2016. december 29., csütörtök

Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan YinHajnalhozók c. könyvből

- Barbara Marciniak -

A Plejádok tanításai

részletek


Őseink a Föld Eredeti Tervezői közé tartoztak. 

A világokban és a civilizációkban 
az alkotás és a szeretet MAGvait 
elhintő nagyszerű rendezők voltak. 

Mivel értettek hozzá, élvezték a világok hangszerelését, ahogy a karmesterek élvezik a zenekar irányítását. 

A mi őseink a ti őseitek is egyben, ezért rokonainkként tekintünk rátok. 

Őseink DNS-üket az Eredeti Tervezőknek adták, és ez a DNS részévé vált az emberi faj kromoszómaállományának.

Minden gondolat egy MAG!

A gondolat alkot!

"Akármilyen helyzetben találjátok is magatokat, a saját gondolatotok ereje vitt oda.

És a gondolat teremtő erejébe vetett megingathatatlan hitetek fogja átalakítani saját megismeréseteket és a bolygó életét!"


Az Első Alkotó azt mondta önmaga kiterjesztéseinek: 

- Menjetek, alkossatok, és hozzatok vissza hozzám mindent. -Ugye, milyen egyszerű megbízás volt ? Más szavakkal kifejezve azt mondta: - Magamat adom nektek. Induljatok, és adjátok tovább magatokat szabadon, hogy minden, amit ebben a világegyetemben létrehoztok, megértse, hogy minden én magam vagyok.


Az Első Alkotónak ebben az univerzumában minden megengedett. És mivel minden megengedett, mindenki sok leckét megtanul.

Az Első Alkotó ezen kiterjesztései - akiket teremtő isteneknek fogunk nevezni - elindultak, és megkezdték kísérleteiket az Első Alkotó magukkal vitt energiáival. Elkezdték létrehozni saját hierarchiájukat, amely aztán további hierarchiákat teremtett. Minden új hierarchia egy másikat hozott létre, hogy azt felruházza saját lényegével, és segítse az univerzum kialakulását. 

Végül az egyik galaktikus rendszerben megszületett a terv, hogy alakítsák a Földet intergalaktikus információcsere-központtá. 

Elképesztő terv volt. A Föld gyönyörű hely volt, az egyik galaktikus rendszer szélén, amelyet a többi galaxisból könnyen el lehetett érni. Közel volt sok kapuhoz, a sztrádákhoz, amelyeken az energiák közlekednek az űrben.

Hatalmas sürgés-forgás kezdődött, hogy az összes galaxis leképezését kialakítsák ezen a bolygón. A teremtő istenek némelyike mesteri genetikus volt. Hierarchiájuk révén egymáshoz tudták láncolni a molekulákat - az identitás, a frekvencia és az elektromos töltés kódolt molekuláit -, hogy életet teremtsenek. 
Sok tudatos civilizáció adta át DNS-mintáit, hogy saját kódjának leképezése megjelenjen ezen a bolygón. Ezután a mestergenetikusok különböző fajokat terveztek. Embereket és állatokat alkottak, eljátszadozva a DNS-ekkel, amelyeket a tudatos civilizációk adtak nekik abból a célból, hogy a Föld az információcsere központjává válhasson, a fény központjává, 
Élő Könyvtárrá. 
A Föld átalakításának ötlete nagyszerű terv volt.


Amikor megtörténik a Föld átalakulása…

, a tapasztalat nem minden ember számára lesz ugyanaz.

Akik a pusztulás élményére vágynak, azok a Föld pusztító erejű elmozdulását vagy forgását élik meg.

Azok, akik magasabb vibráció megszerzésére kötelezték el magukat, frekvenciaváltást tapasztalnak.

Vagyis az egyik ember az általa ismert élet végeként és iszonyatos pusztulásként látja majd a változásokat, míg a másik számára maga lesz az eksztázis.


Minden lehetséges.


Ez a gyönyörű Föld olyan mérhetetlen kincs és annyira nemes, hogy magához vonzza a messzi űr lakóit, hogy gyönyörködjenek az eléjük táruló szépségben.

Azt szeretnénk, hogy érezzétek ezt a szépséget magatokban, hadd lüktessen egész lényetekben.
Ha beengeditek magatokba ezt a szépséget, mélységesen megrendít majd, és az egész faj megérti, hogy a Föld megszépítése mindennél fontosabb feladat mindenki számára.
Nos, mit akartok tenni a Földért, és hogyan?
Hányan sétáltatok már keresztül úgy a saját birtokotokon, hogy szent helynek gondoltátok, és tudattátok a Földdel, mennyire értékelitek?
Ez a fajta kommunikáció egyesíthet benneteket a gyönyörű Földdel.

Tegyétek meg és egyesüljetek!.


Az emberiségnek meg kellene tanulnia, hogy tisztelje a saját fészkét. 
Ezen felül mindenkinek meg kell tanulnia tisztelni a saját testét, mert a testetek nélkül nem lehetnétek itt, ahogy a Föld nélkül sem. 

Testetek és bolygótok a két legnagyobb adomány és a legnagyobb kincs, amit valaha is magatokénak tudhattok. 

Az lenne a legjobb, ha kinyilvánítanátok a Föld és saját fizikai testetek sérthetetlenségét, tiszteletét, dédelgetését és szeretetét. 
Ez tükröződne az otthonotokban, a tulajdonotokban, a földben, amivel kapcsolatban álltok, és természetesen a testetekben is.


