2022. január 11., kedd

Nikola Tesla visszatér

 

Nikola Tesla visszatér 

Nikola Tesláról már rengeteg változatos információ vált elérhetővé, amelyben a spirituális és igaz közösségek általában az emberiség hősének tekintik őt hihetetlen erőfeszítéseivel, amelyekkel közel százhúsz évvel ezelőtt segített a szabad energia visszatérésében a civilizációnkba.

Amióta az FBI az év elején kiadta Nikola Teslával kapcsolatos feljegyzéseik egy részét, és mivel ez az évforduló hónapja 1856. július 10-én van (1856. július 10-én született), így sokkal világosabbá válik az a célja, hogy inkarnálódjon, hogy az idővonalakat megváltoztassa a szabad energiaeszközökkel kapcsolatos hihetetlen munkásságával.


Tesla elektromos áramkör vezérlő


TESLA üzenete a ma embere számára!

 

"Tudnotok kell, hogy a Föld egyfajta elektromos energiában úszik.

Ez az energia úgy veszi körül a Földet, mint narancshéj a narancsot.

Végtelen mennyiségű elektromos áramban úsztok...mint halak a vízben...Ez az energia egy végtelen...mindenhonnan elérhető erőforrás, nincs mennyiségi határa."

 

EZ AZ ERŐFORRÁS A SZABAD ENERGIA!

 

"Az Univerzum a váltóáramok egyfajta harmonikus és nyugodt szimfóniája, amit sokféle oktávon játszanak."

 

"Semmi sem létezik a Világegyetemben, aminek nincs HARMONIKUS REZGÉSE!"

 

"MINDEN ENERGIA!

SŐT... AZ ÉLET MAGA ENERGIA !"

 

Tudtad, hogy maga az Ember is, mint minden élő organizmus, alapvetően elektromágneses szerveződésű?

Minden kémiai és fiziológiai folyamat testünkben ezen elektromos tulajdonságtól függ!

A testünk körül lévő energiamező LÉTFONTOSSÁGÚ, ez szabályozza milliárd sejtünk kémiai folyamatait.

Az EMBERI biológiai FREKVENCIA - az AGY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT HULLÁMOK!

REZGÉSSZINTJE EGY SPEKTRUMON MOZOG A SZABAD ENERGIA FREKVENCIÁJÁVAL.

 

"A Magyarok Tudása" blogbejegyzéseim a témában :

- Nikola Tesla visszatér: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/01/nikola-tesla-visszater.html


- Megmondom a titkát, édesem a dalnak...Minden és mindenki zenél - a tudatosság kvantum-energetikai mintái:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/megmondom-titkat-edesem-dalnak.html

 

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/dalolo-univerzum-rezgesek-formak.html

 

 

(Kép: a minket körbeölelő mágneses energia rendszerünk - EMF Balancing Technique®)


Nikola Tesla egy konkrét inkarnációs küldetéssel inkarnálódott a Horvátország néven ismert területre, ő egy krisztusi csillagmag a jövőbeli idővonalakról a Vénuszról, akit azért küldtek a Földre, hogy visszafejtse az Atlantiszon használt elveszett szabad energia technológiát.

Kapcsolatban áll a Szíriusz B vonalába inkarnálódó Krisztus mesterek spirituális családjaival, így ő is kapcsolatban állt a Jézus Krisztus küldetéssel, hogy a gízai Napkapu építészeti javításának támogatásával megalapozza a vaskori Krisztus-Sophia alapját.

Azok számára, akik közülünk egy másik idősíkban ugyanazon a küldetésen vannak, egy nagyon szeretett és megbecsült csapattagként ismerjük őt.

Így amikor Teslát arra vezették, hogy az Egyesült Államokba költözzön, majd közvetlenül azelőtt, hogy 1888-ban elérte a 33. életévét, közvetlen kapcsolatban állt a Krisztus Misszió Őrző csoportjaival.

