2016. március 3., csütörtök

Sárkány - Aranyisten - Napisten
Sárkány - Aranyisten - Napisten


A fehér sárkán szavunk kitörülhetetlen a színképeinkből is.


A Sárkányok őrzők, mindig is azok voltak.

Ha valamit (bármit akár egy népet is) rábízol egy sárkányra biztosra veheted, hogy
mindent megtesz azért, hogy a feladatát teljesítse.
Így teremtettek, ez a létük értelme.


A Hunok a legendás sárkányt tekintették Tengri, az Ég Ura egyik legmegfelelőbb jelképes kifejezőjének.

A kínai krónikák szerint a hun uralkodó dinasztia elnevezése sárkánynemzetség volt, és
a hun király a tavaszi újjászületés ünnepén a „Sárkány szentélynél” mutatta be
áldozatát az Ég Urának.

Hun nyelven különben 
a sárkány szó Fehér Fejedelmet jelentett
sár a fehéres-sárgásan izzó Nap színét, 
kán pedig kánt, fejedelmet, uralkodót, istent.

A későbbi Hun Atilla király címe ősi nyelven Sárkán - Aranyisten, azaz Napisten.


Atilla neve is Fehér volt, 
ezt sokan nem tudják. 
Titkolta is és mindenkit megkért ne említsék ezt a nevét. Fehérváron külön helyet hozott létre erre a célra. 
Ide csak azok léphettek be, akik tiszta lelkűek voltak, valamint csak férfiak léphettek be.

Még a feleségét sem engedte a közelébe.

A kínai királyok és császárok magukat szintén a sárkánynemzetségből származtatták,
sárkánycsászároknak neveztették magukat. 

A hunoknál és a kínaiaknál a sárkány jelképnek
tehát nagyon pozitív jelentése volt. 

- Temesvári Gabilla -

A Sárkány Papokról azt sikerült kiderítenünk, hogy ismerték az átváltozás képességét,
nyitva volt a harmadik szemük, csatában ők jártak elöl és átváltoztatott külsővel
rettegésben, tartották az ellenséget.

A mitológiából tudjuk, hogy a sárkányok őrizték az aranyat, a kincseket és az ősi
tudást.

Egyes vidékeinken a Sárkányt SÁR KÁN néven ismerik, a SÁR szó a régi magyar nyelvben aranyat jelentett, a KÁN uralkodót, vezért, tehát 
az arany ura.

A fejér szó egyrészt a fehér színt másrészt a fejérek - „a szabad harcosok” rendjét
jelöli.

A Fehér Sárkány az ősi magyar hagyományban Nimród/Ménrót Király népünk őse a világ első királya.

Ahhoz, hogy megértsük mit jelent a nevünk, bontsuk ki egyenként a szavak jelentését,
értelmét.

Ajtony Vezér 
volt a Tisza - Maros összefolyástól az Al-Dunáig húzódó terület ura.
Személyéről nem sok adat maradt fenn, azon kívül, hogy szembeszállt Istvánnal,
megadóztatta a sószállító hajókat, és Csanád legyőzte a nagyőszi csatában.

Ki is lehetet Ajtony Vezér valójában, miért kellett Istvánnak elpusztítania?

Szántai Lajos szerint Ajtony „Sárkány Pap” volt.

Egyes vidékeinken a Sárkányt SÁR KÁN néven ismerik, a SÁR szó a régi magyar nyelvben aranyat jelentett, a KÁN uralkodót, vezért, tehát az arany ura. 

Most nézzük meg Ajtony nevének jelentéstartalmát:

Keán (ejtsd: kán v. kaján, ahogy az erdélyi Kajántó és Kajánútja helynevekben is
fennmaradt), 1002. mit a Moldvában tanyázó besenyők fejedelme szövetkezett a lázadó
Gyula erdélyi vezérrel, s egészen a Tiszáig portyázott.

Ennek legyőzetése és elfogatása után a királynak meghódolt Erdélyt pusztította; Szt.
István tehát 1003. egyenesen ellene indult s a hegyek közül kicsalva, ütközetre
kényszerítette s leverte K.-t, ki maga is elesett.
Az itt ejtett zsákmányt Szt. István a budai és Fehérvári templomok építésére
fordította.
Már Katona (Hist. Crit. I. 138.) gondolt reá, hogy K. voltakp Ajtony (Ohtum) lehetett s
ezt a körülmények egybevetésével Pauler (I. 512-3.) is lehetőnek tartja.
Szerinte a K. nem is tulajdonnév, hanem a khán cím.

