2015. április 14., kedd

Az Egyszarvú


Az Egyszarvú
Egyszarvú - Hellebrand Henriett festménye


Egyszarvú (lat. Unicornis, gör. monocerosz), 
ló alakú mesés állat, vörös lófeje, fehér lóteste, őzlába és oroszlánfarka van, homloka közepén egyenes hegyes szarvval, mely hatalmas fegyveréül szolgál.Később többnyire szépséges fehér lovacskának ábrázolták; 
úgy, hogy homlokán hosszú, tekervényes szarv díszlik.


Hazájának Indiát vagy Afrikát tartják.

Már az ókori íróknál is feltűnt, például Arisztotelész, Plinius és Aelianus műveiben.

Egyes utazók, például Katte, Rüppell, Fresnel Müller, akik a Fokföldről és mások, akik Numibia irányából haladtak előre Afrika belsejében, egyszarvút ábrázoló sziklarajzokat találtak.

A kínaiak az egyszarvút qilinnek nevezik.

Neve magyarázatát a qi "hím egyszarvú" és a lin "nőstény egyszarvú" szavak összevonásából magyarázzák.

Az egyszarvút különféleképpen írják le, de amiben megegyeznek, hogy az egyszarvú egyes részeit különböző állatok testrészeihez hasonlítják: az egyszarvú teste, mint a szarvasé, csak kisebb, nyaka, mint a farkasé, farka bikáé, egy szarva van, amely puha sapkában (ti. ránőtt húsban) végződik, patája lóé, szőre tarka (más változatok szerint vörösesbarna).

A források fehér és zöld egyszarvút is emlegetnek.

A taoista legendákban a Xiwangmu kíséretébe tartozó halhatatlanok járnak fehér egyszarvún.


Ókori eredetű hiedelmek szerint szarvának pora minden méreg hatását közömbösíti;
az állatot csak úgy lehet elfogni, ha egy szűz leányt ültetnek le útjába, az előtt letérdel, és ölébe hajtja a fejét.

Különösen a középkorból maradt fenn sok ábrázolása;
kedvelt volt címerállatként is.

A szűziességnek vagy Szent Jusztiniának volt a jelképe.

Még a 18. században is gyakran megjelent az egyszarvú alakja a patikák ajtaján.

Az Egyszarvú, a fehér lóhoz hasonlatos, és 
csavarvonalas szarva 
a legfőbb célra való irányulást, a mindenség középpontja felé csavarodó spirálist, a lét egyetlen célja körül keringő galaxisokat jelképezi.


Az Egyszarvú megállíthatatlan, szinte láthatatlan lény, és a legenda szerint csak az láthatja meg, aki saját mélységeibe elmerülve teljes csendben van.
Főként szűzzel ábrázolják, mely a Szellemre nyitott lelket szimbolizálja.


AZ UNIKORNIS LEGENDÁJA

  
Az unikornis Ófranciául unicorne.
Latinul unicornis. 

Jelentése: egy-szarvú, unus: egy, cornu: szarv.

Mesebeli állat, hasonlatos egy lóhoz, amely szarvat visel.

Az unikornis kezdetben több állat alakjában is ismert volt
(sárkány, vadszamár, antilop, orrszarvú: keveredtek is)
, de később többnyire szépséges fehér lovacskának ábrázolták; úgy, hogy homlokán hosszú, tekervényes szarv díszlik.

A legendák szerint járása nesztelen.
Járás közben nem tapossa el a füvet és a bogarakat, élő füvet nem fogyaszt, kizárólag csodálatos növényekkel táplálkozik.
Egyes elképzelések szerint még repülni is tud, és úgy jár a vízen, mintha földön lépkedne.
Tavasz az aurája, és érzékisége elnyomja vadságát.
Lombard festő: Lány az egyszarvúval
(Keresztény múzeum - Esztergom)Alakja összefügg a zsiráffal, ennek magyarázata, hogy a Ming-dinasztia idején az Afrika keleti partjáig eljutott tengeri expedíció ajándékba kapott zsiráffal tért vissza, amit az udvari tudósok egyértelműen az egyszarvúval azonosítottak és a Ming-ház virágzásának és a bölcs császár uralkodásának igazolásának vették.

A régi időkben sok legenda szólt az egyszarvú megjelenéséről vagy elfogásáról, mindkettő az ideális, bölcs és humánus kormányzás kedvező előjelének számított.