Az ő, más elméletekkel ellentétben álló mérnöki munkája ettől kezdve robbant be, ami emberfeletti képességeknek tűnt, és hihetetlen mennyiségű szabad energia eszköz és prototípus tervrajzát fektette le az elektromágneses és hanghullámos technológiák választékához.Elektromos energia átvitele 


A legtöbben lehetetlennek tartják, hogy egy ember egy életen belül feltalálja mindezt a technológiát, és megkérdőjelezik létezésének tényét.

Tesla azonban nem találta fel ezeket a technológiákat ugyanúgy, ahogyan az emberek sem találták fel a matematikát, hanem a valóság természetének megfigyelése és a megfigyelt dolgok visszafejtése által, valamint a múltból származó emlékekhez való hozzáférés során.

Küldetése az volt, hogy újra felfedezze a szabad energia alapelveit az isteni törvényekkel összhangban, és visszahozza azokat a kollektív tudatosságba, hogy segítsen ezáltal felemelni az emberi tudatosságot.

Humanistaként erkölcsileg ellenezte a háborút, és megpróbálta megakadályozni a világháborúkat azzal, hogy tárgyalásokat folytatott arról, hogy a kormányokat erőtér-védelmi eszközökkel lássa el.

Ehelyett elutasították a javaslatait, és azzal vetettek véget a tárgyalásoknak, hogy megpróbálták ellopni a terveit, ami élete hátralévő részére megkeserítette a kapcsolatát a kormányzati hatóságokkal, mivel nem volt hajlandó a továbbiakban együttműködni velük.Tesla gravitációs kontroll

 

A korlátlan energiához való hozzáférés közismert volt az emberi faj fejlett kultúrájában, amely az atlantiszi kataklizma idején ért véget, és azután minden 2160 éves ciklusban lassan visszafejlődött.

A felszíni árvizek és időjárási kataklizmák eme időszakos kilengései összefüggenek a Holdnak az atlantiszi kataklizma idején történt behozásával, amely mesterséges műholdat a mesterséges mágnesesség működtetésére és a megszállók operatív irányító bázisaként használták.

A Hold sugara 1080 mérföld, átmérője 2160 mérföld, így a 2160-as szám a holdi mátrixhoz és a mesterséges mágneses mezőhöz kapcsolódó működő geometriai mintákhoz kapcsolódik.

Az ősi kultúrák úgy vélték, hogy a Holdat katasztrófák előidézésére használják, amelyek időszakosan elpusztítják a Föld felszínét, és például a babiloni nyelven írt Eridu Teremtés könyvében a sumér Enlil isten úgy dönt, hogy bizonyos időszakos ciklusokon keresztül elpusztítja az emberiséget egy Nagy Özönvízzel.

Ugyanezek az ingyenes energiájú eszközök már azelőtt beépültek a globális emberi civilizációba, mielőtt a negatív idegen invázió eredményeként százévente bevezették volna a Great Reset-et (Nagy Újrakezdés).

Tesla mai mércével mérve zseniális, fotografikus memóriával rendelkezett, legalább nyolc különböző nyelven beszélt, szenvedélyesen rajongott a valódi tudományokért, és nagy pontossággal tudta az építészetet térbeli képeken belül megjeleníteni az elméjében.

Egy átlagos vénuszi embernek körülbelül hatszor nagyobb az aktív agyi teljesítménye és sokkal hosszabb az élettartama, mint a jelenlegi átlagos földlakónak, így nem volt szüksége sok alvásra.

Ennél is fontosabb, hogy hihetetlenül keményen dolgozott, és elkötelezte magát a küldetésnek az emberiség felszabadítása érdekében, és ezeket a tervrajzokat az Őrzői támogatásával töltötték le számára, hogy segítsen az emberiségnek legyőzni az idegen fenyegetést.Tesla mozgó hajó

 

A számos technológia közül, amelyet Tesla a szabadon átadandó utasítások tervezeteként és tervrajzaként rajzolt le, e technológiák többségét szándékosan elrejtették, másokat a Fekete Nap katonai hírszerzése és az Ellenőrök elloptak, míg néhányat a németek vittek el, hogy a bolygón kívüli kolóniáikon használják fel.

