2015. szeptember 29., kedd

MINDENTUDÓ A KENDERRŐL - A kendermunka - a kender harmonizáló ereje


MINDENTUDÓ A KENDERRŐL


A kendermunka - a kender harmonizáló ereje - a magyarság egyik legnagyobb ünnepe a kender aratás idejére tevődött

Az életünk minden területén jelen van és hasznosítható ez a csoda növény!

A Föld leghasznosabb növénye!

Több, mint 60.000 féle felhasználási módja van!

Az egyik legjelentősebb, a homeosztázis, harmónia (egyensúly) helyreállítása a szervezetünkben!

Ez a csodás növény a KENDER!

- video:


A kendermunka

A termelt  kendernek házilag, hagyományos módon és eszközökkel vászonneműekké
való feldolgozása, amit szinte kizárólag a parasztcsalád nőtagjai végeznek.

A házilag elkészített fonalat csak egyes helyeken adták át
megszőni a  takácsnak.

- takács: 

Szövéssel foglalkozó iparos.
Vászonkészítő szövőmester.Szövés - Ariadne műhely - Mandula szövi a vásznat


A beérett kendert kézzel szaggatják ki a földből ( kendernyövés),kender aratás (1969)


majd áztatják ( kenderáztatás),
hogy a belső fás szövetről a szár külsején elhelyezkedő rostok lelazuljanak. 
Szárítás után törik ( kendertörés) és tisztítják a kendert,
ezáltal az összetört fás szilánkok ( pozdorja) eltávolodnak a hasznos rostok közül.
Majd következik a  kenderpuhítás,Kendercsomók puhításra várva (Magyarcsaholy, v. Szilágy m.)


végül pedig a gerebenezés ( rostfésülés).
A teljesen tiszta rostokat lehet fonni ( fonás).Fonás gyalogorsóvalKender fonás rokkával
Orsók. A: egyszerű vagy szimpla, B–C: nagyobb karikájú egyszerű, D: egyzörgős, E: egyzörgős és szárba két zörgő, F: kétzörgős, G: zörgőbe zörgős és szárba kettő, H: háromzörgős és szárba két zörgő, I: sarkos vagy oláhorsó (Mind: Etéd, v. Udvarhely m., 20. sz. első fele)


A kész fonalat motringokba rendezik és lemérik a  motollán (áspa),A megfont fonal lemérésére és motringba rendezésére szolgáló eszköz. 
Két fajtája van: a kézi és a kerekes motolla.Villás és keresztfás kézi motolla (általános forma)


aztán mossák ( fonalmosás),
szárítják és gombolyítják ( gombolyító).
Leveles gombolyító (általános forma)


Végül a szövéshez való előkészületként következik a  fonalfelvetés,Fonal felvetése a vetőfára. Általános forma.


majd a láncfonalak  szövőszékre való felhelyezése és ezután a tkp.-i szövés.Szövés - Ozsdola


– A magyarság a honvisszafoglalást megelőző időben is ismerte már a kendert és értett ennek feldolgozásához.

A rostanyag kikészítéséhez használt akkori eszközkészlete és technológiája alig különbözött a legutóbbi időkben is alkalmazottól 
( kendertörő,  tiló,  törőszék,  kenderdörzsölés, szöszcsávázás), 
csak éppen nem gerebenezte még a rostot.

A fonással kezdődő fonalmunkák recens 
eszközei 
( guzsaly, motolla, gombolyító, fonalfelvetés, szövőszék) 
viszont a honvisszafoglalás utáni szláv hatást is mutatnak.A kender törése


– A kendermunkának jelentős gazdasági szerepe volt az önellátásra törekvő parasztcsaládok háztartásában.

Bár a kendernek hagyományos módon és eszközökkel való feldolgozása rendkívül idő- és munkaigényes (egy m vászon előállítása a családnak átlag 24–28 munkaórába került!), ennek ellenére a parasztcsaládok zöme századunk első felében is még intenzíven foglalkozott vele.

A kendermunkára fordítandó idő 80%-a téli hónapokra esett, amikor a parasztgazdaságban szünetelt a mezőgazdasági munka.

Az egyébként hasznosítani nem tudott téli idő a kendermunka során jelentős értéket termelt: kielégítette a család és a gazdaság textilszükségletét.