 

A Föld Eredeti Tervezői a Fény Családjának tagjai voltak. 

Olyan lények, akik a tudat egy aspektusával - amelyet mi fénynek nevezünk - dolgoztak és álltak kapcsolatban. A Fény Családja létrehozta az általa elképzelt információ-központot. Kialakítottak egy helyet, ahol a galaxisok átadhatják egymásnak az információt, ahol mindenki jelen lehet és megoszthatja másokkal saját specifikus tudását. A Földet kozmikus könyvtárrá akarták alakítani, egy hihetetlenül szép hellyé, ahol majd felfedezhetik, miként lehet információt tárolni a rezgésekben és a genetikai folyamatokban.

Az új teremtő istenek, az új tulajdonosok szintén mestergenetikusok voltak. 

Tudták, miként kell életet teremteni, és ezt a bolygót saját céljaikra akarták felhasználni. Bizonyos energiák számos különböző megfontolásból hoznak létre és tartanak fent területeket; az egyik ilyen megfontolás az, hogy mindennek van tudata.

A tudat folyamatosan áramlik. A tudat vibrál, illetve bizonyos elektromágneses frekvenciákon vibrálásra kényszeríthető. A tudat elektromágneses energiáit rá lehet venni, hogy egy adott módon vibráljanak, hogy táplálékforrást hozzanak létre. Ahogy az almát különböző módon lehet elkészíteni és elfogyasztani, a tudat is több módon állítható elő és dolgozható fel.

Saját evolúciójuk folyamatában néhány entitás felfedezte, hogy ha életet teremt és a tudat formáinak frekvenciáit modulálva tudatosságot ad dolgoknak, azzal saját magát táplálja - tehát fel tudták tölteni magukat. Kezdték érteni, hogy pontosan ilyen módon táplálja önmagát az Első Alkotó is. Az Első Alkotó másokat küld ki, hogy elektromágneses frekvenciákat hozzanak létre, saját táplálékának forrásait.

A bolygó új tulajdonosainak másfajta étvágya volt és más frekvenciái, mint a korábbiaknak. Ők káosszal és félelemmel táplálkoztak. Ezek éltették, stimulálták és tartották hatalmon őket.


Nagyon őszintén mondjuk nektek, hogy a félelem mindig szerepet talál majd az evolúciós folyamatban, tehát hozzá kell szoknotok. 
Ne higgyétek, hogy a félelem rossz dolog. 

Ha megadjátok magatokat a félelmeiteknek, és képesek lesztek elfogadni azokat, keresztül kell hatolnotok ezeken a félelmeken, és meg kell tapasztalnotok mindent, amit éreztek, ahhoz, hogy legyőzhessétek. Kezdd el mondogatni magadnak: „Át fogom alakítani ezt a félelmet. Megértem, hogy ez része a játéknak. Megértem, hogy hasznomra válhat." Ne feledd, hogy hatalmad és képességed, hogy saját akaratod segítségével valóságot teremts, ami ott ér véget, ahol a félelmed elkezdődik. Elárulhatjuk: a félelem legyőzéséről szól az élet. Kezdd el figyelni életed eseményeit, és azt, miként teremtetted azokat te magad ! Tudd, hogy mindig mindent azért teremtesz, hogy a javadra váljon ! Erre tanítottak. Erre vagy kódolva.

Az új tulajdonosok, akik háromszázezer évvel ezelőtt érkeztek ide, azok a csodálatos lények, akikről a Biblia, a babiloni és sumér agyagtáblák tesznek említést, és még sok más szöveg az egész világon. 

Idejöttek a földre, és átrendezték a DNS-eteket 

azért, hogy csak egy bizonyos, korlátok közé szorított frekvencián legyetek képesek kommunikálni, mert ez a frekvencia táplálta és tartotta őket hatalmon.

Az ősi emberfajta csodálatos lény volt. 
Tizenkét szálas DNS-ét sok tudatos civilizáció adományozta. 

Amikor megérkeztek az új tulajdonosok, azonnal dolgozni kezdtek a laboratóriumaikban. Egy egészen másfajta embert alakítottak ki, amelynek más volt a DNS-e - kétszálas, kettős spirálból álló DNS. Fogták az ember eredeti DNS-ét, és szétszerelték. Az eredeti minta ott maradt az emberi sejtekben, de nem működött - szétszedték, lekapcsolták az áramkörről.

Az emberi sejtekben fénykódolt szálak húzódnak, az energia finom vékony szálai, amelyek a tudást őrzik. 

Ezek a finom kis szálak együtt, kábelként működve - ahogy az üvegszálas optika dolgozik - kialakítják a DNS-etek spirálját. Amikor átrendeztek benneteket, csak a dupla spirál maradt meg. Mindent kikapcsoltak, ami nem volt szükséges az életben maradáshoz, és ami információkkal látott volna el. Csak a kettős spirál maradt meg, mert az egy irányítható, befolyásolható frekvenciára csatlakoztatott benneteket. A bolygó köré - mintegy elektromos kerítésként - frekvenciafüggönyt húztak, hogy irányíthassák az emberek modulálható és irányítható frekvenciáinak mennyiségét. A frekvenciapajzs megnehezítette a fény frekvenciájának - az információnak - a behatolását. Amikor a fény frekvenciái mégis képesek voltak áthatolni a kerítéseken, nem volt fény, amely fogadja őket. Az emberi DNS-t kikapcsolták, a fénykódolt szálak már nem voltak szervezett egységek, így a fényt hozó alkotó kozmikus sugarak nem tudtak hová csatlakozni, nem tudtak mihez kapcsolódni.

