2015. március 29., vasárnap

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásaiNapfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai 

2015

Hogy miért vagyunk ennyire felpörögve?

Most kaptunk a nyakunkba mindent egyszerre.
Napfogyatkozás, tavaszi napéjegyenlőség, újhold mindenféle asztrológiai együttállással megtámogatva.

A lezárások és kipucolások ideje ez.

Az asztrológiai állások szerint április 4-ig tart ez az időszak, utána indulnak majd be a dolgok, a már kitakarított állapottal.

Sokaknál nem csak a szokásos tavaszi nagytakarítási vágy indul be, hanem annál erősebb hajtóerővel, szinte kényszert érezhetünk a környezetünk rendbetételére: akár a lakástakarítással, akár az asztalunkon rendrakással vagy azon ismerősök szelektálásával, akikkel úgy érezzük már nem tudunk együtt haladni.

Aktív megújulásban vagyunk, a folyamat közepén.

Ó és még foghatjuk mindezt a napkitörésekre is (a nyuszin kívül), és ne feledjük, hogy a sarki fény is leért Magyarországig (2015. március 17.), mert olyan erővel jött az energia a Föld irányába.


A sarki fény

Az északi féltekén gyakran: északi fény (aurora borealis), délen: aurora australis) a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék (elsősorban protonok és elektronok) által keltett időleges fényjelenség. 

Leginkább késő ősztől kora tavaszig figyelhető meg gyakrabban (de nem állandóan) az északi sarkkörtől északra, illetve a déli sarkkörtől délre. 

Magyarországról általában nem látható.


Nevét a római hajnalistennő Aurora nevéből alkották, de északi fény néven is ismert (a borealis jelentése északi, az australis pedig déli).Sarki fény Dobogókő fölött


A Nap – és Holdfogyatkozások, gyűjtőnevükön eklipszek, erősen energetizált újholdak és teleholdak, az asztrológiai hagyomány szerint tízszer olyan erőteljes hatásúak, mint az átlagosak.

Nem létezik az egyik a másik nélkül!

Az eklipszek többnyire párosával, általában hat hónaponként követik egymást.: egy napfogyatkozást (újhold) értelemszerűen egy holdfogyatkozás (telehold) követ vagy fordítva.Nap és Holdfogyatkozás


Fogyatkozásról lévén szó, szükségszerűen valamilyen érzelmi krízisen is keresztül megyünk, esetleg rádöbbentünk: minek a hiánya okozza a legnagyobb frusztrációt életünkben, milyen fontos szükségletünk nem elégül ki jelen körülmények között.

Az asztrológiai hagyomány szerint inkább kártékonynak tartott fogyatkozások nagy nyomást gyakorolnak ránk, hogy változásokat eszközöljünk életünkben.

A helyzet érzelmi döntést kíván, melyet azonban össze kell egyeztetnünk a praktikus, racionális szempontokkal is.

Az oppozíciós fényszög, érzelmi érintettség miatt a holdfogyatkozások mindig is hatással lesznek érzelmi viszonyainkra és társas kapcsolatainkra is.
Ilyenkor jobban exponálhatjuk magunkat, színre lépünk, kapcsolatokat építünk, döntéseket hozunk, elkötelezzük magunkat, felvesszük a kesztyűt, erőfeszítéseket teszünk, nagyobb sebességre kapcsolunk, szorítanak a határidők, izgalomba jövünk vagy krízist élünk át.

A holdfogyatkozás szimbólikus értelemben egy fejezet végét jelenti.
 Egy fejlődési szakasz lezárul, valamilyen folyamat eredménye megmutatkozik. Meglehet, utóbbi nem váltja be a hozzá fűzött reményeket vagy valamilyen  más frusztrációt tartogat, de tudatosságunkat, éberségünket majdnem biztos, hogy növelni fogja.

Bármennyire nehéz is, egy ciklus lezárultakor tudnunk kell elengedni.
A görcsös ragaszkodás csak saját fájdalmunkat hosszabbítja meg.
Aktualitásukat vesztett viszonyaink pl. megszakadhatnak a közeljövőben, igazán fontos kapcsolataink pedig csak bizonyos átalakulások, áldozatok árán folytatódhatnak vagy szilárdulhatnak meg.

A fogyatkozás ház – és jegyhelyzete szerint személyenként változik, kinek milyen életterülete szorul a legmélyrehatóbb átalakításokra, és milyen igények, feladatok nem tűrnek további halogatást.

Mivel a Hold pénzügyek egyik hagyományos jelölője is (a Vénusz és a Jupiter mellett), jegy-és házhelyzettől függetlenül valamilyen hatása lesz pénzügyi viszonyainkra is.
A fogyatkozás természetéből adódik, hogy nagyon gondos stratégiára van szükség az anyagi veszteségek elkerüléséhez.

Bámilyen érzelmi élményekben lenne is részünk egy-egy ilyen eklipsz alatt, szerencsésebb pár nap múlva tisztázni a vitás kérdéseket: így nagyobb az esély, hogy mederben tarthassuk indulatainkat, tudatosabb befolyást gyakoroljunk az eseményekre.
Persze van, amikor semmiféle hatással nem lehetünk a dolgokra: az eklipsz kiértékelésénél szó szoros értelemben vett Nap – Hold szembenálláson kívül más, egyidejűleg ható konstellációkat is figyelembe kell vennünk.

Az eklipszeket a  legrégebbi időktől kezdve a változások előhírnökeként tartották számon, 
bár a hagyományos asztrológia megfigyelései szerint ezek inkább megpróbáltatásokat tartogattak – pl. járványokat, háborúkat, természeti csapásokat, személyes szinten szakításokat, üzleti kudarcokat, váratlan baleseteket, betegségeket, haláleseteket. –semmint kedvező sorsfordulatokat.