A kendermunka gazdasági jelentősége mellett fontos volt társadalmi szerepe is. 

Az egykor országszerte általános  fonók, ill. főleg a Tiszántúlon szokásos dörzsölők a lányok és legények találkozóhelyei és a közös játék, a mesélés, a szórakozás fontos társadalmi intézményei voltak.
(Irod. Ébner Sándor: A kendermunka népi szerszámai Magyarországon (Népr. Ért., 1927); Szolnoky Lajos: A kender és feldolgozója Kemencén (Ethn., 1949); Szolnoky Lajos: Minőségi csoportok, mennyiségi egységek és a fonalrendezés számolási rendje a kenderfeldolgozásban (Ethn., 1950).


- szövő - fonó mesterség: 

A szövőszék neve szüőfa, szövőfa, szátva, szátyva, eszváta, esztováta a különböző vidékeken. 
Erdélyben és a Tiszántúlon pedig osztováta...„S a lelkem sző, mint osztováta” Jékely Zoltán: Ó, osztováta, osztováta… című szépséges verséből való a részletPázmán Ida - szőttes

A gyerekek, akik hamar felfogták a szövés mozdulatainak mikéntjét, őket meghívták, hogy segíthetnek szőni ... a lábittó, a vetellő, meg a ráverősnyüst voltak, melyeket össze kellett tudni hangolni egymással a szövés menetében.
A szövés:

két, egymásra merőleges szálrendszernek egy mechanizmus, a  szövőszék útján való összekapcsolása, a szálak egyenkénti kötése által. „Szátva” (szövőszék), részei: 1. végfa, 2. álló fa, 3. lába, 4. ülődeszka, 5. nyomdokó keresztfája, 6. bordahaj, 7. borda, 8. nyistek, 9. nyist függő, 10. cépka, 11. kistekerő, 12. nagytekerő, 13. feszítőfa, 14. nyomkodó, 15. hajtó, 16. akasztószeg, 17. bordahajtórúd, 18. nyisttartó rúd, 19. a vászon melléke, 20. megszőtt vászon, 21. nyílás (Kemence, Pest m., 20. sz. eleje)


A szövőszék két hengere (függőleges szövőszéknél két keresztfája) biztosítja a hosszanti szálak párhuzamos ( fonalfelvetés), egy síkban való elhelyezését.

 Ezt a fonalsíkot a páros és páratlan szálak elkülönítésével a nyüst két, egymással hegyes szögben záródó fonalsíkra bontja, s az így keletkezett nyíláson átvezethető a keresztszál

A nyüst lábítós (pedálos) váltásával (vertikális szövőszéknél a nyüst visszaengedésével) a páros és páratlan fonalak egymással helyzetet cserélve újabb hegyesszög keletkezik, ezzel a hosszanti fonalak kötötték az imént bevetett keresztszálat, és ugyanakkor újabb keresztszál bevezetésére biztosították a nyílást a fonalsíkban. 

A keresztfonalak átvetésére a  vetélő (függőleges szövőszéknél: a gombjától megfosztott  orsó, vagy az utóbbi időkben az ezt helyettesítő egyenes botocska) szolgál, majd a keresztfonalak sűrű egymáshoz tömörítésére a bordát használják. Vetélő, általános forma p = a vetélő pléhdarabkája, h = hidóka, cs = cséve


A szövés munkája a horizontális szövőszéken a fonalsík szétválasztásának (egyik láb), a keresztfonal átvetésének (egyik kéz), a fonalsík ellentétes szétválasztásának (másik láb), a keresztszál bordával való leverésének (u.azon kéz), majd a keresztszál visszadobásának (másik kéz) ritmikus egymásutánja. 

A vertikális szövőszéken ugyanez a sorrend, de a ritmus lassúbb, mivel a lábmunkát is kézzel végzik, s a keresztfonalat nem átvetik, hanem átbújtatják a láncfonal nyílásán. 

A lábítós szövőszéken több nyüst beiktatásával a két fonalrendszer kötését variálni lehet, így egyszerűbb mintás szövetet állítanak elő. 
Összetettebb minták szövéséhez a kívánt kötésnek megfelelően külön hurokpálcákra szedik fel a láncfonalat. 

