2013. május 1., szerda

2013. Májusi energiák – Kristálykód aktiválás – Pusztai Orsi üzenete2013. Májusi energiák – Kristálykód aktiválás – Pusztai Orsi üzeneteA hónap mantrája:
TISZTA TUDÁS SZÍVVEL, ISTEN SZERETETE
MEGNYILVÁNUL BENNEM LÉTEM ÜZENETE!


Május hónap ugyancsak erőteljesen hangol bennünket mind testi, mind lelki szinteken. Az előző hónapok FényDNS beavatásai előkészítettek egy olyan aktiválást, mely ebben a hónapban válik teljessé. 
Ez a hónap olyan kristályerőket ébreszt fel bennünk, melyek eredendő létezésünk kódjait tartalmazzák.

A Fény-Dns kódolása kristály-rezgés szinten történik bennünk

Ezek a kristályfény esszenciák olyan információkat tartalmaznak, melyek tudati szintünknek megfelelően képesek aktiválni bennünk a testi és energetikai átalakuláshoz szükséges programokat.
Az új energiák áradásával folyamatos átalakulás zajlik a Földön. Ez az átalakulás minden szintre kiterjed, legyen az tudati, lelki vagy fizikai sík…
A szellemi tudatosság ott rejlik minden létezőben, csak meg kell nyitni azokat a csatornákat (kapukat) melyek lehetővé teszik, hogy magasabb tudati szintjeinkhez hozzáférjünk.
A csatornák aktiválását azokkal az energiákkal tehetjük, melyeket most a magasabb tudatossági szférákból befogadunk és magunkba építünk. 
Ezek az energia-integrálások sokszor megterhelik fizikai testünk (alsó testeink: fizikai-, éter-, emocionális-, mentális-,) rezgéseit, mert alkalmazkodóképességünk a kiindulási energiáktól függ. 
Azaz milyen frekvencián rezeg saját testünk.
Minél jobban felkészülünk a befogadásra és folyamatosan tisztítjuk testünket és energiaközpontjainkat, annál inkább tudatában leszünk a bennünk és körülöttünk zajló változásoknak. Ha a befogadott tudatosság-energiák elérik bennünk az aktiváláshoz szükséges szintet, akkor megnyílnak az összekötő csatornák, és azt a szintet már használni tudjuk. 
Ezt hívják kódolásnak.
Mikor kódokat kapunk, nem mást teszünk, mint megnyitjuk azt a tudati csatornát, minek energiáit már be tudjunk fogadni saját rezgéseinkbe, hogy összekapcsolódhassunk felsőbb énünk valóságával. 
Természetesen ezt felsőbb segítséggel aktiváljuk, szellemi tudatunk irányításával, mesterek, angyalok támogatása mellett. 
Ők azok, akik a megnyitáshoz szükséges többletenergiát a magasabb szférák rezgéseiből biztosítják. Mint mikor beindul egy motor: sokkal több üzemanyagot használ fel, mint amikor folyamatosan egyenletes tempóban halad. Ezt a többletenergiát elsősorban fény formájában biztosítják nekünk a felsőbb tudati szférákból lesugározva. 
A befogadás után már a mi dolgunk azokat szinten tartani vagy fejleszteni. 
Itt már nekünk is be kell kapcsolódnunk a tudatos munkába. 
Aki aktiválta „sorskódjait”, annak használnia és fejlesztenie kell energiáit a tudati emelkedés érdekében. 
Ez most elsősorban egyéni szinteken történik, mivel az energiaminőségek még nagyon inhomogének. 
Most nekünk kell felfelé lépnünk…
Már nagyon sokan integrálták magukba a spirituális fejlődéshez szükséges tudatosságot. Egyre több kommunikációs csatorna nyílik, melyeken keresztül sok segítség és információ érkezik. Ezek az „útmutatók” arra hivatottak, hogy a spirituálisan megalapozott tudatiságot felébresszék.

A tudatosság energiák összehangolása és egységessé tétele a következő lépés, mely a kristály-tudatosságban fog megtörténni.

