2015. május 31., vasárnap

TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ


TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ

- spiriteve írása - 


A Szent Koronán és a Pálos címeren található toboz forma, kettős
jelentéstartalommal rendelkezik.

 Erre utal a pálosok jelmondata is:

"Duplicavit annonam"
"Megkettőzte a járandósságot."
Remete Szent Pál Egyiptomban kapta az avatását.
Emiatt egy másik idézet is fontossá válik:

"Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van,
és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van,
hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd."
Smaragdtábla, Hermész Triszmegisztosz

Hermészt Toth, egyiptomi isten alakjával azonosítják, aki az írás
feltalálója.

Ez a 2 KULCS - mondat azt jelenti, hogy 1 szimbólumot kell keresnünk, amely két helyen is szerepel, és két minőséget is jelöl egyszerre.

A Smaragdtábla útmutatása szerint egy-szer FENT és egy-szer LENT van.

EGY SZER HIDEG (DÉR)
EGY SZER MELEG (PÁRA)

EGY SZER ÉJJEL (HOLD)
EGY SZER NAPPAL (NAP)

EGY SZER VÍZ
EGY SZER TŰZ

EGY RÉSZ VÍZ
EGY RÉSZ TŰZ

vagyis

EGY SZER VÍZ FORRÁS
EGY SZER FÉNY FORRÁS
Mert a tűz is világít, akár napnak a fénye.
S a Nap is tud úgy SÜTNI, mint a tűz.

SÜT
SÜL
EGYESÜL
EGGYÉ SÜL
EGÉSZÜL
ÉG ÉSZ SÜL
ÉG(I) ÉSZ(T) SZÜL

S mit találunk a magyar Szent Koronán és a pálosok címerén, akiknek a központja köztudottan a Pilis területén volt, ahol a koronát őrizték?

Egy FENYŐTOBOZT fej MAG-asságban, A KORONÁN, és egy olyan TOBOZT az ANYA-f-ÖL-dben, a PÁLOS címeren, az Életfa GYÖKEREKÉNT, ami színében kék, hiszen a felbugyogó Élet vizét is ábrázolja egyúttal.

Ugyanaz a jelkép szerepel fent és lent is.
Ez a jelkép 2 dologra utal.
A 2 tőre.
A 2 TEREM-TŐRE!
Mert bizony NEM EGY VOLT, ahogy azt a Biblia sugallja.
Ez a jelkép a 2 TEREM-TŐRE utal!
A TEREM-TŐ ATYÁRA és A TEREM-TŐ ANYÁRA!

FENYŐTOBOZ
FÉNY Ő TOBOZ
FÉNY Ő DOBOZ
FÉNY Ő DOB ÓZ*

* ÓZ, a nagy varázsló...
ÓZ, az Isten egyik neve.
Ahhoz, hogy hazatérhessünk ÓZHOZ, a nagy varázs-LÓHOZ, az Isten(eINK)hez, a FÉNY FORRÁSÁT kell megtalálnunk MAGunkban!

Azért használatos az EGY ISTEN KI-FEJEZ-ÉS(Z), és hisszük egynek, a MIND-ÉNSÉG teremtőjét, mert az ISTEN szó azt jelenti, IS TE ÉN = TE IS ÉN, vagyis van egy olyan állapot, amikor egyek vagyunk a MIND-ÉN-S-ÉGGEL!

A fenyőtoboz, a tobozmirigy, és a KORONA csakra szimbóluma.
A túlra látás szervének a képjele, ezért szerepel a magyar Szent Koronán, amely az egész világon egyedülálló AVATÓ-korona volt egykoron.

A fenyőtoboz, és a benne található fenyő-MAG is szépen kivehető, a koronán és a címeren is.

Ez a FÉNYMAG a LÉLEKMAGUNK szimbóluma.
Amelynek életre keltéséhez szükség van az Életadó Életanya Élet vizére (=MAGZATVÍZ) és az Életadó Életatya ÉL-TETŐ (fej-TE-TŐ) FÉNYÉRE.

Gondoljunk csak a magra.
A mag a sötétben, az ANYA-F-ÖL-D-BEN várja, hogy a NAP fénye életre keltse. A víz, az Élet vize az ANYAFÖLDBEN van. De a mag a NAP éltető fénye nélkül nem tud életre kelni.

Az Anya nem tud gyermeket szülni az Atya FÉNYMAGJA nélkül.
Ahogy az Anya MAGJA nélkül a NAP fénye mit sem ér. A kettőből együtt születhet csak valódi Élet.

Ezért a NAP az Atya és a HOLD az Anya szimbóluma.
Ezért az Atyához térünk meg, akihez az ANYÁTÓL indulunk el.
Hiszen a holdsarló az ő méhének a szimbóluma. Ez a KEHELY. A Szent Grál.

A Férfi és a Női princípium pedig a szívben, a SZER-ELEMBEN egyesül.
Földi síkon, a PILISBEN, a Föld szívcsakrájában.
Az édesvizek forrásainak helyén, ahol a koronát őrizték, amely a Napot szimbolizálta.

Amíg együvé tartozott a férfi és a női princípium, rend volt a világban. Amíg a korona eredeti fényében tündökölt, a Pilisbe halandó, engedély nélkül a lábát be nem tehette.

Itt a Kárpát medencében volt a tejjel s mézzel folyó Kánaán.
A tej, az Anya teje, az Anya-f-ÖL-d teje, az ÉDESVÍZ, a méz, az Atya FÉNYE, a Napnak sugara.

A Szent Korona FÉNY korona volt.
Az általa avatott ember valódi kiválasztott kellett legyen, máskülönben megtébolyult attól az energiától, ami áthatolt a tobozmirigyén az avatáskor.

A kérdés adott.
Lesz-e újra Életadó ez az ország, s a magnak népe?
Mert a kérdés nem az most már, hogy kik voltunk, hanem hogy mivé válhatunk ezután!

- spiriteve - 

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/05/toboz-doboz-koboz.html


Szeretettel,

Gábor Kati
blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.