A modern asztrológiai irányzatok e tekintetben is megengedőbbek.
Elődeikkel egyetértenek ugyan abból a szempontból, hogy a Nap és Hold – fogyatkozások  különböző változásokat vonnak maguk után: régi ügyek befejezését, immár elavult, javunkat többé nem szolgáló fejlődési szakaszok lezárulását, de ezzel egy időben az új fejlődési szakaszok kezdeteinek (pl. új szerelem, új vállalkozás, gyerek születése) is jelképei.
Ebben a minőségben pedig akár pozitív sorsfordulatokra is utalhatnak.

Az eklipszek- jelezte változások többnyire nem érzékelhetők azonnal, hanem meglehetősen hosszú, heteken, hónapokon, vagy akár éveken át ható folyamatok. 
A folyamat minőségéről, természetéről azonban jelzést kaphatunk, ha megfigyeljük  a pár nappal (egyes iskolák szerint akár héttel) előtte / utána zajló eseményeket.

Saját és mások képleteivel szerzett további tapasztalataim szerint az eklipszek idején kötött szerződésekkel, alapított cégek később rengeteg probléma merül fel, az elkezdett munkák vagy nem fizetnek, vagy a reális teljesítménynél sokkal kevesebbet és sokkal később.

Mondanom sem kell, ennek semmi köze ahhoz, hogy valaki hisz-e az asztrológiában vagy sem.
Egy megrögzött szkeptikus ismerősöm pl. figyelmeztetésem ellenére épp egy holdfogyatkozás napján indított el egy tanfolyamot.
Alig akadt rá jelentkező.
Jóval az eklipszet követően másodszorra is meghirdette, sokkal kedvezőbb konstellációk mellett, s akkor sikeresen el is tudta indítani a foglalkozásokat.
Ptolemaiosz még így fogalmazott anno: 
“Az okos ember az égi hatásokkal párhuzamban tevékenykedik, mint ahogyan a jó földműves is a természettel összhangban végzi a szántást-vetést és rendrakást “

Én ennél kevésbé választékosan fejeztem ki magam: ha figyelmeztetnek, hogy esni fog az eső, és te ernyő nélkül indulsz el, ne csodálkozz, hogy megázol.

A 2011. január 4.-i  napfogyatkozást, ami egybeesett születésnapommal és szolárképletem kezdetével, már sokkal tudatosabban éltem meg.
Így is sok változást hozott, sok volt köztük az időszerű, de meglehetősen kényelmetlen is, így ezekre éppenséggel  csak az eklipsz jelezte események nyomására kerítettem sort.
De szó sem volt a ’99-est követőhöz fogható padlót fogásról, hiszen a tőlem telhető legtudatosabban igyekeztem együttműködni sorsommal.

A többi eklipsz esetében is számolnom kellett hosszabb- rövidebb ideig tartó fékező hatásokkal, közöttük nagyon komoly anyagi veszteségekkel, érzelmi vagy más típusú törésekkel, egészségem, állóképességem megrendülésével 
(Persze, az egyben motivációt is jelentett arra, hogy egészségesebbé tegyem életvitelemet), de tudatossággal el tudtam kerülni a legrosszabb forgatókönyveket.

Egyes tevékenységek kimondottan tilosak a fogyatkozások ideje alatt!

A holdfogytakozásokat különösen ártalmasnak tartják a terhes asszonyokra, de napfogyatkozásokat sem javasolják megtekintésre, hogy a szabadban tartózkodjanak időtartamuk alatt.
Hiedelmeik szerint ugyanis ez a magzat sérülését, vetélést, problémás szülést vonna maga után.
Hasonló okokból a kismamák nem szabhatnak, varrhatnak ezekben az időszakokban.
A kínai hiedelemvilágban napfogyatkozáskor egy hatalmas sárkány nyeli el a fénylő égitestet


Eklipszek az indiai asztrológiában:

Az eklipszeknek a világ összes kultúrájában jelentőséget tulajdonítottak.
A hinduizmusban mély filozófiai jelentőséget hordoznak, azt szemléltetve, hogy a sötétség erőit mindig legyőzi a fény, a rosszat jó követi.
Megfigyeléseik szerint a nap-és holdfogyatkozásoknak nagy átalakító erejük van, így sok hagyomány és szertartás kapcsolódik hozzájuk.
(Bár jómagam a nyugati asztrológia művelője vagyok, s egy könyvecske lefordításán kívül nem mélyedtem el különösebben az indiai asztrológiában, megállapításaikat nagyon találónak érzem )

A hindu hiedelmek szerint a Nap -és holdfogyatkozásokat egy baljós időszak (sutak) előzi meg és ő követi.
Ezt annak tulajdonítják, hogy a sutak időszakában beszennyeződik a Föld energiamezeje, így az ártó hatásokat különleges óvintézkedésekkel előzik meg.

Az indiaiak is úgy tartják, hogy az eklipszek nincsenek valami jó hatással a világi dolgokra, pénzügyekre.
Spirituális szempontból azonban annál jobban lehet gyarapodni : az akkor mondott imák, szertartások ereje megsokszorozódik.

Úgy tartják, hogy egy füzérnyi (mala) mantra hatása felér 100 máskor mondottal.

Holdfogyatkozás idején főként Durgához (ld. Durga a harcos istennő: fohászkodnak- pl. a Chamunda mantra, Durga mantra hatékony, napfogyatkozáskor Sivához ( Maha Mrityunjaya Mantra), Gayatri mantra.
 Az eklipsz után rituális tisztító fürdőt vesznek, felajánlásokat, adományokat tesznek.

Az eklipszet megelőzően főzött ételek már nem fogyaszthatók, hanem frisseket készítenek.

Az olyan száraz élelmiszerkészleteket, mint a rizs, búza és más gabonafélék, nem dobják ki, hanem kusha-fűvel vagy tulasi-levelekkel védik a káros hatásoktól.

A hinduk vegetáriánusok, de megfigyeléseim szerint a modern, európai húsevők is jobban teszik, ha ezeken a napokon csak zöldséget, salátaféléket fogyasztanak.

 Magától értetődő, hogy az alkohol, tudatmódosító szerek szintén nem ajánlottak, a teljes (gyümölcs-és zöldséglevek, gyógyteák) vagy részleges böjt (gyümölcsnap, zöldségnap, kevés rizs zöldséggel, gyógyteák) annál inkább.


