2018. január 7., vasárnap

Jézus önéletrajza


Jézus önéletrajza

Örömünkre szolgál bemutatni Jézus (Sananda Kumara) önéletrajzát. 
Sananda utasítása szerint, nem részleteket közlünk, nincs para-megfogalmazása szavai magyarázatának. 
Vállaljuk a teljes felelősséget, hogy érintetlenül, folytatólagosan átadjuk Sananda szavait úgy, ahogy Ő átadta nekünk. 2014. január 7. 20:00 Kathryn E. May átirata Los Angeles


CAAkiane Kramarik festménye

A csatornázott üzenet:
Szeretném elmondani az életem történetét, Jézusként. 
Én Sananda Kumara. Ez az én spirituális nevem - léleknevem. 
Amikor a Földre jöttem, a „Yeshua, József fia” nevet kaptam, de aki ismert fiatal koromban, csak úgy hívott: „Emmanuel”. 

Sok dolgot fogok elmondani neked, ami nem egyezik életemnek azzal a történetével, ahogyan azt a Bibliában elmesélik. 
Ezek közül a javítások közül néhányat kiadtak az Új Szentírásban, melyiket a jelenlegi íróm, Kathryn jegyzett le, ki beleegyezett, hogy vegye ezeket az üzeneteket és prezentálja őket a világnak, amíg képes nem leszek arra, hogy személyesen jöjjek el hozzá. 

Az alapvető információk egy része megjelenik egy másik könyvében is, amelynek címe: „Kinek van szüksége fényre?”. 
Mindazonáltal most teljes körűen megismeritek a történetemet azáltal, hogy közzé teszem a saját életrajzomat. 
Teszem ezt úgy, hogy nem törődöm azzal, hogy az emberek ismernek-e engem, vagy nem. 
Azt szeretném, hogy pontos és tiszta legyen ez az üzenet, amit arra szántam, hogy terjesszék a Föld bolygón, mert úgy tűnik, ez most jó idő arra, hogy ez megtörténjen. 

Az életem alapvető elemeiről próbálok meg átadni neked egy képet, és röviden érinteni fogom azokat az alapvető elképzeléseket, amelyekben hiszel. 
De a valóság sokkal egyszerűbb és következetesebb a Biblia történeteinél. 

Azért jöttem, hogy elmondjam az én Isten iránti szeretetemet, a csodálatomat Isten teremtményei felé, és tanítani, hogy a szeretet az, ami igazán számít az életben, semmi más. 

Anyámnak, Máriának gyermekeként tavasszal születtem (nem december 25-én). 
Az igaz, hogy Ő egy fiatal nő volt, és az is igaz volt, hogy azt mondta neki Gábriel Arkangyal, hogy olyan gyermeke fog születni, akit közvetlenül Istentől küldtek el. 
Az Első Teremtő Energia volt annak a fogantatásnak és az emberi testnek a Forrása, amit létrehoztak anyám méhében, úgyhogy ez igaz, hogy a gyermektestet nem a szokásos módon hozták létre. 
József, aki az apám lett amikor idejöttem, egy jó ember volt, mélyen hívő, és elfogadta az én létezésem felelősségét, és a gyerekeket, kiknek később kellett jönniük az áldott családunkba. 
Az nem igaz, hogy én jászolban születtem, vagy hogy a szüleim szegények voltak. 
Hiszen körülvettek a közeli családtagok és a barátok, illetve kényelmesen éltünk és jó oktatást kaphattam. 
Volt egy bátyám is, Jakab, illetve egy nővérem, Márta. 
Később született fiatalabb testvérem, akit úgy hívtunk: Simon. (Jézusék tehát négyen voltak testvérek, és Ő volt a harmadik legidősebb.)
Éltek körülöttünk unokatestvérek, nagynénik és nagybácsik, akik felügyelték a növekedésünket és a jólétünket, és akik élvezték a társaságunkat. 
Az egyik legközelebbi barátom és osztálytársam Mária Magdolna volt, aki az életem szerelme lett az első naptól. 

Mindenkinek fontos tudnia a valós identitásom kialakulásáról, mert ez arról a nagy szeretetről mesél, amit Isten érez az Emberiség iránt, és ez bepillantást enged a Szellemi Világ társaságainak a működésébe és terveibe. 