A hagyomány szerint az egyszarvú több évszázad alatt csak egyszer jelenik meg, egy legenda szerint Konfuciusz születése előtt is megjelent a világban.

Kultusza ezért bölcs és erényes emberek születésébe vetett hithez kapcsolódott.

A népi hiedelemben az egyszarvú megjelenését fiúgyermek születésével hozták kapcsolatba.

Épp ezért hagyományos képi ábrázolásán, a jókívánságokat közlő nyomatokon, színes papírkivágásokon az égből alászálló egyszarvú csecsemőt hordoz.
Hölgy az egyszarvúval   - a Látás  - La Dame a la licorne - La VueAz unicornis (egyszarvú) mesebeli lény:

létét csak perzsa, indiai, kínai mesékből és az ezeket kritika nélkül átvevő ógörög természethistóriákból ismerjük.

A legrégibb szövegekben a szarvasok vezéreként tűnik fel, de mindenképpen ő az állatok feje (ahogyan a madaraké, a főnix).

Megkülönböztető jegye a szarva, amely tompa, így nem tud ártani vele.

Az ókori szerzők a ren (emberségesség) morális-etikai kategóriájának megtestesüléseként fogták fel az egyszarvút.

Az egyszarvú egyszarvúságához kapcsolódó szimbolikát különféleképpen értelmezik: 

az egyik változat szerint az ország egységének jelképe, a másik szerint az uralkodó egyeduralmáé.

Igaz, a Biblia ( Ószövetség) is hivatkozik példázataiban az egyszarvúra, s ennek alapján a középkor híres állattana, a Physiologus is megemlékezik róla, sőt vallásos mezbe öltözteti, s ezzel újabb tápot ad bűvös tulajdonságairól szóló mesés történetek terjedésének.

Ezek közül a legnevezetesebb a csodalény homloka közepéből kiálló, egyetlen hosszú szarv antitoxikus ereje.
Raffaelo festménye - Hölgy unikornissalA legenda szerint

A tó vizébe, melyből az unicornis inni szokott, az elpusztítására törő gonosz kígyó mérget bocsát, ám az okos egyszarvú, mielőtt inna, tetszése szerint mozgatható, varázserejű szarvát a vízbe dugja, s ezáltal a legromlottabb, mérgező vagy méregtartalmú vizet is méregteleníti és kristálytisztává varázsolja.

Érthető ezek után, hogy - magas jutalmat, ill. jövedelmet remélve - miért indult oly sok kincskereső szerencsevadász a rejtélyes állat felkutatására, de hiába, mert az unicornis láthatatlan maradt.

A fiaskóból mégis egy újabb legenda született:

a rendkívül vad természetű, titokzatos állat, amelynek egyetlen vadász sem képes a közelébe férkőzni, csodával határos módon megszelídül, ha szűzleányt lát.
Tüstént hozzászalad, fejét ölébe hajtja és kezessé válik, így elfogható.
  

(Forrás: egyszarvutotem/wiki/kislexikon)


A négy szent állat és az égtájak őrzői

A sárkány tagja a kínai mitológiában a „négy szent állat” (sze ling  ) néven ismert azon természetfeletti, különleges lények kiváltságos, és különösen nagy tiszteletnek örvendő csoportjának, amelyek a legendák szerint már a Sárga Császár parkjában is laktak. 

Ezek az állatok a következők:

egyszarvú (csi-lin 麒麟), a négylábú szőrös állatok ura,
sárkány (long ), a pikkelyes állatok ura,
teknős (kuj ), a páncélos állatok ura,
főnix (feng-huang 鳳凰), a tollas állatok ura,

Az állatok ezen csoportját is szokás volt a négy égtáj őrzőjeként emlegetni, de ez korántsem volt olyan gyakori, mint az állatok azon négyes csoportja, amelyre sokkal gyakrabban hivatkoztak az égtájakkal kapcsolatban. 

Egy legenda szerint, amikor Nü-va istennő kifoltozta az eget és megszilárdította a világot, megalkotta a négy égtáj őrzőjét is, akik a négy évszak harmonikus működésének is felelősei lettek. 

