2016. december 7., szerda

Kronovizor - az időnéző időgép


Kronovizor - az időnéző időgép


A kronovizor, az emberiség által valamikor létrehozott képeket és hangokat képes érzékelni, amelyek a térben lebegnek.

A mai napig a Vatikánban van a gép.  
cikk:


video:


A kronovizor

1986. október 18-án egy furcsa berendezést mutattak be az elképedt újságíróknak egy sajtótájékoztatón.

A készüléken többek között egy régi görög tragédia képei elevenedtek meg i.e. előtt 169-ből.
  
A kronovizor olyan berendezés, amely megtörtént eseményeket elevenít fel.

A találmány atyja az olasz Alfredo Pellegrino Ernetti szerzetes, aki különböző országokból 12 fizikust és híradástechnikai szakértőt gyűjtött maga köré elgondolásának megvalósítására.
A fejlesztések eredményeként már 1972-ben létrejött az első működőképes modell.
A huszonkét évvel ezelőtti premieren először egy régi görög tragédia i.e. 169-ben lezajlott előadást láthattak az ámuló újságírók, szakemberek.
A képsorok minősége tökéletes volt, – s a jelen levő szakértők szerint semmi kétség nem fért a képek hitelességéhez.
Később Quintus Enniusnak, egy latin szónoknak a beszédét „fogták”, majd egy dór zenekar muzsikáját élvezhették eredeti archaikus előadásban.

A berendezés három fő egységből tevődik össze.
Az első egy bonyolult antennarendszer, mely képes arra, hogy felvegye a kapcsolatot a „Magasabb Intelligencia” számítógépével, a memóriájából lehívja a megadott kor látni kívánt eseményeit.
A következő fokozat egy szubatomi energiahullámok érzékelésére és erősítésére alkalmas áramkör, míg a harmadik egy konverter, amely a szubatomi energiahullámokat elektromágneses hullámokká alakítja át.

A kronovízor vázlatos rajza


Ezután a jelet rá kell kapcsolni egy tévé bemenetére, és máris filmszerűen feltárul előttünk történelmünk bármely eseménye.
Mivel a „Magasabb Intelligencia” szuperszámítógépei életünk minden egyes megnyilvánulását rögzítik, ezért a kronovizor nem csak szórakoztatási célra használható, hanem várhatóan fontos szerepe lesz a tudományos viták eldöntésében is.
A legnagyobb hatékonysággal azonban a bűnüldöző szervek fogják ezt a berendezést alkalmazni, mert segítségével bármely bűncselekmény percek alatt felderíthető.
 Erre azonban még egy darabig várni kell, mivel a szerkezet jelenleg hozzáférhetetlen.
Ennek a végkifejletnek hosszú és bonyolult előzménye van, amelyről egy olasz lap, a Domenico del Corriere tudósított még 1972-ben.

A feltaláló Ernetti atya a velencei zenei konzervatórium docense volt, majd kinevezték a vatikáni zenei titkárság igazgatójává.
Így került szoros kapcsolatba XII. Pius pápával.
Az akkori egyházfő nagyon örült a Benedek-rendi szerzetes találmányának, mert a túlvilág, az öröklét létezésének bizonyítékát látta benne.
Ernetti fő segítője Germetti professzor, valamint a híres olasz atomfizikus Fermi egyik tanítványa, Braun volt.
Jelentős részt vállalt a találmány kidolgozásában a portugál De Matios professzor, valamint egy japán Nobel-díjas fizikus is.
A fejlesztés költségeit a Vatikán fedezte.
Az interjúból az is kiderült még, hogy a kronovizor nem csak a bemeneti egységeiben tért el a szokványos híradástechnikai eszközöktől, hanem képmegjelenítésben is.
Már az első készülék is hologramszerű, térhatású képet közvetített.
 A berendezés segítségével számos múltbéli eseményt tártak fel.
Többek között végigkövették Jézus életét.

Nagy megdöbbenésükre a Messiás nem mindent úgy mondott el, ahogy az a Bibliában áll, és ahogy azt évszázadokon át tanították.
 Ez nagy zavart okozott a Vatikánban.
A hiteleség alátámasztása érdekében végignézték Mussolini nyilvános szerepléseit is, de itt nem találtak eltérést.
A fasiszta diktátor ugyanazokkal a szavakkal adta elő beszédeit, mint ahogy azt a történészek feljegyezték.

A feltaláló aggodalmát növelte, hogy a kronovizor néha önállósította önmagát. Egy ízben például elkezdte közvetíteni az amerikai nagykövet és a palesztinai felszabadítási front küldötteinek titkos találkozóját.
Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a készülék nem csak a múlt fürkészésére alkalmas, hanem feltárja a jelen eseményeit is.
Alkalmazásával egy csapásra megszűnne a politikai, katonai, tudományos, ipari, üzleti és magántitok.
 Ezt belátva a pápa, Ernetti atya és az érintett fizikusok arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez a találmány túl korán született, használata beláthatatlan következményekkel járna jelenlegi világunkban.
Ezért úgy döntöttek, beszüntetik a kronovizor fejlesztését, és megakadályozzák a sorozatgyártását.
Döntésüket siettette, hogy a nyilvános bemutató után Ernetti körül mind több gyanús alak ólálkodott.
Állítólag elsőként az oroszok kezdtek el szaglászni a találmány után.
A KGB ügynökei nagyon szerették volna megszerezni a dokumentációját.
Nem kellett sokáig várni az amerikai kémek megérkezésére sem, ezért az egyházi elöljárók kénytelenek voltak gondoskodni az atya fizikai biztonságáról. Beköltöztették őt a velencei kolostorba, és testőröket fogadtak fel, hogy megakadályozzák az ügynökök erőszakos behatolását.
Mindezen eseményeket Ernetti barátja, Francis Brune írta meg egy 1998-ban kiadott könyvében.
A műből, valamint a szerző által adott interjúból, amely az olasz Terzomillenio (Harmadik évezred) című folyóirat 1998. évi 5. számában jelent meg az is kiderült, hogy ezt követően Ernettinek megtiltottak bármilyen információközlést a készülékről.

