2017. december 14., csütörtök

Üzenet a Magyar Népnek Kryontól és Ashtartól


Üzenet a Magyar Népnek Kryontól


"Mindegy, hol élsz és mióta. Ha őrzöd a magyar nyelvet ( mely egy speciális energiát rejt ) akkor ez az üzenet és a feladat Általad felvállalt módon a Tiéd is, még akkor is, ha erről mit sem tudsz.
Ezt az információt szeretnénk átadni nektek, hogy mi az a különlegesség, ami kizárólagosan a magyar népet, a magyar ajkú lakosságot érinti.
Azt az információt szeretnénk átadni, ami speciálisan a ti számotokra szükséges, és ebbe nem csak a Magyarországon élő magyar nyelvűeket értjük bele.
Aki jelen inkarnációjában magyar anyanyelvűnek született és beszéli még ezt a nyelvet, éljen bárhol a Földön, számukra mind szól ez az információ."
Kryon itt összevont információkat foglalt össze a Föld folyamatairól, valamint a magyarság – a Földön élő minden Magyar – feladatáról. 
Mindegy, hol élsz és mióta. 
Ha őrzöd a magyar nyelvet ( mely egy speciális energiát rejt ) akkor ez az üzenet és a feladat Általad felvállalt módon a Tiéd is, még akkor is, ha erről mit sem tudsz.

"Végtelen szeretettel köszöntelek Benneteket. 
Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.

Legelőször szeretném mély hálámat és köszönetemet kifejezni mindannyiótoknak, akik engedve a hívásnak, most itt ültök, ezeken a székeken. (vagy olvasod később, bármilyen időpontban) Ti meghallottátok Lelketek szavát, hívását és azt az energiát, amit szétküldtünk ahhoz, hogy ezt az üzenetet át tudjuk ma adni nektek.

Akármilyen meglepő, az előkészítést, az előkészítő energiákat befogadtátok, páran még jóval azelőtt, hogy egyáltalán eldöntöttétek, hogy biztosan eljöttök. 
Érezhetted magad furcsán, kicsit érdekesen a mai napon. 
Az előkészítés, az energetikai előkészítés annyit jelent, hogy felsőbb Önvalóddal, Isteni Éneddel egyeztetve olyan energiákat juttatunk el hozzád, ami nyitottá, befogadóvá teszi energiarendszeredet a mostani energiákra.

Mit jelent ez? 

Az energiák nem egyszerűen a térben áramlanak, és megtalálnak. 
Az energiák teljes fénytesteden keresztül, Lelked felügyeletével, különböző energia csatornákon érkeznek. 
A teljes energia frekvenciából mindig csak az, ami számodra megfelelő. 
És ez az előkészítés azért szükséges, mert a most felszíni tudatoddal hallható információk, a szavak, a szavak mögötti energia hordozza azt, amiért ide jöttél. 

Ha most itt ülnénk egymással szemben 3 órán keresztül egyetlen szó nélkül, te akkor is befogadnád azt az energiát, amire szükséged van. 
De szavakból értetek, ezért ez a legegyszerűbb forma, és minden időben szavakon keresztül kapta meg az emberiség az üzeneteket, mert a szavakhoz tudjuk kapcsolni azt az energiát, ami most számotokra a legmegfelelőbb.

És mondok még furcsábbat. 
Bár te ugyanazt hallod, mindegyikőtök ugyanazokat a szavakat hallja, mégis mindegyikőtöknek személy szerint más az az energia, ami ezeken keresztül a szavakon keresztül hozzád eljut. 
Ezt nehezen tudom számodra elmagyarázni úgy, hogy értelmed, elméd befogadja. 
De tudd, hogy azokon a szavakon keresztül, amiket hallasz, a te személyes energiacsomagodat kapod meg.

A mai napon, mint ahogy a kiküldött ismertetőben is szerepelt, azt az információt szeretnénk átadni nektek, hogy mi az a különlegesség, ami kizárólagosan a magyar népet, a magyar ajkú lakosságot érinti.
Azt az információt szeretnénk átadni, ami speciálisan a ti számotokra szükséges, és ebbe nem csak a Magyarországon élő magyar nyelvűeket értjük bele. 
Aki jelen inkarnációjában magyar anyanyelvűnek született és beszéli még ezt a nyelvet, éljen bárhol a Földön, számukra mind szól ez az információ.

Egy kicsit vissza kell mennünk a történések sorában egy korábbi korszakba. 
Ez a korszak az atlantiszi korszak vége. 
Mint mindannyian tudjátok, az atlantiszi időszak legvégén a Föld és rajta az emberiség energetikailag egy alacsonyabb energia szintre került, mint ahogy addig éltetek ezen a bolygón. 
Ez teljes egészében azt jelentette, hogy a Föld kikerült a Teremtő mágneses Tudatmezőjéből, egy alacsonyabb frekvenciájú helyet foglalt el az Univerzumban. 
És elszakadva a központi kapcsolattól egy teljesen önálló frekvenciát, energia burkot alakított ki maga körül. 
Ezáltal viszont elvesztette, elvesztette az emberiség a kapcsolatát a Teremtővel. Ezért éreztétek magatokat végtelenül egyedül, végtelenül magányosnak, és ezt idővel tudatotok bezárulása is követte.

Felvettetek egy újabb, sűrűbb, a mostaninak megfelelő fizikai burkot, fizikai testeteket. Korábban testetek sokkal éteribb volt. 
Ebben az állapotban megkérdőjeleződött a bolygó helyzete, az egész kísérlet folyamata, amit a Föld képviselt.