Milyen szerepet játszotok ti ebben a történetben? 

A Fény Családjának tagjai vagytok. 

Néhányatok számára ez az egész csak olyan, mint egy álom. 
Emlékeztetni akarunk benneteket arra, amit lényetek mélyén már tudtok. 


Arra kérjük az embereket, hogy a Fény Családjának tagjaiként minden erejükkel azon dolgozzanak, hogy vizualizálják és energizálják a fény oszlopát, és beengedjék a testükbe. Uraljátok a fényt ! 
Minden napotok célja az legyen, hogy együtt dolgoztok a fény sugarával, hiszen a fény frekvenciája összeköt, védelmez és tudást ad. 
Érezzétek, ahogy behatol gerincetek alapjába, végighalad a testeteken, majd le a Földbe, és érezzétek, miként tör fel forrásként a napfonatotokból, miközben a fény aranypajzsát fonja testetek köré. 
Ha a körülöttetek folyó dolgok megértéséhez a napfonatterület segítségét kéritek, megtanultok az érzéseitek segítségével különbséget tenni.

A Föld urai nem akarták, hogy az ember megértse: érzései és érzelmei olyanok, mint a termés, a búza, ami betakarításra vár. 
Ha te magad irányítod a saját aratásodat, mások nem húzhatnak hasznot belőled, és a beleegyezésed nélkül nem használhatnak téged semmire. 
Ha egy bizonyos frekvencián és önállóan élsz, nem érdekled többé azokat, akik irányítani akarnak. 
Félelemmel teli, kaotikus frekvenciát akarnak, mert ez táplálja őket. 
A bolygót a félelem és a káosz uralta, mert ezek az entitások ilyen érzéseket szítottak. Mindenhol megosztották az egységet és uralkodtak, hogy ezt a frekvenciát megteremtsék. 
Ha az életedet a béke, a szeretet, és a tudás vezérli, 
drasztikusan megváltoztathatod ezt a helyet: 
visszahozod a bolygóra a frekvenciaválasztás lehetőségét.


Ha nyitott memóriabankkal jöttetek volna ide
nem akartatok volna maradni, vagy mostanra már nem lennétek képesek rá, hogy megértsétek a többieket. 

Alámerültetek tehát egy társadalomba, amely nem ismerte a fényt. 
Elfelejtettétek saját fényeteket - vagy csak halványan emlékeztetek rá -azért, hogy értsétek ezt a világot. 

Eljött az ideje, hogy ennek a társadalomnak a világát egyesítsétek az általatok képviselt Fény és Lélek többdimenziós világával úgy, hogy a bolygó értékei és tervei teljesen megváltozzanak!

Azért jöttünk erre a bolygóra, hogy memóriabankjaitokat aktiváljuk. 


Mielőtt testet öltöttetek, mindnyájan elköteleztétek magatokat olyan események megtervezése mellett, amelyek aktivizálják kódjaitokat vagy a programokat, amelyek életre keltik az emlékeiteket.
 
Aztán beléptetek a testbe, és mindezt elfelejtettétek. 
Egy bizonyos mértékig mindnyájan teljesítettétek az aktivizálást, mert tudjátok, hogy létezik egy isteni szándék vagy Isteni Terv, amelynek részei vagytok. 
A kódok felélesztése és saját identitásotok felismerése hamarosan elképesztően intenzívvé válik. 
Ezért a fejlődő DNS a felelős. 
Amikor a helyére kerül a tizenkét szálú DNS, a tizenkét spirál elkezd rákapcsolódni a tizenkét csakrából álló rendszerre.


A tizenkét csakra spirálisan forgó központ, olyan kódolt információval ellátva, amelyet le kell fordítanotok.

A fény sávján át arra ösztönzünk benneteket, hogy kezdjetek emlékezni arra, kik vagytok, teremtsétek meg saját realitásotokat, változtassátok meg a frekvenciát a bolygón, és követeljétek saját magatok és e terület jogos örökségét.
Mindenki olyan genetikai történelmet választott, amelybe a Fény Családjának tagjai beleszőtték magukat.


Amikor ezek 
a fosztogató istenek 
megjelentek, 
genetikailag átrendezték az embereket azért, hogy azt higgyék, ők a nagy I-vel emlegetett Istenek. A Fény Családjának tagjai ebben az időben szóródtak szét erről a bolygóról. Helyüket a tudatlanságban élő sötét csapat vette át. Testetek hordozza a félelmet és az emléket, hogy mennyit harcoltatok a tudásért, amelyet azok az istenek képviseltek, és amelyet elvettek tőletek. Az istenek, akik ezt tették, csodálatos űrlények. Mindenféle manipulációra képesek, és sokféle módon alakítják a realitásokat. Az emberek tudatlanságukban Isteneknek kezdték nevezni ezeket a lényeket, nagy I-vel. Az Isten nem entitásként jött erre a bolygóra. 

A nagy I-vel írt Isten mindenben benne van. 

Nektek csak kis i-vel írandó istenekkel volt dolgotok, akik azt akarták, hogy imádják őket. Össze akartak zavarni benneteket. Ők úgy tekintettek a Földre, mint egy tartományra, egy helyre, amely az ő tulajdonuk a szabad akaratú univerzum galaktikus peremén.