A hosszanti láncfonal népi neve melléke, mejjéke, felmenője, a keresztfonalé béle, belemenője. ( még: gyapjúszövés) 

(Irod. Szolnoky Lajos: A kender és feldolgozója Kemencén (Ethn., 1949); Szolnoky Lajos: A bodrogközi függőleges szövőszék rekonstrukciója (Népr. Ért., 1954).


A vadkender olaj segít a problémáinkon, 
de vajon miért nem tudja ezt senki?
Nagy mennyiségű CBD kenderolaj 3-6 hónapos időszak alatti fogyasztása ...


szinte minden kibillent állapotunkon segít


vagy könnyebben kezelhetővé tesz. Ez azért lehetséges, mert a kannabisz alapvetően az endokannabinoid rendszeren keresztül hat. 

Ez a rendszer tart fent homeosztázist a test többi részével. 


A valóság az, hogy a kannabisz elfüstölve is hat.


Ne keverjük össze a a teljes növényből hidegen sajtolt teljes hatóanyagú CBD kenderolajat a magjából készült olajjal!CBD KENDEROLAJ - szemben - KENDERMAGOLAJHa belegondolsz, ez már eléggé őrületesnek hangzik eddig is, mármint hogy egy növényből keletkező füst jótékony hatású is lehet, sőt mi több, jobban működik, mint sok drága szintetikus tabletta.
Azonban az olaj fogyasztásakor két elsődleges különbséggel kell számolnunk.

Először is, a kannabinoidok sokkal koncentráltabb állapotban vannak jelen az olajban, mint dohányzáskor, így erősebb a hatásuk is.

Másodszor, az olaj lenyelve az emésztőrendszeren keresztül szívódik fel.

Lényegében, a tested azokkal a tiszta molekulákkal eteted, amelyek lehetővé teszik azt, hogy kiegyensúlyozott maradj. 

Mivel az összes probléma a szervezet összhangjának megbomlásából ered, ez a kender hatásos szinte mindennemű probléma esetén. 

Legalábbis ez az, amit a tudomány és a tapasztalat mutat.


Tudományos Bizonyíték


A THC molekula


Több száz tudományos vizsgálat kimutatta, hogy a kannabinoidok, mint a tetrahidrokannabinol (THC) és a kannabidiol (CBD), valamint egész növényi készítmények, hatékonyak szinte bármely problémánál. 

Számos nagy, még ma is létező gyógyszeripari cég forgalmazott kender alapú termékeket az 1800-as és a korai 1900-as években. 

Azóta sok minden megváltozott.

A marihuána jelenlegi korlátozásai nem azért vannak életben mert a kender rossz vagy káros lenne, hanem a nagy gyógyszeripari lobbi miatt, miközben milliók szenvednek és halnak meg feleslegesen!
Hasonló cikkek:


- A vadkender (cannabis rudelaris) jótékony erejét alig ismerjük- Magyarországon miért illegális?

- Csehország legalizálta az orvosi marihuánát!
  
- 3 növény és 20 füves cigi mindenkinek jár (a cseheknél):


Források:
Kenderes módszerek az ősi Magyar hagyományban


Bármilyen meglepő hazánkban is volt hagyománya a kenderes módszereknek.

A köztudatban ma mégis egy borzasztó, pusztító kábítószerként él.

Egy rövid anyagot találtam, amit érdemes elolvasni.

Ez nem a távoli USA, vagy akármelyik másik „egzotikus" ország egy leírása, hanem ...

...a miénk, a Magyarok emlékezete! 

A lenti sorok magyar irodalmi lejegyzésekből vett eredeti idézetek:
 
Forrás:
Máté Imre: YOTENGRIT I./ gyongyharmatoscsudafa
A kender ősi gyógynövény...

, de rostja alkalmas textil előállítására is.

A kender és lenfélék ezért útjába kerültek az USA-ból terjedő műanyagszálnak. 
A versenyt a műanyagszál csak úgy bírta velük, hogy a Cannabis növény egész rokonságát átokkal sújtották, veszélyesnek nyilvánították, ,,belépőnek" a nehéz drogok világába.

A függvényvilág (Magyarország is, a megszokott szolgaisággal) követte őket és üldözőbe vették a kendert, az ötezer éve ismert és sokrétűen, eredményesen használható gyógynövényt.
Kender aratás 

Mióta nincs kenderből készült asztmacigaretta, nem is inhalálható, nem főzhető teának, mert nincs szárított kenderlevél a patikában, megsokszorozódott az asztmások és allergiások száma.