Megvolt az esélye, hogy a Teremtő több más, sok más leszakadt bolygóval együtt egy belélegzéssel megszünteti ezt az állapotot. 
Hatalmas Fénylények, akik mély felelősséget vállaltak és szeretetet éreztek a Földért, nagyon sokat dolgoztak azon, hogy földi fénylény társaikkal együtt létrehozzák azokat a lehetőségeket, amik mellett a bolygó megmaradhat.

És ekkor olyasmi történt, ami az egész Univerzumban egyetlen egyszer történt meg csupán. 
Nem Kozmikus Szülők által teremtetten, hanem az Isteni Tudatmező saját energiájából teremtett egy Lényt. 
Ennek a Lénynek a feladata kizárólag az volt, hogy a Földre érkezve olyan energetikai egyensúlyt teremtsen a bolygón, mely lehetővé teszi a fény terjedését, a fény megjelenését, a bolygó rezgésszintjének újra emelkedését, és idővel a bolygónak az Isteni Tudatmezőbe való visszatérését segítse. 

Ez a Lény Jézus Krisztus. 
A teremtő Szülők és legmagasabb Fény Entitások az ő energiáját egy Merkabába ágyazták. 

Ez az élő, nagyon nagy erejű Merkaba az úgynevezett Prosonodo fény, amit ti Betlehem Csillagának ismertek.
Azok a Fénylények, akik elkötelezetten dolgoztak a bolygóért, egy új korszakban kezdtek el segíteni, ami kevésbé ismert számotokra, és ezt a korszakot Lentosznak hívják.

Ebben a korszakban dolgoztak ezek a fénylények, akiket csak hírhozónak ismerünk. Az volt a legfontosabb feladatuk, hogy bolygó szerte terjesszék a hírt, hogy érkezik egy lény a bolygóra, aki segít, aki elhozza azt az energiát, amit megszabadító, vagy megváltó energiának neveznek. 
Ezek a lények nagyon nehéz munkát végeztek annakidején, mert nem volt befogadóképes az akkori népesség.

Előkészítések után a Merkaba megjelent a Föld közelében és Jézus megszületett emberként.

Jézus megszületett, végigélte a dualizmusban ugyanazt, amit ti is végig éltek. 
Nem tudta, ki ő. 
Élete során egy felébredési folyamaton, lépésről lépésre egy felébredési folyamaton ment végig, míg teljesen felébredve, felismerve, hogy ki ő és miért érkezett, elkezdhette feladatát.
Nagyon sok lény követte. 

Az őt követő 12 tanítvány nem volt más, mint a 12 frekvencia.

 Így képviselték a teljes Univerzumot és ezzel az energiával segítették Jézus munkáját. 

A történetet, az eseményeket mindannyian ismeritek.

Az egyik frekvencia révén olyan esemény történt, ami Jézust megállította a munkájában. 

Az ő eredeti feladata az oldó energiák Földön való elterjesztésén kívül eredeti terv szerint az volt, hogy telítve a Földet ezzel az energiával, vissza emeli őt felsőbb rezgésű szintjére, eredeti helyére, eredeti állapotába. 
Ez a feladat akkor nem volt teljesíthető.

Miért hangzott el mindez idáig, hiszen most nem rólatok beszéltem? 

Mert a Ti történetetek, a ti vállalásotok itt kezdődik. 

Amikor Jézus visszatért a nélkül, hogy a felemelkedési folyamat befejeződött volna, és újra bezárultak azok a dimenziókapuk, melyek akkor rendelkezésre álltak, a Föld sok pontján vállaltak csoportok, fénylények, fénymunkások olyan feladatot, olyan kiegészítő, extra feladatot, amely Jézus munkájának a folytatását, segítését és befejezését célozta meg.

És most térhetünk rá, ennél a pontnál arra, hogy kik vagytok ti? 

A Föld egy ugyanolyan élőlény, mint ti mindannyian. 

Ugyan megjelenési formájában nincs hasonlóság, de energia rendszerét tekintve ugyanúgy csakrákkal rendelkezik, ugyanúgy energetikai szerkezettel rendelkezik. 

És az a csoport, akit ti képviseltek a Föld történetében, elvállalta a legnehezebb részt, a szív csakra őrzését.

Mit jelent ez? 

A felemelkedési folyamat lényege, hogy 
az elme és az értelem vezérelte dualizmus, az az energia, amit az energetikai lesüllyedést követően elmétek, Egotok átvett és elhatalmasodott, ez 
az energia helyre billenjen. 

Működésetek egyensúlya helyreálljon. 

Működésetek egyensúlya pedig azt jelenti, hogy az elme, az értelem, mint egy számítógép teljesíti feladatát, azt, amit a szív, a lélek sugalmaz, mond neki.
Korábban is így működtetek. 

Mai világotokban, mai realitásotokban ez az egyensúly egy kicsit másképp néz ki. 
Most teljesen – ti, már ugyan kevésbé – de a Föld lakosságának jó része az elme, az értelem vezetése, döntése, irányítása alatt tevékenykedik. 
Ez nem rossz, ez nem baj, ez egy állapot. 

A Föld fejlődésének következő lépése és szakasza viszont abban az irányban mozdul el, hogy ez az irányítás visszaáll eredeti egyensúlyába, és a szív, és a lélek veszi át az irányítást, mert 
egyetlen energia létezik az Univerzumban, egyetlen eredő energia, és ez a szeretet.

Az Univerzum jó részét a Mindenható által kisugárzott szeretet energia élteti és működteti. 

Ti mindannyian, egyesével színtiszta szeretet vagytok. 

Lényetek esszenciája színtiszta szeretet. 

Ezt az esszenciát magadban hordod, fizikai testeden belül.

Ezt nevezitek a Teremtő lángjának, szikrájának, a Teremtő magjának. 

Bárhogy nevezitek, ez ugyanaz.