A sötét vagy fekete teknős (hszüan vu 玄武) hatalma alá tartozott az északi égtáj és a tél irányítása;

 a keleti égtájat és a tavaszt a zöldeskék vagy azúrsárkányhoz (csing lung 青龍) rendelte az istennő; 

a fehér tigrist (paj hu 白虎) helyezte nyugatra és megbízta az ősz irányításával; 

a vörös madárhoz (csu csüe 朱雀) pedig az égtájak közül a dél, az évszakok közül a nyár rendeltetett.kínai sárkány

A Sárkány

A sárkány jelentését nem ismerjük, az emberi képzeletnek azonban mindig ismerős volt. Alakja mitológiáról mitológiára eltolódhat a “jó” vagy a “rossz” irányba. 
Az ősi Kínában mindenesetre a sárkánynak nagyon fontos szerepe volt, s az első helyen állt az istenként tisztelt kínai állatok sorában. 

Nem pokoli, ijesztő szörny, hanem embert segítő, isteni teremtmény. 

Ő a “kiváló értelmű lény”, a legfőbb bölcsesség, a halhatatlanság és a gyógyító erő birtokosa, a keleti égtáj, az esők és a szelek irányítója, az időjárás és a termékenység ura. Szárnyak nélkül repül, tud változtatni az alakján, és fajtánként más-más színű. (A kék sárkányokat jószívűnek, a fehéreket erényesnek, a sárgákat pedig könyörületesnek tartották.) 

Egy nagyhatalmú angyal 
– mondhatnánk, nem csoda, ha néhány császár tőle származtatta magát. 

A kínai mitológiában a sárkány külsejét szabályok írták elő, a hagyomány szerint különböző lények vonásaiból tevődik össze: szarvas-szarva, tevefeje, démonszeme, kígyónyaka, kagylógyomra, saskarmai, tigrislába, bikafüle kellett, hogy legyen. 
Falatozás alatt ezt ellenőrizendő vessünk egy szigorú pillantást a fali sárkányokra.
Noin Ula Hsziungnu kurgán - egyszarvú


Az Egyszarvú

A legenda szerint Konfuciusz születését megelőzően anyja előtt feltűnt egy egyszarvú. Megjelenése tehát erényes „uralkodó” születését jelzi, aki bölcsen és emberségesen kormányoz. 
Az ellenben baljós jel, ha megsebzik, vagy holtan találják. 
Az egyszarvú járás közben nem tapossa el a füvet és a bogarakat, élő füvet nem fogyaszt, kizárólag csodálatos növényekkel táplálkozik. 
Egyes elképzelések szerint még repülni is tud, és úgy jár a vízen, mintha földön lépkedne. 
A legrégibb szövegekben a szarvasok vezéreként tűnik fel, de 
mindenképpen ő az állatok feje. 

Alakja, akárcsak a sárkányé, színpompás és összetett. (A megfejtés: szarvastest, ökörfarok és lópata.) 
A homlokán növő szarv húsból van, hogy véletlenül se árthasson vele.
A nőt védelmező főnix erő


A Főnix

A kínai főnix kissé különbözik nyugati társától: míg a nyugati inkább egy sasra emlékeztet, a kínai főnix a fácánra vagy a pávára hasonlít.

Míg a nyugati kultúrában a madár az újjászületés jelképe, a kínaiban az égi kegyelem látható jele volt. 

Feltételezhető, hogy a főnix eredetileg az ég uralkodójának küldöttét, a szélistent jelölte, s ezért lehetett később a madarak királya. 

Azoknak az asszonyoknak, akiknek az álmában megjelent, kiváló, erényes fiaik születtek. (Összetevői: kakas, fecske, kígyó, sárkány, hal, teknős.)
Karakorum Mongol eredetű teknős szobor


A Teknőc

Egyes elgondolások szerint a teknőc páncélja az égbolt, a hasa pedig a föld. 

Világmodellnek szép és költői. 

A négy csodálatos állat egyikét szokták Fekete Teknősbékának is nevezni, sőt Fekete Harcosnak is, az erő és az állóképesség jelképeként. 

Három társához hasonlóan bölcs is, annyira, hogy még a jövőt is megmondja. 

A páncélját ezért jóslásnál is bevetették. 
(Az elképzelések szerint a feje kígyó, a nyaka sárkány, a teste, nos a teste teknősé.) 

A mindennapos használatban egyébként a teknősbékának éppen ellenkező előjelű jelentése van, minthogy a női hűtlenséget és a szexuális (hiper)aktivitást szimbolizálják vele.
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/a-teremto-ur-szeretettel-teremtette-meg.html

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- Milyen madár volt a turul?:

-Figyeljük a TURULmadár érkezését!:


Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.