2015. június 30., kedd

ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NÉPMŰVÉSZETÜNK - NÉPMESÉINK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - NÉPTÁNCUNK - ROVÁSÍRÁSUNK ÉS A JÓ VIZÜNK A KULCS


ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NÉPMŰVÉSZETÜNK - NÉPMESÉINK -
NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - NÉPTÁNCUNK - ROVÁSÍRÁSUNK ÉS A JÓ VIZÜNK A KULCS....


...vizsgáljuk meg több oldalról!

Rakjuk össze a mozaik darabkákat! Kik is vagyunk mi magyarok?
Nagyboldogasszonyunk - Józsa Judit alkotása 
Azok, akik veszik a fáradtságot és átolvassák, megnézik ezt az összefoglaló bejegyzést, és a benne lévő linkeket (nem két perces feladat!), 
azoknak összeáll majd a kép, 
hogy miért is 
mi vagyunk az univerzális - teremtő MAG tudás hordozói
és annak átadására kiválasztott lélekcsoport!

...és ebből egyenesen következik minden eddig feltett, 
és ezidáig megválaszolatlan kérdésre a válasz!


A JÓISTENÜNK HOZOTT!  


...hát kezdjük is el!"A mi Hazánkban, a minden részletében összehangolt műveltség Istentől való! 
Ő rendezte ezt a drága Népet. 
Ide vissza kell találjunk!" - Molnár V. József

- Felmenőink karácsonya - Molnár V. József
video:


Drága magyarok!

Mindenki tudja mind ezt, melyet Badiny Jós Ferenc elmond a videójában?

"Nem jöttünk mi sehonnan! A mi őshazánk a Kárpát-medence!
Itt nem honfoglalás volt, hanem hazatérés!
A magyar nyelv ősidőktől létezik!" - Badiny Jós Ferenc

- Badiny Jós Ferenc / székelyek, palócok


- Az én népem - a székely nép:


- MIENK VAGY ERDÉLY:


Palóc = PA-LU-US:
Az Istenes Honfoglalók - Álmos, Árpád:

A MESEMONDÓ MESTERSÉG


A magyar népmesékben, szólásokban és közmondásokban 

benne van az Univerzum 

működésének minden törvénye és rendje, egyfajta útmutatók a megértéshez.


A nép sokkal igazabban tudta a magyar történelmet

mint a krónikaírók.

 Bebizonyosodott, hogy a parasztok csalfa meséi és a hegedősök csacska énekei

nemegyszer hűségesebben őrizték múltunkat, mint a történetírók.....

Az igazi magyar mesékben 

az Ősforrás még tisztán látható.


A magyar mesekincsben egészen különös világ, gondolatrendszer, bölcselet szunnyad. 

A létnek, a világnak kozmikus víziója. 

Vagyis: a mindenség magyar látomása, amely elsősorban nekünk, magyaroknak szól. 

Magyar ősmesének a magyar alkotású, ősvallási tartalmú népmeséinket, "szent beszély”-einknek nevezhetjük.Páll  Réka és Páll Domokos  alkotása


Egy magyar ember számára a saját népének hagyománya lehet igazán iránymutató. 

A magyar népmesék világképe a magyar ősvallás világképe, samanisztikus őshagyományokra épül.

Meséink csodálatos módon több évezredes hagyományokat őriztek meg, egészen a huszadik századig.

Engedjétek meg, hogy Benedek Elek egyik népmese gyűjtéséből, itt most idézzek:

A mese segít megértenünk, hogy nem istent kell játszanunk, hanem Isten-i-vé kell válnunk ahhoz, hogy megértsük, minden a maga útján halad a Szeretet áramában.

Meséink erkölcsi tanítása:

A gyengék (pl. a legkisebb testvér!), a szegények, a gyermekek és állatok iránti irgalmasság és ugyanakkor a Gonosz elleni elszánt harc.

Egy magyar érzésű, lelkivilágú ember számára csak a Saját népének hagyománya lehet igazán iránymutató: ezért született magyarnak.

Meséink gyakran vándorútra indulással kezdődnek, emlékeztetve arra is, hogy 
vándorok vagyunk a Földön
melyen csak átmegyünk, keresve az igazi otthonunkat. 

Leírások itt:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


- Népi mesterségek listája - mesemondó, keramikus:A csillagszemű juhász - Páll Domokos és Páll Réka keramikusok alkotása
A SZÓLÁSAINKBAN REJLŐ TUDÁS


A szólásaink magukban rejtik az univerzális tudást, a magyar nyelv szakrális - teremtő minősége által!

A magyar nyelv lefektette szólásaiban, meséiben, népművészetében, nyelvében az univerzális tudást, és ezek, mint üzenetek szólnak hozzánk!

Szólásokban, szókapcsolatokban rejlő időfizikai, azaz a teremtéstanra történő utalások:

Ötöl-hatol
- a téridő rendszerre való utalás,
öt forrás keltette önfenntartó rendszer hat helyen.

Nem jut ötről a hatra
 - az előzőhöz hasonlóan a téridő rendszerre való utalás.

Lépjünk olajra
- a téridő szeleteket elválasztó réteg, aki tehát olajra tud lépni, az másik téridő rendszerbe képes átjutni.

Színe-java, színről-színre
- téridő szeletekre való utalás.

Felkavarta az állóvizet
- a teremtés kezdeti folyamata, mikor az álló forráspont mozgásba jön.

Bolond lyukból bolond szél fúj
- lyuk, mint forrás vagy jelenpont.

Aki nem hiszi, járjon utána:

Akik egykor ezen teremtéstanra vonatkozó információkat elrejtették a népmeséinkben, egyúttal fel is hívják a figyelmünket arra, hogy járjunk utána a dolgoknak és fejtsük meg az üzenetek jelentését.

Továbbá leírás itt:

- A szólásainkban rejlő tudás:

A ROVÁSÍRÁSUNK

"Az öreg táltos lassú, nehézkes mozdulatokkal kicsomagolta a cserzett bőrbe tekert titokzatos tárgyat.
Nem szólt, némán, nyugodtan tette.
Egy kardot vett elő, markolata aranyból, pengéje fényes, mint a Nap.
Ősi rovásírás rajta."

(Az utolsó Táltos - Magyar monda - Részlet, Wass Albert nyomán: 


- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:


- Az Ige, a Székely - Magyar Rovásírás feltámadott ....1 - 2.. rész:


- Az őrségi = ősrégi jelkincs:


  
Táltos - Dávid Júlia festményeROVÁS JELEINK ÉS AZ ÉLET VIRÁGA

A rovásírás jeleinek eredete:

Minden rovásjelünk beilleszthető egy ősi szimbólumba, az Élet Virágába.
Az idők kezdetén egy közös ősműveltség létezett, melynek hordozója, megtartója, tovább vivője, szétárasztója a magyarság.

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=ruaOsxZ5FK0&feature=share


Kissé szenzációhajhász a cikk, de az biztos, hogy a székely-magyar rovásírás Univerzális tudást hordoz!

Nagy valószínűséggel rovásírásba rendeződött mikrobákat rejt a Mars talaja a Curiosity által vett minták elemzése alapján – jelentették be amerikai kutatók a Science című tudományos folyóirat legfrissebb számában.
A magyarok – és ezzel az emberiség – eredete nem csak a Föld bolygóra korlátozódik.

“Talán a Marson talált rovásírás már elegendő bizonyíték az eddigi kétkedőknek is, hogy ez a (t.i. szkíta/hun/magor – a szerk.) nép hozta más bolygóról a tudatos életet a Földre”

cikk:
A KÁRPÁT-MEDENCE, A BOSNYÁK PIRAMISOK ÉS GLOZEL JELRENDSZERÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA - A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS:

- magtudin.org- Friedrich Klára -

Átírhatjuk lassan a történelem könyveket!

Leírás itt:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:
A HÚSVÉT - SZIGETI SZOBROK ÉS A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS


A Húsvét – szigeti óriás kőszobrok:

Kiderült, hogy van testük a Húsvét-szigeten található kőszobroknak.

Eddig csak valószínűnek tartották.

Régészek most kettőt kiástak és ezek után derült ki, hogy csupán a törmelék temette be őket.

