2018. február 18., vasárnap

SANTANYA - Szent Anya - ÜZENETE - lélekpárok - ikerlángok
SANTANYA ÜZENETE

Drága Szeretett Gyermekeim!

A Fény anyjaként, Isten Anyaként szólok most hozzátok, itt a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, akik magukban hordozzák az Isteni Mag fényét és Szent Fiam, Krisztus Szeretetét! 
Ha befogadjátok Fényem, és útmutatásaim szerint elvégzitek magatokon belül a belső átalakulást, akkor Általam, Velem, Bennem létezve a Fény útján elindultok. 
Végül, pedig Együtt, Egységben, meg fogjátok változtatni, szűkebb és tágabb környezetetek, nemzetetek, országotok, a Kárpát medence, valamint az egész Föld jelenlegi valóságát.

Isteni Szent titkokba nyertek ma beavatást.

Fontos, hogy most mikor a sötétség erőtere nem hajlandó feladni önkényuralmi pozícióit, végre felismerjétek lényetekben rejlő teljes valóságot. 
Szívemnek oly Kedves, Drága, Mag Lelkek, tudnotok kell végre, az Isteni Szent Titok bennetek van. 
A Kristálylényetek teljes valóságára derül most fény. 
Magatokban hordozzátok a Szentháromságot, sőt a „kétszeri hármasság” kódjai is jelen vannak lényetek legbelső valóságában. 
Ennek lényegét fogom most feltárni előttetek, továbbá megkapjátok az útbaigazítást, hogy miként aktiváljátok a bennetek lévő kódokat. 
Útmutatásaimat követve, magatokon dolgozva eljön az idő, mikor már képesek lesztek teljességben megélni a Szentháromság, majd a „kétszeri hármasság” Szentségének valóságát.

Először, a bennetek rejlő, első hármasság titkát tárom fel. 

Minden nő, gyermek és férfi magában hordozza ezt. 
A gyermekek /ha megfelelő életfeltételek állnak a rendelkezésükre/ spontánul megélik e szent hármasság titkát, sőt ha nem is tudnak róla a „kétszeri hármasság” egységében vannak. 
Aztán, lassan-lassan, a környezet hatására bezárulnak, és mire felnőtté válnak már képtelenek spontánul megélni e titkot. 
Az emberek igen kevés része jutott el arra a szintre, hogy tudatosan felfogja ezt. 
A „kétszeri hármasságot” tudatosan megélni, pedig még kevesebben tudják. 
Ez valójában a feledés leple, a fátyol miatt alakult így, és ezért nem hibáztathat senki sem benneteket. 
Sőt, emeljétek fel a fejeteket, hiszen az eddigi munkátok, fejlődésetek tette lehetővé, hogy most e mély titkokról lehulljon a lepel. 
Elérkezett az idő, mikor teljes lényegi valóságotok, Isten Anyai Fényem által, napvilágra kerülhet.

A gyermek helyzetét már ismeritek. 
Most nézzük meg mi a helyzet a férfi és nő esetében. 