A kristálytudat képes befogadni, tárolni és feldolgozni olyan információkat, amiket mostani, emberként használt, tudati szintjeink nem értelmezhetnek
Egyszerűen nem ismerik fel, kívül esnek az érzékelésük tartományán (mint pl. az ultrahang a fülnek). 
A kristálytudatosság az angyali szintekre emeli a tudati tartományokat, mert energiarezgései a kristályrácsok következtében nagyobb teret kapnak
Ennek a tudatosságnak a szintjei a rácspontok elhelyezkedésével és távolságának arányaival fejlődnek tovább. 
Módosulatai alakzatának megfelelően több dimenziót képesek egyszerre befogni és kezelni. Úgy képzeljük el, mint egy tudati kaleidoszkópot, melyben több dimenziós összefüggések állnak össze képpé…
Az átalakulás folyamata már a felsőbb dimenziós létezésünkben megkezdődött. 
Ahogy rezgéseink emelkedésének jóvoltából mi is feljebblépünk, szinte belesimulunk abba a magasabb tudatunkba, amit akkorra már előkészítünk magunknak. De ehhez az alapot, azaz mostani tudatszintünket és energiamintázatunkat, fel kell kellően készíteni. Ez az átalakulás folyik most… a felsőbb csakrák kristályosodásán keresztül az alsóbbakon át, a fizikai test DNS-szintű transzmutációjáig.
Miért csodálkozunk, ha furcsán, fáradtan, vagy éppen túlpörögve érezzük magunkat?
Segíthetjük az átalakulás egyenletes lefolyását, ha eleget mozgunk, pihenünk, meditálunk, és tudatosan befogadunk, azaz ellenállás nélkül megnyitjuk magunkat kristály-tudatunk integrálása előtt.

Jó munkát!


A hónap FényDNS aktiválása az 5. szál:
Az 5. szál azokat a Kristálykódokat tartalmazza, melyek a Teremtésben létező minden információt képesek értelmezni. Ezen keresztül történhet meg minden spirituális minőség értelmezése.

Amikor ezen a szálon dolgozik a Fény, olyan tudásokat vagyunk képesek lehozni és értelmezni a szellemi világokból, melyek segítenek egyéni és kollektív szinten is az emelkedés folyamatában. Amikor valaki Fényüzeneteket közvetít, akkor ezen a szálon keresztül érkeznek a tanítások.

Aki folyamatosan figyelte az oldalon közölt változásokat és hangolásokat azt tudja, hogy pár évvel ezelőtt egy nagyon erőteljes és fontos energiateret hoztak létre a Föld körül szellemi segítőink. 
Ez a Krisztus-hálóba integrált kristályrács energiatér kialakítása volt. 
Ennek folyamatos frekvenciarezgése képes összekapcsolódni a bennünk működő kristálykódokkal, legfőképpen a tobozmirigy energiakristályaival.
Ezen a kristályfrekvencián folyamatosan érkeznek információk, akár tudatosan vagy tudattalanul fogadjuk is őket. 
Azóta minden évben újra hangolják bennünk azokat a frekvenciákat (csatornákat), melyeken keresztül rákapcsolódunk a Kristályrácsra. Ez az elmúlt évek gyakorlata alapján májusban történik meg.
Éppen ezért ebben a hónapban újabb szinten vezetnek végig bennünket a 9 kristálykapu beavatáson, azon a kilenc csatornán, melyeken keresztül kódrendszerünk beolvasása megtörténik.
Ez a kódrendszer folyamatosan hangolja tudati-, és energiatesteinket. 
A technikát 2009/2010-ben adták át és azóta minden év májusában végigvezetnek rajta, csak egy magasabb szinten. 
A beavatás 9 kapuja egy-egy lépcsőfok az isteni tudatosság felé, önmagunk megismerése által.
A beavatási sor a hónap első napján kezdődik és végigvezet minket az egész hónapon. 
Ha követed a kódok frekvenciáit és szánsz időt azok tudatos aktiválására, a hónap végére egy új energetikai jelzőrendszer működik már benned…

Csodás fejlődést és tudatosodást mindenkinek!
  