Lényetek, univerzális multidimenziós lényetek eredete - a tökéletes eredeti energia - ennek a lenyomata, a mintája. 
A teljes, tökéletes terv, akik vagytok. 
Ezt mindannyian magatokban hordozzátok. 
Ennek a tulajdonságai, energiái az úgynevezett Sewaja csakrában találhatóak. 
Ez testetek egyetlen olyan csakrája, melyet Fénylények őriznek. 
A Sewaja angyalok. 
Ez a csakra érinthetetlen, módosíthatatlan. 
Az eredeti terv, az eredeti tökéletesség, lényetek ős Önvalója megtalálható Bennetek.

És térjünk vissza egy kicsit ahhoz, akik Ti, magyarok vagytok. 

Miért nevez Benneteket nagyon sok olyan társatok, akik spirituális kérdésekkel foglalkoznak a mag népének?

Mit jelent ez? 

A Föld életében és az emberiség tagjai között Ti hordozzátok, a magyarok képviselik azt az eredet energiát, aki a Föld terve. 

Azt az eredet energiát, ami tervezéskor az egész Föld életének, benépesítésének, feladatának megtervezésekor el lett fogadva, jóvá lett hagyva. 
A magyarok azok, akik ezt a tudást, ezt a tervet őrzik magukban. 
Egészen pontosan Ti testesítitek meg a földi lények között azt az energiát, azt az energia mintát, mint amit a ti lényetekben a Sewaja csakra tárol. 

A Föld Lényének esszenciáját őrzitek.
Ennek kapcsán a legtisztább és a legszentebb feladat rátok hárul, a szív csakra őrzése.

 Mit jelent ez egészen pontosan? Mit jelent ez tevékenységben? Mi a feladatotok?

A felemelkedési folyamat akkor kezdődött el, amikor Jézus megérkezett a Földre. 

Azt az energiát Ő hozta magával, és Ő terjesztette el megváltó, megszabadító energiaként, amire a Földnek szüksége volt ahhoz, hogy energetikai mély állapotából újra elindulhasson fölfelé, rezgésszintje emelkedhessen.

A Föld rezgését 25 évenként mérjük évezredek óta. 
Volt egy pillanat, amikor nem volt biztos, hogy a Föld meg tudja lépni azt az energia emelkedést, azt a folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy visszatérjen eredeti helyére. 

Rezgésszint emelkedése folyamatos volt, de nem elég gyors mértékű, legalábbis egy ideig úgy tűnt. 

Az 1800-as évek végén kérdezte meg az Univerzum Lady Gaiat és a rajta lévő teljes emberiséget, Isteni Önvalótokat, legfelső Lényeteket, hogy mi legyen bolygótok sorsa. 

Egyöntetűen, szabad akaratból azt választottátok, hogy a Föld életben maradjon. 

Csodálatos bolygótok, mely az Univerzum ékköve, tovább éljen, emelkedjen és vállaltátok a feladatot, hogy vele együtt és érte nagyon sokat dolgoztok, hogy energetikailag elérje azt a szintet, ami ehhez szükséges. 

1987-ben volt az utolsó mérés. Ezt nevezzük Harmónikus Konvergenciának. 

Ez volt az a mérés – és ezt mindannyian tudjátok – amikor összeszaladt az Univerzum. Lady Gaia energiája és frekvenciája olyan értéket mutatott a korábbiakhoz képest, ami meglepte a teljes Fény-világot. 

Nagyon sokat dolgoztatok, végtelenül hálásak vagyunk Nektek ezért a nagyon mélyreható, sok munkáért, amit magatokra vállaltatok az inkarnációitok során. 

És ezen a ponton felgyorsultak az események. 
Elindult a hívás, hogy mágneses mezőtöket meg kell újítani, ami - tudjátok, ismeritek, könyvekben elolvashattátok - megtörtént 2002-ig. 

Felül lett írva tervezett sorsotok, az 1999-2000 év fordulójára tervezett bolygó pusztulás – mint tudjátok – elmaradt. 

Magatoknak köszönjétek. 
És azóta Ti írjátok a jövőt, magatoknak teremtitek a Földet, magatoknak építitek az Új Földet, magatoknak teremtitek a csodát.

A felemelkedési folyamat legvégső stádiumában vagytok. 

Ez azt jelenti, hogy a 2012-es új méréskor a Föld rezgésszintje egy fantasztikusan magas, új értéket fog mutatni. 

Lady Gaia tudatosan és a Ti segítségetekkel dolgozik ugyanúgy Önmagán, mint Ti, fénymunkások, emberi testben. 
Ugyanúgy engedi el az energiákat, ugyanúgy tisztul, ugyanúgy veti le magáról az élete során magába fogadott, de már nem hasznos és nem segítő energiákat.

A felemelkedés során különböző dimenziókapuk nyílnak meg, és amit nemrég említettem, a Lentoszi dimenziókapu ezév elején, januárban megnyílt. 
Energiái kiáradtak. 

A lentoszi korszak volt az a korszak, amikor azért voltatok itt a Földön, hogy az energetikai lesüllyedés után az eredeti Tudást, az Isteni Igazságokat, az Univerzum törvényeit, saját életetek tudását, Fénylény tudását elhelyezzétek a Földön. 
Ez egy hírhagyó korszak volt. 
Ez azt jelenti, hogy a Föld számtalan pontján, piramisokban, szent helyeken lezárt tárolókban, kristályokban elhelyeztétek azt a tudást, amit magatoknak hagytatok hírül annakidején, mert tökéletesen tisztában voltatok vele, hogy eljön az a korszak amikor ezt a tudást elő fogjátok venni, amikor tudatállapototok újra olyan rezgésszinten fog működni, hogy szükségetek lesz ezekre az információkra.

És ez a kapu januárban megnyílt, minden információ itt van körülöttetek.

Gondolj bele az életedbe. 
Nagyon sokan éreztétek január, február tájékán azt, hogy valami teljesen más, azt hogy valami megváltozott, azt hogy valami összezavarodott. 
Ez nem véletlen. 
A dimenziókapukon keresztül áramlottak be azok az információk, azok az energiák, azok az entitások, akiket lezárva, akár saját én-részetekként megbízva az őrzéssel, itt hagytatok. 

Ezt most magatokhoz veszitek, vissza engeditek. 
Ki tudatosan, ki energetikailag. 
Mindegyikőtök befogadta, még akkor is, ha felszíni tudatod erről mit sem tud. 

Hétköznapi életedre mindez az energia mély kihatással van. 

Lehet, hogy életed összezavarodott, lehet, hogy emberekkel való viszonyod megváltozott, lehet hogy hirtelen nem várt változások köszöntöttek be az életedbe. Lehet, hogy összezavarodott voltál, lehet hogy úgy érezted, hogy minden átcsap a fejed fölött, hogy kihúzták alólad a szőnyeget. 
Ezek az események jó részt ezeknek az energiáknak volt köszönhető. 

Az energiák beáramlanak, akár elfogadod ezt, akár nem. 
Akár tudsz róla, akár nem. 
És miután tisztán energialény vagy, ezek az energiák hatnak rád, akár követed ezeket az eseményeket felszíni tudatoddal, akár nem.

És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy akármit csinálsz, determinált az életed. Szó nincs róla. 

Ezek az energiák úgy épülnek be energia rendszeredbe, hogy eltárolódnak. 

Szív csakrád közepén van egy energia gyűrű, egy végtelen 8-as jel, az úgynevezett spirituális kerék, ami nagyon lassan áramlik a végtelen jel mentén. 
Ezen a spirituális keréken 144 ezer úgynevezett kehely van. 
Ezek a kelyhek tárolják mindazt az energiát, amire neked bármikor szükséged lehet, amit te használsz és Lelked, felsőbb Éned hagyja jóvá ezeknek az energiáknak a kiáramlását a teljes fénytestedbe akkor, amikor ennek eljön az ideje. 

Amikor letehetsz egy problémát, amikor megszabadulhatsz egy betegségtől, amikor valami változás áll be az életedbe, amikor tudatosságban lépsz egy lépcsőfokot, amikor felismeréseid vannak, amikor elkezdesz valami olyasmivel foglalkozni, amit eddig nem tettél, vagy elhagysz olyan dolgokat, amivel eddig foglalkoztál.

Egy napod során többször áramlik be az energia, ami hatással van rád, minden élőlényre, minden dimenzióra. 
Az ásványi, egyes dimenziótól kezdve növényekig, állatokig mindenre hatással van. 
Ezek az energiák naponta háromszor kerülnek átkalibrálásra. 
Ezt általában a napod során nem veszed észre. 

De célszerű – hányszor hallottátok - hogy reggel lépj kapcsolatba Önvalóddal és este kicsit gondold át a napodat és tedd helyre, tedd le azokat a dolgokat, amik nem voltak esetleg olyan nagyon pozitívak az életedben, engedd el őket.
De visszatérve a felemelkedéshez: 
a Föld energia rendszere és a ti energia rendszeretek napról napra változik, emelkedik és az utolsó stádiumban vagytok. 

A Föld felemelkedésének harmadik, utolsó stádiumában, ennek is a legvégén.

Mi történik a viszonylag gyors felemelkedési szakaszban? 

A lentoszi kapu az utolsó energia- és dimenziókapu volt a spirituális fejlődésetekben. Ezután egyetlen egy kapu maradt hátra és ez a lemúriai kapu. 

Amikor a Föld eléri azt a rezgésszintet, hogy energiái kiárasztásával egy bizonyos, meghatározott rezgésszint és hangfrekvencia kiárasztásával kiénekli az Univerzumba üzenetét, hogy készen áll, akkor a Teremtő különleges rezgés sorozatot indít el az egész Univerzumba. 

Ez a rezgéssorozat elérve a Földet segíteni fog benneteket. 

A Mindenható energiája beáramlik, hatalmas Fény áramlat, és most ne a fizikai szemeddel érezhető fényt vedd alapul. 

Ez az energia áramlat segíteni fog megnyitni a lemúriai kaput. 

Amikor ez a kapu megnyílik, akkor a kristály könyvtárak tudása, energiája, a kristály könyvtárakban tárolt utasítások információk, minden, ami lényedből és aspektusaidból a kristály könyvtárak tárolnak, kiáramlik és egy egységes, 
közös tudatmezőt fog létrehozni a Földön.

A Ti feladatotok kapcsolódni ehhez a tudatmezőhöz, és a Föld szív csakrájának energiáját ezen keresztül, ennek segítségével - egymással is összekapcsolódva - a magas Fénylények által egyesített energiákkal összekapcsolva, a szeretet rácshálójához csatlakoztatjátok. 

Ennek az energiának a megtartása, ennek az egységes energiának őrzése, védelme, megtartása konkrétan a Ti feladatotok. 

Minderre képesek vagytok. 