A Földön is különféle kapuk vannak

, amelyeken át különböző fajok, teremtő istenek jöttek ide az űrből. 
Az egyik hatalmas átjáró, amelyért éppen most dúl a háború, a KözelKeleten található. 

Szíriai Pentagramma


"A szíriai konfliktus valódi okkult oka a szíriai istennői energiaörvényért folyó harc, amely az egyik legfontosabb energetikai kulcspont a bolygó energetikai hálózatában."

Olvassuk tovább:

A Föld történelmét felidézve rájöhetsz, milyen sok vallási és civilizációs dráma érkezett azon a bejáraton át. 

Az egy hatalmas kapu, a sugara ezer mérföld körüli. 

Ezért van akkora zűrzavar a Közel-Keleten. Ezt az átjárót használják a Lizzyk, s bizonyos mértékig már régen az ellenőrzésük alá vonták. Ezt a területet használták a működésük alapjául szolgáló föld alatti bázisaik, barlangjaik kiépítésére. A Tigris és az Eufrátesz folyók között elterülő ősi Mezopotámia egy űrkolónia volt, ahol egy bizonyos civilizáció telepedett meg. Kuvait ennek a területnek a bejáratánál fekszik. Ez az a kapu, amelyen át az emberi népesség manipulációja folyik, hogy mások érdekeit szolgálják, szükségleteit kielégítsék.

A támadás előtt nagyszerű képességekkel rendelkeztetek. 

Az ember eredeti biogenetikus példánya hallatlan mennyiségű tudást kapott, interdimenzionális, sok mindenre képes lény volt. Amikor a teremtő istenek elözönlötték a bolygót, úgy találták, hogy az itt élő faj túl sokat tud. A Földön lakó nép túl sok képességgel rendelkezik, éppen úgy, mint a magukat Istennek kiadó lények.

Biogenetikai manipulációt hajtottak végre, és sok mindent leromboltak. 

Kísérleti fajt hoztak a bolygóra. 

Az eredeti adatbázist szétszórták, de az nem semmisült meg. Valamikor a DNS-etek szerkezete ép volt, olyan, mint egy gyönyörű könyvtár, ahol minden információ katalogizálva és megjelölve szerepel. Bármit kerestél, pillanatok alatt megtaláltad. Amikor az adatok kikapcsolását célzó biogenetikai átváltoztatás megkezdődött, az olyan volt, mintha valaki eldugta volna a katalóguscédulákat, lerámolta volna az összes könyvet a polcokról, és halomba dobálta volna a földön, ahol többé már nem volt közöttük rendszer. Valaha így szórták szét és kuszálták össze a DNS-eiteket a betolakodók.

Egyszerűen kikapcsolták az elérhetőségi frekvenciátokat, tehát nem tudtátok behangolni saját rádiótokat.Az emberben van valami mélyen elrejtve, ami nagyon értékes a világegyetem fejlődése szempontjából.
Ezt az adatot nevezzük kódnak vagy alapszámnak; ezek a fény geometriai képletei, amelyek nélkülözhetetlenek a létformák újrateremtéséhez és teremtéséhez ebben az univerzumban.

Az emberi fajt egyszer régen eltemették, elrejtették és elfelejtették, amikor átszervezték a DNS-t.
Vannak persze, akik nem felejtettek.
Ők küldtek erre a feladatra, hogy ezt mind megváltoztassátok: hogy felszínre emeljétek az emlékeket és visszahelyezzétek az emberi élet értékét a teremtés előterébe.

Szükség van rátok, mert van valamitek, amiről sok más fajnak fogalma sincs: az érzelem.

És ahogy nektek közösen együtt dolgozva kell saját éneteket a többdimenziós létezés teljességéhez és gazdagságához eljuttatni, vannak, akik az egész világmindenséget új szintre szeretnék emelni - ahonnan egy új terület érhető el és teremthető meg.

Az Idő Urai tudják, hol van az adat elrejtve, és megtaláltak benneteket.
Titeket választottak ki arra, hogy az adatot kivigyétek a fényre.

Előre jöttünk - vagy inkább vissza a mi időnkből -, hogy segítsük a küldetésben lévőket az emberi DNS krónikájának kinyitásában, hogy segítsünk újrarendezni a DNS-t bennetek, hogy végül az Élő Könyvtár részeivé válhassatok.

Mi, a plejádok a ti jövőtökből érkeztünk. 

A mi jelenünkben létezik egy hely, ahol erőszak és káosz uralkodik. Láttuk a Föld lehetséges jövőit, amelyekben még mindig az erőszak és a hanyatlás az úr. 
A háromdimenziós valóságban az időt nagyon rosszul értelmezitek: azt hiszitek, hogy az időt percekben vagy fokokban kell mérni. 
Az idő sokkal tágasabb, mintsem hinnétek. 
A valóságban az idő kódolja az információkat és játszik velük, lehetővé téve, hogy egyszerre több valóságba léphessetek be, megnyújtva, eltorzítva, elgörbítve és kitekerve önmagát. 
Felszállhattok az idő elliptikus görbéjére, és sok realitást megtapasztalhattok egyszerűen azáltal, hogy végigmentek ezen a görbén. 
Eközben azt is felfedezhetitek, hogy az idő se nem állandó, se nem kézzelfogható.