A rábaközi ,,tudók" eredményesen alkalmazták a fene (rák)-nál, fájdalomcsillapítóként, bőr allergiák ellen, sőt, görcsök, hányinger ellen is.

,,Tudós" Nagy Ferenc kezelt kender, lótejsavó és fűzcsíra ázatából készült étellel ,,sorvadóbénult" (föltehetőleg szklerózis multiplexes) beteget.
Sikerült a rosszabbodást megállítania.
Kenderlevél füstöt is inhaláltatott.Kender törés


A tudók, javasok kenőcsöket is készítettek allergiás kiütések és egyéb ,,rossebek" ellen kenderből és méhgyantából (propolisz).

A kendert a ,,bögyöllőrenyheség" (impotencia) ellen is bevetették.
Füst formájában idegnyugtatóként, tea formában a belső - gyomor és bél - idegesség leküzdésére.
Kender törés


A férfiúi elgyöngülésről vallott ,,táltosi" nézetet a sokat emlegetett Hetyei ekképpen fogalmazta meg:

,,A fölsülés vagy az asszonyból ered, vagy magából a férfiból.
Ha az asszony nem kívánja a férfit, vagy nem azt a férfit kívánja, aki körülötte sarkantyúzik, nem áraszt hívó szagot, mozdulatai sem csalogatnak, szeme sem beszél huncutul.
Megette a fene az egészet.
Ha ágaskodott is, lelankad.
Ám, ha az asszony majdnem kapufélfára szökik, mint tavasszal a görgő macska, a férfi gatyája meg nem is rebben, akkor baj van!
Ez lehet attól, hogy fáradt, beteg, vagy sűrű neki az asszony béhevülése.
Ám attól kezdve, hogy fölsült, még nehezebb a sora, mert félsz költözik belé a fölsüléstől. 
Különösen, ha az asszony ilyenkor türelmetlen, csúfondáros, veszekedős." orvosi kender 


Más tudóktól összegezve pedig:

"Az okos asszony ilyenkor nagy kincs!
Mestere a szerelemnek is.
Ezért a férfi okosan teszi, ha nőstényét a szerelemben, szeretkezésben gyarapodni, teljesedni engedi, mert gyöngeségében csak az ilyen asszony tudja bajából kihúzni.

A mulya asszony csak vár ilyenkor, mert rászokott, hogy minden ügyet-bajt a férfi old meg. 

A férfi pedig tehet ez ügyben magáért!
Szeretkezés előtt meg utána is, mossa meg heréit hideg vízben.
Ne éljen nemiségükben csorbított állatok húsán, ne igya tejüket, ne egye tojásukat.

Igyék kender leveléből, meg disznótücs szárított bogyójából főzött teákat, méhgyantás mézzel édesítve.

Igyék kanca tejet.
Ha van, és jut maradék, ihatja szoptatós asszony tejét is.
Az is jót tesz.
Kender gerebenezés 


Legjobban használ, ha nőstényében keresi az addig meg nem látott szépet.
Ha mosdatlan az asszony, mosdassa meg, mert az is lehet, hogy annak hívó, jó szaga belefullad a bűzbe.

A szeretkező felek között bizalomra, megértésre van szükség egymás meztelen látásában, érintésében, szerelmi igényében.

Ez a boldog szerelem, a sikeres szeretkezés biztosítéka.
Tehát, szeretet nélkül nincsen igaz szerelem, nincs tartósan sikeres szeretkezés.
Az öregedés kíméletlen, de jó ápolással azon is erőt vehetünk, ha nem mondjuk: már megöregedtünk.

Erre sohasem öregszünk meg, ha bátran nekivesélkedünk!
Csak nem köll félni az élettől, mert így vagy úgy holtig megélünk!"

Kender áztatás 


Táltosaink a kendert étvágytalanság ellen is alkalmazták, súlyban leromlott betegeiknél.

Gyomorfekély ellen is használták, és nem csak főzet formájában, hanem egy gyantaszerű kenderkivonattal (erről szólnak ma a hírek, ez a vadkenderolaj).

Ezt a zöld vadkenderből nyerték.
Úgy vélték, ez a kenődő anyag a fekélyre tapad, nem megy át olyan gyorsan a gyomron, mint a tea.

Torokbántalmak ellen pedig szopogatták ezt a kenderből készített pépet.
Láz esetében még fűz vagy nyír kérgéből nyert főzettel kombinálták.
A tüdőt érintő bajok esetében a juhar levét keverték hozzá."

Kender fonás - a fonóban


Felmerül a kérdés hogy akkor honnan is való ez a tudás?

...Rick Simpson-tól, ahogy azt manapság terjesztik, 

...vagy ez egy ősi Magyar Táltos tudás?

Azt hiszem, hogy a válasz egyértelmű.

Módszer már mindenre van, és volt is.

De ma az egészség tilos!Kender fonás rokkávalForrás:

Máté Imre: YOTENGRIT I./ gyongyharmatoscsudafa


A kender aratásának ünnepén


Lopott Ritmus - Miénk volt de ellopták


Dr. Braun Atilla néprajzkutató filmje


A "hipp - hopp" tánc és rap éneklés magyar eredetű!

Hipi - hopi tánc és hadarónak hívták itthon.


Magyarországon a legelterjettebb és házilag is termelt növény a kender volt.
 A fontosabb ünnepek a kender vetése és aratása idejére tevődtek.
Ilyenkor gyakorolták a hipi - hopi hagyományait, melynek organikus része a jellegzetes tánc, melyet később, mint népszokást betiltottak.


A Filmarchívumban fellelhető filmeken láthatóak az autentikus ruhák és mozdulatok:


Kendertánc Fövesen (A Magyar Filmhíradóból).
A nagyszerű termést és a jól végzett munkát ünneplik a parasztok.
Két napig áll a bál.

Megrendezésre kerül a hagyományos hadaró (rap - mai néven) verseny is.
Járják a hipi - hopi táncot, mielőtt újra munkába állnának, hogy felkészítsék földjeiket, és az állatokat a télre.


A Takács József által Fövesen felvett filmet, 1974 -ben leforgatja az USA -ban.
A film vetítésén az előadóteremben jelen vannak, az akkori takarítást végző afro - amerikai fiatalemberek is.

Ezután, néhány évvel késöbb megalakul a "Sugarhill Gang" nevű zenekar, akik hip - hop zenét kezdenek játszani.


MAXIMUS TYRIUS (Kr.u II. sz.):

"A szkíták, ha részegségi gyönyörre vágynak, máglyát raknak és jó illatú növényeket égetnek. Azt körülülik, és lakmároznak az illatból. 
S mint mások az italtól, ők is ugrándoznak, énekelnek és táncolnak..."

A kender felhasználásának 9 módja, amiről alig beszélnek

Bár az utóbbi években jelentősen csökkent a kannabisz negatív megbélyegzése - különösen azért, mert a belőle készülő CBD-ben gazdag olaj erős hatást fejt ki mindennemű probléma elleni küzdelemben, de még mindig nem kap elég támogatást a közvéleménytől.
Kapcsolódó cikk: A férfi, aki több mint 5000 embert segített meg kannabisz olajjal: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/08/a-ferfi-aki-tobb-mint-5000-embert.html

Ebben az a sajnálatos, hogy a kender az egyik legsokoldalúbb és legrégebb óta termesztett növény a bolygón, és számtalan praktikus illetve gazdaságos felhasználása létezik. Egyes források szerint a termése lehet az emberiség válasza az üzemanyagok okozta szmogra, ami egy tisztább energiaforrás, amely helyettesítheti a nukleáris energiát, eltávolítja a radioaktív vizet a talajból, és megszünteti a füstöt az iparosodott területek felett.

Emellett egy országos szintű kendertermesztés képes megszüntetni az erdőirtást azáltal, hogy a jelenleg termelt papír helyett kender alapú papír gyártható, ami akár 8-szor is újrafeldolgozható. Ez összehasonlítható a fa rostanyagokkal, melyeket legfeljebb 3-szor lehet újrahasznosítani. Végül a kendermag hihetetlenül tápláló, és nagyszerű takarmányként szolgálhat az állatok számára.