Mundán asztrológia:

A mundán asztrológia, az asztrológia részterülete és a legkorábbi formája, hiszen az ősi "csillagbölcsek" nem személyes horoszkópokat készítettek, hanem az adott ország és a nép életére vonatkozó következtetéseket olvasták ki a csillagábrákból.
Segítségével információt kaphatunk országok, népek, városok sorsáról, háborúkról, járványokról, áradásokról, az emberiséget érintő kérdésekről. 

Vizsgálhatjuk és így megtudhatjuk, hogy egy állami vezető milyen hatással van az ország életére.

A mundán asztrológiában a Hold a nép, tömegek jelölője is, ebben a minőségben, pedig  érzelmi reakcióikról is sok mindent elárulhat.

A nők- főleg az érettebb, magasabb társadalmi pozíciót betöltő asszonyok, a vizek, a tengerrel kapcsolatos foglalkozások is uralma alá tartoznak.

A holdfogyatkozásokat már a khaldeusok is járványokkal, természeti csapásokkal hozták kapcsolatba.

A középkori asztrológusok szerint gyökeresen megváltoztathatta a történelem menetét, háborúkat, felkeléseket jelezhetett.


Eklipszek a mundán asztrológiában:

A nagyvilág eseményeit tanulmányozó mundán asztrológiában a nap-és holdfogyatkozásoknak nagy jelentőségük van.

Már az ókorban minden kultúrkör megkülönböztetett figyelmet tulajdonított nekik, az egyéni életutakkal foglalkozó natális asztrológiánál jóval fontosabb szerepet játszott a régi kultúrnépek életében.

A mundán asztrológia szerint az eklipszek hatásai azokban az országokban érzékelhetők elsősorban, ahonnan láthatók, ill. a fogyatkozás jelével összefüggésbe hozhatók.

Nagy változások jelzéséhez egy “egyszerű” Nap- vagy holdfogyatkozás önmagában nem elég, hanem más külső bolygók (pl. Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) kölcsönhatása is szükséges.

Bár az ezzel foglalkozó irodalom nagyon terjedelmes, a régi tudás részben feledésbe merült, ezért viszonylag kevés asztrológus tud megbízható mundán- elemzéseket készíteni.


Hatásuk a születési képletben:

Az asztrológiai elnevezés -  eklipsz, elsötétülés, sokmindent elárul a jelenség valódi természetéről.
Éppenséggel a sötétülés, fénykiesés miatt semmi esetre sem tekinthető harmonikusnak vagy jótevőnek.
(Teljes napfogyatkozás esetén a Holdkorong teljesen eltakarja a Napot, részleges esetén a napkorona egy része látható).

A horoszkópnak az a területe, amelyet érint különösen érzékennyé válik egy időre, valamilyen értelemben „elsötétül”, fogyatkozást szenved 

Ptolemaios szerint a napfogyatkozás hatása annyi év ahány óra eltelt a sötétülés kezdetétől a végéig, a Holdfogyatkozásé ugyanannyi hónap.
Minél teljesebb a sötétülés annál erősebb a fogyatkozás hatása, a Napé értelemszerűen sokkal erősebb, mint a Holdé.

Személyi horoszkópban a fogyatkozások elsősorban ahhoz az asztrológiai házhoz tartozó életterületeket, sorstémákra hatnak, amelyek fölött lezajlanak. 

Kiemelkedő jelentőségük van, ha kapcsolatban állnak a képlet tulajdonosának Napjával, Holdjával vagy aszcendensével, személyi bolygókkal, sarokházak csúcsaival, ill. a képlet más, jelentős pontjaival.

A szülött éves horoszkópjának – szolárjának – a fogyatkozás által érintett területei szintén fontos információkkal szolgálnak, direkciókban, szolár- és lunárképletekben szintén figyelembe kell venni őket.

A hagyomány szerint pedig a holdfogyatkozások a nőket, a napfogyatkozások pedig a férfiakat érintik érzékenyebben.

Természetesen vannak enyhébb, alig érezhető – és súlyosabb hatású eklipszek. 
Ha az újhold- vagy telihold harmonikus kapcsolatban van más bolygókkal, illetve a születési képlet elemeivel, a hatására elindult változások is kedvezőbbek lesznek.
Minél pontosabb fényszöget képez az eklipsz Napja vagy Holdja a szülött személyi bolygóival, házcsúcsaival, annál intenzívebb a hatás.

Legerősebb az együttállás, ezt követi a többi fő fényszög.
Persze, sok függ az érintett egyének tudatossági szintjétől, szabad akaratától is, hiszen ha tehetetlenek is vagyunk a kozmikus folyamtokkal szemben, azt még mindig eldönthetjük, mi módon reagálunk rájuk.

“A hozzáértő a csillagok sok hatását elkerülheti, hogyha ismeri a természetüket, és fel tud készülni a hatásuk bekövetkeztére ” (Ptolemaiosz)

Mindenképpen számolni kell az egészségre, életerőre gyakorolt hatással.
Ha konkrét megbetegedésről nincs is mindig szó, az egészség megőrzése nagyfokú tudatosságot, olykor gyökeres életmódváltást tesz szükségessé.
(Bár a megfigyelések szerint a könnyebb – súlyosabb betegségek kezdete visszavezethető egy eklipszre, a halálesetek is gyakoribbak Nap- és Holdfogyatkozások környékén.)

Persze, utóbbiak bekövetkeztét egy sor más tényezőnek- pl. direkciók, tranzitok, szolár- is jeleznie kell, s egyetlen lelkiismeretes asztrológus sem bocsátkozhat jóslatokba a halál időpontját illetően.