Mivel a realitások egyike sem állandó, és a jövő sincs előre elrendezve, csak egy sor eshetőség létezik, lehetőséget látunk arra, hogy egy sokkal pozitívabb jövendőt teremtsünk a Föld számára. 
A Föld beavatáson megy keresztül. Ti, emberek is beavatáson mentek keresztül, hiszen részei vagytok a Földnek, és nem vonhatjátok ki magatokat ebből a rendszerből. 
A Föld átalakítja magát, és a dominóelv alapján akar működni a Naprendszeretekben. 
A sok világot egyesíteni akarja, miközben elég szilárd alapokon állhat ahhoz, hogy hagyja mindezen világokat működni, és feldolgozza a tapasztalatot. 
Ez a Föld szándéka, így hát természetesen nektek is ugyanezt kell akarnotok.


Vannak és mindig is voltak lehetséges Földek és lehetséges tapasztalatok. 

Önmagad változatai egészen más életet élnek, mint az általad ismert éned. 

Rezgésből és energiából állsz. 

Egy energiasugár szívdobbanásának ütemére pulzálsz, amely életre énekel, és annyira otthonos, hogy képes vagy folyamatosan a megtapasztalt dolgok egyetlen aspektusára koncentrálni. 

A tapasztalat sokféle irányból érkezik, és most tanulod meg, miként változtasd meg a frekvenciát és a pulzálást úgy, hogy észrevedd, amit általában nem veszel észre.

A háromdimenziós világ összeütközés előtt áll - nem a világok, hanem a dimenziók összeütközése előtt. 

Sok dimenzió fog egymásba rohanni. E dimenziók némelyike rémisztőnek és nagyon ijesztőnek látszik majd. Minden beavatás azt jelenti, hogy keresztül kell hatolni egy másik valóságon, legyőzni és átváltoztatni azt. A feladat, a beavatás abból áll, hogy találkozzatok ezekkel az energiákkal és lényekkel, amelyek látszólag hihetetlenül sötétek, és megértsétek: azért jönnek ide, hogy veletek összeolvadjanak, hiszen ők ti magatok vagytok. Ők is részei többdimenziós éneteknek, és ti vagytok a zászlóvivők, ti vagytok a fény. A sötétség eljön a fényhez. Nagyon tisztának kell lennetek, amikor ilyen dolgokkal kerültök szembe. Ha haboztok valamiben, inkább ne tegyétek meg. Maradjatok tiszták.

A fény a mi megfogalmazásunk szerint a tudás támogatója, terjesztője és elosztója. 
A sötétség a tudás ellenőrzése és visszatartása. 
Gondolkodjatok el ezen, és érezzétek át ! A bolygóra kódolt programmal érkeztetek, azért, hogy fényt hozzatok, és megvalósítsatok egy hatalmas változást az egész Földön. Azért jöttetek ide, hogy saját lelketek zászlóvivői legyetek, lelketek azon részéé, amely vezetni fog. A léleknek ez a része azt mondja: - Én szabom meg itt a rendet. 

A rend fény és tudás. Nem élünk többé sötétségben.

Vissza akarjuk hozni a fényt erre a bolygóra, és szeretnénk helyreállítani a Földet, hogy ismét betölthesse eredeti rendeltetését - vagyis, hogy egy csodálatos intergalaktikus információcsere-központ legyen. Visszajöttünk hát az időben egy olyan helyre, amelyet magnak nevezünk, hogy véghezvigyük a változtatást. Ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni; hatással lesz a jövőtökre, a jelenetekre és az egész világmindenségre.

Ez szenzáció! Olyan helyen és időben jöttetek a Földre, amikor adott a fejlődés lehetősége. 

Hatalmas lépés előtt állunk, amelyben ti is részt vesztek. És nem vagytok egyedül, hiszen rengeteg energia érkezik a Földre, hogy részese legyen ennek a nagyszabású tervnek. Anyahajók cirkálnak a bolygó körül, amelyek szó szerint energiatranszformátorként működnek. Fénypászmák érkeznek ősöreg csillagrendszerekből, amelyek évezredek óta együtt dolgoznak veletek. Bolygótokra folyamatosan áramlanak ezek az információsugarak.

A folytonosan érkező információáradatot testetekkel kell felfognotok, átalakítanotok, elraktároznotok és továbbsugároznotok mások felé. 

Sokan közületek telepatikus kapcsolatot fognak létesíteni ezekkel az anyahajókkal. Az egész olyan lesz, mintha saját rádióállomásotok lenne, amelyen keresztül egy gazdag információmezőre hangolódhattok rá, amikor csak akarjátok.

A Fény Családja mindenhol egyesülni kezd. 

Arra kell összpontosítanotok a figyelmeteket,
ami közös bennetek, és nem arra, ami eltérő. 

A Fény Családjának tagjaiként semleges
módon hoztok információt a bolygóra, saját fejlődésetek elősegítésére. 

Ezt kell tennetek -
hiszen a saját fejlődésetek a bolygó fejlődését is befolyásolja.


A saját fejlődésedért ugyan neked kell dolgoznod, de sok bolygón kívüli és testetlen lény áll készenlétben, hogy együtt dolgozzon veled. 
Csak hívnod kell őket, hogy segítsenek.
Amikor hívod őket,
mindig egyértelműen szögezd le, hogy a segítséget a fénytől várod.
Őrizd meg az önállóságodat és légy óvatos ! Ezen a bolygón az a hiedelem, hogy az intelligens lényeknek spirituális tudásuk is van. Ez hatalmas tévedés! Lehet valaki kiváló, meghaladhatja az emberi törvényeket, de elképzelhető, hogy mégsem a fény vagy a szeretet frekvenciáján él. Légy ennek tudatában, és légy körültekintő, amikor segítséget hívsz magadhoz.

