2015. május 1., péntek

A SzfinxekA SzfinxekA Szphinx (görögül Σφινξ, azaz „fojtogató”) a görög mitológia oroszlántestű, emberfejű, szárnyas lénye.

Eredete az ókori Egyiptomra nyúlik vissza, ahol oroszlántestű, madár-, kos
A karnaki Amon templomhoz vezető utat kosfejű szfinxek sora őrzi


- vagy emberfejű lény.
A Nílus keleti partján a luxori és a karnaki templomegyüttest összekötő szfinxek útját
 III. Amenhotep idején, 3400 évvel ezelőtt építették.A név származásának egyik magyarázata szerint a Seszep-ankh (en-Hafré) kifejezés, amely Kephrén fáraó élő képmását jelenti.

A görög mitológiában a Szphinx szárnyas oroszlán, női fejjel azzal tartotta rettegésben Thébai városát, hogy aki nem tudott felelni a kérdésére, azt kegyetlenül megfojtotta.Tüphón, a százfejű óriás, és a félig kígyó, félig ember Ekhidna gyermeke. Testvérei Kerberosz (a háromfejű kutya, a Sztüx őre, latin Cerberus), Hüdra és Khimaira.

Híres vendégszereplése Oidipusz tragikus történetéhez köthető, mivel a Szphinx Thébai városa mellett, a Szphingia nevű hegyen élt.

A monda szerint a hős Oidipusznak sikerült kitalálnia , hogy mi is a megfejtés.

A feladvány így hangzott:
Reggel négy lábon, délben két lábon, este pedig három lábon jár.
A megfejtés az ember.

Oidipusz rájött,hogy a Szphinx az ember életét egyetlen napszakhoz hasonlította.
Gyermekkorában az ember négy lábon mászik, az élete közepén, felnőtt korban két lábon jár, élete alkonyán, pedig már bottal jár.

A Szphinx a helyes válasz hallatán elpusztult.


A leghíresebb szfinxábrázolás az egyiptomi Gízában található emberfejű Szfinx-szobor.

A gízai nagy szfinx a Föld egyik legnagyobb, és egyben az egyik legrégebbi szobra.
Oroszlántestű és emberfejű lényt ábrázol, ezzel minden későbbi ilyen alak (szfinx) prototípusa.

Hozzávetőleg az i. e. 26. században készült, egyidőben az egyiptomi Óbirodalom IV. dinasztiájának gízai piramisaival.

4500 éve áll a Nílus völgyének szélén, és mintegy jelképesen őrzi a piramisokat. 


Története során többször eltemette a homok, kiásták már az Újbirodalom korában, majd a szaiszi időszakban, az újkorban pedig Napóleon egyiptomi hadjárata idején is csak a fej állt ki a homokból.

Ma teljes méretében látható, a tetejétől a sziklaágyig megtisztították, ennek azonban az az ára, hogy a sivatagi szél újra erősen koptatja.

A nagy szfinx ma veszélyeztetett műemlék.
A Szfinx és Khephrén piramisa Gízában Kairó mellettAz arabok Abu'l Hól néven ismerik, ami azt jelenti:

A rettenet atyja.

Ezt a nevet arab népetimológia hozta létre a kopt ’hol’ vagy ’horun’ szóból, ami viszont az ókori Hór-em-akhet 
(görög Harmakhisz – Hórusz a Horizonton, vagy a Világosság országában) 
romlott alakja.

Ilyen módon a Napistennel azonosított uralkodói képmásról volt szó.


Szárnyas szfinx a Dareus palotábólA SZFINX


Érdekes megjegyezni, hogy az arabok a 
Szfinxet ABU HUN névvel illetik. 
A HUN ABA első teremtő erőt jelent. 
A Szfinx és a mellette elhelyezkedő piramisok - az aranymetszés szabályai szerint A Szfinx alatt


Magyarul ez is érthető, hisz az (a)BA ékjelének (X) jelentése is az ősi magyar írásban nemző, teremtő erőt ad. 

Ugyanakkor az is érdekes, hogy kozmikus hitükben a maják a Tejút közepét, 
a csillagok születésének helyét, hasonlóan HUNAB KU névvel illetik, ami nyelvükön anyaméhet jelent, mely ugyancsak a teremtésnek a helye. 

(Julius Radics)
SZFINX = HUN

A TATÁRLAKAI - TORDOSI KORONGOK....

...mellett találtak 26 Istenanya (Nagyboldogasszonyunk) szobrocskát is!
A Tordasi 10.000, - a Szentgyörgyvölgyi 7500, - a Tatárlakai leletek 6500 évesek!

"Nem jöttünk mi sehonnét! A
 mi Őshazánk a Kárpát - medence!" 

- Badiny Jós Ferenc -
A tatárlakai korong és az uruki-szumér kőtábla azonosságai


ELVESZETT AZ A MAGYAR.....

..., aki nem dolgozza ki magában az ő értékeit!

A magyar, a tudás megőrzésére elhívott nép!

Mag őr-nek, és Hon őr-nek lenni (Hunor, Magor két dalia) szakrális feladatunk:
a Föld, a MAG őreiként, és a Föld Hon - Haza - Ház őreiként.

Feladatunk:
a Földön a szívből jövő szeretet,
Szer = Isteni energia = SZER - ELEM áramoltatása.

A magyar nyelv olyan, mint a kőszikla. Nem kér senkitől kölcsön, de van!

Alán = fokos-ég = Az Égi Fokos Népe
Szarmata = királyi föld
Onogur = unog uri = Szumériában, az Úr városában élő nép

Valamikor Szuméria és Egyiptom egybetartozott = A termékeny félhold területe

Egyiptomi hármas: Ozirisz (Atya) – Isis (Anya) – Horusz (Fiú)

Atya (Orion) – Anya (Szíriusz) – Fiú (Nap)

A Gizai piramisok középső (Anya) piramisával áll szemben a Szfinx (Hun).

Az aranymetszés (Fibonacci) szabályai szerint építették a gízai piramisokat, miszerint ezen szabályosság szerint épül fel szent koronánk is!
Ismerkedjünk meg a nevek helyes hangzósításával!

Olvassuk, együtt, magyarul!


Vegyük az ősöket:

ORION = ÚRI HON
OSIR (Egyiptom Főistene) = ŐS ÚR - (szimbóluma a Nap –, a Napatya, Rá vagy Ré)
ISIS (eredetileg ISA/?/ - Osir felesége) = ŐS ŐS (Mindenek Őse) – (Azonos a Földanyával -, csillaga a Vénusz, illetőleg a Szíriusz)
HORUS (Osir és Isis fia) = HOR (magas, kiemelkedő) ŐS – (Azonos a Holddal/?/)

Most nézzük a gízai piramisok neveit:

KHUFU = ÉG(I) FŐ
KHEFREN = ÉG(I) FŐ ÚR NŐ
MENKAURE = MÉN (férfi, aki az) ÉG URA
SZFINX (arabul: Abu Hun = Hun Apu)

Nézzük Egyiptom nevét!

EGIPTA = ÉG(I) APA FÖLD(je) - igazából levezethető a KHUFU névből is, hiszen K = G, F = P (Az egyiptomiak a legősibb szövegeikben még csak a zöngétlen mássalhangzókat jelölték.),  Vagyis GHU - PU = ÉG(i) APA (APU), a TA = TA(laj) azaz föld.

Egyiptom nevére vonatkozóan a "Piramisok földje" tökéletes és kifejező!
De mindez csak magyarul érthető meg.
Merthogy, magyarul van.

Az elnevezés teljesen konzekvens a közeli országok nevével SIRIA = ŐS - ÚR - IA (ŐS ÚR FÖLDJE),
JORDANIA = JÓ - ÚR - HONA,
IRAK = ÚR - ÉG(I), azaz ÉG(I) ÚR,
IRÁN = ÚR - HON,
SUMERIA (= SZEMURIA - SZEM = MAG) = MAGARIA = MAG((asságos) ÚR FÖLDJE, stb.

(Forrás: aranylaci)


Méretei


A szfinx teljes hossza 72,55 méter, ebből az orra helyétől – mivel az orr hiányzik – a test végéig 57,3 méter jut, a többi az előrenyújtott mellső láb. 20,22 méter magas, testét két kőfejtés között fennmaradó szálkőzetből alakították, amelyhez kiegészítő tartozékokat építettek, ilyenek a mellső és hátsó lábainak egyes részei.

A gigantikus méretű arc 4,1 méter széles, 5 méter magas, a fül 1,37, a – ma már hiányzó – orr 1,71 méteres volt.

Készíttetője újabban vitatott.
A nagy szfinx, háttérben Hafré piramisávalKorábban egyértelműen Hafré személyéhez rendelték, mivel Hafré völgytemploma mellett áll, így a feljáró úttal együtt a Hafré-komplexum részét képezi.