Semmi nem haladja meg képességeiteket. 
Minden olyan feladat, ami rátok vár, az bennetek van, belétek van kódolva. 
Őrzitek sejtjeitekben, Őrzitek DNS rendszeretekben. 
Ezek a kódok oly mértékig nyílnak meg, feladataidat oly mértékig tudatosítod, ahogy ez a mindenkori jelen pillanatnak megfelelő. 
Ez a közös feladatotok.
Ezen kívül egyénileg mindenkinek, mindegyikőtöknek külön-külön megvan a saját, személyes feladata, az egyedi, az, ami csak rád vonatkozik. 
Hiszen folyamatosan, mindig azt kérdezed, ki vagyok én, mit teszek én? 
Én a nagy egészben egy olyan pici pont vagyok. 
Mit számít az, hogy én mit csinálok?
Ez, kedvesem a lineáris gondolkozásodnak köszönhető. 
Annak köszönhető, hogy teljes egészében beleélted magad ebbe a fizikai testbe. Belenézel a tükörbe és egy arcot látsz. 
De elmélyedtel-e bármikor már saját szemedben? 
Elmélyedtél-e saját megérzéseidben? 
Elmélyedtél-e saját szívedben? 
Ami felé irányít, amit sugall, amit érzel, amit szeretnél? 
A feladatod csodálatos, és egy speciális csoportnak a feladata. 
A Mag népének a feladata.
Légy végtelenségig nagyon büszke.

Ne felejtsd el minden este elmondani: Vagyok, aki vagyok, vagyok, aki vagyok, vagyok, aki vagyok, Isten vagyok." - Mélvin Maja által 2010. jún. 10.


(Forrás: Angyalforrás)ÜZENET A MAGYAROKNAK ASHTARTÓL 💗


Nem volt még a több ezer éves fennállásunk idejében ilyen! Küldötteink voltak a Földről, de egy egész nép meghívására még nem volt példa! 💥

Ashtar üzenete Holló-Szabó Julianna által - részlet - A teljes üzenet itt: 

Attila könyve - írta Miklós Attila 


Az Attila könyvből részlet:

"Az Atya és Teremtő Anyánk parancsára
Magyarország energetikai rendszerébe ágyaztuk bele a Földi Helytartóság rendszerét,
úgy ahogyan az ősi idők óta ide tervezték! 
A magyarság feladata lesz a Földön a Fény Szövetségének a Helytartóságát felállítani, működésbe hozni és tartani. 
Ebben a szervezésben kérünk benneteket az együttműködésre!
Következő jelentkezésem alkalmával pontosítom, mit is jelent majd ez számotokra.

Ti magyarok vagytok az a nép, aki többekkel együtt, egészen közel van az Atya és
Teremtő Anyánk szívéhez! 
Tolmácsolom nagyrabecsülésüket és végtelen szeretetüket irántatok. 
A mai nappal végtelen áldáshullámokban energia érkezik Tőlük
a Föld nevű bolygóra, mert úgy ítélik meg, hogy készen álltok. 
Lakóhelyetek területén és környékén hárommillióhétszáthatvankétezer nyitott szívet tartanak nyilván, amelynek száma naponta cca. 100 fővel nő. 
Ezért a Helytartóságot itt kívánják beágyazni a Föld energiarendszerébe…

A mai naptól fogva, magam, Ashtar Parancsnok vagyok az Atya által megbízva azzal,
hogy időszakosan a segítségetekre legyek. 
A Helytartóság üzemeltetése, szabályaira vonatkozóan pontos tervet kaptok.

Tudnotok kell, hogy ti mentettétek meg a bolygótokat az energetikai feszültségektől és a nagyobb sérülésektől. 
Ne is várjatok óriási katasztrófákat, mert nem lesznek. 
A Kárpát-medence védve van az Atya és Teremtő Anyánk által. 
Menedék lesz az országotok. 
Már most sokan érkeznek a tudtotokkal és a tudtotokon kívül is. 
Főleg azok, akik ezekről a hírekről, ugyan más csatornákból, - akár a sötét oldaléból is - de tudomást szereztek.
A betelepülések száma rohamosan megszaporodik.
Arra kérem a magyar Testvéreket! 
Ne menjetek külföldre! 
Sehol sincs biztonság a magyar embernek, egyedül az Atya oltalma alatt! 
Szükség van a kezetek és szívetek erejére! 
Ha mégis arra kényszerültök, hogy elhagyjátok a Medencét, végezzetek
szolgálatot! 
Tudatos szolgálatot!

Az egyensúly, amiről beszélek, még törékeny! 
Ez még nem a célállomás! 
Tőletek függ, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe pakoltok.
A Fény vagy a sötétség oldalára.
Az Atya számít rátok, mint nyitott szívű népre! 
Hallgassátok, amit kér tőletek, és ne késlekedjetek megcselekedni azt! 
A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartóságát ezért bízza a gondotokra.

Amit eddig a Szövetség el tudott végezni a légteretekben, a bolygó mágneses
energiamezejében, valamint a sötét erők által felállított földi energiamezők
gyengítésével, azt megtette. 
Tudnotok kell, hogy alaptétel: a sötét oldalnak a Fénnyel szemben nincs ereje. 
Neki csak akkor akad tér, ha valaki a fenti alaptételt nem ismeri.
Addig tud a sötétség rajtatok élősködni, amíg nem tudatos a késztetés bennetek a
jótettekre, a szeretetben való létre, az Atyához és Teremtő Anyánkhoz való kötődésre
és az Ő törvényeinek az ismeretére, valamint azok betartására.
Ettől kezdve a ti dolgotok a folytatás. 
Természetesen mögöttetek állunk, és minden információt és segítséget azonnal szállítunk a kérdéseitekhez, a Szövetség, amelynek mától hivatalosan is a tagjai vagytok, az Atya megbízatásából!

Nem volt még a több ezer éves fennállásunk idejében ilyen! 
Küldötteink voltak a Földről, de egy egész nép meghívására még nem volt példa! 
Ez mutatja az Atya és Teremtő Anyánk szeretetét és háláját irántatok!
Örömtüzeket gyújtunk a szívetekben, és együtt ujjongunk a több ezer éves munka
boldog befejezésével.