Életetek során érzékeltétek, hogy másként gondolkodik és érez a férfi és a nő. 
Ez valóban így van, de az okot nem ismertétek. 
Nézzük most részletesen. 
A férfi a szakrális csakrájának erőterében hordozza az Isteni Jang fényét, a Fény Atya energiájának, az Isteni Mag megnyilvánulásának lehetőségét. 
A Harmadik Szem, a homlokcsakra területén, pedig lényének Isteni Jin energiái, Isten Anyai Fényem van jelen. 
A nő esetében ez fordítva van. A szakrális csakra területén az Isteni Jin erőtér, Isten Anyai létem energiái vannak jelen. 
A Harmadik Szemben, pedig az Isteni Jang, Isten Atya Fénye nyilvánulhat meg. 
De ezek úgy a férfiben, mint a nőben csupán lehetőségek. 
A fizikai síkon, a szexuális területen, sem tud mindenkor zavartalanul megnyilvánulni Isteni Fényünk Szent Egyesülésének lehetősége. 
A gyermek Isteni Létünk Fénye, küldötte, az adott pár számára. 
Gondoljatok csak bele hány, és hány házaspár áhítozik a gyermekáldásra. 
Aztán telnek az évek, de a gyermek nem érkezik. 
Ahhoz, hogy a gyermekáldás megvalósuljon, több feltételnek kell teljesülnie. 
Most egy igen fontos és lényeges helyzetre szeretnék ezzel kapcsolatosan rávilágítani. A lélek zavartalan fogantatásához egy nagyon szeretetteljes rezgésminőségre van szükség. 
Amikor, a férfi és a nő, a szexuális egyesülésük során képes kölcsönösen, teljes mértékben önmaga érzésein, megélésein túl a párjára is koncentrálni, átélni a másik érzéseit, akkor mintegy test, lélek, szellem egységében, az Isteni Egység állapotába kerülnek. 
Így Isten Anyai, Isten Atyai Létünk Szeretetegységének Fényében történik az eggyé válásuk. Ekkor e szeretetteljes egység energiájával, a legmagasabb szintről, a le születendő lélek össze tud kapcsolódni, és a nőben egyesült Isteni Jang és Isteni Jin energia erőterében a megtermékenyítés beteljesül. 
Áldott állapotba kerül az anya. 
Azonban létfontosságú, hogy a férfi is éppúgy, mint a nő képes legyen átélni az Isteni Szeretetegység létállapotát az egyesülésük során. 
Egy ily módon átélt szexuális egyesülésnél a nő és a férfi gondolata nem a gyermek nemzése körül jár, hanem egymásra figyelve, egymás iránti mélységes szeretetet sugározva, átélik Isteni Szeretetegységünk jelenlétében az Egységüket. 
Valójában ez a legfontosabb minden gyermekvállalással és a gyermekáldással kapcsolatosan. 
Ekkor az Isteni Fény legmagasabb szintjéről, az Isteni Fény létállapotában, a pár Szeretetegységének erőterében, lép be lélek, a fogantatásának létminőségébe. 
Így zavartalanul indulhat a magzati élete. 
Fontos azonban, hogy végig, a magzati léte, során, érzékelje az anya és az apa szeretetének, szeretetegységének kölcsönös jelenlétét. 
Ilyenkor a gyermek teljes magzati fejlődése és zavartalan megszületése biztosított. Egy ilyen, magas szintű fogantatáshoz szükségszerű, hogy a szülők megfelelő lélek és szellemi létállapotban legyenek, és átéljék, az Isteni Szeretetegység Fényében az Szeretetegységüket.

Azonban a legtöbb esetben, a leendő szülők nincsenek megfelelően felkészülve a gyermek vállalásra, így a szexuális kapcsolat során, a pár képtelen kölcsönösen az Isteni Szeretett Fényében átélni az egyesülést. 
Ekkor is előfordulhat, hogy egy adott lélek, belép a pár egyesült energia terébe és létrejön a megtermékenyítés. 
Ez esetben az adott lélek rezgésszintje megegyezik, vagy nagyon hasonló a pár egységének rezgéséhez. 
Ezért létrejön a megtermékenyítés. 
Azonban ilyenkor nem a legmagasabb szintről, az Isteni Fény létállapotából születik le a lélek. 
A lélek szintek különböző rezgésű létszférákból állnak. 
Eddig igen kevés lélek született le a legmagasabb Isteni fény minőségéből. 
Jelenleg, azonban a földi létetek és saját belső valóságotok fejlődésével elérték néhányan azon szintet, hogy elindult a Kristálygyermekek és Szivárványgyermekek leszületésének folyamata. 
Ők már a teljes tudás birtokában, az Isteni Fény állapotában, lépnek be a földi lét valóságába. 
Valójában ez is hozzájárul ahhoz, hogy sok esetben hiába áhítozik a pár a gyermekáldásra, ez nem következik be. 
A legfelsőbb szintről, az Isteni Fény valóságából, egyre több lélek kíván leszületni a Föld valóságába, hogy segítsék a jelen felemelkedés, átlényegülés folyamatát. 
Azonban igen kevés pár van jelenleg felkészült állapotba ezen fejlett lelkek fogadására. 
Jelenleg úgy a nőnek, mint a férfinak fejlődnie, változnia, emelkednie kell, hogy e magasabb rezgésszintű lelkek egyre nagyobb létszámban leszülethessenek. 
Van egy igen elterjedt és bizony sok esetben téves felfogás jelen földi létetekben. 
Ha nem következik be a várt gyermekáldás, akkor bizony legtöbb esetben a nőt okolják ezért. 
Valójában mind a két szülő állapotától függ e helyzet. 
Azonban jelenleg egyre több esetben a férfi felkészületlensége az akadály. 
A női lélek sokkal fogékonyabb az Isteni Fény befogadására. 
A férfi lélek azonban megdermedt, beragadt állapotban van a nagy többség esetében. 
A racionális elme náluk túlzott mértékben felerősödött, és szinte mindenhatói szerepkörben tetszeleg. 
Úgymond a Teremtés Koronájának hiszik magukat, és sokszor lebecsülik a nőt, a női erőteret. 
Így aztán saját magukat fosztják meg a felemelkedés lehetőségétől. 
A felemelkedés jelenleg pontosan a nő által, a női erőtér, Isten Anyai létem befogadása által lehetséges. 
Ennek következtében elindult egy olyan folyamat, amely során a férfiak egy része már nem alkalmas a megtermékenyítésre. 
Ezt pedig pontosan ők maguk idézték elő a megkeményedett, beszűkült életfelfogásukkal, életvitelükkel. 
Azonban a gyermek vállalás terén mindkét fél fejlettségi állapota döntő, sőt a kettőjük szinkronban lévő fejlődése, az egységük állapota a sorsdöntő. 
Ahogy a földi létetek fejlődése egyre intenzívebbé válik kialakul egy olyan helyzet, hogy csak azon pár lesz képes a gyermeknemzésre, akik az Isteni Szeretetegység állapotát átélve, már felkészült állapotban vannak a Kristálygyermekek, Szivárványgyermeke fogadására, felnevelésére.
Vannak ezen túl földi síkú, fizikai szintű okok is, ha a szeretettel várt lélek nem jelentkezik, de ezekre itt most nem térek ki. 
Ezeket, ha lehet, akkor fizikai szinten kell orvosolni, megoldani. 
De ha valamilyen földi ok miatt az adott párnak nem lehet gyermeke, akkor is van mód rá, hogy az Isteni Szeretetegység Fényében átéljék a fent közöltek szerint az eggyé válásukat. 
Ekkor mód nyílik arra, hogy lelki,- szellemi szintű gyermek foganjon és szülessen meg a szeretetegységük által. 
A lelki,- szellemi gyermek lehet egy csodálatos közös alkotás, egy magasabb szintű közös cél, mely beteljesüléséért együtt dolgoznak. 
Ez pedig bármely életkorban lehetséges. 
Amikor egy pár az Öröktársi Egység létállapotát megéli, akkor mindenkor mód van egy lelki,-szellemi szintű fogantatásra.

Azonban, ha a férfi és nő közötti szexuális kapcsolat pusztán fizikai szintű, akkor a szeretetegység létállapotát megélni képtelenek. 
Így e kapcsolat nem lesz tartós. 
Továbbá ha nincs kölcsönösen jelen a szeretetegység minősége, akkor is egy idő után csupán formális a kapcsolat. 
Ha együtt is maradnak, akkor is mindketten a magány állapotát élik át.

Most pedig nézzük meg részletesebben a nő és férfi közti különbségek feloldásának lehetőségét. 

Ez azért is fontos és sorsdöntő, mert az egység önmagatokban, belső,- és külső valóságotokban, a párkapcsolataitokban, a környezetetekben, a világban csakis úgy jöhet létre, ha a belső ellentmondásaitokat lépésről-lépésre feloldjátok. Az egységet először önmagatokban kell megteremtenetek. 
Ezzel önmagatokon végzett munkátok eredményeképpen, fokozatosan, a környezetetekkel, párotokkal, a világgal kapcsolatosan is megváltozik a hozzáállásotok, viszonyotok. 
Úgy a férfi, mint a nő esetében, a szakrális csakrában szunnyadó kundalini energiát fel kell ébreszteni, majd a szívcsakrán keresztül fel kell emelni a homlokcsakrába, a Harmadik Szembe.

Így a nőnél az Isten Anyai lényem Fénye a szívcsakrán keresztül felemelkedik és a homlokcsakrában egyesül az Isten Atya Fényével. 
Ezt követően, pedig a nőnek a Harmadik Szemből az Isteni Szeretetegység energiáját a szívcsakrán keresztül le kell vinnie a szakrális csakrába. 
Nő esetében ez a felemelkedés az óramutató járásával megegyező irányban indul. 
A szívcsakrában és minden közbülső csakra /napfonat, torokcsakra/ helyén az energia áramlat kereszteződik. 
Ezzel a Harmadik Szemben, a torokcsakrában, a szívcsakrában, a napfonatban /erőcsakra/ és a szakrális csakrában is, az Isteni Jang és Isteni Jin energia egysége van jelen. 
Így már az Isteni Teremtő Erőtérben a nő képes a teremtésre, az Isteni Szeretetegységünk Fényében a teremtés legszentebb valóságát képes életre hívni.
A férfi esetében hasonlóan megy végbe a folyamat, de nála a felemelkedés folyamata az óramutató járásával ellenkező irányban indul. 
A férfi esetében a szakrális csakrában lévő Isteni Jang energia emelkedik fel a kundalini által a szívcsakrán keresztül a Harmadik szembe. 
Itt egyesül az Isteni Jin energiámmal, majd visszafordulva az Isteni Szeretetegységünk energiája a szívcsakrán keresztül eljut a szakrális csakrába. Valójában a szakrális csakrától a Harmadik Szemig minden csakrát érintve a felemelkedés, majd a visszatérő energia áramlat kereszteződik. 
Így a férfi az Isten Anyai Fényem általi megtermékenyült állapotban képes a teremtésre. 
A földi síkon, a harmadik dimenziós létében a férfi a megtermékenyítésre képes, de megtermékenyült állapotban teremteni nem tud. 
Jelen korban a nőknek meg kell tanulniuk felvállalva önmagukat, az Isteni Szeretetegység Fényét befogadva megteremteni új valóságukat és a földi létet újjáteremteni. 
A férfiaknak pedig, a jelen korban, az Isteni Szeretetegység Fényét befogadva meg kell termékenyülniük, megszülni új valóságukat és a földi lét megújult valóságát életre hívni. 
Ez mindenkinek igen nagy kihívást és feladatot jelent, de főként a férfiak számára ez egy lényeges helyzetet hoz elő. 
Most aztán a férfi is megtapasztalhatja az áldott állapot, valamint a szülés minden nehézségét és szépségét.