A műtétekre sokkal veszélyesebbnek tartják a holdfogyatkozást, de ha egy mód van rá, ezek napfogyatkozáskor is kerülendők, akárcsak más orvosi beavatkozások, vagy terápiák elkezdése.Napéjegyenlőség A hagyomány szerint négyszer kezdődik el az év – Őszi napéjegyenlőség

"Az őszi napéjegyenlőség idén, a mai napon, 2016/09/22 14:22:01- kor veszi kezdetét.
A Nap az északi égboltról a délire tér át, miközben áthalad az Egyenlítőn.
Az északi féltekén hosszabbak lesznek az éjszakák, kezdetét veszi a fázós, borongós, hideg évszak."

Cikk itt:


A Napfogyatkozás és a Napéjegyenlőség együttes hatása

A Fogyatkozási energiákkal képesek vagytok megnyitni a tobozmirigyet és képesek vagytok a csakraérzékelésre, és egy rendkívülien optimális lelki tudatosságot biztosít, megnöveli a világosságát a keresőknek, létrehozva az aurikus és mentális egyensúlyt bennük, hogy egy még magasabban rezgő valóságot érhessenek el.

A fogyatkozások egy egyedülálló energia-zsákot biztosítanak az Isteni Gondolat és az Emberi Kollektív Gondolat magasabb rezgéseinek az összehangolása céljából.

A Valóság ablakai megnyílnak és a létezés horizontja kitágul.

A fogyatkozások olyan energianyílások, amelyek egyesítik a fény aspektusait, a planetáris frekvenciákat, a Föld-gravitációs energiáit és a kollektív teremtő gondolatokat.

A fogyatkozásokat az emberiség leggyakrabban furcsa, rendkívüli eseményeknek tartja, szemléli, de mi azt szeretnénk mondani nektek erről, hogy a Hold- és Napfogyatkozások egy következetes, lineáris irányt követve sorrendben jönnek létre, és így 2014. és 2015-ben is (együttesen) egymást felerősítve egy közös energiamezőt formálnak majd,
amely nem más, mint egy magasabb rezgésű energia-sűrítmény.

A Holdfogyatkozások csak telihold idején történhetnek meg, míg a Napfogyatkozások csak újhold idején.

Mindegyik hozzáadja az erejét, befolyását a másikéhoz.

A lineáris fogyatkozások (15 napon át tartó hatásukkal) erőteljesen egyre fokozottabban megnövekszenek hatásukban.

A Hold- és Napfogyatkozások egymás mellettiségük vibrációival egy tartós lenyomatot, pecsétet alakítanak ki és együttes hatásukkal mindkettő jelentősen felerősödik.
Ebben az együttesben, a fogyatkozások, bármelyik formájukban, akár részleges, akár teljes, megkettőzött erővel adják ki a mega-hatásukat és ez fordítva is igaz.

Ez azt jelenti, ha a Holdfogyatkozás teljes és a lineáris sorozatában összekapcsolódik egy teljes vagy részleges Napfogyatkozással, akkor egy tandem-duo energiaszövetet eredményez, egy olyan mega energiát, amely mindkettőt egy
„Kettős Teljességbe” 
erősíti fel.

A fogyatkozások, mint rendkívüli események már régóta közismeretek voltak a sokkal fejlettebb társadalmakban, még pedig annyira, hogy már jóval a megtörténtük előtt hozzáigazították a tevékenységüket a Föld bolygó háromdimenziós valóságának energia szövetéhez.

Az Atlantisziak, a „Végtelenség pontjainak” tartották azokat, azért mert a Napfogyatkozások idején a lineáris idő egy rövid időszakaszban megdermedt.

A fogyatkozás (eclipse) szó, az atlantiszi nyelvből származik és innen került át az ókori Görögországba és azt jelentette: „elrejteni valamit", vagy a „kilépés előtti megálló”.

A fogyatkozások viszont egyedülálló módon megváltoztatják a fény spektrumának hullámhosszát és gravitációs hatását.

Gravitációs rendellenességet és ugyanolyan mértékű torziós hatást okoznak a fogyatkozások.

Ezekről a jelenlegi tudományotok, mint az Allias és Saxi effektusokról vizsgálódik.

A fogyatkozások, koherenciával kódolt nagyon „ütős” energiahullámokat bocsátanak ki, amelyek teljes mértékben áthatják a Földet és az Emberiséget.

A Koherencia megnyitja a tobozmirigyet és az ember fizikai testének sejtjeiből és az éterikus test energiaszerkezetéből válaszokat kényszerítenek ki.

Egy bizonyos értelemben az idő, ahogyan ismeritek, megváltozik a fogyatkozások alatt, különösen akkor, amikor mind a Hold- és Napfogyatkozások relatívan közelségben vannak a Napfordulók és Napéjegyenlőségek csúcspontjaihoz.
2015.-ben is egy ilyen esemény fog végbemenni, és amíg ezek nagyon intenzív hatással fognak járni, emellett megnyitják a tudatosság különböző dimenzionális ajtajait.

Az álom állapot sokkal tisztább és tudatosabb lesz ebben a ritka fázisban és ebben a módosult tudatállapotban felébrednek a tudatosság különböző színterei.

Az életerő gondolathullámai finomabb, de nagyon jelentőségteljes módon megváltoznak.

A Valóság ablakai megnyílnak és a létezés horizontja kitágul.

A tér-idő összetömörülve megváltozik.

Az „Örök Most” egyidejűségének magasabban rezgő állapota kitolódik és lehetővé teszi a multidimenziós világosság egy igazán megszépült korszakának eljövetelét.

Tudatába kerültök annak, hogy a „Szent Helyek” a Föld területén belül, olyan kiemelkedő planetáris erőcsomópontok, amelyek nagymértékű életerő egységeket gerjesztenek magukból.
(Másként fogalmazva az életerőt, Adamantin vagy Akasha esszenciákat).

A fogyatkozások szakaszaikban, egy koncentrált energiahullám patakzást váltanak ki és ezzel, életerő részecskéket hoznak létre.

Ezekkel az energia bombákkal be lehet oltani az Isteni gondolatmintákat, valamint az emberiség magasabb szándéka szerinti, mind a tudatos, mind a tudatalatti szinteket.

