2014. február 3., hétfő

A HUN korona


A HUN korona


A Krím-félsziget egykor szkíták által lakott vidékén,


...az égbenyúló mészkőhegyek fennsíkjain barlangvárosok nyomait tárták fel a régészek, ahol a késő szkíta és alán művészet remekei kerültek elő.

A helyi szkíta uralkodók a mai Szimferopol mellett fővárost alapítottak, Nea Polisz néven.
A mészkő fennsík belsejében csodálatos városokat építettek.

A régészek már feltárták és az egyik városban, a mai Csufut-káléban többek között olyan csodálatos turul fejfedődíszt találtak, melynek párja az ordoszi hun koronán díszeleg.Az Ordoszi hun koronaDe előkerültek olyan hun fibulák és sólymos övcsatok, melyet nálunk gepidáknak tulajdonítanak, de a hun ötvösművészet egyéb remekei is.


Érdekes a motívum hasonlósága:
Iráni - Baktria - kígyós tál i.e. 3. sz.

  
Az Ak Burun kurgánban (Krím félsziget) talált, Kr. e. IV. századi szkíta korona legszembetűnőbb dísze egy virághoz hasonló, de olvasható jelkép. (A KÉPEN)


Szkíta korona 


Mag = M. 
Mag körüli nagyobb kör = aGY. 
Szirmok = R.
Aki ránézett M - aGY - aR - nak = MAGYARnak olvasta.

Szemből nézve a cserkészliliom (lásd ott), ligatúráját írja = Egy az Isten.

A két elöl lévő minta, mint egy kos jobb és bal szarva.

A Szent Koronán is van ilyen jel, 
a kínai Hun koronán ilyenen áll a madár, 

Az ujgur hun korona


Egy másik hun korona
A nagyszentmiklósi arany kincsen Árpád fejedelem haja 7 ilyen  "Jóma" jelet alkot, 
a Szent Koronán Jézus két térdén is ilyen JÓ-MA jel van.
Összeolvasva: 

JÓ MAGYAR ÚR ISTEN - MAGYAR NÉPE URA.

A szkíták nyelvéből fennmaradt kevés szó között 
(a Borüszthenész = "Bor isten" névben) 
szerepel az Isten szó - ezért az olvasatot a nyelvemlékek oldaláról is alá tudjuk támasztani.

A szkíták nem csak a magyar jelkincset, hanem a magyar Isten szót is ismerték.

Istenfélők voltunk és nem pogányok.


A "Jó Magas Isten" székely - magyar összeróvás jeleivel Az Őrségi cserépedényen, "Jóma Isten" mondatjele Az Őrségi cserépedényen, "Jóma Isten" mondatjele Jóma szójele - ligatúra: 
Anasazi edény, indián agyagmodell, kínai hun ligatúra, csángó hímestojásJóma szójele - ligatúraJóma szójele - ligatúra - PeruBolgár karkötő a Jóma ligatúra jelével


A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től.

A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek.

A HUN korona két részből áll.

Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm.

A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király.

A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát.

A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

Először Badiny Jós Ferenc professzor úr előadásában hallottam az ordoszi hun arany koronaékszerről, amelyet a Krisztus előtti első évezredből származtatnak. 

A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től. 

A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek. 

A múlt évben az egyik barátom Kínába készült, és tanácsomat kérte, hogy a sok közismert nevezetességen, régészeti helyen, leleten kívül, tudnék-e valami kevésbé ismertet, esetleg velünk is kapcsolatosat ajánlani, amit érdemes felkeresni. 

Egyből az ordoszi Hun Korona jutott az eszembe a hahooti múzeumból. 

A múzeumban kiállított korona csak másolat, az eredetit az igazgató szobájának páncélszekrényében őrzik. 

Barátom és felesége abban a megtiszteltetésben részesült, hogy nemcsak megláthatta, de talán először a magyarok közül kézbe is foghatta az eredeti, közel háromezer éves hatalmi szimbólumot. 

Ezeken a fényképeken az igazi ősi Hun Koronát láthatják.

Miért fontos ez a lelet azok számára, akik a szkíta – hun – avar – magyar népek azonosságának tudatában élnek, ennek tanulmányozásával foglalkoznak, és a bennük lévő folyamatosságot képviselik? 