A szívcsakrátoknak lényeges szerepe van e folyamatban. 

A szívcsakra a centrum, az Egység helye. 
Itt van jelen bennetek Szent Fiunk, Krisztus szeretete. 
Ez által jelenik meg bennetek az Isteni Szentháromság Fénye és teljes valósága. 
Ezzel, egyéni létetekben, a felemelkedett beteljesült létállapotba kerültök. 
Az Isteni Szeretet befogadása igen fontos, mert csak így vagytok teljes biztonságban, a felemelkedés folyamatában. 
Ugyanakkor minden biztosítva van Isteni Fényünk által, hogy a belső blokkjaitokat, elakadásaitokat, ellentmondásaitokat feloldjátok. 
Ez lényeges, mert csakis a belső munkátok során tudtok lépésről, lépésre előre haladni. A fizikai síkon, a belső feldolgozás, feloldás terén segítséget jelenthet a számotokra, ha tanultok mások példáiból, és önismerettel, öngyógyítással kapcsolatos beszámolókat, önvallomásokat, könyveket olvastok. 
Természetesen az információkat adaptálnotok, hasznosítanotok kell a saját életetekben.

Égi síkon, pedig Isten Anyai Fényem befogadásával tudtok előre lépni a Fény útján. 

Kövesd most útmutatásom!

Keress egy nyugodt időpontot és helyet!
Lazítsd el a testedet!
Fordulj felém szeretettel!
Fogalmazd meg saját szavaiddal Hozzám szóló kéréseid, fohászaid, imád!
Maradj továbbra is ellazult állapotban!
Türelmesen várd meg, azon létállapotot, amikor már a külvilágot nem érzékeled!
Érzékeld Isten Anyai Szeretetem rezgéseit, energiáit, Fényét!
Töltődj fel Isteni Fényemmel!
Figyelj kérdéseidre, fohászaidra, imádra kapott válaszaimra!
Így dialógus, párbeszéd alakul ki köztünk.
Menet közben újból és újból kérhetsz és kérdezhetsz!
Ha már nincs több kérdésed, és úgy érzed, teljesen feltöltődtél, akkor szeretetteljesen elbúcsúzunk.

Végezetül fontos tudnotok, hogy a kundalini energiájának felébresztése, és felemelése a Harmadik Szembe, 
csak megfelelően felkészült állapotban végezhető el lépésről, lépésre haladva. 
Ha idő előtt kezdi el valaki e folyamatot, mikor még a belső ellentmondások feldolgozása, feloldása megfelelő mértékben nem történt meg, akkor komoly problémák jelentkezhetnek az egyénen belül fizikai, testi, lelki és szellemi téren. 
Továbbá, ha már felkészült állapotban van az egyén, akkor is a legbiztonságosabb, ha az Isteni Fényt befogadva, az halad lépésről, lépésre a szívcsakrán keresztül fel a homlokcsakráig, majd a szívcsakrán át vissza a szakrális csakrába. 
Itt kell megjegyeznem, hogy a szívcsakrában mindenkor kereszteződik az energiaáramlat.

A kundalani energiájának felébredése, és felemelkedése a Harmadik Szembe, a Kristálymagotokba, megteremti az Isteni Fény valóságába való létetek megélését, az Isteni Képmás megnyilvánulását. 
Itt, a Kristálymagotokban, Isten Anyai/Atyai Szeretetünk Fényében, a Szívcsakrátokban jelenlévő Krisztusi Szeretet által a lényetek teljes valósága fokról-fokra feltárul. 
De a folyamat itt nem áll le. 
Most nyílik valójában lehetőségetek, arra, hogy felismerjétek földi létetekbe való leszületésetek Isteni, Szent Küldetését. 
A Kristálymagotokban felragyogó Isteni Képmás teljes valóságát fel kell tárnotok, megismerni és lehozni a mindennapi életetek valóságába. 
E Szent Cél, Küldetés beteljesítésére született le minden ember az adott földi életébe. 
Azonban mindenkinek a neki megfelelő sajátos módon kell a küldetését beteljesíteni. Idáig eljutva azonban biztosított, hogy az adott időben, az adott helyen, az adott módon, a küldetés megvalósításának folyamata feltárul, és minden feltétel a rendelkezésetekre fog állni, hogy a Szent Küldetéseteket teljeséggel elvégezzétek.