(Az az ember és maga az életút, amit Jézus Krisztus gondosan előre megtervezett, abból az előrelátásból és reményből született, hogy egy ilyen élet óriási változást hozna létre a bolygó történelmében, és remélhetőleg új megértését Isten igaz útjának.
Az volt a célja, hogy növelje a tudatosságot a Föld bolygó lakosságában, amely belemerült a sötétség elleni harcba és lecsúszott a tudatossági skálán. 
A Földet majdnem elárasztották a megszálló Sötétség hullámai, újra és újra monopolizálva a hatalmat és a gazdagságot a bolygón. 
Egészen az elmúlt évig, amikor a Galaktikus Tanács végül képessé vált arra, hogy egy sokkal közvetlenebb módon támogassa az emberiséget.)

 2000 évvel ezelőtt azzal a szándékkal jöttem, hogy elkezdjem a Felemelkedés folyamatát, amely bevezeti az „új Aranykort”. 
Tudtuk, hogy nehéz kihívás, és szerettünk volna egy olyan helyzetet létrehozni, amely a legjobb esélyt kínálja a sikerre. 
Úgy döntöttünk, hogy én is megtestesülök, mint lélek, a baba Yeshuában (gyermektestemben), ám mivel ez túl nehéz feladat volt egy magányos léleknek, ezért azt javasolták, hogy hozzunk létre egy erősebb entitást egy másik lélekkel történő összefogással (azaz két lélek, akik összeolvadnak, hogy eggyé váljanak az életben). 
Ez volt az a teremtés, amiben megegyeztünk. 
Még csatlakozott a feladathoz Yeshua, az én drága bátyám, és két másik Csillagszülött is: egyrészt az általatok St. Germain-ként ismert ősi lélek a Kumara házból (az én Égi családi vonalamból), másrészt El Morya, akinek a személyazonosságát még nem fedték fel teljesen mind a mai napig. 
Így megnyugodtunk abban a tudatban, hogy – mivel olyan erős a szeretet és a bizalom egymás iránt - nem számít, mit hoz majd az élet, együtt kezelni tudjuk. 
Én lennék a "vezető lélek", s Ők vállalják a felelősséget és a névrokonságot azért az emberért, aki Jézusként lesz ismert. 
Ez volt a nagy vigaszom, hogy tudtam, mennyire támogatnak. 

A reményünknek hoznia kellett Fényt és Szeretetet - mindenkinek.

 Az szintén megtervezett volt, hogy Mária Magdolnával, akinek az életre szóló partneremnek és feleségemnek kellett lennie, létrehoznánk három olyan ikerlángot, akik megosztoznak Mária testén. 
Az ikerlángjaink élő szeretete és vonzalma egymáshoz lehetővé tenné a lehetséges legerősebb kapcsolatot, és az egyensúly megteremtéséhez is szükség volt erre a hasonlóan erős női partnerre. 

Az Elsődleges Teremtőnek - és a Vele egyetértésben élő Galaktikus Tanácsnak - fontos volt, hogy a női energia szintén teljes egészében képviselve legyen. 
Anya/Atya Isten - ennek a Tejút Galaxisnak a teremtőjeként - szorosan részt vett az út minden lépésénél, és felügyelte a projektet, amely az volt, hogy a szenvedő emberiséget visszavezesse a szeretett Anyaföldhöz és a Krisztusi Tudatosságba.
Amint látod, nincsenek véletlenek, 
vagy balesetek az események tervezésében, és a bolygón való kibontakozásban. 
Minden gondosan megtervezett, de a szabad akarat a földön nem mindig teszi lehetővé a tökéletesen kiszámítható végrehajtását a terveinknek. 

Ebben az esetben ez elvitt majdnem 2000 évet, hogy valóra váljon a gondosan lefektetett tervünk. 

A gyerekkorom és oktatásom boldog idők voltak számomra, az előkészület és fejlődés ideje volt, mivel nekem szoknom kellett a tapasztalatot, hogy két másik intelligenciával (St. Germain és El Morya) egy testben élünk, de követtük egymást ahogy mindig is tettük, és Mária ugyan ezt tapasztalta meg a saját ikerlángjaival. 

Inkarnálódásom után, kezdetben, az eredeti memóriám és a küldetésem részben le volt zárva előttem, de ez tisztábbá vált, miközben felnőttem. 
Tanultam és utaztam, de mindig visszatértem a családomhoz és az én szeretett Máriámhoz. 
A családommal megélhettem a legnagyobb szeretetet, miközben közös végzetünk teljesen világos lett. 
Összeházasodtunk egy örömteli ünneplésben a családunk kebelében, Názáretben, és együtt kezdtük el közös életünket, amely elkötelezett volt aziránt, hogy a Fényt és az Igazságot elhozzuk a világnak. 
Mária gyakran elkísért utamra más városokba, és sokszor az otthonunk lett a beszélgetések találkozóhelye. 
Nem gondoltam magamra tanárként vagy előadóként. 
Egyszerűen megosztottam azt a mély szeretetet, amit Isten és Emberiség felé éreztem. 

Ismertem a mi Első Teremtőnk, az Anya/Atya Isten mély tiszteletét és szeretetét, és a Felemelkedett Mesterekét, akik már a Jézusként járt utam előtt a barátaim és a tanáraim voltak az Eonok alatt. 
Biztosan tudom, hogy az a kép Istenről, hogy egy dühös és büntető bíró - teljesen hibás. 
Azt is tudom, hogy nincs pokol, nincs tűz és kénkő, és nincs sátán. 
Hozni akartam a szeretet és a megbocsátás üzenetét mindenkinek, akivel találkoztam, de korán elkezdtem érezni az erőteljes reakciókat bárkitől, aki közel volt a hatalom egy pozíciójához vagy a mások fölötti befolyáshoz. 
A szeretet tanításával szembeni állhatatos ellenállásuk azon a félelmen alapult, hogy mindent elveszítenek, amit birtokoltak, és ezeket a dolgokat nem tudták elengedni. 
Ez a hozzáállás nem korlátozódott a saját hitem vallási vezetőire, akik nem könnyen mondtak le a dühös és bosszúálló istenképükről. 
Sokkal inkább mesterséges vallási és bölcseleti határokat keresztezett a tanításom, és néha váratlan forrásokból is érkezett támadás. 

Minél jobban megosztottam az üzenetem, egyre nyilvánvalóbb lett, hogy minden hatalom félti a helyzetét, miközben a tanításom a személyes szabadságra és a független gondolkodásra inspirálta az embereket, hogy vonják kétségbe a tekintélyelvű ellenőrzés minden formáját. 

Az emberek elkezdtek seregleni az összejövetelekre, amikor lehoztam az Első Teremtő hatalmát, hogy meggyógyítsa a betegeket. 
Azok, akiknek korábban semmi fogalmuk nem volt arról, mi történik az életük vége után, és akik arra vágytak, hogy megértsék a helyüket az Univerzumban, izgatottak és megkönnyebbültek lettek, hiszen hallották a megerősítést, hogy igen, van túlvilág, ott van a lehetőség a reinkarnációra, és Isten világosságára! 
Igen, beszéltem a saját emlékeimről, az életről a magasabb dimenziókban, ahol minden életet az Univerzális Törvények vezérelnek, ahol a béke uralkodik, és ahol szabadon meg lehet tanulni, hogy bárki létrehozza a saját gondolatait és mély szándékait. 
Ott a tanulás a legkiterjedtebb és korlátlan módon folyik, és a misztériumok, a tér és az idő is könnyen érthető. 

Angyalok valóban léteznek, és a lelkek is megbocsátják minden életem bűneit, és segítenek, hogy megtanulhassunk egy magasabb szintű megértést, nagyobb közelséget Istennel. 
Azt tanítottam, hogy a mi felelősségünk, mint intelligens lényeknek az, hogy tiszteletben tartsuk, és értékeljük a mi áldott Földanyánkat, aki gondoskodik mindenkiről, és neveli az összes élőlényt. 
Az emberek, az állatok, az összes teremtmény, a növények és szent helyek az Ő felszínén megérdemlik a védelmet és tiszteletet, mert ugyanúgy Isten kifejeződései, mint mi. 
Én magam nem ettem húst, és nem bátorítottam senkit állatok nevelésére és elpusztítására, semmilyen élelmezési célra. 
Felhívtam a figyelmet a száraz, mediterrán éghajlat őshonos növényeire, a különleges igényeket is kielégítő gyümölcsök és zöldségek termesztésére, amely nagylelkű bőséget nyújt ahhoz, hogy elég legyen mindenkinek. 

Ezek az egyszerű tanításaim voltak, és beszéltem mindenkivel, aki szeretett volna hallani az Élet dicsőségéről, amikor a Szeretetet helyezzük minden fölé. Természetesen ez közvetlen konfliktusba került a római hódítók civilizációjával, akiknek minden kulturális előnyét masszívan háborúra és hódításra alapították. 
Így az üzenetem, hogy minden szeretet, ugyan reményt adott és sokakat vigasztalt, de később a hatóságokkal szemben is engem gondoltak politikai esélyesnek a régióban. 

A barátaim és diákjaim az ellátásukért cserébe bárhol tanították Isten szeretetének az üzenetét, amerre mentek. 
Néha jegyzeteltek, és Mária Magdolna összerendezett a tanításaink közül néhányat a bájos, tiszta nyelvezetében. 
Azokat az írásokat javarészt elrejtették, módosították, vagy elferdítették, hogy egy teljesen más szemszögből mutassák be - amelyik félelmet nemz, akarnok, és bizonyos dolgokra felhatalmazást nyújt. 

Leírták, hogy Földanyát erővel hódítják meg, és Isten szeretete megvetéssel és arroganciával volt beárnyékolva. 
A mi egyszerű és közvetlen arámi szövegeinket sűrű és eltorzított példázatokba csavarták. 
Valóban szerettem arra használni a példázatokat, hogy kifejtsem a véleményem, de ahol állítólag engem idéznek, ott a magyarázataimat – amiket a példabeszédekre adtam – kihagyták. 
Így az eredmény sötétté és ellentmondóvá vált.

 Ez az oka annak, hogy ezt az üzenetet küldöm most a világnak. 

Azoknak a segítségére, akik átérezték az üzeneteim igazságát. 
Hogy utat találjanak vissza az egyszerű örömökhöz, hogy tudják, hogy ki vagyok, honnan jöttem, és milyen az Élet valójában. 
Az élet virágzik az egész univerzumban. 

Nem vagyunk egyedül, és nem mi vagyunk a legfejlettebb civilizáció. 
Távolról sem. 

Testvéreink a csillagokból itt vannak felettünk az égen, türelmesen várnak, hogy segítsenek a legfontosabb törekvésben, amiben egy lény részt vehet: hogy a teljes lakosság felemelkedjen a bolygón. 
Ezzel az emelkedéssel minden lélek magasabb dimenziókba kerül, mi is tapasztalni fogjuk az energiák feloldását az egész Multiversumban, mert ez egy univerzális folyamat. 
Ez a sors, a belső hajtóerő minden életforma számára, ez a fejlődés magasabb dimenziókba, és közületek mindenki része a folyamatnak. 

Most visszatérek ahhoz a történethez, amit ígértem, - az életem történetéhez. 
Mária és én tovább éltünk és tanítottunk, volt két gyermekünk, egy fiúnk és egy kislányunk.
 Majdnem olyan idillikus életet éltünk egy ideig, mint egy átlagos család. 
Ez egy egyszerűbb idő volt, és nagylelkűen támogattak érzelmileg és pénzügyileg a családjaink, illetve a közösségünk, hogy utazhassunk, elvégezhessük a gyógyító munkánkat, és tovább terjeszthettük az üzenetünket azon a területen, amit ma Közel-Keletként ismertek és azon túl. 
A szeretett barátaink melegen üdvözöltek minket, törődtek velünk és nagy szeretettel bántak gyermekeinkkel, amivel lehetségessé tették nekünk, hogy széles körben osszuk meg az üzenetünket. 
Teljesen hű voltam szeretett Máriámhoz, a szerelmemhez, az ihletőmhöz, hiszen Ő az életem központja volt, ahogy én is neki. 
Ráadásul ikerlelkek maradtunk, ahogy folytattuk a hosszú kapcsolatunkat a Földdel és a szeretett Emberiséggel.
Ő egyébként megtestesült azóta, és testben van most is, ahogyan a Felemelkedett Mesterek többsége - különösen a női társak, akik itt vannak, hogy bevezessék a Női minőség korát. 

Mindannyian ismeritek a feltételezett életemet a végéig, amikor a sötétség erői mind a zsidó közösségben, mind a római kormányzáson belül üldöztek engem, mint árulót és bajkeverőt. 
Kiadták a parancsot letartóztatásomra, és figyelmeztettek is, így nyilvánvaló volt, hogy közeledik az elkerülhetetlen. 
Az én kivégzésemmel kellett példát statuálni, hogy elfojtsák a növekvő ellenállást az elnyomó római uralommal szemben. 
Összehívtam szeretett családomat – akiket nem neveztem tanítványoknak, hiszen ők a meghitt barátaim és útitársaim voltak. 
A megbízható társaim voltak. 
Egyik sem volt hűségesebb vagy odaadóbb a legkedvesebb testvéremnél, Judásnál (ahogy Ti hívjátok őt).
 Magamhoz hívtam őt, hogy a római katonákkal való közelgő összeütközésről beszélgessek vele. 
Megkértem, hogy menjen el hozzájuk, mondja el nekik a hollétemet, hogy elkerüljük a keresés és elhurcolás okozta kavarodást, mely az egész családomat veszélybe sodorta volna (az olajfák hegyén a családom nem volt veszélyben). 
Hűségesen végrehajtotta a kívánságaimat. 
Tudtam, hogy Ő egy megtestesült Fénylélek, Lucifer volt, szeretett testvéremnek a fia, akit Ti később St. Germainnek hívtatok. 
Ő volt, és most is Ő Isten fényének hordozója, ahogy a neve is mutatja. 
Ő sem akkor, sem máskor nem volt kapcsolatban a gondolati teremtéssel, a Sötét Lénnyel, akit Sátánnak hívtok. 
Nem volt vesztegetés vagy árulás - akkor is szeretett engem, ahogy most is, fenntartások nélkül. 
És így történt, hogy őrizetbe vettek, és a rövid tárgyaláson, előre meghozott ítélettel arra ítélt a zsarnoki Poncius Pilátus, hogy megkötözzenek és felszegezzenek szegekkel, de nem a keresztre, hanem egy nagy fára a köztéren, a teljes a lakosság szeme láttára.

 Nem kaptam meg azt a megbecsülést, hogy egy keresztre feszítsenek, ellentétben a későbbi, kitalált történettel. 
Az egész felvonulás és végrehajtás kicsit drámai, vagy Hollywoodi előadásra hasonlított. 
Ez a kegyetlenség egy lecsupaszított demonstrációja volt a hatalom nyers visszaélésének. 
Engem a fához kötöttek, szegek a lábaimban és kezeimben, nagy fájdalmat és kínt okozva a fának és nekem is. 
Felkészültem, hogy el fogom hagyni a testemet, kértem a Teremtőt, védelmezzen és tartson fenn engem, helyezzük a testet mély kómába, amit nevezhetünk tetszhalálnak is. 
Mi a lelkek, akik közösen laktuk ezt a testet, addig fel tudtunk menni a magasabb dimenziókba, miközben a testet figyeltük. 
Megtartottuk az élet fonalát, amíg a testet elvitték, és szeretett anyánk és feleségünk figyelmével a testet később újraélesztették. 
S igen, később találkoztam a barátaimmal az úton, és szintén megjelentem Saulnak (Pálnak) is, miután különleges szolgálatokkal töltöttem egy rövid időt. 
Amíg felépültem a sebekből, két csodálatos Máriám (édesanyám és feleségem) ápolt. Nem hagytam el a bolygót akkor. Nem. Tovább éltem. 
Franciaországba utaztunk, ahol fogadtak és elrejtettek, valamint oda, ahol tudtuk, hogy a szükséges oktatás és a biztonság gyermekeinknek biztosítva van. 
Ott született a harmadik gyermek, és Mária Magdolna is megalapította saját titkos iskoláját. 
Később utaztunk Törökországba és a Távol-Keletre, ahol szintén szeretettel fogadtak minket. 
A Buddhizmussal erős kapcsolatot éreztem, és egyesíteni szerettem volna a tanításokat, mert a buddhizmus tanai közül sok tartalmazza tanaim lényegét. 
Különösen nagy figyelmet fordítottam a belső béke keresésére, és a meditáció használatára, hogy az emberek elérjék a magasabb rezgést, és a kapcsolatot Istennel.
Tibetben megtaláltam azokat a misztikus és mitikus helyeket, ahol a Menny és Föld találkoznak. 
Portálok vannak ott a Belső Földre, és a szerzetesek tanulták azokat a mély gyógyító technikákat és csendes gyakorlatokat, amik megengedik nekik, hogy több száz évig éljenek. 
Hosszabb időszakra velük maradtam életem nyolcadik évtizede alatt, tökéletes egészségben. 
Ez hosszú és teljes élet volt, amit gazdag társasággal töltöttem az Isten szeretetének az ölelésében, és csendes szemlélődéssel töltöttem öregebb éveimet. 
Visszatértem az utazásaimról, hogy szeretett Máriámmal legyek az utolsó éveinkben. Rövid látogatásokon voltunk Franciaországban, Angliában, és Skóciában, amíg a természetes halálom körülbelül 86 évesen bekövetkezett, és Mária nagyon kicsivel később követett engem. 

Úgy éreztük akkor, hogy elindítottunk egy ébredést, de nem voltunk tisztában Pál kampányával, aki apostolnak nevezte magát, és felvállalta, hogy új zsidó szektaként létrehozza a kereszténységet. 
Nekem nem állt szándékomban létrehozni egy vallást. Csak el akartam hozni a szeretet és a fény üzenetét, ami megvilágította volna a világ vallásos tanításait. 
A miénk egyenes, haladó üzenet volt, amely, ha kivirágzik és elterjed, akkor létre hozta volna a békét a Földön, vagy legalább is, kialakíthatott volna egy földsáncot a Sötét energiák árvize ellen, ami a genetikailag módosított reptiliánok növekvő inváziójával adott volt. 
Azonban, mint oly gyakran megtörténik, kiderült, hogy azok, akik azt állították, hogy a támogatóink, végül a tanításainkat maradandóan eltorzították. 