Egyre többen állítják azonban, hogy a szfinx inkább Hufut mintázza, és az ő idejében készült, Hafré csak felhasználta később a saját céljaira.

Vasil Dobrev újabban felvetette, hogy az építtető Dzsedefré volt, aki apjának, Hufunak állított így emléket.

A gízai piramismező térképe a nagy szfinx-szel


  
4500 évvel ezelőtt, az óegyiptomi IV. dinasztia idején keletkezett, vagy Hufu, vagy Hafré uralkodása alatt.

Furcsának tűnő arányai vannak: a test elnyújtott.


Eredeti kinézete


A hosszú test valószínűleg annak a következménye lett, hogy a szobor közepe táján a kőzettestben hatalmas repedés van, emiatt a hátsó lábakat az anatómiailag pontos helyen nem tudták kialakítani (elvált volna a szobortól).

A szfinx első ismert felújítása IV. Thotmesz nevéhez fűződik, aki a két mancs között ma is meglévő nyitott kápolnát építtette.

Ekkor egy szobrot, Lehner szerint feltehetőleg II. Amenhotep szobrát is odaillesztették a fej alá.

II. Amenhotep temploma úgy épült, hogy hossztengelye pontosan a szfinx fejére nézzen.

Thotmesz állíttatta az Álom-sztélét ugyanitt.Az Álom-sztélé IV. Thotmesz idejéből 
Hafré völgytemplomának egyik ajtókeret-áthidalójábólA XVIII-XIX. dinasztia folyamán a Hafré-templomegyüttes elbontását megkezdték, és építőanyagát más építkezéseken használták fel, többek közt innen származik az Álom-sztélé kőtömbje is.

A gízai piramisok építésének korában, az óbirodalmi IV. dinasztia idején a Mokattam-fennsík még aktívan művelt kőbánya volt.

Innen származik a helyben felépített piramisok és masztabák kőanyaga, de feltehetően már a szakkarai és dahsúri piramisok építőanyagának egy része is. 

Az egyiptológia mai álláspontja szerint a szfinx teste két kőfejtés között megmaradó szálkőzetből készült.

A végén emberfejet kapott, ami egy szintén visszamaradt mészkőréteg maradék tömbje.

Abban minden mértékadó vélemény megegyezik, hogy az aktuális uralkodó portréja került rá, az azonban vitatott, hogy Hufu, vagy Hafré.

A szfinx körül egy trapéz alakú területen elegyengették és vízszintesre faragták a talajszintet.

Nyugatról és északról még mindig a felhagyott kőbánya függőleges sziklafalai veszik körbe, délen Hafré feljáró útja, keletre pedig a szfinxtemplom.

Hafré idejében már feltétlenül készen állt, mivel a völgytemplomhoz vezető feljáró út szemmel láthatóan elkerüli a szfinxet.

A szfinx külön templomot kapott a lábai elé.Ezt a hármas egységet (feljáró út, völgytemplom, szfinxtemplom) egyszerre, és úgy tervezték, hogy a legteljesebb mértékben megfeleljen a szfinx elhelyezkedésének.

Már 1910-ben Uvo Hölscher megfigyelte, hogy a szfinx testét alkotó kőzet azonos a völgytemplom kőzetanyagával, 1967–70-ben Herbert Ricke ugyanezt a megfigyelést tette a szfinxtemplommal kapcsolatban.

Ezért feltehető olyan verzió is, hogy a szfinx éppen a templomok építése során használt kőbánya maradékából formálódott ki.

1980-ban Thomas Aigner geológus 173 darab építőkő rétegződésének tanulmányozásával Hölscher és Ricke megfigyelését igazolta.Hórusz Szeme 3.rész - Szfinx a Láthatár Őre


Szárnyas szfinxek


A kialakítás sorrendje így alakult:


A völgytemplom alapköveit a magasabban fekvő rétegekből, tehát előbb bányászták ki. Ez a fej körüli kőzetréteg;

A völgytemplomot gránitlapokkal leburkolták, majd köré kerítésfalat emeltek;

Ezután rögtön a szfinxtemplom alapozása következett, aminek során a völgytemplom északi kerítésfalát elbontották, hogy elférhessen a szfinxtemplom déli fala;

A szfinxtemplom és a völgytemplom belső falazatát, oszlopait és egyéb elemeit végül nagyjából egyidőben, ugyanolyan kőanyagból építették fel.