Ez az energia, hatással lesz mindenkire különböző mértékben, attól függetlenül, akár érzékelitek őket, akár nem.

De hogy hogyan tudjátok azt hasznotokra tenni, akár tudatosan, akár tudattalanul, az függ, az összpontosító képességetektől, a tudásszintetektől és a fény-hányadosotoktól.
Részben már ez történik most is, és folytatódni fog
az októberi duo-megafogyatkozás
energiáinak összeszövődésekor, amikor ebben a folyamatos és spontán energiaáradásban kényszeríteni fog bennetek egy túlfűtött érzelmi állapoton keresztül.

Ennek különleges jellemzője az, hogy a fogyatkozások rezgési vibrációi érzelmi hatásokkal lesznek az emberiség energiamezejére.

A jelenlegi energia koktél által a bolygón egyre könnyebben visszatérhettek egy normálizált szintre az érzelmi feszültséggel járó szélsőséges megnyilvánulásokból.

A fogyatkozások, olyan elérhető energiakódokat hoznak, amelyekkel képesek lesztek harmonikusan stabilizálni az egyensúlyhiányt, nagyjából olyan módon, ahogy az elektromágnesesség bizonyos szélességi és hosszúsági fokokon egyensúlyt biztosít az emberi testnek és az érzelmeknek.

A fogyatkozások olyan energianyílások, amelyek egyesítik a fény aspektusait, a planetáris frekvenciákat, a Föld-gravitációs energiáit és a kollektív teremtő gondolatokat.

A fogyatkozásokat az emberiség leggyakrabban furcsa, rendkívüli eseményeknek tartja, szemléli, de mi azt szeretnénk mondani nektek erről, hogy a Hold- és Napfogyatkozások egy következetes, lineáris irányt követve sorrendben jönnek létre, és így
2014. és 2015-ben is (együttesen) egymást felerősítve egy közös energiamezőt formálnak majd,
 amely nem más, mint egy magasabb rezgésű energia-sűrítmény.

A fogyatkozások egy egyedülálló energia-zsákot biztosítanak az Isteni Gondolat és az Emberi Kollektív Gondolat magasabb rezgéseinek az összehangolása céljából.

A Holdfogyatkozások csak telihold idején történhetnek meg, míg a Napfogyatkozások csak újhold idején.

Mindegyik hozzáadja az erejét, befolyását a másikéhoz.

A lineáris fogyatkozások (15 napon át tartó hatásukkal) erőteljesen egyre fokozottabban megnövekszenek hatásukban.

A Hold- és Napfogyatkozások egymás mellettiségük vibrációival egy tartós lenyomatot, pecsétet alakítanak ki és együttes hatásukkal mindkettő jelentősen felerősödik.
Ebben az együttesben, a fogyatkozások, bármelyik formájukban, akár részleges, akár teljes, megkettőzött erővel adják ki a mega-hatásukat és ez fordítva is igaz.

Ez azt jelenti, ha a Holdfogyatkozás teljes és a lineáris sorozatában összekapcsolódik egy teljes vagy részleges Napfogyatkozással, akkor egy tandem-duo energiaszövetet eredményez, egy olyan mega energiát, amely mindkettőt egy „Kettős Teljességbe” erősíti fel.

A fogyatkozások, mint rendkívüli események már régóta közismeretek voltak a sokkal fejlettebb társadalmakban, még pedig annyira, hogy már jóval a megtörténtük előtt hozzáigazították a tevékenységüket a Föld bolygó háromdimenziós valóságának energia szövetéhez.

Az Atlantisziak, a „Végtelenség pontjainak” tartották azokat, azért mert a Napfogyatkozások idején a lineáris idő egy rövid időszakaszban megdermedt.

A fogyatkozás (eclipse) szó, az atlantiszi nyelvből származik és innen került át az ókori Görögországba és azt jelentette:
 „elrejteni valamit", vagy a „kilépés előtti megálló”.

A fogyatkozások viszont egyedülálló módon megváltoztatják a fény spektrumának hullámhosszát és gravitációs hatását.

Gravitációs rendellenességet és ugyanolyan mértékű torziós hatást okoznak a fogyatkozások.

Ezekről a jelenlegi tudományotok, mint az Allias és Saxi effektusokról vizsgálódik.

A fogyatkozások, koherenciával kódolt nagyon „ütős” energiahullámokat bocsátanak ki, amelyek teljes mértékben áthatják a Földet és az Emberiséget.

A Koherencia megnyitja a tobozmirigyet és az ember fizikai testének sejtjeiből és az éterikus test energiaszerkezetéből válaszokat kényszerítenek ki.
Egy bizonyos értelemben az idő, ahogyan ismeritek, megváltozik a fogyatkozások alatt, különösen akkor, amikor mind a Hold- és Napfogyatkozások relatívan közelségben vannak a Napfordulók és Napéjegyenlőségek csúcspontjaihoz.

2015.-ben is egy ilyen esemény fog végbemenni, és amíg ezek nagyon intenzív hatással fognak járni, emellett megnyitják a tudatosság különböző dimenzionális ajtajait.

Az álom állapot sokkal tisztább és tudatosabb lesz ebben a ritka fázisban és ebben a módosult tudatállapotban felébrednek a tudatosság különböző színterei.

Az életerő gondolathullámai finomabb, de nagyon jelentőségteljes módon megváltoznak.

A Valóság ablakai megnyílnak és a létezés horizontja kitágul.

A tér-idő összetömörülve megváltozik.

Az „Örök Most” egyidejűségének magasabban rezgő állapota kitolódik és lehetővé teszi a multidimenziós világosság egy igazán megszépült korszakának eljövetelét.

Tudatába kerültök annak, hogy a „Szent Helyek” a Föld területén belül, olyan kiemelkedő planetáris erőcsomópontok, amelyek nagy mértékű életerő egységeket gerjesztenek magukból. 
(Másként fogalmazva az életerőt, Adamantin vagy Akasha esszenciákat).