Sokszor elmondtuk már, hogy
a fény frekvenciája információt szállít.
A szeretet frekvenciája a teremtést hordozza magában,
a teremtés iránti tiszteletet és a kapcsolatot minden teremtett lénnyel.

A szeretet frekvenciája bénító lehet, ha nem kíséri a fény frekvenciája.
Amíg azt hiszed, hogy a szeretet frekvenciája rajtad kívüli helyről jön és nem a saját bensődből, azt fogod tenni, amit ezen a bolygón újra és újra elkövettek: szentként fogod imádni azt, aki a szeretet frekvenciáját támogatja.

A terv a tudást magában rejtő fény rezgésének a vezetése, a tudás megszerzése és egyesítése a szeretet rezgésével. 

Ilyen módon a teremtés részének érzed majd magad, nem ítélkezel felette és nem félsz tőle, egyszerűen csak megérted a csodáját és a tökéletességét, ahogy fejlődésed folyamán minden benne rejlő tudatosságot megtanít.

Sokszor beszéltünk már a fejlődő DNS-ről, a fajt és a kísérletet ellenőrizhetővé, irányíthatóvá tévő frekvenciaszabályozásról.

Titeket a jövőben béreltek fel.

Onnan küldtek vissza ebbe a létciklusba, azzal a feladattal, hogy sokszor újjászületve megértsétek, mi tartotta ellenőrzés alatt az embert. Ilyen módon képesek vagytok belülről működve megváltoztatni a rendszert. Amikor logikus elmétekkel harcoltok, érzitek a konfliktust saját magatok emberi része, amelyik elhitte a mesét, és a Fény Családjához tartozó része között, amelyik nem volt vevő rá, és a tágabb összefüggéseket tanulmányozta.

Ideje megértened, hogy a logika alapján működő részed valamit tanítani akar.

Első kézből kapod tőle a tapasztalatot arról, hogyan él a népesség legnagyobb része, és mennyi mindent kell tenned azért, hogy másokhoz elérhess.
Ha könnyű volna belépned az ösztönök világába és ott teljes mértékben a hit alapján élned, ha nem lenne logikus elméd e kettős mérlegelése, hosszú távon igazán türelmetlenné válnál a többi emberrel szemben.
Ha neked ez ilyen könnyű volna, miként érthetnéd meg, hogy másoknak milyen nehéz?

Az embereket már régóta irányítják a frekvenciaszabályozás segítségével.

Annyira hozzászoktatok már a frekvenciaszabályozáshoz, és a logikus gondolkodás annyira dominánssá vált az utóbbi időben, hogy egyre terjed a gyanakvás és a félelem, az én sötét része.
Ez olyannyira ellenőrzés alatt áll, hogy az emberek meg se merik közelíteni, el sem merik hinni, hogy saját maguk is képesek a tudás megszerzésére.
Ha a DNS átrendezésével az emberek megnyilvánulási módját moduláló entitásokra gondolsz, akik különböző forgatókönyveket és eseményeket rendeznek meg a bolygón, majd az így létrehozott lelki energiát a kapukon át kieregetik az űrbe, megérted, hogy miért harcolsz.

Vannak, akik azt szeretnék, hogy az ember és az egész bolygó csakis 
a logikus gondolkodás alapján létezzen
ami nagyon ijesztő logika.
A legjobb tanács, amit adhatunk, az, hogy használd ezt a logikát.
Mondd azt: - Egy pillanatig most a racionális világban tartózkodom és megnézem, hogy mit tesz a logikus elmém.
Át akarja venni az irányítást.
Megmondták, hogy ez lesz.
Azt is mondták, hogy ez a másik dolog is létezik.
Akkor most megfigyelem, miként ingadozom a kettő között.
Dühös vagyok? Bizonytalannak érzem magam? Mi az, ami örömmel tölt el? Mi nyújt biztonságot? Mit ad nekem ez a kétfajta hozzáállás? Mit észlelek magamból? Hogy érzem magam?

Figyeld meg és fogadd el ! Aztán mondhatod: - Most, hogy már mindenki felvonulhatott a színen, mit akarok én ? Erősítsd meg, hogy mit akarsz, hiszen tudod, hogy fejlődni szeretnél. Látod már, hogy a kétséghez való visszafordulás valójában az Isteni Terv része ? Ezáltal értheted meg, hogy a nyomodban járóknak, követőidnek min kell keresztülmenniük. Engedd, hogy kinyíljon a szeretet- vagy szívközpontod, ami talán az egyik legnehezebb dolog. Tanulj meg szeretettel gondolni magadra és mindenki másra, hiszen minden ember elég bátor ahhoz, hogy ellazítsa magát és érezzen.

Figyeld meg, miként reagálsz az eseményekre ! 
Azért történnek veled különféle események, hogy tanulmányozhasd őket. 

Tanuld meg megfigyelni a viselkedésedet és tölts több időt egyedül ! Akkor is, ha ez néha nehéz, mert magányosnak érzed magadat. Hosszú távon hálás leszel majd, hogy rávezettünk arra, miként kerülj sokkal értelmesebb kapcsolatba saját magaddal. Veled van a gazdagság és a bölcsesség, amely eljuttat a magasabb megértéshez.