Nyilvánvalóan számos előny származhat a termés legalizálásából, ezért a világ minden táján lehetővé kell tenni a termesztését. Az emberek többsége azonban úgy van kondicionálva, hogy a növényben csak a társadalomra gyakorolt negatív hatásokat látják. Ez jórészt annak a nagy üzleti és politikai propagandának az eredménye, ami 1915-ben kezdődött. Bár a Függetlenségi Nyilatkozatot kender papírra nyomtatták, és az Amerikai Egyesült Államokban 1619-ben termeszthető volt, az emberek csupán az utóbbi száz évben kezdték démonizálni a növényt.

Talán ha többen ismernék, milyen sokféleképpen használható a kender és a marihuána, amelyek szorosan összefüggnek, de nem ugyanazok, akkor a véleményük nagy valószínűséggel megváltozna termesztésének legalizálásával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a marihuána okozta éves halálozási arány nulla, a tabletták és társaik több, mint 100.000 ember halálát okozzák minden évben, a legkevesebb, hogy nyitottan állunk a kérdéshez.

Íme a kender felhasználásának 9 módja, amiről alig beszélnek:

1. Üzemanyag

A kukoricához hasonlóan a kannabiszból bioüzemanyag állíthatő elő autókhoz, generátorokhoz, és egy sor más dologhoz, amit el lehet képzelni. Tény, hogy a Connecticuti Egyetem tanulmányokat végzett, hogy valóban életképes tüzelőanyag-e, és az eredmények megerősítik, hogy igen. (1)

Az egyik fő probléma a jelenlegi bioüzemanyag termeléssel az, hogy gyakran több energiát kell a gyártásába fektetni, mint amennyiért megéri az előállítása. A kannabisz képes lehet ezen változtatni.

Hála a termelés iránti egyre nagyobb érdeklődésnek, egy kender bioüzemanyag ipar viszonylag egyszerű feladatnak tűnik.

Richard Parnas, a Connecticuti Egyetem professzora azt mondja:

"Ha valaki már termeszti a kendert, akkor képes elég üzemanyagot termelni, amely az egész gazdaság működtetéséhez elegendő, a magokból nyert olajból. Az a tény, hogy a kender ipar már létezik azt jelenti, hogy a kender biodízel iparnak csak egy kis pótlólagos beruházásra lenne szüksége."

2. Akkumulátorok

Az AlterNet szerint a kannabisz segíthet az energiatárolás javításában. A kutatók felfedezték, hogy a kannabisz segítségével hatékonyabb szuperkondenzátorok állíthatók elő. Alapvetően nanolemezek hozhatók létre a kenderrostokból ugyanúgy, ahogy a tudósok korábban a grafént voltak képesek használni. Emellett hatalmas előnye, hogy a kender sokkal gazdaságosabb, mivel ezerszer kevesebbe kerül mint a grafén, vagy más hasonló anyag. (2)

Ahogy egyre inkább elfogadottabbá válik a kender, a mérnökök és a tudósok annál szabadabban dolgozhatnak az anyaggal kapcsolatos más újításokon.

3. Építőanyagok

Talán sokan nem tudják, de a kender különböző típusú építőanyagok előállításához is felhasználható. Sőt egyre valószínűbb, hogy a jövőben a házak illetve az ipari szerkezetek is kenderből fognak épülni.

A kenderből például szigetelőanyag mellett más építési anyag is előállítható, mint például a farostlemezek és pozdorják. Ezen felül "kenderbeton" gyártásához is használható, ami a beton egy erősebb, könnyebb és környezetkímélőbb változata.

Kapcsolódó cikk: A kenderbeton lehet a jövő legfontosabb építőanyaga
4. Haszonállat takarmány

A haszonállatokat gyakran táplálják kukorica alapú takarmányokkal, de a kannabisz is hamarosan normává válik. A változás nem csak csökkenti a költségeket, hanem több élelmiszer tartalékot is jelent azon emberek számára, akiknek szükségük van rá.

Ezen túlmenően a kannabisz lecsökkenti a szállítási igényeket, mivel a növény gyakorlatilag bárhol termeszthető.

5. Műanyag termékek

Az 1940-es évek elején Henry Ford egy kender és szója műanyagból készült autó prototípusát állította elő. Bár sosem került gyártásra a vegyipari óriás DuPont befolyása miatt, a fotó Fordról, ahogy éppen egy fejszével sújt le a kenderből készült autóra, bizonyította az anyag tartósságát.