Ajtony eredete homályban van.
Árpád-kori Ahtum neve a török Altyn, arany' szóból ered.

Ezek az adatok alátámasztani látszanak, hogy Ajtony volt az „Arany Úr”.
Továbbá ezt erősíti az a tény, hogy Ajtony területén került elő a nagyszentmiklósi
aranykincs.

Valószínűnek tartom azt a többek által felvetett nézetet, mely szerint a kincs Ajtony
birtokában volt.

Nagyszentmiklós a kincs feltalálásának helye 
szomszédos nagyősszel ahol Csanád legyőzte Ajtonyt, valószínűleg a csatavesztés után rejtették a földbe.
Papp Gábor szerint a nagyszentmiklósi aranykincs darabjai szertartási, szakrális
edények, ez különösen igaz 2. számú korsóra melynek kisugárzása, „ereje” közelít a
Magyar Szent Koronáéhoz.

Ha ezek a tárgyak tényleg Ajtony birtokában voltak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy beavatott papi személy volt, aki értett a működésükhöz.

A fejér szó egyrészt a fehér színt  másrészt a fejérek - „a szabad harcosok” rendjét
jelöli.

A Fehér Sárkány az ősi magyar hagyományban Nimród/Ménrót Király népünk őse a világ első királya.

Az Ősök tudása szerint az alábbi tulajdonságokkal bír:

Kívül fény – fehér színű, szűz tisztaságú, belül tüzet hordozó.

Akkor mutatkozik meg, akkor szólal meg az ég zengése által mikor szükség, van rá, mikor oly nagy a veszedelem, hogy a természet megszabadítására van szükség.

A lélek „aranyhúrjának megpendítésével lehet hívni.

Bírja a régiek tudását, az átváltozás képességét.

Nagyidők lejártakor jelenik meg, elsöpri az emberek minden rosszát, ha kell új világot
teremt.

Mindig az égből jön és oda tér vissza.

Harmadik szeme nyitva van.

Sem elküldeni, sem maradásra bírni nem lehet.

Nagyon sokra tartja a „hazát szerető kereső szívet”.

Őriz és véd, ha kell a sajátjait is móresre, tanítja.

Földi tartózkodása során kerek tornyokban lakik, és napfénnyel táplálkozik.

Mindennél jobban utálja a sötétséget, és fényt áraszt magából.

Csak különleges képességű szenzitív emberek érzékelik, ha alakot vált.

Gondolatokban olvas.

Segít, véd, őriz.

Az egész lénye az ősök tudásából áll.

Az élet értékeinek védője és őrzője.

Magasabb tudás által átváltozott lény.

Akkor költözött az égbe mikor nyelvét el akarták venni (Bábel – Tornya). 

Ekkor hívta segítségül a természet erőit, és villámokat, özönvizet zúdított a földre.

A Fehér Sárkány misztériumába beavatott tudók a Sárkány Papok Rendje.


Forrás: Ajtony Népe Fejér Sárkány Nemzetsége:
www.facebook.com/notes/hun-nemzetiség/ajtony-népe-fejér-sárkánynemzetsége/906320782714460


A négy szent állat és az égtájak őrzői

A sárkány tagja a kínai mitológiában a „négy szent állat” (sze ling  ) néven ismert azon természetfeletti, különleges lények kiváltságos, és különösen nagy tiszteletnek örvendő csoportjának, amelyek a legendák szerint már a Sárga Császár parkjában is laktak. 

Ezek az állatok a következők:

egyszarvú (csi-lin 麒麟), a négylábú szőrös állatok ura,
sárkány (long ), a pikkelyes állatok ura,
teknős (kuj ), a páncélos állatok ura,
főnix (feng-huang 鳳凰), a tollas állatok ura,

Az állatok ezen csoportját is szokás volt a négy égtáj őrzőjeként emlegetni, de ez korántsem volt olyan gyakori, mint az állatok azon négyes csoportja, amelyre sokkal gyakrabban hivatkoztak az égtájakkal kapcsolatban. 

Egy legenda szerint, amikor Nü-va istennő kifoltozta az eget és megszilárdította a világot, megalkotta a négy égtáj őrzőjét is, akik a négy évszak harmonikus működésének is felelősei lettek. 

A sötét vagy fekete teknős (hszüan vu 玄武) hatalma alá tartozott az északi égtáj és a tél irányítása;

 a keleti égtájat és a tavaszt a zöldeskék vagy azúrsárkányhoz (csing lung 青龍) rendelte az istennő; 

a fehér tigrist (paj hu 白虎) helyezte nyugatra és megbízta az ősz irányításával; 

a vörös madárhoz (csu csüe 朱雀) pedig az égtájak közül a dél, az évszakok közül a nyár rendeltetett.kínai sárkány

A Sárkány

A sárkány jelentését nem ismerjük, az emberi képzeletnek azonban mindig ismerős volt. Alakja mitológiáról mitológiára eltolódhat a “jó” vagy a “rossz” irányba. 
Az ősi Kínában mindenesetre a sárkánynak nagyon fontos szerepe volt, s az első helyen állt az istenként tisztelt kínai állatok sorában. 

Nem pokoli, ijesztő szörny, hanem embert segítő, isteni teremtmény. 

Ő a “kiváló értelmű lény”, a legfőbb bölcsesség, a halhatatlanság és a gyógyító erő birtokosa, a keleti égtáj, az esők és a szelek irányítója, az időjárás és a termékenység ura. Szárnyak nélkül repül, tud változtatni az alakján, és fajtánként más-más színű. (A kék sárkányokat jószívűnek, a fehéreket erényesnek, a sárgákat pedig könyörületesnek tartották.) 

Egy nagyhatalmú angyal 
– mondhatnánk, nem csoda, ha néhány császár tőle származtatta magát. 

A kínai mitológiában a sárkány külsejét szabályok írták elő, a hagyomány szerint különböző lények vonásaiból tevődik össze: szarvas-szarva, tevefeje, démonszeme, kígyónyaka, kagylógyomra, saskarmai, tigrislába, bikafüle kellett, hogy legyen. 
Falatozás alatt ezt ellenőrizendő vessünk egy szigorú pillantást a fali sárkányokra.
Noin Ula Hsziungnu kurgán - egyszarvú


Az Egyszarvú

A legenda szerint Konfuciusz születését megelőzően anyja előtt feltűnt egy egyszarvú. Megjelenése tehát erényes „uralkodó” születését jelzi, aki bölcsen és emberségesen kormányoz. 
Az ellenben baljós jel, ha megsebzik, vagy holtan találják. 
Az egyszarvú járás közben nem tapossa el a füvet és a bogarakat, élő füvet nem fogyaszt, kizárólag csodálatos növényekkel táplálkozik. 
Egyes elképzelések szerint még repülni is tud, és úgy jár a vízen, mintha földön lépkedne. 
A legrégibb szövegekben a szarvasok vezéreként tűnik fel, de 
mindenképpen ő az állatok feje. 

Alakja, akárcsak a sárkányé, színpompás és összetett. (A megfejtés: szarvastest, ökörfarok és lópata.) 
A homlokán növő szarv húsból van, hogy véletlenül se árthasson vele.
A nőt védelmező főnix erő


A Főnix

A kínai főnix kissé különbözik nyugati társától: míg a nyugati inkább egy sasra emlékeztet, a kínai főnix a fácánra vagy a pávára hasonlít.

Míg a nyugati kultúrában a madár az újjászületés jelképe, a kínaiban az égi kegyelem látható jele volt. 

Feltételezhető, hogy a főnix eredetileg az ég uralkodójának küldöttét, a szélistent jelölte, s ezért lehetett később a madarak királya. 

Azoknak az asszonyoknak, akiknek az álmában megjelent, kiváló, erényes fiaik születtek. (Összetevői: kakas, fecske, kígyó, sárkány, hal, teknős.)
Karakorum Mongol eredetű teknős szobor


A Teknőc

Egyes elgondolások szerint a teknőc páncélja az égbolt, a hasa pedig a föld. 

Világmodellnek szép és költői. 

A négy csodálatos állat egyikét szokták Fekete Teknősbékának is nevezni, sőt Fekete Harcosnak is, az erő és az állóképesség jelképeként. 

Három társához hasonlóan bölcs is, annyira, hogy még a jövőt is megmondja. 

A páncélját ezért jóslásnál is bevetették. 
(Az elképzelések szerint a feje kígyó, a nyaka sárkány, a teste, nos a teste teknősé.) 

A mindennapos használatban egyébként a teknősbékának éppen ellenkező előjelű jelentése van, minthogy a női hűtlenséget és a szexuális (hiper)aktivitást szimbolizálják vele.
Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:
- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:


-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2016_01_31_archive.html

- Csillagnemzetségek - Lélekcsaládok - dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó - könyv:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/06/csillagnemzettsegek-dr-czeizel-beatrix.html

- Maldek sárkányai és sárkány-emberei - üzenet:
https://emf-kryon.blogspot.com/2019/03/maldek-sarkanyai-es-sarkany-emberei.html


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam:  


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.