszerek, amelyeken keresztül a magma a felszínre juthat.

A lemezszegélyek típusától függően a vulkánok lehetnek divergens...Vulkán keletkezése divergenslemezszegélyeken


Ilyen jellegű a Kelet-Afrikai árok vulkanizmusa - a világ egyetlen működő karbonatit vulkánjával.Kelet-afrikai árokrendszer vulkanizmusaKelet-afrikai árokrendszer vulkanizmusa - műholdas felvétel


vagy

konvergens lemezszegélyeken keletkezhetnek.Vulkán keletkezése konvergens lemezszegélyeken


A legismertebb ilyen zóna a Csendes-óceán Tűzgyűrűje, amelynek része többek között egész Japán (tehát a Fuji is), Kamcsatka és a Kordillerák tűzhányói, köztük a Chimborazo, a Popocatepetl, az Amerikai Egyesült Államokban pedig a Mount Saint Helensa Csendes - óceáni Tűzgyűrű


Létezik egy harmadik típusú keletkezési mód is, a forrópont (vulkán) (hot-spot) vulkanizmus 
(a Hawaii-szigetek vulkanizmusa), 
amely csak áttételesen kötődik a lemeztektonikai mozgásokhoz.forró pontok vulkanizmusaForrópontos szigetsor kialakulása 


A vulkánok kialakulása a magma mozgásának direkt következménye.
Definíció szerint több komponensű, nyílt rendszerű szilikátos kőzetolvadék, változatos (és változó) kristály- és illótartalommal, változó hőmérséklettel, sűrűséggel, folyási jellemzőkkel és viszkozitással.

A magma felszín alatti tevékenységét magmatizmusnak nevezzük.a Hawaii-szigetek vulkanizmusa


A vulkánok anyagprodukciójai:

- Láva:
A vulkanizmus legfőbb terméke a láva, tehát a felszínre került, jórészt gáztalanodott magma.
Legnagyobb része a kőzetüveg, de a legtöbb lávában vannak szabad szemmel látható (porfíros) ásványok is.

- Magmás kőzetek:
A felszínre jutott, gáztalanodott láva megszilárdulásával alakulnak ki a vulkáni kőzetek.

- Tefra:
A láva mellett a vulkáni kitörés sokféle törmelékanyagot is szolgáltat: ezek gyűjtőneve a tefra.

- Gázexhalációk:
Egy vulkáni kitörés során a szilárd halmazállapotú anyagok mellett gázok és gőzök is kerülnek a felszínre.
A vulkáni működés:

A vulkáni működés szempontjából a vulkánokat leggyakrabban négy kategóriába sorolják:
működő,
szunnyadó,
potenciálisan aktív
illetve kialudt.

  
A vulkáni kitörések folyamata:

A vulkáni kitörés a mélységi eredetű termékek felszínre kerülése és mozgása.
A kitörések között a magma közelségét gőzök, gázok, forró vizek feltörése mellett olykor földrengések jelzik.

A vulkanizmus kísérőjelenségeinek nevezzük azokat a jelenségeket, amelyek eredményeként nem magma vagy a gázok által kirobbantott törmelék kerül a felszínre.

Ezek közülük jelzés értékűek a földrengések: 
ezek vagy a földkéregben-földköpenyben pattannak ki, vagy a kéreg felső részén:

- a kürtőben felnyomuló magma felboltozó hatása,
- a kitöréskor lezúduló izzó törmelékárak,
- a lávadómok összeomlásának eredményeként.
Piroklaszt-szórás:

- Salakszórás
- Horzsakőszórás
- Hamuszórás

Torlóár vagy piroklasztár:

- A blokk- és hamuár
- Salakár
- Horzsakő- és hamuár

Piroklaszt-torlóár:

- Alapi torlóár
- Felszíni torlóár
- Hamufelhő-torlóárPiroklaszt ár a Mayon vulkán oldalán


Lávafolyások:

A lávafolyások (vagy lávaömlések) a piroklaszt-árak mellett a vulkáni működés jellegzetes formái.

A jelentősen gáztalanodott láva a vulkáni kúp lejtőin, mélyedéseiben szétfolyik.

Földünkön – az óceánközépi hátságok hasadékvölgyeit leszámítva – jelenleg elsősorban a Hawaii-szigeteken, Izlandon és az Etnán gyakori – utóbbin pár tucat méter széles, pár kilométerre jutó lávafolyások formájában.

A történelem során feljegyzett legnagyobb lávafolyás az izlandi Laki-hasadék 1783-as kitörése során keletkezett, amikor több, mint 14 km³ láva terült szét a felszínen.

A legnagyobb lávafolyások a mezozoikumban voltak (ezek egyikeként Dekkán-fennsík bazalttakaróját 1 millió km³ bazalt építi fel).
A vulkáni kitöréseket osztályozzák:

- a kiszórt piroklasztok térfogata szerint.

- a felszínre jutó anyag összetétele szerint.


A kitörések előrejelzése:

- Szeizmológia
- Gázexhalációk vizsgálata
- Felszíni deformációk monitorozása
- Geotermika
- Hidrogeológiai mérések


A vulkánok osztályozása:

- A kitörés helyének alakja szerint

- A kitörés típusa alapján
robbanásos (explozív) típus
kiömléses (effuzív) típus
vegyes típus

- A kitörések száma és a kúp szerkezete alapján

- A vulkánok alakja és szerkezete szerint
Chile vulkánkitörés - elektromos villámok - 2015 04.13.