Életed egy bizonyos rend szerint zajlik, amit lényed egy része nem képes látni. Amikor lényed egy része úgy működik, hogy nem lát, néha olyan dolgok történnek, amelyek visszavetnek a haladásban. 

Tudnod kell, hogy isteni elrendelés van a tudat e káoszában, a zűrzavarban és a változó bizonytalanságban.


DNS-etek kettős spirálból tizenkét szálúvá fog fejlődni. 
Ez a tizenkét spirál megfelel a testen
kívül és belül elhelyezkedő enegiaközpontoknak, a csakráknak. 

Már most is több millióan
vagytok ezen a bolygón, akik küldetést teljesítetek. 

Vállaltátok, hogy idehozzátok a küldetés
beteljesítéséhez szükséges frekvenciát. 

Egyre több embercsoport válik tisztává, és ezek a
csoportok hatással vannak másokra. 

Hamarosan egészen világosan kezditek majd látni,
hogy kik is vagytok és mi a feladatotok.

Érdemes részesévé válni ennek a folyamatnak, amely hihetetlen evolúciós ugrást jelent, és ez a következő húsz évben gyorsított ütemben zajlik majd le. 

Vannak olyanok, akikben már végbement a DNS tizenkét szálának - a tizenkét spirálnak - az újrarendezése. 

A DNS tizenkét spirális szála a testen belül és kívül egymással kölcsönhatásban áll. 

A tizenkét szál kapcsolata azt jelenti, hogy a tizenkét energia vagy információ-központ működésbe léphet, és egymásnak küldözgethetik az információkat.

Ezekből a központokból hét tradicionálisan a testen belül helyezkedik el, öt pedig a testen kívül. 

Általában csakraközpontokként ismertek, és a naprendszeretek általatok jelenleg
ismert tizenkét égitestének forgására vannak hangolva -a tizenkét égitestre, amelyek, ahogy ti látjátok, három dimenzióban vibrálnak. 

A tizenkét égitest forgásában benne van a tudás:
együtt forognak a csakrarendszerekkel, amelyek kiérnek egészen az univerzum széléig, és együtt forognak a testeteken belül forgó DNS-sel.

Amikor az emberi DNS újra tizenkét szálú spirálrendszerbe kezd szerveződni, és e tudás birtokában kezd működni, hihetetlen erő jelenik meg. 

Egyének, csupán azáltal, hogy
összejönnek, és közösen fejezik ki, hogy meg akarnak tenni valamit - együtt válnak a
kozmosz minden részéből érkező energiák telepatikus befogadóivá -, megváltoztathatják az univerzum arculatát. 

Az emberi DNS újrasodrásának folyamatát mi mutációnak nevezzük.
Amint a Fény Családjának tagjaiként képessé váltok arra, hogy ezt a mutációt a testetekbe fogadjátok, képesek lesztek egységbe rendezni a tizenkét információ-központotokat. 


A DNS fejlődik. 

Új spirálok vagy fonatok alakulnak, ahogy a fénykódolt szálak újra egyesülni kezdenek. Testetekben az Első Alkotó elektromágneses energiái kezdik öszszerendezni a szétszórt adatokat. Mi azért jöttünk, hogy figyeljük ezt a folyamatot, segítsünk nektek, és ezáltal magunk is fejlődjünk.

Amint megvalósul ez az újraszervezés vagy újraegyesítés, az idegrendszeretek sokkal fejlettebb állapotba kerül, s képes lesz arra, hogy sokkal több adatot engedjen be a tudatotokba. Sok, ma még alvó agysejtetek ébred majd fel, és használni fogjátok az egész fizikai testeteket, a helyett a kis rész helyett, amely most működik. Ez a változás, ez az öntudatra ébredés az egész bolygón érezteti majd a hatását.


A Fény Őrei

, vagyis azok közületek, akik teljesen át akarják alakítani a jelen valóságot, és más valóságokat szeretnének létrehozni, rögzítik a frekvenciát. Az a frekvencia, amely nincs rögzítve, és amelyet nem tudtok értelmezni, káoszt teremthet. Káoszt fog teremteni. Ezért kell földelnetek magatokat.

Akkor majd egyre inkább megértitek, hogy a saját tapasztalataitokat ti magatok hozzátok létre, és megtanuljátok, hogy tudatos alkotókká váljatok. 

Ami még ennél is fontosabb, 

megtanultok tudatosan emlékezni arra, kik vagytok.

Ahogy a tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik csakrátok kezd kinyílni, sok bolygón kívüli energia jelenik meg életetekben. 

Egyre többen és többen hordjátok magatokban
a magasabb frekvenciákat, és idevonzzátok ezeket az energiákat. 

A tizedik csakra a naprendszerhez kapcsolódik, a tizenegyedik a galaxishoz, a tizenkettedik egy ponthoz valahol az univerzumban. 

Amikor már uraljátok ezeket a frekvenciákat, olyan információkat
hoztok erre a bolygóra, amelyek a világ nagy részét megdöbbentik és megrázzák.

Identitások, kultúrák olvadnak majd össze, sok „új világrend" áramlik be, nagy káoszt és bizonytalanságot teremtve. 

A Fény Családjának tagjaiként ti ezt egyszerűen csak
végignézitek, mert tudjátok, hogy káosz és bizonytalanság kell a rendszer megdöntéséhez, hogy azt fénnyel újjá lehessen építeni. 