A hónap fontosabb napjai:

Május 1. 

– Április végén érkező felkészítő erők aktiválták azt a fénycsatornát, melyen keresztül a kristálybeavatás kódjai érkezhetnek. 
Május első napja éppen ezért a Kristálykapu aktiválás kezdete, az Opálkapun való átlépés napja. 


Három-négy évvel ezelőtt az aktiválás előkészítő kódjait már magunkhoz vehettük a kapukon való átlépéskor (akkor már ezt az utat megmutatták). Most újabb erőkkel léphetünk át rajtuk magasabb frekvenciákra hangolódva… így újra megnyílt a kristály-út, csak egy magasabb szinten. Ha a mai naptól, az azt követő minden 3. napon átlépsz egy-egy kristálykapun, tudatosságod újabb energiáit ébresztheted fel magadban. Az átlépés utáni napokon engedd, hogy a befogadott erők áthangolhassanak a neked megfelelő módon.

Ehhez azonban először a kristálymeditációs teredet kell aktiválnod, ehhez a gyakorlatot itt találod:

A Kristálykapu beavatás lépéseit és beavató-kódjait itt végigolvashatod, majd aktuálisan az adott napon meditációban lépj át a megadott kapun:

Május 3. 

A lélek szabadságának napja
Ezen a napon az első beavatás felszabadító ereje, a félelmektől való megszabadulás ígérete ragyogja át a lélekteret. 
Ez a szabadság hatalmas erőket mozdít meg a lélekesszenciákban, melyek, ha szívünk nyitva, képesek tetterővel támogatni bennünket vágyaink megvalósulásának útján. Fontos, hogy ezeket a vágyakat képesek legyünk lehozni a fizikai ember szintjére. 
Ebben Földanya áldása és segítő ereje is támogat, ha szívünkkel összekapcsolódunk szeretetével. 


A természet támogató energiáit legkönnyebben magában a természetben tudjuk magunkhoz venni. 
Érdemes tehát szabad levegőn tartózkodni, és csodálni szeretettel Földanya sokszínűségét.


Május 4. 

– A 2. kristálykapu aktiválás napja, a Kalcit kapu belépési kódjai aktiválódnak. 


Ez az erő a negatív gondolatformák átalakításának rendszerét aktiválja. 
Ma figyelj a gondolataidra és vedd észre a téged hátráltató programokat, vagy automatikus reakciókat. 
Helyettesítsd őket szeretetteljes gondolatokkal és képekkel. 
Ma erőteljesek az érzelmi teremtés energiái, így bármit is szeretnél erősítsd meg egy pozitív érzelemmel.

Május 5. 

– Amikor a hónap és a nap száma a dátumban megegyezik, mindig egy olyan energiakapu nyílik, mely annak a rezgésnek fokozott energiát biztosít. 
Ilyenkor nemcsak a szám kódrezgése, hanem együttes hatása is érvényesül. 
Így ma az 5-ös és az 1-es (10) szám hatása erőteljes. 
Az ötös szám mágikus ereje, az Istenember és az Univerzum rezgéseit tartalmazza. 
Az ötödik elem az Akasha vagy Éter szent rezonanciája, így a szabad teremtés megvalósulása. 
Ez a számkód segíti megnyitni tudatunkat a megismerés vágyára, de ugyanakkor kitartó erőt biztosít, hogy azt a tudást türelemmel tudjuk fogadni. 
Ez a számrezgés segít, hogy a dolgokat szabadabban, több szemszögből legyünk képesek meglátni.
Az egyes az egység isteni száma, a kezdet, a vezérlő erő. Ez a számkód segít, hogy önmagunkra hangolódva a bennünk lévő egyetlen igazság szavára hallgatva léphessünk tovább. Ma tehát magadba figyelve, az Univerzum támogató energiáit beengedve gondold végig, mi az, amit valójában szeretnél az élettől, majd engedd, hogy kérésed behívja a segítő erőket.
Ez a nap most az évben Anyák napjának ünnepe is, amikor az Istennői erők támogatását is élvezzük. Az anyaság misztériuma a bennünk élő Istennői erő (és itt nem számít a nemi identitás) felébredése, intuitív oldalunk megerősödése.