Tehát Testvérek!
Figyeljetek rám, mert rendkívül fontos az üzenet! 
Mától mindenkire szüksége van a Fény Galaktikus Szövetségének! 
Ettől kezdve rajtatok a sor! 
Mi már mindent elrendeztünk, hogy nektek sikerüljön, de mostantól hatványozottan lépjen a tudatosság az életetekbe!

A Földi Helytartóságról szóló Atyai tervek a birtokomban vannak. 
Hamarosan jelentkezem a kifejtésével és a számotokra való közzététellel!
Ma az öröm napja van!! Gyújtsatok örömtüzet otthonotokban egy héten keresztül!
Megszületett az Égi Királyság teljes valóságában! 
Hála az Atyának, a Teremtő Anyánknak, és Néktek! 
Az Atya és Teremtő Anyánk forró áldását küldi rátok ezen a héten! 
Fürödjetek benne és élvezzétek a hozadékait! 
Folyamatosan árad rátok a kegyelem! 
Boldog Gyermekei Galaxisunknak!

Áldás és legmélyebb tisztelet Nektek a Szíriusz ’B’ nevű bolygóról

Ashtar Parancsnok”
A Lemúriai Nővériség számára szóló üzenet

"A legkiválóbb intuíció és bölcsesség a tiétek, ami automatikusan azzal a
képességgel jár együtt, hogy életet tudtok adni, hogy képesek vagytok előre
meglátni dolgokat, hogy oltalmazni, gondozni, és táplálni tudtok másokat,
valamint az együttérzés.
Mindez bennetek van, és arra vár, hogy új formába
legyen öntve: a spirituális igazság, és a tanítói mivolt formájába.
Ott van bennetek mindaz, amit a
Csillagbölcsek átadtak nektek - sokaknak szemtől szembe - öreg lelkek.
Ott van, hogy általa megtehessétek a következő lépést.
Hogy megtisztíthassátok magatokat a régi energiától, attól, amit ebben vagy az elmúlt életben megtapasztaltatok,
elengedve mindazt, ami fájdalmat okoz, elengedve minden cserbenhagyást!
Hogy mesterekként léphessetek elő!
Mondok én nektek valamit: amikor ez elkezdődik,
akkor nagyon sokan észreveszik majd, és máshogy fognak rátok nézni.
Minden nem képviselői máshogy fog rátok tekinteni, és így fognak szólni:
Ez itt egy öreg lélek, akit érdemes meghallgatni..." - Kryon

A teljes szöveg:


❤️


"Kedves Akasha, kedves Felsőbb-Én, kedves Veleszületett, kedves testi szerkezet, a testemben lévő minden sejt: figyeljetek csak!
Nincs bennem megvilágosodástól való félelem, mert most egy olyan energiában vagyok, ami támogat engem ahelyett, hogy ellenem lenne.
Ezért a félelem a régi energiához tartozik, nem pedig ehhez. 
Mentes vagyok ettől, és készen állok előre lépni.
Gyújtsd meg a fényem egy szikrával!
Tudom, hogy irányítani tudok mindent magammal kapcsolatban. Ez az én köröm..." - Kryon

A teljes szöveg:


❤️


"Négy másik emberi civilizáció előzött meg benneteket, és pusztította el önmagát.
Ezt még nem ismerték fel a történészek.
Azonban a régi maja naptárakban lévő hosszú számítás, egy 5.125 éves átlagos civilizációhosszon alapul.
Még mindig jelen van a negatív gondolkodás, még akkor is, ha beismeritek, hogy a világvége nem történt meg, és nem is fog.
A pozitív dolgok nemzedékeken keresztül fognak kialakulni kedveseim.
El fogjátok kezdeni meglátni a szervezetek cselekedeteinek rendbetételét, vagy különben el fognak bukni.
Nem lesz többé kerítésen ücsörgés a tisztességtelen dolgokkal kapcsolatban. Látni fogjátok a régi paradigmájú, régi vezetők bukását.
Végezetül olyan új vezetőkre cserélődnek, akik együttérzőbbek és becsületesebbek.
Ez hát az, ami érkezőben van!" - Kryon

.., de ezt Nektek is akarnotok kell! 

Leírás:


❤️


A VÍZ A KULCSA MINDENNEK!

.
.

Mi is és Földanyánk is 2/3 részben vízből vagyunk!

JÓ VÍZ = JÓ ÉLET = ÉLTETŐ ERŐ

Ahhoz, hogy JÓL működjünk, ahhoz a bennünk lévő, minket alkotó víznek is JÓnak kell lennie!
A JÓ víz rezgésével, mint csodás információjával fölülÍRja a bennünk lévő vizet, vagyis minket, vagyis GYÓGYÍT = GYÓGYÍR!
A jó víz úgy működik, mint a homeopátiás szer!
KÉPESek vagyunk programozni a vizet a gondolataink által!

Tanítanak erre a Hathor tanítók is:

"Sima vízre van szükséged, mivel a víz rendkívül jól tárolja ezt a fajta információt. Egy vízzel teli edényt tartasz a kezedben.
Az akaratoddal kiküldöd a szívcsakrádban lévő energiát a karjaidon át, a kezeidbe, és utána a tenyered közepén levő csakrákon át.
Az energiamintázat ezen az úton belép a vízbe. (pl.: szeretet, nyugalom, harmónia, egyensúly, türelem stb.)

Azt javasoljuk, hogy erősítsd a hatást a folyamat háromszori ismétlésével.
Tehát még kétszer, összesen háromszor végezd el.
Ezután megiszod a vizet.
A víz áthatja tested vízelemét és így végül a gyógyító és védelmező minőségek minden sejtedbe eljutnak.

A módszerrel átalakítod a fényt, hogy átáramoljon a tested központi energiacsatornáján át a szívedbe, majd pedig onnan a vízelembe.
A víz tudata megkapja ezt az energiamintát és iváskor a testedbe jut."

