2013. április 10., szerda

Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivelNyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel
Nagy Zoltán fazekas alkotásaA kettőskereszt titka! 

Évezredek óta a magyarság legközpontibb jele, a kettős kereszt! 
Nem véletlenül. 


Gondolom már sokan, sokféle magyarázatot hallottunk miért is használták őseink olyan nagy előszeretettel ezt a jelet, de a teljes igazságot, mégis kevesen ismerik.A kettős kereszt 


a rovás ábécé gy betűjele 

volt, s mint ilyen, a magyar ősvallás tanításainak is legfőbb, legintőbb jele.Az "eGY - GY" rovásjele


Hívóképei és szavai:

eGYisten jelképe a magyar címerben;fogalmi jelentése: népünknél a Teremtő Isten jelzője: 

az egy, egyetlen.
eGYisten 

"Isten országa" korsó
A Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester által készített "Isten országa" korsó


"Magasságos időisten köve" Az égigérő fa központi szára a "Magasságos időisten köve" mondatjelIsten szójelA korsón az Isten szójelnek két változatát is megtaláljuk


 "Isten országa"


Az égigérő fa oldalágainak olvasata: "Isten országa"A központi szár olvasata - "Magasságos időisten köve"A "Magasságos időisten köve" mondatjel feloldásaAz oldalágak olvasata - "Isten országa" Az "Isten országa" mondatjel feloldása


Egy az Isten
Az énlakai Egy isten és a tusnádi Sarokisten mondatjelek is tartalmazzák az Isten szójelet
Az énlakai templom mennyezeti kazettájának székely - magyar rovásírásos felirata 1668 - bólEGYISTEN ÖSSZERÓVÁSCzibor Imre alsópáhoki fazekas mester tésztagyúró tálja,
 előzetes egyeztetés után díjtalanul megtekinthető a veleméri Sindümúzeumban.


Cserépmadár Szállás & Csinyálóház)


Az ősi rovásjeleknek nem csak hang, de fogalomértékei is voltak. 


Néha nem is egy, hanem több. 
A rovás gy-nek, vagyis a kettőskeresztnek a fogalomértéke: egy. 

Érdekes, hogy vajon egy nyilvánvalóan három vonalból álló jelnek, miért pont egy a fogalomértéke?

Aki kicsit is jártas a magyar mondavilágban, annak ismerős szám kell hogy legyen a három. De a keleti tanítások (Hinduizmus, Buddhizmus) is mindig hármas világról beszélnek.

A rovás gy, vagyis a kettőskereszt pedig egyben három jel, amik egymásból, egymásra épülnek:
Ha egy vonalat eltávolítunk, egy rovás i-betűt kapunk, aminek fogalomértéke: Isten

Ha még egyet, marad egy egyenes vonal, ami az sz-betű volt őseink ábécéjében.
Ennek a betűnek fogalomértéke: szer

A szer szógyökünk az egyik legjelentősebb ősi gyök, jelentősége sajnos napjainkra szinte teljesen háttérbe szorult, de többek között a 
szer-elem, 
a szer-etet gyöke, 
őseink szerint a világ alapritmusának meghatározója.

A kettőskereszt tehát egy olyan jel, ami hordozza magában a világ legnagyobb bölcsességét. 


Hisz ha felbontjuk ezt a jelet, akkor látjuk, hogy tartalmazza a
földön fellelhető legnagyobb bölcsességet, 


a hármas világ alaptörvényét

 
Ez a törvény pedig a következő:

A szeretet és Isten, egy.


= Sz = Szer = Szeretet += I = Isten
  = Gy = Egy

Köszönöm a figyelmet:

Juhász Zsolt

A Magyar nyelv mint útikönyv nyomán…A rovás jelkészleteNyelvünk, így ősi írásunk a rovás jelkészlete is több szinten hordozza az információt. 

A különböző értelmezések és felismerések nem zárják ki egymást. 