Figyelj ma a megérzéseidre, mert jövőbe mutató üzeneteket hoznak.

Május 7. 

– A 3. kristálykapu aktiválás napja, az Achát kapu kódjainak felnyitása. 


Ez a nap a lelki harmónia megtalálásának ideje, a bennünk élő hamis képek, hátráltató erőinek elengedése. 
Tudatos figyelemmel segítheted ezeknek a hiedelemrendszereknek a feltárását magadban. Ha figyelsz magadba, akkor észreveheted azoknak a sorsfordító eseményeknek a megjelenését az életedben, melyek lehet, hogy apró dolgoknak tűnnek, de olyan átformáló erejük van, melyek segítik további fejlődésedet. 
Légy tudatos figyelemben!

Május 10. 

– A 4. kristálykapu aktiválás napja, ugyanakkor 
Újhold istennői rezgéseinek behatása. 
Energiáink kinyílnak és elkezdjük az élet támogató oldalát megérezni, a korábban behívott segítő fények most tudnak szétáradni bennünk. A kristályaktiválás egy következő szintre lép az Isteni Szeretetmező aktiválásával. A Smaragd kapu beavatása segít a bennünk lévő isteni békére találva, Ön-Magunk lennünk.Május 11.-12. 

– Ez a két nap most együttes erőben vibrál. 
A 11-es mesterszám ereje és a 12-es az isteni ciklusosság szent száma segít megnyitni energiaterünkben a magasabb rendű minőségeket. 
A megismerés vágya addig lesz bennünk, míg annak rezgését egy magasabb aspektusba emelve meg nem értjük az összefüggéseket.

Május 13. 

– A 5. kristálykapu aktiválás napja, Zafír kristálykódok beáramlása. 


A mai napon a lélekterünkből olyan önvád energiák szabadulnak fel, melyek nehezítik a szabad felelősségvállalást emberi életünk terén. 
Ha a mai napon régi érzések, önmagadat elmarasztaló képek, események jelennek meg benned, akkor tudatosítsd, hogy szeretnének elmenni tőled és szeretettel, megbocsátással engedd el ezeket az energiákat. 
Érezd, ahogyan könnyebbé válsz az elengedéssel.

Május 16. 

– A 6. kristálykapu aktiválás napja. 
A Jáde kapu kristályenergiái segítenek, hogy lelkünk bátorságát magunkba engedve felvállaljuk önmagunkat emberi életünkben is. 


Ha átadod magad a kristályerőnek, képes leszel olyan önzetlen cselekedetekre, melyek a magasabb tudatosság fényeiből táplálkoznak.

Május 19. 

– A 7. kristálykapu aktiválás napja, a hiedelmek feloldása a Rubin kapu energiáiban. 


Ez az erő segít, hogy EGY-ségben érezd önmagad a Teremtés minden dimenziójában. 
Ma sokszor szembesít téged szellemi öntudatod azokkal a benned lévő gátakkal, amik miatt kevesebbnek vagy éppen többnek érzed önmagad másoknál. 
Ha figyelsz ezekre a jelekre, láthatod, hol „csúszott el” az értékítélő rendszered. Tudatosan visszaállíthatod az Egész-séges szintre.

Május 19-20. 

Pünkösd napjai… Nem véletlenül zárja le ez az erő a 7. kristálykapu hangolását, a HIT szent erejében. 
Pünkösdkor a Szentlélek Tűzfénye kapcsol össze bennünket az EGY-SZÍV rendszerével, melyben elfogadjuk Istennel való közösségünket. 