Kérdés Metatronhoz Tyberonntól:

Tudnál-e beszélni a fogyatkozások hatásáról az emberiség biológiai és érzelmi állapotára?

M:
Az emberiség biológiáját, sőt a mentális és érzelmi területét teljes mértékben befolyása alatt tartja a környezete.
A környezetetek sokkal többet foglal magába, mint amit tudatosan érzékelni tudtok.
Ide értjük a gravitációs hullámokat, fény frekvenciákat, az ionikus arányt és a bolygó ásványi rezgését.
A fizikai testetek biológia szinten, sejtszintű tudatossággal rendelkezik és működik, így a hormonális és biokémiai egyensúlya közvetlenül a bolygó fényformátumától és mátrixától érintett.

A fogyatkozásoknak van egy jelentős hatása, tervezetten differenciált fényt hordoznak magukban és ezzel megváltoztatható a gravitáció, és tudatosan van kódolva életerővel, amely egy sokkal nyugodtabb állapotot tesz lehetővé, mivel felszabadító hatással, valamint egy újrakalibrálással jár együtt.

Egyszerűen fogalmazva a testek sejtjeit megszépíti, feltölti fénnyel és azok életerővel válaszolnak erre, ugyanúgy, mint a növények a trópusi erdők aljából, amikor a napfény felé növekszenek.
A fogyatkozások hatása azonban sokkal többet jelent, mint amit a bőrötökön megéreznétek, mert nem egyszerűen csak biológia szinten hatnak, hanem összehangolják a szerves létezést és egy burjánzó ablakot kínálnak nyitni a magasabb Én felé, ezekben a különleges és egyedi, konkrét időszakaszokban az emberi evolúció és fényhányadosának emelkedésére.

A fogyatkozások 2015.-ben frekvenciálisan összekapcsoltak a 2014.-es fogyatkozásokkal.

A jelenlegi intenzitásuk tehát magasszinten marad továbbra is, de majd 2015. márciusáig lehetőség lesz, és nagyon is szükséges egy „kiszellőztetés” (hogy szabad folyást engedjünk a bejövő friss energiáknak), azaz a káosz üstjében összegyűlt nyomás egyfajta kiengedésére.

Mint amit már korábban is megosztottunk veletek, a Napfordulók csomópontjai (csúcsidőszakai), a Napéjegyenlőségek, szintén programozhatóak és
a 2015.-ben bekövetkező fogyatkozások magas szinten kódoltak.

Sokkal magasabban, erősebben bármelyiknél, amiket eddig már megtapasztaltatok!

Az ilyesfajta fényprogramozás tovább fog folytatódni annak érdekében, hogy formába öntse a 2038-as (Krisztusi) Fény Visszatérését.

A Fizikának Törvényei vannak, de a fogyatkozások jellemzőit a tudományotok még nem ismerte fel, vagy csak részben alkalmazza a tudományos életetekben.
A tudományotok nem veszi figyelembe azt, ami Szent és ugyanakkor Szentséges és hajlamos elmenni "tudományosan" emellett.

Mindannyiótoknak, hogy meg legyetek győződve a fogyatkozásokról, azok időzítéseiről, a mélyetekre kell hatolnotok.
Fel fogjátok ismerni annak a rendkívüli lehetőségeit, hogy ekkor egy sokkal magasabban rezgő valóságot tudtok megtapasztalni.

Azt is úgy fogjátok találni, hogy álom állapotban még sokkal világosabban érkezhetnek olyan lehetőségeitek, amelyekkel meg tudtok majd oldani számos személyes kérdést, de fontos az is, hogy erre kötelezően, megfelelő időt szenteljetek.

Néhányan közületek majd sokkal könnyebben elfogadják ezeket az igazságokat, mint mások, mert amit megosztunk veletek az már közismert volt Atlantiszban, mégpedig úgy, mint a Tudós Papság által tanított Egy Törvénye, és sokan közületek tagjai voltatok különböző Misztérium Iskoláknak és ösztönösen felismertétek annak igazságát, amit most megosztottunk veletek.

Számtalan kedvező hatásuk közül, különösen kedvező lehetőség az, hogy magatokba tudjátok fogadni és felhatalmazni (teremtő erővé tenni felelősen) ezeket a fénykódokat.
És ez az, amiért a fogyatkozások mindig különleges frekvenciákat tudnak magukhoz ragadni a felépítésükben.
A fogyatkozások a Hold, Nap, Föld közvetlen összehangolódását teszik lehetővé, amelyek évente négy és hét közötti esetben, alkalommal következnek be.

Minél több fogyatkozás van, annál magasabb az energiakódolás az adott évben.
A következő évi hetes fogyatkozás sorozat 2038-ban lesz, és annak valóban hatalmas lesz a jelentősége.

De ami jelenleg történik az szintén rendkívül fontos felkészülési időszak a változásokra.

  
2015. Fogyatkozásainak megnyílásai:
  
Arról már beszéltünk nektek, hogy a fogyatkozások kódolva vannak és elvetik a megérő Fény visszatérésének magvait.
Még sokszor fogunk majd erről, a jövőben beszélni, de jegyezzétek meg, hogy minden 2038-hoz vezet.

2014.-ben és 2015.-ben mindegyik teliholdas Holdfogyatkozás tetrád.
És mivel a Templom-hegy területe az egyik fontos planetáris köldökzsinór a bolygón, amelybe a békesség magvai vannak belevarrva, még erőteljesebben fogják éreztetni a hatásukat itt, ezekben a napokban.

A Holdfogyatkozásokat és a teliholdakat az emberiség a történelmén keresztül oly sokszor színekkel képzettársította: Kék Hold, Arany Hold, Vér Hold és hasonlók.
Eláruljuk nektek, hogy ezeknek a színét, a kódok tónusai és a különböző szándékaitok szerint neveztétek így. 

Nagyon fontos tudni azt, hogy felismerjétek az egyensúly fontosságát, különben azokat az energiákat, amelyek a bolygón jelenleg léteznek (és amíg ezek 2015. márciusáig fennállnak), nehezen lehet kezelni, és sokkal kevésbé lehet optimálisan kihasználni az egyensúly felborulásával azt, amit hoznak.