A kétkedők meggyőzésére - és főként a szobrokat emelő nép történetének alaposabb megismerésére - a több mint 800 szobor közül kettőt most a Húsvét-sziget Szobor Program kutatói teljes egészében feltártak.

A végeredmény a régészeket is megdöbbentette.

Kiderült, hogy a törmeléket, amely vállukig belepte a szobrokat, nem szándékosan hordták oda, hogy megtámasszák vagy esetleg védjék vele a testet.

A természet, a zord időjárás fedte be a vállukig az évszázadok alatt a szobrokat.

A legmegdöbbentőbb viszont az volt, hogy a szobrok hátulján székely - magyar rovás jeleket találtak!

...és az Altájban...

Leírás itt:
POLINÉZ BÚCSÚZÁS

„... olvadjatok emlékeinkbe, hogy gondolatban akkor is együtt lehessünk, mikor eltávoztok egy messzi országba. Isten veletek!”(Kép: Húsvét sziget)

A Polinéz szigetek:
Polinéz szigetek: Hawaii, Új-Zéland, Húsvét-sziget, Szamoa, Tahiti

...és az Altájban...A TATÁRLAKAI KORONGOK ÉS A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS


A kb. 7000 éves tatárlakai korong szövege:

"Oltalmazónk, minden titok dicső NagyAsszonya!
Vigyázó két szemed óvjon, NapAtyánk fényében!"

- Az emberiség legősibb és legszebb imája ez. -
Tegyük egymás mellé a tatárlakai korong fényképét és
egy részletes csillagtérképet!

 
Haladjunk a korongon a bal felső negyedből indulva
az óramutató járásának irányában. 


Meglepve tapasztalhatjuk, hogy a tatárlakai korongon ugyanazokat az alakzatokat látjuk, mint amelyeket a Kr. e. 5. évezred tájékán az emberek láttak az éjszakai csillagos égbolton, az Ikrektől a Nyilasig bezárólag.

Ezt a felismerésemet a téglalap alakú tábla jeleinek
csillagászati értelmezései is igazolják.


A tábla és a korong jeleire pillantva levonhatjuk a végkövetkezt
etést: egy ősi kozmikus világmodell áll előttünk.

A korong megadja készültének idejét. Ugyanis az Ikrektől a Nyilasig található csillagképeket – úgy, ahogyan a korongon látható – csak a Kr. e. 4000-5000 körüli időszak tavaszi napéjegyenlőségeinek (a Kos hónapjának) kezdetén láthatjuk egyszerre az égen.

A 25920 éves nagyév során Kr. e. 4500 körül nem a Kis Medve, hanem a Sárkány „lábát” alkotó csillag töltötte be a Sarkcsillag szerepét


A 2015-ös esztendő Napvárta korongjaA tatárlakai korong és a csillagjegyek
Tatárlakai korong - A furatok illetve a korong vízszintes vonala és a tábla alja pontosan illeszkednekcsillagjegyek
Badiny Jós Ferenc összehasonlító táblázata

Tatárlakai amulett és a Blau táblaAz Uruki kőtábla értelmezése:A tábla csillagképei Az örökkévalóság jelképe, a dzsed oszlop A tatárlakai korong és az uruki kőtábla azonos jeleiA szentgyörgyvölgyi tehénszobor nézetei, rajta rovás jellel 7500 éves eddigi legrégebbi rovásos lelet
  

Drága magyarok!

Mindenki tudja mind ezt, melyet Badiny Jós Ferenc elmond a videójában?

"Nem jöttünk mi sehonnan! A mi őshazánk a Kárpát-medence!
Itt nem honfoglalás volt, hanem hazatérés!
A magyar nyelv ősidőktől létezik!" - Badiny Jós Ferenc

- Badiny Jós Ferenc / székelyek, palócok


- Az én népem - a székely nép:


- MIENK VAGY ERDÉLY:


Palóc = PA-LU-US:
Az Istenes Honfoglalók - Álmos, Árpád:
A TATÁRLAKAI KORONGOK ÉS A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS

A kb. 7000 éves tatárlakai korong szövege:

"Oltalmazónk, minden titok dicső NagyAsszonya!
Vigyázó két szemed óvjon, NapAtyánk fényében!"

- Az emberiség legősibb és legszebb imája ez. -

HÍMZÉSEINK MÁGIKUS EREJE...


...és a többi kézműves tevékenységeink - népi mesterségeink, a nyelvünk, rovás írásunk, a népmeséink, a közmondásaink - szólásaink, népdalaink, népi hangszereink, népi játékaink, néptáncunk, gyógynövényeink...stb.

Mind - mind....így együtt...

“Szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet: népművészetünk ősi titka. Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen is.”

- Wass Albert -

A népművészetünkben jelenlévő képi információ a Világegyetem élő (és azon túli) szerkezetét jelenítik meg előttünk, bennünk.

Amennyiben ezek a képek a neuron-hálózatunkban is benne vannak (gondolunk rájuk), úgy az Ősi Intelligencia élő nyomait hordozzuk.

Ebben a megközelítésben védelmet is jelentenek.

"A hosszú estéket betöltő tevékenység közben a nő szeretettel gondol arra aki számára a tárgyat díszíti, ezzel feltölti pozitív energiákkal.

Amit ilyenformán készít, az szakrális tárgy lesz."

"A hímzésmintáink...
A mentális egészségünket védik.
A rezgéseik nyitva hagyják úgymond a kiskaput az agyban, amin át a fény a tudatunkba áramolhat.
A kézzel készült hímzés ereje jóval erősebb egy fotó erejénél, mert benne van az alkotó energiája.

Erre mondták eleINK, hogy BELETETTÉK A SZÍVÜKET ÉS A LELKÜKET.
Fogjatok hát hozzá, és alkossatok ennek tudatában, mert szükség van a védelemre a mai világban!" - spiriteve

Leírások:

- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:


- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:


- A magyar népművészet, népviselet és a szakrális geometria:Kalocsai hímző nénikeA pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE  létezik...

ITT VAN A KULCS!

"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."

(Kodály Zoltán - Mire való a zenei önképzőkör, 1944) 


A pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE létezik...

De most jön még a java!

A föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva!...

"Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve - folytatja beszámolóját Árkay - egy nem mindennapi telefonbeszélgetésem.
Ekkor ezeket mondta nekem Tibor: ő nem ismeri a népdalt, nem zenész.
Van neki egy világtérképe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ősmagyar, vagy - bármilyen más nyelven, olvasható, megfejhető feliratokat.
De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva."

Erre elkezdtem hegyezni a fülemet.

Melyik öt helyen? - kérdeztem.

Hát - mondta Tibor -

1. Magyarországon és Közép-Ázsia Ural környékén,
de nem a szláv területeken.

2. a Távol keleten Kínában és Japánban,

3. Közép Afrikában,

4. az amerikai Indián vidékeken és

5. Skóciában.

Hát majdnem leültem!
Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!"

Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ősrégészet teréről származó bizonyítékok adatait hozza egy nevezőre!

"Hát akkor miért vagyunk begyulladva?" - kérdezi Árkay.
"Minket nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül!
Miénk a jövő!"

Leírás itt:

- A Föld vezető vérvonala - A pentatonikus, ötfokú magyar NÉPZENE!:


- MAGYAR NÉPDALOK:


- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:
A magyar népzene őrzi a zenei ősnyelv legtöbb elemét

video:
Juhász Zoltán kutatásainak eredményei bizonyították, hogy a magyar népzenének egyedülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai földrész más népzenéivel, és ebben a kapcsolatrendszerben a magyar népzene központi helyet foglal el.

A másik jelentős fejlemény, hogy az is egyértelműen kiderült, a magyar népzene - a maga teljességével - már évezredek óta a Kárpát-medencéhez tartozik.

A népzenénk ősiségét megerősíti az a neve alapján nemrég beazonosított szkíta táncdallam is, aminek az igen közeli rokonai ma is megtalálhatóak a magyarságnál.

(Fotó: Bartók Béla Kavics utcai otthonában a festett szekrénye előtt. A felvételt felesége, Pásztory Ditta készítette 1929 májusában.)


„Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem...
Meggyőződésem szerint igazi, ún. szűkebb értelemben vett népi dallamainknak mindegyike valóságos mintaképe a legmagasabbrendű művészi tökéletességnek. Kicsinyben ugyanolyan mesterműnek tekintem, mint a nagyobb formák világában egy Bach-fúgát vagy Mozart-szonátát.
Az ilyen dallam klasszikus példája egy zenei gondolat páratlanul tömör, minden feleslegest elkerülő kifejezésének.
Igaz, ez a szűkszavúság, meg a dallamok szokatlan kifejezésmódja az oka annak, hogy átlagos zenészre vagy zenekedvelőre csak nehezen hatnak.
Az átlagos muzsikus számára minden zeneműben azok a sablonos járulékok a legfőbbek, melyeket már jól ismer.
Ő csak ezeknek az ismerős sablonoknak tud örülni s az alapvető lényeget felfogni nem képes.
Ám abból a parasztzenéből, amelyről most szólunk, hiányzik minden járulék – itt minden alapvetően lényeges.
Nem meglepő tehát, ha az átlagos zenész és az ilyen zene között bensőségesebb kapcsolat nem jöhetett létre.”

(Bartók Béla: Magyar népzene és új magyar zene, 1928) – Pávai István: Bartók Béla, a népzenekutató (folkMAGazin 2007/6)

  


MAGYAR NÉPI HANGSZEREINK ÉS NÉPTÁNCAINK...


Őrizzük hagyományainkat, értékeinket, mert ebben él tovább nemzetünk!


A hagyomány arravaló, hogy visszavezesse az embert önmagához!

  
A magyar népművészet képszerű, ami arról árulkodik, hogy a magyar
ember benne él a természetben.
Ezt különösen a népzene igazolja, amiben
„benne van minden hangsor, benne van a teljesség”


A magyar ember lelki kapcsolatát a természettel, igazolja az tény is, hogy a magyar népdal gyakran természeti képpel kezdődik.
Az ember lelkisége – a mikrokozmosz – összekapcsolódik a Mindenséggel – a makrokozmosszal.


A magyar néptánccal nagyszüleink, dédszüleink el tudták űzni az aratás, hihetetlenül nehéz munkájával járó fáradtságot. 
Ilyenkor tartották az aratóbálokat, és a hajnaltól napnyugtáig tartó aratás után, egész éjjel mulattak.Józsa Judit alkotása 

  
"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."

(Kodály Zoltán - Mire való a zenei önképzőkör, 1944)

  
"Meggyőződésemmé vált, hogy a magyar parasztembert ugyanaz az erő fakasztja népdalra, mint a tavaszi rügyet!"

- Bartók Béla -


"A rügy - virág, a forrás és a dal fakad!" - Born Gergely

Born Gergely - A Magyar Néptánc Titkos Nyelve:

video:


- Magyar népi hangszerek:


- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Népi mesterségek listája: keramikus, fazekas, zenész, hangszerkészítő stb.


- NÉPI MESTERSÉGEK - MESTEREK BEMUTATÁSA - Hornok Magdolna festőművésznő alkotásai által:(Kép: Páll Domokos és Páll Réka keramikus művészek alkotása)A SZÉKELYEK TITKOS TÖRTÉNELME

A Székelyek titkos történelme (amit nem tanítanak az iskolában).

"...kutatásaim rávilágítottak arra a már többé nem tagadható igazságra, hogy a Kárpátokon belül, 400-1300 méter tengerszint feletti magasságon, a természetes tájat ősidők óta behálózza az ember által alkotott épített táj, a pallagkultúra." - Czimbalmas Tivadar.

Székelyföld titkairól és a nép igazi eredetéről beszél Czimbalmas Tivadar.

Ahhoz, hogy megértsük miről beszél, elsőként javasolt az...

- Őshaza c. film megtekintése:


- A Székelyek titkos történelme
video:


- Bővebben itt:


- és itt a pallagokról:

- A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra:

…és lássunk csodát!

... 'ugyanez' a kultúra megtalálható a Föld több pontján is!... "teraszos földművelés" címszóval: pl. Dél-Amerika - Andok, Ázsia (Kína, Vietnám, Tibet stb.) Európa - pl. Portugália és a csodás Kárpát - medence ... ugye elgondolkodtató?
A MAG-tud-ás ter(e)m(t)-Ő JELei...
(Kádárné Csirmaz Katalin sorai)Pallagok - Tekerőpatak falu - Erdély
A MAG ŐREI

A királyi jogarhordozó mágusok Erdélyből áramlottak szét a világba!

"A magyar királyi mágusok feladata, hogy az emberiségről GONDOSKODJANAK!"

"A szkíták csak egy szelete a magyar történelemnek!" - Grandpierre Atilla
video:
A legősibb civilizáció hagyatéka a mágusok kora, a mi örökségünk! - Grandpierre Atilla előadása

Mi vagyunk a legöregebb nép.

Beszéljük az ősi nyelvet.

Ez a mi magyar nyelvünk, és 

nekünk van a legrégebbi írásunk: a rovásírás.
Dőlnek meg sorban az indoeurópai, indogermán elméletek, hogy a sumér ékírás volt a legősibb.

A rovásírásból alakult ki a sumér ékírás.

 Ez az elmélet akár átírhatná a történelmünket?

– Át kell, hogy írja.

- Grandpierre Atilla -


"Az emberiség legnagyobb problémája az, hogy a valódi önazonosságát lecserélte egy mesterségesen kreált önazonosságra!" - Dr. Grandpierre Atilla csillagász, író, zenész
A valós történelmünkről beszél Dr. Grandpierre Atilla!

Erről mindenkinek hallania kell, hogy tisztán tudjuk 
kik is vagyunk mi, magyarok!

video:
NAPBAÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYUNK - TÜNDÉR ILONA ÁGASFÁJA...

A magyar házak mágikus ereje


A legtöbb régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt, amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak.

A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta.

Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték, és a házat, amikor lehetett, keletre tájolták. (A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, kit a népmesék Tündér Ilonaként őriztek meg, így ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája.)

A házat hosszában mestergerenda osztja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi.

A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő.

Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye
(ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor “Napba öltözik”.)

Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.VilágszépTündér Ilona - Józsa Judit alkotása


Kiegészítésképpen az ágasfához....

Kaptam egy nagyszerű anyagot levélben Nagy Józseftől (köszönöm Neki), melyet itt most közzéteszek, és a blogomba is beillesztek:

"Kedves Gábor Kati!

Elnézést, hogy ismeretlenül üzengetek, de mentségemre szolgál, hogy javító szándékkal teszem.

NAPBA ÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYUNK - TÜNDÉR ILONA ÁGASFÁJA című írásában az én ismereteim szerint egy téves megállapítás szerepel:

„…az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta. Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték…”

Ezt a megállapítást Vanetka Gabriella egyik írásában olvastam először.
Ezt az írást azóta számos internetes oldal idézte, és lassan elfogadottá válik a magyar térrendezéssel foglalkozók körében is.

Az én ismereteim szerint ettől eltérően a Boldogasszony fája (boldoganya, bódoganya) a ház – értjük ez alatt az egysejtű ház, vagy a ház szó szoba jelentésében - a szoba központjában, a jurták istenfája helyébe lépő oszlop, mely a magyar népi építészet jellegzetes eleme.
A néprajzi irodalom a palóc népi építészet sajátosságának tartja, ennek ellenére a mestergerenda ilyen alátámasztása szinte mindenhol fellelhető volt.
Itt példának a sóstói múzeumfalu tirpák, és besztereci portáinak szobáiban látható oszlopokat említem.
De találtam már Mosonszentmiklóson is.

Azért, hogy kételkedjem az igazamban ismerek egy Makovecz Imre vázlatot, ahol az ágasfa van Boldoganyának nevezve. Ha tudna hasonló forrásokat ennek a bizonyítására, hálás lennék, ha megosztaná velem.