A pünkösdi szent erő segít a megértés igazságával egyfajta belső mesteri beavatás részesévé válnunk. 
Ez a Szentlélek leáradásának és az Áldás elfogadásának időszaka. 
A Szentlélek maga a tiszta isteni erő, a megnyilvánító Akarat létrehozója a befogadás által… 
Ezt a befogadó erőt tárja fel bennünk, melyen keresztül a saját akaratunkban kinyilváníthatjuk az istenit! 
Így ölel át mindannyiunkat az isteni Akarat és Kegyelem Fénye. Olyan lélekkapcsolat alakul ki ezen a két napon az emberek között, mely az EGY LÉLEK isteni Fényébe emel mindenkit. 
Ez egy áhítattal teljes érzés, mely olyan, mintha itt is lennél, meg nem is... Egyszerre nagynak és aprónak is érzed magad. 
Csak engedd, hogy beleolvadj a Szentségbe, ami körbeveszi most a Földet, hogy megérezhesd, mit jelent a minden és mindenki EGY. 
Ez a beavatás felkészít téged a következő kapun való belépésre…

Május 22. 

– A 8. kristálykapu aktiválás napja, új szintre lépés, életerő aktiválás. 
A Fluorit kapu beavató kódjaival olyan terek nyílnak meg bennünk, ahová eddig elrejtettük identitástudatunkkal kapcsolatos félelmeinket. 


Ha átlépjük a kapu feloldó terét, új erők szabadulhatnak fel a kötöttségek alól.

Május 25. 

– A 9. kristálykapu aktiválás napja, és Telehold energiáinak támogató ereje hatja át a teret. 
Ez a nap az erő napja. 
Ma minden felerősödik akár jó, akár kevésbé jó bennünk és körülöttünk. 
Fontos, hogy figyeld a reakcióidat ezekre a dolgokra, mert ott vannak benned gátak, ahol túl hevesen reagálsz… 
Ma az Akvamarin kapu terébe lépve, átadhatod magad az isteni Akarat rezgéseinek. 


Szellemi vezetésed elfogadva átadod magad a Gondviselés védelmező fényeinek. Engedd megtörténni!

Május 28. 

– A 10. kristálykapu aktiválás napja, az Aranykapu terének feltárulása.


Most beavatást nyerhetsz Önvalód tiszta isteni tudatosságába, természetesen azon a szinten, ahogyan te készen állsz rá. 
Fénytesteiden keresztül most megérezheted azt az egységes létezőt, aki jelen vagy, fénylő tudatodban a Teremtésben. 
Ha kitárul előtted az aranykapu és belépsz rajta, csak légy jelen és köszöntsd Önmagad Isteni fényét! 


Áldás rád!

Május 30. 

– A mai napon a beavatások lezárása történik. 
A megkapott kristályfrekvenciák kódjai átrezgik testi, lelki és szellemi energiatereinket és behangolják aurarendszerünk és erőközpontjaink frekvenciáit a megélt új szintekre. 
A mai naptól ezekkel a kódokkal rendelkezel, ez az új alapod a további fejlődésedhez. Ma érdemes felajánlást tenni, hálaimát mondani mindezekért a kegyelmekért.

Május 31. 

– A hónap utolsó napján felkészítő és harmonizáló energiák érkeznek hozzánk
Olyan erőkkel vérteződhetünk fel, melyek segítenek magunkban meglátni a jobb lehetőséget és beszólítani az azokat segítő energiákat. 
Ma ha teheted pihenj sokat és engedd, hogy csak átjárjanak az energiák.


Csodás kristálytudatosodást mindenkinek!

Áldással: Pusztai OrsolyaAlakítsd Át Jóvá, Pozitívvá és Fénnyé a Negatív Gondolatokat és Programokat!

Helyezd Bele a VilágÖregÖsteenségbe, és Használd Azt Rendeltetése Szerint

Úgy, mint Alkotó az Alkotását! 
   


A szeretet energiájában,

Gábor Kati

EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő

Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu


EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/

                                     www.thesymbolworldwide.com
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.