Amikor Konstantin császár elrendelte, hogy az elérhető tanításaimból állítsanak össze és tegyenek közzé egy Bibliát, az eredmény minden volt, csak pontos és teljes nem. 
A szándékait a politika motiválta. 
Irányítani szerette volna annak a zsendülő mozgalomnak a növekedését, amit akkor kereszténységnek neveztek – valójában a Krisztus Tudatosság felismerését a Földön. 
A császár látta a veszélyt, amely lehetővé teszi a Fénynek, hogy átszűrődjön a nagy kiterjedésű és egyre inkább kezelhetetlen birodalmán keresztül. 
Így végül elszigetelték az embereket az Örömtől és a Békétől, a hit-propaganda és a félelem árusításával, a dicsőséges/hatalmas túlvilági Isten létezésébe vetett hittel, hogy félelemmel kontroll alá vonják a tömegek - elnyomás elleni - ellenállását. 
Hiszen a ragaszkodás a családhoz, a közösséghez és Istenhez, fellazítja az emberek hűségét bármilyen politikai entitás iránt, ráadásul eközben a mesterséges határokat és nemzeti szenvedélyt is feloldja. 
A papság, ami egy hatalmas entitásként lett kialakítva, saját érdekében igazodott Konstantin igényeihez, mert a saját érdeke is, hogy fenntartsa a patriarchális vallás hatalmát. 

Azt a szöveggyűjteményt, amit Bibliának neveztek, tehát létrehozták. 
Az Ószövetség az alaphangot, a hangsúlyt a háborúkra, a versenyre és a bosszúra helyezi. 
Istennek azt a képét, amit ez festett, egyesítették a korai judaizmus legtöbb zsugori és erőszakos szektájának a tanításaival. 
A cél az volt, hogy létrehozzák és összehangolják azokat a megtévesztő, ellentmondó üzeneteket, amiket most találsz benne. 
A szövegek többsége így javított, elhomályosított, átértelmezett és átfogalmazott. 
A bűn fogalmát is behozták az írásokba, és ez az irányítás elsődleges eszköze lett a Földön. 
Egy Sátán ellenes hős képét arra használták a szülők, hogy leigázzák a gyerekeiket. 
A bűnösség és szégyen érzésével irányították a szexuális szokásokat és rávették az embereket egy külső, fegyelmező Isten iránti engedelmességre. 
Ez az "Isten" valóban tökéletesen tükrözte a császárt, miközben egyáltalán nem hasonlított Istenre, aki az apám volt, a Teremtő, a saját szerető Teremtőm.
Határozottan kimondom: a gyermek nem tud bűnben születni, hiszen egy csecsemő egy teljesen ártatlan Fény, nem érintette a sötétség, a lélek tiszta egy új élet kezdetén. 

Létrehozni egy gyermeket egy szent cselekedet, ami áldott Istenben. 

Semmi, amit egy gyermek tud tenni, sehogy sem lehet kapcsolatba hozni bűnnel vagy gonoszsággal. 

Van egy megmaradt abszurditás, amellyel foglalkozni kell itt, amit orvosolni kell, mielőtt a Föld Anyán az emberek képesek lesznek arra, hogy békében éljenek. 
Ez az a gondolat, hogy a kereszténység az egyetlen igaz vallás. 

Én most sem, és soha nem is azt tanítottam, hogy én voltam az egyetlen szakértő, vagy Isten egyetlen fia. 
Mindannyian Isten gyermekei vagyunk. 
Nincs különleges személy vagy kész tanítás, utolsó szó - ami jobb az összes többinél. 

Csak egy Első Teremtő, minden élő Teremtője van. 

Nincs egyén, vagy vallás, amelynek kizárólagos vonala vagy kapcsolata lenne vele. Mindenki egyenlő a szemében. 
Látod, pl. az elképzelés egy vallásos háborúról - egy képtelenség. 
Minden lélek a Földön, és az egész Multiverzum egyenlő helyen van a szívében, és közvetlenül kommunikálhatsz, közvetítők, papok, vagy akár spirituális közvetítők nélkül. Rendelkezel minden veled született képességgel és a vággyal, hogy csatlakozz szeretetben, a védelemben és megbocsátásban a Teremtőnkhöz. 
Ez fog csak örömöt és mély beteljesedést hozni mindenkinek. 