Figyelmemmel kell lenni erre az időszakra és szükséges megértenetek.

Ellenkező esetben egy depressziós apatikus visszaesés következhet be.
Bölcsen felhasználva ezeket az energiákat, hatalmas lehetőség, ugródeszkája lehet a megvilágosodásra és spirituális fejlődésre, valamint a Társteremtésre.

Ne feledjétek el azt azonban, hogy az aurikus egyensúly-hiány néhány működési zavara, fanatizmust, az ego általi gazdagság képzetét, krónikus depressziót és szélsőséges esetben érzelmi kitöréseket okozhatnak.

Elengedhetetlenül szükséges az, hogy a Földön szilárd lábon álljatok, mert ez hihetetlenül fontos a tisztánlátásotok érdekében.

Éppen ezért van az, hogy vannak sokan olyanok, akik metafizikai hibákba esnek, hogy túl magasra, a padlásra merészkednek, ahol nagyon gyors rezgések vannak.
Az ilyen kiegyensúlyozatlanság „aurikus-rövidzárlatot” okozhat.

Ha nincs lehorgonyzás, nincs földelése az energiáknak, akkor a tisztánlátást egy rózsaszínű szemüvegen keresztüli képzelgés válthatja fel, amelyet a köznyelv a tévhitekkel kapcsolatban, a fellegekben járóknak nevez.
  
Az aura karbantartása azért is szükséges, mert akkor megtanulhatjátok az egyensúly fenntartását, és hatékonyan működhettek a 3. dimenzióban, amely aztán lehetővé teszi a megvilágosodást a magasabb dimenziókba.
Egy megrepedt aura nem tud a szolgálatotokra lenni, de az integrált, ép aura mégis egy ugródeszka lehet a magasabb birodalmakba való felemelkedésre.
Ennek megfelelően, akik a káprázatukban élnek, azok az érzékcsalódásaikat fogják megtapasztalni, míg mások a nagyszerű tisztánlátást.

Ezért is van az, hogy a megelőző korszakokban a Napéjegyenlőségeket, Napfordulókat, fogyatkozásokat, szent eseményeknek tartották, míg most is, néhány hitrendszer továbbra is ugyanígy ünnepnapként vélekedik ezekről.

Azt is megemlítettük már a fény fogadásával kapcsolatban, hogy a Hold a fény visszatükröző erejével rendelkezik, míg a napsugárzás közvetlenül a Napból érkezik.
A fogyatkozásoknál ezek a különbségek kulcsfontosságú tényezők.

A Hold területéből érkező holdfény sokkal erősebben hat az álombéli látásmódotokra, amellyel megváltoztatható a valóságotok.

A napsugárzásból származó napfény mintái viszont sokkal erősebben hatnak az életerőre és segítik a Társteremtésetek használatát és felruház bennetek a koherens energiák manifesztálására, megtestesítésére, megnyilvánítására.

A duó-fogyatkozások tandem összeszövődését úgy kell felfognotok, hogy azok tervszerűen, sorozatban épülnek fel.
A Kristályháló, mint fókuszlencse szolgál arra, hogy lehetővé tegye a magasabb fénykódok beágyazását az Új Föld 12 dimenziós mátrixába és ezzel az indukcióval az egyetemes emberi elmén keresztül mindannyian össze-vissza, csatlakozhattok.


2015. Kulcsfontosságú dátumai:

Március 20. és 21. Újholdas Teljes Napfogyatkozás és a Tavaszi Napéjegyenlőség
Április 4. Teliholdas Teljes Holdfogyatkozás/(egyben Húsvét is)
Június 21. Nyári Napforduló
Szeptember 13. Újholdas Részleges Napfogyatkozás
Szeptember 23. Őszi Napéjegyenlőség
Szeptember 28. Teliholdas Teljes Holdfogyatkozás/ (és retrográd Merkúr időszak is)
December 21. Téli Napforduló

Az előbb felsorolt erőpontokra vonatkozó minden egyes nap egyedi jellemzőkkel bír.
Bár az ekliptikai fázisok átfedik egymást és egybeolvadva kapcsolódnak össze, mégis ezekre az energiákra úgy lehetne tekinteni, mintha két fő mintarészből állnának az egész év jellemzésének céljából.

Az első rész Március 20.-tól – Június 21.-ig tart, míg a második, Szeptember 13.-tól – December 21.-ig. 
Mindegyik napfogyatkozással kezdődik és egy napfordulót is tartalmaz.
  
Az első szakasz egy hatalmas változást és energiaaktiválást hoz magával, amely a Ley-vonalakkal, vagy másképp a Földvonalakkal kapcsolatos.
Elsősorban a hosszanti irányban (észak - dél és dél - észak irányban) elnyúló hegygerincekre vonatkozik.
Észak-Amerikában a Colorado állam (USA) és Alberta tartomány (Kanada) összekapcsolódása.
Dél-Amerikában az Andok mentén nagyon hosszan elnyúló hegygerincen jelentkezik.
És ez a kettő pedig összecsatlakozik a Cordillerák teljes kiterjedésével.

Az Urál (Oroszország) és a Nagy Vízválasztó Hegység (Ausztrália), valamint a Transzantartic Hegylánc is része ennek.
Coloradoban a Rio Grande hegyvonulat területén is hatalmas változások fognak történni.

A felsorolt területeken belül elérhető lesz majd az új energia és ez számos jótékony hatást fog kiváltani a hegyek mentén és a tartományi területeken.

A kelet-nyugati régiókban, 2016.-ban egy jelentős felemelkedést segítő változás áll majd be, de erről hamarosan fogunk beszélni.

2015. utolsó időszakának energiái viszont, már jelentős mértékben magukban fogják hordozni a 2016.-os időszakkal járó területek tisztításának időszakát is.