Azért, mert az ordoszi Hun Korona is egy a bizonyítékok sorában. 

A koronaékszer hivatalosan az i.e.V.-III. szd-ból való. 

Következésképp, az akkor és ott élő hunoknak királyuk volt, vagyis királyságban éltek, nem pedig laza, primitívnek megítélt, törzsi szerveződésben. 

A kínai krónikák az időszámításunk előtti időkben is hun királyokról beszélnek, pl: i.e. 33-ban a Han császár a hun királynak tett béke ajánlatot. 

Atilla hunjai ugyancsak Kínából vonultak át Európába a II. –IV. szd.-ban, vagyis a szkíta-hunok számára a királyság ismert volt, ahogy a magyarok számra is természetes államforma volt 1946-ig. 

Hérodotosz írja, hogy ...

a szkíták voltak a világ egyetlen népcsoportja, amelynek királyi népe volt. 

A királynak, pedig koronája volt.

A korona szó felismerhető gyöke a „kor”, ugyanaz, mint a korong szavunk gyöke, ami nem más, mint a „kör” ősszó. 

A korona szó másik része az „ona”, a hun – magyar „ana”, „anya”. 

Arvisúra Anahita volt a magyarok főistenasszonya. 
A korona, „köranya” a Napra és a Világegyetem egészére is utal. 

A szkíta-hun-magyar mágikus világképben a legfelső valóság az Egy, és a belőle megnyilvánuló Világegyetem nemcsak élő, de női természetű is. 

A Természet Anya maga az Egy Isten, a Boldogasszony, aki az Élő Világegyetem emberi alakban.

A kerecsen sólyom kék csőre és a Hun Koronán lévő turul közötti azonosság nyilvánvaló.

 Az Egyisten hitű érdeknélküli szeretet szellemmadara a király tudatát összekapcsolta a Teremtővel, beavatta a teremtői tervben való szerepébe, feladatába. 

A körpánton: 

...ábrázolt sárkány ősjelentése: „sár”= tüzes, izzó, kány” = kán, tehát tűzúr vagy tűzkirály. 

A kos égi származásunkat, a hunok a Kos világhónapban lévő központi szerepét, a kusok emberiséget egyesítő feladatát is jelképezi. 

A párduc, a Panthera Dei, Isten párduca, Nimród ősapánk totem jelképe, valójában népünk Káldeus – Kusita eredetére is utal. 

A párduc pettyes bundája az istenek és lelkek csillagpettyes hazáját is idézte. 

A misztikusoknál a párduc az életlehelet, a Szentlélek megfelelője. 


Nimród égi király Nimród  (aranyló Nap) ,és Anina-Inanna-Istar  (RAGYogó HOLd) körül Sólyom és Oroszlán


...az oroszlán atya, az ősatya, a nemzet magvát őrző férfi őserő, de rejtett kettősségében női tulajdonságokat is hordoz: az égi királynőt, a maga boldogasszonyi minőségével, aki a mítikus időben, mint nappárduc jött le az égből az ő népéhez. 

A hun szó jelentése = Egy, Első. 

A hun királyi koronát viselő személy a Teremtővel való egység szellemében, a lélek újbóli megtestesülése tanításának, és az ember kozmikus szerepének ismeretében uralkodott és szolgált. 

Ez fejeződik ki a Szent Korona Tanban is. 

A hun –magyar folyamatosság értelemszerű.

Ugye önök is szívesen megtekintenék az ordoszi Hun Koronát eredeti valóságában? 

Kínai részről, információim szerint, magyarországi bemutatásának nincs elvi akadálya és remélem magyar részről sem lesz.

(Dr. Bíró DénesHeaddress
Hu peoples, Warring States period
403-221 BC
Gold
H: 7.1 cm; D: 16.5 cm
From Aluchaideng Site
Inner Mongolian Museum, Huhehaote)


(Kép forrása: fejerszovetség)


Továbbá:


1.Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2.Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4.Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5.A pozsonyi csata:

6.Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7.Az utolsó Táltos:

8.Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10.A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11.A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12.Húsvéti népszokások, hagyományok:

13.CSABA KIRÁLYFI:

14.A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

15.MIENK VAGY ERDÉLY:

16.Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:
20.Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

21.Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.