Felismeritek, hogy fejlődési folyamat megy végbe, és
azok, akik kezelni tudják a változó frekvenciákat, feltétlenül fejlődni fognak. 

Érdemes most
élni a Földön. 
A terv nagyon jó.


Ha időnként meg tudsz szabadulni a médiától, és lekapcsolod magadat a káosz és az aggályoskodás, a stressz és a tülekedés, a mindenféle teljesen felesleges dolog utáni vágyakozás frekvenciájáról, tisztulási folyamat veszi kezdetét.
Hallgatni kezded, hogy mi zajlik a bensődben, és élsz a világban, anélkül, hogy feltétlenül elvesznél benne.
Tisztává válsz.

Nem tudjuk ezt eléggé hangsúlyozni!
Azt javasoljuk, hogy kételkedjetek mindenkiben, aki túlmagyaráz dolgokat, vagy kész válaszokkal áll elő!
Fontos, hogy több különböző véleményt és történetet ismerjetek meg!
Hallgassatok meg mindent, amit mondanak nektek, aztán nézzétek meg, hogy hihetőnek tűnik-e!

Szolgálja-e saját hasznotokat vagy felemelkedéseteket?


A felemelkedés a cél ezen a bolygón. 
Eljön az idő, amikor a Földön élő minden ember csak ilyen módon távozik majd el innen. Amikor felszállsz a Földről, más helyekre mész. 
Megmutatod magadnak és a faj többi tagjának, hogy a test, ez a sűrű és kényelmetlennek tűnő valami valójában egy isteni rendezés eredménye, és te tudatos tudattal mindent megtehetsz vele, amit csak akarsz. Mindent.


(Forrás: Hajnalhozók c. könyv)

itt olvasható:  
http://www.feny-angyalai.hu/magyar/svetelna_knihovna/htm/hu/hu_kniha_poslove_usvitu.htm
KÖNYV!

A Plejádok Fényküldöttei

szerző: Amorah Quan YinEz a könyv rengeteg gyakorlatot tartalmaz arra vonatkozólag, miként tudjuk megtisztítani energiamezőinket.


Minden alkalommal, amikor egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez érünk, felbukkannak a Plejádok Fényküldöttei. 

Közéjük tartoznak Földünk és naprendszerünk védelmezői is. 

Azért keresnek fel minket, hogy ráébresszenek aktuális fejlettségi szintünkre, és megmutassák, milyen lépéseket kell megtennünk a következő szint elérése érdekében.

Amorah Quan Yin a plejádokbeliek energetikai gyógyító gyakorlatait tárja elénk. 

Olyan galaktikus auratisztító technikákat mutat be, amelyek egészséget, tökéletes kiegyensúlyozottságot és energetikai feltöltődést kínálnak. 

Megtanít minket Ka-csatornáink megnyitására, ezáltal fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit.


A gyakorlatoknak számos jótékony hatása van: elvágják azokat a pszichikus kötelékeket, amelyekkel olyan emberekhez kötődünk, akik elszívják az energiánkat, így megemelik rezgésszintünket, megfiatalítják sejtjeinket, kiegyensúlyozzák testünket, miközben szellemi fejlődésünket és érzelmi sebeink gyógyulását is elősegítik. 

Széles távlatokat nyitnak bolygónk, naprendszerünk, és a galaktikus spirálok valamennyi lénye számára azáltal, hogy megmutatják, miként bocsássuk meg magunknak előző életeink helytelen cselekedeteit, tehát elengedhetetlenül szükségesek Földünk pozitív átalakulásához.


Kik a kiválasztottak?

Ez a könyv rengeteg gyakorlatot tartalmaz arra vonatkozólag, miként tudjuk megtisztítani energiamezőinket.
A Krisztusi tudatosság

Jézust azért gyilkolták meg, ....
Milyen céllal épültek a piramisok?Minden nyelv az ősi sumér nyelvből származik a Földön!

Gondolatok az emberi faj ősi örökségéről és a földi kísérletről,
a Galaxis történelméről és az emberi faj földönkívüli gyökereiről...

leírás:

hang video:
(kép: plejádi testvéreink)
Továbbá:


- A magyar szent korona igazi rejtélye! :

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Mátyás király:

- Különös fények a Pilisben:

- A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

- A Teremtő Páros szeretettel teremtette meg a világot:

- Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- CSILLAGÁSZAT:

- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK:

- Mi is a Lélek?:

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem:

- A teremtés energiái – Kundalini:

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

- A csakrák betegségei - behangulásuk:

- A SZERVÓRA:

- Gyógyító kéztartások - Mudrák:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VULKÁNOK:

- Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

- Skalárháború:

- A dimenziókapuk létezése:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- Peru - Cuzco - az Inka Sacsayhuaman erődje - emberkéz alkotta gigantikus csoda?:

- Pápua Új-Guinea:

- GÖMBKÖVEK – KŐGOLYÓK A FÖLDÖN:

- Ica - a faragott kövek:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:

- Világtérkép a Föld édesvíztartalékairól:

- A Kajlás-hegy - Kailash - Tibetben:

- A MORFOGENETIKUS MEZŐ, AVAGY A MÁTRIX LÉTEZIK:

- Kronovizor - az időnéző időgép:

- Napisten születésnapja:

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:

- Annunakik közöttünk?
Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.