2015. január 10., szombat

A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írásaA szer - az egyesült kundalini kígyó


Ma a SZERENCSÉRŐL olvashattok.

A szerencse FORGANDÓ.
Vagyis a szerencse FOROG.


Mit jelent ez?

Azt, hogy a SZERENCSE KEREKE, vagyis a SORS KEREKE folyamatosan forog, folyamatosan mozgásban van. Az események pedig épp úgy váltogatják egymást az életünkben, ahogy a hangulatunk ingadozik azok hatására.
Egy-SZER fent, egy-SZER lent...

A SZERENCSEKEREKET megtaláljuk a TAROTBAN.
A Tarot 10. lapja A Szerencsekerék.
A 10-es számot angolul TEN-nek hívjuk. 
A Szerencsekerék tehát az IS-TEN számát viselő lap a Tarotban. 
Bár azt hisszük, hogy a szerencse tőlünk független dolog, valójában IS-TEN keze van a dologban. S mert Isten mindenben és mindenkiben jelen van, a mi kezünkben van a sorsunk és a szerencsénk is.

Ezt hívják SZABAD AKARATNAK!

A-E
D-T

SZABAD AKARAT
SZABAD TE KERET
SZAB A TE KERET
SZAB A TE KERET(EDET)


Vagyis Te szabod meg a saját keretedet, korlátaidat, határaidat! 
Te szabod meg azt, hogy milyen mértékben élsz a szabad akarat lehetőségével, és milyen mértékben használod ki a lehetőségeidet, és a szerencsédet.

A Szerencsekerék


A szerencsénk, akár a sors kereke, mozgásban van. 
Tehát VÁLTOZÓ a szerencsénk.
Hol több, hol kevesebb szerencsénk van.

De miért forgandó a szerencsénk?

Vajon lehetnénk-e mindig szerencsések?
S, ha igen, akkor, hogyan lehetnénk mindig szerencsések?

Hogyan tudnánk MEGCSINÁLNI a saját SZERENCSÉNKET?
Hiszen a magyar ember nem szerzi, hanem CSInálja a szerenCSÉjét, a szerenCSIjét!

Megosztom veletek, amit erről tanultam, ám mielőtt útnak indulnánk, szólnék pár szót, hogy könnyebb legyen megérteni az írásaimat.

Többen, akik megismerték a történetemet, vagy annak egyes részleteit, arra kértek, hogy írjak egy könyvet, és tartsak előadásokat. Mások óva intettek ugyanettől, pont azért, amit megtudtak. Ám az égiek nem azért avattak be ennyi titokba, hogy a tudást megtartsam magamnak. Ami az enyém, az mostantól a Ti-ÉTEK is! 
Tápláljon Benn-ETEK-et is, ahogy engem is ETET ez a szellemi táplál-ÉG, más szóval ÉTEK!

Fontos azonban felhívnom a figyelmet arra, hogy NEM azoknak írok, akik lusták végiggondolva átolvasni a soraimat, hanem azoknak, akikben már ébredezik a fény. Azoknak, akik elkezdtek szokatlan dolgokat álmodni. Azoknak, akiknek erősödni kezdenek a megérzéseik. Azoknak, akiknek az életében egyre több a fura "véletlen". De azoknak is, akik úgy érzik, hogy szakítaniuk kell az eddig megszokott életvitelükkel, mert megjelent bennük az a késztetés, hogy meg kell keressék a valódi helyüket a világban. S végül ajánlom azoknak e sorokat, akik úgy érzik, hivatásra és nem munkára van szükségük. 

HIVATÁS
HÍV AVATÁS


A könnyebb megértés érdekében lényeges le-SZÖGEZNI, hogy, a legtöbb embernek fogalma sincsen arról, hogy mit beszél. Ez nem sértés, hanem tény, amin lehet változtatni!

A legtöbb ember nem érti a saját anyanyelvét sem, nem hogy a természet-, vagy az univerzum egyetemes nyelvét. Ha ezt elfogadjuk, és úgy indulunk útnak, mint aki most születik újjá, akkor sokkal könnyebben és gyorsabban tudunk tanulni.

Tapasztalatból tudom, hogy ki kell üríteni mindent az elménkből, hogy be tudjuk engedni a mindenséget. Én elfogadtam, hogy semmit sem tudok (jól), amikor kinyitottam a csatornámat, ezért lenulláztam magamat és hagytam, hogy tanítsanak. Nem ragaszkodtam semmihez sem, amit eddig tanultam, hagytam, hogy megmutassák a dolgok valódi természetét.

TANÍT
TENÍT
IS TENÍT

Az út azonban így sem lesz könnyű. Aki csak a szépet és a jót szeretné látni, az jobb ha továbbra is álomba ringatja magát. Azon keveseknek viszont, akikben van bátorság szembenézni a valósággal, kitartást, és jó szerencsét kívánok!

Emlékezzetek rá, a magyar azt mondja:
BÁTRAKÉ A SZERENCSE!

De mit tud az a SZERENCSE, amit a magyar ember CSINÁL és nem szerez magának?

Mit tud az a szerencse, amitől a magyar ember nem mások szerencséjének az el-rab-lójává, hanem a saját szerencséjének a kov-ÁCS-ává válhat? Amitől a magyar ember NEM FÉNYEVŐVÉ, hanem a saját FÉNYÉT ÁRASZTANI KÉPES, FÉNYMAGGAL rendelkező ENT-itássá válhat? 

SZERENCSE
SZER ÉN CSE

A SZER-ÉN-CSE egy olyan szer, amit azért tudok ÉN meg-CSI-nálni magamnak, mert nem valahol máshol, valaki másnál kell keresnem a szerencse kovácsolásához szükséges alapanyagot a CSÉT, vagyis CSÍT! 

Hiszen, ha mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, akkor mindenkinek a maga szeréből kell tudnia szerencsét kovácsolni magának!

Ugyanis a szerencse szere, vagyis a szerencse hatóanyaga, az a bizonyos összetevő, ami a CSE, CSI nevet viseli, az mindENkibEN BENNE VAN! Tehát ÉN BENNEM is megvan!


Hogy mi az az összetevő?
Azt mind ezidáig homály fedte.
Ahhoz, hogy meg tudjuk VILÁGÍTANI a dolog értelmét, vagyis ÉR TŐ ELEMÉT, FÉNYRE van szük-s-égünk!


Az ÉN szó a FÉNY kulcsa!
Az ÉN szó sok szóban szerepel.
Fontos, a LÉNYEGRE utaló szavakban.


LÉNY
FÉNY
FÉNENERGIA

ENTITÁS
ISTEN
FENT
LENT
BENT


Érdekes, ám szándékos utalás, hogy a KINT szóban nem szerepel, az ÉN szó.
FENT, LENT, BENT van ÉN, de KINT nincsEN!


Tehát nem magamon kívül kell keresnem a szerencsémet!
A SZER-EN-CSE alapanyaga a CSE, CSI, bennem van!


Csupán az történt, hogy valamilyen okból KI-FOLYÓLAG(!) nem tudok hozzájutni annyi CSÉHEZ, vagyis CSIHEZ, amennyiből folyamatosan SZERENCSÉT tudnék KOVÁCSOLNI magamnak. 
EG-ÉSZ-EN pontosan nem tudok elég SZERT=CSIT megTARTANI magamban, és ettől roppantul szerencsétlennek tudom TARTANI magamat.

Tehát addig vagyok SZERENCS(I)ÉTLEN, amíg kevés a CSE, a CSI bennem.
Amíg nincs bennem elegendő FÉNY, vagyis ÉLETENERGIA.


Hogy miből KI-FOLYÓLAG FOLYT KI belőlem a  hiányzó CSE,CSI?
Az egy hosszú TÖRT-ÉN-ET. Külön fejezetet érdemel. 

Most foglalkozzunk inkább azzal, hogy hogyan T-EHETNÉNK SZERT újra annyi CSE, vagyis CSI-re, amitől folyamatosan szerencsések lehetünk! 

Keressük meg a hiba forrását!

Hol a hiba? 
Bennünk, azon belül is a gondolkodásunkban!

Ha én tudom, hogy ki vagyok, és Isten képmásának, vagyis Isten gyermekének tartom magamat, akkor azt feltételezhetem, hogy ÉN BENNEM, mint az ISTEN GYERMEKÉBEN, BENNEM van az ISTEN és annak a teremtő ereje is. Bennem, Benned, és MINDENKI másban is!

ISTEN
IS TE ÉN


Tehát ISTENBEN, TEN magadban, és ÉN bennem is bennem van a SZERENCSE!
Ahogy MINDENKIBEN és MINDENBEN BENNE van, amiben és akiben az ÉN szó szerepel! 


A szerencse egy ALKOTÓ ELEM.

A SZERENCSE hatóagyagának neve: CSE, CSI
De mi is az a CSE, CSI nevű SZER, ami mindENbEN és mindENkibEN bENne van?

Ahhoz, hogy ezt megértsük, a forráskódról kell beszélnem, ami a magyar nyelvet zárja.

Az ABC minden egyes betűje, és a betűk minden egyes VONÁSA útmutatás.
Fel kell bontanunk hát a CSE szócska mindegyik betűjét vonásokra.


A "C" és az "S" betű 1 VONÁSBÓL állnak. 
Vagyis amikor leírom, egyetlen vonallal írom le őket. 
Ezért őket most egy kicsit félre is teszem, mivel a mód, ahogyan leírjuk a C-t és az S-t, azt is megmutatja, hogy másra szolgálnak, mint az E betű, amit ha felbontunk, akkor 4 db VONÁST kapunk. 4-et, nem 1-et! 

Az E betű 1 db függőleges és 3 db vízszintes vonalat ad ki.
Azok, akik ismerik a kínai Ji-Kinget (Ji-Csing), vagyis a VÁLTOZÁSOK KÖNYVÉT hamar rájönnek, hogy itt bizony egy utalást találunk. Hiszen vonásokat használ a Változások Könyve, és a FENG SHUI is. 


Feng-Shui, Bágua térkép
Ji - King táblázat
Az E betű felbontásakor az Istent, mint teremtőt jelölő I betűn kívül 3 db vízszintes vonalat kaptunk! Nézzük meg, hogy mit találunk a fenti Ji-King táblázatban, ha megkeressük, a 3 db vízszintes vonást!

A 3 db vízszintes vonás az ELSŐ helyen szerepel a Ji-Kingben, és a neve: ALKOTÓ

Vagyis a Teremtő JELE, a TEREM TŐ KÓDJA rejlik ebben az EGY darab E betűben! 

Más olvasata is van ennek a jelnek. 
Lásd az alábbi képen!
A 3 db vízszintes vonás másik neve: Ch'ien 
Ch'ien annyit tesz: MENNY Tehát ha az E betű utal a kínai Ch'ien = MENNY, és az ALKOTÓ néven is ismert vonásra, akkor a CSE szócska mit jelenthet?

A CSE, CSI a MENNYEI SZER, más szóval ha(j)tóanyag.

HATÓANYAG
HAJTÓ ANYAG
HAJ TŐ ANYAG
HELY TŐ ANYAG

FEJ TŐ ANYAG
FEJ TE TŐ(N LÉVŐ) ANYAG


A CSE, CSI a korona-csakra magasságában, a tobozmirigynél besűrűsödő mennyei szer/elem, vagyis FÉNYENERGIA. 

CSE, CSI, PRÁNA, ÓD, Életenergia.Számtalan néven említik, de lényegében a lényünk, a lelkünk, a szemünk, és a 3. szemünk FÉNYE, az ÉRT ELEM FÉNYE!

HATÓANYAG
HAT Ó ANYAG
6 Ó ANYAG


Nem érdekes, hogy a Ji-king minden jele 6 db vonásból áll?
3 alsó és 3 felső vonásból!

A kínai Ji-King tudását őrzi az egyiptomi HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ neve is!


Az A és az E betűk hangváltó betűk.
A-E

HERMÉSZ
HARM ÉSZ


HÁR OM ÉSZ
HÁR OM ÁSZ

3 ÉSZ
3 ÁSZ
3 VON ÁS(Z)

S miket használ a Ji-King?
Vonásokat... 
3-3 VONÁST!

TRI-SZ MEG ISZ TOSZ
TRI=3
TRI ÉSZ
TRI ÁSZ

3 ÁSZ
3 ÉSZ 
TRIÁSZ MEG IS OSZT
3 ÁSZ MEG IS OSZT

3 ÉSZ MEG IS OSZT
3 RÉSZ MEG IS OSZT

OSZT is, SZOROZ is szoktuk mondani
SZOR, SZER

Tehát OSZT is, SZEREZ is
MEG SZEREZ, vagyis FEL ÉG SZEREZ
Erre szoktuk mondani, hogy aki szerencsés, ANNAK FEL VITTE AZ ISTEN A DOLGÁT!


Hermész Triszmegisztosz neve és a Ji-King ugyanazt meséli el.

A SZENTHÁROMSÁGOT! 

Nyilván nem véletlen, hogy Hermész Triszmegisztosz neve összeolvadt Thoth nevével, aki a szívet teszi mérlegre. Akinél eldől, hogy a lélek a MENNYBE megy e FEL, vagy az ALVILÁGBA távozik-e LE! 

A Ji-King, a Változások Könyve.
Egész pontosan az ÁTVÁLTOZÁSOK KÖNYVE.
A Ji-King utal a smaragtáblára és a smaragdtábla is a Ji-Kingre!

A Ji-King 3 fenti és 3 lenti vonásból alkot egy JELE(N)T.
Hermész Triszmegisztosz neve is két 3-as egységről beszélve alkot egy nevet.

S mit mond a smaragdtábla szövegének 2. sora, amit HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ jegyez?


"Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd."

A Ji-King a fenti és a lenti világot szimbolizáló 3-3 vonásból alkotja meg a jelent.
Épp úgy, ahogy Hermész Triszmegisztosz neve két darab 3-ast rejt magában és a lentről és a fentről beszél, s azokból hozza létre az EGY varázslatát, a jelent.


Smaragdtábla

A magyar nyelvben ez így maradt fent:
HÁROM a magyar igazság és EGY a ráadás!

Tehát 3 + 3 + 1, vagyis 7 ELEM szükséges ahhoz, hogy A SZER, a CSE, vagyis a CSI megfelelő módon, és mennyiségben tudjon áramolni bennünk.


A 6 alsó csakra plusz a Korona-csakra!
MENNYISÉG
MENNY IS ÉG
MENNY IS(TEN) ÉG
MENNY IS TEN MAGAD ÉG(BEN)


A Ji-King 1. lapja az ALKOTÓ, a SZERENCSÉS létállapot lapja.
Amikor az ember és a benne élő Isten is az ALKOTÓ, szert, CSÍT, SZERENCSÉT alkotó, vagyis szerencsét kovácsoló állapotba kerül. Az ember, a természet, és az univerzum egységének lapja ez. Ebben a tudatos egységállapotban válik szerencséssé az ember.

A Ji-King 1. lapjának a neve a Müller Péter féle Jóskönyv 99. oldalán A TEREMTŐ nevet viseli.

Ez áll a jel alatt:
"A Nap éltető ereje felszárítja a párát.
A földből kibújnak a hajtások."

A FÉNYMAG tehát életre kel, mert a Nap éltető fénye ragyog rá.
Tehát az ember kapcsolódik a FÉNY FORRÁSÁHOZ, így folyamatos összeköttetésben áll a FÉNNYEL, s a folyamatosan áramló fény szerencséssé teszi.

Még nem beszéltem a "C" és az "S" betűkről.

A C a kezdethez, a kiindulóponthoz történő közeledést jelölő betű.
Ezért is kezdődik C-vel a CÉL, ahová szeretnénk megérkezni.

Az S betű egy befejezetlen 8-as szám.
A vi-SS-zatérés, a vi-SS-zafordulás betűje.
Ahhoz, hogy vi-SS-za tudjunk térni oda, ahonnan elindultunk, vagyis a MENNYBE, vi-SS-za kell FORDÍTANI  a figyelmünket a TeremTŐ felé. A végtelen jele egy fekvő 8-as
A 8-as szám két egymással
szemben álló S betűből alakult ki. 


Tehát a CSE szócska CS betűje annak a tudását jelenti, hogy tudom, hogy oda fogok visszatérni, ahonnan elindultam, s tudom, hogy ha visszafordítom a tekintetemet az ég felé, akkor ott az E vár, a TEREMTŐ, az ALKOTÓ, a MENNY.

Akinek szerencséje van, az tudja, hogy honnan jött, merre tart, és mi várja a C-ÉL-ban!
Azért tud C-ÉL-ba érni, mert tudja, hogy mit, miért, és hol keres.


Tehát A SZERENCSE a véletlenhez hasonlóan NEM A VÉLETLEN MŰVE, hanem a miÉNk!
Nagyon is tudatos dolog!
Bárki lehet szerencsés, ha megtanulja a szerencse szó fogalmát! 


CSE

CH'IEN
CSI EN
CSI ÉN
CSI 


A forráskód másik kulcsa a H betű.
A H egy Hullám természetű betű. 

Sok szóban szerepel, ahonnan kivehető, és sok szóban nem látszik, de jelen van, és új értelmed ad az adott szónak, ha a H-elyére illesztjük!

A CH'IEN szóban látható H egy NÉMA H.
Aki tanult németet az ismeri ezt a jelenséget.

Írásban szerepel a H betű, azonban élőszóban nem ejtjük ki.

Nos, ha a CH'IEN szóból elhagyjuk a H betűt, akkor azt kapjuk:
CI EN vagyis kiejtve CSÍ ÉN, hiszen a a CH-t CSÉNEK ejtjük!


CSE
CH'IEN
CSI ÉN


CSE=CSI ÉN

Mi a CSI a kínai filozófiában?

A Wiki így ír róla:
"csi a hagyományos kínai világnézet szerint magát a világegyetemet betöltő, alkotó alapanyag, energia vagy természeti erő. "Vagyis a CSE, CSI, az alkotó alapanyag, maga az Isten fénye, fény ENERGIÁJA, amiből megalkotta az embert, és az egész teremtett világot! 

Az Ő FÉNYE, éltető FÉNY-ENERGIÁJA az, ami bennünk is áramlik, minket is kitölt.
A CSE, CSI, az örökké VÁLTOZÓ, ÁTALAKULÓ ÉLETENERGIA

Pont erről szól a Ji-CSIng, a VÁLTOZÁSOK KÖNYVE.
Amelyben minden vonás, s így minden JEL képes átalakulni. 


Tehát a SZER ÉN CSE, vagyis a SZER ÉN CSI az az ideális létállapot, amikor CSE, CSI = FÉNYENERGIA, a SZER, amiből ÉN magam is vagyok, s ami bennem is folyamatosan áramlik, átalakul, változik, ideális mennyiségben és minőségben áramlik bennem. 

Jó utat és jó szerencsét!  © spiriteve

Képek: google.com


Továbbá:


- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- Az utolsó Táltos:

- TÁLTOS ÉNEK:

- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok:

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:

- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.