2012. december 16., vasárnap

Szíriuszi MERKABA - Tértisztítás a Szíriuszi Arkangyalok segítségével


Szíriuszi MERKABA - Tértisztítás a Szíriuszi Arkangyalok segítségével

Egy kedves barátom bejegyzése által leltem rá újra erre a tanításra!
Használjátok bátran, hittel, mert a legjavatokat szolgálja!
Aki az Égiekkel dolgozik, vagy dolgozni szeretne, annak ajánlom.
Sőt mindenkinek, aki még csak most próbálkozik, mivel nem csak a jó erők vannak jelen az életünkben.

Íme a gyakorlat nem nehéz :-)

Szíriuszi MERKABA tértisztítás:

Az itt leírtak, saját tapasztalat eredményeként született meg, angyali tanítás által.
Bárkivel előfordulhat azért írom le a tanultakat.

Sajnos előfordul, hogy Önmagukat „tudatos lénynek” nevezett emberek, alantas dolgokhoz folyamodnak, saját hatalmuk növelése érdekében.
Rácsatlakoznak mások csatornáira, csakráira, és „bekötik” azt a teret, ahol ő él illetve tanít.
Ez történt meg velem is.
Ekkor kértem segítséget.

Meglepetésemre a Szíriuszi Merkabát is megkaptam segítségként.

Használtam is.

Ekkor ért a meglepetés, hogy bekötötték a lakásom. A „kémnyílásokat” a falban dugták el, és közölték, tértisztítást és rendezést kell csinálni.

Michael Arkangyal saját szavaival mondva: „levágni és kitaszítani a mocskos energiát”.
Aki ilyenekkel foglalkozik, remélem olvassa, és eljut a tudatáig, hogy „mocskos” energiával dolgozik!

A „kémnyílásokat” röviden megfogalmazva úgy fejteném ki, hogy „kapuk, amelyeken keresztül energiát, információt lopnak, és ezzel ajtót nyitnak különböző asztrális lények át/bejövetelére.”
Falakba rejtik, padlózatba, eldugott zugokba, hogy ne lehessen észrevenni.

A Szíriuszi Merkaba ott lebegett a szobám közepén. (6.D mozog, a körök éles pengék).

Követtem az utasítást, amelyet Michael Arkangyal adott át.

„A Vagyok, Aki, Vagyok nevében, kérem a Szíriuszi Arkangyalok
segítségét, hogy küldjék el hozzám a Szíriuszi Merkabát!

A Teremtő által rám ruházott hatalmamnál fogva, kérem a Szíriuszi
Merkabát, hogy tisztítsa meg és rendezze át e Teret!

Vágjon el minden Térben történő csatlakozást, kapunyitást, kémnyílást,
minden energiát, amely sötét eredetű és mocskos energia, ami nem a Fényt szolgálja!

Azokat is vágja el, amelyek gyanú alatt állnak!

Vágjon ki és taszítson ki mindent, mi nem Isteni minőségű,
minden alantas energiához csatlakozó entitást, asztrális lényt, stb!

Térjen be a falakba, padlózatba, eldugott, rejtőzködő helyekre,
és távolítson el mindent, mi nem odavaló!

Tisztítsa meg e Tér Energetikáját és Rendezze át, az isteni minőségnek megfelelően!

Ne tudjon más betérni csakis Isteni lények, Angyalok, Felemelkedett Mesterek, Fénylények, és váljék e Tér - Földi Fényvárossá!

A sötét erők kapui zárva legyenek előttem, körülöttem!

Rettegjenek Isteni Fényemtől, és távol maradjanak!

Hálával telt szívvel mondok köszönetet a szíriuszi Merkaba Lényeinek, a Szíriusz Arkangyaloknak.

Ámen”


A Merkaba elkezd szélsebesen forogni, míg csak egy fényes gömböt látsz, és végigpásztázza a Teret, mit rendezni akarsz.
Átmegy a falakon és mindenhol.
Mindent elvág és elszakít.

Térrendezés:

A térrendezés folyamataként a Tér energiája, dimenzionális energia tere, forgásba kezd.
Átalakul és egy magasabb rezgéstartományba lesz beállítva.
Egyrészről erősebb védelem, másrészről felkészít a magasabb energia minőségek befogadására.

„A térrendezés folyamatként szolgál az előttetek álló energia befogadásra.” /Szellemi vezetőm /

Fizikai ráhatás:

Tapasztalatom szerint érdemes ilyen mélyreható tisztítás, felkészülés után ágyba bújni.
A szédülés, amely a Tér forgással jár, általános gyengeség, fáradtság lesz úrrá rajtunk.
Ne felejtsük, körülöttünk forog az Energia Tér!
Ilyenkor aludjunk, ezzel is segítve a váltás idejét és felkészülését mind szellemünknek, mind fizikai testünknek.
Erős áthangolás ez.

Hálás köszönet Michael Arkangyalnak a segítségért és tanításért!


A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.com
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése