2014. február 7., péntek

Wass Albert: Egységes magyarság


Wass Albert: Egységes magyarság
Ahhoz, hogy valamit szólhassunk magunkról s arról, ami bennünket összeköt, meg kell vizsgáljuk előbb becsületesen magyarságunk fogalmát, az egység jelentését és tisztáznunk kell az akadályokat, melyek előttünk állanak.

Mindenki önmagán keresztül méri le a fogalmakat. 
Számomra magyarságom ezt jelenti: mint ember tartozom vérség és lelki alkat szerint egy családhoz s ezt a családot szeretem erényeivel és bűneivel együtt, s javáért munkálkodni életem értelme ezen a földön. 

Tehát ember vagyok s ezáltal magyar. 

Mennél jobban sikerül embernek lennem, annál igazabb, tisztább és termékenyebb lesz a magyarságom is. 
Ha csak magyar volnék s nem ember, olyan lenne ez, mintha gyalogosan vágnék neki a tengernek, hogy élelmet vigyek testvéreimnek a tulsó partra. 

Ostoba volnék, elfogult, egyoldalú és kártékony. 
Emberségem az, mely a magyarsághoz, mint családomhoz való viszonyomat szabályozza. 
De szabályozza egyúttal magyarságom viszonyát a többi népek irányában is, ha nem is mentesen az önzéstől, de mindig törekedve az igazságra. 

Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz s nemzethez. 

Emberségem a korona, mely a fa törzsét egyenesen nőni tanítja, s mindig fölfele. 

Hogy amellett a magyarságom helyhez kötött, abban nincsen semmi meglepő. 
Ha sehova-sem-való magyarnak tudnám magamat, akkor már gyökértelen lenne bennem a magyarság. 
Regionális a magyarságom, mint ahogy emberségem is az, midőn azt mondom, hogy magyar vagyok. Magyarország a hazám, de Erdély otthonom, s ezt nem is akarom soha elfeledni.

Mi az egység? 

Ha mindannyian egyet akarunk. 

Ha mindannyian másképpen is akarjuk azt az egyet, már akkor is egység az. 
A különböző felfogás vitát virágzik, s a vita felismerések és tisztázások gyümölcsét érleli. 

Csak jóindulat kell hozzá és megértés egymás irányában. 

Tudni és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki másképpen akarja a jót, mint én. 
Ehhez még csak az szükséges, hogy mindenki igazán jót akarjon.

Itt érkeztem el az akadályokhoz, amiket elhallgatni nem szabad. 
Minden egységnek veszedelme a tagozódás. 
De csak az olyan tagozódás, mely nem közös gyökérből indul és nem közös irányba nő. Tudom, elnyomás alól szabadult népünket kétféle betegség veszedelme fenyegeti, mint behozatali cikk az anyaország felől: a politikai pártosodás, s az osztályellentétek. 

Minálunk Erdélyben voltak eddig gazdák, iparosok, kereskedők, papok, tanítók, tanárok, munkások és tisztviselők. 
Ezek együtt mind magyarok voltak. 
Ennyi volt közöttünk a párt és az osztály. 

Legalább is én így látom ezt. 
Különböző foglalkozásokat űző magyarok voltunk, s bár apró érdekeink vékony ágacskái néha keresztezték is egymást, a vezérágak közös irányba nőttek, s ez az irány magyarságunk iránya volt. Igaz, hogy mind szegények voltunk, s a szegénység közelebb hozza egymáshoz az embereket. De talán szeret bennünket egy kicsit az Isten, s ezentúl sem fulladunk bele a tejfölbe. A bacillusok pedig csak a kövéreket szeretik.

Ezeknek az egységet megrontó betegségeknek a leküzdésében jut az írókra elsőrendű feladat. 
Ha külön utakon indulnak emberek közös kincset keresni, kiáltókat kell vigyenek magukkal, kik a sűrűségen át egymásnak megkiáltják az eredményt, a felfedezett titkot, s ha kell, a veszedelmet. 
De aki egyszer kiáltónak szegődött, jól nézze meg, hogy mit tart a kezében, s a sárga agyagot aranynak ne kiáltsa.

És most, hogy idáig eljutottam, már felelhetek őszintén és becsületesen: 

egységes a magyarság akkor, ha minden magyar emberebbé lenni igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon.

Otthonán keresztül szolgálja hazáját, s minden akadályon keresztül igaz jószándékkal törekszik a közös cél felé.


És a cél ugyebár egyszerű: 

hogy békességben, s igazságban éljünk mindnyájan egy födél alatt. 

S kiket egyformán ver a zivatar, egyformán süssön azokra a nap is.


WASS ALBERT - ÉBREDJ MAGYAR!(Forrás: Magyar Etel)
Továbbá:


1. Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

2. Hargita:

3.MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

4. Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

5. A pozsonyi csata:

6. Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

7. Az utolsó Táltos:

8. Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

9.Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

10. A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

11. A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

12. Húsvéti népszokások, hagyományok:

13. CSABA KIRÁLYFI:

14. A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

15. MIENK VAGY ERDÉLY:

16. Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:20. Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

21. Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

22. Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

23. Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

24. A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

25. Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

26. A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-magyar-oshaza-pallagkultura.html

27. 3 csodatévő, gyógyító hely Magyarországon, és 15 + 1 másik csodás hely Itthon:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/09/3-csodatevo-gyogyito-hely.html

28. A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

29. Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

30. Mátyás király:

31. Különös fények a Pilisben:

34. A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

35. A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

36. Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:Szeretettel,

Gábor Kati


Személyre szóló gyógyítás - kezelés - tanácsadás:
blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.