Mostanra jól ismert, hogy a kender műanyag megfelelő alternatíva lenne a fogyasztók számára, mely egyrészt könnyebben újrahasznosítható, másrészt gyorsabb ütemben bomlik le, mint a hagyományos műanyagok.

Az olyan hétköznapi tárgyak, mint az üdítős palackok, CD és DVD tokok, zuhanyfüggöny tartórudak, sőt az élelmiszer csomagolások is könnyen kiválthatók kender alapú műanyagokkal.

Kapcsolódó cikk: Henry Ford kender alapanyagból készült autója 10-szer erősebb az acélnál

6. Étel és ital

A kendermagot "szuperételként" tartják számon, mivel a kendermag súlyának egyharmada a kenderolajból származik, amely egyaránt ehető és nagyon tápláló. Mint élelemforrás esszenciális zsírsavakat tartalmaz több omega-3-at, mint a dió), amely csökkenti a gyulladásokat, és az egész mag mintegy 25 százalék fehérjét tartalmaz. Emellett jó kalcium és vas forrás.

A kendermag felhasználható desszertekhez, salátákhoz, vagy házi készítésű kender tejhez, ami helyettesítheti a mandulát.
7. Nukleáris hulladék eltávolítása

Az egyik legérdekesebb felhasználása a kendernek, hogy segít megtisztítani a talajszennyezést. Az 1990-es évek elején kendert ültettek a csernobili nukleáris katasztrófa helyszínén Ukrajnában, hogy felmérjék a talajregeneráló képességeit. A beszámolók szerint jelentős potenciált mutat a szén pernyével, szennyvíziszappal illetve nehézfémekkel szennyezett talaj megtisztításában a gyors növekedési üteme és azon képessége miatt, hogy eltávolítja a szennyeződéseket a talajból. (3)

8. Papír

2000 évvel ezelőtt a kender papír általános használatban volt. Ez azért elképesztő, mert jelenleg a világ papírgyártásának mindössze 0,05 százaléka készül kenderből.

Mivel sokkal fenntarthatóbb cellulóz forrás, mint a papír, a kender nagy előnyökkel járna az emberiség számára, ha erre a növényre támaszkodna a fák helyett.
9. Ruházat

Kender szövetet először időszámításunk előtt 7-8 ezer évvel készítettel először, de manapság ritkán használják. Talán azért, mert a kender ruhákról az terjedt el, hogy durvák és kemények.

Hála a termést feldolgozó modern módszereknek még a divatipar is használja a kendert egyesítve a selyemmel fehérneműk készítéséhez. Természetesen a tartóssága több alkalmazást is lehetővé tesz, például sport- és szabadtéri ruhák esetében.


Forrás: ujvilágtudat


Érdemes tudni!

A vadkender, az a cannabis ruderalis, a kenderfélék családjába tartozó növény, tehát nem kábítószer.

A marihuana, az a cannabis sativa, vagy a cannabis indica virágzata, ez a kábítószer.
A fenerák az nem betegség...

... ., ezt már a rábaköziek is tudták, jóval a profi nyugati orvosok előtt,
most megosztom veletek én hogyan alkalmazom:

naponta iszod 1x, amit most leírok:

2 dl vizet felforrázol és beleteszed ezeket amiket ide írtam és hagyod 10 percig állni hagyni:

1 g BORSMENTA LEVÉL, 1 g KAMILLA VIRÁG, 0.5g KENDERVIRÁG, 1g CITROMFŰ, 0.5g CSIPKEBOGYÓ, 1 g DIÓLEVÉL, 2-3 db BABÉRLEVÉL, 30 csepp PROPOLISZ OLDAT - EZ EGY 30 NAPOS KÚRA,
30 NAP ELTELTÉVEL EGY HÉT SZÜNET UTÁN ÚJRA LEHET KEZDENI!