Az egyén, a család, a nemzet és az emberiség egészséges viselkedési mintáival fogunk találkozni.

Egy varázslatos, élő nyelvet vizsgálunk hangi és képi megjelenéseiben. 

Legyünk türelmesek egymással és a titkok megfejtéseivel kapcsolatosan is! 

Nyugalmat, figyelmet, fegyelmet és kitartást igényel a több szinten zajló információ-elemzés!

A FiGY-elem és a FeGY-elem nagyon ősi rovás összevonásban találkozik.

Az "F" a körkereszt, és a "GY" mint kettőskereszt
 adja a királyi jelképek egy részét, az országalmát! 
(A Nyugalom a hármashalom és az alma szimbolikájának tovább fejtése a hatalmon keresztül mely a KRST összerováson át értelmezendő, de erről később.)
Napfelkelte a világűrből. Az égig érő fa szimbolikája. A Nap a Föld, és a kelta kereszt jelrendszerén keresztül. A kör közepén ponttal a Nap és a Naprendszerünk jelképe is, egyúttal magában foglalva a Mag és az élet, az élhető terület sávjának bemutatását. A Körkereszt (mint Föld) és a Kör közepén ponttal (mint Nap) a szakrális geometriában is megjelennek, egymással fedésben.A vizsgálatok során egyszerre több rendszerben mozgunk(!), melyekben a Teremtés ősi ábrázolás-rendszere a szakrális geometria is jelen van! 

Ezért és amiért az agyműködésről illetve az önálló tudatról (öntudatról, énképről) is szó lesz, meg kell tanulni hosszú távon is összpontosítani!

Itt már egyértelműen azt a rendszert is vizsgáljuk melyben benne vagyunk, mi MAGunk vagyunk, létezünk!

Az öntudatunk köti össze a világokat és teremtheti meg az EGységet, egyezséget. Kimondva egye - S - séget , összhangba hozva a képzelőerőt és a szót... 

Agyunk bizonyos megközelítésben egy szent hármas rendszer. 

Középen az állatvilágban is megtalálható legősibb részével a hüllőaggyal. 

A többszáz-millió évvel ezelőtti ősállatokban is jelen lévő rész köti össze a két agyféltekét és tartalmazza a tobozmirigyet mely a meditációs állapotok kialakulásáért is felelős. 

Az álom és a vizualizáció is ide tartozik, ülő sólyom alakja van.
A sólyom kitűnő látásáról ismert, ezért méltán hordozza magával a képi gondolkodás, a szárnyaló képzelet szimbolikáját is. Figyeljük meg az ősi egyiptomi ábrázolások adta hasonlóságokat! A talamusz köztiagy az agy középső része tartalmazza az álmok, a meditatív állapot és a vizuális gondolkodásmód alapját képező tobozmirigyet.Szárnyalni a képzelet világában kiterjedéssel, kitartással tud... 

Szárnya tárul, térben térül, emlékeket tudatosan és felette, alatta tárol, majd töröl, szükség esetén torol. 

Egyik szent állatunk a turul. 

Címerünkben is megjelenik: a hármashalom szimbolikájában található meg, koronájából a kettőskereszt nő az ég felé.

A koronás Turul nagy T-vel írandó!


Hármashalom korona és kettőskereszt: koronás Turul; Magyar címer az élet magjával ábrázolva Országalmát alkot. A koronával együtt a hármaskereszt szimbolikáját is bemutatja; Hatalom: A hármashalom részletének megfeleltethető alapok. Élet-magjának megfelelő "hat alomba" foglalva. "A hetedik te magad légy!" A forgó és a vízszintes holdsarló az Aranybullán is megtalálható! 
Forgó tóruszt illetve tekerőlevelet formál.