Nem fogom felsorolni azoknak az embereknek és helyeknek a részletes leírásait, amelyekkel találkoztam az életemben.
 Ezek az elemek nem fontosak, csak megerősítik a szerelmemet az emberiség iránt, és szoros kötődésem a családomhoz, feleségemhez és gyerekeimhez. 

Nem én vagyok azoknak a tanításoknak a témája, amiket Isten hozni szeretett volna a Földnek. 
Én csak közvetítője voltam az Ő szeretet-üzenetének. 

Az életem eseményei csak annyiban fontosak, hogy megvilágítsák azt, amit képviseltem, és amit másoknak tanítottam. 
Az üzenetemet megváltoztatták, amikor a keresztre feszítést az életem központi, és legnagyobb gyújtópontjaként feltalálták. 
A kereszten lógó testemnek képe valóban egy állandó emlékeztető arra, hogy téged szintén meg fognak büntetni, mert hiszel bennem és a tanításaimban. 
Ez egy borzalmas fenyegetés, és ez kitörli az örömet. 
Ez a kitörölhetetlen kép egyedül több kárt okozott mindennél, amit a szavak esetleg tehetnének, hogy visszatartsák a bőséget, elvegyék a kedvet az ünnepléstől és hittől. Ez szomorúságot és rettegést, depressziót és reménytelenséget váltott ki. 
Vigaszt tud adni a hitvallásban levő mondat:

 „Krisztus meghalt a bűneidért”? 
Azt kell mondanom neked: határozottan NEM! 

Az üldözőim kezétől rám mért büntetésem nem győzött le engem, sem meg nem haltam. Sem az életemnek, sem a halálomnak nem volt semmi köze a bűnökhöz – sem a tiédnek, sem az enyémnek. 
Eljöttem a Föld bolygóra, hogy létrehozzak egy jó és szerető családot, s ennek nyilvánvalóan semmi köze a nőtlenséghez. 
Tanítottam az emberek között egy életen keresztül, azzal a szándékkal, hogy felemeljem azokat, akiknek szíve elnyűtté és legyőzötté vált a tisztességtelen politikai, pénzügyi gyakorlat miatt. 
A hatalom visszaélése féktelen volt akkor, ahogy most is az. 
A gazdagok kirabolják a szegényeket, és az utóbbi időkben eredményesebbé és hatékonyabbá váltak ennek eszközei. 

Azoknak az embereknek, akik az elnyomástól szenvednek, túl kevés energiája marad arra, hogy megfelelően küzdjenek a túlélésért, és sokkal veszélyeztetettebbek minden további elnyomással szemben. 
Ők nehezebben tudják szeretet teljesen megtartani a szívüket, bár elméjük nyitott Isten üzenetére. 
Az volt a szándékom, hogy megszüntessem azokat a feltételeket, amelyek mellett az emberek élnek, illetve azt, hogy a lelki életük és tudatosságuk kimerüljön az állam szolgálatában.

Én gyógyító voltam, és most is az vagyok. 

A testi szenvedést, amit betegségek és a rokkantság okoztak, súlyosbította a rossz táplálkozás, a túlzsúfoltság és a régóta mérgező környezeti feltételek.
 Enyhíteni szerettem volna a testi betegség fölösleges fájdalmát, mert ez hajlamosít arra, hogy az emberek kimerültek és kétségbeesettek legyenek. 
Vigaszért és gyógyításért Istenhez fordulnak egyszer, és én el akarom hozni nekik azt a megkönnyebbülést és örömet, amely a gyógyítással hozható létre. 
Ez az oka annak, hogy jelenleg is sok olyan fénymunkással dolgozom, akik most gyógyítók. 
Itt az ideje Földanya minden lénye meggyógyuljon, és a Földanya is helyreállítsa önmagát, az emberiség kezétől évezredeken át tartó visszaélések miatt. 

Itt az ideje a Nagy Ébredésnek az Igazságról, hogy minden EGY. 

Nincs egyén, sem állat, sem fa, amely nem elválaszthatatlanul kapcsolódik a fényszálakon keresztül minden másik lényhez. 

A fa fájdalmat érez, amikor vágják, megérdemli, hogy tiszteljék, illetve tiszteletben tartsák, ha egy ház építéséhez használják. 
Még jobb, ha a technológia teljesen elkerüli az erdészeti termékeket, ez rendelkezésre áll, és hamarosan elhozzák a Földre galaktikus testvéreitek. 

Milyen gondolkodás szükséges, ami azt okozza, hogy egy egész civilizáció elpusztítsa az otthonát, és kimerítse minden forrását, amire szükségük van a túléléshez? 
Azt hiszem, ez ugyanaz a sötétség, amely táplálja az öngyűlöletet, és a gyűlöletet mások iránt, jobban, mint önmagát. 
Ez a megrohasztó gyűlölet folyt végig az emberiség és Földön élő társaik kapcsolatai között, ami egy mérgező légkört teremtett, amelyben az állatok egymás ellen fordultak, és harcolni kezdtek, és egymást eszik. 