Most még szólnom kell a csakráitok rendszeréről. 

A háromdimenziós valóságotokban a hetes csakrarendszert fogtátok fel. 
Azonban léteznek további csakrák, amelyről kevesen tudnak. 
A gyökércsakra alatt található a Föld Csakra. 
Ecsakrán keresztül vagytok kapcsolatban Földanyával, és az egész földi léttel. 
A koronacsakra felett, pedig az Ég Csakra található. 
Ezen keresztül kapcsolódhattok fel Isteni Szeretetegységünk Fényébe. 
Itt vagytok kapcsolatba Istennel, Anyai/Atyai Fényünkkel. E két csakrán kívül találhatok még további csakrák. 
Az Égcsakra felett, az Isteni Jin-Jang csakra eggyé vált valóságában, Isten Anya/Atya Szeretett Egységünk Fényvalóságában léteztek. Ugyanakkor itt a Föld mindenkori valóságában a Földi Jin-Jang csakra valóságában, az Egyetemes Emberi Lélek és Egyetemes Emberi Szellem Egységének létminőségét élhetitek át. 
Az Isteni Jin-Jang csakra valamint a Földi Jin-Jang csakrák is további csakraszinteket foglalnak magukba. 
Az Isteni Jin-Jang csakrán belül az Égi Világ, a jelenleg még láthatatlan valóság szintjei tárulnak fel majd előttetek. 
A Földi Jin-Jang csakrán belül pedig Földanya különböző létvalósága és az elementári szinttel való kapcsolatotok megélésére nyílik lehetőségetek.
E csakrák létállapotának megélése ma még kevés lélek számára adatik meg. 
Aki ezt teljességgel átéli, már a beteljesült Isteni Egységállapotban létezik. 
Itt a földi létetekben ez csak akkor lehetséges, ha az adott lélek, szabad akaratából, teljességgel átadta magát Isteni Akaratunknak, és itt kíván maradni, a jelen földi létvalóságban, hogy egy új küldetés felvállalásával segítse a felemelkedés folyamatát. Így Isteni Áldásunkkal lehetővé válik jelen életében az újjászületése, és egy megújult létvalóságban folytathatja életét, küldetésének beteljesítését.

A csakrákkal kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy a háromdimenziós valóságotokban a csakrák hetes rendszerének felfogása mellett csupán testetek függőleges helyzetében érzékeltétek, mintegy egymást követően a csakrákat. 
A valóság sokkal összetettebb. 

A csakrák rendszere valójában egy gömbszerű, „Őstojás” formát alkot, középpontban a szívcsakrával. 

Továbbá a szívcsakra alatti és feletti csakrák párban összekapcsolódnak, a szívcsakrát keresztező energiaörvények rendszerében. Minderről eddig nem volt tudomásotok.

Ennek lényege majd, akkor fog feltárulni előttetek, mikor Csillagvirág a Kristályfény Energia Rendszerébe beavat benneteket.

Fontos tudnotok, hogy Földanyának is megvan a maga teljes csakrarendszere. 