A tórusz:


A szakrális geometria a pont, a sík és a tér, valamint az Ige és az idő valamint a különböző dimenziók rejtelmeibe vezet bennünket.A tórusz titkai:

Feltűnő, hogy az olyan híradások, amelyek a legújabb találmányokra, vagy a régi, de roppant hasznos szabadalmakra vonatkoznak, nem kapnak publicitást. 
Ilyen erős lenne a lobbi? 
Azoknak a magas beosztású tudósoknak és szakembereknek a véleményeiről is keveset hallani, akik tőlünk ezerszer mélyebbre látnak bele a kulisszatitkokba, pedig az ő állásfoglalásuk eléggé megalapozott. 
A tórusz titkainak megismerésén keresztül pillantsuk bele az összefüggések világába! Talán a kedves Olvasó már nem fog meglepődni azon, hogy könnyedén fel tudnék sorakoztatni egy sor olyan tudóst és hivatalnokot, akik nyíltan felvállalták, hogy hisznek, avagy kifejezetten tudnak az értelmes idegen lények létezéséről, azok rendszeres látogatásáról és a Földön hagyott tudásáról. 
Nem kifejezetten spirituális beállítottságú emberekre gondolok, hanem olyanokra, mint Allen Dulles, egykori CIA igazgató, aki nem tagadta az idegenek létét, vagy többek között Dr Brian O’Leary NASA asztronautára.

Tegyünk egy röpke utazást a múltba, vissza a kezdetekhez. 
Vizsgáljuk meg azt a szimbólumot, amelyet Isten alapmintájának, a Teremtés mátrixának, az Élet forrásának, avagy az Élet Virágának, a Csend Szavának és a Fény Szavának is neveznek. 
Ez a minta nem más, mint a tórusz. 
Az egyetlen olyan forma, amely kifelé és befelé egyaránt képes önmagába fordulni. Azért nevezik virágnak, mert vázszerkezete formailag hasonlít egy virágra. 
Minket azonban nem a szimpla hasonlatosság izgat, hanem az, hogy a kutatók vizsgálatai szerint minden élőlény ilyen mintázat alapján épül fel legbelül! 
Lássuk, hogyan keletkezett ez a forma.
Képzeljünk el gömböt a síkban. 
Ez egy kör lesz. 
Ennek a körnek a középpontjából húzzunk egy sugarat a körvonal tetszőleges pontjához. 
Ez legyen egy ugyanilyen sugarú kör középpontja. 
Rajzoljuk meg képzeletben ezt a második kört. 
Vegyük észre, hogy ugyanolyan alakja van a két kör egymásba fonódó részének, metszetének, mint az emberi szemnek vagy szájnak. 
Ami még érdekesebb, hogy elfér benne két egyenlő oldalú háromszög. 
E háromszögek egy téglalap belsejébe helyezve kiadják azt az isteni arányt, ami az aranymetszés kulcsa.
Most folytassuk a körök szaporítását oly módon, hogy a második körünk és az első metszéspontjaira mint középpontokra tekintve újabb, azonos sugarú köröket rajzolhatunk meg, és így tovább. 
Így voltaképpen az eredetivel együtt összesen hét kör kapunk. 
Egyet középen és hatot körülötte. 
Ezt a formát hívjuk az Élet Magjának vagy Csírájának.
Ha mindezt nem körökkel, hanem gömbökkel képzeljük el, akkor azt mondhatjuk, hogy egy pontból kiáradt valami, ami megszülte az első gömböt. 
Majd a középpontból a gömbfelszínre bocsátott sugarak érintési pontjai lettek az új gömbök középpontjai. 
Mindegyik megfeleltethető egy új dimenziónak. 
A hét gömb megfeleltethető a teremtés hét napjának, a hét zenei hangnak, a szivárvány hét színének, a hét belső elválasztású mirigynek, a hét fő csakrának, de az analógiák száma végtelen, minthogy ez a geometriai ábra vég nélkül ismétlődik. 

Ez az alapja mindennek, ami létezik. 

E mintázat szerint növeszti a természet a virágokat, ez alapján osztódnak a sejtek, így épül fel az emberi szervezet, ugyanakkor a makrokozmikus léptékekben mérve így jönnek létre a galaxisok is.

Ahogy az Élet Magja gyarapszik és kitágul, folyamatosan újabb gömböket hoz létre, amelyek spirálszerűen teremtődnek. 
Az Élet Magja körül az újabb körben tizenhárom, majd a harmadik körben tizenkilencedik gömb keletkezik, s vele együtt Élet Virága.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy e szentséges geometriai ábra vég nélkül ismétlődik: atomokban, sejtekben, milliárdnyi életformában, valamint bolygók és galaxisok formájában fellelhető az azonos geometriai minta.

Bár a részek mindig egyediek, mégis kapcsolatban állnak az egésszel. 
Itt érhető tetten a rész-egész egységelve. 
A természet formavilága változatos, de minden mögött ugyanaz az ősminta áll. 
Ha elvonatkoztatunk a gömböktől és csak a gömbök erővonalait tartjuk meg, akkor újabb felismerésekre tehetünk szert. 

Rájöhetünk, hogy minden gömb magába foglalja az öt platóni testet.
Platóni téridomoknak nevezzük az olyan poliédereket, amelyeknek egyenlő oldalaik és szögeik vannak. 

Voltaképpen arra jöttünk rá, hogy az Élet Virágában ilyen téridomok kötik össze a gömbök középpontjait. 
Így jelenik meg a tetraéder, a hexaéder (kocka), az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder.
Platón tiszteletére ezeket a testeket platóni testeknek nevezték el. 
Megjegyzem, Platón egyiptomi bölcsektől tanulta az Élet Virágának titkait. 
Ezekre úgy tekintünk, mint a világegyetem építőköveire.

A számok, a matematikai relációk egy része, a nyelvek, a betűk és ábécék, a DNS ábécéjének 64 kódja, az építészet számos megoldása, vagy éppen az emberi test arányossága levezethető az Élet Virágából. 
S akkor még nem beszéltünk a spirituális és teológiai vonatkozásokról, hiszen a két egymásba fonódó gömb az Isteni Logoszt szimbolizálja, amelynek teremtő mozdulatait, a növekedést, a kiáradást és a teremtést jelképezi az Élet Virága. 

Erre éreztek rá azok a feltalálók, akik a semmiből energiát akartak kicsatolni, vagy akik megfigyelték, hogy a kvantumok a környezetükből épülnek fel. 

Ez a tórusz titka: 

felépülni, megnyilvánulni és megtöbbszörözni önmagunkat. 
Pontosabban fogalmazva, bármit is teremtünk, mi ugyanazt az Egyetemes Energiamezőt használjuk fel, ugyanabból merítünk és mivel mi is egy bizonyos ősi mintázatot követünk, fogalmazzunk úgy, hogy ugyanazt tudjuk csak továbbadni. 

Tehát jelenleg úgy tűnik, hogy nem az atomok a legparányibb részecskék a világegyetemben, de még csak nem is a kvantumok a legvégső valóság alkotóelemei. 

Most ott tartunk, hogy ha energiában gondolkodunk, akkor vannak olyan alapminták, amelyek megteremtik az Univerzum formavilágát az elképzelhetetlenül parányitól az elképesztő méretekig. 
De ezek is egy bizonyos információt kódolnak, amelyet egyelőre a tórusszal tudunk elménk számára a leginkább megfoghatóvá tenni.(Forrás: Enigma)Szent Korona kereszt - Születés a negyedik dimenzióba:

  
A kereszt illetve az egyenlő szárú kereszt a kereszteződés, az Egy pont kijelölésére legalkalmasabb szimbólum. 
A kettőskereszt már egy szakaszt jelöl. 
Még csak kiindulási pontot és időt vizsgáljunk képzeletben, a sík és a tér kialakulása időt igényel... 
Egy szakasz mozgásban van az idővonalon.
Kettőskereszt az aranymetszésnek megfelelően: arany-arány; az ötágú csillag is tartalmazza.Az apostoli keresztben, vagyis kettőskeresztben foglaltatik az egy tőről eredő elágazás, de a két-tő is ami Egy GYökérről fa-kad. 
Vö. Tudás fája, Élet fája. 

Ez a szimbolika megtalálható a Szent Korona Pantokrátor képeken is. 

Az ítélő Krisztus felé hajlik (mindkét tő) mindkettő. 

Az égig érnek ezáltal és három világot kötnek össze (alsó, középső és felső világok).


Alsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán, kezében magot tart; Szent Korona felső Pantokrátor felülnézeti képe. Ebből a perspektívából csa a koronázást végző személyek láthatták! "Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében" (Mt 13,31)A kettőskereszt természetesen az "Égig érő fa" jelképe is. 

Termése, újrateremtése a Magból ered.

Magerő népe a eredendően a Magyar. 

Ebben az agy EGY működése, a gyarlóság és az agyar megjelenése is kezdetét veszi. Agyunk összetett rendszere hasonlít egy vízszintesen ábrázolt fára, kiterjedt gyökérhálózattal mely a lombkorona tükre. 

A neuronhálózatot ebben a hasonlatban kis-erek kísérik egészen a levélig. 

A szent Fa, a Világfa tehát több nagyságrendben értelmezendő. 
Világfa - Hasszo rajzaAz emberiség szintjén a mitológiai kiáradással (a Föld elhagyásával) van kapcsolatban és az angyalok háborújával. 

A lehullott levél az avar (avarok). 

Minden nagyságrendben értelmezni kell!

forrás: 
http://www.vilagbiztonsag.hu


A HÁRMASHALOM

Buddha kegytárgyai és a három hegy a Kárpát-medencében.
Esztergom pecsétjeSumér Ur királysír
„Egy Shampaka nevű ember, akit ugyancsak száműztek, MAGADHÁBA megy, hogy megkeresse Buddhát.
Arra kéri a mestert, hogy adjon neki valamilyen ereklyét, ami távozása után is emlékezteteti őket a tanaira.
Buddha mágikus úton teremt egy fogat, egy körmöt, és egy hajszálat, amit átad, mondván:
Ezek szavaim, tetteim, és gondolataim erejét hordozzák.
Úgy forduljatok feléjük, mintha velem találkoznátok.
Shampaka megköszöni az ereklyéket és útra kel a messzi nyugatra,
ÚZ NÉPÉHEZ, A HŐFORRÁSOK VIDÉKÉRE.
A KÁRPÁTOK gyűrűjében épít aztán kolostorokat és sztúpákat a szent tárgyaknak HÁROM HEGY tetejére."

(Forrás: Pálffy Tivadar)Badiny Jós Ferenc - Magyarok története
video:

Továbbá:

-A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:


-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:


-Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

-Magyar mitológia és rovások:

-Az Arvisurából - részlet 1.:

-CSABA KIRÁLYFI:

-Magyarul beszélő indiántörzsek:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hublog oldalam: 
2 megjegyzés:

  1. Nem magyarorszagon szulettem, de meg hozza adom, hogy a rovasirasnal az "SZ" egy szal vonal. sz-al. Nagyon logikus es kreativ a magyar nyelv. Olyan sok szep szo van... Mint peldaul a "konny". Konnyek utan, konnyebb az ember, nem? Meg ha valaki "fazik", elmegy fat szedni, fazik. Azert kerultem erre az oldalra, mert belegondoltam a kettos keresztbe...hogy talan EGYET jelent. Megint a logika.

    VálaszTörlés
  2. Sőt eGi-t, merthogy így ejtendő (Telegdy Rudimenta). Az ly meg éli.

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.