2016. december 27., kedd

Annunakik közöttünk?


Annunakik közöttünk?


Az annunaki történet röviden

Egy földönkívüli faj, egy idegen bolygóról (Orion, Szíriusz csillagképekhez kötődő), kb. 450.000 évvel ezelőtt idevetődött a Földre.
Annunaki családfa


Háttérként tudni kell, hogy ez a faj egy kozmikus egyezség (házasság) révén jött létre, és kapott saját bolygót.
Majd ezt a bolygót kizsákmányolják, túlhasználják, és az expedíció oka a Föld erőforrásainak kiaknázása a saját bolygójuk megmentése érdekében.

Tény, hogy aranykitermeléssel és feldolgozással foglalkoztak, megtalálták a Föld legfontosabb aranykészleteit, és olyan magas fokon űzték az arany feldolgozását, hogy arra a szintre mi még csak épp hogy eljutottunk.
Azonban igazából fogalmunk sincs arról, hogy mit kezdtek az arannyal.

Szerencsénk, hogy ezek az idegenek, akiket annunakik-nak szoktunk nevezni kötelességüknek tartották, hogy mindent dokumentáljanak, amit csak tettek.  
Így tudunk a saját bolygójuk és a Föld ősi kialakulásáról, és kb. 3.600 évenkénti találkozójáról.
Igaz, hogy galaxisunkban sok olyan eset fordul elő, amikor egy naprendszerben két nap van és a bolygók egyszerre keringenek a két nap körül egy adott pályán, azonban sok emberben, így bennem is felmerült a kérdés, hogy mi van, amikor a Nibiru mindkét naptól távol van.
Igaz, épp a sumerok írták le, az Uránusz és a Neptunusz önhőtermelő tulajdonságát, és azt, hogy pozitív hőmérsékletű víz is lehet a felszínen, a Naptól ilyen távoli pályán, azonban én személy szerint nehezen tudom elképzelni ilyen körülmények között az emberi életet.
Azt viszont tudjuk, hogy nem felszín alatt éltek, hanem éppúgy mint mi, a felszínen.
A sumer ábrázolásokon a Nibiru mint hőtermelő bolygó van ábrázolva, jelképe az egyenlő szárú kereszt, mely a teremtést, az egységet jelképezi a spirituális világban.

Egy ideig arra is gondoltam, hogy egy űrbázis szabályos időnként járt erre, és ezt nevezték volna Nibirunak, azonban a sumer leírások arról beszélnek, hogy minden alkalommal, amikor erre járt a Nibiru, mindig megrázkódtatásokat élt át a Föld (földrengések, szökőárak, időjárási anomáliák) a tömegvonzás miatt.

Az idegen telepesek tudatosan berendezkedtek a Földön.
Volt közöttük tudós, orvos, katona, technikus, kiszolgáló személyzet, stb.
Tudatos és szervezett formában éltek.
Azonban a fő tevékenységhez, az erőforrások (arany) kiaknázásához kevesen voltak.
Szükségük volt egy nagy létszámú, szolgaként kezelhető embertömegre, ami viszont nem volt fellelhető a Földön.
Ezért el kezdtek kísérletezni a Földön élő állatfajokkal.
Genetikai kísérleteik eleinte nem sok sikert hoztak, hiszen olyan szörnyeket hoztak létre, mint amiket a görög mitológiából ismerünk.
Végső stádiumban kb. 200-250.000 évvel ezelőtt a homo erectus-ból létrehozták genetikai úton (a saját genetikájukat felhasználva) a mai ember ősét.
Ennek első fázisában olyan emberszerű lényeket hoztak létre, akik nem rendelkeztek nemi szervekkel, így a fajfenntartás lehetetlen volt.
Egy újabb nekirugaszkodásra létrehozták a mai ember ősét.
Azonban ilyenkor ne gondoljunk a mai emberre.
Inkább egy beszélni tudó, az életről semmilyen fogalommal, értelemmel nem rendelkező lényt képzeljünk el.
Az akkori élőlény inkább olyan volt, mintha a mai kedvenc kutyánk tudna beszélni, értené amit mondunk neki (hozza ide a labdát, jöjjön ide, menjen oda, vissza is válaszolna emberi hangon), de semmilyen komolyabb dolgot fel nem fogna.

Ez egy hibrid lény volt leginkább.
Fejlődés akkor állt be, amikor megértették az élet működését (születés, halál, munka, pihenés, család, barátság, rokonság, stb.), és kezdtek tenni magukért, megtanulták fenntartani saját életüket.
Ezt nevezem én evolúciónak, igaz ehhez szükséges volt egy folyamatosan jelenlévő magasabb intelligencia.

A Vízözönig (kb. i.e. 11.000) sok más nem történt, mint hogy az annunakik élték saját életüket, mely egyre jobban tetszett nekik, hiszen egyre többen szolgálták őket.
Minden annunaki király lett, vezető, saját országgal és saját néppel.
Gyakran háborúzgattak egymással, igazi „emberi” vonásokkal voltak megáldva. 
Szívesen adták át magukat a szerelemnek, szexnek, keveredtek az általuk létrehozott emberekkel.
Kellemesen el is telt az idő, és a Föld lakossága lassan kezdett emberré válni, igaz szolgaként éltek ezen a bolygón, de nekik úgy tűnt, hogy ez így a legjobb. 
Nincs felelősség, mindig van aki irányít, aki megmondja mit kell tenni, és ha kell igazságot oszt.
A nagy tudásbeli, intellektuális, és életciklusbeli szakadék miatt, ami az annunakik és az emberek között tátongott, az emberek el kezdték az annunakikat isteneknek nevezni.

Ennek az idilli állapotnak (evészet, ivászat, szaporodás) a Vízözön vetett véget. Innentől egy teljesen új korszak kezdődött.
Egyfelől egy 100-200 méteres tengerszint emelkedés a civilizáció élőhelyeinek jó részét elmosta, másfelől az annunakik gondolkodása is megváltozott.
Innentől kezdve azt a kevés számú embert már nem szolgának, hanem társnak tekintette.
Elkezdődött az újjáépítés, amihez az eszet az annunakik adták, a munkaerőt az emberek.
Enki a tudós létrehozta a társadalom tudatos megalkotásának tudományát, melyet ME-nek neveztek, majd ezt alkalmazva létrehozták Sumert, Egyiptomot, majd az Indus-völgyi civilizációt.
Mindhárom társadalom szervezett formában működött, mégis más és más volt.
A különbség az uralkodók által kialakított „vállalati kultúra” révén alakult ki. 
Azonban közös vonás volt a hatalomvágy, háborúk, pénz és vagyontárgyak birtoklásáért folytatott küzdelem.  
I.e. 2.000 körül nagyjából ugyanott tartott az emberi civilizáció, mint a Vízözön előtt, csak kicsit magasabb szinten megélve mindazt, amit korábban.
Most egy, az annunakik között kialakuló atomháború változtatott meg mindent.
Elsöpörte a Föld felszínéről a sumer társadalmat, átírta a hely klímáját, földrajzát.

A Vízözön után, lévén, hogy az afrikai aranybányászat már nem volt működőképes, az annunakik meghódították Amerikát, benépesítették azt, azonban hosszútávon nem jutottak sokra az aranykitermeléssel, ezért felhagyták a területet.
Az itt magukra hagyott népekből alakultak ki a maják, aztékok, inkák, akik egy olyan világban éltek, amit nem értettek meg, olyan arany tárgyakat használtak, melyek számukra nem jelentettek értéket.
A barbár szintre süllyedt népeknek a spanyol hódítók vetettek véget az ezerötszázas években.

Amerika amolyan gyarmat volt, amelyik annunaki vezető nemkívánatos lett, azt ide száműzték.
Így került ide Enlil és klánja mikor Marduk átvette a hatalmat, illetve

Thoth 

is ide lett száműzve, aki itt megalkotta a maja naptárt és elindította annak az időszámítását.
Az Atlantiszi Thoth smaragdtáblái: XV. Kiegészítő Smaragdtábla - A Titkok Titka:

Nos összegyűltetek gyermekeim
hallani a Titkok Titkát,
melyet azért adok át, hogy feltárjátok az Isten-embert,
és az örök élet kulcsa nálatok legyen.
Egyszerű szavakkal szólok most
a feltárt misztériumokról.
Semmi sötétet nem mondok én.
Nyisd ki füled.
Halld és engedelmeskedj szavamnak.
Először a sötétség béklyójáról szólok,
mely téged a földi szférához láncol.

A Sötétség és a Fény egy természetű,
csak látszatra más,
mindkettő egyazon forrásból származik.
A Sötét nem más mint rendezetlenség,
A Fény pedig Rend.
Az átváltoztatott rendezetlenségből lesz
a Fények Fénye.
Ez, gyermekem, léted célja;
a Sötétség Fénnyé alakítása.

Halld most a Természet misztériumát
az élet lakhelyéhez,
a földhöz való kapcsolódását.
Tudd meg, hogy lényed hármas,
fizikai, asztrális, és elmebeli, és mindez egyben.
Mindegyik elem további három minőséggel bír;
ez összesen kilenc; ami fent van ugyanaz mint ami lent van.

A fizikaiban ezek csatornák,
a vér, mely örvénylő mozgásban áramol,
hatva a szívre, hogy verése állandó legyen.
A mágnesesség mely az idegszálakon fut,
elviszi az energiát a sejtekhez és a szövetekhez.
Az Akasha, mely a vékony, de még fizikális
csatornákon áramol, betölti azokat.
Mindhárom egymással összhangban áramlik,
a testre mindegyiknek hatása van.
Ezek alkotják a váz keretet, melyen a finom éter áramlik.
Ezek uralmában rejlik az Élet Titka a testben,
a beavatott saját akarata szerint bánhat velük,
ha dolgát elvégezte, le is mondhat róluk.

Hármas az asztrális természete
közvetítő fentiek és a lentiek között;
nem fizikai, nem szellemi,
de képes le és fel szállni.
Újra és újra jusson ez eszedbe.

Hármas az elme természete.
Hordozója a Nagy Akaratának
Éltedben az ok és okozat bírálója.
Így alakul a hármas lény,
melyet felülről a négyes irányít.
Az ember hármas természete fölött és mögött
él az igazi Szellem-Én.
Négyes természetű,
fénylik a lét minden síkján,
tizenhárom az egyben ez a misztikus szám.
Az ember természete alapján a Testvérek feladata a következő:
mindegyik a lét feltárulkozását irányítja,
mindegyik az Egyetlen szószólója.

A földön az ember rabságban él,
földhöz köti a tér-idő köteléke.
Mindegyik bolygó körül rezgő hullám köröz,
és köti az embert a síkhoz, melyben ki kell bontakoznia.
De a szabadulás kulcsa benne rejlik.
Igen, a szabadság legbelül.

Ha elszabadítottad éned testedtől,
szállj a földi sík legszélsőbb határához.
Mond a szavakat: DOR-E-UL-LA. (TUR-UL-LU)
Akkor fényed egy időre felemelkedik,
és szabadon átmehetsz a tér határán.
Egy ideig a Nap idejének feléig (6 óra)
szabadon szállhatsz a földi sík határain át,
nézd és ismerd meg, kik mögötted vannak.
Igen, a legmagasabb világokba juthatsz.
Lásd saját lehetséges kibontakozásod magaslatait,
tudd a lélek minden földi jövendőjét.

Testedhez vagy kötve, de erőddel szabad lehetsz.
Ez a titok, mely a rabságot szabadsággal helyettesíti.

Nyugtasd elméd.
Pihenjen tested:
tudatában csak annak légy, hogy a testtől szabad vagy.
Összpontosítsd lényed a vágyakozás céljára.
Gondolj egyre csak arra, hogy szabad leszel.
Gondolj e szavakra: — LA-UM-I-L-GAN —

De csak azokat kik bölcsességem keresik
viszi e hang a kívánt helyre,
ha a test rabságából saját akaratból elszabadulsz.

Halld a legnagyobb Titkot,
hogy az Amenti termeibe hogyan juss be,
és hogyan állj a hallhatatlanok termében az Urak elé.

Feküdj le, hogy tested pihenjen.
Nyugtasd le elméd, hogy gondolat ne zavarjon.
Tiszta legyen szándékod és elméd,
mert csak hibát hibára halmozol.
Lásd az Amentit úgy, ahogy leírtam a táblákon.
Teljes szíveddel kívánj ott lenni.
Állj az Urak elé szellem szemeddel.
Ejtsd ki az erő szavait (csupán elmédben), melyeket átadok
MEKUT-EL-SHAB-EL HALE-ZUR-BENEL-ZABRUT
ZIN-EFRIM-QUAR-EL.
Nyugtasd elméd és tested.
És biztos lehetsz, hogy lelked hívják majd.

Most odaadom a kulcsot a Shambalához,
ez a hely, hol testvéreim a sötétségben élnek:
a sötétségben, melyet a Nap fénye kitölt —
a Föld sötétjében, de a Szellem világosságában,
irányítóid ők, ha utam véget ér.

Tedd azt testeddel, ahogy meghagytam.
Menj a mélybe rejtett helyre.
Állj a kapu őrzői elé.
Kérj bebocsátást ezekkel a szavakkal:
„Én vagyok a Fény, nincs bennem sötétség.
Megszabadultam a sötétség fogságától.
Nyisd ki a Tizenkettőhöz és az Egyhez vezető utat,
hogy a bölcsesség birodalmába szálljak.”
Ha ellenkeznek, és ezt biztosan megteszik,
parancsolj nekik a következő szavakkal:
„Én vagyok a Fény,
Számomra nincs akadály.
Nyissátok ki, parancsolom a Titkok Titkával —
EDOM-EL-AHIM-SABBERT-ZURADOM”

És akkor, ha szavaid a legmagasabb előtt
igaznak bizonyulnak, megnyílnak előtted a sorompók.

Most, elhagylak titeket.
Lemegyek és így fölfelé haladok.
Mennem kell a termekbe.

Nyerjétek meg az utat hozzám gyermekeim,
és legyetek igazi testvéreimmé.

Befejezem most az írást,
és kulcsként hagyom azokra, kik engem követnek,
mert csak nekik lehetek én a kulcs.


I.e. 600 körül az annunakik tömegesen távoztak, azonban néhányan itt maradtak.
Azok, akik régóta éltek a Földön, átvették a Föld rezgéseit, ezáltal ők kötődtek ehhez az élethez, ők nem tudtak elmenni.
A hosszú évezredek alatt sok annunaki utód született, részben annunaki szülőktől, részben földi emberektől.
Alapelv, hogy aki itt születik, az nem tud elmenni, viszont nem is igazán ember, hanem egy amolyan hibrid. Tipikus példa Ishtar/Inanna/Venusz, ízig-vérig annunaki, de a Föld szülötte, bár hosszú életű, de nem tud elmenni innen.
A sok leszármazott, majd azok leszármazottai mind itt maradtak.

- Orosz Zsolt író - Zecharia Sitchin nyomán


Forrás: 
http://maga-a-valosag.com/?page_id=1342
Továbbá:


- A magyar szent korona igazi rejtélye! :

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Mátyás király:

- Különös fények a Pilisben:

- A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

- A Teremtő Páros szeretettel teremtette meg a világot:

- Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- CSILLAGÁSZAT:

- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK:

- Mi is a Lélek?:

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem:

- A teremtés energiái – Kundalini:

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

- A csakrák betegségei - behangulásuk:

- A SZERVÓRA:

- Gyógyító kéztartások - Mudrák:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VULKÁNOK:

- Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

- Skalárháború:

- A dimenziókapuk létezése:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- Peru - Cuzco - az Inka Sacsayhuaman erődje - emberkéz alkotta gigantikus csoda?:

- Pápua Új-Guinea:

- GÖMBKÖVEK – KŐGOLYÓK A FÖLDÖN:

- Ica - a faragott kövek:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:

- Világtérkép a Föld édesvíztartalékairól:

- A Kajlás-hegy - Kailash - Tibetben:

- A MORFOGENETIKUS MEZŐ, AVAGY A MÁTRIX LÉTEZIK:

- Kronovizor - az időnéző időgép:

- Napisten születésnapja:

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - A Plejádok tanításai:

- Annunakik közöttünk?Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.