Az én véleményemet az általam leírtak mellett az alábbi néprajz és magyar térrendezési szakértőktől származó idézetek támasztják alá:

„A parasztházakban a középső alátámasztó oszlop a Boldoganya, más néven a Boldogasszony fája.”
(Bodnár Erika Színia)

„A mestergerendát, ami a ház teljes hosszában végigmegy, keresztezi középen egy gerenda, mind vízszintesen, mind pedig függőlegesen, ezáltal itt pontosan egy térbeli kereszt alakul ki. 
Az alátámasztó oszlopot „Boldoganyának” hívják. (Boldogasszony, Istenanya)… 
A mestergerenda, és a Boldoganya találkozása a teremtés középpontját, a fiú isten helyét, a ház lelkét jelképezi.”
(Színia A magyar ház mágikus titka)

„ A régebbi házakban még ma is látható a szoba közepén egy erős, tölgyfából készült, négyoldalu vagy hengeralakú oszlop, az ú. n. bódog-anya, a mestergerenda tartására. Persze a tarisznya vagy ruha felakasztására is alkalmas.”
(Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai Heves vármegye népe Irta: Kürti Menyhért)

„A mestergerenda mindig egy darabból van, és az a ház egész hosszán végighúzódva, néha még elől ki is szökel. 
Hogy nagy terhét jobban bírja: föléje, például Lapujtőn, kis «prajcot» vagy «támatót» (támasztót) alkalmaznak, valamint helyenként a szoba közepén alatta álló függélyes oszlop, a bódoganya által is védik a behajlástól.”
(Pápai Károly az Ethnographia című folyóiratban írt tanulmánya)

„A ház elején és végén lévő folyó-gerendákra fektették rá az egész ház hosszában elnyúló mestergerendát. Ezt, hogy a mag: súlya alatt idővel meg ne hajoljék, rendesen egy oszloppal támasztották alá, az ú. n. bódoganyával, mely mindig a házban, a kürtös vagy búbos kemence kocigjának az összeszögellő részénél volt fölállítva.”

(Istvánffy Gyula)

„A bódoganya nevű oszlop palóc-különlegesség. A bódoganya, tölgyfából való hasábos vagy hengeres oszlop, mely a szoba közepén áll a mestergerenda alatt. Régi palóc házaknál a bódoganya gyakori volt. 
Úgylátszik túlságosan féltek a ház, a mestergerenda leszakadásától, ezért állították az oszlopot a szoba középre, ahol bizony nagy akadék lehetett. 
Az új házakban persze már elhagyják az idomtalan, akadékoskodó oszlopot. 
Sok szobában két oszlop is volt. Az egyik a bódoganya, amelyik az asztalhoz állott közel, a másik pedig a bálvány a kemencénél. Rimaszécsen is palócmódra építkeztek. 
Itt is sok volt a bódoganyás ház. 
A bódoganya teli van cifra berovással, talán régi hun scytha-jegyekkel(?); e jegyeket a gyermekek sorra csókolták imádkozás után, lefekvés előtt, vagy büntetésből, ha csínt követtek el. A bódoganya is szerepel a palóc mondásokban. A gazdasszony gondosan elzárja a kamarát, mert «a gyerekek megennék még a bódoganyát is, ha szalonnából volna».)

(Malonyai Dezső A magyar nép művészete)

„A palóc területen még egy alátámasztást ismerünk, amit boldoganyának neveznek, és ez a házkultusszal lehet összefüggésben.”

(Balassa Ortutai Magyar néprajz)

Üdvözlettel Nagy József"

Leírás itt:

- A magyar házak mágikus ereje:


- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:
Régi parasztház, MestergerendaA KOPJAFÁK ÉS SZÉKELYKAPUK - A MENNYEKBE VEZETŐ KAPUK


"A Székelykapu, egy világkapu minőség!
A magyar csúcsíves kapuk ugyanezt a minőséget képviselik, de más összetevők szerint.
Mind a magyar, mind a székelykapuk, olyan kép és
rezgéstartalmat birtokolnak, melyek többszörösei,
mint egy átlagos királyi koronáé."


Ezt az álmot akkor láttam, amikor még nem is sejtettem mi vár rám...
(spiriteve)

Kopjafa (fejfa) - A megtisztulás eszköze - Út a mennyországba?

Székely vagyok. A nevem, az identitásom, a származásom szerint is. Ugyan nem Székelyföldön születtem, nem ott nőttem fel, és nem is ott élek, de (meg)tagadhatatlanul Székelynek születtem. Székely Évának. Ha csak az ősi írásokat vesszük, a nevemben hordozom az emberiség eredetének, valamint a vándorló őseinknek igaz történetét. S a név ugyebár kötelez...

Az erdélyi magyarokról az hírlik, hogy értenek a boszorkánysághoz. Jómagam abban hiszek, hogy a hagyományaink tisztelete a (tisztán)látás képességét is megőrizte számunkra, hiszen a hagyományaink révén vagyunk összeköttetésben a forrással.

A Dédszüleim anyai ágon szintén Erdélyből érkeztek a mai Magyarország területére, és mind a ketten médiumok voltak. Író és beszélő médiumok. Erről csak 25 éves korom után szereztem tudomást, amikor már nem tudtam kontrollálni tovább a látomásaimat, az álmaimat, és az üzeneteket. Hogy mi köze az eredetemnek a fenti témához? Rögtön megértitek!

Amit most megosztok veletek, arról aligha olvashattatok, mert Székely lányként jómagam sem hallottam róla soha azelőtt, és azután sem sikerült információt szereznem erről, hogy a lentebb említett jelenet a tudomásomra jutott. (Ha valaki esetleg hallott már erről, annak nagyon hálás volnék, ha megosztaná velem az ismereteit!)

Nálunk az a szokás, hogy a temetés alkalmával, a sír fej felőli részéhez (fejfát) kopjafát állítunk. Ma már inkább hagyományőrzés gyanánt, mint annak a tudatában, amire valójában ezek a gyönyörűen (kézzel) faragott emlékművek szolgálnak.

A várandósságom idején álmot láttam. (Ez nálam elég gyakori, de az ilyen intenzitású álmok éves szinten addig 2-3 alkalommal fordultak csak elő.)

Azt álmodtam, hogy egy temetésen vagyok. Sok 100 évvel ezelőtt lehetett egy régi korban. Engem nem láttak és nem érzékeltek az ott lévők, ahogy én sem érzékeltem a saját testemet, mert csak fénytestben voltam jelen. Felettük repkedtem. Nem tudtam hol vagyok, és miért vagyok ott. Erre szerettem volna rájönni. Figyeltem, hátha valaki mond valami hasznosat. Majd a kiásott sír fölé repültem. Láttam benne a koporsót a holttesttel együtt. Egy 60-as évei közelében járó férfit temettek. Jelentős személyiség lehetett, mert sokan érkeztek a temetésére, és többen siratták. Először az fordult meg a fejemben, hogy talán a saját temetésemet látom egy korábbi életemből, de ahogy elkezdődött a szertartás a holttesthez kötődő lélek is megjelent. Még össze volt kötődve a holttestével. Ott lebegett pár centivel fölötte. Olyan volt, mintha a szertartás idézte volna meg.

Ahogy véget ért a szertartás szinte mindenki elhagyta a helyszínt. a koporsó bal oldalán álló 3 ember ekkor egy számomra ismeretlen, azelőtt soha nem hallott nyelven valamilyen szent szöveget kezdett kántálni. S ekkor történt az, amiről soha nem hallottam azelőtt. A halott lelke a holttest koponyájából kilépve a kopjafa törzsébe szállt. Majd, ahogy a beavatottak folytatták a kántálást a lélek a kopjafa belsejében elkezdett felfelé emelkedni. A kopjafa egyes szakaszain (lásd a mellékelt fotót) kapaszkodott felfelé és ahogy fokozatosan elhagyta mindazt, ami ehhez a világhoz kötötte, "lépett" egyre feljebb és feljebb a következő szintre, s vált egyre fénylőbbé. Majd a kopjafa tetejéhez ért, és ott a földi életét elengedve kivált a kopjafából immár szabad és megtisztult lélekként. Elengedte a testét, és megvált azoktól a dolgoktól, amelyek addig nem engedték átkelni. Ekkor abbamaradt a kántálás. A 3 ember elhagyta a helyszínt és én felébredtem.