A kronovizort szerencsére nem semmisítették meg, mint annak idején a Tesla-konvertert, hanem darabjaira szedték.
Fő részei a Vatikánban maradtak, a legfontosabb alkatrészeket pedig diplomáciai postával más országok egyházi központjaiba küldték.
Az akció olyan titoktartás mellett bonyolódott, hogy maguk az őrzők sem tudják, mit bíztak rájuk.
Hasonló módon helyezték el a kronovizor dokumentációját.
Jelentős mértékben csökkenti az illetéktelen hozzájutás valószínűségét, hogy időközben elhunyt a titkosítást elrendelt pápa, sőt maga Ernetti is, valamint a csoportjából tíz fizikus.

Hogy a készülék ismét működőképes legyen, a Vatikán, illetve a jelenlegi pápa jóindulatán múlik, hogy a berendezés előkerül-e valaha a süllyesztőből.
A világ egyre súlyosbodó bajait, a bűnözés és a terrorizmus rohamos terjedését látva az egyházi körök előbb-utóbb talán belátják, hogy szükség van ennek a készüléknek a rendszerbe állítására, kellő felügyelet melletti használatára.
A készülék nagy segítséget nyújthat a titkos manipulációk, a bűnös szándékok feltárása, s használatával eredményesen lehet védekezi a társadalomellenes cselekedetek ellen.
Egy idő után ennek a készüléknek a puszta léte is elegendő lehet ahhoz, hogy meggátolja a becstelen törekvés, a pusztító szándék megnyilvánulását, alkalmazhatóságának tudata is rákényszeríti az embereket a tisztességes életvitelre.


Arany László: Kronovízor - időlátó gép a Vatikánban
Minden rezeg a Világmindenségben, a legkisebb alkotótól a legnagyobbig.

Mindennek sajátos rezgése van, mely rezgés függvényként ábrázolható.

Ha pl. a májunk még egészséges sejtjeinek a rezgését felvesszük, és azt visszasugározzuk a májba, akkor az a szerv meg fog gyógyulni.

A rezgésminta alapján 1-1 szerv tökéletesen helyrehozható!

Nem kellene gyógyszert szednünk!

A szervezet képes önmagát regenerálni, megújítani ilyen módon!


video:

Arany László: Kronovízor - időlátó gép a Vatikánban:

https://www.youtube.com/watch?v=sEjaz5tZaT4
Az Akasa-krónika és a kronovízor


Minden megőrződik az időben.

Mindennek lenyomata van.

Ami valaha volt, van és lesz, az mind nyomot hagy valamiben, amit a régiek úgy hívtak, hogy Akasa-krónika.

Az Akasa a mindent betöltő űr, az éter indiai neve.

Ha minden megőrződik az Akasa-krónikában, akkor onnan elő is lehet hívni.

Ha viszont az Akasa-krónikában minden megőrződik, akkor mégis van egy módszer arra, hogy az elveszett tudást visszaszerezzük!

A kronovizor is valami ilyesmi, nem csoda, hogy tiltott dolog.

Tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lélek a létezése során valaha gondolt, mondott és tett - valamint minden jövőbeni lehetősége.

Egyfajta kozmikus internet.
  
Források: 

starlive, boldognapot,
http://www.aranylaci.hu/kronovisor/kronovisor.htm


Leírások:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:


- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:Továbbá:


- A magyar szent korona igazi rejtélye! :

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Mátyás király:

- Különös fények a Pilisben:

- A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

- A Teremtő Páros szeretettel teremtette meg a világot:

- Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- CSILLAGÁSZAT:

- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK:

- Mi is a Lélek?:

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem:

- A teremtés energiái – Kundalini:

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

- A csakrák betegségei - behangulásuk:

- A SZERVÓRA:

- Gyógyító kéztartások - Mudrák:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VULKÁNOK:

- Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

- Skalárháború:

- A dimenziókapuk létezése:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- Peru - Cuzco - az Inka Sacsayhuaman erődje - emberkéz alkotta gigantikus csoda?:

- Pápua Új-Guinea:

- GÖMBKÖVEK – KŐGOLYÓK A FÖLDÖN:

- Ica - a faragott kövek:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:

- Világtérkép a Föld édesvíztartalékairól:

- A Kajlás-hegy - Kailash - Tibetben:

- A MORFOGENETIKUS MEZŐ, AVAGY A MÁTRIX LÉTEZIK:

- Kronovizor - az időnéző időgép:

- Napisten születésnapja:

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - A Plejádok tanításai:

- Annunakik közöttünk?

- EHNATON FÁRAÓ ÉS A NAP - HIMNUSZ:Szeretettel,

Gábor Katiblog oldalam: 3 megjegyzés:

 1. Az írott anyag nagy részének és az én munkám a forrása..., de legalább már megemlítésre kerültem, és az előadásom belinkelésre. De még mindig nem teljesen korrekt a dolog...

  http://www.aranylaci.hu/kronovisor/kronovisor.htm

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tisztelt Arany László!

   Köszönöm a pontosítást és a munkáját is!

   Üdvözlettel,
   Gábor Kati

   ui:
   Én így szoktam kommunikálni.

   Törlés
 2. nagyon örülök hogy erre az oldalra rábukkantam, igazán hálás vagyok a feltöltőnek, Üdv szeretettel

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.