Mark Lehner a fentiekből azt a következtetést vonja le, hogy a szfinx építtetője csakis Hafré lehetett.

Ezt azzal is megerősíti, hogy a szfinx arcvonásai Hafré szobraira emlékeztetnek, amit számítógépes analízissel is igazolt.
Az egyik lehetséges építtető, 
Hufu egyetlen azonosított szobra a kairói Egyiptomi MúzeumbólRainer Stadelmann ezzel szemben úgy érvel, hogy minden bizonyíték Hufu mellett szól:

Hufu egykori kőbányájának területén áll, a szfinx-portré inkább Hufura hasonlít, a szfinx fején levő nemesz Hufu szobortöredékét másolja, nem Hafré szobrait. 

Szerinte a tágra nyílt szemű arckifejezés is a Hufu-korabeli ábrázolásokra jellemző, csakúgy mint a fülek vonalvezetése.

Perdöntőnek ítéli, hogy a szfinxen nincs szakállnak nyoma (a későbbi kiegészítést leszámítva), márpedig a IV. dinasztiában csak Sznofru és Hufu nem viselt szakállt.

Már az ókorban betemette a homok.

Az i. e. 14. században IV. Thotmesz ásatta ki, később a XXVI. dinasztia idején újra kitakarították.

Az i. e. 7. században, majd Septimus Severus alatt az i. sz. 3. század elején ismételni kellett a műveletet.

A középkor folyamán legtöbbször csak a fej látszott ki a homokból.

Ez adott lehetőséget arra, hogy a mameluk hadsereg tüzérei rajta gyakorolják a célzást.

Napóleon a szobor előttEgy 14. századi sejk mély barázdákat vésetett rá, mivel a Korán tiltja az ember ábrázolását.

Az újkorban először 1818-ban, Caviglia ásta ki, de 1886-ban Gaston Masperonak újra kellett kezdeni, majd 1925–26-ban Baraize, francia építész irányításával megint.

Ez utóbbi alkalmával már biztosították a homokhordalék ellen, ezért azóta nem temette be a homok.

Szfinx Görgényszentimrén a kastélykertben


Nevének eredete


Nevének görög eredetéről is vannak elképzelések, de mivel az óegyiptomi nyelvből is ismert olyan szókapcsolat, amelyből létrejöhetett, valószínűbb ez a verzió.

Ez pedig a seszep ankh, ami élő képmást jelent.
(Figyelembe veendő, hogy az attikai görög nyelvjárások többségében a ph betűkapcsolat nem f-ként, hanem p+h-ként olvasandó.)

Alan Gardiner vetette fel először, hogy a szfinx név kapcsolatban lehet a seszep ankh (en) Atum kifejezéssel (Atum élő képmása), amit a későbbi időkben Egyiptomban a szfinx megnevezésére használtak.

Maga a seszep ankh kifejezés már az Óbirodalom korától ismert, és valószínűleg a seszep (el- vagy befogadni, megkapni) szóból ered, ezért az áldozati és fogadalmi képmásokra alkalmazták.

Atum isten, a Befejezett, a földön oroszlán képében jelent meg, mint Aker, az ősi istenség.

Néha kettős oroszlánként ábrázolták, aki egyszerre volt Atum és Ruti, egyben utalva a teremtésmítosz azon változatára, ahol Atum Su és Tefnut létrehozója. 

Az oroszlánjelképek nemcsak Egyiptomban, de szerte az ókori Közel-Keleten egyfajta államhatalmi jelentést hordoztak (lásd például az asszírok oroszlános kapuit, az oroszlánvadászat királyi jelentőségét, stb).

A szfinxtemplom udvaráról nézve a Hafré-piramis és a Hufu-piramis úgy keretezi be a szfinx fejét, ahogyan azt a horizont jelentésű hieroglif jel két fényhegye ábrázolja, amint a Napkorongot övezik.

A Nagy Szfinx mellé telepített hangszórókból minden nap hallható az a téves információ, miszerint Hérodotosz nevezte volna el.

Hérodotosz azonban nem látta a Szfinxet és egyetlen szóval sem említi.

Az első nem-egyiptomi, aki megemlítette, Caius Plinius Caecilius (idősebb Plinius) volt.
Szfinx kapuk Anatólia közepén - Alacahöyük - Ancient Explorers


A szfinxtemplom


A szfinxtemplomot Emile Baraize csak 1925-ben találta meg, miután a 15 méter magasságú törmelékhegyet elhordták.