A kántálás alatt úgy láttam a kopjafát, mintha röntgenszemem lett volna. Láttam a benne világító lélek lelkiállapotait, amikor a kopjafa egyes szintjein lévő szimbólumok felizzottak. Minden szint olyan volt a felemelkedő lélek számára, mint egy apró szoba, ahonnan csak akkor léphet tovább, ha az adott szinthez tartozó érzéseit megérti, és elengedi. Az alsó szinteken tovább időzött, mint a fentieken. Majd amikor a kopjafa csúcsán, mint egy koronacsakrán át kivált, egy pillanatig még ott időzött. Tisztán, energikusan fénylett, majd eltűnt.

Az álmom után elkezdtem más szemmel tekinteni a kopjafákra. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy olyan szimbólumokat faragnak a kopjafába és annak a csúcsába, amelyek mind fellelhetők más, a túlvilágban, a reinkarnációban hívő kultúrák hagyományaiban.

Az általam feltöltött képet az interneten találtam. Nem is olyan régi faragvány. Mégis ott a tetején egy olyan szimbólum, amihez hasonló módon a koronacsakrát is ábrázolni szokás. De nem ritka a merkaba kocka csúcs sem. Az a szimbólum pedig, amit a legerősebben láttam az álmomban a kopjafán felizzani olyan volt, mint az élet virága.
Az élet virága - Dávid Júlia festménye


Sokáig ízlelgettem ezt az álmot, míg végül többek javaslatára úgy döntöttem, továbbadom azt, amit láttam. Ma is nehéz szavakat találni erre az élményre, és ma is épp úgy lenyűgöz a kopjafák üzenete, mint aznap. Mert bizony ez az álom is azt mutatja, hogy a történelmünk, a hagyományaink és a fennmaradt ereklyéink sokkal fontosabb üzenetet hordoznak, mint azt valaha képzeltük volna!

Korábban átok sújtotta népnek tartottam a magyart, amely saját sorsának elrontója. Ma úgy vélem csupán egy dolog választ el bennünket egy jobb jövőtől, és az az elfeledett hagyományaink felfedezése!

Ha úgy érzed gazdagabb lettél azáltal, hogy végigolvastad ezeket a sorokat, kérlek add tovább te is ezt az álmot! A valóságtartalmát a kopjafák őrzik. Ha elutazol Erdélybe, vagy rákeresel az interneten, és a szimbólumokat megnézed, magad is rájössz majd, hogy az út, ami a sötétségből kivezetheti ezt az országot, az a kulturális és spirituális örökségünk!

Köszönöm! © Székely Éva Andrea spiriteve)

Továbbá itt:
- Székelykapuk és kopjafák:
ÖRÖKSÉGEM...

Van egy öreg mellény rajtam,
Nincs a hátán oroszlán,
Viseletes, kopott vászon,
Két kis zsebe van csupán,
Az egyikben van egy levél,
Vérrel írta az apám:
"Ez fiam az örökséged,
Terád hagyom a hazám."

Sorai már elmosódtak,
Megviselte az idő,
Az egész egy vörös paca,
Ritkán veszem csak elő,
Olyankor, ha kézbe veszem,
Könny lepi el szememet,
Mert ennek a csöpp levélnek,
Minden sora szeretet.

Jó sokáig nem értettem,
Szégyellem is magamat,
Mért nem hagyott szavak helyett,
Lovat, tanyát, aranyat?
Mért nem hagyott gazdagságot,
Nyomor helyett életet?
De felnőtt fejjel megértettem,
Hogy mit rejt ez az üzenet.

Otthont, hazát hagyott hátra,
Harcolt, küzdött mindezért,
Az életét is feláldozta,
A hazáért és nemzetért,
Értem küzdött, a jövőmért,
És, ha ennyi csak a vagyonom,
Vigyázok rá, megbecsülöm,
Hitvány kézbe nem adom.

A mellényem másik zsebe,
Csak egy bicskát rejteget,
Abban bizony aranyóra,
Még sohasem ketyegett,
Nem volt benne aranykrajcár,
Csak ez a kis bicska,
Olykor-olykor megélezem,
Akkor van csak nyitva.

Ez is apám hagyatéka,
Nyelét maga faragta,
Aprólékos kézi munka,
A módját is megadta,
Nyitott szárnyú turulmadár,
Kardot fognak karmai,
A másik oldalt az én nevem,
Édesapám kincsei.

Kondoros, 2012.11.24.

A SZFINX

Érdekes megjegyezni, hogy az arabok a
Szfinxet ABU HUN névvel illetik.
A HUN ABA első teremtő erőt jelent.

ORION = ÚRI HON
OSIR (Egyiptom Főistene) = ŐS ÚR
IRÁN = ÚR - HON...
Továbbá itt:

- A szfinxek:


- Piramisok a Pilisben? ...Egyiptomban, és szerte a Földön:


- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
NIMRÓD

Nimród a magyarok őskirálya.

Említik még Ménrót, Nemrut, Nimrót, Nemrót, Nimrud néven is.Nimród - Hellebrand Henriett


A Nimród név jelentése - nagy Vadász.

A legendák szerint Nimródnak két fia volt, Hunor és Magor.

A népi hagyomány szerint Nimród volt a Föld legelső királya és a magyarok „Ősapja”.

Ahogy Arany János verse is mutatja ezek a fiúk ikrek voltak.

Az ősi írások szerint a testvérek két nagy nép ősapja lettek.

Nimród a legendák szerint bölcs és nagy királyként uralkodott messze keleten.

A magyarok őskrónikája a Gesta Hungarorum, amit Anonymus írt valamikor a 13. században részletesen leírja az Árpád-házi királyok történetét.

Elmondja, hogy Árpád a család őse illetve Álmos, Árpád apja miként jöttek be a Kárpát-medencébe, hogy hazát foglaljanak.

A Gesta Hungarorum szerint, Árpád és Álmos őse Atilla a Hun Birodalom királya. 
Azt is megjegyzi, hogy Atilla Király, és Árpád is Nimródtól származtatta magát. 
Azaz ...

az Árpád-házi királyok őse, Nimród.

Nézzük meg a NIMRÓD nevet:

Nimród nevének eredeti formája ez volt: NIB-UR.
Mivel a NIB párducot jelent, az UR pedig azt, amit ma is értünk alatta, nevének mai magyar elnevezése: PÁRDUC-ÚR.

Ő az ősi NAP-KIRÁLY
a megszentelt uralkodó, aki a földön ugyanúgy megszabott földi pályán járja a Teremtőtől elrendelt útját, amint a Nap odafönt.

Küldetéssel jött a földre és alkotott uralmat, hiszen feladata az Isteni teremtés végcéljának beteljesítése volt.

Sumér nyelven a neve: NIBU-KUS, ami azt jelenti: 
Kus Párduca.Szkíta lelet - PárducEz a név utal Nimrud égi származására, arra, hogy a csillagokból jött.
"Amint a mennyben, úgy itt a földön is".


Lássuk csak, mit is mond erről a birodalomról a magyar ősemlékezet, 
az Arvisura:

Az időszámítás előtti ötödik évezred legvégén, Nimród nagy hatalomra tett szert a Közel-kelet ősi világában.

Nimród - talán akaratán kívül is – birtokolta a világkirály címet.
Hatalmas birodalom ura volt, amelynek területe Mezopotámiától Egyiptomig, a Káspi-tengertől a Kárpátokig (Melegvizek Birodalma) terjedt.

A birodalom népeit az egységes magyar nyelv és írásbeliség tartotta össze.

A birodalom népei és elhelyezkedésük az alábbiak szerint alakultak:

1. Szabírok - A Tigristől és az Eufrátesztől Agadi és Mari városa térségéig,
2. Saka-Szkíták – Magyarka (Kaukázus) térsége
3. Etruszkok – Az Ida-hegy déli oldalától a Meleg-tengerig,
4. Ahájok – Az Ida-hegytől északra a Fekete Nagyvízig,
5. Szavárd Magyarok – Magyarkától , a MELEG Nagy-tótól a Van-tóig,
6. Úzok, avarok, garaúzok – Magyarkától Ummáig
7. Hun Törzsszövetségiek – Hétváros, Ménes Birodalma (mai Egyiptom)
8. Kunok – Magyarka és a Mari birodalom között (mai Kelet-TörökországA párducbőrös viselet 


A vízözönelőtti kusita Dionüszoszt és a vízözönutáni kusita Nimródot apárduc, illetve a párducbőrös viselet kapcsolja össze. Dionüszosz jelképe, szent állata a párduc, Nimród meg a nevében viseli.