Igen, ezt már bizonyos formában ismeritek, de most az eddigi tudást ki kell egészítenem, illetve pontosítanom kell. 
Ti, Mag Lelkek úgy tudtátok eddig, hogy Dobogókőn található Földanya szívcsakrája. Hát ez nem egészen így van.
 Egyszerűen félrevezettek benneteket. 
Nem akarták, hogy feleszméljetek, és valódi nemzeti létetek tudatára ébredjetek. 
Az igazság az, hogy a Kárpát medence Földanya agyát képviseli, Kicsinyre zsugorodott országotok, pedig pontosan Földanya Harmadik Szeme. 
Dobogókő, pedig e Harmadik Szem középpontja, Szívcsakrája. 
Most gondolom, nagyot néztek, de vizsgáljátok csak meg a kapott információt! Nézzétek meg Kárpát medencétek alakját! 
Az Alpok a Kárpátokkal együtt mintegy agykoponyaként oltalmat, védelmet biztosít a belső medence számára.
 Ha pedig megnézitek országotok kicsinyke területét, hát bizony felismerhetitek a szem alakját. 
De gondolkodjatok el azon, hogy mennyi nagy tudós volt és van szerte a nagyvilágban, aki a Mag Nép gyermeke. 
Nem hiába neveznek benneteket a tudás népének, akik felismerik nagyságotokat. 
Nos hát itt az ideje felébredni, Drága Gyermekeim szerte a nagyvilágban, kik az Isteni Fényt és Szent Fiam, Krisztus Szeretetét magukban hordozzák.
A felébredés folyamata csak most kezdődik. 
Hosszú út áll még előttetek. 
Idáig eljutva az Isteni Szentháromság lényetekben rejlő valósága feltárul előttetek. Módotokban áll e Fényt lehozni a mindennapi életetekbe, és kisugározni, továbbadni a szűkebb és tágabb környezeteteknek. 
Most pedig térjünk rá a kétszeres Szentháromság lényetekben rejlő valóságára. 
Ez a párkapcsolat során az Örök-társi Egység megélésében van elrejtve. 
Itt most ki kell térni az emberi létetek lényegére. 
Ez ismét egy olyan titok, mely eddig ismeretlen volt a számotokra.
Nos, az ember teremtésével kell kezdenünk, mert ez a kulcs az egész létvalóságotokban.
 E téren igencsak téves az eddigi ismeretetek. 

Isten Anyai/Atyai Szeretetegységünk Fényében léteztetek, és léteztek mindenkoron. 

Az Isteni Jin-Jang Egységében vagytok, magatokban hordozva az Isteni Képmást. Ennek fényében Egységszellemként teremtettük meg az embert. 
Nem külön férfinak és nőnek, hanem a férfi és nő egységének szétválaszthatatlan Jin-Jang Egységszellemi létvalóságában. 
Tehát, amit Isten egybekötött, azt senki soha szét nem választhatja. 
E két erőtér, pólus, egységben van mindenkoron, szét nem választható. 
Előfordulhat, hogy az Eredeti Egységszellemi lét egy adott leszületéskor több fizikai testben születik le, de az eredeti egységet kódoltan magában hordozza. 
E kódok egy része már a leszületéskor is aktivált állapotban van, de a teljes kódrendszer csak a belső fejlődés által kerül fokról-fokra aktivált állapotba.
Azonban a földi háromdimenziós valóságotokban ezt a feledés leple eltakarta. 
Az illúzió létetek világában mindez igencsak szűk látókörűen, bizony sokszor igencsak torzult formában nyilvánult meg.
 Erre azonban a fejlődésetek érdekében szükségetek volt. 
Lényegében úgy az Örök Társatokkal, mint a lélekcsoportotokban jelenlévő úgynevezett alteregóival a földi életeitek sorozatában számtalanszor találkoztatok. 
Sokszor igen mély és komoly párkapcsolatba kerültetek. 
A fejlődésetek érdekében sokszor komoly konfliktusok közepette szükségszerű volt a találkozásotok. 
A kapcsolataitok néha megszakadtak, majd újabb helyzetben, illetve életben újraéledtek, folytatódtak.
 Így érkeztetek el a jelen létállapototokba. 
Eddig az ellenkező pólusok, vagyis az ellentétek, ellentmondások mintegy vonzották, kiegészítették egymást. 
A fejlődésetek jelen időszakában azonban a háromdimenziós valóságok bezárulnak. Átrohantok a negyedik dimenzió katarzisán, és kezd feltárulni az ötödik dimenzió lélekvilága. 
Itt már az azonos pólusok vonzása nyilvánul meg, az Egység létvalóságában. 
Ennek következtében az Örök Társi Egység kialakulásának kezdete elérkezett. 
Ezt igen fontos felismerni és megérteni a további fejlődésetek kibontakozása érdekében. 
A fejlődés, a továbblépés már csak együtt fejlődve, egységben lehetséges. 
Itt lép majd be a Kétszeri Szentháromság lényetekben elrejtett valósága, a Jin-Jang egysége. 
Most együtt fejlődve, szinkronban kell újra végigjárnotok az előzőekben részletezett felemelkedési folyamatot. 
Így mintegy jelen földi létetek közös küldetését együtt, egységben teljesítitek be. 
Ez egy hosszú kibontakozási folyamat, amely során a lélekvilág teljes Fénytesti létállapota feltárul előttetek, és megélitek a lélek világában az Egységeteket. 
Fontos, hogy tisztában legyetek azzal, hogy a lélekvilág ugyanazon Föld valóságában jelen van, amelyben most léteztek. 
Csak ezt még nem érzékelitek, nem látjátok. 

Több van Égen és Földön, mint amit jelenleg felfogni tudtok. 