Részletes leírás itt:
- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:


Masaru Emoto is tanít bennünket a víz jelentőségére:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:


A Kárpát Hazánk alatt egy összefüggő vízterület van:

A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:


Kryon is felhívja a figyelmünket arra, hogy az alattunk lévő vízterületet KÉPESek vagyunk áthangolni, programozni, mint egy nagy kristályt!

"A Kárpát medence egy hatalmas víz területet rejt a földben.
Ez a vízterület számotokra részben tökéletesen ismert, hiszen az ország területén nagyon sok helyen, ahol lefúrtok hévizek, törnek fel.
Ez a vízrendszer az ország területe alatt egy kristály mező.
Amikor dolgoztok egyesével, vagy ketten, vagy csoportban, bármikor meg tudjátok tenni, hogy tudatos energiával tisztítjátok ezt a vízmezőt.
Köztudott, hogy a víz egy intelligens, kommunikáló energia. Tudattal rendelkezik.
Küldd le szeretetedet, azokat a pozitív gondolatokat, amit Földanyának szánsz.
Küldj energiát ebbe a vízbe, s tudatosan kezd el tisztítani, s eltávolítani azt az energiát, amit már jó elengedni.
Ennek több rétegű hatása lesz, ha ez a víztömeg befogadja, akkor teljes mezőként (, mint egy nagy gyűjtő lencse) a fénymunkások energiájának, tudatának, jó akaratának, szeretetének egy egységes mezőjeként kezd el működni.
Vannak területek, ahol ez már működik, ahol már csodálatosan tiszta.
Egységessé kell tenni!

Nem érzed a Magyarországban rejlő bölcsességet?
Rengeteg cél van ebben az országban... Lehetséges, hogy ez a hatalmas terület amiről beszélek, nem más mint a spirituális víz kútja, amely több kilométer mély?
Lehetséges ez, hogy őseiteknek sámáni energiái voltak?
Hogy ismerték a Föld energiáját?
Talán még az eljövendő időfraktálokat is?
Mi más lenne a prófécia, ha nem valami, ami megjósolható?
Lehetséges, hogy az őseitek adták tovább azt a potenciált, ami most bennetek rejlik?
Lehetséges, hogy azok, akik egy ilyen teremben ülnek olyan Akasha feljegyzéssel rendelkeznek, amely igen mély és rengeteg spiritualitás rejlik benne? Figyeljetek!
A bolygót nem úgy teremtették, hogy mindenhol egyenlő legyen az energia.
Mindig voltak és mindig is lesznek portálnak nevezett helyek, amelyeket erőteljesen érzékelnek azok az emberek, akik azon a területen élnek.
Sokszor a víz mellé ülnek! ;-)
A ti csodás földeteken érnek össze Szent György vonalai.
Itt a pulzálás és ez olyan, mintha a bolygó szíve verne itt.
Ez csak metafora, de remélem minden magyarhoz elér, hiszen nektek célotok van a bolygón, az, hogy együttérzést teremtsetek.
Itt vannak azok, akik majd a végső időkben tartják a fényt.
Talán Európa nem is tudja, hogy honnan jön ez a fény, de ti felelősek vagytok a kvantum energiáért.
Ez többet fog tenni annál, hogy megváltoztassa a ti földeteket.
Ezt az őseitek nagyon jól tudták és el is mondták és most itt van!
Nagyon fontos hogy meghalljátok!
Fontos, hogy itt vagytok, szeretném ha ezt átéreznétek!
Ezzel az együttérzéssel meggyújthatjátok a fényt, hogy aztán az az egész kontinenst bevilágítsa.
Ehhez minden eszközötök megvan.
Itt különleges öreg lelkek laknak.
Egy olyan karmikus csoportba érkeznek meg, amelyet úgy nevezünk, hogy magyarok.
A legtöbben újra és újra ezen a területen születnek ujjá.
Figyeljetek. Ti vagytok a saját őseitek. Ti hordozzátok az összes bölcsességet és tudást.
Itt az ideje, hogy megmutatkozzék a magyar Szellem, hogy végre ne legyen eltemetve!
Ez Magyarország. Ti mások vagytok.
Ti vagytok a jövő. Egy új kontinens, amely gyönyörű, toleráns, megbocsátó és szelíd.
Ez a jövő. Ilyenek vagytok.
Már évek óta gyakoroljátok ezt.
Annyira azért ne legyetek szelídek, hogy a félelem elkapjon benneteket!
Nem vagytok agresszív emberek.
Nálatok van az igazság kardja. Ez nem egy fegyver. Az igazság nem egy fegyver. Az igazság fény. Ezért nem érhet el hozzátok a legnagyobb sötétség sem...."

Részletesen itt:

Leírás itt:
- A VÍZ A KULCSA MINDENNEK!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/11/a-viz-kulcsa-mindennek.html


❤️Dobogókő
"Ez az egész régió érzete.
Ez egy olyan hely, ami sok Ley-vonal metszéspontjaként ismert.
Most átnevezem nektek a Ley-vonalakat, magyarok.
Ebben az új energiában, ahol már nem ismétli magát a történelem, új történelmet építetek.
A Ley-vonalak mostantól átadó vonalak, melyeken ezt az édességet és együttérzést sugározzátok szét az egész világnak a kultúrátokról.
Kedveseim, nem vagytok egyedül.
Vannak más Ley-vonalak, vannak más csakrák is.
De ti ennél ültök, és most már tudjátok, hogy miért is teremtették meg egyáltalán a Ley-vonalakat.
Tudták, hogy eljön egy pillanat, amikor már tudnotok
kell továbbadni a kultúrátok bölcsességét azoknak, akik nem rendelkeznek vele.
A Ley-vonalak metszéspontja, amin keresztül ezt megtehetitek, pontosan itt van.
Ezek a Ley-vonalak a bolygó spirituális internete a számunkra. Mindössze a cselekedeteitek révén oly sokaknak küldtök üzeneteket." - Kryon