Dionüszosz/Oziriszt a testvére, a trónjára ácsingózó Széth megölte, a testét szétdarabolta. 

Ízisz istennő, Ozirisz nővére és felesége egy másik istennővel összeszedte teste darabjait és új életet legyezett bele.

 Az életre kelt Dionüszosz/Ozirisz párducbőrt öltött. 

Az egyiptomiak hite szerint az életre kelt isteni én feltámadásának és újraszületésének jelképét a párducbőrt öltötte magára. 

A párduc egyiptomi neve a nebrodesz” hasonlít a foltos párducnak az ékiratos szövegekben megmaradt névváltozatára, a NIB.UR-ra, és a NIM.RU-ra.

A „nimrud” kifejezés eredetileg a párducbőr viselőjének magasrangú istenkirályi, uralkodói tisztét jelölte, vagyis a jobbára ismeretlen saját névhez beszélő névként, méltóságnévként kapcsolódott. Egyiptom - Tutanhamon


Idővel a foltosbőrű kacagány viselőjének valódi neve elmaradt, s a méltóságnév pl. Nimrud/Nimród esetében személynévként tovább.

Nimród/Nimrud neve három ékjelből tevődik össze. 

A hangzósítása elfogadottan Nimrud, mert az ékiratok megfejtéséhez használt nyelvekben, pl. az óhéberben nem volt ó hang, ezért a sumirból is száműzték. 
Holott minden arra mutat, hogy nemcsak ó, hanem ú, ű zöngéjük is létezett.
NIM         .        RU                    .    UD
párduc v. oroszlán  -  gyermek, fia vkinek -  Napisten
Az ékjelek olvasata NIM.RU.UD.
A szöveg jelentése: „A Napisten párducfia”.

A kusita és az egyiptomi hagyományban Dionüszosz/Ozirisznak, az első istenkirálynak, Ámon teremtő szeme-napjának a párducbőrős viselettel jelképezett szent állata a párduc, ami visszaköszön Nimród nevében és viseletében.

A magyarság hite szerint valami hasonlót jelképez a párducos Árpád 
kifejezés.
Párducbőrös viselet a mayáknál


Megjegyzés: Dionüszosz a bor és a mámor isteneként tűnik fel Görögországban. Kusita, illetve egyiptomi eredetéről különös halála és életre kelése, továbbá szent állata a párduc árulkodik:

A görög mitológia szerint Zeusz és Perszephoné, az alvilág istennője fiaként született.
Zeusz felesége, a féltékeny Héra istennő, felbérelte a titánokat, hogy a csecsemőt tépjék szét… E tetten az istenek is elszörnyedtek... Zeusz az anyja Rhea titán segítségével magzata széttépett és megfőzött darabjait összeillesztette, és életet lehelt bele… Zeusz a legyengült csecsemőt, hogy erőre kapjon, Szemelé, thébai hercegnő méhébe rejtette… Így lett Dionüszosz Zeusz és Szemelé fia.
Kusita eredetét jelzi, hogy görög földön is párducvontatta taligán közlekedett.


A teljes cikk szövege a www.martonveronika.blog.hu oldalon található.Leginkább a pásztoroknál maradt meg a kacagány, de nemesi változata a párducbőrös kacagány.
A nemes prémből való kacagány a nemesi, katonai öltözet kiegészítője volt.

Skóciában - napjainkban:


Hellebrand Henriett Festőművésznő alkotása és sorai Nimród birodalmáról:

Van, mikor egy ősi erő húzza magával színbe mártott ecsetem,, utam során feltárul előttem a régi világunk letűnt birodalma.
Nimród népének hősi múltja...
Ott állok csodálattal szívemben a hős párduc nép előtt,....
tőlük ered a tudás, mely arra tanít, hogy adjam át,
Isten színekbe mártott szívdallamát....
Hellebrand Henriett alkotása


A Tamana-kutatás

Tamana - az ősi egység

A Tamana kutatás nem nyelvészeti találgatásokra épül. 

Nem nyelvészet, hanem nevészet.
A Párthus BirodalomTamana térképe


Aki ennek titkát megoldja, az isteni titkot fogja kifejteni:

- Kezdetben vala az ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige.

"A Magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja!"

(Berzsenyi Dániel)


A párizsi Sorbonne egyetem nyelvészei néhány évvel ezelőtt számítógépes összehasonlító elemzés segítségével megvizsgálták a világ összes élő és holt nyelvét.

 Arra a kérdésre keresték a választ, hogy melyik őrzött meg legtöbbet az ősműveltség közös nyelvének elemeiből, az úgynevezett ős-etimonokból. 

A vizsgálat eredménye megdöbbentette a tudósokat is. 

Azt találták ugyanis, hogy az angol nyelv 4, a latin 5, a héber szintén 5, az indiai 9, a tibeti és szanszkrit 12, az ős-török 26, a magyar nyelv pedig 68 százalék ős-etimont tartalmaz!

A Hun Nemzetség oldaláról – A Tamana kutatás:
  
Döbbenetes módon, több ezer Kárpát-medencei hely és családnév található meg ugyanolyan szerkezeti formában és csoportosulásban földünk mind a hat lakott kontinensén.


Az egész világ hemzseg a magyar helység-, és folyónevektől, amelyeket ugyanúgy írnak és ejtenek ki, akár mi!

Vámos Tóth gyűjteményében:

Afrikában található Arad, Ada, Avas, Bakosi, Bányai, Béga, Bikai, Baka, Dráva, Gyula, Moldvai, Rábai.

Ázsiában található Apuka, Arató, Barai, Dobó, Daru, Gebe, Hab, Hun, Tokaj, Kapa, Kanna, Tiszta (folyó a Himalája déli oldalán), Seres, Suba, Tata, Bihar, Tomori, Tabán, Zaránd.


(forrás: http://magyaroknak.wordpress.com/)

Ehhez járulnak még az ősi („mándi) motívumok és az építészet azonosságai.

A 2006-ban elhunyt Dr. Vámos-Tóth Bátor fedezte fel ezeket a kapcsolatokat három évtizedes kutatómunkája során, és munkássága TAMANA névkutatásként ismert a kutatók és érdeklődők körében.

Dr. Vámos - Tóth Bátor, a Békés megyei Kőröstarcsán született 1928-ban, s közel huszonnégy évig élt Honoluluban (Hawaii), 1998 nyarán elhagyja a szigetet, s a kontinensen, Washington államban telepedik le.

Az UNESCO megbízásából 1966 - 69 között tanított neveléstant, mint az UNESCO - csoport vezetője Sierra Leone fővárosában Freetownban.

Előbb furcsállta majd megdöbbentette az ottani hallgatók, a helységek, illetve a helybeli törzsek neveinek a Magyarral való egyezése, így például, BÁN, DARU, KABA, KASZA, SZANDA, SZITYA, TURAI, stb....

Hat évvel később, 1975-ben Hawaiiba költözésük után újabb meglepetés érte, különösen akkor, amikor felismerte, hogy Sierra Leonéban hat, Hawaiiban kilenc Magyar azonos KÁMA+LÓ helységnév van.

Dr. Vámos - Tóth Bátor az USA-ban olyan szerencsés helyzetben volt, hogy betekintést nyerhetett a CIA által kiadott, és csak az USA-ban hozzáférhető földrajzi névtárakba.

A világ 184 országának, tájának névtárain áthaladva - egy ország átlagosan 40.000 nevet tartalmaz - 1976-1998 között 7000 olyan 3-4-5 elemes névszerkezetet gyűjtött egybe, amelyek azonos alakszerkezeti párja egytől-egyig előfordul a Kárpát medencében is...

Bővebben:
A Tamana kutatás mai eredményei felfedik az előítélet-mentes, kíváncsi ember számára, hogy még ma is megtalálható a teljes emberi történelemben egy olyan ősi nyelvi közeg, (mint a múlt üzenete) amely nem olvadt fel teljesen a történelem során a bábeli nyelvi nagy kavarodásokban, az ezeréves változási folyamatokban, hanem a nyomai még ma is ott vannak az egész világban.