Valójában a különböző létszintek egyidejűleg, illetve időtlen állapotban léteznek. 
Vagyis az időnek itt már nincs jelentősége, mivel az idő csupán a háromdimenziós valóságotok jellemzője. 
E valóság pedig szétoszlóban, felbomlóban van. 
Így az Örök Idő időtlen létbirodalma felé tartotok. 
Bizonyos mértékben már a Föld, mint élő bolygó az Örök Idő Kristálylét állapotában van. 
Igaz ez még igencsak felfoghatatlan a számotokra, mivel az egyetemes emberi létvalóság a káosz létállapotában van. 
De bizonyíték erre a Föld egész valóságában végbemenő katarzisszerű, természeti katasztrófák állandó jelenléte. 
Ez jelzi a bolygó változását. 
Pontosan azon helyeken alakulnak ki a természeti csapások, ahol az adott térségben élők együttes energiakisugárzása mintegy bevonzza a csapásokat. 
Ne feledjétek, a jelen korban már az azonos pólusok vonzása nyilvánul meg. 
Tehát ahol káosz van, ott a káosz a földi katasztrófában megnyilvánul, és arra készteti az ott élőket, hogy változtassanak életükön. 
Így, vagy úgy a változásnak mindenképpen az egész Föld valóságában végbe kell mennie. Figyeljétek csak körültekintően Földanya jelzéseit, és felismerve e jelek üzenetét változtatni tudtok sorsotokon.

Visszatérve a Kétszeri Szentháromság lényetekbe kódolt valóságára, tudnotok kell, hogy jelen valóságotok magasabb szintre emelését, csakis az Örök Társi Egység kialakítása, megélése, beteljesítése által valósíthatjátok meg. 
Ez a záloga a saját felemelkedéseteknek, és az egész földi léteteknek a Kristályföld valóságába való belépésének. 
Továbbá a leszülető Kristálygyermekek, Szivárványgyermekek nemzedéke, csak megfelelő létszámú lélekpárnak, az Örök Társi Egységében lehetséges. 
Így az Örök Társak közös küldetése a Kristálylét megteremtése az egész emberiség viszonylatában majdan megvalósulhat.

Felmerül a kérdés: Mit tegyél annak érdekében, hogy rátalálj Örök Társadra.

 Nos, a saját belső önfejlődésed mindenképpen az Örök Társad fejlődésére is hatással van. 
Akár találkoztatok már e földi létetekben, akár nem, mindenképpen a fejlődésetek, a bennetek élő Egység Isteni Kódjai szerint, szinkronban van. 
Így amikor elérkezik az idő találkozni fogtok, ha erre az Isteni Terv szerint szükség van. 
Ne feledd, ebben a létminőségben már az Isteni Irányítás szerint zajlik az életed! 
Itt jön elő a következő kérdés. 
Mi történik akkor, ha Isten Terve szerint nem szükségszerű a jelen földi létedben a találkozástok. 
Na, ez aztán jó kérdés. 
Nos, tudnod kell, hogy előfordulhat olyan eset, amikor az Örök Társ a Szellemvilágban végzi Küldetésbeli feladatát, vagyis a közös küldetéseteket. 
Ez olyankor fordul elő, amikor a közös küldetés menetében szükségszerű, hogy az egyik fél intenzíven az egyik létsíkon, például a lélekszinten legyen jelen, ugyanakkor a másik félnek a mindennapi lét valóságában van feladata. 
Sőt előfordulhat, hogy egy adott esetben az egyén Örök Társa a Föld szellemi létvalóságában kell, hogy végezze munkáját. 
Azonban ez esetben is az Örök Társi Egység Fényvalóságában léteznek, és közösen teljesítik be küldetésüket. 
Ekkor mindkét fél tisztában van e helyzettel, és kölcsönösen megélik az Örök Egységük beteljesült valóságát, és együtt végzik közös küldetési feladataikat.
Minden esetben a legfontosabb, hogy az adott élethelyzeteknek megfelelően mindazt, amit önmagatok belső fejlődése érdekében tennetek kell, azt lépésről-lépésre feloldva a belső elakadásokat, elvégezzétek. 
Így egyre közelebb kerültök a saját lényetek kiteljesedése által, a bennetek kódolt Szentháromság átéléséhez. 
Ennek megélése pedig megteremti a lehetőséget az Örök Társi Egység beteljesülésének. 
Ebben a létállapotban pedig már az Isteni Szeretetegységünk Fényvalóságában élhetitek át, kölcsönösen az eggyévált, egymásban áramló létetek egységét.
E folyamat során mindenkor Istenanyai Szeretetem oltalma, védelme biztosítja a számotokra a megfelelő létfeltételeket a belső munkátokhoz. 
Általam, Velem, Bennem léteztek.

ISTENANYAI létem Fényének, Szent Szeretete, Oltalma kisér mindenkor benneteket.