A nyári napforduló

A napforduló (latinul solstitium (sol+stare)) csillagászati kifejezés, mellyel a Napnak a Föld egyenlítőjéhez való helyzetét fejezzük ki.
Valójában az év két pillanata: a Nap legmagasabb déli pozíciója a Baktérítőn, illetve északi pozíciója a Ráktérítőn; az az időpont, amikor (látszólagos) éves égi útján a Nap észak-déli mozgása ellentétes irányúra változik.A nyári napforduló: a Föld Nap által történő megvilágítása az északi féltekén

A nyári napforduló alkalmával a nappal, a téli napforduló alkalmával pedig az éjszaka a leghosszabb, azonban a téli, illetve nyári napforduló ellentétes a Föld déli és északi felén.

A Föld forgástengelyének a ferdesége miatt a két időpont delelési magassága közt eltérés mutatkozik.

Nyári napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól.

Az északi féltekén a nyári napfordulóig a Nap delelési helye az égbolton délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja (következésképpen a legrövidebb éjszakát).

2015. második energetikai időszaka, az Önvizsgálat ideje lesz.

Egy megszentelt idő arra, hogy megtaláljátok magatokban és világotokban a harmóniát/egyensúlyt és egy közös, együttes harmónia elérésének lehetőségét megtervezzétek.

Lesznek még további fénykódolások is, melyek lehetővé teszik a lelki/spirituális újjászületést a globális színpadon, valamint a kapcsolatrendszereitek új alapokra hozását és újra megfogalmazását (az egyenjogúsítás alapján).

És ezek mind lehetőséget kínálnak akkor a világbéke magvainak elvetésére.

Személyes szinten, a kapcsolatrendszereiteknek, egy gyökeres alapvető tisztulásra van szüksége.
Kibékíteni bennetek azt, hogy mi miért lett és hogyan lett elszakítva.

Ez nem más, mint az együttérzés energiáinak beáramlása.
Mert ami az első fázisban történik az, hogy szembe kell néznetek azzal, ami a felszínre került a feltárt konfliktusaitokkal, míg a második fázisban a megbékélés lehetősége érkezik meg.

Igazat szólva ezzel hozzájárultok ahhoz, amit „Feltétel nélküli szeretetnek” nevezünk és előkészítése egyben a Krisztusi Energiák visszatérésének.

Az  igazság az, hogy minden egyes fogyatkozási időszak folyamatosan hordozza magában ezeket a megújító kódokat.

Ez egy teljesen természetes összehangolódás, ahogy a csillagászati dátumok, a fénykódolási beáramlásnak letöltési lehetőséget nyújtanak.

Az ilyen események alatt (napfordulók, napéjegyenlőségek és fogyatkozások) teljesen megnyílnak az átjárók, és a (dimenzionális) nyílások, és ezekre mi mindig rendkívüli lehetőségekként utalunk, amik átalakító hatással vannak rátok.

Ezért is van az, hogy megünnepelték ezeket a napokat az ősi kultúrák és ahogy most számos spirituális irányzat is ugyanúgy, mint az önvizsgálat idejét, imákkal, meditációkkal, szertartásokkal.

A mostani 2015-ös fogyatkozások még hordozni fognak magukkal egyfajta egyedülálló minőséget is, úgymond változásokat kiváltó katalizáló energiákat fognak beindítani, mind személyes szinten, mind a bolygó érdekében.

És így a 2015-ös fogyatkozások, napfordulók, napéjegyenlőségek frekvenciái, exponenciálisan fel fognak erősödni ekkor.

Nem lenne szerencsés azt mondani, hogy csak a 2015.-ben előforduló négy egyedülálló fogyatkozás jellemzi energetikailag az évet, hiszen tetten érhetően határozott frekvenciális  átfedés van a 2014.-es és 2015.-ös fogyatkozások között.

2014.-ben a két holdfogyatkozás (a vérhold tetrád két eleme… lásd idővonal 2014.-es energianaptárt) csúcsidőszakai mind áprilisban és mind októberben kiterjednek ide.

És ez egy tökéletes időzítése lehet az életetekben a tisztulási folyamatotoknak, amikor meditációtok során az önmagatok irányításának és kalibrációjának felé mozdultok el.

2014.-ben sokan egy megújuló célt fedeztetek fel, megtapasztaltátok saját magatok reneszánszát és egy megújító kreatív útra léptetek, amely 2015. lendületével a jövő felé vezet.

Míg mások úgy döntöttek, hogy az eddigi útjukon maradnak, de egy megújult életerővel, új meglátásokkal és vagy új csoportokhoz csatlakoztak.

Sokan közületek, 2015.-ben új célokat fedeztek fel és egy megújult alkotóképességgel, tehetséggel léptek elő, amely már oly régen ott szunnyadt bennetek, vagy még nem bontakozott ki belőletek.

2015. olyan energiákat fog biztosítani számotokra, amely egy teljes újjászületést tesz majd lehetővé, hogy újra összhangban magatokkal, feltöltődjetek azokból a szándékotok szerint azért, hogy a lélekszerződésetek pontjaiból beteljesíthessétek azokat, amelyeket még nem sikerült elérnetek, de valamilyen hatással már volt rátok.


(Forrás: angyalitarsasag.hu/asztropresz/Kiss Kati/Tara)Gondolkodik a Nap?

Az élet kulcsa (az Ankh) utazik a Napban, és rajta keresztül létre tud jönni az élet.
Életszerető, életigenlő tündérek utaznak a Napfényben.
A Napfénynek a Földet érő végén, a régi egyiptomi ábrázolásokban egy emberi kéz van, mely az ankhot, az élet kulcsát tartja.

Grandpierre Atilla, zenész, csillagász beszél új könyvéről, a Helios-ról és az abban leírt elméletről.
Amely csodálatosan új megvilágításba helyez nagyon sok fogalmat.

video:
https://www.youtube.com/watch?v=87F4VhQAfYs
A Nap energiarobbanásai 

gyorsítják vagy éppen lassítják a Föld forgási sebességét! 

- Wilcock -Napkitörés is dupla hélix - kundalini alakot ad az egész Naprendszerben:

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:

blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.