Mivel a szeretetrezgés tanfolyamok az egész bolygón emelik a szívet és az elmét, az állatok reagálnak az érzésre, és úgy viselkednek egymással, mint a testvérek. 
Végül, az összes Földi királyság is csatlakozni fog a harmóniában és szeretetben élő emberiséghez, és „enni egymást” csupán a múlt egy ténye lesz. 

Az emberi testek abba az irányba fejlődnek, hogy zöldség és gyümölcs diéta táplálja Őket, és az állatok veletek egyetemben változni fognak. 

Ez már elkezdődött, mind az embereknél, mind az állatoknál. 

Ugyanaz az átható hatás vonatkozik az időjárásodra, mivel az emberiség öntudata ugyanazt az erőszakot keveri bele az időjárásmintákba, ahogy teszi azt az állatvilágban. 

Földanyát most tisztítják és helyreállítják az ő kezdeti, a tiszta Éden állapotába. 

Elmondom ezeket a Földön való aktuális fejlesztésekkel kapcsolatos dolgokat neked, mert tudod, a munkám az emberiséggel soha nem ért véget. 

Közvetlenül az 5. dimenzióba mentem át a 3. dimenzióból, egy testben való élettel kapcsolatos tapasztalattal. 

Értsd meg, én felszálltam, a testem velem, mint ahogy te is megteheted. 
Ez a része a bibliai történetnek részben igaz. 

Azt feltámadásnak nevezték, ami nem pontos leírása az én felemelkedésemnek. 
Én nem csak visszatértem az életbe, de magasabb dimenziókba emeltem fel a testem. Mi, akik már megvalósítottuk ezt, most már a testünk elérhető számunkra, ha vissza szeretnénk térni a Földre, anélkül, hogy átmenjünk a születésen, és a gyermekkori folyamaton. 
Én azért ajánlom ezt a rövid áttekintést az életemről, hogy kiderüljön, milyen pusztító gondolatokat mutattak be úgy, mintha az enyémek volnának, mintha ők képviselnék az igazságot, ami a Teremtőnkre és a velünk való kapcsolatára vonatkozik. 

Sokkal többet is mondhatnék, de csak rá szerettem volna mutatni a legsúlyosabb hazugságokra - azokra, amik létrehozták a legnagyobb torzításokat az Első Teremtő Igazságával kapcsolatban.
Fénytestvéreink most mind azért vannak itt, hogy segítsenek téged a közelgő felemelkedésedben. 
Azt javaslom, hogy olvasd el ezt az önéletrajzi üzenetet a korábban csatornázott üzenetek kontextusában Anya/Atya Istentől, a Tejútrendszer alkotójától, aki adott neked egy sokkal kiterjedtebb és részletes leírást. 
Azt a kedves Kathrynünk által korábban csatornázták, a címe: „Amikor megfogtam az Isten lábát”. 
Ők biztosítják a lehetőséget, hogy a Felemelkedett Mesterekkel együtt dolgozzunk, hogy véghez vigyük ezt a dicsőséges és történelmi felemelkedési eljárást. 
Hallani fogod a hangjaikban levő szeretetet és a szavaik igazságát, amik teljesen egyeznek az enyémmel. 
Azt hiszem, hogy meg fogod érni, hogy érezd a nagy szeretetünket, és a szeretetet hordoztam a szívemben mindezekért eónokon át. 
Amikor mások feladták a küzdelmet a Földi emberért, az én hitem és a szeretetem erős maradt, és most már bebizonyosodott a hitem, hogy együtt fogjuk megvalósítani az álmot, és véghez fogjuk vinni a legnagyobb kihívást, amit valaha vállaltak a világegyetem történelmében. 
Szeretlek titeket. 
Mi egyek vagyunk, elválaszthatatlanok, mint a szél és a levél, mindörökké. 
Én vagyok az – Jézus (Sananda), valamint a teljes égi társaság.”


(Forrás: fénymókus)


Az itt közölt leírás egy verzió, és nem állítom, hogy ez az igazság! 
Midőn feltárul a teljességünk minősége, akkor megismerhetjük az igaz történetet is!


 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/magyar-himzesek-es-motivumok-kincsestara.html

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/halasi-csipke-kiskunhalas-aranya.html

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/05/hathor-uzenet-fold-szamara-tom-kenyon.html

 


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.