A vulkáni utóműködés típusai:

- Iszapvulkánok

- Posztvulkáni jelenségek


A vulkánok morfológiája:

A geológiai és vulkanológiai szempontok mellett a vulkánokat alakjuk (morfológiájuk) alapján is lehet osztályozni. Ez a vulkánmorfológia kutatási tárgyát képezi

- Vulkáni kúpok formái

- Átmeneti formák

- Vulkáni takarókTonga - vízalatti vulkánkitörés


A vulkáni folyamatok döntő többsége vizalatti környezetben játszódik le.

Az óceánközépi hátságok vulkáni területeit leszámitva is igen jelentős a vízzel fedett
területekhez kapcsolódó vulkanizmus.

A vizalatti vulkáni folyamatok tanulmányozása
különösen fontos az idősebb vulkáni vidékek rekonstrukciója szempontjából, hisz a
földtörténet soran több alkalommal is jelentős területeket foglaltak el a
sekélytengerek, óceánok, s viszonylag kis területek voltak szárazföldek.Víz alatti - antarktiszi vulkánokat fedeztek fel


A viz szerepe a vulkáni folyamatokban különösen a magma fragmentációjának elősegítésében igen fontos.

Alacsony oldott gáz tartalmú magmák is képesek nagyenergiájú explóziós
aktivitást okozni.A Healy-vulkán a legnagyobb víz alatti vulkánok egyike. 
A Kermadec-övezet része, Új-Zéland szigetétől 400 kilométerre található.
  

Hatalmas víz alatti vulkán felderítésére indul kutatók egy nemzetközi csoportja a Csendes-óceánon:

Az Új-Zélandtól nagyjából ezer kilométerre északra fekvő Kermadec-szigeteknél lévő Havre vulkán kitörésének első bizonyítékai a kelet-ausztráliai és új-zélandi partokon kisodródott vulkanikus habkövek voltak - mondta Rebecca Carey,
az ausztrál Tasmaniai Egyetem vulkanológusa az Australian Broadcasting Corporation (ABC) műsorszóró társaságnak adott interjújában.

Mint hozzátette: tavaly március óta érkeznek jelentések a partra vetődött habkövekről. Tengeralatti vulkánkitörés után keletkezett habkő "tutaj" úszik a Csendes-óceánon Új-Zéland magasságában


A szakember szerint a kitöréskor nagyjából egy köbkilométernyi habkő került az óceánba.

Carey szerint ilyen típusú kitörésre nagyjából tízezer évenként kerül sor, ritka lehetőséget nyújtva a kutatók számára, hogy alaposabban tanulmányozhassák a tűzhányót.

A kutató szerint elsőként egy repülőgép utasától értesültek a tengeralatti vulkán kitöréséről: a nő a magasból vette észre a vulkanikus habkövet és tudván, mi az, értesítette az új-zélandi földtani intézetet.

A kutatók ezután műholdas felvételek és a habkövek útjának visszakövetés révén erősítették meg a kitörést.Aogashima eredetileg egy tengeralatti vulkán volt - Japán


Az öt nemzet szakembereit egyesítő kutatócsoport reményei szerint a mostani vizsgálat segít jobban megérteni a víz alatti vulkánok természetre gyakorolt hatásait.

"A Föld vulkánjainak 75 százaléka a tengerfenéken található.
Ezek hőt és vegyi anyagokat juttatnak az óceánba, ami alapvetően befolyásolja a bolygó biogeokémiai körforgását.
Az ilyen kitörések nagyon gyakoriak, ám hacsak nem találkozunk ilyen habkőtutajjal, vagy nem érzékelünk jelentős szeizmikus mozgást, akkor nem szerzünk tudomást az erupciójukról" - magyarázta a kutató.Vízalatti vulkán a Kanári-szigetek közelében


A kutatók modellje szerint a szárazföldi vulkánok magasabb oxigéntartalmú lávákat produkáltak a tenger alatti társaikhoz viszonyítva.

Ennek oka, hogy magasabb hőmérsékleten törtek ki, emellett a vastag kontinentális kérgen áthaladva is változik összetételük, amely megnöveli a szilícium-oxid tartalmukat.Popocatépetl vulkán - Mexikó


Ezzel ellentétben a tengeralatti vulkánkitöréseknél a magmát még a kitörés előtt jobban lehűti a vulkánokba beszivárgó víz, és itt az emelkedő magmába is kevesebb oxidált anyag épül be, szakkifejezéssel bázisosabb az összetétele.

A tenger alatt kitörő vulkánok lávája oxigénben szegény, redukált jellegű volt, a vízzel érintkezve sok oxigént kötött meg, amelyet a vízben élő fotoszintetizáló élőlények produkáltak.Az antarktiszi Bransfield Strait vízalatti vulkáni terület,  
a Brunow öböl és a Livingston sziget között helyezkedik el


A szárazföldi vulkánok elterjedésével azonban változott a helyzet: 

csökkent a redukált lávák aránya és az általuk megkötött oxigén mennyisége is. 
Így a fotoszintetizáló élővilág révén termelt oxigénnek egyre nagyobb része kerülhetett a légkörbe, és halmozódhatott fel.A Sztromboli Szicíliában


Bár a modell tetszetős, mégsem szabad elfeledni, hogy sok egyéb folyamat befolyásolhatta még bolygónk légköri oxigénkoncentrációját.

  

(Forrás: Németh Károly/wiki)
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:Szeretettel,

Gábor Kati
blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.