Persze nekünk, Magyaroknak talán némi elégtételt is ad, hogy a kutatás jelenlegi szintjén az is egyre világosabbá válik, hogy mi Magyarok őriztük meg leginkább ezt a közös ősiséget a nyelvünkben, s így talán azt is elmondhatjuk nemsokára, hogy mi vagyunk az a nép, amely a legmélyebbre tudja visszavezetni a történelmiségét az idők folyamában - Ugyanis azt a nyelvünkben hordozzuk!

A névszerkezetileg máig fennmaradt elnevezések ugyanis fantasztikusan egybecsengenek a régészet újszerű adataival.

Nem vagyunk tehát többé "mongol" horda, aki erővel elfoglalta az "európai kultúrnépektől" a Kárpát-medencét, és barbársága bizonyítékaként félelemben tartotta fél Európát, hanem mint az újabb kutatások megerősítik azt, a legősibb kultúrát hoztuk vissza abba abba a térségbe, ahol azt már többnyire elvesztették.

Ezért hát hiszem és mivel erre számos más adat is van, mint "Dr Vámos-Tóth Bátor" munkássága, teljes erőmmel támogatom ezt a munkát, s ha egyszer anyagilag is telni fog, hát anyagiakkal is támogatni fogom.

Emelem kalapom tehát a professzor úr, Dr Vámos-Tóth Bátor valamint legfőbb segítői Arjun Sabharwal, Kovács Gyula előtt, aki munkát és fáradságot nem kímélve, olykor a személyes egzisztenciát is háttérbe szorítva, 
felmutatja nekünk 
a Tamanát.
Azt a kincset, ami VAN!MongóliaTamana térképe


Dr Vámos-Tóth Bátor írja:

A Tamana kutatás nem nyelvészeti találgatásokra épül. 

Nem nyelvészet, hanem nevészet.

A tamana teljesen új irányt szab a névkutatás számára, hiszen abban nem az a vizsgálódás tárgya, hogy pld. az alább felsorolt földrajzi és családi ill. személyi neveinknek mi az "eredeti" jelentése:


ASZÓ, BUDA, CSABA, DUNA, GARAM, GYULA, HUN, JÓ, KABA, KÁN, KARIKÓ, KEND, KESZI, KÓ, KODÁJ, LAK, LÉVA, LOM, MÁTRA, MURA, ONGA, PATA, PÁVA, RIMA, SZÁVA, TISZA, ÚR, ÚZ, VARGA, VÁRI, ZALÁN ......
Szenegálban

A már közel harminc esztendős (1976 - 2004) 
Tamana összegező munka ugyanis világosan megmutatta, hogy pld. a fenti Magyar Földrajzi és Magyar Családi ill. Személynevek megtalálhatók a világ különböző országaiban, -tájain is! 

Mind önmagukban, mind az egymással Társ+ szerkezetbe lépett alakjukban.

Eddig az öt földrész 184 országában, -táján több mint hétezer olyan 3-4-5 név-elemből álló név+ szerkezetet (társ-név+képletet) gyűjtöttünk össze, melyek alakszerkezeti azonos párjai ott vannak a Kárpát Medencében is, és (!) ezeknek több mint a fele Magyar családi illetve személy név is! 

Nos, a fenti névsornál maradva ezek az 1-2 elemből álló Kárpátoki Magyar nevek 3-4 elemes társ+ szerkezeti összetételükben ott találhatók mind az öt földrészen.HondurasTamana térképe


Az öt földrész 184 országában, tájain megtalált 7,000 Kárpát azonos név+szerkezet, amelynek fele egyben Magyar családi ill. személy -név is, 
azt üzeni nekünk, hogy létezni kellet valamikor egy a világot átfogó, egységes,  - Egyetemes világműveltségnek, amelyeknek ráadásul a mai Magyar műveltség, alakszerkezeti tanúival élenjáró hordozója! 

De ide tartoznak a művészeti "Mándi" díszjelek és az öthangú dallam + szerkezetek is!

A tárgyilagosság megköveteli, hogy leírjuk: 

tízezer éven túl a mai szavak, nevek jelentéstani vizsgálata meddő vállalkozás. 

Viszont a nevek SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE nem!
Ujgur Tamana térkép


(Forrás fullextra)Dr. Vámos-Tóth Bátor - Tamana térképek

Döbbenetes módon, több ezer Kárpát-medencei hely és családnév található meg ugyanolyan szerkezeti formában és csoportosulásban földünk mind a hat lakott kontinensén. 

Ehhez járulnak még az ősi („mándi) motívumok és az építészet azonosságai.

 A 2006-ban elhunyt Dr. Vámos-Tóth Bátor fedezte fel ezeket a kapcsolatokat három évtizedes kutatómunkája során, és munkássága TAMANA névkutatásként ismert a kutatók és érdeklődők körében.

Dr. Vámos - Tóth Bátor, a Békés megyei Kőröstarcsán született 1928-ban, s közel huszonnégy évig élt Honoluluban (Hawaii), 1998 nyarán elhagyja a szigetet, s a kontinensen, Washington államban telepedik le. 

Az UNESCO megbízásából 1966 - 69 között tanított neveléstant, mint az UNESCO - csoport vezetője Sierra Leone fővárosában Freetownban. 

Előbb furcsállta majd megdöbbentette az ottani hallgatók, a helységek, illetve a helybeli törzsek neveinek a Magyarral való egyezése, így például, BÁN, DARU, KABA, KASZA, SZANDA, SZITYA, TURAI, stb.... 

Hat évvel később, 1975-ben Hawaiiba költözésük után újabb meglepetés érte, különösen akkor, amikor felismerte, hogy Sierra Leonéban hat, Hawaiiban kilenc Magyar azonos KÁMA+LÓ helységnév van.

Dr. Vámos - Tóth Bátor az USA-ban olyan szerencsés helyzetben volt, hogy betekintést nyerhetett a CIA által kiadott, és csak az USA-ban hozzáférhető földrajzi névtárakba. 

A világ 184 országának, tájának névtárain áthaladva - egy ország átlagosan 40.000 nevet tartalmaz - 1976-1998 között 7000 olyan 3-4-5 elemes névszerkezet gyűjtött egybe, amelyek azonos alakszerkezeti párja egytől-egyig előfordul a Kárpát medencében is...

Bővebben:


(Forrás: Hun Nemzetség)
Egy magyar, aki hazahozta a tudását, a Tamana tanítást - Paposi - Jobb Andor:

video:

Pannónia = A kenyér országa

Tamana - az ősi egység


Tamana nevek világtérkép - 7000 Kárpát azonos nevekkel

Tamana csigavonalas motívum világtérkép 

A csigavonalas motívum képi jelentése = Jó Magas Isten - a székely-magyar róvásból levezetve

Peruból

Magyarszombatfáról

Kelta

Őrségi - Magyarszombatfa; afrászijábi; obi-ugor; hun (Alucsajdeng, Kína); indián (anasazi) Jóma ligatúra; valamint a székely j (Thelegdi Jánostól) és m betu (Bél Mátyástól)
Chilei agyagedényen

NÉPMŰVÉSZETÜNK VÉDELMEZ MINKET


A népművészetünkben jelenlévő képi információ a Világegyetem élő (és azon túli) szerkezetét jelenítik meg előttünk, bennünk.
Kislődi kerámia

Amennyiben ezek a képek a neuron-hálózatunkban is benne vannak (gondolunk rájuk), úgy az Ősi Intelligencia élő nyomait hordozzuk.
Ebben a megközelítésben védelmet is jelentenek!

Úgy védelmez, hogy ismerjük, tudjuk, megértjük, használjuk, beépítjük mindennapjainkba őseink tudását.

Életünk részévé tesszük újra....és rezgésszinten uraljuk is.
Így a formákon, motívumokon, ezek ismeretén, tudásán és azok erőin át védelmet is jelentenek számunkra, hiszen a Forrás erejében élünk.

...és akkor még nem is szóltunk a népmeséinkről, szólásainkról, közmondásainkról, népdalainkról, néptáncunkról, gyógynövényeinkről, gyógyvizeinkről, rovásírásunkról stb. melyek szintén az ősi tudásunk részei.

Mind - mind fontos, és a teljességhez tartozik!

Drága Bölcs Lélek  💓

Mindent Tud!

