2016. március 3., csütörtök

Sárkán - Aranyisten - Napisten
Sárkán - Aranyisten - Napisten


A fehér sárkán szavunk kitörülhetetlen a színképeinkből is.


A Sárkányok őrzők, mindig is azok voltak.

Ha valamit (bármit akár egy népet is) rábízol egy sárkányra biztosra veheted, hogy
mindent megtesz azért, hogy a feladatát teljesítse.
Így teremtettek, ez a létük értelme.


A Hunok a legendás sárkányt tekintették Tengri, az Ég Ura egyik legmegfelelőbb jelképes kifejezőjének.

A kínai krónikák szerint a hun uralkodó dinasztia elnevezése sárkánynemzetség volt, és
a hun király a tavaszi újjászületés ünnepén a „Sárkány szentélynél” mutatta be
áldozatát az Ég Urának.

Hun nyelven különben 
a sárkány szó Fehér Fejedelmet jelentett
sár a fehéres-sárgásan izzó Nap színét, 
kán pedig kánt, fejedelmet, uralkodót, istent.

A későbbi Hun Atilla király címe ősi nyelven Sárkán - Aranyisten, azaz Napisten.


Atilla neve is Fehér volt, 
ezt sokan nem tudják. 
Titkolta is és mindenkit megkért ne említsék ezt a nevét. Fehérváron külön helyet hozott létre erre a célra. 
Ide csak azok léphettek be, akik tiszta lelkűek voltak, valamint csak férfiak léphettek be.

Még a feleségét sem engedte a közelébe.

A kínai királyok és császárok magukat szintén a sárkánynemzetségből származtatták,
sárkánycsászároknak neveztették magukat. 

A hunoknál és a kínaiaknál a sárkány jelképnek
tehát nagyon pozitív jelentése volt. 

- Temesvári Gabilla -

A Sárkány Papokról azt sikerült kiderítenünk, hogy ismerték az átváltozás képességét,
nyitva volt a harmadik szemük, csatában ők jártak elöl és átváltoztatott külsővel
rettegésben, tartották az ellenséget.

A mitológiából tudjuk, hogy a sárkányok őrizték az aranyat, a kincseket és az ősi
tudást.

Egyes vidékeinken a Sárkányt SÁR KÁN néven ismerik, a SÁR szó a régi magyar nyelvben aranyat jelentett, a KÁN uralkodót, vezért, tehát 
az arany ura.

A fejér szó egyrészt a fehér színt másrészt a fejérek - „a szabad harcosok” rendjét
jelöli.

A Fehér Sárkány az ősi magyar hagyományban Nimród/Ménrót Király népünk őse a világ első királya.

Ahhoz, hogy megértsük mit jelent a nevünk, bontsuk ki egyenként a szavak jelentését,
értelmét.

Ajtony Vezér 
volt a Tisza - Maros összefolyástól az Al-Dunáig húzódó terület ura.
Személyéről nem sok adat maradt fenn, azon kívül, hogy szembeszállt Istvánnal,
megadóztatta a sószállító hajókat, és Csanád legyőzte a nagyőszi csatában.

Ki is lehetet Ajtony Vezér valójában, miért kellett Istvánnak elpusztítania?

Szántai Lajos szerint Ajtony „Sárkány Pap” volt.

Egyes vidékeinken a Sárkányt SÁR KÁN néven ismerik, a SÁR szó a régi magyar nyelvben aranyat jelentett, a KÁN uralkodót, vezért, tehát az arany ura. 

Most nézzük meg Ajtony nevének jelentéstartalmát:

Keán (ejtsd: kán v. kaján, ahogy az erdélyi Kajántó és Kajánútja helynevekben is
fennmaradt), 1002. mit a Moldvában tanyázó besenyők fejedelme szövetkezett a lázadó
Gyula erdélyi vezérrel, s egészen a Tiszáig portyázott.

Ennek legyőzetése és elfogatása után a királynak meghódolt Erdélyt pusztította; Szt.
István tehát 1003. egyenesen ellene indult s a hegyek közül kicsalva, ütközetre
kényszerítette s leverte K.-t, ki maga is elesett.
Az itt ejtett zsákmányt Szt. István a budai és Fehérvári templomok építésére
fordította.
Már Katona (Hist. Crit. I. 138.) gondolt reá, hogy K. voltakp Ajtony (Ohtum) lehetett s
ezt a körülmények egybevetésével Pauler (I. 512-3.) is lehetőnek tartja.
Szerinte a K. nem is tulajdonnév, hanem a khán cím.

Ajtony eredete homályban van.
Árpád-kori Ahtum neve a török Altyn, arany' szóból ered.

Ezek az adatok alátámasztani látszanak, hogy Ajtony volt az „Arany Úr”.
Továbbá ezt erősíti az a tény, hogy Ajtony területén került elő a nagyszentmiklósi
aranykincs.

Valószínűnek tartom azt a többek által felvetett nézetet, mely szerint a kincs Ajtony
birtokában volt.

Nagyszentmiklós a kincs feltalálásának helye 
szomszédos nagyősszel ahol Csanád legyőzte Ajtonyt, valószínűleg a csatavesztés után rejtették a földbe.
Papp Gábor szerint a nagyszentmiklósi aranykincs darabjai szertartási, szakrális
edények, ez különösen igaz 2. számú korsóra melynek kisugárzása, „ereje” közelít a
Magyar Szent Koronáéhoz.

Ha ezek a tárgyak tényleg Ajtony birtokában voltak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy beavatott papi személy volt, aki értett a működésükhöz.

A fejér szó egyrészt a fehér színt  másrészt a fejérek - „a szabad harcosok” rendjét
jelöli.

A Fehér Sárkány az ősi magyar hagyományban Nimród/Ménrót Király népünk őse a világ első királya.

Az Ősök tudása szerint az alábbi tulajdonságokkal bír:

Kívül fény – fehér színű, szűz tisztaságú, belül tüzet hordozó.

Akkor mutatkozik meg, akkor szólal meg az ég zengése által mikor szükség, van rá, mikor oly nagy a veszedelem, hogy a természet megszabadítására van szükség.

A lélek „aranyhúrjának megpendítésével lehet hívni.

Bírja a régiek tudását, az átváltozás képességét.

Nagyidők lejártakor jelenik meg, elsöpri az emberek minden rosszát, ha kell új világot
teremt.

Mindig az égből jön és oda tér vissza.

Harmadik szeme nyitva van.

Sem elküldeni, sem maradásra bírni nem lehet.

Nagyon sokra tartja a „hazát szerető kereső szívet”.

Őriz és véd, ha kell a sajátjait is móresre, tanítja.

Földi tartózkodása során kerek tornyokban lakik, és napfénnyel táplálkozik.

Mindennél jobban utálja a sötétséget, és fényt áraszt magából.

Csak különleges képességű szenzitív emberek érzékelik, ha alakot vált.

Gondolatokban olvas.

Segít, véd, őriz.

Az egész lénye az ősök tudásából áll.

Az élet értékeinek védője és őrzője.

Magasabb tudás által átváltozott lény.

Akkor költözött az égbe mikor nyelvét el akarták venni (Bábel – Tornya). 

Ekkor hívta segítségül a természet erőit, és villámokat, özönvizet zúdított a földre.

A Fehér Sárkány misztériumába beavatott tudók a Sárkány Papok Rendje.


Forrás: Ajtony Népe Fejér Sárkány Nemzetsége:
Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:
- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:


-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2016_01_31_archive.html

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése