2013. április 1., hétfő

2013. Áprilisi energiák – A Tudás megmutatkozik - Pusztai Orsi üzenete

2013. Áprilisi energiák – A Tudás megmutatkozik - Pusztai Orsi üzenete 

A hónap mantrája:

TUDATOM MEGNYÍLIK, BÖLCSESSÉGEM TÁRUL

MEGÉRTÉSSÉ VÁLIK EZEN A VILÁGON!


Április hónap ugyancsak különleges energiákkal tanít és tisztít bennünket. 
Az előző hónap kibontakozásai és belső fejlődése most láthatóvá válik. 
Ami eddig a felszín alatt csírázott és alig láthatóan bújt csak elő, az most növekedésnek indul és megmutatkozik.

A március végén látott telihold ugyancsak elindított egy érzelmi folyamatot az emberi én-ben, a belső valóságban. Ez az erő a kapcsolati hálót hivatott tisztítani és „újraszőni”.

Mi is az a kapcsolati háló?” Aki megtalálta ” középpontját”, messzire sugárzik! Hívójele bejárja a világot, és akinek

szól, meghallja s válaszol. Rokon lelkek, ha tiszták, állandó adásban-vételben vannak
.
Ne félj, hogy társtalan maradsz. Szíved adásban van, és megtalálod a veled “egyívásút”. 


Minden az “adó” erején és tisztaságán múlik.”:) - Müller Péter


A képen, az Univerzális Kalibrációs Háló (személyes mágneses mezőnk) é
s a 3. Hálók 

mindent átható kommunikációs rendszere. Az emberi mágneses mezőnk, a kvantum Há

lónk, mely adó - vevőként működik. A vonzás törvénye szerint, a Hálónkból kibocsájtott

 hívó hangokra érkeznek az erre megfelelő válaszok. A Hálónk létezésünk motorja, és

 életünk minőségének meghatározója.

A minket körbeölelő Hálónk energia rendszere, és a benne helyet foglaló, kiteljesedett 


12-es csakra rendszerünk!

Melyik evolúciós minőségedet szeretnéd bekapcsolni, aktiválni, beépíteni a mindennapi


 életed gyakorlatába? Te vagy az evolúciós utad teremtője! Készen állsz a 

felemelkedésedre?

A magenergia csatorna, az emberi energia anatómián belüli központi sugárzás.

 
A MAGenergiádban hordozod a Te eredendő holografikus darabkádat, mely az Univerzum


 holografikus teljességének a része - az emlékezés, hogy KI is VAGY
 
VALÓJÁBAN
Az emberi mágneses mező, a kvantum Hálónk, mely Merkabánk motorja.

 Hálónk metszete a legősibb szakrális jelünk, a kereszt. Az emberi mágneses mezőnk, a

kvantum Hálónk adó - vevőként működik. A vonzás törvénye szerint, a

 Hálónkbólkibocsájtott hívó hangokra érkeznek az erre megfelelő válaszok. Az

 életünkben jelen lévő minden egyes dologhoz, emberhez, teremtményhez, gondolathoz stb.

 egy 3. Háló köt minket. Ezen 3. Hálók összefüggő rendszere hatja ár a teljes Földet, a

 rajta élő embereket, mindent és mindenkit, azon túl a Planétákat és a Mindenséget! Ez az

 összefüggő Háló rendszer, egy mindent átható keresztkapcsolatos rendszer!

Középponti magenergia csatornánk, isteni minőségünk Éghez-Földhöz köt minket. A 12-es


 kiteljesedett csakrarendszer a Hálónkban, mely felemelkedésünk motorja. Elől a

 jövőhuzalozott energia rendszere, hátul a múlt, a középső magenergia csatorna, arany -

 szeretet fényoszlopa, mely éghez - földhöz köt minket, az itt és most energetikája. A

 jobb és bal oldal huzalozott energia rendszere az adok és befogadok energetikája.
 
Ez a minta régen a Szentek feje felett glóriaként jelent meg, ma már tudjuk, hogy a teljes


 fizikai testet körbeöleli ez a Szent Glória, a Hálónk. (EMF Kiegyenlítő Technika


https://sites.google.com/site/emfkryon/

 
http://wedev.hu/wedev-fomenu.php
 


 — Peggy Phoenix Dubro
 

A kapcsolati háló egy olyan „mátrix-rendszer” mely szellemi, lelki és fizikai energiarendszerek szintjén összekapcsolja a létezéseket egymással, így téve EGGYÉ minden tudatot a Teremtésben.

Hogyan is működik?

Minden síkon a tudat olyan formába szerveződik, ami az adott dimenziónak megfelelő rezgéssel bír. Így vagyunk mi a szellemi térben szellememberek, fénylő tudatosságú, megnyilvánulatlan, „test-nélküli” lények. Ezen a szinten, bár tudjuk isteni EGY minőségünket, mégis saját szellemi tudattal rendelkezünk. Az Egybe kapcsolódás olyan fényszálak rendszerén át történik, melyek a Teremtő fényközpontból indulva bekapcsolódnak minden lény szellemi tudatosságába. Ezen a kapcsolaton keresztül érzi a Teremtő és minden szellemiség az Univerzum és a Teremtés mozzanatait és fejlődését.

Középponti magenergia, szeretet fény oszlopunk, csatornánk, isteni minőségünk Éghez-Földhöz köt minket. A 12-es kiteljesedett csakrarendszer a Hálónkban, felemelkedésünk motorja. 

Ezen a fényszálon keresztül minden információ eljut mindenhová, és minden szellemi lény a saját tudatfrekvenciája alapján értelmezi azt.

Ha hasonlattal szeretnék élni, akkor egy kicsit a csillagpontos hálózat felépítése elvén érthető, ahol van egy központi egység, amiben minden kábel kapcsolódik, és itt az elosztó dobozban dől el, melyik kábelen milyen adás fut. Innen kap jelet minden egység a meghatározott paraméterek szerin, azaz amire előfizettél azt nézheted, a többit nem.

Ugyanez a rendszer a lelki és a fizikai ember szintjén is működik.
Az ember testi funkcióit az energiarendszer fényáramlása biztosítja. Azaz a csakrákban, auratérben és energiacsatornákon áramló életerő befolyással van fizikai közérzetünkre, életminőségünkre.
Ennek a rendszernek ugyanúgy vannak kapcsolati pontjai a hálóval. Az emberi energiarendszerben három fő kapcsolódási ponton tartja fent ezt a hálórendszert a Teremtés.
Az első a fizikai kapcsolatok, családi, szerelmi, baráti, ismerősi minőségek. Ennek szálai az alsó csakrák által tartanak a hálón bennünket.
A második az érzelmi kapcsolatrendszer, azaz, miként éljük meg ezeket az emberi kapcsolatokat érzelmi, lélekminőség alapon itt, emberi minőségünkben? Ezek a szálak a szívtérben kapcsolódnak.
A harmadik sík a tudati (eszmei) kapcsolódás, amikor ezeket a minőségeket már magasabb szempontok vezérlik, pl. hitből, vagy vallási meggyőződésből, karitatív tevékenységből adódó kapcsolatok. Ezek a felső csakrák energiáival tartanak a mátrixban.
Ez a rendszer összefüggő és egymást erősítő, hiszen egy kapcsolatot több minőségen át is megélhetek, ha a házastársam a családom, szerelmem és hit-társam is egyben.
Ezek a fényszálak összekötnek bennünket egy egységes tudati rendszer által, ami ugyancsak kapcsolatban van a kollektív tudat és a krisztusi fényháló tereivel is.
Így vagyunk hát mindannyian hatással egymásra, és így tisztíthatjuk saját magunk fejlődése által az egész rendszert. Ha én önmagamat tisztítom, azzal hatok a kapcsolati háló rendszerén át mindenkire, hiszen tőlem tisztább energia áramlik a fényszálon keresztül mind a saját kapcsolataimhoz (rajtuk keresztül pedig az ő kapcsolataikhoz), a kollektív tudat terébe és a krisztus-háló frekvenciatartományába.
Ebben a hónapban a márciusban megkezdett hálótisztítás folyatódik.
Erre azért van most nagy szükség, hogy a képességek fejlődése továbbra is biztosított legyen, valamint a negyedik FényDNS szál aktiválása is megtörténhessen.

Ebben a hónapban a kibújt képesség csírák szárba szökkennek és növekedésnek indulnak. Ezzel olyan múltbéli tudások is használhatóvá válhatnak, melyek eddig rejtve voltak bennünk.
Ha úgy érzed tanulnál valamit, akár olyan dolgot, amiről eddig hallani sem akartál, akkor rajta. A hívás egy vágy, szívbéli indíttatás képében jelentkezik. Arra figyelmeztet, hogy készen állsz valamire, ami meg szeretne mutatkozni benned és általad.
Ugyanakkor ezzel megnyitod magadban azokat a csatornákat, melyek személyes Akasha teredhez kapcsolnak téged, így nyerve információt magadról.

A 4. szál kódjaiba azok az emlékek vannak beleírva, melyeket bármelyik létezési formában megéltünk, mióta létezésbe szólított minket a Teremtő. Ezt úgy is nevezhetnénk, hogy az Akasha szál.
Fényinformációinak megnyílásakor olyan előző életek és létezések emlékei tárulnak fel, melyek megoldásra várnak vagy segítenek a megoldásban. Ide vannak bekódolva a képességek és tudások, előző életek tapasztalatai. Innen tudjuk lehívni a szükséges képességet életünkhöz.

Ennek a szálnak most nagy szerepe van a képességek fejlődésében. Egyfajta „újraindítást” kapunk. Ez azt jelenti, hogy egy új energiaminőségben, új lendületben, új képességek és szemléletmód által más minőségben élhetjük meg önmagunkat.
Beavatást nyerhetünk olyan bennünk rejlő információkra, melyet az Akasha feljegyzéseken keresztül olvashatunk.

Az Akasha krónika 

egy csodálatos szellemi adattár, az Univerzum nagy könyvtára. Kulcsát Uriel arkangyal őrzi, aki esetenként kinyitja az ajtót, hogy az arra érdemesek kedvükre olvasgassanak ebben a hatalmas földi ésszel igazán megfoghatatlan csodában „Isten emlékezetében”.
Az Akasha kifejezés a régi időkből származik mintegy 5000 éves szent iratokban szanszkrit nyelven említik először, azt jelenti: "rejtett könyvtár." Más fordítás szerint ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve "űrre" is utal. Az Akasha a beavatottak szerint az ötödik elem, a tűz, a víz, a föld és a levegő után az éter. Az Akasha téren és időn kívüli világ de mégis ezekkel párhuzamosan létező láthatatlan valóság. Nevezték már világléleknek, egyetemes, finom-anyagú energia mezőnek, kvintesszenciának, kozmikus fluidumnak és még megannyi másnak. Azonban az Akasha egy „adattár” a Kozmikus Tudat tárháza.
Ebben a tárházban fénykódokban tárolva van az Univerzum ennek a szegmensének és létezési síkjának, melyben most mi vagyunk, minden információja akár fizikai, lelki, vagy szellemi területről legyen is szó.
Aki beavatást nyer a kódok olvasásába, akár saját múltbéli tapasztalataira, annak a tudás elérhetővé válik.

Most előtted a lehetőség, hogy a saját tudatosságod, felkészültséged és szíved tisztasága szerint beleolvashass… Ez mindenkinél másképp jelentkezik, ezért az olvasás ne egy könyvként képzeld csak el. Használd a fantáziád, hiszen ezek az információk jöhetnek álomban, érzésben vagy gondolatban is. De közvetítheti neked bármilyen más személy, akár úgy is, hogy nem is tudja mit mondott ezzel.

Csodás fejlődést és tudatosodást mindenkinek!
      
      

A hónap fontosabb napjai:

Április 1. 
 – Ez a nap csodálatos energiákat tartogat. A hónap első napja pontosan Húsvét hétfője a feltámadás és újjáéledés ünnepe. Ez most nem áprilisi tréfa:). Ezen a napon egy felfelé áramló spirális energia hatja át a teret. Ugyanakkor ez a spirál egy lefelé áramló szereteterő közepében van. Ha energetikailag nézzük, akkor két egymásba fonódó, de mégis ellentétesen örvénylő spirális rendszer jön létre, ami segít, hogy tudatunkat felemeljük Önvalónk Szerető Lényéhez. Ehhez bele kell lépnünk Önmagunk középpontjába és azzal becsatlakoznunk az örvénylő erő közepébe. Ekkor mi magunk dönthetünk, hogyan használjuk ezt a rendszert: behívunk erőket, vagy mi magunk emelkedünk hozzájuk. Ma a Boldogság és Szentség energiáit megszólítva, együttes erőben kapcsolódhatunk össze a Feltámadás Sugarával, hogy behozzuk a felébredettség állapotát életünkbe.Április 2. 
 – A csend és az ima napja. Ma mélyedj el önmagadban és mondj akár néma fohászt bárkiért/bármiért. Gyújts egy gyertyát és csak hallgasd a magadban beszélő csendet: a Teremtő Erő szól hozzád!

Április 4. 
 – Lélekújító erők érkezése. Ezen a napon és az elkövetkező hétvégén is egyfajta lélektisztítás folyik. Főleg a mellkasnál, a szívcsakra terében lesz érezhető, de ezzel együtt a fejben is furcsa érzetek lehetnek. 
A homlokcsakra energetikai terét hangolják, hogy a szellemi információk érthetővé váljanak számunkra. Ezért nem kell megijedni, ha szív, vagy homlokrészi fájdalmak tűnnek fel hírtelen. Ilyenkor egy kicsit pihenjünk meg és vizualizáljuk, hogy ezen központok kinyílnak mint egy csodálatos virág, és átengedik magukon a fényt. Ha bármelyik szirma ennek a virágnak sérült vagy sötét lenne, akkor szeretettel állítsd helyre. Ha tudatosítod a csakra nyitottságát, a feszítő vagy fájdalmas érzés megszűnik.Április 8.  
– A bennünk élő mester, bölcs önmagunk tanításai jutnak el hozzánk. Olyan gondolataink és érzéseink támadhatnak, melyeket nem tudunk az aktuális helyzetben hová tenni. Figyelj ezekre az üzenetekre és szánj időt arra, hogy elgondolkozz rajtuk, vagy rámeditálj a lényegükre.

Április 10.  
– Újhold energiái most egy lehetőséget hoznak. A megbocsátás erejével élve tiszta lapot nyithatunk magunkban. Egyfajta újrakezdéssel élhetünk, ha tudatosítjuk magunkban: nyitottak vagyunk minden lehetőségre és elfogadjuk az ezzel járó változásokat. Ma fontos, hogy a szavaiddal is kimond ezeket.Április 13. 
 – A természetszellemek a mai napon egyfajta ünnepet ülnek. Ezért kegyesebbek a kapcsolatteremtésben is. Ha teheted, ma menj ki a szabadba és csak figyeld a természet csodáit, ölelj meg egy fát, érints meg egy virágot.


Meglátod milyen különleges élményben lesz részed. Ha tiszta érzékeiddel figyelsz érezheted a tündéreket és manókat magad körül. A mai nap arra is alkalmas, hogy a lakásodban élő házimanóval kapcsolatba tudj lépni. Ő az, aki segít az otthonodban a harmóniát megtartani. Ha szeretnéd, hogy egyes helyiségek jobb rezgésűek legyenek, kérd meg őt, hogy segítsen, majd figyelj. Intuitív módon képeket kapsz tőle, mit kell ezért oda betenned: pl. egy új képet, növényt, kristályt stb.

Április 15.  
– A Szeretet isteni erői megnyitják bennünk a lélek és szellemkapukat. Ezek a kapuk szívünkön át összekapcsolnak minket lelki és szellemi szereteterőinkkel. Ha figyelsz és a mai napon szívmeditációt csinálsz, vagy elmész a te szent helyedre, olyan képességek élednek, benned, melyet szíveddel használva önmagadnak és másoknak is segíthetsz.
Ez a meditációs gyakorlat elvisz a megfelelő helyre:
Belső szent helyünk kialakítása, Szív szútra, http://www.datafilehost.com/download-d695efc5.htmlÁprilis 20-21. 
 – Ez a hétvége most együttes erővel nyitja a tudás kapuit benned. Az isteni és istennői erők összekapcsolódása által benned a gyermeki szentséget erősíti. Ez a gyermeki szentség az, mely hittel és bizalommal ráhagyatkozik a Gondviselésre és elfogadja mindazt, amit ad számára. A tiszta megnyílás és az Univerzum bőségének elfogadása hozzásegít a tudás kamrájának kulcsához.

Gyújts egy gyertyát és füstölőt. Tegyél virágot az oltárodra (asztalra) és hívd a tudás és a szentség angyalait a térbe. Kérd őket, segítsenek betöltekezned ezen erőkkel. Érezd, ahogy egy gömb alakban körülvesz téged ez az erő. Amikor már mindenhol érzed, kezd el belélegezni… ahol ellenállást érzel, ott lazítsd el magad és engedd ki a feszültséget. Majd újra lélegezd be a fényt és tölts fel minden területet magadban. Addig folytasd a gyakorlatot, míg meg nem érzed eggyé váltál a belélegzett energiával.Április 22. 
 – Szellemi erőid ma olyan tudásokat tárnak fel, melyek személyes Akashádon keresztül válik elérhetővé számodra. A mai napon a FényDNS negyedik szála aktiválódik. Előjöhetnek múlt életbeli emlékképek megérzések formájában. 
Engedd át magadon ezeket az érzéseket és gondolatokat, hagyd, hogy végigrezegjenek, majd eltávozzanak. Lehet, hogy egy érzés több napig is nálad marad. Ilyenkor meditálj bele magába az érzésbe… milyen ezzé az érzéssé válni?

Április 25. 
 – Telehold energiái ma megmutatják létezésünk feladatait erre az életünkre vonatkozóan. Ma életfeladatunkról, spirituális utunkról kapunk információkat lelkünk által. Figyelj önmagadba és érezd meg az igazságot… amivel ma többször találkozol, újra és újra előbukkan, vagy érzésben felötlik, az mind üzenet számodra…Április 28. 
 – A hónap utolsó vasárnapja egy találkozást készít elő. 
Aranyangyalod, szellemi tudatod fénye kíván találkozni veled… üzenete van számodra. Viszont ahhoz, hogy megértsd őt fel kell készülnöd, meg kell tisztulnod. Szellemi csatornáid kapcsolódásához ma tégy szellemed felé egy felajánlást. Ez lehet egy ima, mantra, adomány vagy másoknak való segítségnyújtás. Ezt te döntöd el… ezzel kinyilvánítod felé (önmagad szellemisége felé) tiszteletedet és elfogadásodat. Ha ezt őszintén a szívedből megtetted, egy belső bizonyosság és melegség érzésében kapod a választ, hogy eljön hozzád.Április 29.  
– A mai napon létrejöhet a tiszta, tudatos találkozás Aranyangyaloddal. Ehhez meg kell szólítanod szellemi Önvalódat és kérned őt a „megnyilvánulásra”, majd meditációban a szent helyedre emelkedve várnod őt. Csak légy jelen és engedd, hogy megtörténjen!

Április 30. 
 – A hónap utolsó napján csodálatos ajándékot kapsz. Egy beavatás részese leszel, mely felemeli tudatodat a spirituális megértés szintjére. Ezzel egy olyan fénycsatorna aktiválódik benned, ha te is készen állsz rá, melyen keresztül a tiszta tudást értelmezheted. Ezen a tudati kapun ár, már információkat kérhetsz magadról és feladataidról, valamint aktiválhatod a megoldásukhoz szükséges képességeket. Gyakorold az összekapcsolódást és meglátod, egyre tudatosabban teszed majd.Csodás felébredést mindenkinek!

Áldással: Orsi

Pusztai Orsolya
http://kristalycsakra.hu/Megjegyzés: 

Pusztai Orsi eredeti üzenetét kiegészítettem az EMF Kiegyenlítő Technika mestertulajdonságok kártyáinak odaillő képeivel, és az EMF tanításaival, képeivel az Ő beleegyezésével. Köszönöm Orsinak!

A szeretet energiájában,
Gábor Kati
EMF I-XIII. fázis akkreditált kezelő
Jóga a Hálóért tanár


                    www.wedev.hu/wedev-fomenu.php
EMF nemzetközi oldalai: http://emfbalancingtechnique.com/
                                     www.thesymbolworldwide.comNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.