Ő a Példa!

Aki ide eljut, ő már elérte azt, amiért ide megszületett.
video - Lélek, gyerek, mese fontossága:Siposné Csik Anna kiegészítő sorai köszönettel:

"Katona Irénnel beszélgetés a tűzhely mellett - A szerves műveltség nagyasszonya a gyermekek óvodai oktatási-nevelési rendszerét dolgozta ki,
mely hiánypótló, és lélekből fakadó tudás.
Irénke néni a Sárrét ősi hagyományából merít, elődjének Szűcs Sándor gyűjtő, néprajzost tartja.
Az óvodai nevelési gyakorlata több mint 4 évtized, bábszínházat vezetett 25 évig, majd’ ugyanennyit felnőttképzésben töltött el."
Könyve: 'A szerves műveltségre alapozott nevelés az óvodában' szakmai összefoglaló."


Ildikó Hevesiné Szabó sorai:

Nagy öröm számomra,hogy ezt a megosztást láttam és, hogy mennyi ember örömmel fogadta.
Egyike vagyok azoknak, akinek Irénke néni az óvónénije volt és bearanyozta az óvodai éveimet.
Amikor gyermekeim lettek, Irénke néni már nyugdíjba vonult, de szerencsére működtetett egy hagyományműhelyt,
ahol az én gyermekeim is ebben a szellemiségben nőhettek fel.

Olyan értékeket kaptak, amik egy életre kincs számukra, a hagyományok ismeretét.
A VÍZ A KULCSA MINDENNEK!
Mi is és Földanyánk is 2/3 részben vízből vagyunk!

JÓ VÍZ = JÓ ÉLET = ÉLTETŐ ERŐ
Ahhoz, hogy JÓL működjünk, ahhoz a bennünk lévő, minket alkotó víznek is JÓnak kell lennie!

A JÓ víz rezgésével, mint csodás információjával fölülírja a bennünk lévő vizet, vagyis minket, vagyis GYÓGYÍT = GYÓGYÍR!

A JÓ víz úgy működik, mint a homeopátiás szer!

KÉPESek vagyunk programozni a vizet a gondolataink által!
 Erre tanítanak Hathor tanítók is:

"Sima vízre van szükséged, mivel a víz rendkívül jól tárolja ezt a fajta információt. Egy vízzel teli edényt tartasz a kezedben.
Az akaratoddal kiküldöd a szívcsakrádban lévő energiát a karjaidon át, a kezeidbe, és utána a tenyered közepén levő csakrákon át.
Az energiamintázat ezen az úton belép a vízbe. (pl.: szeretet, nyugalom, harmónia, egyensúly, türelem stb.)

Azt javasoljuk, hogy erősítsd a hatást a folyamat háromszori ismétlésével.
Tehát még kétszer, összesen háromszor végezd el.
Ezután megiszod a vizet.
A víz áthatja tested vízelemét és így végül a gyógyító és védelmező minőségek minden sejtedbe eljutnak.

A módszerrel átalakítod a fényt, hogy átáramoljon a tested központi energiacsatornáján át a szívedbe, majd pedig onnan a vízelembe.
A víz tudata megkapja ezt az energiamintát és iváskor a testedbe jut."

Részletes leírás itt:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
Masaru Emoto is tanít bennünket a víz jelentőségére:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:
A Kárpát Hazánk alatt egy összefüggő vízterület van:

A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:
Kryon 
is felhívja a figyelmünket arra, hogy az alattunk lévő vízterületet KÉPESek vagyunk áthangolni, programozni, mint egy nagy kristályt!

"A Kárpát medence egy hatalmas víz területet rejt a földben.
Ez a vízterület számotokra részben tökéletesen ismert, hiszen az ország területén nagyon sok helyen, ahol lefúrtok hévizek, törnek fel.
Ez a vízrendszer az ország területe alatt egy kristály mező.
Amikor dolgoztok egyesével, vagy ketten, vagy csoportban, bármikor meg tudjátok tenni, hogy tudatos energiával tisztítjátok ezt a vízmezőt.
Köztudott, hogy a víz egy intelligens, kommunikáló energia. Tudattal rendelkezik.
Küldd le szeretetedet, azokat a pozitív gondolatokat, amit Földanyának szánsz.
Küldj energiát ebbe a vízbe, s tudatosan kezd el tisztítani, s eltávolítani azt az energiát, amit már jó elengedni.
Ennek több rétegű hatása lesz, ha ez a víztömeg befogadja, akkor teljes mezőként (, mint egy nagy gyűjtő lencse) a fénymunkások energiájának, tudatának, jó akaratának, szeretetének egy egységes mezőjeként kezd el működni.
Vannak területek, ahol ez már működik, ahol már csodálatosan tiszta.
Egységessé kell tenni!

Nem érzed a Magyarországban rejlő bölcsességet?
Rengeteg cél van ebben az országban... Lehetséges, hogy ez a hatalmas terület amiről beszélek, nem más mint a spirituális víz kútja, amely több kilométer mély?
Lehetséges ez, hogy őseiteknek sámáni energiái voltak?
Hogy ismerték a Föld energiáját?
Talán még az eljövendő időfraktálokat is?
Mi más lenne a prófécia, ha nem valami, ami megjósolható?
Lehetséges, hogy az őseitek adták tovább azt a potenciált, ami most bennetek rejlik?
Lehetséges, hogy azok, akik egy ilyen teremben ülnek olyan Akasha feljegyzéssel rendelkeznek, amely igen mély és rengeteg spiritualitás rejlik benne? Figyeljetek!
A bolygót nem úgy teremtették, hogy mindenhol egyenlő legyen az energia.
Mindig voltak és mindig is lesznek portálnak nevezett helyek, amelyeket erőteljesen érzékelnek azok az emberek, akik azon a területen élnek.
Sokszor a víz mellé ülnek! ;-)
A ti csodás földeteken érnek össze Szent György vonalai.
Itt a pulzálás és ez olyan, mintha a bolygó szíve verne itt.
Ez csak metafora, de remélem minden magyarhoz elér, hiszen nektek célotok van a bolygón, az, hogy együttérzést teremtsetek.
Itt vannak azok, akik majd a végső időkben tartják a fényt.
Talán Európa nem is tudja, hogy honnan jön ez a fény, de ti felelősek vagytok a kvantum energiáért.
Ez többet fog tenni annál, hogy megváltoztassa a ti földeteket.
Ezt az őseitek nagyon jól tudták és el is mondták és most itt van!
Nagyon fontos hogy meghalljátok!
Fontos, hogy itt vagytok, szeretném ha ezt átéreznétek!
Ezzel az együttérzéssel meggyújthatjátok a fényt, hogy aztán az az egész kontinenst bevilágítsa.
Ehhez minden eszközötök megvan.
Itt különleges öreg lelkek laknak.
Egy olyan karmikus csoportba érkeznek meg, amelyet úgy nevezünk, hogy magyarok.
A legtöbben újra és újra ezen a területen születnek ujjá.
Figyeljetek. Ti vagytok a saját őseitek. Ti hordozzátok az összes bölcsességet és tudást.
Itt az ideje, hogy megmutatkozzék a magyar Szellem, hogy végre ne legyen eltemetve!
Ez Magyarország. Ti mások vagytok.
Ti vagytok a jövő. Egy új kontinens, amely gyönyörű, toleráns, megbocsátó és szelíd.
Ez a jövő. Ilyenek vagytok.
Már évek óta gyakoroljátok ezt.
Annyira azért ne legyetek szelídek, hogy a félelem elkapjon benneteket!
Nem vagytok agresszív emberek.
Nálatok van az igazság kardja. Ez nem egy fegyver. Az igazság nem egy fegyver. Az igazság fény. Ezért nem érhet el hozzátok a legnagyobb sötétség sem...."

Részletesen itt:
Az összegyűjtött anyag fokozatosan bővül és általa a bejegyzésem tartalma is!

Wass Albert sorai elmondják pontosan az én feladatomat is:


„Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között.
És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.”

~Wass Albert~
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NÉPMŰVÉSZETÜNK - NÉPMESÉINK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - NÉPTÁNCUNK - ROVÁSÍRÁSUNK ÉS A JÓ VIZÜNK A KULCS:


 


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam:   Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.