Padlója 2,5 méterrel mélyebben helyezkedik el a szfinx talajszintjénél.

Az egyiptológia csak következtet, amikor azt állítja, hogy e templomot a szfinx számára emelték, mivel nemcsak a templomot, de magát a szfinxet sem említi egyetlen óbirodalmi szöveg sem.

A Középbirodalom korában keletkezett Westcar-papirusz már a templom felújítását mutatja be.

A templom részben elvágja a völgytemplom északi részét, részben annak északi kerítésfala helyére épült.

A szfinxtemplom Hafré halotti templomának koncepcionális másolata, annyi eltéréssel, hogy nem 12, hanem 10 darab királyszobor állt benne.

Padlójának burkolata alabástrom, a mészkő pilléreket vörös gránittal burkolták. 

A szfinxtemplom egyedülálló módon két darab, egy keleti és egy nyugati szentéllyel rendelkezik.Szfinx


Megtalálták a fejét a már korábban feltárt két fej és szárny nélküli szfinx egyikének a régészek 
a Nagy Sándor (III. Alekszandrosz - Kr.e. 356-323) makedón uralkodóhoz köthető monumentális sír harmadik kamrájában az észak-görögországi Amphipolisz ókori város közelében.


Hatása


Ez a második legrégebbi ismert szfinxábrázolás.

Ebből a tényből arra lehet következtetni, hogy az összes későbbi egyiptomi szfinx-szobor ennek, a hatalom jelképévé vált ábrázolásnak az utánzása.

A szfinx a görög mitológiába is beépült.

Alternatív elmélet


Egy közkeletű mai alternatív elmélet azt állítja, hogy a Nagy Szfinxet legkevesebb 
13 000 évvel ezelőtt építették.

Erre egyetlen valódi, tudományos érvet tudnak felhozni, mégpedig azt, hogy a Szfinx testén víz okozta eróziós nyomok (a lefolyás apró csatornái) találhatók. 

Egyiptom éghajlata i. e. 8000-től kezdve száraz, sivatagos, így a 4500 éves szobron nem alakulhattak volna ki ilyen eróziós nyomok.

Az elméletet elsősorban kronológiai megfontolások cáfolják:

a Szfinx egyszerre épült a gízai piramisokkal, valamint Hafré völgytemplomával és a Szfinx-szentéllyel.

Ezt a geológia adatai is megerősítik.

Következésképp vagy fel kell tennünk, hogy a gízai piramismező és a templomok is legalább 10 000 évesek, vagy helytelen az elmélet.

A piramismező dátumának módosítása azonban az egyiptológia álláspontja szerint nem lehetséges, mert minden eddigi tudományos eredmény azok 4500 éves 
(± néhány száz év) korát erősíti meg.

Sőt vannak olyan tudósok, akik a piramisok korát még ennél is közelebb kívánják hozni a mához (David Rohl, Heribert Illig) különböző érvekkel.

A 12 000 éves Szfinx elméletének cáfolata pedig a ma már ismert készítési módban rejlik:

a két kőfejtés között kihagyott szikla valószínűleg természetes törésvonalak mentén alakult ki, és a természetes módon kiformálódó tömb ihlette az alkotókat a szobor létrehozására.

A tömb teteje, valamint az oldalát ma alkotó egykori hasadékok 12 000 évvel ezelőtt is a felszínen voltak, illetve ki voltak téve az esővíz lefolyásának, annak eróziós hatásainak.

Ilyenformán a vízerózió nyomai csak azt bizonyítják, hogy a Szfinx melyik mai részei voltak szabadon a szobor elkészítése előtt is.

Az élet virága - a kínai Fu kutya és a szfinx őrzik a tudástHórusz Szeme 4.rész - Az Élet Virága

A kínai szfinx kultúra - Hongshan


Eredetéről két elmélet létezik. 


- Az elfogadottabb szerint Hafré, a IV. dinasztia fáraója építtette az i. e. 25. században.

Ezt többek között azzal bizonyítják, hogy a Szfinx arca a megszólalásig hasonlít Hafré más ábrázolásokon látható arcához.

Önmagában ez gyenge érv, mivel az óegyiptomi emberábrázolások sok esetben nagyon hasonlítanak egymásra.