A teljes üzenet itt:

A közvetítésről 
(Lee Carroll Kryon közvetítőtől)

A közvetítés definíciója: Isten felséges, ihletett szavai (vagy energiája) Emberek által eljuttatva az Emberekhez. 
Ez azt jelenti, hogy nemcsak a bolygó legtöbb szent írása lett eredetileg közvetítve (minden vallásban), de sok műremek és zene is úgyszintén! Nem Isten írta a Bibliát, hanem Emberek, isteni inspirációval. 
Mindig voltak "meghatalmazott és felszentelt" nők és férfiak, akik eljuttatták hozzánk Isten üzenetét. 
Ez az égi csatorna.
Mindenki közvetíthet, a Szellem ebben az értelemben nem magántulajdon. 
Minden Ember számára hozzáférhető és nem csak kevesek számára. 
A képesség és a lehetőség létezik és mindannyiunk tulajdonsága. 
A sok egyéb dolog közül, az emberi szándék a legfontosabb.

Nem minden közvetítés történik tiszta szándékkal. 
Ezért némelyik valós, némelyik pedig nem és neked kell képesnek lenned különbséget tenni, amikor hallgatod vagy olvasod, hogy valóban a Szellemtől származik. 
A valódi csatorna felelőssége félelmetes. 
Egy szent, felkent információ életeket menthet! 
Az öncélú, egocentrikus és félelemmel teli információ összezavar és akár megállíthatja egy ember spirituális növekedését. 

Hogyan tudod megkülönböztetni? 

Kryon állítja, hogy rendelkezünk egy megkülönböztető képességgel, hogy tudjuk és képesek legyünk "érezni" a különbséget.

Vezérelvek a megkülönböztetéshez
New Realities Magazine – 1987 júliuskivonat…

1. Mindig tartalmaz hasznos információt mindenki számára. Óvakodj az olyan csatornától, amelyik csak kevesek számára ad hasznos információt, vagy azt mondja, hogy az csak egy különleges csoportnak vagy egy meghatározott számú embernek szól. Az egész emberiség számára hasznosnak kell lennie, minden egyes Embernek. Ez egy olyan területe a megkülönböztetésnek, amely lehetővé teszi, hogy tudd, az igazat hallottad.

2. Az üzenet legyen felemelő. Csak olyan üzenetre figyelj, amelyik megerősít, és nem megfélemlít, nem olyanra, amelyik levertté tesz, ami miatt félelemből cselekszel, vagy bujkálsz. Hanem olyanra, ami alkalmassá tesz! Ez egy kapocs Isten energiájában. Ennek benne kell lenni. Meg kell, hogy ihlesse a hallgatót és az olvasót. Lejegyezték, hogy minden alkalommal, amikor angyal jelent meg egy Emberi Lény előtt, azzal kezdte, hogy "Ne félj!"

3. A Szellem (Isten) nem fogja soha, de soha egy közvetített üzenetben azt kérni, hogy add fel a szabad akaratod. Soha! Mert a szabad akaratod az, amiről a Földi tapasztalásod szól. A szabad választás a jövőd motorja.

4. A Szellemtől soha, de soha nem kapsz olyan üzenetet, amelyik azt kéri tőled, hogy megsértsd a tisztességet, amiben hiszel. Gondolkodási folyamataidat tiszteljük. A Szellem soha nem fog rászedni, vagy "beleszólni" bármibe. Az üzenet soha nem sértheti a becsületed. Jól kell érezni tőle magad, és igaznak kell csengenie a szívedben.

5. A Szellem soha nem fog egy csatornát sem úgy bemutatni, mint egyetlen forrást. Figyelj erre, mert a Szellemnek sok csatornája van, és mind úgy igazítják az információjukat, hogy létrehozzanak egy nagyobb képet, különösen ebben az Új Korban. Egyik sem fog úgy bemutatkozni, mint az egyedüli forrása az információnak.

6. Figyelj arra a tényre, hogy az információ, rendes körülmények között új információ. Óvakodj az olyan csatornától, amelyik egyszerűen felmelegíti a régit, mert ezek semmi mást nem közvetítenek csak az Emberi Lény egóját. Nélkülözhetetlen az új információ "lényegi információval" kombinálva, ez a közvetítés teljes lényege.

7. Figyelj arra a tényre, hogy a közvetített információ spirituális megoldásokat kell, hogy közvetítsen. A közvetítés értelme, hogy megoldásokat adjon, új információ útján, az élet kihívásaira a Földön.

Kryon: Megadtuk a hét legfontosabb szabályt a tizenkettő közül, melyeket emberek nyújtanak át neked, hogy képes legyél eldönteni, melyik közvetítés ered valóban a Szellemtől. 

És most egy saját szabályt adunk át – ez tőlünk származik. 
A közvetített információhoz úgy viszonyulj, mint egy forráshoz. 
Ne vesszél el benne, ne váljék az életeddé. 
Ne kiáltsd ki a közvetítést végző embert gurunak. 
Az információból, mint forrásból meríts és tanulj belőle, majd tedd félre. 
Aztán a saját erőd és saját képességeid birtokában hozzál létre magasabb rezgéseket ezért a bolygóért. 
Te vagy az, aki képes erre! 
A közvetítés csupán segítséget nyújthat ehhez."

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/magyar-himzesek-es-motivumok-kincsestara.html

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/halasi-csipke-kiskunhalas-aranya.html

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/05/hathor-uzenet-fold-szamara-tom-kenyon.html

 


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam:   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.