Szeretettel: MENNYEI ANYÁTOK

(Dudás Mária által)Ikerláng kapcsolat
Párok vagy lelki társ szerű barátok?
Egy férfi és egy nő egyenrangú közeledése egymáshoz, és távolodása egymástól, egy lelki, szellemi és testi fejlődési és rezgés emelő folyamat, melyben fokozatosan ledobják magukról azokat a több ezer éves láncokat, melyeket az emberiség kapott, Atlantisz után.

Csodák jellemzik ezt a kapcsolatot, mert nem csak egy, hanem három szinten kapcsolódsz a párodhoz.

Fizikai síkon, ezért változik a tested.
Lelki, azaz asztrális síkon, ezért változik a lelked.
Szellemi, azaz mentális síkon, ezért változik a gondolkodásod.

Olyan, valójában hétköznapi csodák történnek, mint
az ego lerakása, a félelmek és ősfájdalmak, ősi bizalmatlanság elengedése,
a családból, apától, anyától hozott negatív minták elengedése,
hibás, előző kapcsolatokból hozott berögződések, mint a női irányítás, a férfi menekülés, a görcsösség, az akaratosság, a féltékenység, az önbizalomhiány elengedése.

Mindketten nagyon magas tudati szinten vannak, magas a rezgésszintjük ezért ketten együtt hegyeket képesek megmozgatni és nagy dolgokat véghez vinni.

Akár egy-egy csapat vagy komolyabb dolog irányítására is képesek.

Az ikerlángok nem minden esetben lesznek párkapcsolat, csak akkor ha mindketten megérzik egymásban a másikat, azaz önmagukat. 

Amennyiben nem válnak társsá, egy életen át elszakíthatatlan összetartozás – barátságérzet – jön létre köztük, egymás iránti aggódással, segítésével.

Amennyiben párkapcsolat lesz köztük, oldódnak a szexuális blokkok, a szexualitás más dimenzióit is megismered, gyakori az asztrális, tantra szex, azaz egymástól távol, érintés nélkül szeretkeznek, vagy csak egymás megérintésével jön létre köztük a szex.

Nem hétköznapi csodák is történnek, melyeknek valójában normálisnak kellene lenniük, hiszen a világon minden ember ugyanúgy képes rá, mint az állatvilág, mint telepatikus kommunikáció, energia és érzelmek átadása, áradása
a szex és a test tisztelete, megtanulni értékelni egy ölelést, egy szeretkezést,
a fizikai sík más szemmel látása, mint megtanulni örülni a gyönyörű természetnek, ami körülvesz, örülni egy szónak, egy érzésnek, egy képnek
megtanulni hálásnak lenni, jól, igazán pozitívan teremteni.

Az Ikerláng Kapcsolat egy lélekiskola, egy szellemi iskola és egy test iskola egyben, a fájdalom, mellyel a fejlődés jár, csakis annak köszönhető, hogy a lélek és a szellem fokozatosan megválik minden ego szintű, fizikai szintű és reinkarnációs blokktól.

A végeredmény maga a belső csoda születése, az önszeretet megtanulása, az önteljesség elérése és önmagadhoz való visszatalálás, melybe ő, a másik ember csatlakozhat, szintén teljességében.

Gyönyörű, könnyekkel és boldogsággal teli út ez, és meg kell tanulnod értékelni, mert ajándékot kaptál a sorstól, nem csapást.

Azt is meg kell tanulnod, hogy ne determinálj, ne rendelj mindent alá annak, hogy mert ez ikerláng kapcsolat, vonatkoztass el ettől, csak élvezd az utat és akkor tényleg célba érsz. 

Mindegy hogy milyen formában kapcsolódtok, életre szóló élmény lesz még ha nem is maradtok együtt mint pár. 

Sokszor előfordul, hogy lesz másik párotok, de a ti örök összetartozásotok megmarad!/Forrás:Katalin Valinka Jónás Erdész/"A nemek közt nem harc van, hanem örök hatás, befogadás, visszahatás, ezáltal MINŐSÉG-ben gyarapodás, mióta a kettős ISTENSÉG szerelemben ölelkezve teremt.

Harc a nemek és nemtelenség (ÁRMÁN) örökkön gátló, romboló hatása közt van.

Annak célja, a nemek közé ellenkezést vetni, a nemiséget lerombolni, mert ez a teremtő ISTENSÉG kettős fegyvere a romlás, rontás ellen."


(Idézet: Yotengrit 2. kötet 146. oldaláról) Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/magyar-himzesek-es-motivumok-kincsestara.html

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/halasi-csipke-kiskunhalas-aranya.html

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/05/hathor-uzenet-fold-szamara-tom-kenyon.html


 


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.