A másik bizonyíték az a forrás, amelyet Hafré írnokai jegyeztek le a fáraó piramisának (a három gízai piramis közül a második legnagyobbnak, Hufu (görögül Kheopsz) fáraóé után) építéséről.

Ebben leírják hogy a „fenséges fáraó” hogy építtette a Szfinxet, hogy az őrizze a piramisát.

A pakisztáni Hingol Nemzeti Park területét őrzi ez a Szfinx, 
amelyet szintén a szél és az eső alakított ilyenre (?)


- A másik elmélet zavarosabb és sokkal kevesebb elfogadható bizonyítékunk van rá, hívei szerint azonban ezek nehezen cáfolhatók.

Eszerint a Szfinx már több, mint tizenkétezer éves, vagyis nagyjából kétszer olyan idős, mint az egyiptomi civilizáció.

Ezt azzal bizonyítják, hogy a Szfinx felszínén olyan eróziós nyomokat találtak, amelyeket erős és gyakori esőzés okoz.

Márpedig ilyen legutóbb tizenkétezer éve volt Egyiptomban.

Ezen elmélet hívei az előző elméletet azzal is cáfolják, hogy több forrás van arról, hogy Hafré csupán kiásatta a homokba süllyedt Szfinxet, mint arról, hogy ő építtette.

Az elmélet híveinek egy része azt vallja, hogy a Szfinxet az atlantisziak építették, és ehhez szervesen kapcsolódik az Atlantisz-legenda valósságának kérdése is.

Az egyiptológia álláspontja szerint a Szfinxet kétségkívül Hafré építette.

Az „Atlantisz-elmélet” által említett kiásás a Westcar-papirusz szerint valójában egy templom felújítása volt.

Tudjuk azt is, hogy a gízai piramisok nagyrészt helyben bányászott mészkőből készültek.

A Szfinx teste valójában két kőfejtés között megmaradó egyetlen, óriási természetes kőtömb, amelynek erózió által formált alakja ihlette az oroszlánalakot, amelyhez kiegészítésképp rögzítették a Hafrét ábrázoló portrét, valamint a lábakat.

Ez megmagyarázza a 12-15 ezer éves erózió-nyomokat is, hiszen Hafré korában a testet alkotó kősziklához gyakorlatilag nem nyúltak hozzá.


Szfinx egy etruszk sírból


A másik nagy kérdés a Szfinxszel kapcsolatban annak szerepe és rendeltetése. 

- Az első elmélet hívei szerint egyetlen célja Hafré fáraó emlékének fenntartása és sírjának őrzése.

- A második elmélet és több laikus szerint a Szfinx egy amolyan csillagászati óra. 

Az óegyiptomiak már jóval az európaiak előtt csillagképekre osztották az eget és azokkal mérték az időt.

Megfigyelték például, hogy az égbolt csillagképei két ellentétes irányba „forgó” gyűrűbe rendeződnek, és 
két különböző gyűrűn lévő csillagkép 25 920 évenként kerül egymáshoz viszonyítva azonos állásba.

Hitük szerint amikor a kos és a Herkules csillagkép egymás fölött áll pont a Szfinx előtt, és pont azon a ponton kel fel reggel a Nap, eljön a 
szeth tepi, a világvége.

Ekkor hatalmas természeti katasztrófák söpörnek végig a Földön és elpusztítanak mindent.

Ez az esemény tehát 25 920 évenként következik be.

Szerintük egy ilyen szeth tepi okozta Atlantisz elsüllyedését.

Az óegyiptomi naptár szerint a legújabb ilyen világvége valamikor a 
21. század közepén következik be.
A Szfinx elhelyezkedése a Földön


Mágneses mező


Ley - Hartmann vonalakA nagy kozmikus katasztrófa, a nagy özönvíz, minden nagy kozmikus év végén következik be, vagyis 25920 évente.

- Hórusz Szeme 3.rész - Szfinx a Láthatár Őre - video:


A Bucsecs hegyi szfinx 


A keletkezéséval kapcsolatos fenti elmélet cáfol minden gyakorlati célt és megfontolást, mivel a tájolás és helyzet a szikla természetes állapotából adódott.

Hafré óbirodalmi szfinxe sokáig egyedülálló maradt, míg a Középbirodalom idejében az oroszlántestű és emberfejű ábrázolások gyakorivá nem váltak. 
Szfinx a bécsi Belvedere Palota bejáratánálBudapest - Operaház előttSzegeden


Az Újbirodalom korában a szfinx már általános díszítőelem.

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html


- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:

blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.