Tesla a cymatikai és geodéziai ismereteit tornyok tetején elhelyezett kupolák segítségével ötvözte, hogy a bolygó elektromos rezonanciafrekvenciáihoz kapcsolódó természetes hanghullámokat hasznosítani tudja.

Ez a kialakítás arra szolgált, hogy a természetes akusztikus rezgéseket beépítse a torony kialakításába, hogy nagy sugarú körben tiszta és egyszerű vezeték nélküli energiát termeljen.

A hanghullámok hosszanti természetűek, amelyek szerinte a hangsebességgel való haladáshoz természetüknél fogva kompresszióval (-) és ritkulással (+) rendelkeznek.Tesla elektromágneses motor 


Tesla tekercsei és tornyai nemcsak elektromos, hanem akusztikus és rezgési tulajdonságokkal is rendelkeztek, és megtanulta, hogyan alakítsa át a keresztirányú hullámokat hosszanti hullámokká, létrehozva a folyamatos visszacsatolási hurkot a felcserélhető hullámok számára.

Laboratóriumokat hozott létre és válogatott működő prototípusokat fejlesztett ki az energiatermelő technológiákhoz, amelyek végső soron a 3-6-9 örvények matematikai titkán alapultak, amelyre a Nagy Piramis közvetlen tanulmányozása során emlékezett.

A Nagy Piramis egy bonyolult gízai rácshálózathoz kapcsolódik, amely a Föld bolygó fő Napkapuja és fő meridiánja, és amelyből a Jeshua vagy Jézus Krisztus néven ismert ember felemelkedett ebből a mátrixból.

A Gízából csatlakozó ősi galaktikus kapu egykor lehetővé tette az átjárást a Szíriusz B-n keresztül, majd egészen az Andromédai Galaxison keresztül.

A gízai egyiptomi piramis egy korábbi maradványa az ősi építő technológiának, amelyet általában hanghullámok hangszerelésén keresztül használtak az anyag formálására piramisokon, kupolákon, tornyokon, boltíveken és harangokon keresztül, Atlantisz idején.

A Nagy Piramist úgy tervezték, hogy egy óriási Harmonikus Frekvenciás Rezonátor legyen, amely geometriai mintákat küld a bolygóhálózatba, valamint egy tudatosság-transzporteszköz a magasabb működésű DNS-szálakkal megtestesültek számára.

A Nagy Piramis pontosan a földgolyó összes szárazföldi területének középpontjában helyezkedik el, a Föld szárazföldi tömegét nagyjából egyenlő negyedekre osztva.Gízai háromszög 


Tesla tudatában volt annak, hogy a bolygó egy óriási, két mágneses pólus körül forgó energiagenerátor, amelyben az egész emberiség számára korlátlan hozzáférést lehet biztosítani az ingyenes energiához.

Úgy vélte, hogy az ionoszféra rétegei fontosak a légköri elektromosság hasznosításában, amelyet vezeték nélkül könnyen le lehet csapolni, ami ingyenes energiát termelhet számos globális energetikai alkalmazáshoz.

A gízai piramisok tanulmányozása alapján Tesla a gízai piramisok azonos matematikai arányai alapján tervezte meg a tornyokat, az építés során alkalmazott törvényeknek megfelelően, amelyek a rácshálóban való elhelyezkedésen és az Egyenlítő sávjához való viszonyán alapultak.

Ebből tudta, hogy a bolygóról szabad energiaforrást lehet hasznosítani és globális energiaforrásként vezeték nélkül továbbítani.

Tesla felfedezéseit és a szabad energiát hasznosító készülékeit a kormány elkobozta, és munkássága 1943-ban bekövetkezett halála után eltűnt.


Munkája ebben a világban még messze nem fejeződött be, és a közeljövőben még többet fogunk hallani azokról a fejlett technológiákról, amelyeket a tömegek elől elrejtett eredeti tervrajzai alapján fejlesztett ki!


- Lisa Renee által

Fordította: Gábor Kati

 

 


Továbbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

 Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.