E mellé a teakeverék mellé AZT CSINÁLOD MÉG HOGY FOGSZ VALAMI KEREK IBRIKET AMINEK KIVÁGOD AZ ALJÁT VAGY SZERZEL OLYAT AMINEK MIND A KÉT FELE LYUKAS MEGGYÚJTASZ EGY GYERTYÁT A MÁSIK LUK VÉGIRE SZŰRŐT TESZEL A SZŰRŐBE PEDIG SZÁRÍTOTT 1 GRAMM KENDERLEVELET ÍGY EGY FÜSTÖLŐT KAPSZ EZT HETENTE 2-3 ALKALOMMAL LÉLEGZED BE MEGELŐZÉSKÉPPEN,
HA RÁKOS VAGY AKKOR NE EGYÉL CUKROT, HÚST, CSAKIS:

fokhagyma, paradicsom, spárga, barack húsa és magja töméntelen mennyiségben (a Hunzák ezért élnek 120 évig), paprika, vörösbor, virágpor, méz és mindenfajta hal, és a fekete gyümölcsök pl Áfonya fekete ribizli, fekete bodza stb, mert magas az antioxidáns tartalmuk!
Kecsketejet is ihatsz, de legfőképpen erjesztett kancatejet !!!!!!

- Sárkány Papok Rendje -
A Facebook oldalamon is utolérhető vagyok a témában: 


Szeretettel fogadom a megkereséseket! ❤
Továbbá:

4.Gyógyító növényeink 4. rész:

5.Gyógynövények alkalmazása, gyűjtése: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/gyogynovenyek-alkalmazasa.html


7.Vegyes kultúrák. Kedvező hatású szomszéd növények: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/vegyes-kulturak-kedvezo-hatasu-szomszed.html

8.Kertészeti naptár - Zöldségeskert - Vetés - Növények társítása: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/kerteszeti-naptar-zoldsegeskert-vetes.html

9.Praktikusan az otthonunkban – kiskertünkbenhttp://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/praktikusan-az-otthonunkban.html12.Vegyszermentes tartósítás - Öreganyáink fortélyai: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/vegyszermentes-tartositas-oreganyaink.html


14.Paradicsomültetés, paradicsomtermesztés, palántázás: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/paradicsomultetes-paradicsomtermesztes.html
18.SZABÓ GYÖRGY BÜKKSZENTKERESZTI FÜVESEMBER TANÁCSAI: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/09/szabo-gyorgy-bukkszentkereszti.html


20.A Hársvirág gyógyító növényünk külön fejezetet igényel:

21.Egzotikus gyümölcsök — Trópusi gyümölcsök:

22.A mediterrán őshonos fája – az Oliva:

23.Eltitkolt orvosság: az ezüstkolloid:

24.A nyírfa mágikus ereje, mely önálló fejezetet igényel!:

25.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:


27.Hűsítő italok – házilag:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/husito-italok-hazilag.html


28.A vadkender olaj harmoniát teremt, de vajon miért nem tudja ezt senki?:

29.Dió - a csudajó, mely önálló fejezetet igényel: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/dio-csudajo.html

30.Szúnyogcsípés ellen a hagymától a banánhéjig: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szunyogcsipes-ellen-hagymatol-bananhejig.html


32. A magyarság ősi gyógymódjai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/01/a-magyarsag-osi-gyogymodjai.html    

33. Gyógyítás a mágusok ősi képességével! 

34. ALOE VERA - a csodanövény:

- Népi mesterségek listája: 

- NÉPI MESTERSÉGEK - MESTEREK BEMUTATÁSA  -  Hornok Magdolna festőművésznő alkotásai által:

- CBD kenderolaj – kenderbalzsam - kenderszipka tájékoztató:  https://emf-kryon.blogspot.com/2019/08/cbd-kenderolaj-kenderbalzsam.html

- A CBD kenderolaj harmóniát és egyensúlyt teremt bennünk, de vajon miért nem tudja ezt senki?: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/a-vadkender-olaj-meggyogyitja-rakot-de.html

- MINDENTUDÓ A KENDERRŐL - A kendermunka - a kender harmonizáló ereje: http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/09/mindentudo-kenderrol-kendermunka-kender.html

- Még, hogy a kender alternatív megoldás lenne? Á, dehogy!: https://emf-kryon.blogspot.com/2019/08/meg-hogy-kender-alternativ-gyogymod.html

CBD KENDEROLAJ - szemben - KENDERMAGOLAJ: https://emf-kryon.blogspot.com/2019/09/cbd-olaj-szemben-kenderolaj.html

- Tapasztalatok a CBD kenderolaj fogyasztóitól:

- Lejegyzett emlékeim, pozitív tapasztalataim a KENDER kapcsán:


Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.